Klimaatdiscussie en georchestreerde karaktermoord

Er is bij mijn weten geen enkele tak van wetenschap waar karaktermoord van wetenschappelijke opponenten zó is ingeburgerd als in de klimatologie. De tactiek is eenvoudig. Via ingenieuze constructies verbindt men klimaatsceptici met bedrijven of bedrijfstakken waarvan men denkt dat deze tégen klimaatbeleid zijn, zoals de olieindustrie (in het bijzonder Exxon) en de kolenindustrie, of nóg erger – althans voor linkse types – ‘right-wing think tanks’! De suggestie wordt gewekt dat de betrokken klimaatsceptici marionetten zijn die in een Faustisch pact met de industrie voor een paar zilverlingen hun wetenschappelijke integriteit hebben verkocht om als pleitbezorgers op te treden van de belangen van de betrokken industrieën. En met zulke mensen hoef je natuurlijk niet te discussiëren over wetenschappelijke verschillen van inzicht. Deze strategie beoogt daarmee de reputatie van de klimaatsceptici te bezoedelen, hen te discrediteren en te intimideren, zodat ze hun mond houden. Dat heeft lange tijd behoorlijk goed gewerkt. Maar de laatste jaren zijn er steeds meer wetenschappers opgestaan die daar lak aan hadden en gewoon publiekelijk voor hun klimaatsceptische opvattingen uitkwamen.

In Europa komt georchestreerde karaktermoord gelukkig relatief weinig voor, maar in de VS is het een bloeiende bedrijfstak. Bekende websites zijn Desmogblog.com en SourceWatch. (Op beide websites kan men de naam van ondergetekende vinden. Ik zou me ook gaan beklagen als dat niet zo was.)

Omgekeerd zijn er ook aan klimaatsceptische kant publicaties waarin de auteurs het klimaatcomplex als één groot complot beschrijven. Als initiators daarvan duiken steeds weer de namen van Strong en Rockefeller op. De ervaring leert echter dat grote wereldomspannende complotten meestal niet – of misschien wel nooit – werken. Kleinere complotjes, zoals uit Climategate is gebleken, kunnen daarentegen wel een tijdje effectief zijn. Als het geen complot is, wat is het dan wel? Woorden als mode, hype of groepsdenken zijn wellicht toepasselijker om te beschrijven wat er aan de hand is. Hoe het ook zij, ik verzet mij altijd tegen de gedachte dat er iets mis zou zijn met de integriteit van het overgrote deel van de wetenschappers die aanhanger zijn van de menselijke broeikashypothese.

Roddel en achterklap zijn dus veel gebruikte instrumenten om klimaatsceptici te diskwalificeren. Maar er is ook nog een andere methode. Je kunt eenvoudigweg hun bestaan ontkennen, zoals Al Gore bijvoorbeeld heeft gedaan in zijn film ‘An Inconvenient Truth’. Daarbij verwees hij naar een onderzoek van Naomi Oreskes, die deskundig is op het gebied van de geschiedenis van de wetenschap. Via internet heeft zij onderzocht hoeveel ‘peer-reviewed’ publicaties waren verschenen waarin stelling werd genomen tégen AGW (Anthropogenic Global Warming). Zij had er geen één kunnen vinden, vertelde Al Gore. De Britse klimaatscepticus Benny Peiser heeft aangetoond dat haar onderzoek niet deugde. Maar het artikel dat hij daarover schreef werd door Science geweigerd. En ook Wikipedia weigerde melding te maken van Peiser’s de kritiek op het werk van Oreskes. De rel die daarover ontstond, werd uitvoerig beschreven door Lawrence Solomon (zie hier).

De censor bleek William Connolley te zijn die vele duizenden klimaatlemma’s voor Wikipedia herschreef, zodat AGW-kritische geluiden buiten de deur werden gehouden. Hij heeft deze manipulatie van informatie vele jaren lang straffeloos kunnen volhouden, maar is onlangs toch door Wikipedia verbannen (zie hier.)

Dat Oreskes broddelwerk had afgeleverd, blijkt nog eens uit het overzicht hier.

Maar Oreskes had kennelijk de smaak zó te pakken dat ze samen met Erik Conway een boek schreef ‘Merchants of Doubt’. De titel is reeds suggestief en doet denken aan een boek uit lang vervlogen tijden ‘Merchants of Death’ over de wapenindustrie. Via schuld door associatie worden de klimaatsceptici in dezelfde hoek geplaatst als de ontkenners van het verband tussen roken en longkanker. (Terzijde: ook vergelijkingen met ‘flat-earthers’ of Holocaust deniers’ komen vaak voor.)

In ‘De morgen’ schonk Nathalie Carpentier aandacht aan het boek – een mooi staaltje van hoor zonder wederhoor. Zij schreef onder meer:

Sommige Amerikaanse wetenschappers specialiseren zich in een bizarre discipline: bewijzen dat wat wetenschappelijk bewezen is toch niet helemaal klopt

Toen Climate Gate dit jaar de klimaatwetenschap overspoelde, ging bij de Amerikaanse wetenschapshistorica en auteur Naomi Oreskes meteen een alarmbelletje rinkelen. De controverse kwam haar al te bekend voor. ‘Een handvol in de VS zeer invloedrijke wetenschappers heeft in de voorbije decennia telkens geprobeerd acties tegen belangrijke milieuproblemen af te blokken of te vertragen. Steevast op dezelfde manier: door gebruik te maken van de tabaksstrategie.’

Zie verder hier.

Vreemd dat ‘bewijzen dat wat wetenschappelijk bewezen is toch niet helemaal klopt’ hier als bizarre discipline wordt gekwalificeerd. In de eerste plaats is de menselijke broeikashypothese helemaal niet bewezen. En voorts is er ook nog zoiets als vooruitgang in de wetenschap waarbij oude denkbeelden plaats moeten maken voor nieuwe. We weten nu dat de aarde niet plat is en dat zij om de zon draait in plaats van andersom. Voorheen werd het omgekeerde als vaststaand aangenomen. Zonder voortdurende kritische toetsing, ook van geaccepteerde hypothesen, is wetenschappelijke vooruitgang niet mogelijk. Maar men krijgt wel eens de indruk dat wanneer het om klimaat gaat onvoorwaardelijk geloof in een onbewezen hypothese prevaleert boven ‘evidence-based science’. En wee degene die daartegen zijn stem verheft!

Oreskes en Conway richten hun giftige pijlen vooral op drie excellente Amerikaanse wetenschappers: Frederick Seitz, Robert Jastrow en William Nierenberg, die waren verbonden aan het George C. Marshall institute. Ze zijn inmiddels allen overleden.

In een reactie op het boek van Oreskes en Conway schrijven William O’Keefe en Jeff Kueter van hetzelfde instituut onder meer het volgende.

“In questions of science, the authority of a thousand is not worth the humble reasoning of a single individual.”
Galileo Galilei
The book Merchants of Doubt, written by Naomi Oreskes and Erik Conway, ostensibly provides insight and understanding about the challenge to the climate science orthodoxy. Although cloaked in the appearance of scholarly work, the book constitutes an effort to discredit and undermine the reputations of three deceased scientists who contributed greatly to our nation. These men were accomplished scientists, leaders of universities and major research organizations, advisers to government, and the founders of the George C. Marshall Institute. This book questions their integrity, impugns their character, and questions their judgment on the basis of little more than faulty logic and preconceived opinion. One is left to wonder why such a book was written. Two lines in the introduction offer a clue — “… on every issue, they were on the wrong side of the scientific consensus” and “it is a story about a group of scientists who fought the scientific evidence and spread confusion on many of the most important issues of our time.” These statements presume certain truths without justifying them. First, Oreskes-Conway assert the importance of consensus — these scientists “were on the wrong side” of the scientific consensus, they state. Science is not a popularity contest and scientific history is replete with examples of consensus views that were flat-out wrong. Second, Oreskes-Conway say these scientists “fought the scientific evidence.” That should surprise no one. In fact, if the opposite were true, we all should be very concerned. Challenging the theory, hypothesis, and evidence is after all, the basis of modern science. “Whenever a theory appears to you as the only possible one, take this as a sign that you have neither understood the theory nor the problem which it was intended to solve, the philosopher Karl Popper reminds us. Finally, Oreskes-Conway say these men “spread confusion.” Their actions spread confusion only in the sense that their views differ from the prevailing orthodoxy. The authors discount entirely the possibility that the questions of science were (and are) not as clear cut as is claimed.

Zie verder hier.

Ook de aartsvader van de internationale klimaatsceptici, Fred Singer, wordt door Oreskes-Conway op de korrel genomen en als lobbyist van de tabaksindustrie neergezet. Aan zijn reactie, die in Energy & Environment verschijnt, ontleen ik de volgende passages:

Yes, smoking leads to lung cancer; but on SHS he should read Congressional Research Service report CRS-95-1115 and assorted academic studies to learn how EPA fudged statistical analysis to come up, in 1993, with their scary conclusion of 3000 annual deaths from lung cancer. [To discredit my work on climate science, and because I agree that EPA misused statistics, I have been falsely accused to be “in the pay of the tobacco lobby.” Not only untrue, but I have never smoked, find SHS irritating, and serve on the advisory board of an anti-smoking organization.]

Fred Singer interpreteert het boek van Oreskes-Conway uiteindelijk vanuit een verrassend perspectief:

But perhaps one should take the long-range view. The AGW alarmists are losing the scientific debate – and they are becoming desperate. It’s not just that the current domestic economic problems make some future climate change seem unimportant; it’s the changes in climate science itself: the rapidly disappearing evidence for any significant AGW. These people are destructive to the normal process of scientific debate, replacing argument by reason and fact with the politics of personal attack and libel. In so doing, they are eroding the trust the public has invested in science and scientists, who are coming to view scientists as just another special-interest group. You can see it in the polls. Works like Oreskes/Conway and their ideological supporters are accelerating this process. It is time to return to a focus on the science (which the AGW alarmists seem to be incapable of doing).


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

38 reacties

 1. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  Vasthoudend, ja – maar alleen met de bedoeling dat je dat boek ook leest. Ik kan het je wel sturen, maar als het alleen bij jou in de kast ligt te verstoffen omdat je vindt dat je ‘er je kostbare tijd aan verspilt’, dan doe ik natuurlijk liever een ander een plezier met Oreskes’ boek.
  Met je opmerkingen toon je je dus inderdaad die criticus uit het verhaal van Ephraïm Kishon die wist wat ie van een boek moest vinden zonder het gelezen te hebben. Dan is Oreskes inderdaad paarlen voor de zwijnen. Dus laat even weten of je het ook inderdaad gaat lezen als je het ontvangt.

  Wacht, ik stuur je eerst het voorproefje, haar artikel in Nature:
  http://www.nature.com/nature/journal/v465/n7299/full/465686a.html
  Als dat naar meer smaakt, laat het weten, dan stuur ik je het boek alsnog. Ik zal het vast bestellen.

  Intussen is het wellicht aardig te melden dat Exxon alweer enige tijd geleden zijn subsidies aan o.a. Heartland Instituut en Marshall Institute heeft gestopt. Motivatie:

  We discontinued contributions to several public policy research
  groups whose position on climate change could divert attention from
  the important discussion about how the world will secure the energy
  required for economic growth in an environmentally responsible
  manner.

  Interessante beweging.

 2. 83Sjoerd'Hartman@078

  Ja! Precies dat. Dat:

  “Wij hebben het beste met je voor.”

  Dat is toch waar iedereen in een democratie mee in z’n hok wordt gehouden.

  Daarom stem je toch op een bepaalde partij.

  Omdat je denkt dat die partij het beter met jou of jouw belang voor heeft dan

  die andere partij?

  Ik geloof ze allemaal niet meer.

  Even offtopic maar goed, dat is ook zo’n geïmplementeerde tactiek:

  “Daar praten wij hier niet over!”

 3. HaJoGe

  Bij : “follow the money” denk ik toch in de eerste plaats aan Al Gore.
  En die doet me toch altijd weer denken, ik weet niet waarom, aan “Soylent Green” – (wees maar rustig, wij hebben het beste met u voor).

 4. 83Sjoerd'Hartman@078

  Financieel onafhankelijk bestaat niet.

  http://www.youtube.com/watch?v=k640NpwCOpQ

  En dat oude stempel is vaak nou juist het probleem.

  De ‘wetenschappelijke methode’ was vroeger nogal anders,

  werd nog meer bepaald door wat?

  Juist, een onderzoek begin je met? Dat is inderdaad het goede antwoord.

  Haha, ik zou hier bijna hele hoofdstukken over gaan zitten tikken.

  Pfff, uit vier verschillende boeken.

  Maar hé, “What the bleep do we know?”

  PS bleep staat voor bleep

 5. 83Sjoerd'Hartman@078

  Hierzo, hij begint te zien.

  Maareh, wat denk je van deze:

  Financiele

  Medicinale

  Psychologische

  Militaire

  Niet alleen in klimatologie! Wordt toch eens wakker stakkers,

  desinformatie, karaktermoord en een heel scala aan andere tactieken.

  Alles komt ook bij hetzelfde groepje vandaan sukkels.

  In alle industrie wordt de waarheid in de top bepaalt, alle andere waarheden

  worden met zulke tactieken ‘voorkomen’. Het niet toekennen van

  onderzoeksgeld, mensen dingen laten onderzoeken die er niet toe doen,

  daar wordt ondertussen zelfs een Nobelprijs voor gegeven,

  wordt toch eens wakker.

  Onderzoek de industrieën maar eens. Wanneer ik zulke shit nu weet

  moeten jullie dat godverdomme toch jaren geleden al beseft hebben?

  Bij de financiële standaard hierzo. Ik ben alleen Sjoerd, ongeorganiseerd,

  ik hoop dat je dat snapt, zonder belang zeg maar, anders dan mijn eigen.

  Ik wordt niet betaald om dit te zeggen, ook niet via omwegen, in natura of

  wat er dan ook nog meer bestaat. Ik ben een jongeman uit Dordrecht van

  onder de dertig en lees dit soort dingen overal. Ik zeg jullie: Ga alles zelf

  onderzoeken! Niet via de agenda van je baas, niet voor je overtuiging, niet

  voor je bedrijfsfilosofie, of in het licht van onderwijs. Voor jezelf!

  Je zal tot opzienbarende conclusies komen. Eén der tactieken is namelijk

  jou af te leiden van jezelf, zodat je wel keer op keer tot dezelfde trieste

  conclusies komt, maar vervolgens jezelf druk gaat zitten maken om andere

  dingen dan jezelf, zegge je loon, indruk op anderen, informatie verkrijgen,

  terwijl je net al tot de conclusie kwam.

  Eén advies voor iedereen, lees achtereenvolgens ‘Psychologen Te Koop’ en ‘Censuur. Wat u niet mag weten over uw gezondheid.’ Jullie lezen toch hopelijk wel nog om jezelf te ontwikkelen. Of heb je het te druk op je werk?
  In deze boeken staat heel goed weergegeven, wat deze tactieken zijn en hoe ze werken.

  Als zelfkennis het grootste goed is, onderwijs dan uzelf.

  Sjoerd Hartman

 6. Hans Labohm

  Christiaan Waterman,

  Ik begrijp je achterdocht. Scepsis is goed. Maar ….

  Er zijn inmiddels duizenden wetenschappers over gehele wereld – inclusief Nederland – die, onafhankelijk van elkaar, tot dezelfde conclusie zijn gekomen: AGW klopt niet. Daaronder zijn vele emeritus hoogleraren.

  Wat is er zo speciaal aan emeritus hoogleraren? Zij hebben mos op hun schouders. Wat bedoel ik daarmee? Ze hebben vaak een brede multi-disciplinaire blik. Ze zijn in hun leven vaak ook wetenschappelijk in de fout gegaan. Zij hebben daarvan geleerd. En … ze zijn (financieel) geheel onafhankelijk. Huisje, boompje, beestje zijn geen problemen meer voor ze. De hypotheek is vaak al afgelost. Ze zijn bovendien van de oude stempel. Geen ‘science advocay’ in dienst van een of andere door de overheid gesubsidieerde hype. Nee, gewoon ‘science’.

  ‘Follow the money’? Er is in klimaatsceptische kringen weinig ‘money’. Het is voor het grootste deel vrijwilligerswerk. Liefdewerk oud papier! Vooral in Nederland.

  Duik er eens wat dieper in. Als mijn informatie onjuist is, laat het mij dan weten.

 7. Christiaan Waterman

  Hans, was me iid niet geheel duidelijk, maar nu wel. Excuus voor het misverstand.
  Maar nog steeds imponeren jouw algemeen wetenschappelijke bijdragen mij niet.
  De technische kan ik niet beoordelen.

  Ik blijf herhalen, maar het lijkt wel alsof ik tegen een sceptic tank praat: follow the source, follow the money, voordat je serieus gebruik maakt van literatuur. Zeker in de VS waar bedrijfsleven en wetenschap nogal vrijelijk met elkaar vrijen. Ook gevestigde wetenschappers doen daaraan mee. Leve de vrije markt, maar niet in de wetenschap wat mij betreft. Daar horen de echt vrije jongens actief te zijn.

  Als de sponsor commercieel actief is in het wetenschappelijke werkveld, vraag ik mij af: waarom deze dubbelpositie en niet de dakloze kinderen in Haïti sponsoren bv.? De geur van lobbygeld blijft er zo altijd aan hangen. Dat vind jij geen probleem, ik wel. En als dan vervolgens vanuit diezelfde organisaties twijfel wordt gezaaid over in brede kring aanvaarde kennis, wordt dat probleem voor mij er niet kleiner op.

 8. Hans Labohm

  Christiaan Waterman,

  Ik weet niet hoe je daarbij komt. Ik heb juist willen aangeven dat in de wetenschap geen sprake zou mogen zijn van ‘conformeren aan de regels van het huis’, in zoverre het een vooropgezette boodschap, missie of ideologie betreft. Slechts waarheidsvinding via de wetenschappelijke methode telt daar.

  Druk ik me nu zó onduidelijk uit?

 9. Christiaan Waterman

  @Hans Labohm op 03 Nov 2010 om 23:38 #

  Dit citaat bevestigt definitief mijn beeld dat jij ‘conformeren aan de regels van het huis’ op één lijn stelt met onafhankelijke wetenschap. Ik weet genoeg, en de lezers alhier nu ook, denk ik zo.

 10. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  Toch jammer, als je cadeautjes aangeboden krijgt (ik heb je een paar keer Merchants of Doubt cadeau willen geven) maar ze weigert, dus niet leest maar er wel opinies over hebt. Als je dat wel had gedaan was je artikel een stuk interessanter geworden dan je pogingen het gesprek over de achtergronden en motieven van de sceptici af te doen als pogingen tot karaktermoord. Jammer.

  Drie keer scheepsrecht: ik bied je het boek nog één keer aan, maar dat is dan uiteraard alleen zinvol als je het echt leest.

 11. Matthijs

  @Hans

  goed stuk!

  @NN

  Excuus aan iemand die willens en wetens misleid heeft?

  Tuurlijk!

  Geen probleem!

  Sorry Phil, mag ik nu mijn geld terug?

 12. Hans Labohm

  NN,

  Je reactie verwondert mij. Ik verkeerde in de veronderstelling dat het ‘Hockey Team’ zelf het belastende materiaal had geproduceerd en dat Phil Jones had erkend dat het authentiek was. Bij het materiaal dat de reputaties van de klimaatsceptici bezoedelt was dat niet het geval. Heb ik iets gemist?

 13. Hans Labohm

  Antoon DV,

  Wat is de bron van de uitspraken van Benny Peiser?

 14. antoon DV

  Peiser zelf : “I do not think anyone is questioning that we are in a period of global warming. Neither do I doubt that the overwhelming majority of climatologists is agreed that the current warming period is mostly due to human impact”

  Peiser erkende ook dat zijn methodologie faalde en dat zijn paper voor Science terecht geweigerd werd. Het enige werk dat in zijn studie klimaatskeptisch is, is geen peer review studie.

  Peiser zelf : “some of the abstracts that I included in the 34 “reject or doubt” category are very ambiguous and should not have been included”.

  Ik heb je hier al meermaals op gewezen Hans. Ga je weer stellen dat je “vergeten” bent dat je die kritiek al hebt gehoord ?

  Overigens stelt Oreskes niet dat àlle klimaatskeptici door Exxon gefinancierd worden, maar ze toont aan hoe bepààlde personen een communicatiestrategie hebben gecreëerd.

 15. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

  Ja, ik zal het boek ook lezen.

 16. Jan Paul van Soest

  Hans, dan ga ik ‘m bestellen en komt ie naar je toe.

  hgr

  JP

 17. Hans Labohm

  JC en NN,

  JC schrijft: ‘Volgens de hoofdredacteur heeft E&E helemaal niet de ambitie om de klimaatwetenschap vooruit te helpen en zijn de reviewers niet in staat om artikelen over dit onderwerp op hun wetenschappelijke merites te beoordelen.’

  De laatste tijd zijn twee ‘special issues’ van E&E verschenen, waarvan één onder de gastredactie van ‘onze’ Arthur Rörsch, die het tegendeel hebben aangetoond.

 18. NN

  jc, dat werpt een ander licht op de titel van dit stukje 😉

 19. jc

  Hans,

  Ken je deze mail van de hoofdredacteur van E&E aan Michael Mann: http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/EandEEditorLetter.pdf

  Twee citaten:

  “I do not claim that I or my reviewers can arbitrate on the ‘scientific’
  truth of publications that the IPCC selects as most relevant…”

  “ENERGY&ENVIRONMENT has paid attention to the ‘science’ and ‘social
  science’ controversies associated with the IPCC for over a decade and
  has done so not in order to advance (natural) scientific understanding,
  but with reference to the profound policy relevance of this
  understanding….”

  Volgens de hoofdredacteur heeft E&E helemaal niet de ambitie om de klimaatwetenschap vooruit te helpen en zijn de reviewers niet in staat om artikelen over dit onderwerp op hun wetenschappelijke merites te beoordelen.

 20. Christiaan Waterman

  @Jan Paul van Soest op 04 Nov 2010 om 10:34 #

  Lobbyen is een vak, nee, een industrie, en daar zijn al heel veel mensen heel rijk mee geworden. Waar zijn de echt vrije geesten?

 21. Christiaan Waterman

  @ Esther op 04 Nov 2010 om 23:13 #

  ‘Hij brengt zeker een uniek perspectief.’

  T’is een bijzondere gast, en dat is-ie.

 22. Hans Labohm

  Antoon DV,

  Ik ben nauw betrokken geweest bij verschillende artikelen die in Energy & Environment (E&E) zijn gepbliceerd. Die zijn zeer grondig ‘peer-reviewed’ (beter dan bijvoorbeeld de ‘hockey stick’ van Mann et al in Nature). Bovendien heb je in de e-mails van Climategate kunnen lezen hoe het ‘hockey team’ het ‘peer review’ proces heeft gemanipuleerd om afwijkende opvattingen buiten de deur te houden, waarbij zij het in het bijzonder op E&E hadden gemunt. Dus schei nu eens uit over E&E. Daarover verschillen wij van mening en blijven wij van mening verschillen.

  Gerlich & Tscheuschner zijn in klimaatsceptische kringen omstreden. De Nederlandse klimaatsceptici zijn geen aanhanger van hun benadering.

  Je merkt op dat er nogal wat artikelen tussen zitten die ‘met de grond gelijk zijn gemaakt’. Zo ken ik er nog een paar … aan AGW-zijde. Vooruitgang in de wetenschap is een dialectisch proces. Vele artikelen die in de ‘peer-reviewed’ literatuur zijn verschenen blijken de tand des tijds niet te kunnen doorstaan. Dus dat is niets bijzonders.

  Maar het gaat fout als alternatieve opvattingen door een quasi-wetenschapsmonopolie worden geboycot waardoor de ‘choc des opinions’ niet meer kan plaatsvinden.

  Als je een diepgaande inhoudelijke discussie wenst, moet je maar in de ‘peer-reviewed’ literatuur publiceren. Dat is niets voor mijn blog. Als ik bijvoorbeeld de discussie naar een wat hoger wetenschappelijk niveau wil tillen en aandacht schenk aan het werk van Arthur Rörsch, Dick Thoenes of Noor van Andel, daalt het aantal reacties schrikbarend. Ik kan er ook niets aan doen.

  Stuur ons a.j.b. een lijstje van wat je tot dusver hebt klaar gemaakt in de wetenschappelijke literatuur. Ik zal er met belangstelling kennis van nemen.

 23. Esther

  @antoon DV:
  “ben ik trouwens de enige die de bijdragen van die sjoerd ‘bizar’ vind ?”

  Hij brengt zeker een uniek perspectief.

 24. antoon DV

  ben ik trouwens de enige die de bijdragen van die sjoerd ‘bizar’ vind ?

 25. antoon DV

  hans,

  ik heb je er al meermaals op gewezen dat energy & environment géén peer review tijdschrift is

  daarnaast zie ik een aantal papers die AGW niet ontkrachten, en een aantal papers die ondertussen met de grond gelijk zijn gemaakt.

  Maar dat is een inhoudelijke discussie, en daar wens je je niet aan te wagen ? Of heb je wel zin om eens in te gaan op bv. de Gerlich & Tscheuschner en de wetenschappelijke fouten in die paper mee uit te spitten ?

 26. Hans Labohm

  Antoon DV en Hal Incandenza,

  Ik ga er maar even vanuit dat die informatie klopt. In dat geval heeft Benny Peiser zijn huiswerk niet goed gedaan.

  Zie:

  http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

 27. antoon DV

  Wat Hal indecanza linkt (dat had je zelf ook kunnen googlen ?)
  Een reactie Hans ?

 28. Jan Paul van Soest

  Christiaan,

  1 jaar sponsoring van Heartland Institute, Marshall Institute, Coalition for Sound Science, Fraser Institute e.v.a. om twijfel te verspreiden is aanzienlijk goedkoper dan 1 jaar klimaatbeleid, inderdaad.
  Maar het is toch opmerkelijk dat Exxon daar nu mee ophoudt.

  Hans, (en Christiaan),

  ‘grass roots’ – ja, dat is wat we zouden moeten geloven. In de VS en Canada heet dat ‘astroturfing’: zogenaamde grass-roots groepen in het leven roepen die in werkelijkheid grass-roots-marionetten van lobby’s zijn. Dat dit een welbewuste strategie is, bedacht door een aantal Top-PR-mensen rond het tabaksissue, is goed gedocumenteerd: http://legacy.library.ucsf.edu/tid/snc52c00/pdf

  Wetenschappers werkzaam voor de tabaksindustrie erkenden al in een vroeg stadium: de wetenschap over roken en gezondheid staat sterk, die strijd kunnen we (als tabaksindustrie) niet winnen. De remedie: twijfel zaaien, onrust stoken, wetenschappers beschuldigen, gezondheidswetenschappers van ‘bad science’ betichten, afleidingsmanoeuvres inzetten (het is niet tabaksrook, maar er zijn allerlei andere factoren’), je zegt het maar.
  Buitengewoon knap uit oogpunt van effectiviteit, dat zeker.

 29. Hans Labohm

  Christiaan Waterman,

  Jij ziet klimaatscepsis als een centraal van bovenaf aangestuurde beweging. Ik zie het primair als een wetenschappelijke ‘grass roots’ beweging – zeker in Europa.

 30. Christiaan Waterman

  @Jan Paul van Soest op 04 Nov 2010 om 09:31 #

  Inderdaad interessante beweging van Exxon, maar ik denk dat zij hun doel al hebben bereikt: verankering van de scepsisbeweging.

 31. NN

  Toen ik ‘karaktermoord’ in de titel las, dacht ik dat er excuses aan Jones gemaakt zouden worden …

 32. jc

  Hans,

  Ik ontken ook helemaal niet dat E&E artikelen over het klimaat publiceert. Ik constateer alleen wat de hoofdredacteur zegt: dat zij en de reviewers niet in staat zijn die artikelen op hun wetenschappelijke gehalte te beoordelen en dat ze niet de bedoeling hebben de wetenschap vooruit te helpen. Als de hoofdredacteur dat zegt, wie ben ik dan om haar tegen te spreken?

  Ze heeft overigens ook wel eens aangegeven waarom ze die artikelen wel publiceert: “”I’m following my political agenda — a bit, anyway, But isn’t that the right of the editor?” (In Chronicles of Higher Education; het artikel is niet vrij toegankelijk, maar hier staat een kopie: http://www.arp.harvard.edu/sci/climate/journalclub/ChronicleEd.pdf (2e alinea, pagina 3).

 33. NN

  Aangezien de reacties bij het stukje over het noordpoolijs zijn gesloten, hierbij een vraag bij het vorige stukje.

  Heer Begemann, op een ander blog lees ik een reactie op u. Kan het zijn dat de directeur waar u mee heeft gesproken er pas een paar jaar zit?

  http://jules-klimaat.blogspot.com/2009/11/ton-begemann-cruisin-arctic.html

 34. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

  Je bent wèl vasthoudend. Moet ik daar nu mijn kostbare tijd aan verspillen? Maar goed, stuur maar.

 35. Christiaan Waterman

  Beste Hans,

  nog niets vernomen over verdachte geldstromen naar Oreskes.

  Dan het George C. Marshall Institute: eveneens gesponsord door Exxon. Vnl. actief in de militaire hoek, maar sinds een aantal jaren ook op het slagveld van de klimaatdiscussie.
  Ik vond een citaat van een vroegere directeur Matthew B. Crawford, die in 2009 schreef:

  “…certain perversities became apparent as I settled into the job. It sometimes required me to reason backward, from desired conclusion to suitable premise. The organization had taken certain positions, and there were some facts it was more fond of than others. As its figurehead, I was making arguments I didn’t fully buy myself. Further, my boss seemed intent on retraining me according to a certain cognitive style — that of the corporate world, from which he had recently come. This style demanded that I project an image of rationality but not indulge too much in actual reasoning.”

  Oftewel, hij mocht niet te veel de rede laten gelden.
  Je bakt nog steeds niet veel van je weerwoord, Hans.
  Ik hoop dat veel bloglezers alhier dat ook niet ontgaat.

 36. Hans Labohm

  Christiaan Waterman,

  Ik heb al eerder opgemerkt dat mij bij Oreskes niets bekend is van geldstromen waarvan ze zou hebben geprofiteerd. Maar met haar boek wil ze waarschijnlijk wèl een (financiële) klapper maken, daarbij de reputatie van excellente wetenschappers bezoedelend.

  Ik heb in mijn loopbaan bij een aantal organisaties in de keuken mogen kijken. Ze hebben allemaal een bepaalde missie, boodschap of ideologie. Als je je daar niet in kunt vinden, moet je ergens anders gaan werken. Daarbij spelen hele praktische dingen een grote rol: huisje, boompje, beestje. De meeste van ons hebben daarbij slechts beperkte opties. Dat betekent dat je je moet conformeren aan de regels van het huis.

  Bij elke organisatie kun je mensen vinden als Crawford. Als ik zelf op mijn loopbaan terugkijk herken ik wat hem is overkomen. Voor buitenstaanders is het de kunst om bij het beoordelen van de ‘boodschappen’ van die organisaties, de vooringenomenheid weg te filteren en het goede te behouden.

  De wetenschap is anders, of zou anders moeten zijn. Die moet de wetenschappelijke methode volgen, zoals de toepassing van logica en het leveren van bewijzen. Als dat niet gebeurt, is er sprake van pseudo-wetenschap. Helaas is dat bij AGW het geval.

 37. Ton Begemann

  NN
  Heb niet specifiek gevraagd hoe lang de directeur van Eureka er al zat .
  Kreeg wel de indruk dat dat al meerdere jaren was .
  Heb ook even op de jules blog gekeken en moet helaas weer constateren dat 1-3 jaren trends selectief gebruikt worden om iets te bewijzen dat niets met een klimaatverandering te maken heeft .
  Ton Begemann

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.