Screenshot 2021 06 05 at 091743

Ongekend! Geheime documenten bewijzen: enorme winst Sywert van Lienden was bekend bij ministerie

Geen categoriejun 05 2021, 14:30
Uit nieuwe documenten die zijn boven komen drijven blijkt dat minister Tamara van Ark de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd heeft over de deal met mondkapjesslijter Sywert van Lienden. Want waar zij beweerde dat Van Lienden gewoon met een heel mooi aanbod op de proppen kwam waar het minsterie van VWS eigenlijk wel op in moest gaan blijkt uit interne documenten dat er al met hem onderhandeld werd voordat zijn bedrijf zelfs maar bestond. Oh ja, en de top van het ministerie was ook op de hoogte van de commerciële invalshoek van de deal.
Deze week riep de hele politiek dat het vre-se-lijk was wat mondkapjesslijter Sywert van Lienden gedaan had. En dat is natuurlijk ook zo. Hij heeft de coronapandemie gebruikt om zichzelf ongekend te verrijken terwijl hij ons, gewone burgers, in de waan liet het allemaal "om niet" te doen. Sterker nog, daar schepte hij met enige regelmaat over op; terwijl de miljoenen binnenliepen. Niet netjes is dan een understatement van jewelste.
Maar hetzelfde kan gezegd worden over het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Want De Volkskrant heeft namelijk interne documenten in handen gekregen over de deal tussen Van Lienden en het ministerie. De inhoud daarvan is ronduit schokkend: het ministerie liet Van Lienden álle voorwaarden bepalen, gaf hem een ongekende voorkeursbehandeling, wist dat hij een commercieel bedrijf gebruikte dat voor winst ging (de raming werd daarom zelfs aangepast), en loog daar niet alleen over tegen burgers, maar ook tegen ambtenaren die lager in de hiërarchie stonden.
In een 12-pagina's tellend document gedroeg Van Lienden zich als eisende partij. "Zo wil Van Lienden ‘de quality control’ van de mondkapjes in eigen hand houden," schrijft De Volkskrant, "eist hij ‘een duidelijk afnameschema’ zonder al te veel inmenging van het LCH en bedingt hij ‘vrijheid voor ondernemerschap’. ‘Inkoop voor LCH vindt plaats via nieuw op te richten entiteit: Relief Goods Alliance bv'."
En ja, vervolgens vraagt/eist hij een prijs die hoger is dan een eerste raming die hij het ministerie deed toekomen, omdat hij vanuit dat commerciële bedrijf handeld. "Ten opzichte van het eerder gedane voorstel wordt in de driehoek kwaliteit, snelheid, prijs nu vooral gekozen voor snelheid en kwaliteit," staat in het document. "De prijs zal iets hoger worden." Uiteindelijk kwam dat neer op een prijsverhoging van in totaal 13 miljoen euro.
En nu komt het. Volgens De Volkskrant blijkt uit de stukken voor eens en altijd dat het ministerie volledig op de hoogte was van het feit dat Van Lienden en zijn twee kompanen absoluut niet "om niets" werkten. "Dat gebeurde met volle medeweten van de top van het ministerie, zo tonen de interne stukken aan," schrijft de krant, die daarna uitlegt dat lagere ambtenaren desalniettemin te horen kregen dat het allemaal charitatief gebeurde. "Er is tegen ons altijd gezegd dat deze partij door moest gaan omdat het onbezoldigd was," zegt één betrokken ambtenaar dan ook.
Minister Tamara van Ark (VVD) komt hierdoor natuurlijk ernstig in de problemen. Want zij zei ook tegen de Tweede Kamer dat Van Lienden nu eenmaal een aanbod deed dat het ministerie eigenlijk niet kon laten lopen, zo goed was. Dat is totale onzin, blijkt uit de documenten. Andere bedrijven moesten volledig uitgewerkte voorstellen indienen, maar Van Lienden niet. En waar die andere voorstellen beoordeeld werden door het LCH besloot het ministerie met Van Lienden te werken terwijl het LCH daar juist tégen was.
Oh ja. En dat van die "vertrouwelijkheid" waar Van Lienden steeds over zeurt omdat hij zich daarom zogenaamd niet kan "verdedigen"? Die voorwaarde werd door hemzelf bedongen. Ongelooflijk.
Kortom, we kunnen nu maar tot één conclusie komen: Nederland is een vreselijke bananenmonarchie. Een land waar een 'ondernemer' zonder enige ervaring in een bepaalde business een enorme order kan binnenslepen omdat hij de juiste politieke contacten heeft, en een land waarin het ministerie liegt over de kennis die de minister en anderen hadden over de precieze inhoud van dat soort deals.
Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!
Nederland stelt werkelijk niets meer voor. Onder de bezielende (haha) leiding van Mark Rutte is ons land verworden tot een derdewereldland, met een corruptie en huichelarij die zijn weerga niet kent in de vaderlandse geschiedenis.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten