frits

-Frits Bosch- Verzorgingsstaat gaat ten onder door het beleid van links

Opiniemei 27, 11:00
Wie wordt premier? Welke persoon met groot politiek statuur wil de trekpop worden van Geert Wilders. Niemand natuurlijk! Dit is een geval van ‘de boer zoekt zijn paard, maar zit erop’. Het is overduidelijk dat Geert Wilders premier moet worden en niemand anders!
Dan over de Europese Verkiezingen op 6 juni. Hoe lang willen we nog doorgaan onze soevereiniteit over te dragen aan de EU? Hoe lang willen we nog verdragen dat de grenzen van de EU open blijven? Hoe lang willen we nog verdragen dat ons belastinggeld wordt overgeleverd aan het moloch EU met overbetaalde ambtenaren die weinig doen? Hoe lang willen we nog gedogen dat ons belastinggeld wordt overgeleverd aan Zuid Europese landen die niet hervormen zoals was afgesproken? Hoe lang willen we nog gedogen dat de EU 7 corrupte landen toelaat? Oekraïne moeten we niet toelaten tot de EU! Hoe lang willen we nog gedogen dat de door en door corrupte Ursula von der Leyen de hoogste EC baas is?
Hoe lang willen we nog gedogen dat het in de EU wemelt van corrupte vriendjespolitiek? Hoe lang verdragen we dat de EU een ondemocratische bureaucratie is? Hoe lang willen we verdragen dat de financiële politiek van de ECB voor inflatie voor de armen zorgt, maar voor vermogensgroei van de rijken? De EU moet terug in het hok naar wat het ooit was: een economisch samenwerkingsverband. Weg met die mooie praatjes dat we niet zonder de EU kunnen. We moeten soevereiniteit terugnemen. Zo niet, dan Nexit! Laat uw stem horen op 6 juni!
Dan nu op nationaal niveau. Ons land presteert ver onder de maat. We neigen naar recessie en de armoede neemt snel toe. De financiële mogelijkheden voor het nieuwe kabinet zijn zeer beperkt door het wanbeleid van de afgelopen jaren. Onze verzorgingsstaat staat zwaar onder druk. Het nieuwe kabinet staat voor de enorme opgave nog te redden wat er te redden valt na vier rampzalige kabinetten Rutte. Het is een zeer ondankbare taak.
We zien van verre aankomen dat de grote financiële problemen die links veroorzaakt heeft politiek rechts in de schoenen geschoven zullen worden. Maar dáár zitten ze, politiek links. Deze daders nemen geen verantwoordelijkheid maar wentelen zich in arrogantie en een grote mond. De hypocrisie is grenzeloos. Schamen jullie je dat je er zo’n puinhoop van gemaakt hebben!
De heren Willem Drees en Joop den Uyl, PvdA, hebben de Nederlandse verzorgingsstaat op poten gezet na de Tweede Wereldoorlog. Dat was een geweldige prestatie waar ik grote bewondering voor heb. De verzorgingsstaat is gebaseerd op de premisse dat ieder naar rato daaraan financieel bijdraagt via belastingen en premies. Het is opvallend dat juist de verzorgingsstaat door links is afgebroken door het decennialang toelaten van straatarme immigranten waarvan de meesten niets financieel bijdragen aan de verzorgingsstaat. De afbraak vond plaats onder het motto empathie en natuurlijk goedkope arbeidskrachten voor het bedrijfsleven. Miljoenen krijgen verzorging gratis: gratis bed bad brood. Wie betaalt dat? Onze belastingbetalers. Democratisch gehalte is zero. Geen enkele verzorgingsstaat kan dat op den duur dragen. Dat ons zorgstelsel zwaar onder druk staat is niet vreemd. De zorgkosten knallen omhoog.
Juist immigranten, waarvan velen getraumatiseerd zijn en/of in een fysiek moeilijke positie verkeren, leunen extra zwaar op verzorging in ziekenhuizen, huisartsen, verzorgingshuizen. Idem geldt voor onderwijs waar onze kinderen niet meer goed kunnen lezen en schrijven. De schande kent geen grenzen. Hoe lang wordt dit al niet genegeerd. Het teruglopen van het verzorgingsniveau gaat ten koste van de eigen bevolking, die juist wél financieel hebben bijgedragen. Dat is bar onrechtvaardig. Wiskundige en statisticus dr Jan van de Beek heeft in zijn berekeningen aangetoond hoe de massa-immigratie via torenhoge kosten de verzorgingsstaat ondermijnt. Hij is uitgescholden als xenofoob door racist Leo Lucassen.
Fleur Agema, PVV, wordt getipt als nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze moet opruimen wat anderen verpest hebben. We wensen haar succes. Massa-immigratie en verzorgingsstaat gaan niet samen. En de kraan staat nog steeds open…
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten