'Wat kijk je, kankerjong?!'

Geen categoriejul 26 2012, 14:00
Ik zou het je graag vertellen, maar jouw waarschijnlijk-op-niet-legale-wijze-toegeëigende Vespa is sneller dan mijn gedachten en woorden.
De titel is een frase die ik toegespeeld kreeg door een cultuurverrijkende kans/krachtjongere. Naar alle waarschijnlijkheid lagen zijn roots in Noord-Afrika. Zonder het te weten stelde deze jongeman mij een uiterst fundamentele vraag. Ik keek inderdaad niet toevallig naar hem. Hij, en jongeren zoals hij, roepen altijd een veelheid aan gedachten bij mij op.
Maar ik beantwoord zijn vraag met alle liefde.
Ik kijk naar je, omdat ik me afvraag hoe Nederland het zover heeft laten komen. Hoe heeft Nederland het laten gebeuren dat jij en je vriendjes feitelijk de dienst uit maken in gehele wijken van dit land?
Ik kijk naar je omdat jij je boven de wet verheven waant. En hierin kan ik je moeilijk ongelijk geven. De straffen die de Nederlandse staat jou oplegt, vrees jij niet. Een gevangenisstraf is in jouw omgeving geen vernedering, het is een statussymbool.
Ik kijk naar je omdat ik je vrees. Omdat ik weet waar je toe in staat bent als jij je in je eer en mannelijkheid gekrenkt voelt. Ik kijk naar je omdat ik besef dat er schrikbarend weinig nodig is om die krenking te bewerkstelligen.
Ik kijk naar je omdat ik weet dat je jezelf niet langer als gast beschouwt. Dat zou ook niet hoeven, maar gedraag je dan alsjeblieft wel naar onze wetten en gebruiken. Je ziet jezelf als een wetmatig erfgenaam van alles dat Nederland te bieden heeft, maar tegelijkertijd minacht je de Nederlandse samenleving.
Ik kijk naar je omdat jij Marokkanen waar ik in alle oprechtheid op gesteld ben, een slechte naam geeft. Ik kijk naar je omdat de vooroordelen jegens welwillende Marokkanen niet hun eigen schuld zijn, die vooroordelen zijn jouw schuld.
Ik kijk naar je omdat ik weet dat je Nederlands gezag niet respecteert. Tegelijkertijd weet ik dat de enige vorm van gezag die enige respect bij jou afdwingt, afkomstig is uit een moskee. In het verlengde hiervan weet ik hoe kwetsbaar jij bent voor islamitische ideologieën die maar één doel hebben: het Westen onderwerpen aan de islam.
Ik kijk naar je omdat ik de effecten van jullie aanwezigheid extrapoleer naar 2035. Ik houd mijn hart vast bij de gedachte aan de opvoeding die jij aan jouw kinderen zult geven. Zal jij er voor zorgen dat zij wel contributing and law abiding staatsburgers worden? Ik heb er een erg hard hoofd in.
Ik kijk naar je omdat ik je de vreugde kwalijk neem die jij voelde tijdens 9-11. Omdat jongens als jij hun hand er niet voor omdraaien tijdens demonstraties alle Joden aan het gas te wensen. En al was jij het niet zelf, je zou het nooit uit vrije wil en geweten veroordelen.
Bovenal kijk ik naar je omdat ik niet langer inzie hoe de huidige wetgeving kan zorgen dat jullie je gedragen. Ik kijk naar je omdat ik betreur dat onze wetgeving het niet toelaat draaideurcriminelen en onruststokers met een dubbele nationaliteit gewoon hun Nederlandse paspoort te ontnemen, en terug te sturen naar het land dat vermeld staat op het overgebleven paspoort.
Ik kijk naar je omdat ik je wil vertellen dat ik je met alle liefde naar Schiphol zou rijden, en op een enkele vlucht zou zetten, als jij je op deze manier blijft misdragen.
Ik kijk naar je omdat ik weet dat de Marokkaanse politie wel degelijk raad weet met the likes of you.
Maar naast woede en machteloosheid voel ik ook oprecht verdriet.
Ik kijk naar je omdat ik weet dat jij niet beseft dat je een prins van de geschiedenis bent. Je woont in het vrije Westen.
Zoals Leon de Winter stelt in het welkomstwoord op zijn website Het Vrije Westen: "Voor mij betekent Het Vrije Westen de kroon op de menselijke geschiedenis, die tot voor kort weinig anders heeft laten zien dan een moeizame, uitputtende worsteling om vrijheid, vrede en waardigheid. ( ) Onze manier van leven is, vergeleken met de ontelbare generaties vóór ons, voor een groot deel bevrijd van honger, ziekte, geweld, gebrek, nood en de willekeur van de natuur. Wij zijn de prinsen van de geschiedenis. Dit hebben we te danken aan gedurfde denkers en wetenschappers, van Aristoteles tot aan Nicolaas Copernicus en Steve Jobs. Maar ook aan Willem de Zwijger, de Amerikaanse Founding Fathers, Winston Churchill en Karl Popper. Er zijn door miljoenen mensen zware offers gebracht voor het doen ontstaan van een vrije en tegelijkertijd geordende samenleving, waarin uitbuiting en machtsmisbruik door uitgekiende instituties zo veel mogelijk worden voorkomen."
Zelfs een van de wegbereiders van de ideologie van de Moslimbroederschap, Mohammed Abduh, zag het Westen als Dar al-Adl, ofwel het huis van rechtvaardigheid. Vraag het maar aan de lokale imam.
Ik kijk naar je omdat ik weet dat jij vindt dat deze samenleving jou te weinig kansen en mogelijkheden biedt. Maar ik zou je graag vertellen dat dit niet het geval is. In het vrije Westen is de sociale mobiliteit ongekend, misschien zelfs onbeperkt.
De samenleving misgunt jou geen kansen, maar jij bent een erfgenaam van een (gezins)cultuur die jou niet de juiste bagage heeft meegegeven voor een waardig leven in een vrije samenleving. Het is niet onze schuld, het is de schuld van jouw ouders.
Ik kijk naar je omdat ik als medemens in alle oprechtheid hoop dat je ooit een waardig bestaan opbouwt, dat verenigbaar is met onze wetten en gebruiken. Ik kijk naar je omdat ik je deze kans gun, maar tegelijkertijd wil ik je op het hart drukken dat als jij hiertoe geen inzet toont, ik geen plaats meer zie voor the likes of you in mijn samenleving.
Dit is waarom dit kankerjong naar je kijkt. Ik had het je graag verteld, maar jouw vriend achter het stuur heeft jullie Vespa al op bekwame wijze de hoek om gestuurd.
Tot een volgende keer dan maar.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten