Klimaat: een oude controverse opgerakeld

Klimaat: een oude controverse opgerakeld

Gaat de Volkskrant nu eindelijk haar draai maken?

Drie berichten in de Volkskrant van woensdag. Titels (1) t/m (3):

(1) 'Peer-review' miskent beste onderzoeken.

Citaat:

De kwaliteitsbewaking bij de wetenschappelijke tijdschriften door 'peer-reviews', beoordeling van onderzoek door vakgenoten, weert niet alleen matig maar ook het meest vernieuwende onderzoek, schrijven onderzoekers in PNA.'

Commentaar HL: Wat te denken van de kwaliteit van de 'peer–review' op het gebied van de klimatologie?

(2) Activisten of wetenschappers?

Citaat:

Met een gecoördineerde actie probeerde een groepje wetenschappers het gebruik van neonicotinoïden te verbieden. Het bestrijdingsmiddel zou bijensterfte verhogen.

Commentaar HL: Wat te denken van de klimaatwetenschappers/activisten?

(3) Waar is de opwarming van de aarde gebleven?

Citaat:

De schade van 'man–made' klimaatverandering is moeilijk te schatten, wat de aanpak bemoeilijkt.

Commentaar HL: Klimaatsceptici beweren dit reeds decennialang.

– – –

Onder de titel, 'Waar is de opwarming van de aarde gebleven?' schreef Ka-Kit Tung, hoogleraar aan de University van Washington, afgelopen woensdag in de Volkskrant:

In het laatste kwart van de 20ste eeuw is de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak onverbiddelijk gestegen. En toen, ook tot verbazing van wetenschappers, hield die stijging op. De concentratie CO2 in de atmosfeer bleef stijgen en is nu hoger dan hij in eeuwen is geweest. Toch lijkt onze planeet de afgelopen 15 jaar niet warmer te zijn geworden volgens de gangbare methode van het meten van de opwarming.

Deze pauze in het stijgen van de oppervlaktetemperatuur is reëel en kan worden waargenomen in satellietmetingen aan het zee-oppervlak. De oorzaak is niet dat de broeikasgassen niet langer van invloed zijn op het klimaat van de aarde, maar dat de temperatuur van het aardoppervlak niet de beste indicator is voor door mensen veroorzaakte opwarming. Wetenschappers hebben nu ontdekt dat de warmtestijging niet meer plaatsvindt aan het oppervlak, maar zich heeft verplaatst naar de diepte van de oceanen. [Noot HL: Dat is een tot dusver onbewezen hypothese.]

Dat roept twijfels op aan sommige internationale strategieën voor het bestrijden van klimaatverandering waarover op dit moment wordt onderhandeld, bijvoorbeeld de maatregelen die ertoe moeten leiden dat de wereldwijde temperatuur van het aardoppervlak niet hoger komt dan twee graden Celsius boven het pre-industrieel gemiddelde. [Noot : De tweegradendoelstelling is niet gebaseerd op wetenschap maar op nattevingerwerk, maar is nochtans politiek bevestigd.] ...

Het blijft intussen een open vraag of het algehele gevaar voor ons milieu door deze pauze is afgenomen. Sommige mensen beweren dat wat naar beneden is gegaan uiteindelijk weer naar boven zal komen. Het heen en weer gaan van warm en koud water in de minder diepe laag van de Stille Oceaan rond de evenaar – El Niño en La Niña – zal elk jaar leiden tot schommelingen in de oppervlaktetemperatuur, maar over langere tijd bezien is de kans klein dat de warmte die nu diep in de oceaan is opgeslagen weer omhoog komt.

Eén ding is duidelijk. Het registreren van de oppervlaktetemperatuur levert niet het meest adequate beeld op van door mensen veroorzaakte opwarming. Zolang we niet precies begrijpen hoe de relatie tussen de cumulatieve uitstoot van broeikasgassen en de temperatuur van de aarde in elkaar steekt, blijft het moeilijk goed te beoordelen wat de potentiële schade is van door mensen veroorzaakte klimaatverandering – en dus om de juiste strategie te ontwikkelen om die schade zo klein mogelijk te houden.

Aldus Ka-Kit Tung.

Lees verder hier.

Tja, Ka–Kit Tung vertolkt met deze conclusie grosso modo de opvatting van de klimaatsceptici, die al tientallen jaren beweren dat de wetenschappelijke basis van het huidige klimaatbeleid niet deugt. Het is positief te waarderen dat de Volkskrant Ka–Kit Tung nu podium verleent. Dat genoegen hebben de Nederlandse klimaatsceptici gedurende de vele jaren, dat de Volkskrant optrad als fervent apostel van het broeikasevangelie, niet mogen smaken. Maar ja, wat je van ver haalt is lekker.

De VK–ombudsman, Thom Meens, heeft destijds nog eens in goed Stalinistische traditie omstandig uitgelegd waarom klimaatsceptici uit de Volkskrant dienden te worden geweerd. Zie hier.

Het is verleidelijk om te fantaseren over wat er zou zijn gebeurd indien de Nederlandse policor media, verblind door klimaathysterie, niet massaal hadden besloten om mee te gaan in de hype. Dat zou ons tientallen miljarden euro's hebben bespaard. Zij zijn medeverantwoordelijk voor deze mega geldverspilling. Maar kunnen we de schade ook op hen verhalen?

- - -

Met mijn beste kerstwensen hier.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Lees meer