frits bosch column

-Frits Bosch- De Gouden Koets is weer terug!

Opiniesep 18 2023, 9:31
De Gouden Koets is weer terug! Vanuit het DDS netwerk heeft de redactie de verklaring van onze koning in handen gekregen die hij op de komende Prinsjesdag na het uitspreken van de Troonrede zal afleggen. De verklaring luidt als volgt:
Dames en heren!
Het is ons een groot genoegen om weer de aloude traditie te kunnen hervatten om in de Gouden Koets de rit naar de Troonzaal te kunnen afleggen. Het zal u wellicht verwonderd hebben. Maar wij hebben gemeend dat dit weer mogelijk moet zijn na de excuses die ik voor de slavernij periode gemaakt heb en vergiffenis die ik gevraagd heb voor de rol die mijn voorouders daarin gespeeld hebben. De koets is ettelijke jaren na de restauratie, op kosten van het Nederlandse volk, opgesloten geweest in het Amsterdam museum. Wij achten het thans wenselijk om de koets de historische functie terug te geven. De koets was in 1898 een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan mijn grootmoeder koningin Wilhelmina, als huldeblijk aan hare majesteit. Haar nagedachtenis willen we eren. De koets heeft sinds 1898 dienst gedaan tot 2015. De koets kent aan de zijkanten fraaie paneelbeschilderingen waarop slaven - tegenwoordig ‘tot slaven gemaakten’ genoemd - te zien zijn. De paneelbeschilderingen representeren het Verleden en de Toekomst en Hulde der Koloniën. De schilderingen hebben helaas tot controverses geleid omdat op één paneel halfnaakten te zien zijn die hun rijkdommen aanbieden aan het koningshuis. Na alle excuses die door officiële instanties en mijzelf gemaakt zijn, menen wij dat dit niet langer een belemmering dient te zijn om de koets weer te laten rollen en niet nog langer op te sluiten. Met nadruk stel ik dat de paneelbeschilderingen geen verheerlijking van de koloniale periode betreffen. Integendeel, het confronteert ons met ons verleden. Het paneel toont de in die tijd geldende verhoudingen en waarover wij thans, vanuit onze morele roeping, diep doorvoeld over denken. We willen en kunnen niet langer de ogen sluiten voor de realiteit van de historie. De koets is geschonken door de Nederlandse bevolking en is op hoge kosten van de Nederlandse bevolking volledig gerestaureerd. We zijn verheugd dat we de feeërieke Gouden Koets weer op deze wijze weer teruggeven aan de bevolking zodat ieder kan genieten van de feeërieke aanblik ervan.
Dank u wel!
Koning Willem Alexander
P.S.: Geert Wilders kreeg uit handen van Kamervoorzitter Vera Bergkamp het Zilveren Koetsje uitgereikt vanwege 25 jaar in de Tweede Kamer. Van harte gefeliciteerd.
hem!
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?”, “Feminisme op de werkvloer” en ''Kafkaistan''
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten