Klimaat: Motie Neppérus

Geen categorieokt 20 2010, 16:30
Helma Neppérus
Recentelijk heeft een overgrote meerderheid van de politieke partijen in de Tweede Kamer de 'Motie Neppérus' aangenomen.
Deze luidt:

TWEEDE KAMER D E R STATEN-GENERAAL
Vergaderjaar 2010-2011
Internationale klimaatafspraken
MOTIE VAN HET LID NEPPÉRUS
Voorgesteld 13 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het onderzoeksrapport naar het IPCC tekortkomingen heeft geconstateerd;
verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat zaken bij het IPCC echt anders gaan worden aangepakt en dat ook klimaatsceptici bij vervolgstudies worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus

Met uitzondering van Groen Links en de Partij voor de Dieren hebben alle partijen deze motie gesteund.
Opmerkelijk was ook de steun van Diederik Samsom van de PvdA. Hij heeft zich immer geprofileerd als warm voorstander van een actief klimaatbeleid, gebaseerd op de boodschap vervat in de rapporten van het klimaatpanel van de VN (IPCC).
Samsom heeft een verleden als milieuactivist voor Greenpeace. Daarvóór heeft hij technische natuurkunde gestudeerd in Delft. Bij zijn steun voor de motie heeft hij kennelijk de (Delftse) beginselen van 'good scientific practice' laten prevaleren boven politiek opportunisme. Dat getuigt van wetenschappelijke integriteit en politieke moed. Voor beide heb ik diep respect.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten