Wat is het toch met ons, met dat ‘weg met ons’ gevoel?

Wat is het toch met ons, met dat ‘weg met ons’ gevoel?

We twijfelen aan onze eigen normen en waarden of er wordt ons wel twijfel in deze gedachten gepompt.
Een eigen mening hebben, anders denken, lijkt wel een gif te zijn.
Of het is staatsgevaarlijk, je discrimineert of je bent een ophitser, gevaar voor de samenleving. Je krijgt van alles over je heen van overheden en hun afdelingen stiekem, in het leven geroepen door overheden om vooral hun gang te kunnen blijven gaan. Die gang gaan bestaat dan voornamelijk uit het zichzelf en daarmee ons ten dienste te stellen van de elite. Ga je gang, plunder onze kiezers maar. En helemaal diegenen die niet meer gaan stemmen want die zijn lam geslagen, murw gebeukt, die zitten volledig onder de plak.

Confronterend? Valt mee lijkt me. Eerder de werkelijkheid.
Ik blijf het zeggen: tegen de tijd dat de nummer 1 van D66 kan en mag, durft(!) te roepen dat wanneer er 38% is gaan stemmen (EP verkiezingen in mei 2014) dat een overwinning is voor de democratie, dan is wel duidelijk welke vorm van democratie D66 nastreeft. De democratie der minderheid dus.

En we laten het toe, stemmen ook nog op dat stelletje landverraders! Wat wel opvalt is dat men er niet meer zo open, frank en vrij voor uit durft te komen. Dat tij is aan het keren. Waar het tot voor een aantal jaren geleden heel normaal was om uit te spreken dat je PvdA-er, VVD-er, D66-tiger was of aanhanger van een andere gevestigde politieke partij, nu kennen deze partijen een leegloop qua leden en die paar leden die nog resteren durven daar amper voor uit te komen. Een enkeling nog, in de hoop in de top binnen zo’n partij te kunnen eindigen. Maar buiten dat deze partijen Nederland in de uitverkoop zetten zullen ze dat ook doen met hen die deze partijen dienen.
Een stem op één van de huidige gevestigde partijen is namelijk absoluut geen stem meer op jezelf, op enige vorm van samenleving of een overheid die zich dienstbaar opstelt ten opzichte van haar burgers. Een stem op de huidige zittende partijen is slechts een steeds verder afscheid van democratie en een steeds verder afscheid van enige vorm van soevereiniteit. Een afscheid van onszelf en alles wat Nederland ooit maakte tot wat Nederland was en is geweest.

Vooruitstrevend als we ooit waren, een landje dat ondanks dat we zo klein zijn over heel de wereld toch wel gekend was. Was het niet vanwege onze liberale drugsbeleid dan toch wel vanwege de wijze waarop ons onderwijs was georganiseerd, de kwaliteit van onze opleidingen, onze kennis en durf, onze onderzoekingsdrift, onze kennis op gebied van alles wat met water te maken had en heeft, enige pareltjes die we hadden zoals een Fokker, Koninklijke Maatschappij de Schelde, Rijn Schelde Verolme en meer bedrijven die inmiddels of failliet zijn of in buitenlandse handen zijn gevallen. Al dan niet opgesplitst in winstgevende of verliesgevende onderdelen.
Nu zien we een KLM dat onder vuur komt te liggen. Eén van de laatste pareltjes die we nog kennen.
Werden we geroemd om de kwaliteit en uitrusting van onze defensie (je gelooft het niet!), om onze zorgstelsel, ons pensioenstelstel, onze energie markt en ga nog maar even voort zo .daarvan resteert vrijwel niets meer. En wat nog resteert dreigt ook verloren te gaan. Crisis als oorzaak aanwijzen? Of worden hier crisissen gebruikt om falend management af te dekken? Ongelooflijk veel geld is gemoeid met fusies en overnames. Daar zaten naarmate de jaren verstreken meer en meer foute fusies en overnames tussen. Steeds meer geld ging verloren.
Tot het moment daar was dat er zoveel geld verloren was gegaan om nog op enige fatsoenlijke manier, verkoopbare wijze, aan de burgers uit te kunnen leggen. Er was dringend geld nodig. Veel geld. En de burgers hebben/hadden dat. Maar ja, hoe kom je als bank nou toch in vredesnaam op legitieme wijze aan dat geld. Hoe krijg je het geld als groot kapitaal nou toch in handen van burgers die de bui zien aankomen en op hun geld blijven zitten.
De oplossing is in het verleden al vaker aangewend, crisis maken en naarmate de hoeveelheid geld die nodig is deze in lengte aanpassen en qua diepte hetzelfde trucje uitvoeren. Als groot kapitaal er voor zorgen dat de keuze die democratisch te maken is door de kiezers, beperkt is en wordt tot dienaren, marionetten van dat groot kapitaal. Dus geen keuze maar een voorselectie toe te passen. En uit datzelfde potje van ‘dienaren’ van het kapitaal te kunnen blijven putten. Want poogt u er maar eens tussen te komen. Moord en doodslag, ‘ongelukken’, vervolging, beveiliging of niet .men zal zich geen mogelijkheid onbenut laten om het eigen luxueuze leventje te kunnen blijven leiden.

En u als kiezer maakt dat mogelijk. Of door te blijven stemmen op de partijen die vol zitten met dit soort lakeien of door niet te stemmen.
Er zijn namelijk alternatieven. Niet zo heel veel, dat is waar. En als je niet de moed hebt om zo af en toe op het internet eens te zoeken naar mensen met een andere mening of ander idee dan zal u waarschijnlijk niet eens weten dat er alternatieven zijn.
Diep en goed weggestopt in de duistere kelders der democratie door politici en media.
Slechts af en toe een sprankje licht dat hier doordringt. En dan zijn de rapen meestal ook gelijk gaar. Anders denkenden een gevaar voor volk en vaderland.
Was er een tijd dat deze mensen gewoon vermoord werden (Fortuyn, van Gogh) of op de vlucht moesten voor hun leven (Hirsi Ali) of zich niet meer op straat konden vertonen omdat ze moesten vrezen voor hun leven ondanks dat ze een grote groep kiezers vertegenwoordigden (Wilders), nu zitten we op een bestuurlijk niveau dat mensen compleet worden vervolgt om bijv. een drank gerelateerd ongeval met enkel blikschade tot gevolg (v.d. Stoep) of omdat je moeder blijkt naakt te hebben rond gelopen (Farage).
Verguist tot op het bot door politici en media. Een Marine LePen bijv. Mensen met een andere mening, mensen die hun kop boven het maaiveld durfden te steken, wars van waarschuwingen, zich niets aantrekkende van de maatschappelijke positie die ze bekleden. Ook deze mensen en vele anderen hadden zich bij de 98% van de politici kunnen aansluiten en comfortabel kunnen leven op uw kosten, van uw belastinggeld.
Maar deze mensen, deze helden, durfden andere keuzes te maken. Met alle gevolgen en consequenties van dien!

En waar blijft Nederland? Het Nederlandse volk? We laten mensen die je kan vergelijken met vroegere helden zoals van Nes, de Ruyter, Tromp, enz. gewoon vallen. De beweging die Fortuyn in gang had gezet .niets meer van over, van Gogh is de vergetelheid ingegaan met Fitna, Wilders moet vrezen voor zijn leven, Hirsi Ali hoor je amper nog wat van in de media ..we geven liever aandacht aan een verfilming van de heldendaden van de Ruyter dan dat we de moed hebben in het heden te leven.

Kan Nederland zichzelf nog wel recht in de ogen kijken? Kan en mag Nederland nog wel een grote mond hebben? Heeft de burger/kiezer nog wel recht van spreken?
Als je jezelf laat wegstoppen tot een nederig, uitgebuit, ouderen en kinderen verloochenend volk ..welk recht van spreken heb je dan nog?
Als je zonder slag of stoot alle rechten waarvoor gestreden is laat ombuigen tot plichten? Daarbij erfenissen, zeer dure erfenissen ook, uit het verleden van ons afschudden alsof er nooit een druppel bloed is gevloeid buiten oorlogen om in de strijd voor de rechten van de mens/burger. Denkt u nou werkelijk dat het stemrecht er altijd is geweest voor iedereen? Denkt u nou werkelijk dat vrouwenemancipatie voltooit is? Dat het genieten van een opleiding vanzelfsprekend is door de eeuwen heen? En meer van deze zaken waarvoor gestreden is.

Niets is vanzelfsprekend en uit zichzelf naar het volk toegekomen, de elite heeft nimmer vrijwillig afstand gedaan van de door hen verworven rechten en zekerheden. Was het jarenlang strijd om voor zwarte mensen stemrecht en dezelfde rechten te krijgen als voor blanke mensen, waren communisten niet het meest verderfelijke ter wereld, hebben Joden geen vervolging gekend? Enzovoorts.

Nu hebben we zeer grote problemen met het barbaarse handelen van fanatieke moslims bijv. Zien we foto’s en video’s verschijnen met barbaarse vertoningen. Waar wij hier in het westen grote afkeer van hebben. En maar goed ook!
Maar zo af en toe zie je ook dat ook wij deze barbaarse zaken nog in de genen hebben zitten. Foto’s van moslims met pure haat in de ogen doen vaak niet onder voor foto’s van voetbalhooligans die supporters van de tegenpartij wel even een lesje zullen leren. Tot aan moordpartijen aan toe.

Niets menselijks is ons vreemd, niets barbaars idem!

Naarmate we meer overheid toelaten tot ons leven, laten binnendringen in onze dagelijkse gang van zaken, naarmate we ons meer laten overheersen door lagen van bestuur, laten indoctrineren door overheid en media, ons laten opleiden tot gedachteloze mensen zonder karakter, zolang we maar geloven dat we eenheidsworsten zijn die slechts veilig zijn als moedertje Staat over ons waakt, zolang zijn we geen knip voor de neus waard. Zolang we dat juk niet van ons afschudden en afstand nemen van een alles overheersende overheid zal het moorden nooit ophouden.
Zolang u blijft geloven dat wat die ander doet enkel en alleen gebaseerd is op ondermijning van uw veiligheid, uw zekerheden en dus voor u gevaarlijk is, zal er niets veranderen. We noemen het opgaan in deze gedachteloze meute niet voor niets de participatie samenleving! U participeert in uw eigen ondergang, uw eigen onderwerping.

Ben je anders? Doe je anders? Stamp er maar wat Ritalin in of zo. Noem het maar ADHD of geef het de naam rugzakje. Druk er maar een stempel op.
Maar bedenk wel dat de echt groten der mensheid vrijwel allemaal mensen waren die in hun tijd ook stempels opgedrukt kregen. En dat de waardering, het respect voor wat wij nu aan vruchten plukken door hun eigengereidheid ons heeft gemaakt tot wat we zijn.
En nu poogt men ons dus wederom te ontdoen van alles wat we dachten te hebben. We zijn driftig op zoek naar vergelijkbare helden als toen maar we verguizen ze zelf weer net zo makkelijk. Onder druk van de zogenaamde ‘publieke opinie’ wordt ons wijs gemaakt dat anders denken en doen iets vies is, iets vuils. Communistisch, hatend, moordend, onmenselijk, een gevaar voor onze levenswijze.
Onderwijl gaat onze levenswijze verder naar de bliksem doordat we wel alle soevereiniteit overdragen aan een EU die vrijheid van vervoer van goederen en mensen tot iets heiligs verheft. Zonder dat u eigenlijk enige vorm van democratische inspraak heeft gekend. Waren we tegen de Europese grondwet? Nu kennen we die als het verdrag van Lissabon. Verschil? Amper aanwezig. Enkel een grondwet kent voor invoering de verplichting tot een referendum en een verdrag kan gewoon door de politiek worden ingevoerd.

Gelukkig kennen we nu anno 2014 nog enige partijen en mensen die dan wel hun kop uitsteken. Ook daarmee zal men blijven pogen af te rekenen als zittende en overheersende politiek met de media in de achterzak. Een Wilders zal nooit meer een normaal leven kunnen leiden, een v.d. Stoep zal altijd geconfronteerd worden met een ongevalletje waarbij drank in het spel was. Niet omdat hij de enige is die dat is overkomen, niet omdat hij zijn straf niet geaccepteerd heeft en betaalt heeft aan de samenleving maar puur omdat men in hem een gevaar blijft zien. Eenmaal met je kop boven het maaiveld uit geweest dan zal dat stigma, dat stempel je voor de rest van je leven blijven achtervolgen. En helaas prikken nog steeds veel te weinig mensen hier doorheen. Er moet toch wel wat bijzonders aan de hand geweest zijn met die v.d. Stoep! Want je hoort gelijk over dat drankongeval. Terwijl tientallen mensen ieder weekend met drank op tegen auto’s aanrijden, paaltjes omver rijden of op andere wijze blikschade veroorzaken.
Om dat nou iemand na te blijven dragen? Dat geeft eigenlijk precies aan hoe ziek het systeem is, hoe ziek de politiek is.
Je ziet niet voor niets de een na de ander veelal afhaken. De druk die uitgeoefend wordt op mensen is dan ook voor velen niet te dragen. Vrienden worden vijanden, familie en gezinsleden worden onder druk gezet, men weet je te vinden.
En wij durven anderen barbaars te noemen?

Natuurlijk, letterlijk onthoofden wij geen mensen meer.
Maar zijn we dan geciviliseerd omdat wij mensen figuurlijk onthoofden? Mensen het leven tot een hel maken? Enkel voor eigen gewin? Voor eigen aanzien?

Het draadje tussen barbaars en barbaars is denkelijk wel heel verschrikkelijk dun.
Te dun! Zo dun dat het alle kanten uit geduwd kan worden. Iedere richting uit die politiek gezien wenselijk is.
Maatschappelijk doet er niet toe, uw richting is vrijwel nooit dezelfde als die van uw volksvertegenwoordigers.

Daarom een warm pleidooi hier voor een partij die met enige strubbelingen het juk en stigma van de huidige politieke onderdrukking wil doen afschudden van uw en onze rug.
Die een eind wil maken aan de overheersing, de uitbreiding van lagen van bestuur en controlerende instanties die van uw rechten plichten willen maken, die iedere vorm van democratie de nek willen omdraaien, die het liefst u uw nek willen omdraaien.

Er moet minder overheid komen, veel minder. De overheid moet weg uit uw huis, uit uw straat, uit uw wijk, uit uw publieke ruimte. De overheid die we kennen en opgedrongen hebben gekregen als EU nemen we afscheid van. Moeilijk? Misschien. Onmogelijk? Als u dat wil geloven wel ja.
Onze overheid wordt democratisch gekozen bij meerderheid der stemmen. U kan zich ook verkiesbaar stellen. De overheid kan en mag zich niet meer promoten en op de voorgrond plaatsen door uw belastinggeld te misbruiken. Als een overheid zichzelf mag promoten dan mag u als belasting betaler dat zeker.
Kijk om u heen en zie hoe een steeds grotere overheid steeds grotere fouten maakt. Tot aan kapitale blunders aan toe. En het blijft niet bij geld dat verspilt wordt. Het gaat om mensenlevens. Neem defensie en Chroom6 maar of de inzet van defensie personeel in oorlogsgebieden. Het gaat om status macht en aanzien. Een internationaal hof in je land hebben.
Maar het moet gaan om u. Burgers die de zorg niet meer kunnen betalen, die langer moeten doorwerken om de overheid betaalbaar te houden, die met torenhoge belastingen worden geconfronteerd om geld te genereren om de overheid te kunnen laten blunderen. Onze overheid is het levende bewijs van het feit dat je ook te groot en onbeheersbaar kan worden. En dat je daardoor door het groot kapitaal, de elite, omkoopbaar bent en dat je gedwongen kan worden je tegen de mensen te moeten keren die ons zou moeten dienen.

Daarom dus Artikel 50. (http://www.artikel50.nl)
Als enige ledenpartij op rechts die een (veel) kleinere overheid wil, bindende referendums, soevereiniteit, een seculiere overheid. En veel meer! En u bepaalt middels die bindende referenda daar in mee. Uw stem doet er echt weer toe.
Dat kost tijd maar mag geen eeuwigheid meer gaan duren. We staan op een punt van verandering zoals maar weinig is voorgekomen op deze aardkloot. En als we ons nu niet weerbaar opstellen dan zullen we daar tot generaties her voor moeten bloeden, zullen onze achter, achter, achter kleinkinderen moeten strijden voor hun bestaan.

Is dat wat we noemen de planeet leefbaar achterlaten? Of gaan we liever ‘het groene ding’ doen?

Met dank aan het Burger Collectief voor de plaatsingsmogelijkheid.
Ton Walthaus.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties