Theo Wolters doet verslag van Heartland klimaatconferentie in Las Vegas

Theo Wolters doet verslag van Heartland klimaatconferentie in Las Vegas

Lord Christopher Monckton: 'Ensure the get-out clause!!!'

Ik heb reeds een aantal malen aandacht geschonken aan de Heartland klimaatconferentie in Las Vegas, bijvoorbeeld uitgebreid aan de voordracht van Lord Christopher Monckton hier.

Een groot deel van de conferentie is op video opgenomen en kan hier worden bekeken. Maar gezien de omvang en diversiteit van de conferentie vergt het veel doorzettingsvermogen om al die video's door te nemen.

Ken Haapala heeft een overzicht van de conferentie geschreven. Zie hier. Ook Roy Spencer heeft enkele van zijn indrukken op zijn blog gezet. Zie hier.

Voor zover mij bekend was de onvermoeibare Theo Wolters de enige Nederlander die deze bijeenkomst heeft bijgewoond. Ook hij heeft daarover gerapporteerd, en wel op Climategate.nl.

Ik pik een aantal elementen uit zijn uitstekende verslag.

Er waren op ICCC9 in Las Vegas geen echt spectaculaire nieuwtjes of inspirerende nieuwe inzichten. Mijn eerste Heartland conferentie (ICCC4 in Chicago 2010) spant op dat gebied nog steeds de kroon, met de voortreffelijke nieuwe theorie van Willis Esschenbach.

ICCC7 in 2012 was ook vernieuwend in die zin dat toen de opkomende nieuwe hype over dramatisch afnemende biodiversiteit de grote buzz was en waarmee toen meteen door velen korte metten gemaakt werd, o.a. (alweer) door Willis Esschenbach. ...

Voor mij was het deze keer vooral een netwerkbijeenkomst. Omdat ik inmiddels een aantal vooraanstaande sceptici in Nederland op bezoek gehad heb en tot mijn vrienden mag rekenen, had ik snel aansluiting in elke groep en kon ik kiezen met wie ik wilde lunchen of dineren, waardoor mijn netwerk zich snel uitbreidde met nog meer interessante mensen.

Ik ben natuurlijk vooral blij met het goede contact met Patrick Moore, die beloofde naar Nederland te komen als ik hem nodig had bij mijn plannen. Daarover binnenkort meer, ik vermoed dat het half januari wordt.

Ik zal mijn aantekeningen doorlopen en voor jullie summier de interessantste feitjes eruit lichten. Omdat alle presentaties online staan kan iedereen zelf de details gaan bekijken. Ze zijn chronologisch gerangschikt, dus doe ik dat ook.

U.S. Rep. Dana Rohrbacher – Scares cost!
Hij wees erop dat het zaaien van angst en paniek altijd ongewenste en soms ernstige gevolgen heeft, hoe goed bedoeld ook. Hij beschreef daarbij met soms voor mij nieuwe argumenten de hypes rond zure regen, Three Miles Isand, de ozon laag, oil spills, en een in de VS berucht appelbesproeiingsmiddel.

Amusant was het verslag van zijn ontmoeting met zijn grote held Jacques Cousteau, waarbij hij hem vroeg welke mogelijkheden die zag voor voedselteelt op zee, waarna die hem woedend (neus tegen neus) toebeet (en hij persifleerde zijn Franse accent grappig) dat “within ten years the oceans will be nothing but black gue!!!”

Sherwood en Graig Idso – CO2 enrichment
Het leukste nieuwtje van deze ICCC9 was misschien wel een heel kleintje: de Idso’s hebben het consequent over CO2 enrichment in plaats van CO2 uitstoot. Laten ook wij voortaan spreken over de CO2 verrijking door het gebruik van fossiele brandstof!

Prachtig was het experiment van pa Idso waarbij hij boompjes laat opgroeien met verschillende mate van CO2 enrichment en waarbij de hoogste concentratie zoals we in Nederland allang weten zo’n drie maal zo snel gegroeid was.

Voor de voedselteelt gaf een verdubbeling van de CO2 85% meer vruchten met 7% meer vitamines.

Patrick Moore – Scepticism for dummies
Een presentatie van de belangrijkste sceptische argumenten, glashelder en geëngageerd gebracht, waarbij hij zelfs de nu nog extreem smerige teerzandoliewinning voor de volle 100% verdedigt. Van een niet-Canadees had ik dat niet gepikt, maar hij mag het zeggen van mij. ...

Kinninmonth, Gray en Spencer – Its the oceans, stupid!
Wetenschapppelijk gezien was de buzz van ICCC9 de rol van de oceanen als main driver van het klimaat. Wie niet alle oscillaties op zijn duimpje kende en meende te kunnen doorgronden, kon eigenlijk niet meepraten. Dit panel is dus misschien wetenschappelijk gezien het belangrijkste om te bekijken.

Ook voor de vele mainstreamers die mijn blogs lezen ( .), want Roy Spencer gaf zelfs toe dat de verdwenen opwarming inderdaad in de oceanen verdwenen kan zijn, zoals de mainstreamers als excuus voor de uiterst onwelkome afkoeling van de laatste 18 jaar hebben aangevoerd.

Ik moet zeggen dat ik bij alle heren weliswaar grote kennis van zaken bespeurde, maar nét geen echt begrip van de mechanismen achter de oceaanstromen. Ze waren namelijk alle drie nogal wazig over de oorzaak van de opwelling van de ocean conveyor belt oftewel de thermo haline circulation (THC), die natuurkundig gezien in mijn ogen alleen maar plaats kan vinden als er ter plekke een aanzienlijke hoeveelheid warmte wordt toegevoerd op de diepte waarvandaan de opwelling plaatsvindt. ...

Kininmonth stelde nadrukkelijk de vraag hoe die opwelling kon plaatsvinden, terwijl die toch tegen de dichtheidswetten ingaat, maar beantwoordde hem eigenlijk uiterst dubieus. .

Gray – It is nothing else!
Bill Gray heeft mede een grote reputatie omdat hij al in 1996 voorspelde dat het in de decennia daarna zou gaan afkoelen. Hij presteerde het ook deze keer om alle andere presentaties af te lopen die niet over de oceanen gingen en na afloop uit te leggen dat de sprekers het verkeerd zagen. Zo gaat dat op sceptische congressen! ...

Fred Singer – Zekerheid van IPCC omgekeerd evenredig met de evidence
Traag bewegend, moeilijker sprekend dan vorig jaar, en ronduit broos ogend, maar helder van geest, was Fred met zijn 90 jaar nog steeds prima in staat om een goede presentatie te geven. Maar bovenal: stralend van oor tot oor, de hele conferentie lang. Hij genoot van elke minuut. Ook voor vele anderen was het een verademing om eens in een vriendschappelijke omgeving te zijn, onder min of meer gelijkgestemden, waarmee je het gewoon totaal oneens mag zijn, zonder dat dat tot persoonlijke aanvallen leidt.

Larry Bell – Policy of cultural despair is gevaarlijk
Een beschouwing over de socio-psychologische achtergrond van het alarmisme.

Ron Arnold – Alarmisten te hoog in Maslow reeks
Deze karikaturale die-hard bestrijder van alles wat links en alarmistisch is (stopwoord: “We should beat the crap out of them!”) had toch wel een wezenlijk punt te pakken: hij stelde dat veel van de motivatie van onze opponenten gebaseerd is op gevaarlijk idealisme. .

Helaas is het gevaarlijk om deze persoonlijke ontwikkeling zonder meer te vertalen naar beleid, want dan verspeel je de basis van je welvaart en daarmee van je fraaie hogere idealen. Zo missen de alarmisten elk gevoel voor de enorme schade die hun ideaal toebrengt aan de fundamenten van juist dat welzijn dat ze denken voorop te stellen.

Paul Driessen besteedde hier ook veel aandacht aan, wat de aanwezige Greenpeace vertegenwoordiger niet kon bekoren

Sonja Böhmer-Christiansen – praat met elkaar!
Het kan geen toeval geweest zijn dat Sonja met Ron in één panel gezet was. Ik heb haar presentatie niet gehoord maar wel haar reactie op Arnold, en als altijd verdedigde ze de Europese aanpak tegen de gepolitiseerde Amerikaanse in. Zo ken ik haar al drie conferenties.

Pat Michaels – wetenschapssyteem USA is corrupt
Aan de hand van voorbeelden legde hij uit hoe het systeem van federale funding de Amerikaanse wetenschap een enorme klap heeft toegebracht. Hij wees (evenals een latere spreker) op de afscheidsspeech van President Eisenhower, waarin hij niet alleen waarschuwde voor het militair industriële complex, maar ook voor het grote gevaar voor de wetenschap van politiek gemotiveerde sturing van de funding ervan door de overheid.

Dat is natuurlijk precies wat we zien: federale funding voor sceptische onderzoeken wordt systematisch zonder opgaaf van reden geweigerd. Ook daarvan heb ik weer schrijnende voorbeelden gehoord in Vegas. ...

Craig Rucker – gebruik feiten én humor
Deze oprichter en baas van het op Heartland conferenties altijd goed zichtbare CFACT (Committee For A Constructive Tomorrow) vertegenwoordigt een uiterst belangrijke richting in de sceptische wereld. De naam (uitspreken: see fact) staat voor het geven van de echte feiten, en dat doen ze waanzinnig sterk. Ze hebben een dagelijkse nationale radio-uitzending (“Just the facts”), adviseren aan veel instanties, organisaties en bedrijven, en zijn ook de mensen achter alle fantastische stunts waarmee mijn nieuwe vriend Lord Monckton altijd wereldwijd in de publiciteit weet te komen (zoals de parachute dropping in Durban en het Doha opstootje...).

Sebastian Lüning (1) – Its the sun, stupid!
Mijn maatje Sebastian gaf een korte samenvatting van zijn boek “Die Kalte Sonne”, dat in Duitsland enorm veel stof deed opwaaien. Hij vertegenwoordigde hiermee de zon-sceptici, die enige jaren de boventoon gevoerd hebben, maar in Vegas duidelijk terrein verloren aan de oceaansceptici. Misschien ook omdat de zwaargewichten op dit gebied Svensmark en Shaviv helaas afwezig waren.

Marc Morano – EPA zet parlement buiten spel
Dit was ook op deze ICCC weer een veelgehoorde klacht: alles wat Obama er niet doorkrijgt in het congres, wordt gewoon door de EPA (Environmental Protection Agency) opgelegd, dit tot terechte woede van de aanwezige libertariers. De bevoegdheden voor de EPA zijn extreem groot: ze kunnen in het hele land overal ingrijpen en hun wil is wet, zonder democratische legitimatie of controle. En ze zitten in de zak van Obama: hij spreekt hun leiding meerdere keren per week (de vorige president maar een paar keer per jaar). .

Barry Brill – China’s klimaatbeleid heeft niets met klimaat te maken
Min of meer tussen neus en lippen door kwam de Nieuw Zeelandse oud-minister van wetenschap en technologie Brill met een toch wel opvallende en overtuigende analyse van het Chinese klimaatbeleid.

Zoals u regelmatig van ons hoort peinst China er niet over om een klimaatbeleid te gaan voeren. No way never nooit niet. Maar hooggeplaatste alarmisten en diplomaten vertellen juist dat China behoorlijk meegaat in de plannen van het rijke en dwaze Westen om op gigantische schaal CO2 te gaan reduceren (doel: 80% en snel!)

Brill legde uit dat China belang neemt in beide kampen, en zo alle opties openhoudt. Maar daarbij wel meer neigt naar de alarmisten. Niet omdat ze ook maar een moment van plan zijn ooit een internationale afspraak te ondertekenen die ook maar enige inmenging van buitenaf zou inhouden, want dat is uitgesloten, maar om daarmee de rest van de wereld minder fossiel te laten gebruiken, en er zo meer en goedkoper fossiel voor de enorme energiehonger van China in de nabije toekomst overblijft. ...

Lord Christopher Monckton – Ensure the get-out clause!!!
Hoewel hij dit keer wat traag op gang kwam, was het weer een amusante cabaretshow met de gebruikelijke stevige inhoud. Inclusief voor de ingewijden een vermakelijke referentie aan de beroemde dead parrot sketch van Monty Python. Hij voorspelde voor de volgende bijeenkomst van het VN klimaatcircus in Parijs een vervolg op de eerder ingezette strategie van “stealth policy”. ...

Wat is namelijk gebeurd: met name Monckton heeft de vorige keren veel ruchtbaarheid gegeven aan de verdragsteksten van VN klimaatbijeenkomsten, waarin duidelijk werd aangegeven te streven naar een wereldregering, zonder enige democratische controle en met zeer grote bevoegdheden. Die wil 2% van het GDP belasting heffen en ook op elke financiële transactie 2% belasting zetten. ...

Monckton verwacht een coup in Parijs, en vreest dat veel landen argeloos zullen ondertekenen. Want ook alle eerdere verdragen bleken losse flodders, niemand let nog op. Zijn missie in Vegas was dan ook om alle deelnemers aan ICCC9 ertoe te brengen hun politieke vertegenwoordigers te contacten en hen ervan te overtuigen om in elke te ondertekenen tekst in ieder geval een get-out clausule op te nemen. Bij deze breng ik deze boodschap met klem aan u over! ...

Craig Idso – coral bleaching is tijdelijk
Wanneer de watertemperatuur verandert, kan dat inhouden dat de huidige symbionten van de koralen die er de kleur aan geven doodgaan. Maar binnen een paar jaar worden ze dan weer bevolkt door nieuwe symbionten die zich wel thuis voelen bij deze temperaturen.

Ook stelde hij dat een geslaagde terugdringing van de CO2 concentratie naar de ijstijdniveau’s (180 ppm) de voedselproductie 2% zou doen dalen.

Willis Esschenbach
Altijd de moeite waard, zij het niet zo spectaculair als de vorige twee keren. Toch wat extra aandacht voor deze briljante leek, omdat ik zijn theorie nu eenmaal het beste vindt dat de sceptici hebben toegevoegd aan de mainstream wetenschap, tot het punt dat hij die eigenlijk heeft gevloerd. ...

Uit nieuwe meetreeksen van boeien in de oceaan leidde hij af dat zijn hypothese klopt: de temperatuur wordt sterk bepaald door de wolken, die op hun beurt van de absolute temperatuur afhangen, en dus een thermostaat vormen.

Willis bleef hameren op het verschil tussen een forcing en een thermostaat: wolken ontstaan niet door de zon of door warmte, maar door een heel bepaalde temperatuur. Hierdoor worden alle forcings en dus ook CO2 opeens in hoge mate secundair. Dit is in mijn ogen de sterkste basis voor een sceptisch alternatief voor de mainstream argumentatie.

Aldus Theo Wolters.

Lees verder hier.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Lees meer