screen shot 2022 06 25 at 07

Wybren van Haga (BVNL) ''Boeren moeten vrijgelaten worden: Landbouwakkoord strandt als signaal''

Politiekjun 29 2023, 11:30
Het stuklopen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord is een duidelijk signaal: laat de agrarische sector met rust. Het klimaatbeleid van dit kabinet zorgt voor een klimaatpsychose die de voedselzekerheid en de Nederlandse economie bedreigt. Boeren moeten de vrijheid krijgen om te doen waar ze goed in zijn: op een schone en innovatieve manier voedsel produceren, en daarmee bijdragen aan een duurzame toekomst.
BVNL blijft onvoorwaardelijk achter de boeren staan, die terecht hun stem verheffen tegen het absurde stikstof- en klimaatbeleid dat hen tot wanhoop drijft. Hoewel de onderhandelingen over het Landbouwakkoord zijn gestaakt, betekent dit niet dat Minister Van der Wal en Minister Adema hun schadelijke beleid niet gewoon doorzetten. Op 1 juli moeten alle provincies hun Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) indienen, waarmee het lot van de boeren bezegeld lijkt te worden. De uitstoot van stikstof moet worden verminderd, boeren worden 'vrijwillig' uitgekocht door de overheid nadat banken hun leningen hebben ingetrokken, en er gaat een enorme hoeveelheid belastinggeld verloren. Farmers Defense Force (FDF) waarschuwt terecht dat de herverdeling van boereneigendommen onderdeel is van de agenda van het NPLG. Het is de vraag of het werkelijke doel van dit programma ligt in natuurbescherming of in het verkrijgen van gronden en rechten van agrariërs. BVNL is vastberaden om dit sluwe spel van landjepik te stoppen.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
De klimaatpsychose waar het kabinet in verkeert, richt enorme schade aan. Op dit moment zijn boeren het eerste slachtoffer van het stikstofbeleid, maar binnenkort zullen ook tuinders en vissers eraan moeten geloven. Het belang van een sterke landbouwsector wordt volledig genegeerd, terwijl autonome voedselzekerheid essentieel is om niet afhankelijk te worden van andere landen. Het Landbouwakkoord draagt niets bij aan het toekomstperspectief van boeren, hun verdienmodellen of hun zekerheid. Dit "dynamische document" kan en zal na ondertekening steeds zwaarder en aangepast worden, zoals we gewend zijn van onze overheid: regels veranderen tijdens het spel en de doelpalen worden steeds verzet. Het is begrijpelijk dat LTO is weggelopen van een onderhandelingstafel omringd door boerenhaters. De kritiek van verschillende kennisinstituten geeft duidelijk weer dat het Landbouwakkoord broddelwerk is.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten