Rijksuniversiteit Groningen steunt 'boerkaverbod' en neemt voorschriften over in het Studentenstatuut 2020

Geen categorieokt 26 2019, 17:00
De Rijksuniversiteit Groningen is voor handhaving van het zogenaamde 'Boerkaverbod', dat blijkt uit de communicatie van de juridische afdeling ABJZ. In het nieuwe Studentenstatuut 2020 verwijst de universiteit naar de voorschriften van de Wet Gezichtsbedekkende kleding. Van studenten wordt verwacht het reglement in ere te houden en diegenen die met 'een boerka' of 'bivakmuts' rondlopen riskeren een confrontatie met de bodes.
In het Studentenstatuut, een aanvullende juridische overeenkomst tussen student en universiteit, worden de rechten en plichten die bij het studentenleven horen gedefinieerd. Studenten hebben inspraak op het Studentenstatuut via besluitvorming in de Universiteitsraad. Dat gremium heeft medezeggenschap op bepaalde beleidsterreinen van het College van Bestuur (CvB) en fungeert als een ondernemingsraad. De bevoegdheden van de raad komen voort uit de Wet Hoger Onderwijs en soms worden bevoegdheden 'gegund door het College'.
Echter is het nieuwe Studentenstatuut 2020 waarin de verwijzing naar 'het boerkaverbod' staat nog niet geaccepteerd door de Universiteitsraad en kan er dus nog discussie ontstaan over de wijzigingen die het CvB voorstelt. In ieder geval is het voornemen van het CvB om het Boerkaverbod te handhaven door een formulering op te nemen in het statuut en de Huisregels van de universiteit:

"Een verwijzing naar de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is toegevoegd bij de verwijzing naar de Huisregels en ordemaatregelen die gelden aan de RUG."

Met de opname van de verwijzing in het studentenstatuut naar het Boerkaverbod, laat de Rijksuniversiteit Groningen zien de normen aangaande gezichtsbedekking te steunen. En laten we wel zijn dat is geheel terecht: het is gewoon géén gezicht, die boerka's en bivakmutsen. Echter is juichen nog te vroeg, er is namelijk een reële kans dat universitaire linkiewinkies in protest gaan zodra ze de mail vanuit ABJZ hebben gelezen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten