Ingezonden stuk door klimaatkritische scholier: 'Stop de klimaatgekte!'

Ingezonden stuk door klimaatkritische scholier: 'Stop de klimaatgekte!'

Door: Ozair Hamid - 4 Atheneum

Activistisch, arrogant, argeloos en vooral extreem duur. Ik heb het over de klimaatwet die is aangenomen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal door GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en 50Plus.

Ik en vele anderen willen niet dat de Nederlandse samenleving honderden miljarden uitgeeft aan de linkse klimaatgekte. Bedrijven zullen naar het buitenland gaan, omdat het hier simpelweg te duur wordt om te blijven, burgers moeten tienduizenden euro’s kosten maken om warmtepompen aan te schaffen en hun energierekeningen te kunnen betalen nu de belastingen op energie en gas significant omhooggaan. Subsidies die konden worden besteed aan onze krijgsmacht, aan het onderwijs, aan Justitie en Veiligheid en aan belastingverlaging voor de middenklasse worden verspeeld door beroepspolitici die zich niet bewust zijn van de gevolgen van dit enorme project.

Ten eerste, wat is eigenlijk het gevolg van al die maatregelen die het kabinet samen met een aantal linkse oppositie partijen neemt? Van Dorland (KNMI) becijfert dat de 110 megaton aan emissiewinst tot 2030 leidt tot 0,0007℃ minder opwarming. Klimaatwetenschapper Marcel Crok berekende op basis van de memorie van grieven (09-04-2016) van de Nederlandse Staat dat 49% CO2 reductie (doel Klimaatwet 2030) leidt tot 0,00027℃ minder opwarming. Het bijbehorende doel van het kabinet Rutte-III is om het klimaat te ‘redden’, iets wat dus niet kan met ons kleine wereldwijde aandeel.

CO2 is een stof die wij als mens erg dankbaar moeten zijn. Zo publiceerde het KNMI op 5 februari 2018: “Uit modelstudies blijkt dat CO2-bemesting bijna driekwart van de vergroening over de afgelopen 35 jaar verklaart.”
Verder staat er in het bericht: “Studies wijzen uit dat het effect van CO2-bemesting begrensd wordt doordat planten zich na verloop van tijd aanpassen aan de hogere concentraties CO2 en door gebrek aan voedingsstoffen.”7

Een recent onderzoek uit 2016, gedaan door 32 auteurs van 24 verschillende instituties en gepubliceerd in Nature Climate Change bevestigt dit beeld:

“We show a persistent and widespread increase of growing season integrated LAI (greening) over 25% to 50% of the global vegetated area, whereas less than 4% of the globe shows decreasing LAI (browning). Factorial simulations with multiple global ecosystem models suggest that CO2 fertilization effects explain 70% of the observed greening trend, followed by nitrogen deposition (9%), climate change (8%) and land cover change (LCC) (4%).”

Ook zorgen hogere CO2 concentraties er o.a. voor dat planten zoals mais, wortels en suikerriet veel beter groeien. Verschillende wetenschappelijke studies hebben namelijk aangetoond dat verhoogde concentraties van kooldioxide in de atmosfeer fotosynthese bevorderd, wat de plantengroei stimuleert en resulteert in een groter volume van voedselproductie.

Verder leven wij nu in het Holoceen, een interglaciaal die relatief warm is vergeleken met het Weichselglaciaal. De temperatuurstijging aan het begin van deze nieuwe serie bedroeg zo’n 10℃ in minder dan 260 jaar volgens gegevens van de North Greenland Ice Core Project.

Er zijn overigens ook nog eens talloze andere factoren die het klimaat beïnvloeden, maar waar de mens niks aan kan doen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: zonnevlekken, excentriciteit van de aarde en de baan van de aarde om de zon.
Een voorbeeld van de impact van een van deze factoren is de Kleine ijstijd.
KNMI: “Gemiddeld om de elf jaar maakt de zon een periode met veel zonneactiviteit door. Na een lange periode met weinig zonneactiviteit neemt de kans op zonnevlekken de komende jaren weer toe. Wetenschappers verwachten de komende jaren echter een laag maximum. Net als in de zeventiende eeuw tijdens het Maunder Minimum of de Kleine IJstijd van omstreeks 1620 tot 1740.”

6

Daarnaast wordt er in het klimaatdebat ook heel veel onwaarheden verspreid.
Zo is er geen toename in wereldwijde droogte. The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beweert:

“There is low confidence in attributing changes in drought over global land areas since the mid-20th century to human influence owing to observational uncertainties and difficulties in distinguishing decadal-scale variability in drought from long-term trends.”

5

Ook claimen de klimaatactivisten dat er wereldwijd steeds meer neerslag valt. Ook dit klopt niet. In 48% van alle landen is een kleine toename in de hoeveelheid neerslag. In de andere 52% een kleine afname. Niets bijzonders dus, aangezien er netto niet meer neerslag valt.

4

Bovendien wordt er ook vaak beweerd dat de mens met zijn CO2-uitstoot zorgt voor de stijging van de zeespiegel. Dit is echter niet helemaal waar. De zeespiegel stijgt namelijk al ongeveer 8.000 jaar redelijk constant. Tussen het einde van het Midden-Weicheslien (Plenigglaciaal, 14.400 jaar geleden) en 6.000 voor Christus, steeg de zeespiegel met 100 meter. Sinds 5.000 voor Christus neemt die toename significant af. Dit komt doordat de Aarde deze periode (Holoceen) veel minder snel opwarmt, maar vooral omdat het meest ijs van gletsjers in Noord-Amerika (deze ijskap was ruim driemaal zo groot dan die in Noordwest-Europa) al zijn gesmolten, volgens NASA.

Het Holoceen, het geologische tijdvak van 11.700 jaar geleden tot nu, is een interglaciale periode waar de temperatuur en zeespiegel stijgen. Dit is een volstrekt normaal, natuurlijk proces en zal uiteindelijk worden opgevolgd door een glaciale periode waarin zowel de temperatuur en de zeespiegel zullen dalen. Glaciale en interglaciale perioden worden veroorzaakt door wat bekend staat als de Milanković-parameters: De excentriciteit van de aardbaan, de obliquiteit van de aarde en de precessie van de aardas.

3

Vervolgens wordt vaak het argument gebruikt dat er meer extreme weersomstandigheden zouden komen door de opwarming van de aarde (0,6℃/0,8℃ afgelopen eeuw). Ook dit klopt weer niet. Het IPCC verklaart het volgende:

“There is only low confidence regarding changes in global tropical cyclone numbers under global warming over the last four decades.”

Tot slot volgt het argument van de GroenLinks aanhangers dat 97 procent van wetenschappers zeggen dat klimaatverandering echt bestaat. Deze bewering is echter nergens op gegrond. Als eerste claimt de onderzoeker, John Cook, niet dat 97% van de wetenschappers zeggen dat klimaatverandering echt bestaat. Hij beweert dat 97% van 11.944 samenvattingen van wetenschappelijke publicaties (van 1991-2011) over wereldwijde opwarming en wereldwijde klimaatverandering concluderen dat de mens voor meer dan 50% verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Cook schrijft:

“Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.”

John Cook heeft voor zijn onderzoek 7 categorieën gekozen. Van 'helemaal mee eens' tot en met 'expliciet mee oneens'.

66.4% van alle rapporten heeft echter geen positie over de stelling of de mens de dominante factor is in het klimaat. Hiermee laat hij de grootste groep van het onderzoek buiten beschouwing en maakt zijn eigen onderzoek hiermee dus niet representatief.2

Waar Cook en zijn team ook nog een fout maakten is bij categorie 3, hier werd dit als enige voorbeeld gebruikt: '...carbon sequestration in soil is important for mitigating global climate change.'

Dit zegt niets over of er sprake is van een antropogene opwarming. Ook wijst dit erop dat dit onderzoek niet alleen rammelt, maar eenvoudigweg niet klopt. Daarbij komt ook nog eens kijken dat dit de allergrootste groep was, naast categorie 4.

Daarna mailde Cook 29% van alle onderzoekers om aan hen bevestiging te vragen of hun rapport in de juiste categorie was onderverdeeld. Uiteindelijk heeft het onderzoeksteam van 17,93% van alle onderzoeken de reactie gekregen van de auteur(s) betreffende hun positie in de door hen geschreven rapporten.

Daaruit komt het onderstaande schema, dat tot stand is gekomen door 17,93% van de rapporten de auteur(s) te vragen hoe zij de positie van hun rapport zien. Wordt er in hun rapporten wel of niet geschreven of de mens de dominante factor is in klimaatverandering? 62,7% van de wetenschappers die hun rapport mochten beoordelen zou de stelling steunen. Dit is echter wel 62,7% van de 17,93%.

1

De echte resultaten van Cooks onderzoek zijn:
• 0,54% van de onderzoeken concludeert expliciet dat de mens de primaire oorzaak is van de recente opwarming van de aarde.
• 66,4% van de onderzoeken adresseert niet de oorzaak van klimaatverandering.
• 0,44% van de onderzoeken impliceert dat de mens een minimale impact heeft betreft klimaatverandering. Voorbeeld: Natuurlijke mechanismen zijn de primaire oorzaak van de opwarming van de Aarde.
• 24,56% van de klimaatrapporten impliceert dat de mens de aarde opwarmt (categorie 3). Voorbeeld: Emissie van broeikasgassen veroorzaken opwarming van de aarde zonder er expliciet bij te zeggen dat de mens de veroorzaker is.

Dit allemaal wijst erop dat Nederland geen impact heeft op het klimaat. Het is welhaast arrogant en antropocentrisch om te denken dat de mens, en al helemaal Nederland, invloed heeft op het klimaat terwijl het klimaat verandert door ontelbaar veel factoren waar de mens eenvoudigweg niets aan kan doen. In plaats van met subsidies te strooien moeten we, als de zeespiegel stijgt, de dijken verhogen, zoals we al eeuwenlang hebben gedaan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties