48180208737 d7fbf9c096 c

- Mark Jongeneel - Crises veroorzaakt door EU

Opiniejul 17 2023, 19:15
Het is een turbulente tijd in de Nederlandse politiek. Het kabinet Rutte is gevallen en demissionair geworden. Wat echter opvalt, is het grote aantal ministers dat met Rutte is verdwenen. Dit roept de vraag op of deze massale exodus te wijten is aan het toenemende aantal crises waar Nederland mee kampt. Het lijkt erop dat deze crises onoplosbaar zijn en dat de ministers geen uitweg meer zien. Maar wat is de werkelijke oorzaak? Ligt de schuld bij het beleid van de Europese Unie (EU), dat direct of indirect deze crises veroorzaakt? En zo ja, hoe kan Nederland uit deze verstikkende situatie ontsnappen?
Een prominente stem die al geruime tijd pleit voor verandering is Kamerlid Pieter Omtzigt. In zijn Thorbeckelezing heeft hij gepleit voor de oprichting van een constitutioneel hof in Nederland. Dit zou een belangrijke stap kunnen zijn in het herstellen van de balans tussen de EU en Nederland. Het grootschalige beleid van de EU lijkt namelijk niet altijd goed te passen bij het kleinschalige Nederland. Door een constitutioneel hof in te stellen, kunnen nationale wetten en besluiten worden getoetst aan de Nederlandse grondwet en de belangen van het Nederlandse volk.
Een constitutioneel hof zou fungeren als een onafhankelijk orgaan dat de grondwettelijkheid van wetten en besluiten toetst. Het zou een waakhond zijn die ervoor zorgt dat de EU zich binnen de grenzen van de Nederlandse soevereiniteit beweegt. Dit zou Nederland de mogelijkheid geven om beslissingen van de EU aan te vechten als deze indruisen tegen de belangen van het Nederlandse volk. Op die manier zou Nederland niet langer machteloos staan tegenover de onaantastbaarheid van EU-beleid.
De oprichting van een constitutioneel hof zou echter een aanpassing van de schaal vereisen. Nederland zou moeten heroverwegen hoe het omgaat met de besluiten die vanuit Brussel worden genomen. Het is niet langer voldoende om simpelweg EU-beleid om te zetten in nationale wetgeving. Nederland moet zich actiever opstellen en ervoor zorgen dat EU-beleid daadwerkelijk in lijn is met de Nederlandse waarden en belangen.
Het is begrijpelijk dat sommigen zorgen hebben over de oprichting van een constitutioneel hof. Zal dit niet leiden tot een verstoring van de Europese samenwerking? Het is belangrijk om te benadrukken dat een constitutioneel hof geen poging is om de EU te ondermijnen, maar juist een instrument om ervoor te zorgen dat de EU goed functioneert voor alle lidstaten. Nederland heeft het recht om zijn eigen identiteit en belangen te beschermen binnen het Europese project.
Als Nederland geen aanpassingen doorvoert, zal de impasse waarin het land zich bevindt alleen maar erger worden. De EU zal ophouden te functioneren voor Nederland en we zullen volledig vastlopen in een situatie waarin crises onoplosbaar lijken. Het is tijd om moedig te zijn en een constitutioneel hof op te richten, een onafhankelijke instantie die de Nederlandse soevereiniteit bewaakt en ervoor zorgt dat het beleid van de EU in lijn is met de belangen van Nederland.
Steun DDS! In deze barre tijden - waarin DDS tegengewerkt wordt door Big Tech, adverteerders, én de politiek - is het meer dan ooit nodig om DDS in de lucht te houden door middel van een vrijwillige bijdrage. Hoe? Via BackMe. Daar kun je eenmalig of maandelijks een donatie. Vervolgens gebruiken wij dat geld om de linkse EU-globalisten aan te pakken. Want zonder media als DDS zijn er alleen nog globalistische media over; de waarheid wordt dan voor eens en altijd begraven
De weg voorwaarts is niet gemakkelijk, maar het is noodzakelijk om Nederland uit de verstikkende greep van onoplosbare crises te bevrijden. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk, waarin Nederland zijn eigen koers kan varen binnen de Europese samenwerking. Een constitutioneel hof kan de sleutel zijn tot het herstellen van evenwicht en het waarborgen van de toekomst van Nederland in een snel veranderende wereld. Laten we deze kans niet laten liggen en de weg naar vernieuwing inslaan, voordat het te laat is.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten