Klimaat bedreigt voedselproductie?

Geen categoriemrt 26 2014, 16:30
Volkskrant (Gerard Reijn) weer op klimaatalarmistische toer.
De Volkskrant kon het weer niet laten om zijn steentje bij te dragen aan de verkondiging van het alarmistische opwarmingsevangelie – dit keer niet Martijn van Calmthout (die zich nu vooral met elementaire deeltjes bezighoudt – ik lees hem daarover graag) maar Gerard Reijn. Evenals zijn naamgenoot, Rembrandt, schildert hij in krachtig clair obscur de verschrikkingen die ons wat de voedselproductie betreft te wachten staan als de opwarming van de aarde (die maar steeds niet wil komen) toeslaat.
Onder de titel, 'Klimaat bedreigt voedselproductie', met als ondertitel, 'De opwarming van de aarde bemoeilijkt landbouw in warme, arme landen. Extra opbrengst in koelere streken weegt daar niet tegenop, blijkt uit een uitgelekt conceptrapport van het IPCC', schreef hij:
Door de opwarming van de aarde zal de voedselproductie dalen. Dat is de conclusie van de werkgroep II van het IPCC, de VN–organisatie die de klimaatverandering in kaart brengt, deze week gaat trekken. Honderden wetenschappers komen vandaag bijeen in Yokohama in Japan. Zaterdag stellen ze hun eindrapport vast. Het laatste concept daarvan is uitgelekt via slideshare.net.  
De gevolgen van de klimaatverandering kunnen volgens het rapport ingrijpend zijn: mislukte oogsten, gebieden waar minder, misschien nauwelijks nog iets te verbouwen valt, op de ene plek droogte elders overstromingen, en stormen en planten– en diersoorten die uitsterven, miljoenen mensen zullen in deze eeuw op zoek gaan naar beter bewoonbare gebieden en het aantal gewelddadige conflicten inclusief burgeroorlogen neemt toe.
Maar hoe weet het IPCC dat? Duimzuigen?
Hoe weet het VN–klimaatpanel (IPCC) nu dat de temperatuur stijgt – wereldwijd en regionaal? De projecties van het IPCC van de wereldwijde temperatuurstijging bleken niet te kloppen, gegeven de stagnatie van de temperatuur gedurende de laatste 17 jaar. (Bijna) geen enkele model had dat voorspeld (beter: geprojecteerd). Conclusie: die modellen hebben geen toekomstvoorspellende waarde.
Regionale modellen zijn afgeleid van mondiale modellen. Ook die hebben dus geen voorspellende waarde. Toch wordt vaak de suggestie gewekt dat dit wèl zo is. Veel van die modellen wijken aanzienlijk van elkaar af, als ze al geen totaal tegenstrijdige resultaten opleveren. Het resultaat is dat het IPCC met dit nieuwe rapport weer een min of meer alarmerende boodschap de wereld instuurt, die tot ongerustheid aanleiding geeft – althans dat maken sommige media ervan. Maar die boodschap is niets meer dan speculatie met een hoog Jomanda–gehalte.   
Maar als ze het bij het rechte eind hebben (wat ik niet geloof, zoals mijn trouwe lezers weten), wat kunnen we er dan tegen doen?
Als CO2 al een substantiële invloed op de wereldtemperatuur uitoefent, de pogingen om de menselijke uitstoot daarvan terug te brengen door het Kyoto–verdrag zijn mislukt. En het ziet er niet naar uit dat er ooit nog een opvolger van Kyoto komt, waarbij alle landen in de wereld bindende verplichtingen zullen aanvaarden om tot een reductie te komen, die zoden aan de dijk zet. We kunnen nu eenmaal niet de aspiraties van grotere welvaart van grote delen van de wereldbevolking realiseren zonder fossiele brandstoffen.
De CO2–concentratie in de atmosfeer stijgt nog steeds en de wereldtemperatuur blijkt zich daar niets van aan te trekken. Die is al 17 jaar constant.
Maar als er al grotere klimaatveranderingen zullen plaatsvinden, door wat voor oorzaak dan ook, zal de mensheid zich moeten aanpassen, zoals vele volkeren, van de Bedoeïen in de Sahara tot de Inoe–iet in de Poolstreken, al millennia hebben gedaan.
Kan men ook anders – minder alarmistisch en feitelijker – berichten over het uitgelekte rapport van het VN–klimaatpanel dan Gerard Reijn in de Volkskrant doet? Ja dat kan!
Onder de titel, 'New UN Report Is Cautious On Making Climate Predictions', schrijft Fred Pearce op 'Environment 360':
The draft of the latest report from the Intergovernmental Panel on Climate Change warns that the world faces serious risks from warming and that the poor are especially vulnerable. But it avoids the kinds of specific forecasts that have sparked controversy in the past.
Batten down the hatches; fill the grain stores; raise the flood defenses. We cannot know exactly what is coming, but it will probably be nasty, the latest report from the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will warn next week. Global warming will cause wars, displace millions of people, and do trillion-dollar damage to the global economy.
But careful readers will note a new tone to its discussion of these issues that is markedly different from past efforts. It is more humble about what scientists can predict in advance, and far more interested in how societies can make themselves resilient. It also places climate risks much more firmly than before among a host of other problems faced by society, especially by the poor. That tone will annoy some for taking the edge off past warnings, but gratify others for providing a healthy dose of realism.
Past impacts reports from the IPCC were based around attempts to produce detailed forecasts of local climate in future decades and somewhat mechanistic assessments of what this would mean for society. But the new report is much more wary, especially of putting numbers on likely changes. Many previously firm-sounding forecasts have disappeared since the last major IPCC climate-impacts report in 2007, such as spreading droughts and crop losses in Africa and more violent hurricanes in the Atlantic. ...
Central to that new take is setting climate change in a context of other risks, uncertainties and mega-trends such as poverty and social inequality, urbanization, and the globalization of food systems. What some call "climate exceptionalism" — the idea that climate change is something of an entirely different order to other threats faced by the world — has been rooted out. Here climate change is painted as pervasive, since nobody can avoid it wholly, but as usually only one among many pressures, especially on the poor. ...
Climate change skeptics may want to characterize the report as debunking what they regard as the scaremongering of past reports. They may latch onto statements such as that “for most economic sectors,” factors such as changing demography, technology, lifestyles, and governance “will be large relative to the impacts of climate change.” And the report is, on the face of it, more optimistic than the famous review of the economics of climate change by Britain’s Nicholas Stern in 2006.
Stern put the likely cost to the global economy of warming this century at 5-20 percent of GDP. The new IPCC draft says that a global average temperature increase of 2.5 degrees from pre-industrial levels may lead to a global loss of income of between 0.2 and 2 percent.
Lees verder hier.
Kortom, ook dit rapport laat zien dat het VN–klimaatpanel thans langzamerhand afstand neemt van het paniekzaaien dat eerdere rapporten heeft gekenmerkt. Maar de Volkskrant (Gerard Reijn) onthoudt zijn lezers dat heugelijke nieuws.
Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten