Uit reconstructie kabinetsformatie blijkt: Rutte III kent een dissident, en zijn naam is CU-Kamerlid Joël Voordewind

Geen categorieokt 14 2017, 10:00
Het kabinet-Rutte III kan van start! Een uiterst wankel kabinet dat heeft gepoogd in een regeerakkoord alle oneffenheden bij voorbaat dicht te plamuren. Helemaal gelukt is dat niet, want één ChristenUnie-parlementariër heeft vanaf het begin tot het bittere einde gevochten voor versoepeling van de asielparagraaf.
Wie het Nederlandse politieke discours heeft gevolgd vanaf het begin van het decennium kent het woord 'dissident' maar al te goed. Het was een naam die werd gegeven aan CDA-Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier, die als enige twee leden van hun toenmalige Kamerfractie eigenlijk tegen PVV-deelname van waren aan de regeringscoalitie die ten grondslag lag aan het kabinet-Rutte I. Anderhalf jaar heeft dat kabinet gezeten, en anderhalf jaar lang hebben ze gepoogd de boel te traineren en te saboteren. Uiteindelijk is het ze niet gelukt het kabinet omver te werpen, maar de sfeer hebben ze wél grondig verziekt.
2017 lijkt nu het jaar te komen waarin de dissident terugkeert. Weliswaar zijn Koppejan en Ferrier in 2012 uit de politiek vertrokken, maar evenals Rutte I beschikt ook Rutte III over slechts 76 zetels in de Tweede Kamer. Het betekent dat wanneer er ook maar één Kamerlid is dat op een cruciaal thema toch liever meestemt met de oppositie, het kabinet geen meerderheid meer heeft.
Wie zou dat kunnen zijn, iemand die de aankomende jaren het kabinet waarvoor zijn partijleider tekende tóch in de steek laat? Uit een reconstructie van de kabinetsformatie die vandaag in De Volkskrant werd gepubliceerd blijkt dat die persoon best wel eens ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zou kunnen zijn:

"Voordewind is 'een bevlogen man', zo valt bij andere partijen te horen, maar dat lijkt niet als een compliment bedoeld. Het ChristenUnie-Kamerlid blijft maandenlang pleiten voor een uitbreiding van het kinderpardon. Als er één voorstel wordt afgewezen, volgt er een ander. Hij drijft sommige onderhandelaars tot wanhoop. 'Nu wil ik er niks meer over horen', moppert er één. 'Roep me als er eindelijk iets op papier staat.'

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers beginnen zich ook met de zaak te bemoeien. Ze schuiven twee avonden aan voor overleg, maar zonder veel resultaat. VVD en CDA zijn er van overtuigd dat Voordewinds voorstellen ofwel amper iets opleveren ofwel juist tot veel te veel nieuwe 'grensgevallen' leiden. 'Dan hebben we weer iedere week Defence for Children op de stoep staan.'"

Voordewind blijft tot de allerlaatste week pleiten voor het kinderpardon, totdat zijn eigen fractieleider hem ten langen leste moet vertellen dat het linkse asielknuffelcircus toch écht niet doorgaat. Het opstandige Kamerlid moet zich inbinden. Voor nu lijkt hij dat te kunnen.
Maar dat is het dingetje: Voordewind is een man met een geweten. Je kan dat even negeren of er lijnrecht tegenin gaan, maar uiteindelijk gaat dat toch aan je knagen en je tot actie nopen. Ik vermoed dat we het laatste dus nog niet hebben gehoord van Joël Voordewind en zijn plannen om het asielrecht in Nederland aanzienlijk te versoepelen ten gunste van nieuwkomers.
Sterker nog: het kan een maand duren of twee jaar, maar ergens in de aankomende kabinetsperiode gaat het ChristenUnie-Kamerlid verschrikkelijk lopen donderjagen. Hij zal vervolgens met zijn zesenzeventigste zetel de hele regeringscoalitie in gijzeling nemen, en het Rutte, Buma, Pechtold en zijn eigen partijleider Segers aanzienlijk lastiger maken om dit kabinet de rit te laten uitzitten.
Wat ik je dus brom: Joël Voordewind gaat nog voor een hoop heibel zorgen. Onthoud dus zijn naam, want we hebben het laatste woord over het migratiebeleid van Rutte III echt nog niet gehoord.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten