20220222 Pieter Omtzigt 15

Omtzigts dringende oproep: Prioriteit voor Nederlandse huishoudens in woningcrisis

Politieknov 17 2023, 9:00
Pieter Omtzigt, met zijn kenmerkende no-nonsense benadering, zet de vinger op de zere plek in de nieuwste aflevering van de podcast 'Politiek Dichtbij' van het AD. Zijn boodschap is kristalhelder: het wordt tijd dat Nederland zich focust op de woningnood van eigen burgers, in plaats van zich blind te staren op de rechten van migranten. "Als wij niet gaan sturen op migratie, lossen we het huizentekort niet op," stelt hij onomwonden.
Met de introductie van een 'richtgetal' van 50.000 migranten per jaar in zijn Nieuw Sociaal Contract, benadrukt Omtzigt de noodzaak van regulering in de toestroom van migranten. Hij weerlegt kritiek vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), die beweert dat zo'n richtgetal indruist tegen de rechtsstaat. Volgens Omtzigt is het geen hard maximum, maar een streefgetal om de balans in de samenleving te behouden, vooral in crisissituaties zoals met de opvang van Oekraïners.
De kritiek van experts dat een dergelijk richtgetal juridisch onhoudbaar zou zijn, wijst Omtzigt van de hand. Hij benadrukt dat de rechten van de 390.000 Nederlandse huishoudens zonder woning even belangrijk zijn. Het gaat hier niet enkel om migrantenrechten, maar ook om de bestaanszekerheid van eigen burgers.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Omtzigt's stellingname is een krachtige oproep tot actie. In een tijd waarin de woningnood hoog is, moeten we onze prioriteiten heroverwegen. De focus moet liggen op het waarborgen van het welzijn van onze eigen burgers, voordat we ons bekommeren om anderen. Het is hoog tijd voor Nederland om een assertieve houding aan te nemen in het migratiebeleid, voor het welzijn van onze eigen samenleving.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten