Terugtocht klimaatalarmisten

Terugtocht klimaatalarmisten

Het laatste rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) bevatte de stelling dat het voor meer dan 90% zeker was dat meer dan de helft van de opwarming van de aarde, die sinds ongeveer 1950 had plaatsgevonden, van menselijke oorsprong was. Dat bericht haalde de krantenkoppen. De wetenschap was eruit! Wat het IPCC er niet bij vertelde was dat er geen objectieve wetenschappelijke methode bestaat om die zekerheid te kwantificeren. Het was dus 'expert judgement' (en dus gebaseerd op wetenschappelijk drijfzand), zoals één van de Nederlandse deelnemers aan het overleg ter zake, Arthur Petersen, tijdens een KNAW-conferentie heeft bevestigd. Het IPCC deed het bovendien voorkomen alsof alle wetenschappers, die bij de opstelling van het vierde assessment rapport waren betrokken, het daarover eens waren. Maar die waren helemaal niet geraadpleegd. Het was slechts een klein clubje van ongeveer zestig wetenschappers die die stelling had geformuleerd. Kortom, dubbele misleiding.

Met het voortschrijdend inzicht wordt nu nóg duidelijker dat deze uitspraak onverantwoord was. In het recente klimaatrapport van de Royal Society is ingegaan op de 'Aspects that are not well understood' (zie hier, para 46 e.v.)

Dat waren er nog al wat. Voor klimaatsceptici was dit geen nieuws. Zij hadden daar reeds vaak op gewezen. Maar komende uit de koker van de ijverige apostelen van het broeikasevangelie, die bij de Royal Society de dienst uitmaken, was het toch wel opmerkelijk.

Inmiddels zijn ook andere aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW: Anthropogenic Global Warming) met studies gekomen die toch een ander licht werpen op de factoren die het klimaat beïnvloeden.

Keenlyside, Latif et al publiceerden een artikel waarin zij de invloed van oceaanstromingen op het klimaat belichtten. Zij concludeerden:

Our results suggest that global surface temperature may not increase over the next decade, as natural climate variations in the North Atlantic and tropical Pacific temporarily offset the projected anthropogenic warming.

Dat was me nogal wat! AGWers die gedurende tien jaar afkoeling verwachten/projecteren! Dat is vloeken in de kerk.

Wikipedia meldt daarover:

In 2008 Latif was joint author of a modelling study in Nature whose results suggested "global surface temperature may not increase over the next decade, as natural climate variations in the North Atlantic and tropical Pacific temporarily offset the projected anthropogenic warming." At the UN's World Climate Conference 2009 in Geneva Latif gave a talk about prediction that used, amongst other material, results from this paper. New Scientist reported about Latif's research that "we could be about to enter one or even two decades of cooler temperatures". This interpretation has been stated as incorrect in an interview with Latif, after being asked whether he was a climate sceptic, he explained that "If my name was not Mojib Latif, my name would be global warming. So I really believe in Global Warming.

Dit laatste was een merkwaardige uitspraak van Latif – bepaald niet wetenschappelijk. Deze toevoeging had veel weg van een openbare geloofsbelijdenis van een sektelid, als boetedoening voor een zondige uitspraak.

Ook astronomen uit het AGW-kamp lijken thans afkoeling te verwachten - maar dan op basis van hun projecties van zonneactiviteit. David Hathaway van de NASA dacht tot voor kort dat de zon in de nieuwe cyclus actiever zou zijn dan in de vorige. Maar nu verwacht hij dat de zon minder activiteit zal vertonen. Hieronder worden zijn oude en nieuwe projectie met elkaar vergeleken.

Ook de lengte van de cyclus zal langer zijn dan de gemiddelde lengte van 11 jaar. Zulke verschijnselen gingen in het verleden gepaard met afkoeling.

Meer recentelijk heeft een andere AGWer, Mike Lockwood, die in het verleden slechts een marginale rol aan de zon toeschreef, ontdekt dat onze koperen ploert toch meer invloed had dan hij oorspronkelijk dacht – tot grote verbazing van zowel AGWers als klimaatsceptici.

Mark Kinver van de BBC berichtte daar uitvoerig over in april van dit jaar:

The UK and continental Europe could be gripped by more frequent cold winters in the future as a result of low solar activity, say researchers. They identified a link between fewer sunspots and atmospheric conditions that "block" warm, westerly winds reaching Europe during winter months.

Lees verder hier.

Recentelijk schonk de 'Irish Times' weer aandacht aan de visie van Lockwood et al. Zie hier.

Maar net als bij Latif, voegde ook Lockwood er aan toe dat het resultaat van zijn onderzoek geen afbreuk doet aan de menselijke broeikashypothese.

Wat kunnen we hier nu uit concluderen? Voor gelovige AGWers lijkt te gelden dat als iets er niet uitziet als een eend, niet waggelt als een eend en niet kwaakt als een eend, het waarschijnlijk toch een eend moet zijn.

PS,

Hajo Smit meldt op Climategate.nl dat Japan in Cancun heeft verklaard dat het uit het Kyoto-protocol stapt. Dat betekent dat de sloop ook op het diplomatieke vlak verder gaat. Wie volgt? Zie hier.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties