Meerderheid wetenschappers sceptisch ten aanzien van dreigende klimaatcatastrofe

Geen categorieokt 14 2014, 17:00
Misleidende klimaatpropaganda doorgeprikt.
Ondanks het feit dat er een hoge beloning is uitgeloofd voor het wetenschappelijk bewijs van het menselijk broeikaseffect (AGW = 'Anthropogenic Global Warming') is dat nog steeds niet gekomen. Vandaar een welhaast obsessieve belangstelling voor enquêtes onder wetenschappers om te kijken hoeveel er nu vóór of tegen AGW zijn. Dat is natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs, maar de klimaatalarmisten presenteren de resultaten daarvan als iets dat er dicht bij komt.
Naomi Oreskes was een van de eersten. John Cook et al kwamen later. Zij telden wetenschappelijke publicaties, waarin – naar hun oordeel – steun voor de AGW–hypothese tot uitdrukking werd gebracht. Dat is natuurlijk iets anders dan wetenschappelijk bewijs, want dat ontbreekt nog steeds. John Cook et al kwamen op 97%. De kritiek op de door hen gevolgde methode en de uitvoering van hun onderzoek was niet mals. Zie voor de filering van Cook et al onder meer Marcel Crok hier.
Ook het onderzoek van Bart Verheggen et al kwam tot een hoge uitslag. Hun enquête onder meer dan 1800 klimaatwetenschappers bevestigde dat er brede overeenstemming is dat de opwarming van de aarde hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door antropogene broeikasgassen. Volgens het onderzoek was 90% van de respondenten met meer dan tien klimaat-gerelateerde ‘peer-reviewed’ publicaties (ongeveer de helft van alle respondenten), het erover eens dat door de mens veroorzaakte broeikasgassen de belangrijkste oorzaak zijn van de recente opwarming.
Maar ook het resultaat van deze enquête is sterk bekritiseerd.
Eerdere enquêtes gaven een gans ander beeld. Zie hier.
Ander recent onderzoek onder Amerikaanse meteorologen kwam tot veel lagere aantallen wetenschappers die zich zorgen maakten over de opwarming van de aarde: slechts een minderheid. Zie hier en hier.
Onder de titel, 'Peer-Reviewed Survey Finds Majority Of Scientists Skeptical Of Global Warming Crisis', schonk James Taylor onlangs in Forbes aandacht aan de nieuwste peiling. Dit maal onder meer dan duizend aardwetenschappers en ingenieurs.
James Taylor:
It is becoming clear that not only do many scientists dispute the asserted global warming crisis, but these skeptical scientists may indeed form a scientific consensus.
Don’t look now, but maybe a scientific consensus exists concerning global warming after all. Only 36 percent of geoscientists and engineers believe that humans are creating a global warming crisis, according to a survey reported in the peer-reviewed Organization Studies. By contrast, a strong majority of the 1,077 respondents believe that nature is the primary cause of recent global warming and/or that future global warming will not be a very serious problem.
The survey results show geoscientists (also known as earth scientists) and engineers hold similar views as meteorologists. ...
According to the newly published survey of geoscientists and engineers, merely 36 percent of respondents fit the “Comply with Kyoto” model. The scientists in this group “express the strong belief that climate change is happening, that it is not a normal cycle of nature, and humans are the main or central cause.”
The authors of the survey report, however, note that the overwhelming majority of scientists fall within four other models, each of which is skeptical of alarmist global warming claims. .
Taken together, these four skeptical groups numerically blow away the 36 percent of scientists who believe global warming is human caused and a serious concern.
One interesting aspect of this new survey is the unmistakably alarmist bent of the survey takers. They frequently use terms such as “denier” to describe scientists who are skeptical of an asserted global warming crisis, and they refer to skeptical scientists as “speaking against climate science” rather than “speaking against asserted climate projections.” Accordingly, alarmists will have a hard time arguing the survey is biased or somehow connected to the ‘vast right-wing climate denial machine.’
Lees verder hier.
Kortom, het resultaat van dit soort enquêtes is sterk afhankelijk van de samenstelling van de groep respondenten aan wie de vragen worden voorgelegd, degenen onder hen die bereid zijn die vragen te beantwoorden, en natuurlijk ook de formulering van de vragen. Wat het resultaat daarvan ook moge zijn, zij vormen geen wetenschappelijk bewijs. Maar de stelling dat alle wetenschappers het eens zijn over AGW is niet meer dan misleidende klimaatpropaganda. Toch is dat in het algemeen het enige wat men van politici, zoals Obama (en Mansveld!), hoort. Dat is dus bezijden de waarheid. Liegende politici in onze westerse samenleving! Wie had dat ooit kunnen denken?
Hoe het ook zij, alweer een sprookje minder.
Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten