De zaak-Wilders heeft ook positieve uitwerking op rechtsprekende macht

Kan de zaak-Wilders dienen als fundament voor een hernieuwd vertrouwen in de rechtsprekende macht?

Dat de rechtsprekende macht een aantal deuken heeft opgelopen door de zaak-Wilders mag gerust een understatement worden genoemd. Het optreden van de eerste rechtbank was nou niet bepaald om over naar huis te schrijven, en uiteindelijk werd zij ook nog eens succesvol gewraakt.

Velen menen dan ook dat de zaak-Wilders de rechtsprekende macht meer slecht dan goed doet. Een laatste bastion van vanzelfsprekend gezag lijkt te zijn geslecht.

Afshin Ellian schrijft vandaag in zijn Elsevier-column dat de zaak-Wilders wel degelijk ook een positief effect voor de rechtsprekende macht heeft gehad. Ellian doet dit naar aanleiding van de succesvolle wraking van de voorzitter in de zogenaamde Klimop-zaak, de grootste Nederlandse fraudezaak ooit. Allerlei vooraanstaande directeuren, notarissen et cetera worden ervan verdacht via malafide vastgoeddeals tientallen miljoenen euro’s in hun eigen zakken te hebben gestoken. (Hier leest u uitgebreid over de zaak.) Ter zitting droeg de voorzitterhet volgende rijmpje voor:

Jantje zag eens pruimen hangen,o! als eieren zo groot.

’t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader ’t hem verbood.

Hier is, zei hij, noch mijn vader, noch de tuinman, die het ziet:

Aan een boom, zo vol geladen, mist men vijf zes pruimen niet.

Uiteindelijk leidde dit tot een succesvolle wraking, omdat de voorzitter hiermee niet langer de schijn van objectiviteit kon behouden. Met andere woorden: het leek erop alsof de rechter reeds voor het einde van de behandeling zijn oordeel al klaar had. Over deze succesvolle wraking (die overigens een vogelvlucht hebben genomen sinds de succesvolle wraking in de zaak-Wilders) schrijft Ellian:

De wrakingskamer heeft het verzoek van advocaten gehonoreerd. Er moeten dus nieuwe rechters worden aangesteld. Door deze beslissing heeft de wrakingskamer het gezag van de rechter hersteld. De verdachten kunnen onder deze omstandigheden niet langer verwachten dat hun zaak op een eerlijke en onpartijdige manier zou worden behandeld.

In het tijdperk van massacommunicatie blijft het gedrag van de rechter niet onopgemerkt. En als dat gedrag niet strookt met de beginselen van behoorlijk proces, moet dat onmiddellijk door de rechterlijke macht worden gesanctioneerd.

Zo werkt het gezag dat niet met geweld wordt afgedwongen. Wie het gezag representeert, moet nooit bang zijn voor correctie en zelfreflectie.

Hier zien we de positieve werking van de zaak-Wilders op de rechterlijke macht. Hulde aan de rechters die respect hebben voor het gezag van de rechtspraak: elke burger verdient een eerlijk en onpartijdig proces.

De succesvolle wraking in de zaak-Wilders was in Ellians ogen dus zowel dieptepunt als nieuw begin voor de rechtsprekende macht. Rechters zijn zich meer bewust van alle aandacht en wrakingsverzoeken zullen sneller worden toegewezen. Of dat genoeg is om het afgebrokkelde vertrouwen in de rechtsprekende macht betwijfel ik echter…

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

10 reacties

 1. Anonymous

  EN IK BLIJF HET HERHALEN, TOT JE RECHTSPOLITIEKASIEL AANVRAAGT IN NOORD kOREA.—————————————–
  Grote rechtspolitieke ego’s bij het justitiële organisme
  met zeer veel arrogantie,
  en met opperste condescendentie,
  en hun (dossier-)kennis van criminaliteit
  vormen een alarmerend gevaar voor echte vrije democratie,
  en daardoor voor de volkeren en naties in opbouw binnen
  het vrije Europa, Midden Amerika met het Caribisch gebied;
  het substantiële
  r e c h t s s t a t e l i j k h e i d s f a s c i s m e?

  Alles in deze samen te vatten als ©arrogantisme®

  Geef uw eigen mening, of kom met een stelling,
  die het tegenovergestelde onderbouwd beweert,
  waarmee ik mijn stelling eventueel kan altereren.

  hans willems,
  Beëdigd onafhankelijk misdaadverslaggever;
  initiatiefnemer, oprichter en autoriteit van de ANBI
  Wetenschappelijk Instituut voor Rechtsfenomenen;
  rechtsstatelijkheidsf a s c i s t e njager.
  http://www.geblokkeerd.door.ErnstHirschStallin.com
  rshf.jager@yahoo.com

 2. DSV

   

  Ondanks de
  veelheid aan zegeningen voor de rechtspraak, de Nederlandse economie, het
  welzijn van de mensheid en de balans van de kosmos had deze rechtszaak niet
  moeten plaatsvinden.

   

 3. Meester Kees

  Het is volkomen duidelijk dat rechters geen bemoeienis moet WILLEN hebben met zaken die gewoon (behoren te) zijn toegestaan. Nu dat niet zo is, is het duidelijk dat wij opgescheept zitten met usurperende rechters die alles aangrijpen om zich met politiek te bemoeien via ondemocratisch tot stand gekomen ‘jurisprudentie’. Dit ondermijnt natuurlijk de rechtsstaat.

 4. Gielah

  Ze schijnen ook bijna allemaal D’66 of GroenLinks( met nogal wat ex-communisten erin)  te stemmen, wat ook al niet veel aanleiding geeft tot vertrouwen en het rustige gevoel, dat de rechtsstaat en de democratie veilig zijn in hun handen.

   

  Maar hoeveel jaar gaat het nog duren voor al deze lieden vertrokken zijn en we andere, betere, meer neutrale en integere rechters hebben?

  Een zwaar gevoel komt over me.

   

 5. Esther

  Het belangrijkste aspect van rechter zijn is dat het mogelijk is de eigen opvattingen, ideologieën en bijvoorbeeld ook partijvoorkeur niet mee te nemen de rechtbank in.

   

  Het stemgedrag maakt voor een rechter dus niet uit; of hij nu PVV, D66 of CDA stemt, als dat van invloed is in een rechtszaak is het geen goede rechter.

 6. Padbuffel

  Als stemgedrag niet uitmaakt waarom staat dan uitgerekend Wilders terecht en niet een of andere linkse roeptoeter van bijvoorbeeld de Hamas Brigade? Als stemgedrag niet uitmaakt waarom is dan alleen cartoonist Nekschot door een zwaar bewapend arrestatieteam uit de samenleving geplukt? 

 7. Nittickson

  Zeker: de storm van kritiek op het feit dat het proces tegen Geert Wilders hoe dan ook wordt gehouden is een positief verschijnsel. Maar het OM noch de rechtbank trekken daar op dit moment enige positieve conclusie uit.

   

  Zeker: de lamzakkige en vooringenomen linkse manier waarop de eerste rechtbank werkte heeft een verheugende hoeveelheid kritiek losgemaakt. Maar de huidige rechtbank heeft zich tot op heden niet minder vooringenomen tegen Wilders betoond dan de vorige.

   

  Zeker: de schandalige manipulatie door mr Schalken van het Amsterdamse Hof is alom afgekeurd – maar OM noch de Nederlandse rechters lijken voornemens te zijn in zijn zaak een zuiverende actie te ondernemen. De beste manier om uit handen van de rechbank te blijven is zelfs voor de grootste boeven in Nederland nog altijd om zelf tot de rechterlijke macht toe te treden. De vriendjespolitiek tiert er welig.

   

  Zeker: er is een terechte uitbarsting van veontwaardiging als er weer eens absurd lage straffen worden uitgedeeld voor zware misdaden, door linkse magistraten. Maar het aantal onbegrijpelijke uitspraken daalt absoluut niet.

   

  Zeker: het streven naar minimumstraffen is mooi maar de rechterlijke macht heeft al laten weten die waar mogelijk te zullen saboteren.

   

  Kortom: de voor het leven benoemde rechters krijgen een hoop terechte kritiek maar zij kunnen het zich helaas permitteren die levenslang te negeren. Wat Nederland dus nodig heeft, zijn gekozen rechters, die rechtstreeks door burgers worden gekozen, voor een termijn van tenminste vijf jaar. Anders blijft de rechterlijke macht een bolwerk van wereldvreemde leden van de linkse kerk.

   

   

 8. Nittickson

  Ik heb slecht nieuws voor u. De maatschappelijke werkelijkheid komt niet overeen met wat ze u op de universiteit leren. Natuurlijk: wat u zegt staat in uw leerboeken en dat hebt u goed onthouden. Maar de kern van de discussie hier is niet wat de ideale situatie uit de tekstboeken is. Die kennen de meeste reageerders zelf ook wel. Het probleem is dat de werkelijkheid er heel anders uit ziet, deels omdat in de werkelijkheid de macht om op een bepaalde manier te handelen vaak belangrijker is dan de regels voor dat handelen en deels omdat wat er in de tekstboeken staat gewoon niet kan werken in de praktijk – bijvoorbeeld omdat bepaalde regels geen rekening houden met de menselijke natuur.

   

 9. Nittickson

  @ Esther – U maakt het alleen maar erger! Kennelijk is het u onbekend dat er HELEMAAL GEEN PVV RECHTERS ZIJN! Rechters die hun eigen politieke agenda volgen zijn altijd een probleem maar aangezien we alleen linkse rechters hebben is het ALTIJD een linkse agenda die wordt doorgedrukt – ALS er sprake is van politieke interferentie.

  Tot zover de reality check.

 10. Esther

  Dat kunt u wel achterwege laten, @Nittickson, het zet u nu niet bepaald in een goed daglicht.

   

  Ik beweer helemaal nergens dat we in een perfecte wereld leven. Maar wel dat het even goed een probleem is als een PVV rechter bevooroordeeld is als wanneer dat voor een D66 rechter geldt. Kennelijk maakt het een deel van de Wilders-aanhang in het eerste geval niets uit en vinden ze een bevooroordeelde rechter alleen een probleem wanneer deze een andere politieke kleur heeft.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.