Pieter Omtzigt (CDA) trekt ten strijde tegen bemoeienissen George Soros in Nederland en EU

Geen categorieaug 18 2016, 11:00
Bij het referendum over het verdrag van de Europese Unie met Oekraïne heeft de linkse miljardair George Soros honderdduizenden euro's uitgegeven aan groepen die het verdrag steunden. Zijn steun voor de campagne van StemVoor was bekend, maar andere donaties en bezigheden (van zijn stichting) werden onder het tapijt geveegd.
Dat blijkt allemaal uit de zogenaamde Soros Leaks van de website DC Leaks.
Normaal gesproken zou iedere politicus zich daar druk om maken -- het zijn immers buitenlandse bemoeienissen met interne aangelegenheden, die overigens ook nog eens op schimmige wijze plaatsvinden -- maar omdat de politiek het standpunt van Soros deelde blijft het erg rustig in Den Haag. Ja, er zijn internationale regels over buitenlandse donoren in nationale campagnes (die stellen dat het of niet toegelaten moet worden of in ieder geval strikt gereguleerd moet zijn), maar de overheid heeft die tijdens de Oekraïnecampagne geheel links laten liggen. En daarvoor, in het geval van Soros, blijkbaar ook al.
Gelukkig zijn er nog politici die dit soort bezigheden wél onacceptabel vinden. Zo wil het CDA nu weten van het kabinet wat de invloed van "grote geldschieters" (lees: George Soros, maar wellicht ook een paar andere rijke eurofielen) op de campagne geweest is. Woordvoerder Pieter Omtzigt wil dat deze informatie deel uitmaakt van de evaluatie die op dit moment gaande is en die voor eind september naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden. Daar voegt hij aan toe dat hij ook wil weten welke contacten er geweest zijn tussen de regering, ambtenaren, en de organisatie van Soros.
Met andere woorden: werkte de overheid samen met een buitenlandse organisatie? En werd die samenwerking vervolgens onder het tapijt geveegd? Het antwoord op die vraag luidt vrijwel zeker 'ja,' maar laten we Rutte II de kans eerst nog even geven om zelf tekst en uitleg te geven. Wel zo vriendelijk.
Voor meer informatie over wie George Soros is, op welke wijze hij zich met de EU en Nederland bemoeit, en wat voor standpunten hij heeft, zie dit artikel dat twee dagen geleden al op DDS verscheen. Zoals wij toen schreven:

Soros is echt een heel vies mannetje. Zo zorgde hij er in zijn eentje voor dat de Britse pond in 1992 keihard crashte. Hoewel Groot-Brittannië daardoor ernstig in de problemen kwam had Soros het prima naar zijn zin: hij had namelijk in korte tijd één miljard dollar verdiend.

Ook werd Soros al eens betrapt op handelen met voorkennis, wat hem in het geval van Société Générale op een boete van 2,2 miljoen euro kwam te staan. Voor andere mensen was dat een gigantisch bedrag, maar Soros lachte er alleen maar om.

Niet alleen pusht Soros zijn extreem-linkse agenda in Nederland, maar uit de documenten blijkt ook dat hij hetzelfde doet in Israël en de Palestijnse gebieden. Daarbij valt het op dat Soros’ stichting de joodse natiestaat werkelijk op alle mogelijke manieren probeert te ondermijnen en actief samenwerkt met organisaties die het bestaansrecht van Israël ontkennen.

Hier zijn de vragen van de leden Omtzigt en Amhaouch (beiden CDA) aan de minister van Algemene Zaken, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken.
1. Heeft u kennis genomen van de Soros-leaks en de leaks op Berkut die onder andere gaan over de financiering van de referendum campagne in Nederland?
2. Klopt het dat de donor (bedrijf of privé-persoon) van elke gift aan een politieke partij die hoger is dan €4.500 openbaar gemaakt dient te worden volgens de Nederlandse wet. Klopt het dat deze openbaarheid is ingevoerd i.v.m. openbaarheid over mogelijke belangenverstrengeling?
3. Welke regels zijn er voor openbaarmaking van giften of het voeren van campagne tijdens een referendum in Nederland?
4. Heeft u enig inzicht in of er partijen (Nederlands of buitenlands) die meer dan €4.500 uitgegeven hebben aan campagne-activiteiten in Nederland tijdens de referendum campagne?
5. Indien u dit inzicht heeft, kunt u dan aangeven welke organisaties en personen (ongeveer) welke bedragen hebben uitgegeven in de Nederlandse referendumcampagne en welk mogelijk doen zij dienden?
6. Indien u dit inzicht niet heeft, deelt u dan de mening dat het van belang is dat u dat inzicht wel verwerft voor de evaluatie van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne, waaraan de regering nu werkt?
7. Kunt u nagaan wie de volgende activiteiten georganiseerd en gefinancierd hebben:
a) http://hopnederlandhop.com/, een bezoek van getalenteerde Oekraïense kinderen aan Nederland dat zeer bewust in de media gebracht is?
b) Kieskompas bv
c) http://www.stemvoor.nl/ (dat overigens op haar website wel transparant is)?
8. Heeft één van de bewindspersonen een ontmoeting gehad met dhr. Soros tussen 1 januari 2016 en 6 april 2016? Zo ja, wie heeft dhr. Soros ontmoet, wat is er besproken en is er ook gesproken over het Oekraïne en/of het referendum?
9. Welke ambtelijke en politieke contacten zijn er geweest tussen 1 januari 2016 en 6 april 2016 met vertegenwoordigers van Open Society Foundation, Open Society European Policy Institute en gelieerde organisaties?
10. Bent u bekend met de volgende aanbeveling van de Raad van Ministers van de Raad van Europa: Recommendation: Rec(2003)4 on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns?
11. Hoe is artikel 7 van die aanbeveling (Donations from foreign donors), dat luidt: "States should specifically limit, prohibit or otherwise regulate donations from foreign donors" geïmplementeerd in Nederland?
12. Bent u bereid om GRECO in de Raad van Europa een advies uit te laten brengen over de buitenlandse financiering van de Nederlandse politieke partijen, referenda en campagnes?
13. Wanneer is het onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitgaven van de subsidies van de referendumcommissie afgerond en kunnen wij daarvan de resultaten zien?
14. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de normale termijn beantwoorden?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten