Het raadsel van de opwarmings'pauze'

Het raadsel van de opwarmings'pauze'

EU en VS willen hom of kuit van het VN-klimaatpanel. 

Tot voor kort hoorden we van klimaatalarmisten: 'The science is settled. All scientists agree.' Met de huidige opwarmings'pauze', ook wel 'hiatus' genoemd, die door geen enkel klimaatmodel is 'voorspeld', is die bewering nu definitief weerlegd.

Het VN-klimaatpanel (IPCC) is het officiële adviesorgaan van regeringen op klimaatgebied. Het werd als een wetenschappelijk gezaghebbend orgaan beschouwd. Aan de uitspraken van het IPCC werd niet getwijfeld. IPCC–rapporten hadden de status van de heilige schrift. De adviezen van het IPCC lagen ten grondslag aan het wereldwijde klimaatbeleid, dat honderden miljarden per jaar kost.

De laatste tijd heeft de twijfel echter toegeslagen. Moeder Natuur weigert zich te conformeren aan de uitkomsten van de klimaatmodellen van het IPCC. Het zijn thans niet alleen maar de klimaatsceptici die kritiek hebben op het panel, maar ook binnen de mainstream komen breuklijnen aan het licht. En tot overmaat van ramp gaan nu ook regeringen kritische vragen stellen (hetgeen ze al vele jaren geleden hadden moeten doen).

Onder de titel, 'Global Warming Slowdown Data Sought in UN Climate Report' schreef Alex Morales voor Bloomberg:

U.S. and European Union envoys are seeking more clarity from the United Nations on a slowdown in global warming that climate skeptics have cited as a reason not to “panic” about environmental changes, leaked documents show. They’re requesting that more details on the so-called “hiatus” be included in a key document set to be debated at a UN conference next month that will summarize the latest scientific conclusions on climate change. Including more information on the hiatus will help officials counter arguments that the slowing pace of global warming in recent years is a sign that the long-term trend may be discounted, according to Bob Ward, policy director at the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment at the London School of Economics. “In the public debate, there are people who are using the slowdown to say global warming is less of a problem than thought,” Ward said in an interview yesterday. “It has to be fully explained in the summary.” ...

“The recent slowing of the temperature trend is currently a key issue, yet it has not been adequately addressed in the SPM,” the EU said, according to an official paper that includes all governmental comments on the draft report. The U.S. comment suggested “adding information on recent hiatus in global mean air temperature trend.” ...

Addressing the hiatus is important because skeptics of man’s influence on warming the planet have seized on the slowing pace temperature increase as evidence that scientists have exaggerated the impact of manmade greenhouse gases. That supports their assertion that there’s less need for expensive policies to curb carbon emissions from factories, vehicles and deforestation.

The slowdown came as emissions grew, with the concentration of carbon dioxide in the atmosphere this year exceeding 400 parts per million for the first time on record. The draft report includes possible reasons for the slowing rate, including natural variability, volcanic eruptions and a drop in solar energy reaching the Earth.

“Much of the information is present but it requires a lot of effort on the part of the reader to piece it all together,” the 28-nation EU said in the comments document. The U.S. requested clarity on the implications of the data, commenting “this is an example of providing a bunch of numbers, then leave them up in the air without a concrete conclusion.” ...

A separate study in the journal Nature Aug. 28 linked the hiatus to a cooling of surface waters in the eastern Pacific. The cut-off date for papers to be considered in the UN report was March 15. ...

The slowdown in warming has been acknowledged by the U.K. Met Office, which produces one of the world’s three main series of global temperature data, and James Hansen, the former NASA scientist who first brought climate change to the attention of Congress in the 1980s. They say the data is still compatible with humans being the main cause of warming.

Lees verder hier.

Als traditionele apostelen van het broeikasevangelie wijzen het Britse KNMI en Jim Hansen er plichtmatig weer op dat de recente temperatuurontwikkeling consistent is met de menselijke broeikashypothese (AGW = Anthropogenic Global Warming). Als ze dat niet zouden doen, zouden ze hun biezen wel kunnen pakken wegens gebrek aan geloofwaardigheid. Maar dit soort uitspraken zijn gratuit en vormen geen wetenschappelijk bewijs. Immers, het huidige temperatuurverloop is eveneens consistent met andere hypothesen dan AGW.

Of de EU en de VS een bevredigend antwoord op hun vragen krijgen is hoogst onwaarschijnlijk. Immers, het meest recente artikel van Yu Kosaka and Shang-Ping Xie, waarover ik gisteren berichtte (en waarover Hajo Smit eveneens schreef op Climategate.nl) verscheen na de uiterste inzendingsdatum van literatuur. Maar dit is slechts een formeel argument. M.i. is het wenselijk hieraan tóch aandacht te schenken om de actualiteitswaarde en relevantie van het rapport te verhogen.

Aangezien klimaatsceptici reeds vele jaren eerder dan Kosaka en Xie op de invloed van de 'Pacific Decadal Oscillation' (PDO) op het klimaat hebben gewezen, kan ervan worden uitgegaan dat zij hiertegen geen bezwaar zullen maken en dat zij het het IPCC niet kwalijk zullen nemen als deze analyse – wellicht als een soort toegift – in de beschouwing wordt betrokken.

Maar er is een andere, belangrijker reden dat er geen bevredigend antwoord zal komen op het verzoek van de EU en de VS. De mainstream heeft geen duidelijk idee van de oorzaken van de 'hiatus'. De mogelijke verklaringen die daarvoor zijn aangedragen, zijn niet meer dan hypothetisch en niet gebaseerd op hard wetenschappelijk bewijs.

En daar heb je als beleidsmaker natuurlijk weinig aan om een beleid dat honderden miljarden per jaar verslindt, zonder enige aantoonbaar resultaat behalve dan de ontwrichting van de economie, te rechtvaardigen.

En zo zakt het kaartenhuis steeds verder in elkaar.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties