screen shot 2022 06 26 at 14

Oud-politicus Henk Krol lijdt nederlaag in rechtszaak over pensioenrekenrente

Politiekjun 28 2023, 22:30
Eerder vandaag heeft de voorzieningenrechter in Den Haag geoordeeld dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld bij de invoering van een rekenrente voor pensioenen, waardoor pensioenverhogingen jarenlang werden beperkt. Dit besluit is een tegenslag voor de stichting PensioenVoldoen.NL, onder leiding van oud-politicus Henk Krol.
De zaak werd aangespannen door de Friese gepensioneerde John Bakker, gesteund door PensioenVoldoen.NL. Beiden zijn van mening dat de Nederlandse overheid de destijds geldende Europese pensioenrichtlijn niet correct heeft toegepast bij de invoering van de Pensioenwet in 2007. Hierdoor werd een rekenrente systeem opgezet waarbij pensioenfondsen de pensioenen niet konden indexeren bij lage rentestanden, terwijl de waarde van hun bezittingen wel steeg. De voorzieningenrechter oordeelde echter dat er geen sprake was van onrechtmatig handelen door de Staat. Hij merkte op dat de pensioenrichtlijn alleen een maximale toegestane rente beschrijft, zonder te vermelden dat er geen lagere rente mag worden toegepast. Daarnaast laat de richtlijn ruimte voor eigen regels van de lidstaten die ten koste kunnen gaan van indexatie.
Volgens de claimstichting was het belangrijkste doel van het kort geding om de argumentatie van de Nederlandse Staat over de gevolgen van het niet implementeren van de Europese pensioenrichtlijn in de pensioenwet van 2007 te achterhalen. In die zin kan het kort geding als succesvol worden beschouwd, aldus advocaat Jos Wouters, die John Bakker vertegenwoordigt. Bestuurslid Henk Krol van PensioenVoldoen.NL reageerde direct na de uitspraak: "Het is jammer voor de heer Bakker, maar goed voor alle andere gepensioneerden die nu in een bodemprocedure kunnen aantonen dat Nederland wel degelijk had moeten indexeren."
PensioenVoldoen.NL heeft plannen voor een massaclaim, waarbij naar verluidt al meer dan 120.000 mensen zich hebben aangesloten. Volgens Krol hebben ruim tien miljoen Nederlanders, zowel gepensioneerd als niet-gepensioneerd, schade geleden als gevolg van het pensioenbeleid.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten