tanya

'Organiseer een bindend referendum over massa-immigratie: het water staat ons aan de lippen!'

Geen categorienov 04 2020, 11:30
Uit een enquête van onderzoeksbureau Kantar blijkt dat 91% van de ondervraagden vindt dat er nauwelijks ruimte is voor meer inwoners. 65% van Nederlanders wil inperking van immigratie. Opvallend is dat 48% van de niet-westerse Nederlanders die opvatting deelt. Leg deze vraag nu eens in een bindend referendum voor aan Nederland, zodat we eindelijk eens tot beleid komen waar Nederland voor kiest, in plaats van dat politieke partijen elkaar in stand houden.
Nederland wordt de laatste decennia geconfronteerd met de schaduwkanten van de internationalisering. Dit heeft ervoor gezorgd dat vrijheden, de welvaartstaat en de soevereiniteit onder druk zijn komen te staan. Kijk bijvoorbeeld naar de gevolgen van arbeidsmigratie, de opvang van vluchtelingen en de vaak gebrekkige integratie. Die drukken onevenredig veel op de wijken in de grote steden. Daar komt nog bij dat door politieke correctheid van de ‘oude’ politiek, het jarenlang onmogelijk was om hier constructieve kritiek op te geven.
Oud-CBS-hoofddemograaf Jan Latten stelt in diverse interviews dat hij bezorgd is over de migratie naar Nederland en het taboe om daarover te spreken. Hij stelt dat we in Nederland over alles nadenken, behalve over bevolkingsgroei. Niet vreemd is het dan ook ook dat oud-VVD-minister Henk Kamp onlangs in een interview met De Telegraaf stelde dat immigratie 'ons' overkomen is.
En dat terwijl de grens aan het absorptievermogen is bereikt. Dat zie ik als raadslid dagelijks in Rotterdam. In met name de zwakke wijken staat het water al aan de lippen en krijgen bewoners, die het al moeilijk genoeg hebben, de instroom van nieuwkomers primair voor hun kiezen. Het gevolg: oude volkswijken waar de eigen taal niet meer gesproken wordt, bejaarden die hun wijk niet meer herkennen en een toch al overbelaste politie. Een politie die de overlast en criminaliteit vaak niet meer kan bijbenen, laat staan dat er gehandhaafd wordt.
In een tempo waarbij Nederland jaarlijks 82.000 nieuwkomers krijgt te verwerken, dat is over 10 jaar tijd een stad zo groot als Amsterdam, verdient de al onder druk staande verzorgingsstaat het te worden beschermd. Ook ter bescherming van hier levende minderheden, die ook te kampen hebben met groeiende maatschappelijke problemen. Er is een tekort aan leraren, zorgpersoneel en politieagenten. Er is een woningnood waar welhaast niet tegenop te bouwen is. Disbalans in de bevolkingssamenstelling, het gebrek aan sociale cohesie en een steeds verder onder druk komende leefbaarheid tarten de al vele zwakke wijken in ons land. De vraag of Nederland de huidige bevolkingsgroei, mede veroorzaakt door immigratie, wel aankan is meer dan gerechtvaardigd.
Daarom pleit ik voor het instellen van Staatscommissie Bevolkingsvraagstukken. Het wordt tijd dat we ons buigen over de gevolgen van bevolkingsgroei. Er moet eindelijk regie - visie - komen. Nederlanders verdienen een overheid die de veroorzaakte problemen erkent en herkent. Weg met de kloof, het is tijd voor een luisterend oor en oplossingen.
Dit is overigens niet nieuw. In de jaren zeventig, toen er nog geen taboe rustte op de discussie aangaande bevolkingsgroei, werd wel over zulke vraagstukken nagedacht. De Nederlandse bevolking dreigde ook toen al te groeien tot 20 miljoen en een Staatscommissie Bevolkingsvraagstukken (de commissie-Muntendam), pleitte toen voor een afvlakking tot 16 miljoen inwoners. Maar omdat de anticonceptiepil opkwam, raakte die 20 miljoen uit zicht. Het ziet ernaar uit dat we tegen 2050 opnieuw richting de 20 miljoen mensen gaan, maar niemand in de politiek roept op om hier beleid tehen te maken. Dit terwijl aanhoudende migratie onze verzorgingsstaat ernstig onder druk zet.
Naast het maken van beleid over de gevolgen van bevolkingsgroei, ben ik van mening dat in het gepolariseerde debat over wel of geen immigratie beperkende maatregelen eindelijk de burger eens aan zet moet zijn. Laat hen middels een bindend referendum hierover beslissen. Niet lullen, maar poetsen!
Tanya Hoogwerf is kandidaat-Kamerlid namens Code Oranje
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten