Wat heeft Halsema toch met Breedveld en Bouazza?

Vleesgeworden oproep tot tolerantie keuvelt graag met twee obsessieve haatzaaiers.

Femke Halsema is – ook nu ze uit de actieve politiek is vertrokken – een waar begrip. De ‘koningin van Twitter‘ noemen sommigen haar. Als je kijkt hoeveel zogeheten retweets ze trekt, hoeveel mensen opgewonden en enthousiast haar aanspreken en aanbevelen, merk je dat ze eigenlijk nooit weg is geweest. Vooral haar bijdrage aan het debat over de vrijheid van meningsuiting wordt geroemd, door vriend en vijand.

De insteek van Halsema? Eenvoudig: iedereen moet alles kunnen zeggen, maar heeft daarbij ook een verantwoordelijkheid. Wanneer mensen dus zaken uiten die over de schreef zijn, dan moet je die veroordelen en tot de orde roepen. Halsema ziet dat zelfs als iets plichtmatigs: iets wat je niet selectief kan toepassen maar moet hanteren jegens iedereen die de vrijheid van meningsuiting misbruikt om te stigmatiseren, discrimineren of zelfs ordinaire scheldpartijen mee uit te voeren. Mooi toch? Ikzelf vind dit in ieder geval een bijzonder prettige houding, en dat zeg ik als iemand die zich op geen enkel ander punt met GroenLinks verbonden voelt.

Maar toch wringt het, want Halsema lijkt vooral Geert Wilders en andere PVV’ers aan te spreken op hun verbale strapatsen, maar laat linkse lichtelaaiers buiten schot. De meest in het oog springende voorbeelden hiervan zijn meneer en mevrouw Frontaal Naakt, oftewel Peter Breedveld en Hassnae Bouazza. In 2009 ontving Halsema nog een ‘award’ van dit illustere duo, en ook anno nu haalt ze op ieder mogelijk moment de banden aan met de redacteur van een Amsterdams studentenblad en zijn vriendin – een freelance journalist. Halsema beveelt hun artikelen aan, en schrijft zelfs hele essays met ze.

Dat was allemaal niet zo erg geweest, als de uitdrukkingen van Bouazza en Breedveld niet eigenlijk net zo erg waren als – bijvoorbeeld – het vuil van ene Martien Pennings die van de week nog vakkundig over de knie werd gehaald door o.a. diezelfde Halsema.

Zo was Hassnae Bouazza een tijdje geleden te gast bij BNR Nieuwsradio om te praten over het Breivikkengevaar in Nederland. Dat het er is, dat weten we (zie bovenstaande Pennings), maar wie dan de mogelijke Breivikken zijn beantwoordde de journaliste met de naam ‘De Dagelijkse Standaard.‘ Van die site heeft u vast wel eens gehoord. Dat wij altijd met zo veel mogelijk nuance hebben getracht te berichten over de Breivik-kwestie zal u ongetwijfeld weten. Maar compleet zonder haar ‘gegevens’ te staven wist mevrouw Bouazza te melden dat wij een broeinest van haat zijn.

Omdat ik als trots medewerker zulke leugenachtige opmerkingen uiteraard niet pik, heb ik haar om opheldering gevraagd. Het antwoord dat ik kreeg:

Sorry @TimEngelbart ik ga niet in gesprek met jou [..], ga maar vrolijk verder met mij moslimhoer noemen en kanker toewensen.

Alweer een aperte leugen, en wel eentje van het grofste soort. De eerste term die mij verweten wordt te hebben gebezigd heb ik nog nooit uitgesproken, laat staan in een column verwerkt, en het tweede begrip hanteer ik louter als aanduiding voor een verschrikkelijke ziekte.

Peter Breedveld mengde zich daarna ook in de discussie die ontspon, en die wist te melden dat mijn moeder maar een einde aan haar leven moest maken. Ik ga dit niet eens citeren – maar for the sake of bewijsvoering is hier de link. U snapt: voor iemand die vindt dat Geert Wilders elk perk te buiten gaat is Breedveld zelf behoorlijk onbeschoft en daardoor dus ook hypocriet.

Maar Peter heeft ook een track record buiten het krenken van mijn familieleden om: de man slaat als de eerste de beste TBS’er onwelvallige politici in het gezicht en vindt dat PVV’ers maar moeten worden doodgeschoten. Verder hebben zowel Peter Breedveld als Hassnae Bouazza het ene na het andere smerige commentaar geplaatst over een joodse columniste die onder het pseudoniem Loor gebukt gaat. Lees het hier.

Beste mevrouw Halsema, u vond dat mensen als Pennings ‘als beloning’ voor aperte stukken niet in debat zouden mogen gaan met deugdelijke mensen. Dat ze aangevallen moeten worden op hun rare verzinsels, maar verder geschuwd moeten worden. Waarom doet u dat dan ook niet met de bepaald niet sporende personen wetende Hassnae Bouazza en Peter Breedveld? Zolang u Pennings enerzijds en Bouazza/Breedveld anderzijds niet gelijkwaardig behandelt, zijn uw betogen voor de vrijheid van meningsuiting geen knip voor de neus waard.

Bron foto: YouTube


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

71 reacties

 1. Vasti

  Uiterst zwak én kwetsend, de reactie van Hassnae op jouw vraag om opheldering.

   

   

 2. Friezerik

  Breedveld is geen heilige maar Engelhart verdraait hier zelf ook.

   

  Engelhart meldt:

   

  ‘Peter Breedveld mengde zich daarna ook in de discussie die ontspon, en die wist te melden dat mijn moeder maar een einde aan haar leven moest maken. Ik ga dit niet eens citeren – maar for the sake of bewijsvoering is hier de link.’

   

  Breedveld dus zegt alleen maar dat als HIJ de moeder van Engelhart zou zijn HIJ niet meer zou willen leven.

   

  => Breedveld is niet de moeke van Engelhart dus no problemo in mijn optiek. Hij zegt dus NIET dat Engelhart’s moeder maar een einde aan haar leven moest maken.

   

  Of het smaakvol is moet iedereen maar voor zichzelf bepalen.

   

  Lijkt wel of verdraaien een hobbie is van stukjesschrijvers (links/rechts/boven/onder, heb ze er allemaal al eens op betrapt). 

   

  Gelukkig kun je zelf de boel nog weer napluizen. Maar een beetje eerlijkheid van alle kanten zou niet verkeerd zijn.


 3. Mar

  @Ventilator

   

  Hypocrisie is ook het toverwoord voor het artikel van Tim plus de reacties die daarop volgen.

   

  Op deze website heeft een lezer geschreven dat er verplichte sterilisatie moet komen voor islamieten in het westen.

   

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/02/geert-is-uitgede%C3%AFslamiseerd-in-nederland

   

  Sommige weerzinwekkende (naar mijn bescheiden mening)  reacties worden hier rijkelijk beloond met plusjes, dusdanig dat ik hoop dat scholieren verspreid over het land een ophokuur hadden.

   

  Er wordt geklaagd over van een blog wegtreiteren. Ach, dat gebeurt hier op DDS totaal niet, he Ventilator 🙂

   

  Ik schreef het al, men kan niet van de redactie verwachten dat zij alles lezen wat er geschreven wordt. Aangaande de artikelen van de auteurs van DDS kan men niet zeggen dat het een haatzaaisite is, maar de reacties van lezers geven een ander beeld.

   

  joop.nl wordt een gesubsideerde haatzaaisite genoemd. Dat kan men dan ook zeggen van DDS, m.u.v. subsidie.

   

  Waarom ik hier rondhang? Gezien de rest valt het hier nog mee voor een rechts of links weblog.

   

   

   

   

 4. Raaf

  Kennelijk is Femke Halsema er mee eens dat alle mensen die op de PVV hebben gestemd of overwegen erop te stemmen voor een kuil gezet moeten worden en in de rug geschoten.  Mocht er iemand in de doodskuil nog spartelen dan zal de ‘sociale’ en ‘progressieve’ Breedveld ze ongetwijfeld nog een nekschot aanbieden. 

  Femke vind dat klaarblijkelijk normaal maar wordt wel woedend wanneer Wilders het over een tsunami heeft.

  Zou ultra-links en hun bondgenoten de sociaal-christenen (u weet wel die met aureooltjes uitgedoste luydjes met dat bijkans messiaans geweten van zo rond de 1000 kilo)  ooit in de gaten krijgen hoe doorzichtig en onmeetbaar hypocriet ze zijn ?

 5. Nico

  Engelbart verdraait de feiten wel heel sterk. Alsof de goed onderbouwde en van feitenmateriaal voorziene stukken van Breedveld ook maar enigszins gelijkenis vertonen  met de ongedocumenteerde razernij van Pennings. 

   

  Sommige rechtsen zijn verbolgen over Breedveld omdat hij eerst tot de ‘hunnen’ leek te behoren toen hij het opnam voor de vrijheid van meningsuiting voor onder andere islamcritici. Toen velen van de islamcritici zelf helemaal niet zo voor de vrijheid van meningsuiting van anderen bleken te zijn, en dat dit door Breedveld werd opgemerkt, waren de rapen gaar. Breedveld wordt door Engelbart en consorten sindsdien als een soort van afvallige gesvhouwd, en op een manier waarop mening moslim zich nog voor zou schamen.

   

  Breedveld staat nog steeds voor de vrijheid van meningsuiting voor iedereen, en daar doet een wat mindere grap zoals de tweet over dat de VN troepen zou moeten sturen om PVV’ers dood te schieten niets aan af. Iedereen met een normaal IQ begrijpt namelijk dat deze ‘grap’ geen serieuze oproep was maar een (slechte) grap. Alleen de Siebeltjes, de Koolhoventjes en de Engelbartjes doen alsof ze hier een serieuze oproep in zagen. Tsja, je moet toch wat als je bent ontmaskerd als een intolerante ‘eigen mening eerst’ figuur die niets onderdoet voor een haatbaard.

  http://www.hpdetijd.nl/2011-02-02/niveau-van-de-telegraaf-nog-lager-dan-riooljournalistiek

   

 6. Frank

  Zo kun je alles wel proberen recht te praten, Friezerik. Ik maak me sterkt dat als Engelbart dit over de moeder van Breedveld had gezegd, een van verontwaardiging sidderende Breedveld op Frontaal Naakt een gekrijs en gehuil uit duizend hyenakelen zou hebben doen weerklinken, natuurlijk volop gespekt met meldingen van ‘bedreigingen’  die zouden zijn geuit aan het adres van Breedveld, Bouazza, de kinderen van Breedveld e tutti quanti, en allen afkomstig vanuit DDS-kringen. Zié je wel, zié je wel, krijst hij dan.  

    

 7. Friezerik

  Als je goed leest zie je dat ik niks recht praat.

  Dus jij bent de boel ook al weer aan het verdraaien.

   

  Ik lees stukjes zonder in mijn achterhoofd te houden wie wie is en wie vroeger ooit eens op wat voor manier dan ook ergens op gereageerd heeft.

   

  Ik zie alleen dat Engelhart hier de boel spint in zijn richting.

  Zal Breedveld ook wel doen, dan zeg ik er er ook wat van (alsof mijn mening er toe doet).

   

  Jij maakt je er zelf ook al schuldig aan, met je what if’s.

   

  Blijf nou gewoon eens bij de feiten en bedenk er verder niet gelijk de halve bijbel bij.

   

  Laat ook maar. 

   

   

   

   

   

   

 8. Friezerik

  Reageren op linkse/rechtse sites heeft trouwens ook geen enkele nut.

   

  Komt je standpunt niet overeen met dat van de doelgroep van de site, kun je nog zo gelijk hebben stemmen ze je naar beneden. Andersom ook, komt je standpunt overeen met dat van de doelgroep, kun je de meest domme onzin verkondigen, je krijgt allemaal plus stemmen.

   

  Kijk maar eens naar de reacties op twitter na een buitenhof debat tussen links/rechts.

   

  Na afloop vliegen de tweets van beide kampen je om de oren dat de hunne het debat gewonnen heeft.

   

  Onozelheid allemaal.

   

   

 9. Peter Klein

  Halsema, de oh zo politiek correcte, die de mond vol had over de waarde van de ´multiculturele samenleving´ totdat ze eens de school van haar kind bezocht en constateerde dat ze allemaal tussen hoofddoeken-moeders zat die geen nederlands spraken.

  Die een paar jaar later haar kind naar een andere school overplaatste, omdat het nivo daar hoger lag, eh, nee,  omdat dat ´beter aansloot bij de leerbehoefte van haar kind´.. Wat een psycholoog he, die Halsema?

   

  Wie was ook alweer die cabaretier die zei, dat het knap was, zoals de multiculturalist zijn kind met de fiets van school haalde, en daarmee precies om de zwarte wijken heen reed..?

   

  Het zijn hypocrieten, halsema, bouazza en breedveld.

  En toch nog  moslim, de laatste twee…

  Om het af te maken

   

 10. Frank

  Je neemt Breedveld wel degelijk in bescherming tegen de – zakelijke – kritiek van Engelbart, Friezerik. Als iemand, publiekelijk, zegt dat als hij Friezerik zou zijn, hij dan een nieuwe auto zou kopen, dan is dat ondanks jouw muggezifterij wel degelijk een aan jou gericht advies om een nieuwe auto te kopen.

   

  O en Nico, sinds wanneer zijn de stukken van Breedveld goed onderbouwd? En doen de rants aan het adres van bijvoorbeeld Loor Blik in gebrek aan de meest elemantaire beschaving niet onder voor het gewauwel van Pennings? Waarom dan niet? Leg eens uit?

   

  Het enige verschil met Pennings is dat Breedveld zijn stukken korter houdt.

 11. huuskesgait

  Op de webpagina van Peter Breedveld heb ik hem al eens gewaarschuwd: Haatzaaien is strafbaar.

  De man was vroeger wel leesbaar, maar is sinds hij Hassnae Bouazza als vriendin heeft steeds onverdraagzamer geworden. Op vragen van mij kreeg ik geen antwoord, b.v. over taqqi’je, over “Herrenvolk”-mentaliteit van een aantal islamieten tegenover aanhangers van andere religies, enz. Wèl zorgde breedveld er telkens voor dat zijn “Frontaal naakt”-pagina opgesierd werd met afbeeldingen van blote vrouwen of andere plaatjes die met sex te maken hadden. Want die trokken meer publiek naar zijn webpagina…..

  En inderdaad, Breedveld vindt dat PVV-stemmers moeten worden doodgeschoten. Dus hij is voor de “Che Guevara oplossing”. Genoemd naar deze vroeger door nogal wat pubers bewonderde “revolutionair”. Die verzorgde o.a. in Havana de terechtstellingen van Castro’s politieke tegenstanders in de gevangenis ‘La Cabana’ en had zo duizenden mensenlevens op zijn geweten.

  Ik zou Peter Breedveld het volgende willen zeggen:

  “Augusto Pinochet, met 13.000 mensenlevens op zijn geweten, vond ik geen sympathiek iemand. Maar geen haar op mijn hoofd dacht eraan om hem kapot te schieten. Ook Fidel Castro, met 15.000 mensenlevens op zijn geweten, vind ik geen sympathiek iemand. Maar geen haar op mijn hoofd denkt eraan om hem kapot te schieten. Maar ik vraag me in stomme verbazing af waarom jij in ’s hemelsnaam die stomme doodsbedreigingen denkt te moeten uiten aan PVV-stemmers, dus o.a. aan mij.”

   

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 12. Friezerik

  Frank jonge, ik neem niemand in bescherming, Breedveld kan zich prima zelf redden.

   

  Maar fucking hell, ik kan jouw voorbeeld over die auto dan weer niet helemaal weerleggen, good point.

   

  Toch even proberen…… 

  Is het iemand ik vertrouw en die verstand heeft van auto’s en ermee bedoelt ‘als ik jou was zou ik een andere auto kopen, laten repareren is het geld niet meer waard’ dan vind ik dat anders dan dat iemand dat zegt die in de waan is dat je auto iets zegt over wie je bent en je status en commentaar heeft op mijn ouwe trouwe kadett of kleine subarutje. Dat zou ik een sneu figuur vinden.

   

  Maar daarmee heb ik je punt nog niet geheel weerlegd en heb je een beetje gelijk.

  (nare man 😉 )

   

   

   

   

 13. de zoon van

  Ik onderschrijf je reactie volledig.

   

  En ook elders maak je een paar rake opmerkingen mbt het hatelijke gehalte van reaguurders. Niet vreemd inderdaad dat DDS wordt gezien als een rechtse haatzaaiende blogsite. Dat is niet dankzij de mannen en vrouwen die hun stukjes hier plaatsen maar deze reputatie heeft DDS aan haar reaguurders te danken die zelden tot de orde worden geroepen. Het is prima dat zieke gedachten gespuid worden en aan de vele plusjes (vaak dik over de 50) kunnen we gerust stellen dat DDS erg veel wordt bezocht door zieke geesten.

   

  Onlangs nog werd er met (terechte) trots geroepen tijdens het eerste jubileum dat DDS in de top terecht is gekomen. Maar of DDS als conservatief rechts blogmedium trots kan zijn op haar bezoekers is nog maar de vraag.

 14. D. G. Neree

  “Maar compleet zonder haar ‘gegevens’ te staven wist mevrouw Bouazza te melden dat wij een broeinest van haat zijn.”

   

  en zo stelt Tim Engelbart zonder zijn ‘gegevens’ te staven, dat Martien Pennings een Anders Breivik is.

   

  Tja… wie broedt er nu haat uit? welke van de drie hebben het bij het rechte eind? Hassnae? Engelbart? Pennings?

   


 15. Ventilator

  @Mar:

   

  Niemand verbied Femke toch om te praten? Of zij nu wel of niet politca is.

   

  Als je je oogkleppen even afdoet kan je (misschien) zien dat hier de selectieve verontwaardiging en hypocrisie wordt aangetoond van de “dame” die elke dag praat met een extreem linkse malloot die ale PVV stemmers wil afschieten en ondertussen PVV stemmers en/of columnisten/ Bloggers  de les wil lezen over de toon, of zogenaamde  “bedreigingen” en dan weer aangfite gaat doen.

   

  Daar gaat het om!

 16. pieter g

  Eerlijk gezegd heeft het mij nooit geboeid wat Halsema te vertellen had.

  Altijd die selectieve verontwaardiging. “een waar begrip”?

   

  Je kwam haar in elk praatprogramma tegen alsof haar partij vijf keer groter was dan in werkelijkheid.

  Iets met krul in het haar en grote ogen?

   

  Groen links is en was een neppartij met uitspraken die lijnrecht tegen hun eigen ideaal in gaan.

  Als je zo voor groen en de natuur bent zorg je dat er ruimte is voor die (open)natuur en neem je dat als uitgangspunt:

  Niet meer dan 10 miljoen inwoners in dit overbevolkte land. bijvoorbeeld Geen enkele restrictie op dat gebied. Steden groeien als kool, grenzen open, met als resultaat meer  beton, meer asfalt enz.

   

  Het zijn dromers waarvan de rechterhand niet snapt wat de linkerhand doet.

   

  Hetzelfde weer met die politie/Taliban opleiding. Naief en gevaarlijk.

  Denken dat een lieveheersbeestje gras eet, maar in het echt zijn het vleeseters die hun prooi vanachter levend en wel opeten. Het groenlinkse halsema’s hoge morele appél is een farce

   

 17. Conan

  Ieder woord besteed aan Breedveld en dat domme, onsmakelijk ogende en besnorde meisje van hem is er eigenlijk een teveel.

   

  Anderzijds zul je niet snel meer vooringenomenheid of zelfgenoegzaamheid treffen dan op FN. Ook de misplaatste air van arrogantie en de verbondenheid in onnozelheid zijn koddig. Ieder afwijkende mening wordt weggezet als groot kwaas en eigenlijk crimineel, terwijl zij zelf het toonbeeld van verheven moraliteit, intellect en beschaving pretenderen te zijn.

  In dat kader kan een bezoekje komisch zijn.

 18. Ventilator

  Praat Femke nu echt elke dag met Peter Breedveld de geweldsoproeper met zijn genocidedroom?

   

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/8846634/___PVV_ers_beter_doodschieten___.html

   

  En dan andere de les proberen te lezen, hypocriet selectief verontwaardigd mens dat het is.

 19. Mar

  Femke Halsema heeft de politiek verlaten en is dus geen politicus meer, geen volksvertegenwoordiger.

   

  Wat Tim beschrijft en als storend ervaart, ligt geheel in de privésfeer. Femke Halsema mag zelf bepalen met wie zij wel of niet spreekt op Twitter en als zij even geen zin heeft in Tim Engelbart, dan is dat toch haar goed recht?

   

  Daarnaast vind ik dat Tim zich ervan bewust moet zijn dat DDS bestaat uit schrijfsels van de auteurs in dienst van DDS en de reacties van lezers, die de auteurs bewust en onbewust oproepen.

   

  Als excuus kan gelden dat zij ook niet alles kunnen lezen wat er per dag op de website wordt geschreven. Dat houdt in dat een en ander hen ontgaat wat een ander wel leest en om die reden DDS betitelt als een haatzaaisite. Daarmee hoeft niet per se de auteurs beticht worden van haatzaaien.

   

  Daarentegen worden de publieke omroepen op DDS nog weleens allerlei kwalijke zaken toegeschreven, aan de hand van gasten in diverse programma’s.

   

  Geven en nemen, uitdelen en ontvangen.

   

  Niemand is heilig en heeft de wijsheid in pacht.

 20. philippine

  Peter Breedveld heeft alle reaguurders die Israél goed gezind waren op een “gegeven” moment met de meest grove bewoordingen van zijn blog getreiterd. Met behulp van onder andere Bert Brussen. Ordinairder heb ik het zelden meegemaakt. Ook van het woord hoer was hij in het geheel niet vies. Ook zijn vriendin  Hassnae deed een goeie duit in het zakje. Maar eerlijk is eerlijk: het is zijn eigen blog. 

 21. H.Bijl

  Dan zal ze met mij ook wel niet in discussie willen!

 22. Willem Doorsnee

  Laat dat mens toch links liggen met aanhang erbij. 

 23. Caesar Lion Cachet

  Noot van de redactie: Kritiek leveren is prima, ordinaire scheldpartijen niet. Deze reactie is weggehaald.

 24. Havank

  Hier komt de ” linkse aap ” uit de mouw, deze zich verheven voelende gutmenschen laten niet na 24 uur per dag hun gif over andersdenkenden te spoelen. Voor hun geldt de vrijheid van meningsuiting slechts voor hun ” progressieve waarheid” al het andere doet er voor hen niet toe.

 25. H van Donselaar

  Halsema en de anderen die genoemd worden zijn geen uitzondering. “Wij” doen hetzelfde. Vrijheid van meningsuiting is a leuk begrip, maar in de praktijk niet iets waar we daadwerkelijk achter staan. Zowel links als rechts is daar niet voor te vinden.

   

  Uiteraard zijn we het ermee eens dat we in principe vrijwel alles mogen zeggen en rechtmatig is artikel 5 van de grondwet van crusiaal belang. Het probleem zit hem echter in het woord “vrijwel”. In een rustige discussie, je weet wel, één van het type “we kunnen alles zeggen aangezien we elkaar enigszins kennen en enigszins begrijpen”, dan is vrijheid van menigsuiting absoluut. In de werkelijkheid is dat echter een fabel.

   

  Eenieder die pretendeerd dat artikel 5 van de grondwet voor hen een absoluut recht is liegt in mijn opinie. Het is een zeer belangrijk principe in de grondwet, maar individueel houden slechts enkelen zich eraan. Degenen die het kunnen hebben doorgaans geen overtuiging in een bepaalde richting.

   

  De reden dat de mening/reaktie van mevrouw Halsema zo irritant overkomt is niet om wat ze doet of zegt, maar omdat we ondertussen zo ongelofelijk ziek zijn van het feit dat de gemiddelde media een éénzijdig beeld geeft.

   

  Mevrouw Halsema is niet zozeer fout bezig, in ieder geval niet fouter dan de meeste van ons, het irriteerd alleen meer omdat ze een overdreven bijstand lijkt te krijgen in de populaire media.

 26. Ian

  Beste Tim, ieder woord aan dit duo besteed is er 1 te veel. Breedveld is een heel zielig mannetje, hoe zielig konden we zien toen Rutger Castricum hem met een bezoek kwam vereren. Hassnae Bouazza is de vleesgeworden takiyya, haar broer Hafid daarentegen is het schoolvoorbeeld van een verlichte geest die ooit de islam als volgt kwalificeerde: “islam is agressie op zoek naar een oorzaak”. Als je even rondstruint op hun site Frontaal Naakt, dan ben je binnen een halve minuut al kotsmisselijk over zoveel domheid, vooringenomenheid, superioriteitsdenken en haatzaaien. Martien Pennings lijkt helaas door te schieten maar ik kan daar ook nog wel begrip voor hebben. Het valt ook niet mee om iedere dag ondergekotst te worden met hele leugens en halve waarheden vanuit de MSM, eurofascisten, linkse gutmenschen en overige randdebielen. Dat Halsema zich blijkbaar thuis voelt bij deze mensen zegt dan ook veel over Halsema zelf.

 27. mariska

  Wat ben ik blij dat ik niet eerder van die rare Peter Breedveld heb gehoord. Gezien het niveau van zijn reacties op mevrouw Loor had ik dat liever zo gelaten. Man, man.

 28. Frank

  Ach, Peter Breedveld, niets meer dan een hystericus die zich inbeeldt dat hij een voorvechter is van de vrijheid van meningsuiting. Net zoals sommige zieken denken dat zij Napoleon zijn. Omringt zich met talentloze hielenlikkers, waarvan een aantal afkomstig uit de gelederen van de SP, zoals de beroepswerkloze Pyt van der Galiën en de etnische profiteur Dawud Pirzad.  Breedveld is mislukt als journalist en vreet nu genadebrood bij Ad Vulvas, waar de lof der multiculturaliteit nog voluit bezongen wordt. Hoewel hij heel erg slecht argumenteert is hij intelligent genoeg om op te pikken dat de raad van hoeders van de multiculturele samenleving nog altijd heel veel geld afkomstig uit publieke middelen te vergeven heeft. Daaruit hoopt hij zijn graantje mee te pikken, vandaar dat hij een podium biedt aan straatrovers zoals Saïd Vanenburg en de asielbedrieger Mirwais Sarwary.   

 29. Theodoor

  Ach, de ware Halsema is opgestaan, waarvan akte.

 30. Mar

  @huuskesgait

   

  Haatzaaien is voor iedereen strafbaar, waar weer niet iedereen het mee eens is want je hebt ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting, die dan wel voor de ene geldt maar dan weer niet voor de andere en als je van mening bent dat een persoon aan het haatzaaien is, kun je een aanklacht indienen waarna wel weer moet worden besproken of jij wel het recht hebt om naar de rechter te stappen, omdat anderen weer niet naar de rechter stappen in zo’n geval.

 31. Prominente PvdA’er: Wilders wil brand stichten in een moskee! – De Dagelijkse Standaard

  […] gaat zitten retweeten. Het Nederlandse internetgootje ziet er zo ongeveer als volgt uit: Frontaalnaakt.nl, Krapuul.nl… en Dutchturks.nl. Al deze sites grossieren in gescheld, complottheorieën, […]

 32. Karl Kraut

  Ik heb me reeds lang geleden aangewend, dat zodra ik de naam Halsema tegenkom, te denken aan Frans Halsema, iemand die wél wat gepresteerd heeft. Dat zouden meer mensen moeten doen, want het is beter voor het humeur. Op Breedveld en Bouazza heb ik nog niets gevonden, dus ik houd me aanbevolen voor mogelijke suggesties.

   

  Frans Halsema – Voor Haar

  http://www.youtube.com/watch?v=Ew0O2-YOPg0

 33. Ventilator

  @Mar:

   

  Het doel van het linkse bolwerk van Jole op http://www.joop.nl is net als anno 2002 hopen dat er weer een gek opstaat die Wilders iets aandoet. Hun dagtaak daar is het demoniseren van Wilders.  Ridicule haat is het enige wat daar gepubliceerd wordt.

   

  En heb je een andere mening wat niet in hun straatje past dan krijg je direct een ip bann van de fuhrer Jole,….en dat idd op een gesubsidieerde website.

   

  Als jij dit wil vergelijken met DDS..dan moet jij even uitleggen tegen WIE DDS dan  dag in dag uit zelfverzonnen verhaaltjes aan het publcieren zijn of echte verhaaltjes maar dan vol uit zijn volledigte context?

  Hoe heet dezee persoon? vertel het me Wie wordt er 24/7 gedemoniseerd op DDS?

   

  En jij (met altijd een haakse mening) kan hier altijd jouw mening geven..iets wat op die fascistenstie van Joop nie getolereerd wordt.

   

  Dus jouw vergelijking Joop.nl – DDS gaat overal mank.

   

   

 34. Friezerik

  Dat er nare dingen over Pim zijn gezegd heb ik niet ontkent.

  Dat er linkse neanderthalers (neanderthalers zitten er overal tussen) hem uitmaken voor alles wat fout was in de tweede wereld oorlog is ook niet goed te praten.

   

  Maar vergeet even niet dat Pim is vermoord door een millieu gestoorde met OCD die het niet eens was met Pim’s standpunt over de bontfok.

   

  Roepen dat de linkse partijen daarvoor verantwoordelijk zijn is pertinente onzin.

  Moet je het maar met iedereen eens zijn omdat het gevaar bestaat dat er anders een gestoorde iemand vermoord? Dacht het niet.

   

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf

   

  Hoop dat de bron onpartijdig genoeg is maar velen hiero zullen dat dan wel weer nieuws vinden vanuit de linkse kerk.

   

  Voor de goede orde, ik ben fel tegen de bontfok maar nog feller tegen millieu maloten en hou van een goed stukje vlees. 9 van de 10 millieu maloten hebben ooit wel eens medicijnen geslikt die ooit op dieren zijn getest dus ze zijn ook nog eens zo hypocriet als de neten. 

   

   

  Maar we dwalen af, het ging over Breedveld en Halsema.

   

  Keuvelt u rustig verder.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 35. Raaf

  Friezerik, u bent par blue.

   

  Volkert v/d Graaf gaf ZELF aan dat hij Fortuyn vermoord had vanwege zijn standpunten over de minderheden. Dit is ondergeschoffeld door de gedanken-gestapo van de MSM die hem liever afschilderde als geestelijk gestoorde milieu -freak om hun eigen rol in de moord te verdoezelen. Gerrit Komrij noemde ze met recht schrijftafelmoordenaars. Deze schrijftafelmoordenaars zijn overigens allemaal keurig beloond evenals van der Graaf die een milde straf kreeg van de D’66 magistratuur als dank voor bewezen diensten.

 36. de zoon van

  “Tsja de Zoon van, als je al zo gevoelig bent voor de plusjes en minnetjes die hier zoal worden uitgedeeld dan gaat het wel moeilijk worden”

   

  Zal ik je een geheimpje verklappen Frank? Mij persoonlijk boeit dat helemaal niks, die dingetjes en eigenlijk kan ik alleen maar lachen om het juichen naar elkaar middels de plusjes. Het geeft hooguit een mooi inzicht in welk ‘soort’ er veel op DDS komt. Zelf raak ik de plusjes/minnetjes nooit aan, iets wat ik van linkerzijde vaker heb mogen lezen. Het staat een beetje….. zielig. Konten worden werkelijk waar helemaal volgestopt bij elkaar met de allermooiste veren. Een pauw zou er jaloers van worden. Maar dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening over de pluskes/minnekes.

 37. Friezerik

  Als dat waar is dat Folkert dat zelf aangaf dan heb ik dat even gemist (verrekte linkse omroepen en kranten ook)

   

  Feit blijft, zolang je in stukjes/debatten maar niet oproept om iemand een kopje kleiner te maken kun je er weinig aan doen als een idioot iemand vermoord waar jij het niet mee eens bent.

   

  Ik roep toch ook niet dat types als Wilders verantwoordelijk zijn voor types als Breivik?

   

  (Nou heb ik laatst wel weer een radicale rechtsert horen zeggen dat linkse mensen verantwoordelijk zijn voor Breivik maar die heb ik maar mooi laten lullen).

   

  Maar keuvelt u rustig verder.

   

   

   

   

 38. Raaf

  Beste Friezerik.

   

  Zelfs het Pieter Baan centrum stelde: “Zijn voornemen was ingegeven door zijn verwachting dat het slachtoffer “een groot gevaar” zou vormen voor “de zwakkeren”

   

  Dus buiten zijn EIGEN woorden wordt dit ook nog eens onderstreept door het Pieter Baan centrum. Dit is stelselmatig verzwegen in de MSM. Vandaar dat U het niet weet en denkt dat Fortuyn afgeknald is vanwege zijn standpunten over varkens-flats.

  Dit is wederom het zoveelste voorbeeld van de wegkijk/indoctrinatie/doofpot strategie die de MSM hanteert. Ik geef toe het gebeurt allemaal op slinkse en heimlijke wijze. Ik neem het U dan ook niet kwalijk dat U in de leugenfabricages bent getrapt. Mijn raad zou zijn: wees wat kritischer naar datgene wat je krijgt voorgeschoteld door de gedanken-Polizei en onderwijs, sprokkel uw informatie bijeen op het Net en niet via de kranten, radio en tv en bovenal doe aan bronnenonderzoek. Dat de Russen of Chinezen massaal in de propaganda trapte valt hen nauwelijks aan te rekenen, voor ons gelden anno 2012 andere normen. Zeker met het vrije Net.

 39. Friezerik

  Zo’n stukje van zo’n stukjesschrijver is net zo onbelangrijk als mijn eigen mening, dus daar ga ik niet op in.

   

  Verder heb ik nooit gezegd dat ik achter die tweet van Breedveld sta, als die grappig bedoeld is is het een slechte grap, als het serieus is dan is’t helemaal naar.

   

  Breedveld schiet soms door en is dan geen haar beter dan pietje prittstift en consorten.

   

   

 40. Friezerik

  En ook al stelt  het Pieter Baan centrum  “Zijn voornemen was ingegeven door zijn verwachting dat het slachtoffer “een groot gevaar” zou vormen voor “de zwakkeren”, so what?

   

  Er zullen vast wel meer dat gedacht hebben (al of niet terecht), er is maar 1 pipo die heeft geschoten en je maakt mij niet wijs dat die eerst een telefoontje van links heeft gehad met het bericht ‘nu afknallen’.

   

  Verder, alsof het net zo objectief is, het is maar net op welke site je gaat zitten.

   


 41. peter33

   Friezerik, wanneer jij je eigen linkjes eens zou lezen, dan zou je daarna niet zo’n opmerking maken als deze,

   

  Als dat waar is dat Folkert dat zelf aangaf dan heb ik dat even gemist (verrekte linkse omroepen en kranten ook) ‘

   

  Sufferd

   


   


 42. Friezerik

  Dat de ironie van die opmerking over de kranten jou dan weer ontgaat kan ik nou niet direct mee zitten.

  Volgende keer zal ik er van die kinderachtige knipoog smiley’s achter zetten. 

   

  Als er een volgende keer komt tenminste. Heb het eigenlijk wel weer bekeken hiero.

 43. Conan

  Het is bij onze linkse vriendjes en vriendinnetjes gewoon altijd hetzelfde; Orwell heeft dat ooit eens op de meest pakkende wijze onder woorden gebracht: “Some animals pigs are more equal than others.”.

   

  Het is inherent aan de vermeende superieure moraliteit van links. Daarom mag Breedveld schelden, driegen en tieren en blijft het een acceptabele baas in de ogen van Femke. En daarom zou Pennings, die zich aanzienlijk genuanceerder uitlaat, wellicht strafrechtelijk vervolgd moeten worden in de ogen van diezelfde Femke.

   

  En omdat rechts van nature voor rede vatbaaar is, zul aan de rechterzijde van het politieke spectrum ook mensen vinden die afstand nemen van Pennings en de mening delen dat de goede man te ver is gegaan. Dergelijke zelfreflectie is onvindbaar bij links. Linkse uitwassen dienen immers het verheven doel dat alle middelen heiligt.

   

  Links kent uiteindelijk maar twee antwoorden op alles: schelden en verbieden.

  En dat is Breedveld ten voeten uit.

 44. peter33

  De ironie van jouw ‘soort ‘ hoef jij mij echt niet uit te leggen.

   

  Tot ziens.

 45. Conan

  Omdat Breedveld naast onnozel, lelijk en onbehouwen ook ijdel en laf is, bant hij al de met meer verstandelijke vermogens behepte bezoekers van zijn site.

   

  Dat is uiteraard zijn goed recht op zijn eigen site, maar het beroep op vrijheid van meningsuiting wordt dan wel uitzonderlijk hypocriet.

  Net als het aansluiting zoeken bij Van Gogh. Bij het kennisnemen van de persoon Breedveld had die goede man zich waarschijnlijk terston verslikt in een spontaan opgekomen braakbal.

 46. prodadam

  Volgens mij vergist Engelbart zich dubbel als hij zegt:  

  “Dat was allemaal niet zo erg geweest, als de uitdrukkingen van Bouazza en Breedveld niet eigenlijk net zo erg waren als – bijvoorbeeld – het vuil van ene Martien Pennings die van de week nog vakkundig over de knie werd gehaald door o.a. diezelfde Halsema.”

  Want dat “over de knie leggen”  was gewoon een haatmonoloog, zoals Martien Pennings hier http://bit.ly/wuytbO  laat zien in het opstel: “Twitter-kwetter-tsjilp: paniek in de volière”.

   

  Die haatmonoloog was bovendien niet geschreven door Femke Halsema, maar door Joost Niemöller.

  Engelbart heeft misschien een hekel aan Pennings vanwege dits verhaal http://bit.ly/dgUz7e.

   

 47. Frank

  Tsja de Zoon van, als je al zo gevoelig bent voor de plusjes en minnetjes die hier zoal worden uitgedeeld dan gaat het wel moeilijk worden. Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat jij met serieuze reaguurders een soort mensen bedoelt, die ik liever als trol zou willen benoemen. De habitué’s van Joop en Vergasso, bijvoorbeeld. Vanuit het gegeven dat jijzelf ook graag de morele hoogvlakte bekruipt houd ik rekening met het ergste.  

 48. Ian

  @Friezerik: alle vermelde uitspraken zijn 100% verifieerbaar op authenticiteit vanuit de oorspronkelijke bron. Dat ze opgesomd worden op een LPF-website doet daar helemaal niets aan af, het had in principe ook van Joop.nl afkomstig kunnen zijn.

 49. Ian

  @Friezerik 16:12: u bent blijkbaar nogal kort van memoire. Ik zal uw geheugen derhalve even opfrissen.
  http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=12944

 50. Friezerik

  @Ian lekker handig om te verwijzen naar een site van de LPF site, natuurlijk roepen die dat Pim gedemoniseerd is, nogal wiedens.

   

  Hebben bloggers ook wel eens last van, willen ze mij ergens van overtuigen, verwijzen ze naar een blog die ze zelf of een vriendje heeft geschreven (geldt ook weer voor zowel linksers als rechtsers)

   

  Lekker onpartijdig weer.

   

   

 51. Raaf

  Voor de wegkijker Friezerik.

  Opdat we nooit mogenv ergeten

   

  …Ik voel aan de pommerans, zie dat biljartbalhoofd van Fortuyn en bedenk dat ik met een lekkere trekstoot de haatkwab in zijn hersenen voorgoed onschadelijk zou willen maken. <…> Jij vuile, kale nepprofessor, jij hebt de intelligentie van Adolf Hitler en de charme van Heinrich Himmler! Jij leeft van haat en daarom hoop ik dat je in die dark room van je zo gauw mogelijk aids krijgt.

   

   

  Anne Frank verkrachter Thom de Graaf was zelfs van mening dat Fortuyn de schoorstenen van Auschwitz weer wilde laten branden.


  De gedachten-polizei (lees de MSM) is geen spat veranderd. 16 Februari 2012, de Gedachten-gestapo van de PO wordt nog steeds -met steun van het áan Stockholm syndrom lijdende’ CDA-  uit algemene middelen gefinancierd.

 52. peter33

  is iemand die in het verleden (heden?) onder verschillende pseudoniemen op zijn eigen proza reageerde, maar dat even terzijde.

   

  Sinds PB een moslimvrouwtje heeft, is zijn menig t.o.v de moslims een klein beetje veranderd.

   

  http://therealshowstopper.wordpress.com/2011/12/28/gregorius-nekschot-is-dood-lang-leve-gregorius-nekschot/

 53. mariska

  de zoon van, wat u tenenkrommend noemt is voor anderen een prima bijdrage. Meningen verschillen en dat mag. Een discussie is alleen zinvol als men respect kan opbrengen voor elkaar. Ja, en hier gaat het mis. Linksers voelen zich hoogverheven boven PVV-tokkievolk, hebben hun ogen stijfdicht en roepen keihard lalalalala. Geen enkel goed zaadje valt bij hen in de aarde, meestal tegen beter weten in. Gilden ze eerder dat mensen die niet lyrisch waren over heilstaten als Roemenië en Oost-Duitsland fascisten waren, toen na de moord op Causescou o.a. de toestand in de weeshuizen bekend werd keek links snel de andere kant op. Als ze ons niet zo immens veel miljarden hadden gekost zou je om hun o zo foute geslepenheid nog kunnen lachen ook.

 54. Conan

  Beedveld is zowel in zijn proza als in zijn voorkomen een opgeblazen pad: groen, slijmerig en lelijk, alsmede veel lucht en weinig inhoud.

   

  De onaangename woordenbrei van die baal hooi vergelijken met de zo nu en dan zieke, maar in elk geval inhoudelijke stukken van de heer Pennings, is die laatste veel te kort doen.

   

  De misplaatste overtuiging van het eigen gelijk en het gemak waarmee hij anderen de huid vol meent te kunnen tieren zijn spreekwoordelijk. Zijn lafheid wordt slechts overtroffen door de leeghoofdigheid van zijn vriendinnetje.

  Op zichzelf is dat weer een voorbeeld van de waanzin waar positieve discriminatie toe leidt. Meer dan haar naam spellen kan het van omgangsvormen verschoonde wichtje immers niet. En zonder Marokkaanse achtergrond had niemand ooit van het kwalijke schepsel gehoord.

   

   

 55. de zoon van

  “Misschien is het aan de redactie van DDS om af te wegen of en in hoeverre men trots is op de eigen reageerders en niet aan jou, de zoon van”

   

  Dat stel ik ook nergens en inderdaad is dat aan DDS zelf te beoordelen. Zelf lees ik zo af en toe tenenkrommende bijdragen en krab ik me nog wel eens achter mijn oor. En zoals eerder gezegd vind ik het prima dat zulke reacties cq hersenspinsels voor eenieder leesbaar zijn zodat het duidelijk is wat er zo her en der in het donker leeft. Minder vind ik de soms zeer denigrerende opmerkingen en de (waar Mar het al over had) pogingen om iemand weg te pesten omdat zijn of haar mening afwijkt van de elkaar likkende medereaguurders (kijk voor de grap eens naar de plusjes die men elkaar geeft. Een kip heeft nog minder veren) ver beneden peil. De redactie treedt hier op geen enkele wijze tegenop met als gevolg dat serieuze reaguurders altijd vrij snel weer vertrekken. En voor wat discussie is dat wel erg jammer natuurlijk.

   

  Men moet dus niet piepen als er wordt geroepen dat DDS een haatdragende blogsite is, dankzij een paar van haar reaguurders.

 56. mariska

  Een gestaag groeiend aantal Nederlanders is de graaiende linkse kliek met hun dedain meer dan zat. Toen de goegemeente het nog moest doen met de MSM hielden die vanwege een gentlemen agreement met het establishment de talloze beerputten onder de pet, ons kent ons tenslotte. Met het onvolprezen nu nog vrije wereldwijde web is dat een stuk lastiger terwijl de gewone man op hetzelfde internet ook nog een hun mening durven te spuien. Niet de mening die er dagelijks wordt ingeramd maar nota bene nietcorrecte reacties die eerder door kranten en teletekst nog resoluut als nietbestaand terzijde werden gelegd. Nu men aan het ontdekken is hoe de vorige kabinetten de rechtszekerheid, veiligheid en vrijheid door de plee hebben gespoeld wordt het ongenoegen daarover gespuid op o.a. DDS. Geweldig dat dit mag, geweldig dat er een PVV is voor wat tegenwicht in het gekkenhuis in het Haagse en onvoorstelbaar schunnig dat alleen landverradende, haatzaaiende linkse blogs gesubsidieerd worden. In de eindtijd wordt alles omgekeerd zegt de Bijbel: de rechters spreken krom, alles wat fout is wordt goed genoemd met als resultaat dat door die verregaande wette- en rechteloosheid de liefde tot op het bot zal verkillen. Gelukkig staat de uitkomst er ook bij anders zou je er moedeloos van worden.

 57. Pierre Lebon

  Het valt me vooral op, dat het nu al daaagen gaat over de verpakking van het stuk van Pennings en niet of nauwelijks over de inhoud.

  De verpakking getuigt van slechte smaak, maar was zeker effectief gezien de algehele commotie.

  Duidelijk dat hierdoor de aandacht van het onderwerp werd afgeleid en daarmee het doel voorbij werd geschoten.

  Jammer, want het komt uit z’n tenen.

 58. Friezerik

  @Tiemen Ja hoor, volgens Tiemen hebben de SP, PVDA en Groen Links  toendertijd onderling afgesproken dat het maar eens tijd werd dat een lijpo die kale (Fortuin) overhoop moest schieten. 

   

  Wat betreft juridisch geweld tegen Janmaat heb je wel weer wat gelijk, als die toen gezegd had wat Wilders allemaal uitkraamt had Janmaat nu nog zijn straf niet uitgezeten.

   

  Andere tijden he.

   

   

 59. Mar

  @Frank

   

  Het leuke van DDS is dat ze niet alleen schrijven wat de mensen graag lezen, maar ook schrijven wat de mensen niet graag lezen.

   

  De lezers hobbelen dus heen en weer van hartgrondig eens zijn met een auteur naar de auteur vervloeken en belachelijk maken om zijn artikel.

   

  Kenmerk van de auteurs van DDS: ze willen niet gelikt worden maar tegendraads zijn 😉

 60. Frank

  Misschien is het aan de redactie van DDS om af te wegen of en in hoeverre men trots is op de eigen reageerders en niet aan jou, de zoon van. Overigens kan men veel van die reageerders hier zeggen, maar niet dat zij met elkaar wedijveren om zoveel mogelijk de hielen van de meester(s) te likken. Dat laatste is bij Breedveld wel anders.

 61. de zoon van

  ik constateer enkel dat er nogal wat stinkende reacties worden neergeplempt en als eerst eens goed had gelezen wat ik daarbij duidelijk stel, namelijk dat het prima is dat er zulke bagger wordt geplaatst zodat we kunnen lezen welke zieke hersenspinsels er links en rechts leven, dan had je je reactie aan mij kunnen besparen.

   

  Dus je zeikt over je eigen voet Tiemen Veenstra.

 62. Tiemen Veenstra

  @De zoon van (14.50)

   

  Al meer dan 40 jaar wordt elke discussie gesaboteerd door de politiek-correcte gedachtepolitie, die afwijkende gedachten met haatcampagnes (prof. Buikhuisen), juridisch geweld (Janmaat, Wilders) en terreur (Fortuyn) heeft bestreden. En nu begin jij te zeiken over wat al te heet gebakerde reacties op een internetblog?

 63. Robbert L.

  Frontaal Naakt is van hetzelfde niveau als brievenbuspissers, alleen dan daarbij nog anti-semitisch en hysterisch haatdragend. Schelden en bannen is het dagelijks pandoer.

  Bouazza is een roeptoeter eerste klas met geen andere kennis van zaken dan een allochtone achtergrond en moslim. Maar dit is genoeg om je hobbymeningen op BNR en P&W kwijt te kunnen.

  Breedveld heeft een heeeeel grote mond maar is een klein bang mannetje, toen zijn baantje op de tocht stond, kroop hij onderdanig in alle openingen om die te behouden.

   

 64. Friezerik

  Dat van dat onzin verkondigen op links/rechtse/christelijke sites die strookt met de mening van de goegemeente en dan plus kudo’s krijgen is niet zomaar een mening maar heb ik voor de lol eens even uitgeprobeerd, (beetje tijd over helaas).

   

  Verder niet wetenschappelijk onderbouwd of zo en slechts miniem kleine steekproef maar toch.

   

  Waarom ik hier dan ook zonodig mijn mening moet spuien is mij eigenlijk ook een raadsel.

   

 65. chp

  Femke Halsema heeft blijkbaar meer onderscheidingsvermogen dan Tim Engelbart.  Niet dat je een subtiel politiek denker hoeft te zijn om het verschil tussen Martien Pennings en Peter Breedveld te kunnen zien.  Zou Engelbart werkelijk het verschil niet zien?  Ik kan ’t me maar moeilijk voorstellen.  Ik kan daarom geen andere conclusie trekken dan dat Engelbart bewust verdraait, uit zijn verband haalt en liegt.  Over ’t waarom kan ik alleen maar gissen.

   

  Een Martien Pennings zou op DDS zijn stukken niet gepubliceerd krijgen.  Daarin onderscheidt DDS zich positief van andere rechtse sites.  Maar onder de reageerders op DDS bevinden zich dezelfde extremistische gekken die staan te juichen bij het pathologische gescheld van Pennings.  Wat vindt Engelbart daarvan?  Schrikt hij nooit van de reacties die onder zijn en andere stukken verschijnen?  Neem nou de reactie boven mij, waarin Halsema “narcistisch” en “rijp voor het gesticht” wordt genoemd, aangeduid wordt als “Vrouwtje Halsema”, en met zoveel worden een hoer wordt genoemd. 

 66. H van Donselaar

  Ik bedoel uiteraard artikel 7, niet 5. Sorry en exuses voor de enkele engelse woorden, ben het gewoon om in het engels te discusseren.

 67. antonius

  Hear, hear.

 68. Caesar Lion Cachet

  LS…

   

  Jonge Jonge wat zijn we braaf. Geen onvertogen woord gebezigd. Beetje selectief misschien en zo als de waard is, vertrouwt hij zijn gasten..

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.