Bezorgde CDA’ers: Jacobine Geel drijft wig binnen CDA

Een groep van 22 CDA’ers maakt zich zorgen over de hertalingsmissie van Jacobine Geel. In een brief die onder CDA’ers circuleert uiten zij hun twijfels over Geels term ‘compassie’.

Volgens de groep is het een onhandige term die niet bij het CDA past. In een brief (pdf) die in het bezit is van De Dagelijkse Standaard, wordt CDA-leden om steun gevraagd voor hun vraagtekens bij de nieuwe grondtoon ‘compassie’, die de commissie ‘Nieuwe woorden, nieuwe beelden’ onder leiding van niet-CDA’er Jacobine Geel heeft bedacht. Geel kreeg als taak de uitgangspunten van het CDA – solidariteit, gerechtigheid, rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid – te hertalen.

Volgens Geel moet het CDA voortaan ‘compassie’ als grondtoon omarmen, zo schreef zij in het jongste nummer van Christendemocratische Verkenningen (CDV), vooruitlopend op het rapport van haar commissie. In de ogen van de groep ontevreden CDA’ers is het een term die medelijden betekent. Ze vinden het daarom geen uitgangspunt voor een politieke partij; het kan nooit een dragend fundament zijn.

Een overheid moet ook maatregelen nemen die niet leuk zijn. Compassie zal dan telkens als een boemerang terugslaan op het CDA: ‘Jullie waren toch de partij van de compassie?’ Of streeft CDA ernaar de partij te zijn van het medelijden? Van de zielige mensen? Is het verboden om sterk te zijn? Geel en Buijs zien compassie als de grondtoon die in concrete beleidsmaatregelen moet doorklinken. Moet de partij zich dan afkeren van de welgestelden, van de sterken, van de mensen bij wie solidariteit maar mooi vandaan moet komen? En ook van de normale werkende Nederlander?

Op het congres van aanstaande zaterdag worden de resultaten besproken, maar nu al blijkt dus dat niet iedereen tevreden is. Sterker nog, volgens de ontevreden groep CDA’ers drijft Geel met het begrip ‘compassie’ een wig binnen het CDA. In hun ogen is het een splijtzwam, en een reden waarom zuidelijke CDA’ers dreigen af te splitsen van het CDA. ‘Het roept bij velen vooral linkse beelden op’. Daarom is ‘compassie’ een eenzijdig begrip dat teveel een tegengeluid lijkt tegen het kabinetsbeleid van Rutte/Verhagen, aldus de CDA’ers.

Ze schrijven:

Moet het CDA flanken van zich blijven vervreemden tot er geen flanken meer zijn? Heeft het CDA niet meer de ambitie om een brede volkspartij te zijn? Zonde!

De groep meent dan ook dat de aanvankelijke twijfel ‘bij deze operatie terecht blijkt te zijn’. Ze schrijven: ‘Het is de vraag of de hertaling niet verwordt tot verwatering.’ Verder menen ze dat niet de grondtonen de afgelopen jaren het probleem waren, ‘maar het gebrek aan durf van CDA-politici om beleidskeuzes openlijk vanuit die uitgangspunten te beargumenten’.

De CDA’ers besluiten de brief met:

Compassie is een prachtige levenshouding voor CDA’ers. Maar het CDA als politieke vereniging kan de term beter snel vergeten.

En daar kan Geel het mee doen. Op het congres van aanstaande zaterdag zal er ongetwijfeld het nodige over worden gezegd. Het is niet mogelijk dat de CDA-leden de term ‘compassie’ massaal van tafel vegen, want het rapport van de commissie wordt zonder discussie en resoluties aangenomen. Dan is de missie van zowel Geel als partijvoorzitter Ruth Peetoom dus geslaagd. Maar of niet-linkse en rechtse CDA’ers daar tevreden mee zijn…


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

30 reacties

 1. Theo Prinse

  Nou het positieve is dat er toch al iets door “klinkt in de brief” van de groep CDAers van begrip voor de tegenstelling tussen redistributie versus innovatief ondernemerschap.

 2. joga

  links-rechts-links-rechts-links-rechts-en halt ! Op de plaats………rust !

 3. H.Bijl

  Ja, want je zou eens een visie ontwikkelen.

 4. Bot

  Daarom niet Links daarom niet Rechts gewoon Centrum 

 5. Bot

  Ga jij nou als PVV aanhanger lopen janken over het Feit dat ik niet Politiek Correct en Genuanceerd reageer.

   

  Hahahahahah

   

  Jij ben geen knip voor de neus waard.

   

  PS Ik reageerde op jou stukje text niet op jou.

   

  Dus niks geen Jij-Bak (die staat in deze reactie) 

   

  hahahaha

   

   

   

   

 6. cmsuijkerbuijk

  Ik zeg: Léve de KVP!

 7. johannes26

  Politiekcorrecten, zoals Jacobine Geel, praten uitsluitend in termen van abstracties. Format: probleem = abstractie, oplossing = tegenabstractie. Zo ook hier: probleem = gebrek aan compassie, oplossing = meer comapassie. Met dit soort taalspelletjes kunnen ze intelligent lijken en hun blankenhaat verdoezelen.

   

  Het gaat niet om abstracties maar om belangen. Dus: door wie en voor wie. Wiens belang heb ik op het oog?(politiekcorrecten zullen zich in alle bochten wringen om geen concrete eigenaren van een belang te noemen, alleen een nieuwe abstractie bedenken, zoals “onderklasse”)

   

  Zolang het CDA niet helder weet te krijgen voor wie ze werkt, maar met abstracties goochelt, zo lang zullen Christenen liever op de PVV stemmen.

 8. Bot

  Nee Christen Unie blijft een Radicale Christenclubjes (blind achter Israel ivb met terugkeer Messias Homohatend tegen Abortus)

   

  Tja daar voelt de gemiddelde christen zich niet thuis.

   

  CDA heeft het op Rechts geprobeerd door Centrum te verlaten en dat heeft alleen maar zetels gekost.

   

  Gewoon weer naar Centrum en Eurlings aantrekken

 9. MTB

  Horende doof en ziende blind, enig idee van de realiteit lijkt Peetoom c.s. niet te hebben.

   

  Als er zoveel ruimte was voor christensocialisme, had de Christenunie die zetels al lang binnengehaald.

   

  Aan een CDA en zeker aan een Christenunie-achtig CDA is geen behoefte meer in Nederland; het electoraat sterft uit.

 10. H.Bijl

  is prima. Ik nodig alle CDA ers uit om hun eigen beurs te trekken tot ie helemaal leeggecompassiet is. De eerste de beste die aan mijn beurs komt krijgt ook een wig. Were it hurts.

 11. cmsuijkerbuijk

  Even terzijde: Volgens die foto doet ze haar naam eer aan. Of ze heeft iets aan haar lever, of de kleuren van deze foto zijn niet goed, danwel heeft ze Japanse of Chinese voorouders!

 12. Nittickson

  Ik vertrouwde die mantelpakjes al niet en ik ben bang dat ik gelijk heb. Peetoom en Geel zijn natuurlijk vooral zwerige praatjesmakers die geen dag in hun leven echt gewerkt hebben – maar wat weten we eigenlijk van hun politieke opvattingen. Peetoom heet links te zijn maar hoe weten we dat zeker? Geel is zelfs lid van geen enkele partij dus die kan net zo gemakkelijk bij Groen Links als bij de VVD zitten. Maar aan de woorden herken je de ideeen, zeker als je je realiseert dat er de laatste vijftig jaar zelden meer iets nieuws is bedacht in het vaderland en dat alle vernieuwing rechtstreeks uit de VS wordt geimporteerd, meestal zelfs met de verpakking er nog omheen.

   

  Gewapend met die kennis, zoekt men op met welk ander begrip in het politieke discours “compassionate” de laatste decennia primair is geassocieerd en dat blijkt, niet verrassend voor de trouwe krantenlezer, “conservatism” te zijn. De bekendste aanhanger en propagandist van het “compassionate conservatism” was George W. Bush. In zijn voetsporen heeft ook David Cameron het begrip omarmt maar zoals bekend doet die alles voor een paar centen en een paar kiezers, dus daar kunnen we niet op af gaan.

   

  George W. Bush, dus – dat is waar “Sara” Geel de mosterd haalt.

   

  Verhagen is dan ook niet teruggetreden omdat hij een imagoprobleem heeft: de dames vonden hem gewoon niet rechts genoeg!

 13. Wim

  Een partij die zich druk maakt over de “hertaling” van de uitgangspunten die dan als nieuwe “grondtoon” “omarmd” moet worden, tja, die is ten dode opgeschreven. Het is onzinnige woordkramerij, die geen enkele betekenis heeft. Wat is er geworden van die “normen en waarden” van Balkenende? Die man heeft ze tenslotte zelf enorm aan zijn laars gelapt, dáár gaat het om, niet om een nieuwe zak voor oude verzuurde wijn te vinden. Het is net zoiets als een firma die denkt het beter te gaan doen met een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl: maar al te vaak een veeg teken dat het slecht gaat aflopen met dat bedrijf.

 14. Floepert

  Ik steun de heroprichting van ganser harte.

   

  Versplinteren dat CDA tot allemaal marginale partijtjes met 1 maximaal 2 zetels.

   

  Het CDA is ten dode opgeschreven, compleet visieloos, kil en rechts en weinig christelijks aan te vinden. Ja, de leden zitten op zondag braaf met de billetjes op de houten kerkbanken om vergeving te smeken voor hun wandaden van de week ervoor. Maar dat is het enige, voor de rest zijn ze in hun doen en laten weinig christelijk.

 15. P.S.

  @Phillipine, Jacobine weet niet wie Jezus Christus is, evenals de rest van de partij, daarom proberen ze het nu maar eens met compassie.

 16. sprx

  Ik heb goede hoop dat dit eindelijk het einde van het CDA is.

 17. cmsuijkerbuijk

  Ik raad niet! Wat ik zo aan reacties gelezen heb, gaan onbeschoftheid en republikein zijn hand in hand. Zeg maar: “Het een bestaat niet zonder het ander”!

  Wordt ook wel “gebrek aan argumenten” genoemd.

 18. H.Bijl

  In hart en nieren, hoe raadt u het zo?

 19. cmsuijkerbuijk

  Bijl, je kunt óók te ver gaan! Republikein zeker?

 20. H.Bijl

  dat die katholiek volkspartij begint met een jeugdafdeling oprichten? Met lekker veel jongetjes?

 21. cmsuijkerbuijk

  Ik bedoelde met mijn posting van 18:12 eigenlijk ook een Konservatieve Volks Partij. (Even de K dáárgelaten. Zeg maar “nieuwe spelling” voor een conservatieve parij)

  Want dát was, in mijn herinnering toch wel de KVP, hoewel Katholiek van grondslag, een rechts-conservatieve partij, gebaseerd op Katholieke principes.

  Nou, van die echt puur “Katholieke” principes is weinig meer over en wees eerlijk, de normen en waarden in onze maatschappij, zowel seculier als Christelijk (en daar horen Katholieken óók bij, al vind men dat in sommige protestante kringen van niet) zijn practisch één op één uitwisselbaar, behalve specifieke geloofszaken, maar die horen niet in de politiek thuis. Dat vindt ik, als Rooms Katholiek zijnde dan toch.

  Dus Maxime Verhagen, als je dit leest (ik denk het niet overigens). richt de KVP opnieuw op, mede (niet uitsluitend) gebaseerd op de principes van de oude Katholieke Volks Partij en maak er een conservatief. réchts-liberale volksparij van.

 22. Burkeaan

  Een heroprichting van de KVP zou een mogelijkheid kunnen zijn! Dat CDA-Limburg en CDA-Brabant zich weer KVP gaan noemen, en dat in alle andere provincies het CDA actief blijft. Dat kunnen CDA/KVP landelijk samenwerken zoals CDU/CSU dat in Duitsland doen. Mijn voorkeur gaat toch meer uit naar een nieuwe landelijke conservatieve volkspartij Waar ook conservatieve VVD’ers zich bij aan kunnen sluiten. Linkse VVD’ers en CDA’ers kunnen dan naar D66, GL en CU overstappen. 

 23. philippine

 24. Krolll

  Jacobine Geel baseert zich op de schrijfsels en activiteiten van Karen Armstrong die een ‘Charter for Compassion’ heeft opgesteld.

   

  ‘Karen Armstrongs wens was dat er een Handvest voor Compassie zou
  komen gebaseerd op de universele Gulden Regel “Doe een ander niet aan
  wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan”.
  Samen met religieuze en morele wereldleiders werkte Karen
  Armstrong vervolgens twee jaar lang aan een gezamenlijke tekst. Via een
  internationale website konden mensen van over de gehele wereld meedenken
  en een bijdrage leveren.

   

  Op 11 november 2009 werd de tekst van het handvest internationaal
  gelanceerd. In Nederland gebeurde dat in de Mozes & Aäronkerk in
  Amsterdam, in bijzijn van rabbijn Awraham Soetendorp, voormalig
  RABO-topman Herman Wijffels, filosoof en Islamgeleerde Tariq Ramadan en
  oud-burgemeester Job Cohen’.

   

  Drie van de vier zijn Worldconnectors, dus dan weet je uit welke hoek de wind waait…

   

   

   

  http://www.handvestvoorcompassie.nl/?page_id=2070

 25. philippine

  Voor Jacobine Geel is de Messias al gekomen in de vorm van Jezus Christus. Haar logische redenering is dan ook dat het bestaan van Israél onnodig is. Zij staat bot achter Sabeel.  

   

   

   

   

  http://www.ikonrtv.nl/uploadedDocs/programmautrecht.pdf

 26. Havank

  Er zijn 2 mogelijkheden : – of er komt een brede conservatieve volkspartij, die niet specifiek alleen uit gelovigen hoeft te bestaan, of zoals door scribent Suijkerbuijk is geopperd, dat de splitsing in het zuiden wel eens de richting zou kunnen uitgaan van een partij zoals de KVP dat was geweest.

  We zullen zien.

 27. Bot

  Mischien had het CDA gewoon moeten schrijven dat ze niet meer koud kill en blind wil zijn.

   

  En dat Geld het enigste is wat telt.

   

  Wat je een beetje bij de VVD ziet

   

  CDA moet Eurlings halen en economisch meer voor de werknemers opkomen ipv alleen maar voor werkgevers (zoals we bij de VVD zien)

   

  Trekken ze zo de PVV leeg, die niet verder komt dan Anti Islam geschreeuw

 28. Bot

  Wat een zweverig lul verhaal net zo inhoudloos als de discussies bij de PVV

 29. BP

  Om mijn reactie bij een andere artikel, die nu deels wordt bevestigd, te herhalen:

   

  Het CDA is een volledig uit elkaar gespleten partij. De scheur die ontstaan is, zal moeilijk te dichten zijn en de kans is aanwezig dat dit de partij ook altijd zal blijven achtervolgen. Een grote ommezwaai is nodig.

   

  We zien de trend dat in landen met een grote christen-democratische partij, geen traditionele conservatieve partijen bestaan en andersom. Volgens mij is het belangrijk dat de linkse tak van het CDA zich gewoon aansluit bij de ChristenUnie en de rechtertak onderdeel uit gaat maken van een nieuwe, conservatieve partij voor zowel religieuzen als niet-religieuzen! Deze periode is bij uitstek de tijd om zo’n partij op te richten. De scheidslijn Libertair-Gezag (Green/Alternative/Libertarians – Traditional/Authoritative/Nationalists) is belangrijker aan het worden dan de traditionele links-rechts tegenstelling. De middenpositie die het CDA nu tracht te behouden op basis van het links-rechts spectrum is achterhaald, ze kunnen nu zelf de middenpositie al niet meer vinden.

 30. johannes26

  @Bot. Wat een domme jijbak pleeg je hier.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.