Vice-voorzitter VN-klimaatpanel, Jean-Pascal van Ypersele, gedraagt zich als moderne Lysenko

Geen categorieaug 30 2011, 16:30
Mijn trouwe lezers zullen zich wellicht nog wel het rapport van een 'Review Committee' van de 'InterAcademy Council' herinneren, 'Climate change assessments. Review of the processes and procedures of the IPCC', naar aanleiding van de endemische 'spindoctoring' waaraan het VN-klimaatpanel (IPCC) zich had bezondigd. In omfloerste, diplomatieke bewoordingen gaf de commissie aan dat het zo niet langer kon en dat wetenschappelijke controverses, zoals deze door kritische 'reviewers' aan de orde werden gesteld, niet onder het vloerkleed mochten worden geveegd. Immers deze 'reviewers' werden niet op de hoogte gesteld van wat er met hun commentaar was gebeurd. (Natuurlijk kwamen ze dat uiteindelijk wèl te weten bij het verschijnen van de rapporten. En daaruit bleek dan dat commentaren die in strijd waren met het AGW-dogma (AGW = Anthropogenic Global Warming) in de regel zonder of met onvoldoende tegenargumenten werden genegeerd.)
De aanbevelingen van het IAC terzake luidden als volgt:
The IPCC should encourage Review Editors to fully exercise their authority to ensure that reviewers’ comments are adequately considered by the authors and that genuine controversies are adequately reflected in the report.
The IPCC should adopt a more targeted and effective process for responding to reviewer comments. In such a process, Review Editors would prepare a written summary of the most significant issues raised by reviewers shortly after review comments have been received. Authors would be required to provide detailed written responses to the most significant review issues identified by the Review Editors, abbreviated responses to all noneditorial comments, and no written responses to editorial comments.
Zie verder hier.
Kortom, het IAC bepleitte meer ruimte voor, en expliciete beschrijving van afwijkende opvattingen in de rapporten van het IPCC. Maar wat is daar nu in de praktijk van terecht gekomen?
Wat de IPCC-rapporten betreft dienen we dat af te wachten. Maar wat betreft de dialoog tussen wetenschappers met verschillende opvattingen over het klimaat is de toestand toch iets verbeterd. In enkele landen hebben de laatste tijd serieuze discussies plaatsgevonden tussen aanhangers van de menselijke broeikashypothese en klimaatsceptici. Zij werden het meestal niet met elkaar eens. Maar er is desondanks zeker vooruitgang geboekt.
Maar af en toe gaat het weer fout en schieten AGWers in de oude reflexen. Net zoals de hoofdrolspelers in het Climategate-schandaal pogen zij de wetenschap te monopoliseren en de klimaatsceptici het zwijgen op te leggen. Het meest recente voorbeeld daarvan betreft een brief die de Vice-Voorzitter van het IPCC, Jean-Pascal van Ypersele, schreef aan de Secretaris-Generaal van de 'Fondation Universitaire' te Brussel om te protesteren tegen het initiatief van Prof. Henri Masson van de SEII ('Société Européenne des Ingénieurs et Industriels'), die het had gewaagd om een klimaatconferentie te organiseren bij de prestigieuze 'Fondation Universitaire', waar onder meer Fred Singer als spreker zou optreden.
Van Ypersele schreef het volgende:
Objet : La SEII et l'honnêteté scientifique [Noot HL: Waar haalt hij de brutaliteit vandaan?]
Monsieur le Secrétaire général, La SEII soutient-elle implicitement le déni climatique, à la veille du congrès mondial des ingénieurs à Genève consacré aux défis énergétiques (où j'aurai l'honneur de donner une "keynote lecture")? L'utilisation du papier à lettres de la SEII par votre administrateur M. Masson pour l'invitation ci-jointe le suggère malheureusement, malgré une phrase hypocrite pour indiquer que la SEII ne "sponsorise" pas l'événement.
Vous devez savoir que MM Fred Singer est une personne dont l'honnêteté scientifique laisse fortement à désirer. Ses activités de désinformation sont financées par les lobbies des combustibles fossiles (voir XXXXXXXXXXXXXX), et il est scandaleux qu'une telle personne puisse être associée, de près ou de loin, à la SEII et à la Fondation universitaire. [Noot HL: Een eclatant voorbeeld van smaad gericht op een excellent wetenschapper!]
Merci de me dire très rapidement quelles mesures la SEII compte prendre pour se distancier de cet "événement"? Je serais heureux également de savoir quel est le mandat de ce "think tank" de la SEII sur les changements climatiques que Mr Masson préside (alors que son CV n'est pas disponible sur le site de l'Université d'Antwerpen, et que je n'ai jamais entendu parler de ses compétences en matière de climat).
Cordialement,
Prof. Jean-Pascal van Ypersele
[Voor degenen die het Frans niet machting zijjn, kan Google translator uitkomst bieden.]
De reactie van Fred Singer liet niet lang op zich wachten:
Why am I not surprised by this disreputable action of this IPCC officer. After all, we know from Climategate emails that these people will go to any length to suppress scientific dissent. Even to libel and to use bald-faced lies.
Of course, I am not supported by fossil-fuel industry. That is complete nonsense and invention. My Europe visit is paid by the Ettore Majorana Foundation -- to give an invited talk at  a climate conference in Erice. 
I am using the occasion to accept additional invitations to speak (without lecture fees) at the Univ of Hamburg, Imperial College, Univ of Paris - Jussieu, and of course at the KNMI in De Bilt.
By happenstance I was also invited to address 100+ engineers in Zurich. Our IPCC colleague van Yp also questions my honesty. Well now -- the IPCC has been using me as a scientific reviewer, I publish regularly in peer-reviewed journals and am an elected Fellow of several scientific societies. So there must be some who disagree with van Yp."
Kortom, deze actie van Jean-Pascal van Ypersele onderstreept weer eens het karakter van de 'officiële' klimaatwetenschap: modern Lysenkoïsme – een dodelijk gevaar voor de academische vrijheid.
En dan te bedenken dat onze Jean-Pascal – overigens net zoals de Voorzitter van het IPCC, Pachauri – geen enkele 'peer-reviewed' publicatie op zijn naam heeft staan op klimaatgebied! Wèl heeft hij daarentegen ooit eens een klimaatrapport op verzoek van Greenpeace geschreven. Die organisatie was daar uiteraard heel blij mee ... zoals we ons levendig kunnen voorstellen.
Voor de symbiotische relatie van Van Ypersele met de milieubeging en de belgische milieupartij zie hier.
Zie ook Rypke Zeilmaker op Climategate.nl hier
Zolang dit soort types de dienst uitmaken bij het VN-klimaatpanel, hoeven we daar verder niets goeds van te verwachten.
PS,
Hier is de radiodiscussie van hedenmiddag te beluisteren tussen Jan Paul van Soest en ondergetekende:
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten