Klimaatkritisch rapport vertaald en uitgebracht door Chinese Academie van Wetenschappen

Geen categoriejun 13 2013, 16:30
Nu nog de KNAW!
Foto: Een aantal leden van het NIPCC–team in de tuin van het VERA laboratorium in Wenen, d.d 15 April 2007. Van links naar rechts: Tom V. Segalstad, Zbiegnew Jaworowski, Craig Idso, S. Fred Singer, Walter Kutschera, Chris de Freitas, Olavi Kärner, Hans Labohm, Joe D'Aleo, Martin Livermore en Vincent Gray.
Het 'Nongovernmental International Panel on Climate Change' (NIPCC) werd in 2007 opgericht op initiatief van Fred Singer. Het is een tegenhanger van het VN–klimaatpanel: het 'International Panel on Climate Change' (IPCC). Het NIPCC bestaat uit klimaatsceptische wetenschappers, die de AGW–hypothese (AGW = 'Anthropogenioc Global Warming') bestrijden.
Het eerste rapport van het NIPCC was getiteld: 'Nature, Not Human Activity, Rules the Climate'. Dit NIPCC–rapport werd in maart 2008 gepubliceerd door het Heartland Instituut. Daarna volgden andere rapporten.
Onder de titel, 'Exclusive: China Translates 1,200-Page Rebuttal to Climate Change Agenda', rapporteerde Breitbart News:
Breitbart News can exclusively report on Tuesday night that the Chinese Academy of Sciences has translated and published a Chinese edition of two massive climate change volumes originally published by The Heartland Institute in 2009 and 2011. The volumes, Climate Change Reconsidered and Climate Change Reconsidered: 2011 Interim Report, are chock full of 1,200 pages of peer-reviewed data concerning the veracity of anthropogenic climate change. Together, they represent the most comprehensive rebuttal of the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change findings, which have been the basis of the climate change legislation movement across the planet. The Chinese Academy of Sciences is set to present the publication on June 15 at a major ceremony in Beijing.
The Academy employs approximately 50,000 people and hosts 350 international conferences each year, and is one of the most prestigious scientific academies in the world, ranked ahead of every Ivy League school save Harvard.
Jim Lakely, director of communications at the Heartland Institute, told Breitbart News, “Translating and publishing nearly 1,300 pages of peer-reviewed scientific literature from English to Chinese is no small task, and indicative of how important CAS considers Climate Change Reconsidered to the global climate change debate. That CAS has invited the authors and editors of Climate Change Reconsidered to a conference this Saturday in Beijing to introduce the studies is yet another indicator of how important it is to get this information out to a wider audience.”
A December 2012 UN meeting designed to provide climate change regulations ended in failure after China refused to sign a global climate change treaty. China was joined by the United States, as well as Canada, India, Japan, Russia, and Brazil.
“Opposition to a new climate treaty is justified based upon the real science presented in Climate Change Reconsidered,” explains Heartland Institute President Joseph Bast. While some critics have charged that China may be fostering research on climate change that facilitates its political positions, Lakely pointed out, “China doesn't need an excuse. The country can (and is) doing what it thinks is in its best interests — as are many countries in the developed and developing world.” ...
Lakely said that this could mark the turning point in the climate change debate, and that a global consensus was beginning to form against regulation of emissions. “The latest observable climate data, new studies from scientific academies around the globe, the peer-reviewed studies one can find in Climate Change Reconsidered, and its translation and publication by the prestigious Chinese Academy of Sciences is making life difficult for those who declare with certainty that man is causing catastrophic global warming,” he explained. “That's the way it should be. No scientific discipline is ever ‘settled’ – especially a discipline as young, as complicated, and as diffuse as climate science. The Heartland Institute is proud to support and promote the pursuit of the classic scientific method that follows the data and continually asks questions about what is happening to the climate of our planet.”
Lees verder hier.
Het is paradoxaal dat het werk van een Amerikaanse pro–markt denktank, het Heartland Instituut, in China een positievere ontvangst krijgt dan in eigen land.
Nu de Chinezen veel geld en inspanning hebben geïnvesteerd in de vertaling en verspreiding van het werk van het NIPCC rijst de vraag rijst welke vertegenwoordiger van de CAS destijds zijn/haar handtekening heeft geplaatst onder de gezamenlijk verklaringen van verschillende nationale wetenschapsacademieën ter ondersteuning van de positie van het IPCC en hoe die beslissing tot stand is gekomen.
Men kan natuurlijk redeneren dat klimaatscepcis de Chinese regering een goed excuus biedt om zich te onttrekken aan deelname aan wereldwijde maatregelen ter reductie van de uitstoot van CO2 (het vervolg op Kyoto). En de aanhangers van de menselijke broeikashypothese zullen dat argument zeker hanteren om de positie van de CAS te bagatelliseren. Niettemin vormt de belangstelling van de Chinezen voor het werk van de NIPCC een belangrijk wetenschappelijk en politiek signaal, dat aangeeft dat de pogingen van de AGWers om de klimaatwetenschap te monopoliseren nu definitief zijn gestrand.
Hoe het ook zij, begeleid door het ach en wee van het koor van aanhangers van de menselijke broeikashypothese valt het AGW-kaartenhuis steeds verder in elkaar.
Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten