frits bosch column

- Frits Bosch - Inflatie dendert door. Wie krijgen de Zwarte Piet?

Opiniejul 13 2023, 9:00
Anders dan filiaalhouder bankdirecteur Knot - de facto toezichthouder - dacht, dendert de inflatie door. Hoe komt dat toch? Wie krijgen de zwarte piet?
Er zijn zes partijen die je de schuld zou kunnen geven van de inflatie: consumenten, bedrijven, overheid, werknemers, (centrale) banken, buitenland. Wie geven we een zwarte piet? Eerst werknemers. Lonen krijgen de zwarte piet toebedeeld als schuldig aan de ‘loon-prijs spiraal’. Ten onrechte want de lonen komen vertraagd achter de prijsontwikkeling aan, ‘lagging behind’. De loonstijging compenseert de prijsverhoging. Eerst was er inflatie, pas daarna stegen de lonen. Bedenk wel dat we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt. Dat betekent dat de bonden een vuist kunnen maken voor salarisverhoging die kostenverhogend zijn voor bedrijven. Dan bedrijven. Zijn zij schuldig aan graaien? Dat is maar hoe je het bekijkt. De winstmarges zijn inderdaad hoger. Tijdens Corona heeft de overheid een massieve financiële ondersteuning verschaft aan bedrijven ten laste van de rijksbegroting. Wat te veel werd gegeven wordt veelal niet teruggegeven. Die bedrijven krijgen een zwarte piet. De staatsschuld werd maximaal opgerekt. De generieke instroom van cash in de economie, zonder dat daar productie stond en zonder dat daar renteverhoging tegenover stond, leidt tot monetaire creatie en prijsverhogingen: te veel cash die te weinig goederen najaagt. Het is onvermijdelijk dat bedrijven dan meer winst maken via het prijsmechanisme. De overheid krijgt een zwarte piet. Dan consumenten. Tijdens Corona hebben consumenten extra gespaard tijdens de lockdowns. Na Corona trad ontsparing op wat een ‘boost’ gaf aan bedrijfswinsten. Consumenten krijgen geen zwarte piet. Vervolgens centrale banken. Deze sector heeft via het financieren van schulden voor overvloedige monetaire financiering gezorgd en daarmee inflatie mogelijk gemaakt. Deze sector krijgt een zwarte piet. De ‘grap’ is dat Europese Centrale Bank, in casu Christine Lagarde, naar het bedrijfsleven wijst als excessieve winstmakers. Nee zus, je bent zélf schuldig aan deze inflatie! Centrale banken krijgen een zwarte piet. Dan tenslotte buitenland. Nadat Rusland Oekraïne binnenviel heeft het Westen (onzinnige) sancties ingesteld waardoor energie en voedselprijzen stegen. Westerse landen zijn de aanbodketens van goederen gaan veranderen, weg van Rusland en China ter bevordering van eigen ‘veiligheid’. Dat betekent dat bijvoorbeeld een racefiets niet langer uit China kan komen maar veel duurder uit Nederland. Inflatie. De regering pleegt dit beleid en krijgt een zwarte piet toebedeeld.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
De conclusie is dat er excessieve monetaire expansie heeft plaatsgevonden. Renteverhogingen blijken goeddeels bot. Het is symptoombestrijding. Bovendien zorgen renteverhogingen op zich ook voor inflatie omdat ze worden doorberekend in de prijzen als kostenverhogend. De prijsstijgingen moeten uitwoekeren, Oostenrijkse School. Het prijsmechanisme zorgt voor het in overeenstemming brengen van vraag en aanbod en dat gaat gepaard met inflatie. Overheden en centrale banken bedrijven politiek. Ze zijn veel te dominant. Financiële soliditeit is daarvan de dupe. De overheid moet terug naar een degelijk en verkrappend begrotingsbeleid (weg van megakostbare linkse hobby’s) en centrale banken moeten stoppen met monetaire expansie. Ze moeten terug in hun hok. Zij krijgen de zwarte piet.
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten