Recente technologische doorbraken maken SDE+ achterhaald

Geen categoriedec 16 2013, 9:29
Kernfusie en zonne-energie zijn over 20 a 30 jaar rendabel, veilig en zonder subsidie te exploiteren. Nederland loopt voorop in de huidige race van technologische doorbraken die nu plaatsvinden op zonne-energie en op kernfusie-gebied.
Twente heeft nu een oplossing gevonden om de warmtehuishouding van een kernfusiecentrale in de hand te houden, welke een belangrijke doorbraak voor de ontwikkeling van kernfusie is. Eindhoven en Delft hebben nu een oplossing om zonne-energie met nano-technologie efficienter en goedkoper op te vangen, wat een doorbraak voor de ontwikkeling van subsidie-vrije zonne-energie is. Nederland heeft voor deze twee energie-revoluties de know-how en de industriële, geografische en geologische infrastructuur om dit wereldwijd uit te rollen binnen tien a twintig jaar, maar dan moet er wel nu op ingezet worden met de nodige concentratie.
Wanneer Twente met de Gasunie in de Eemshaven een kernfusiecentrale bouwt en wanneer Eindhovense en Roermondse nano-technologische en chemische bedrijven zoals Philips, ASML, NXP en DSM goedkope en efficiente zonnefolies en spray op nanotechnologische wijze gaan produceren op wereldschaal, dan heeft Nederland er over 20 a 30 jaar een enorme energie-economie bij. Deze energie-revoluties kunnen voor Nederland de boost worden, waar Nederland nu naar snakt.
Het Nederlandse aardgas kan met kernfusie vele malen meer energie opleveren, dan de energetische waarde van het gas zelf. De gasvoorraad wordt daardoor meer waard en kan langer meegaan, dan dat het nu door vluchtige export oplevert. De Nederlandse akkerbouw kan met goedkope en efficiente zonnefolies tevens energie opwekken (en tegelijkertijd het onkruid tussen aardbeienplantjes of tulpenbollen voorkomen), zodat het landbouwbeleid wellicht zonder externe subsidie kan plaatsvinden, als de Nederlandse nanotechnologie en productie op orde zijn.
De Nederlandse Rijksoverheid moet dan wel per direct stoppen met SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie, red.), want dat is op volledig achterhaalde en belastingslurpende technologie gefixeerd. Nederlandse gemeentes moeten per direct stoppen met het worden van een CO2-neutrale stad, want ook dat is op achterhaalde en dure oplossingen gebaseerd. De zonnepanelen die gemeentes nu monteren op hun gemeentehuizen zijn weggegooid geld. Niets doen is nu de beste optie. Het geld wat daar mee bespaard wordt, 18 miljard, kan beter elders uitgegeven worden of terug naar de burger. Wanneer slechts een fractie van dat bedrag wordt ingezet voor het onderzoek en de doorontwikkeling van Nederlandse technologische doorbraken op gebied van nano-technologie en kernfusie, dan kan dat de hoopgevende boost zijn zie Nederland nu nodig heeft. De Nederlandse overheid moet dan wel nu al een vergunning voor een kernfusiecentrale voorbereiden in Noord-Oost-Nederland en zich voorbereiden op een enorme productie van zonne-folie en -spray op wereldschaal in Zuid-Oost Nederland door de gespecialiseerde bedrijven aldaar.
Het energie-accoord van Minister Kamp kan dus in in de prullenmand, voordat de inkt droog is. De doorbraak van september 2013 in de zonne-energie en de doorbraak van december 2013 in de kernfusie vragen om een ernstige heroverweging van het hele SDE+-subsidiecircus, want het kost enkel belastingeld en levert niets op. Kostenefficiente kernfusie en zonne-energie van eigen bodem levert economische groei op en zorgt er voor dat landbouwsubsidies afgeschaft kunnen worden, zodra zonne-energie met goedkoop landbouwfolie op de akkers geoogst kan worden. Een overheidsbezuiniging op termijn dus. Dit kan op de middenlange termijn gerealiseerd worden door Nederlandse uitvindingen. Daar moet Minister Kamp meer oog voor hebben, in plaats van dat verschrikkelijke, kostenverslindende, verlieslijdende en nu al achterhaalde SDE+.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten