shutterstock 1318996028

Hoe lang duurt de klimaatdictatuur nog?

Geen categoriedec 12 2019, 15:00
Klimaatdeskundige RPML ziet het somber in voor de westerse wereld, nu er hard wordt ingezet op zeer draconisch klimaatbeleid. "Er komt een kantelpunt," aldus de auteur: "waarbij er ofwel een complete (klimaat)dictatuur ontstaat, ofwel een complete revolutie waarbij ‘het volk’ het niet langer pikt geknecht te worden door een marginale elite."
Het afgelopen jaar schreef ik diverse artikelen over de onzinnigheid van de zogenaamde ‘klimaatmaatregelen’. Er zijn naast mijn schrijfsels inmiddels zeer veel publicaties verschenen die het destijds geschetste beeld onderschrijven: biomassa heeft helemaal niets met het milieu te maken, integendeel, het is de meest milieuvervuilende en -onvriendelijke maatregel ooit. CO2-opnemende bossen kappen om ze vervolgens in een ketel te verbranden waar nóg meer CO2 uitkomt dan uit een steenkolencentrale is bizar. Houtkacheltjes thuis vallen in dezelfde categorie. Kosten voor de burger: 11.4 miljard. De technisch inferieure warmtepomp wordt gebruikt om ‘van het gas’ af te gaan. Buiten het feit dat we daardoor niet van het gas afgaan omdat het gas ergens anders verstookt wordt om de warmtepomp te voeden, is in alle ons omringende landen juist gas hét middel geworden om ‘milieuvriendelijk’ te zijn. ‘Van het gas af’ is middels dictaat in het Klimaatplan opgenomen, terwijl de feitelijke drijfveer een geopolitiek vraagstuk is en niets met het milieu te maken heeft.
De kosten worden becijferd op minimaal 235 miljard. Om 2% (173.000) van het wagenpark (8,5 miljoen) te elektrificeren worden honderden miljoenen euro's gemeenschapsgeld uitgegeven terwijl de CO2-uitstoot van het totale wagenpark 6% van de totale CO2-uitstoot beslaat en de CO2-uitstoot alleen maar naar een andere plek verplaatst wordt bij elektrificatie. Per 1 januari 2020 sluit de Hemwegcentrale, al eerder werd duidelijk dat het alleen maar een verplaatsing is van de CO2-uitstoot naar een andere elektriciteitscentrale, zeer waarschijnlijk in het buitenland. Ondertussen wordt gewerkt aan een totaalverbod op kolencentrales, de kosten zijn straks ook hier weer voor de burger en de uitstoot zal in het buitenland plaatsvinden.
De trein van de klimaatdictatuur dendert echter door met inefficiënte en contraproductieve maatregelen. Op Europees vlak hebben we nu klimaatpaus Timmermans die nóg meer inefficiënte maatregelen aankondigt, kosten meer dan 1.000 miljard! Alleen door repressie en belastingen door een kleine elite wordt het volk geknecht. Rutte roept in Madrid dat Nederland ook wel 55% reductie wil gaan halen, terwijl in de ons omringende landen 40% al als onrealistisch wordt gezien. Namens wie spreekt hij? En wie mag dat gaan betalen?
De gele hesjes in Frankrijk kwamen al in opstand bij wat kleine accijnsverhogingen. In Duitsland vormen zich steeds grotere groepen die zich verzetten tegen ‘Umwelsteuer’ en dieselverboden (de diesel is op dit moment de meest efficiënte energiebron voor een auto) in de grote steden. In Nederland worden inmiddels hele sectoren platgelegd door draconische milieumaatregelen, terwijl uit metingen blijkt dat het alleen maar beter is gegaan met de uitstoot op dat vlak. De werkelijke drijfveer is het uitdunnen van de veestapel, niet het milieu.
Verzet komt er nu ook uit onverwachte hoek: een prominente GroenLinks-professor weet de Nederlandse klimaatwaanzin aardig te verwoorden. Wat niet wil zeggen dat zijn oplossingen minder ridicuul zijn: gewoon kapotbelasten totdat niemand het meer kan betalen. De vraag of CO2 de werkelijke trigger voor de opwarming van de aarde is, en de mensheid daar een cruciale invloed op heeft lijkt een gepasseerd station…
Er komt een kantelpunt waarbij er ofwel een complete (klimaat)dictatuur ontstaat, ofwel een complete revolutie waarbij ‘het volk’ het niet langer pikt geknecht te worden door een marginale elite; het aankomende boerenprotest belooft niet veel goeds. Beiden lossen niets op, maar met straks weer nieuwe (hogere) energierekeningen en nog verdergaande milieubelastingen en kosten van inefficiënte maatregelen die uiteindelijk altijd weer bij de burger terecht komen ligt het kruit klaar.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten