En nog een poging de schrijfsels van FvJ te begrijpen

Geen categoriemrt 26 2014, 16:13
Een jaar of tien geleden schreef de socioloog Henri Beunders een boek over hoe emotie de ratio, het nuchtere denken, verdrong: 'Publieke Tranen, de drijfveren van de emotiecultuur'.

Emoties schijnen de ratio helemaal niet te kunnen verdringen omdat ratio uiteindelijk niet bestaat; dat is zo ongeveer de wetenschappelijke stand van zaken, nu.

Ik vond het destijds meteen onzin.

Heel goed, Francisco.

Niet alleen omdat het me onwaarschijnlijk leek maar eerlijk gezegd ook omdat Beunders het zei.Die had zich net min of meer bekeerd tot de LPF en moest in mijn ogen dus wel knettergek zijn. Alleen al die - emotionele - reactie van mezelf had me er op kunnen wijzen dat hij gelijk had maar zo ver was ik toen nog niet.

Ik kan je alleen maar aanraden je eerst meer in het onderwerp te verdiepen voordat je er allerlei meningen en redeneringen aan meent op te kunnen hangen.

Ik heb in de loop der tijd nog vaak aan zijn analyse teruggedacht en iedere keer moest ik hem een beetje meer gelijk geven.

Je moest die analyse iedere keer een beetje meer gelijk geven?

Ik denk dat meneer Beunders erg in z'n nopjes is met je nobele geste.

Emotie lijkt steeds vaker alles te verdringen.

'Lijkt'? Het is niet helemaal zeker?

'Steeds vaker'? Dus (nog) niet altijd maar wel heel vaak, of nog maar heel weinig maar toch wel weer veel vaker dan nooit?

'Alles', emoties verdringen alles?

Het gaat niet meer om hoe iets is, maar hoe iets voelt.

Dus het is toch zeker? Althans, als ik ervan uit ga dat je met 'hoe iets voelt' emoties bedoelt.

Het is de strategie van het populisme, de opgedrongen waarheid van 'iedereen weet toch dat...'

'De opgedrongen waarheid'? Iets kan waar of onwaar zijn, of er is te weinig over bekend om er één dezer kwalificaties aan toe te kunnen wijzen. Krijgt iemand een 'waarheid opgedrongen' dan lijkt me dat altijd nog beter dan met leugens opgezadeld te blijven.

In Rotterdam werd dat zelfs tot beleid verheven: het ging er niet om of de straten veilig waren maar of de burgers zich veilig voelden. Je zou denken dat het laatste voortkomt uit het eerste maar dat is niet het geval.

Rotterdam was dan ook een echte PvdA-stad. Daar kun je dat soort - naar jouw mening - populistische praktijken verwachten.

Emotie is besmettelijk. Lach en anderen lachen ook, zelfs al weten ze niet waarom. Wees bang en je omgeving rilt mee.
Ik moest opnieuw aan de voorspelling van Beunders denken toen tijdens de verkiezingsavond het tumult losbarstte over het racistische

Oké, jij je zin. Je bent zo hardnekkig in het verkeerd gebruiken van het begrip racisme dat het te maken moet hebben met een afwijking.

'minder! minder! minder!' spreekkoor bij de PVV. De NOS toonde die avond als reactie in de uitzending een tweet van PVV-apologeet Theodor Holman, je weet wel de Parool-columnist die ooit zei dat hij begrip had voor massamoordenaar Breivik:
"Hoe je ook over Wilders denkt, het is ook schandelijk dan hij nu al tien jaar beveiligd moet worden."

Een beetje een stemmingmakende bewering die je daar ventileert, over Theodor Holmans 'begrip' voor Breivik. Waarom meen je toch telkens halve waarheden, insinuaties en valse beschuldigingen nodig te hebben om de strekking van je stukjes kracht bij te zetten?

In het zaaltje waar ik stond klonk meteen instemming onder het publiek.

Je stond in een zaaltje? En er was publiek bij? Leuk hoor. Maar waar stemde dat publiek mee in, dan? Of heb je de tweet van Holman voorgelezen aan dat publiek?

Schuldbewust als zondaren in een kerk, of zoals kinderen kijken die hun bord niet leegeten en iets over Afrika te horen krijgen. Holman, die toch al nooit uitblinkt in helder denken,

Daar gaan je emoties alweer, of beter: je ego gaat er weer eens met je vandoor, Francisco. Je hoeft niet nijdig te zijn op anderen, zelfs niet als ze beter schrijven dan jij.

beweerde vervolgens op Twitter dat "je hoort te stemmen op een politicus die bedreigd wordt." Dat zou betekenen dat hij in 2002 op Ad Melkert heeft gestemd. Het lijkt me sterk.

Het 'lijkt je sterk' maar informatie voer het stemgedrag van Theodor Holman heb je niet, neem ik aan?

Maar goed, we moeten dus meeleven met Geert want hij wordt bedreigd en dat is 'schandelijk'.

Waar haal je nu ineens dat 'meeleven' vandaan? En overigens, wat hadden we ook alweer gezegd over je beroemde 'dus-redeneringen' .... nou? NIET MEER DOEN!

Dat is de emotie die opgedrongen wordt en geaccpeteerd, zelfs op het moment dat hij haatzaait en barbaarse praktijken als levenslange verbanning wil invoeren.

Even kijken, de 'emotie die opgedrongen wordt' zaait haat en wil levenslange verbanning invoeren? Hoe doet een opgedrongen emotie dat? En: kunnen emoties wel opgedrongen worden? Zijn ze niet veeleer besmettelijk, zoals je hierboven hebt getracht aan te tonen?

Aan wie wordt die emotie opgedrongen en door wie wordt-ie uiteindelijk geaccepteerd?

En die acceptatie, is die vrijwillig?

Geert is zielig, dat mogen we nooit vergeten, wordt ons ingepeperd. Hijzelf houdt ook niet op om ons er op te wijzen, zoals zaterdag tijdens zijn persconferentie. Zielig is emotie en Geert is een meester in het bespelen van emoties.

'Geert is zielig' is een soort vergrotende trap van je oorspronkelijke foute aanname, namelijk die waarin je veronderstelt dat de genoemde tweet van Holman zou gaan over 'meeleven'. Het ging hem er echter veeleer om, middels een stem te laten zien dat het bedreigen van - in dit geval - politici geen enkele zin heeft en te allen tijde afgestraft dient te worden.

Een paar dagen later werd in Nederland de grootste beveiligingsoperatie in jaren uitgevoerd. Half Nederland ligt plat omdat Obama komt, die zich alleen mag verplaatsen in een zwaar gepantserde auto. Net als Geert zal hij de rest van zijn leven beveiligd moeten worden. Net als Geert is dat omdat hij politicus is, veel vijanden heeft, de aandacht trekt en als een magneet op gekken werkt. Is Obama net zo zielig als Geert? Vinden we dat schandelijk, afschuwelijk, vreselijk, etcetera? Of hoort het bij z’n werk?

Beste Francisco, bovenstaande zes zinnen vormen een betoog dat je baseert op je eigen, foute aanname. Dit soort onhandigheden doet steeds maar weer afbreuk aan je - ongetwijfeld - goede bedoelingen

Overigens vind ik het een ongewenste ontwikkeling dat politici steeds vaker beveiligd moeten worden, ja. Schandelijk vind ik dat, ja. Er blijken namelijk mensen te zijn die door politici te bedreigen de democratie willen beschadigen, die democratie willen uitschakelen. En dat vind ik schandalig, afschuwelijk, ja, zelfs vreselijk.

Geert Wilders wordt beveiligd omdat hij doelbewust het internationale podium kiest, de oorlog verklaart aan een kwart van de wereldbevolking, pist op de islam om moslims op de kast te krijgen en verder ziekt en treitert alsof het z’n lust is.
Dat mag hij allemaal doen.

Da's nobel van je.

En we beveiligen hem vanzelfsprekend om te voorkomen dat een gek hem iets aan doet. Tot uit den treure.

Alweer: nobel van je (en daarom zeg ik maar niets over dat 'uit den treure')

Zoals ook Obama beveiligd wordt. Of Bush. Of Blair. Of Willem-Alexander. Het is vervelend voor die mensen en het zou mooi zijn als iedereen in vrede op aarde zou leven.

Kijk eens, je kan het wel!

Maar er is geen enkele reden hem daarom zielig te vinden of je er op te beroepen.

Nee precies en er is dan ook helemaal niemand die dat doet.

Wilders is misschien wel zielig maar dan toch om andere redenen.

Welke dan?

Wilders grossiert in emoties. Het is zijn belangrijkste wapen want echt feitelijk heeft hij weinig meer te melden dan herhalingen van Opsporing Verzocht.

'Echt feitelijk'? (Mocht hier een komma weggevallen zijn dan heb ik niets gezegd)

Dat is voor de werkelijkheid net zo relevant als over muziek discussiëren aan de hand van het Eurovisie-songfestival.

Wat is voor 'de werkelijkheid net zo relevant als over muziek discussiëren aan de hand van het Eurovisie-songfestival'?

Het meeste van wat hij en zijn vazallen verkondigen bestaat uit regelrechte leugens.

Zoals je dat zo vaak doet, Francisco, laat je hier de onderbouwing van een boude bewering weg. Asjeblieft, doe daar eens iets aan! Men zou nog kunnen denken dat je hier maar wat zit te verzinnen!

De rest is halve waarheid.

En alweer ontbreekt je onderbouwing.

Gelukkig, ligt de tijd achter ons dat bange commentatoren er in trapten en verkondigden dat hij 'wel een punt heeft'. De volgende stap is dat de media achterhalen hoe ze Wilders emotioneel kunnen ontwapenen.

Wil je nu dat 'de media' gaan achterhalen hoe ze Wilders op een emotionele manier kunnen ontwapenen of bedoel je dat 'de media' moeten achterhalen hoe zij Wilders zijn emoties kunnen ontnemen?

Waar zijn je commentatoren bang voor?

Zoals andere partijen tegen het licht gehouden worden met hun mooie, niet ingeloste praatjes.

Door het parlement, bedoel je?

Vandaag zet het AD boven een interview met het nieuwste genie van de partij, Hans Jansen, de kop 'Veel Nederlanders willen minder Marokkanen'. In het artikel zelf zegt Jansen dat 'de meerderheid' van de Nederlanders dat wil. Iedereen weet dat dat laatste baarlijke nonsens is.

Waarom haal je nu je eigen betoog weer onderuit? Dit lijkt namelijk sprekend op je 'opgedrongen waarheid' zoals je die schetste met 'iedereen weet toch dat ...'.

De krant durft het kennelijk niet aan om dat over te nemen en maakt van een zogenaamd feit een gevoel, het controleerbare feit 'meerderheid' wordt bewerkt tot het vage 'veel'.

Zoals: 'het meeste van wat hij en zijn vazallen verkondigen' ('zijn regelrechte leugens') en 'de rest' ('is halve waarheid')? Kom op, Francisco, dit kun je niet menen.

De stommiteit en leugen wordt niet blootgelegd maar in plaats daarvan verpakt en opgediend als emotie. Dat laatste gaat er makkelijker in en is - heel belangrijk- veiliger voor de media zelf. De PVV lacht zich rot.

Hoe leg je een stommiteit en leugen bloot?

'Dat laatste gaat er gemakkelijker in'. Gemakkelijker dan wat en waarin?

De veiligheid van 'de media' is in het geding?

De PPV lacht zich rot en dat steekt aan en dus is iedereen nu aan het lachen (daar liet ik me even gaan, excuses).

Normaal gesproken geef ik je op deze plek advies over hoe je je stukjes beter kunt schrijven. Dit keer (de derde keer alweer) doe ik dat niet. Je maakt namelijk telkens weer dezelfde fouten en je moet inmiddels verdomd goed weten welke dat zijn.
Vandaar: een 4-
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten