Hero Brinkman en zijn Democratisch Politiek Keerpunt

Ik gun Hero Brinkman zijn zetel, maar ik vraag me af waarom ‘ie nou wéér zo’n rare naam heeft bedacht voor zijn politieke partij. Eerst was het de Onafhankelijke Burger Partij en nu wordt het Democratisch Politiek Keerpunt. Really, Hero?

De grapjes op Twitter waren niet van de lucht vandaag, toen Brinkman de naam van de fusie van zijn Onafhankelijke Burger Partij (OBP) en Trots op Nederland presenteerde. Brinkman vraagt er ook om. Democratisch Politiek Keerpunt. Wie bedenkt zoiets? “Hé, wat ga jij stemmen morgen?” – “Oh, ik zit te denken aan Democr… eh… Democratisch Keer… Politiek. Eh… die partij van die ene ex-PVV’er, weet je wel?” Nee, de naam is geen succes en dat zal het ook niet worden. Brinkman verzon samen met zijn clubje een naam, maar hij was vergeten dat dpk.nl al bezet was (leestip, want hilarisch stukje op nrc.nl). Dus besloot hij dpkp.nl op te richten, de extra letter staat voor ‘Punt’. Dus: Democratisch Politiek Keer Punt. Correct Nederlands is het allerminst.

De motivatie voor de nieuwe naam, zo blijkt uit een speech die Brinkman vandaag hield tijdens de persconferentie:

Wij zijn democraat in hart en nieren en overtuigd dat democratie het beste van alle systemen is om een land te besturen. Politiek Keerpunt is de noodzakelijke status waarin we nu verkeren. Op allerlei fronten bevinden we ons op een politiek keerpunt. Europa, ons monetaire stelsel, ons politieke systeem en het vertrouwen van de burger in de politiek, in de zorg en onderwijs.

In tegenstelling tot onze nieuwe politiek columnist Bart Jan Spruyt, gelooft Brinkman wél in het gat op rechts, tussen de VVD en PVV in.

Dat dit nodig is moge duidelijk zijn, het gat op rechts is megagroot. De PVV is financieel economisch even links als de SP en de VVD heeft haar aloude achterban van de ondernemer binnen het MKB en de hardwerkende burger keihard in de steek gelaten. Het pluche kleeft aan de VVD en men is kennelijk tot alles bereid om maar te kunnen regeren.

Wat betreft de PVV heeft Hero groot gelijk: de PVV is op sociaal-economisch gebied een tweede SP. Wie Wilders’ pamflet Kies voor vrijheid er nog eens bijpakt, ziet de levensgrote verschillen. Het is ideologisch gezien jammer dat de PVV is gaan draaien naar links, maar voor Wilders zelf is het electoraal gezien natuurlijk briljant.

Ook wat betreft de VVD heeft Hero een punt. De VVD moet oppassen de belangen van grote en kleinere ondernemers en andere hardwerkende burgers niet te verkwanselen om maar in een kabinet te kunnen zitten. De (gematigd-)rechtse kiezer zit niet te wachten op belastingverhogingen als er ook kan worden bezuinigd op de uitgaven van de overheid zelf. Een Kunduz-kabinet is niet wenselijk en een Paars kabinet al helemaal niet.

Er is mijns inziens slechts een klein tijdelijk plekje op rechts beschikbaar, maar dan hooguit voor twee DPK’ers of één DPK’er en één Kamerlid van de Libertarische Partij, die dit jaar mee wil doen met de verkiezingen. De VVD moet die signalen serieus nemen, want een links kabinet met een aan het pluche plakkende VVD is wel het laatste waar rechts Nederland op zit te wachten.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

35 reacties

 1. Oscar

  @ Holland,

   

  “zou je me kunnen uitleggen hoe in een libertarische maatschappij centrale bankiers zullen opereren?”

  Die zullen niet opereren. Net zoals er in een vrije samenleving geen belastingsdienst kan bestaan, zo kan er ook geen centrale bank bestaan. En dus ook geen centrale bankiers die opereren. 

  Denk je echt dat dit een antwoord is op het huidige systeem alwaar bankiers al zoveel macht hebben dat ze met je geld kunnen spelen alsof het zoete broodjes zijn? Alsof ze inees geen “greed” meer zouden hebben?”

  De bankiers in het huidige systeem hebben zoveel macht omdat zij legaal het geld, een wettig betaalmiddel, mogen vermenigvuldigen. Het ruilmiddel is thans niet het meest universeel verhandelbare goed dat dienst doet als ruilmiddel, maar papier met een intrinsieke waarde van nabij de nul. In een vrije samenleving zou je dergelijk fiduciair geld natuurlijk nooit geaccepteerd krijgen. 

  Nee de banken zullen omvallen en dan is er geen 100.000 euro bankgarantie van de overheid omdat deze er niet meer is.”

  In een vrije samenleving zullen banken die enkel fiduciair geld uitgeven omvallen. En banken die meer bankbiljetten uitgeven dan er klinkende munt in kas ligt zullen een bankrun niet kunnen doorstaan. Het omvallen van dergelijke ondeugdelijke financiele instellingen is een goede zaak. Die bankgarantie van de overheid is een illusie. Het is nog maar de vraag of de overheid met geld over de brug komt, het is ook nog maar de vraag of die 100.000 euro die door de overheid gegarandeerd zou zijn dezelfde koopkracht heeft als 100.000 euro voordat de overheid uitbetaald (ik durf mijn hand ervoor in het vuur steken dat dit niet het geval zal zijn) en bovendien is het geld dat de overheid bestiert geld van de belastingbetalers. Het perverse is wel dat de overheid met een dergelijke stok achter de deur frauduleuze handelingen stimuleert.

  Ga aub geen sprookjes ophangen. Libertarisme en communisme zijn leuke modelletjes op papier maar compleet onrealistisch.”

  Communisme klopt op papier niet. Een communistische, of socialistische, economie (als we daar van kunnen spreken) zal alleen al vanwege het economische calculatieprobleem ten onder gaan. En dan heb ik het nog niet over het gebrek aan prikkels om tot productie te komen of de verminderde verantwoordelijkheid die mensen over het algemeen nemen ten aanzien van mensen en zaken die ver van hen af staan of geen directe invloed hebben op hun eigen levenssituatie. 

  Wat zou er compleet onrealistisch zijn aan libertarisme? 

  Hoe is het toch mogelijk dat in kleine landen met relatief veel privaat bezit, relatief lage belastingen en relatief weinig regulering de welvaart relatief hoog is en de criminaliteit relatief laag?

  Ik weet dat verkapte slavernij een pijnpunt is voor libertariers. Maar kun je mij uitleggen wat de mogelijkheden en uitzichten  zijn voor een niet zo slimme laag opgeleidde in zo’n maatschappij zonder familie?”

  Wat zijn de mogelijkheden en uitzichten van een niet zo slimme laag opgeleidde zonder familie nu? Nu krijgt zo iemand vooral prikkels om de levensomstandigheden niet te verbeteren. Nu krijgt hij hoe dan ook geld, dat via een verplichte nepverzekering van andere mensen is afgeperst. In een vrije samenleving zal hij een beroep dienen te doen op een particuliere liefdadigheidsinstelling, die mogelijk eisen aan hem zal stellen en zoveel mogelijk een beroep zal doen op zijn, geborneerde, vermogens. Dat is geen verkapte slavernij. 

  En dan hoeft die voor mij nog niet eens ziek te zijn. Hij kan kiezen om als slaaf te werken of in opstand komen.”

  Als slaaf? Onzin. Niemand zal hem dwingen een contract te sluiten. En in opstand komen…..als hij iemands lijf of goed schaadt dan zal hij het slachtoffer moeten compenseren. Dan zullen de vruchten van zijn arbeid in detentie naar zijn slachtoffer gaan.

  Sociaaldemocratie is zo slecht nog niet.”

  Sociaal-democratie is een catastrofe. 

 2. armeblanke

  De libertarische partij geniet de nodige steun op dit forum.Volgens sommigen zou zij zelfs
  het zgn ‘gat op rechts’kunnen vullen.Onder de lp-standpunten bevinden zich interessante noties (bv
  het voortstel om de sociale zekerheid te privatiseren) en zelfs ronduit sympathieke ideeën (zoals de
  wens de anti-discriminatie-tirannie de nek om te draaien).Keerzijde zijn de linkse stokpaardjes via
  de achterdeur die voortvloeien uit haar gedachtegoed;meer drugs,meer abortus en meer
  immigratie.

  “Zolang mensen elkaar geen schade toebrengen door hun wijze van leven mogen andere personen of de
  overheid dit niet verbieden of aan banden leggen.” Dit is de kern van de lp-filosofie.Klinkt in theorie
  misschien mooi.In de praktijk al heel wat minder.”Baas in eigen buik” is hun motto.Wat is de logisch
  doorgevoerde consequentie van dit alles?Het totaal onbeperkte recht op abortus?Het heeft er de schijn
  van en de lp stelt in ieder geval alvast niemand gerust.En wat te denken van deze:”Omdat het lichaam
  van een mens zijn of haar eigendom is, zijn wij voor afschaffing van het verbod op de koop en verkoop
  van lichaamsdelen.”Allerlei weinig vrolijk stemmende gedachte-experimenten kunnen losgelaten worden op bovengenoemde stellingen.Zeker is dat de menselijke waardigheid en de waarde gehecht aan het menselijk leven zelf,niet met implementatie gediend zouden zijn,Verder ook dat behalve de direct betrokkenen ook de samenleving in bredere zin,zou lijden onder een nog verder voortwoekerende wegwerp- en doodscultuur.

  “Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de
  vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn.”Ziedaar de immigratie-paragraaf van de lp.Dit is wat je krijgt als het individualisme tot het hoogste goed wordt verheven.In zo’n visie is voor het volksverband weinig plek;dit is toch maar een kunstmatige construktie dus laten we maar niet sentimenteel worden wanneer zij door onuitputtelijke horden vreemdelingen ten grave gedragen wordt.

  En dan de drugs.’Herroeping van alle wetten die de productie, de verkoop, het bezit of het gebruik van drugs verbieden’ is wat wordt voorgestaan.Er valt wat voor te zeggen;minder justitiële en politiële kosten.In het vooroorlogse nederland ook enigszins de praktijk.Toen wel in een land waar de bevolking zich te schikken had naar religieuze kaders en sociale controle.Of de huidige generatie de verleiding zal kunnen weerstaan met de snoeppot binnen handbereik is niet twijfelachtig.Zij is daar hoegenaamd niet toe in staat.De realiteit-een klein miljoen gebruikers van wiet en cocaine,4 miljoen met een alcohol probleem en 2.4 miljoen mensen die ‘legaal chemisch blij zijn’;de dokter is de dealer-toont dit aan.Vrijgave zal het probleem verergeren.Waarom?:1)Vanwege de economische wetmatigheid.De toegankelijkheid wordt vergroot,de prijs daalt en de vraag zal toenemen.2)Er zijn mensen die zich niet graag zijdelings of anderszins zouden inlaten met een criminele activiteit.Deze belemmering valt weg.3)Noem het kudde gedrag.Feit is dat het huidige overheidsbeleid,hoe weifelmoedig ook,een ontmoedigende werking heeft.Vergelijk het maar met de tabaksregels.

  In china leidde een drugs-epidemie tot het verlies van eer,grondgebied en tenslotte tot de ineenstorting
  van het gehele staatsstelsel.Zijn de nederlanders meer zelfbeheerst en minder genotzuchtig dan de chinezen?Het staat een ieder vrij dit te hopen.Veel reden er gerust op te zijn is er evengoed niet.

  Rode draad:Of een individu met zijn private aangelegenheden het groter geheel al dan niet
  schade berokkent is niet altijd even gemakkelijk (en dan nog vaak alleen maar achteraf) te beoordelen.Zullen de kiezers te porren zijn voor dit anti-nationalistische en anti-traditionalistische smorgasbord?Afgaand op het verleden mogen we het ergste vrezen.Maar zo niet,waar is dan wel het braakliggend politiek terrein?Precies contra;traditionalistisch (economisch én sociaal anti-revolutionair) en nationalistisch.Wat dat laatste betreft:niet de geel-wit-bruin-we-zijn-allemaal-nederlanders-variant.Het gaat om Hard Rechts.Oog voor de etnische (en dus raciale) dimensie en de bereidheid om dat onverhuld en onbeschroomd (tot aan de uiterste grens van de huidige wetgeving) in beleidsvoorstellen om te zetten.En kom niet aanzetten met voorpost of glimmerveen.Het heeft niks met hen of andere (nationaal) socialisten te maken.De bron is anders en het doel is anders.En meen niet dat de kiezer na de jarenlange indoctrinatie kleurenblind is geworden.Rassenbewustzijn is een hardnekkig verschijnsel en wordt
  door de pvv onvoldoende bediend.Janmaat sleepte met z’n praatjes over gullit en kluivert 3 zetels in de
  wacht.Dit potentieel moet toch inmiddels tot respectabele proporties zijn aangegroeid.

 3. shrimpocat

  Frank heeft het over DKP’ers en gaat vervolgens Brinkman kapittelen over correct Nederlands.

 4. besserwessi

  citaat:

  ” De VVD moet oppassen de belangen van grote en kleinere ondernemers en andere hardwerkende burgers niet te verkwanselen”

   

  Op welk onbewoond eiland heeft Frank Verhoef gekampeerd de laatste 20 jaar?

 5. Rechtse Rakker

  Iedere politieke partij heb ik de afgelopen jaren zien knokken voor socialistische punten. Uw VVD met een onnodig duur drugsbeleid, oorlogsvoering in het buitenland en geld verkwisten in Zuid Europa en niet te vergeten: verhoging van de belastingen! En de PVV heeft geknokt voor de “rechten” van de Nederlandse uitkeringstrekkers, “gratis” rollators en de dierenpolitie.

   

  Het weggooien van onze nationale soevereiniteit en het optuigen van een socialistisch belastingkartel is echter toch wel het ergste wat een politicus Nederland en de belastingbetaler in het bijzonder aan kan doen. Wat dat betreft heeft uw partij ons land toch echt grotere schade berokkent dan de PVV!

   

  Maar de enige echte rechtse partij blijft toch: de LP!

 6. gong68

  @anthon B

  Je bent in de war met de VVD die zijn handtekening heeft gezet onder het linkse Kunduz akkoord.

 7. Anton B

  Het is inderdaad en waardeloze naam, maar er is wel degelijk plaats voor een rechtse populistische partij. Gister stond Wilders hand in hand met Roemer te “filebusten”, (nou ja  een poging daartoe ik geloof dat ze na een paar minuten uitgeluld waren) en morgen gaan ze opnieuw gezamelijk op stap en komt kameraadje Sasom er ook nog bij! Laten we dus eerlijk zijn Wilders is voorgoed verloren voor rechts en heeft een gapend gat achter gelaten. Als DPK ook maar 1 of 2 zeteltjes van de PVV kan afsnoepen blijven die in ieder geval behouden voor rechts. Het lijkt me nu nog een flinke opgave, maar als Wilders blijft voetje vrijen met SP en PvdA dan kan dat bij veel PVV stemmers toch opeens de ogen open doen gaan.

 8. ziggy stardust

  @gong68

   

  wel wat simpel gesteld, maar inderdaad is het wel de bedoeling om de grenzen open te stellen. Op zich is daat ook wel een fijn idee dat iedereen zich overal vrij mag bewegen zonder beperking van een overheid. Op zich is er ook niks met een buitenlander zolang die maar een positieve bijdrage willen leveren, want daar gaat het meer om.

   

  Maar het grote verschil is dat er dan ook geen staat meer is en dus ook geen rekening voor het buitenlanderbeleid bij werkenden wordt neergelegt want dat buitenlandse beleid is er niet meer.

  En in principe ook geen opvang, en dus komen dan ook alleen mensen hierheen die denken dat ze hier een goede kans hebben om te overleven hier. en niet de gelukszoeker met een prachtig vangnet eronder zoals nu.

   

   

  of zoals op hun website te lezen is :

   

  Een belangrijk verschil met de huidige maatschappij is dat er geen asielbeleid van de overheid zal bestaan waarin de staat andere mensen dwingt te betalen aan de migratie en huisvesting van anderen. Voor zover er dus sprake is van het opvangen van asielzoekers zal dit in een libertarische maatschappij geen overheidstaak zijn maar een taak van individuele personen en maatschappelijke organisaties. In een libertarische maatschappij kunnen mensen meer controle uitoefenen over hun (nabije) leefomgeving dan de in de huidige maatschappij waar sprake is van rigide bestemmingsplannen en gedwongen integratie. Een aantal libertariërs zijn echter van mening dat zolang de infrastructuur en de wegen nog niet geprivatiseerd zijn vrije migratie tot meer geweld en maatschappelijke instabiliteit kan leiden. Maar ook voor hen geldt volledige privatisering als de meest rechtmatige oplossing.

   

  http://www.libertarischepartij.nl/veel-gestelde-vragen/#dijken

   

   

  op zich zijn de uitgangspunten van de LP het verdiepen waard, alleen moet je wel eigenlijk in 1 voormiddag van het huidige systeem naar een libertarisch systeem.

   

  toch nog wat discussies nodig voordat we beginnen.

   

   

   

 9. gong68

  De libertarische partij komt aan de macht en laat Nederland volstromen met allochtonen maar ze krijgen geen uitkering. Een paar jaar later komt er een linkse regering en ze krijgen alsnog een uitkering, maar het is wel de libertarische partij die de allochtonen heeft binnen gehaald. Niks geleerd van de gastarbeiders..

   

   

 10. Rechtse Rakker

  Dhr. R. Hartman van de LP schrijft ook over zijn partij en immigratie:

   

  “de LP zal soepelere immigratieregels slechts steunen indien de Nederlandse belastingbetaler niet aan extra zorg voor immigranten hoeft mee te betalen.”

   

  Dus nog een extra geruststelling!

 11. Rechtse Rakker

  “De libertarische partij wil het minimum loon afschaffen. Maar bovenal wil deze partij de grenzen volledig opengooien voor allochtonen.”

   

  Daar was ik ook bang voor. Ik heb echter uit de partij begrepen, dat ze dat alleen willen als dat de belastingbetaler GEEN GELD kost. Dus geen immigranten die hier een uitkering aan komen vragen. Als antwoord op een mail kreeg ik het volgende antwoord:

   

  “Zoals u wellicht zult begrijpen, is een uitdijende staat allesbehalve onze wens, en u heeft gelijk wanneer u stelt dat de combinatie van de huidige verzorgingsstaat en open grenzen daartoe zal leiden.

  Echter kan ik u garanderen dat de verzorgingsstaat niet zal groeien vanwege het openstellen van grenzen door de LP.Dat betekent niet dat wij, mochten wij in een gunstige politieke positie komen, niet langer zullen pleiten voor open grenzen; maar het betekent wél dat de LP slechts soepelere immigratieregels zal steunen indien de Nederlandse belastingbetaler niet aan extra zorg voor immigranten hoeven mee te betalen. 

  Een praktische invulling hiervan zou kunnen zijn dat, wanneer meer immigranten zouden worden toegelaten, zij geen aanspraak meer kunnen maken op collectieve verzekeringen en voorzieningen
  (en dan logischerwijs ook geen sociale premies hoeven te betalen). Uiteraard vindt de LP dat Nederlanders dan ook moeten kunnen kiezen voor een opt-out. 

  Hoe dan ook kan ik u garanderen dat de LP groei van de verzorgingsstaat nooit mogelijk zou maken. Ik hoop dat deze garantie enkele van uw zorgen over de uitwerking van het LP-programma weghaalt.”

 12. Jansma

  De LP wil de overheid afschaffen. Dus ook de verzorgingsstaat. Hoeveel allochtonen zullen er nog staan te trappelen om hier naar toe te komen als er geen (a)sociaal vangnet meer is om op te parasiteren? Niet veel en diegenen die wel komen zijn zonder enige twijfel van toegevoegde waarde.

 13. gong68

  De libertarische partij wil het minimum loon afschaffen. Maar bovenal wil deze partij de grenzen volledig opengooien voor allochtonen.

 14. Rechtse Rakker

  Ook ik zie het liefst een verbod op abortus. Alleen is de LP al een vooruitgang op de andere partijen. In het voorstel van de LP moeten vrouwen in ieder geval de abortus zelf betalen. Ik denk, dat dat al snel tot minder abortussen leidt!

   

  Dan drugs. U bent bang voor een gebrek aan zelfbeheersing. Ik denk, dat dat probleem nu met de grote staat veel groter is. Mensen hoeven niet voor hun toekomst te zorgen, omdat de overheid ze uit alle problemen haalt. Dit geeft niet bepaald een prikkel om zuinig met geld om te gaan, te sparen en te bouwen aan iemands toekomst.

   

  In een samenleving zonder verzorgingstaat moeten mensen OF zichzelf bedruipen OF hopen op vrijwillige hulp van anderen. Veel mensen zullen bereid zijn om anderen te helpen, alleen vraag ik me af of de dronkelap die de boel regelmatig kort en klein slaat ook op zoveel hulp kan rekenen…… Mensen zullen deze persoon niet graag vrijwillig helpen! Hetzelfde geldt voor blowende aso’s etc.  Zonder verzorgingstaat zal het drugsgebruik dus al snel MINDER zijn dan nu.

   

  Daarnaast betekent legalisering van drugs door de staat niet dat het overal toegestaan zal zijn! Scholen en andere gelegenheden mogen drugs gewoon verbieden!

 15. Oscar

  Dat de LP zou staan voor meer abortus ben ik niet met u eens. De LP is tegen subsidie aan abortusklinieken en staat met dit standpunt de facto dichter bij de kleine confessionele partijen dan bij partijen als het CDA en de PVDA.

   

  Overigens vind ik zelf abortus moord. 

   

  Wat betreft immigratie. De LP zal altijd voor een voorstel stemmen dat meer vrijheid in houdt. Immigratie zolang er nog een verzorgingsstaat is, is geen meer vrijheid.

   

  Overigens vind ik zelf dat er van vrije immigratie pas sprake kan zijn als het hele land geprivatiseerd is.

   

  Wat betreft drugs. De war on drugs kost extreem veel geld. Enerzijds door de hoge politiekosten, anderzijds door junks die stelen om hun verslaving te bekostigen en ook nog eens veel geld vanwege collectieve gezondheidszorg. Daarnaast heeft niemand het recht om voor een ander te bepalen wat hij of zij met zijn/haar eigen lichaam wil doen. Drugs moeten dus gelegaliseerd worden.

 16. Two Ravens Black Kettle

  Hahahahahaha Brinkman. Bijna net zo lachwekkend als het CDAllegeldnaarAfrica of die immigratie clubs van CU, Oxfam Novib en D’66. Geenstijl betittelt groep Brinkman als de (DDLTNTWITB): De dronken Lul Die Niks Tegen Wilders In Te brengen Had. daar zit geen woord Spaans bij.

 17. holland

  @tipo,

   

  thanks. Geeft weer eens aan hoe ver de LP van de werkelijkheid staat.

   

  Mijn revolutionaire innovatie zou zijn om simpelweg wereldwijd speculatie te verbieden (geld verdienen met geld en aandelen weer terugbrengen tot de essentie; dividend). Dit kunnen de verschillende overheden mooi regelen. Het weghalen van de greed is de essentie.

 18. tipo

  In een libertarische maatschappij zijn geen centrale bankiers. Er is zelfs geen sprake van een maatschappij in de letterlijke zin van het woord, met de nadruk op instituties en de Staat en hun ordening, maar er is sprake van een samenleving waar iedere particulier zijn eigen munt uit kan brengen, of goud of zilver of iets anders als kapitaaldrager kan dienen, in concurentie met elkaar.

   

  Een samenleving waarin banken failliet kunnen gaan en geen garanties afgeeeft op kosten van een volgende generatie belastingbetalers is een vrije samenleving die kan innoveren. Het niet subiet erkennen van faillissementen van banken of andere ondernemingen door verlening van staatssteun werkt vertraging van innovatie in de hand. Achterhaalde systemen, zoals het Ponzischema waarop het Europese monetaire systeem is gebouwd, moet innoveren tot iets wat wel werkt, maar dat kan niet zonder dat landen en banken failliet gaan en vervangen worden door betere idee-en, betere banken, beter bestuur en betere managers.

 19. holland

  @Oscar,

   

  zou je me kunnen uitleggen hoe in een libertarische maatschappij centrale bankiers zullen opereren? Denk je echt dat dit een antwoord is op het huidige systeem alwaar bankiers al zoveel macht hebben dat ze met je geld kunnen spelen alsof het zoete broodjes zijn? Alsof ze inees geen “greed” meer zouden hebben?

   

  Nee de banken zullen omvallen en dan is er geen 100.000 euro bankgarantie van de overheid omdat deze er niet meer is. Dat zal de hardwerkende burger die zwaar onder het huidige minimumloon werk leuk vinden…..

   

  Ga aub geen sprookjes ophangen. Libertarisme en communisme zijn leuke modelletjes op papier maar compleet onrealistisch.

   

  Ik weet dat verkapte slavernij een pijnpunt is voor libertariers. Maar kun je mij uitleggen wat de mogelijkheden en uitzichten  zijn voor een niet zo slimme laag opgeleidde in zo’n maatschappij zonder familie? En dan hoeft die voor mij nog niet eens ziek te zijn. Hij kan kiezen om als slaaf te werken of in opstand komen.

   

  Sociaaldemocratie is zo slecht nog niet. En zelfs Hero, PVV of VVD hangen dit aan ook al verafschuwen ze deze woorden. 

 20. Oscar

  @ holland,

   

  “Je als werknemer je ver onder het minimum loon moet werken omdat er andere wel bereid waren voor die habbekrats te werken?”

  Er zijn geen minimumlonen in een vrije samenleving.

  Immers je moet wel want het sociale vangnet is je familie.”

  Ja, of vrienden of charitatieve organisaties.

  “De LP is een enkele weg arm vs rijk, lekker de US achterna, alwaar 12% onder de armoedegrens leeft.”

  Waarom zijn de bankiers in de VS zo rijk? Niet omdat er vrijheid in de VS zou zijn.

  In de volksmond heet deze filosofie het recht van de sterkste.”

  Het recht van de sterkste daar is áltijd sprake van. Of een land nu socialistisch, communistisch, sociaal-democratisch, liberaal, conservatief, progressief, islamitisch of seculier is.

  Mensen die het non-agressieprincipe voor staan staan niet het recht van de sterkste voor in de zin dat brute kracht om je zin door te drijven gelegitimeerd zou worden. Integendeel. 

  Als je de overheid een stelende organisatie vindt, is het toch jammer dat je deze zelf gekozen hebt.”

  Ik heb die overheid niet gekozen.

  “Zou het dan niet vreemd zijn dat er in een libertarische maatschappij ineens stelen en uitbuiting niet meer voor komt?”

  Dat zal altijd voorkomen. Het verschil is dat in een libertarische maatschappij geen enkele vorm van diefstal als legitiem zal worden beschouwd. 

  “Is er dan geen organisatie voor de controle hierop meer nodig?”

  Natuurlijk, maar een dergelijke organisatie mag geen dingen doen die als roof zou worden aangemerkt als anderen het zouden doen.Die organisatie moet zich dus ook aan het fundamenteel rechtsbeginsel houden dat een invasie van iemands lijf of goed verbiedt.

  “Een libertarische maatschappij is de ultieme vorm van arm vs. rijk. Bezit vs. afhankelijkheid. Noem het verkapte slavernij.”

  Slavernij is in een libertarische maatschappij niet legitiem. En er is ook geen sprake van arm vs rijk. Het enige wat niet meer geaccepteerd zal worden is agressief geweld. Parasieten zoals (centrale) bankiers zullen geen kans krijgen om samen met de overheid smerige zaak te maken door mensen voor miljarden op te lichten. 

  Er valt nog heel veel uit te leggen en er vallen nog heel veel misverstanden weg te nemen.

 21. holland

  Een samenleving alwaar je enkel afhankelijk bent van jezelf. Uitgaan van je eigen goedheid. Klinkt leuk als je het goed hebt. Maar wat als je het minder goed hebt? Je als werknemer je ver onder het minimum loon moet werken omdat er andere wel bereid waren voor die habbekrats te werken? Immers je moet wel want het sociale vangnet is je familie. De LP is een enkele weg arm vs rijk, lekker de US achterna, alwaar 12% onder de armoedegrens leeft. In de volksmond heet deze filosofie het recht van de sterkste. Heerlijk zo’n maatschappij.

   

  Als je de overheid een stelende organisatie vindt, is het toch jammer dat je deze zelf gekozen hebt. De mens is een egoistisch dier. Zou het dan niet vreemd zijn dat er in een libertarische maatschappij ineens stelen en uitbuiting niet meer voor komt? Is er dan geen organisatie voor de controle hierop meer nodig? Ook de communistische revolutie is nooit tot het echte communisme gekomen, maar bij de politiestaat gebleven die de overgang moest vaststellen.

   

  Een libertarische maatschappij is de ultieme vorm van arm vs. rijk. Bezit vs. afhankelijkheid. Noem het verkapte slavernij.

   

  En Brinkman met zijn keerpunt? Ondanks dat er wellicht ruimte is voor zijn bedoelingen, had hij het beter alvast politiek nulpunt kunnen noemen.

 22. Willem Doorsnee

  Uw vraag;

  @ Willem Doorsnee,

  “Het is een leuke gedachteoefening maar Nederland is geen eiland. “

  Zou u dat uit willen leggen?

  >> Jawel hoor, simpel. De LP is een soort filosofie met best wel goede elementen hier en daar. Maar aangezien we hier met buren zitten en open grenzen kunnen bepaalde LP standpunten bijv. een zeer vreemd volk aanzuigende werking hebben. En dan? <<

 23. guttedanddistraught

  @R. Hartman op 19 juni, 2012 – 23:14

  Drugs:In uw visie geen methadonbus,afkickboerderij of sociale
  zekerheid voor de junk (althans niet staatsgefinancierd).Hoe
  verhoudt zich dit tot het voorgespiegelde toekomstbeeld dat
  legalisering zal leiden tot afnemende criminaliteit?Wat china
  betreft:de opium vernietigde de fysieke -en vermoedelijk ook de
  morele- weerbaarheid en sleurde onderwijl van alles en nogwat met
  zich mee..ook de niet-gebruikers.Drugsgebruik vond daar (en is
  het in nederland anders?) niet in het luchtledige plaats.Er waren
  en zijn uitdijende effecten naar de wijdere omgeving toe.

  Immigratie:De Lp heeft niet zoveel op met begrippen zoals ras,
  volk en etniciteit.Het individu en niet de groep staat immers
  centraal.De amerikaanse immigratiepolitiek was misschien
  succesvol maar wel tot aan de jaren 60 toen de etnisch-gerelateerde
  beperkingen opgeheven werden.De diverse bevolkingsgroepen staan
  mekaar nu naar het leven.In nederland is immigratie nooit een
  probleem geweest zegt u?Ik noem de refugés uit de 18e eeuw en de
  indo’s uit de 20 e eeuw.Die laatste groep zou uw karakterisering
  waarschijnlijk niet voor haar rekening willen nemen.En dit staat
  los van de frankfurter schule maar heeft alles te maken met
  etnische identiteit en de wens (van het individu) haar te behouden.
  En wat te denken van de joden:na 400 jaar ogenschijnlijk nog steeds
  jood allereerst,ten tweede israelisch symphatisant en dan op de
  allerlaatste plaats ook nog nederlands staatsburger.Bepaald geen
  posterchildren voor het kleurenblind walhalla.Ja,er is door de
  eeuwen heen immigratie geweest.Soms ook succesvol;de duitsers uit
  de grensgebieden en de vlamingen.Dit waren echter wel groepen
  etnisch en cultureel nauw verwant aan de ontvangende samenleving.
  Verder schijnt u te verwachten dat met het opdrogen van de
  verzorgingsstaat het met de instroom wel zal loslopen.Maar wat van
  de honderdduizenden illegalen nu?Leven die allemaal van
  identiteitsfraude?En heeft u wel eens stilgestaan bij het fenomeen
  van de territorium overschrijdende rooftochten?

 24. Oscar

  @ R. Hartman,

   

  100% is trouwens nog niet eens het maximum. Je zou zelfs 110% belasting kunnen heffen. Bijvoorbeeld over alles wat je meer verdient dan een ton per jaar. Verdien je bovenop die ton 10.000 euro, dan betaal je over die 10.000 euro 11.000 euro belasting.

   

  @ Willem Doorsnee,

   

  Het is een leuke gedachteoefening maar Nederland is geen eiland. “

   

  Zou u dat uit willen leggen?

 25. Karl Kraut

  Ik vraag me af of Brinkman nog gaat fuseren met 1 NL van Marco Pastors. Want hij is nu al weer toe aan een andere naam, en dan kan hij weer af, van deze palindroom van de Kommunistische Partei Deutschlands, die net haar 27ste partijcongres hield.

   

  http://www.k-p-d-online.de/

   

 26. Frank Verhoef

  @Shrimpocat

   

  Zo zie je maar weer hoe ongelofelijk moeilijk de nieuwe naam is. DPK? DKP? KPD? KDP?

 27. nick

  Helaas voor Brinkman er is geen redelijk mens die op een partij gaat stemmen waar hij lijstrekker van is. Deze ijdele showfiguur trekt alle aandacht naar zijn opgeblazen ego toe en dat gaat beslist problemen opleveren. Net zoals bij de PVV waar hij geen dominante positie had maar deze wel opeiste, met als gevolg een lage plaats op de kieslijst. Deze wraakzuchtige man denk nu een zelfde verkiezings patroon te zien als toen bij de PVV…wat een hoogmoedswaanzin! En wat een brutaliteit om te melden dat hij het gedachtengoed van Pim Fortuyn voort gaan zetten, Schande!! Wat Fortyn was heeft hij nog niet in de nagel van zijn pink zitten!!

  Ik reken op het gezonde verstand van de kiezers want ik kan me niet voorstellen dat er iemand zijn stem verspilt aan deze showfiguur. En nee, ik gun hem geen enkele zetel…want ook met maar een zetel zit deze figuur weer op het hem zo geliefde pluche en dat is het enige waar het hem om gaat. 

   

 28. Willem Doorsnee

  Het is een leuke gedachteoefening maar Nederland is geen eiland. Daar is eigenlijk alles mee gezegd.

 29. R. Hartman

  @ messenger

  De SP is bij monde van Roemer als enige voor 100% belasting. Dat maakt die club redelijk uniek. Geen idee waarom ze nog zo hoog scoort in de peilingen.

   

  Uit een interview van Kustaw Bessems met het SP-lachebekje:

  Julie laten het socialisme zelf ook deels los. Tot voor kort
  wilde de SP maximuminkomens, ook bij bedrijven. Nu alleen nog voor
  de overheid en in de semi-publieke sector.

  ‘Wij komen inderdaad niet met een
  voorstel om boven een bepaald bedrag 100 procent belasting te
  heffen.’

  Waarom niet?
  ‘Als ik eerlijk ben, vooral om praktische redenen. Dat is voor
  heel veel mensen niet uit te leggen en is voor hen een duidelijke
  drempel. In de fase waarin we nu zitten, denkend over wat we de
  komende tien jaar voor elkaar kunnen krijgen, wil ik voorkomen dat
  mensen door iets dat toch niet haalbaar is zeggen: dat gaat me
  veel te ver.’

  Zou je het idealiter wel willen?
  ‘Als ik de wereld opnieuw kon uitvinden, zou ik alles veel
  eerlijker verdelen.’

  Dan zou je dat dus wel willen?
  ‘Dan zou ik dat misschien… laat ik het zo zeggen, anders staat
  weer ergens dat ik het wel wil en krijg je misverstanden: dan zou ik
  me er veel meer bij voor kunnen stellen. Ja, echte politicus hè?’

  Dat is Haags voor wel willen.
  ‘Op dit moment is het niet haalbaar en pleit ik er niet voor.’

  Je zegt: in de ideale situatie
  zou ik wel maximuminkomens willen, hoort ook bij het socialisme,
  maar het schrikt mensen af en we krijgen het toch niet voor
  elkaar, daarom passen we het nu in zo’n tekst aan.

  ‘Ik denk dat dat een eerlijk antwoord is.’

 30. R. Hartman

  U heeft ons programma goed doorgenomen maar kennelijk niet goed doordacht. Ik geef toe dat het voor iemand die voor het eerst met het libertarische gedachtegoed in aanraking komt een hele stap is, vooral omdat men geneigd is ons programma in de huidige etatistische dwang-maatschappij te projecteren. En dat leidt tot verkeerde conclusies, zoals ook gong68 al demonstreerde.

   

  Allereerst is libertarisme niet rechts, maar staat de filosofie voor individuele vrijheid. Dat omvat zowel de vroeger tot ‘links’ gerekende persoonlijke vrijheid als de tot ‘rechts’ gerekende economische vrijheid. Het libertarisme gaat niet om links vs. rechts, maar om individualistisch vs. collectivistisch. Het keurt de initiatie van geweld, agressie dus, categorisch af. Het non-agressie principe (NAP) in combinatie met het eigendomsrecht (natuurrecht) zijn dan ook de peilers waarop het libertarisme gebouwd is. En inderdaad houdt de vrijheid van de één op waar zij de gelijke vrijheid van een ander aantast.

   

  Alles wat u aanvoert dient beschouwd te worden vanuit het eigendomsrecht, meest basaal het eigendom van het eigen lichaam en daarmee dus de volledige zelfbeschikking. Ik zal een aantal van uw punten langslopen:

   

  – Discriminatie

  Op basis van het NAP kan niemand u dwingen om te gaan met mensen waarmee u niet wenst om te gaan. U bepaalt in volledige vrijwilligheid met wie u wel of niet zaken doet, wie u leuk vindt en aan wie u een hekel heeft. U mag mensen aan wie u een hekel heeft echter niet schaden, net zoals u anderen niet mag schaden.

   

  – Druggebruik, verkoop van organen, drankgebruik, etc.

  Het zelfbeschikkingsrecht betekent dat iemand met zijn lichaam mag doen en laten wat hij of zij wil. Dus ook zaken die anderen ongewenst zouden vinden; het is hun zaak niet. Zolang iemand een ander geen schade berokkent mag en kan hij of zij doen wat hem of haar goeddunkt. Men kan daar een moreel oordeel over vellen maar dat doet de LP bewust niet, omdat het hier principieel het recht op zelfbeschikking betreft. Houd u bij uw oordeel in gedachten dat wie zijn lichaam zodanig misbruikt dat hij of zij niet meer kan functioneren ook zelf de consequenties van dat misbruik draagt, en niet ‘automatisch’ in een vangnet terechtkomt dat hem of haar in leven houdt en faciliteert door te gaan met dat misbruik.

   

  – Abortus

  Over dit onderwerp bestaan vele discussies, ook onder libertariërs. De één kiest de kant van de moeder (pro-choice), de ander de kant van het kind (pro-life), en weer een ander voor beide (evictionisme). De LP heeft gekozen voor pro-choice, op basis van het recht op leven, maar niet in het lichaam van een ander tegen diens zin. Wie zich realiseet wat de risico’s van een abortus zijn, ook op termijn, zal daar overigens niet lichtzinnig over besluiten.

   

  – Immigratie

  Amerika is groot geworden dank zij immigranten die de handen uit de mouwen wensten te steken. Totdat de op de Frankfurter Schule gebaseerde eliminatie van de westerse cultuur (“de Nederlander bestaat niet”) door de politiek in gang werd gezet is ook hier immigratie nooit een probleem geweest. Iedereen heeft het recht te streven naar optimaal persoonlijk geluk. En wie meent dat hij dat beter hier kan doen dan elders is welkom. Immigratie is iets anders dan kolonisatie. Immigranten hebben niet het recht hun cultuur of de zorg voor hun levensonderhoud dwingend aan hun gastgebied op te leggen; het NAP verbiedt dat. Daarmee zouden alle zorgen over immigratie volgens de principes van de LP weggenomen moeten zijn.

   

  “In china leidde een drugs-epidemie tot het verlies van eer,grondgebied en tenslotte tot de ineenstorting
  van het gehele staatsstelsel.”

  U wilt hoop ik niet beweren dat China een op het NAP en eigen verantwoordelijkheid gestoelde samenleving kende.

   

  Misschien mag ik u tot slot van mijn reactie deze korte, maar zeer helder animatievideo aanbieden:

  https://www.youtube.com/watch?v=EUS1m5MSt9k

   

  Het is minimaal merkwaardig te noemen dat de gemiddelde burger een structureel stelende, onderdrukkende en moordende overheid een acceptabel alternatief vindt voor individuen die zich incidenteel aan dezelfde vergrijpen, maar dan veel kleinschaliger, schuldig zouden kunnen maken.

   

  Het zal hoop ik duidelijk zijn dat wie zelf mag opdraaien voor de consequenties van de eigen keuzes allicht beter zal nadenken over die keuzes dan nu het geval is.

 31. messenger

  Het komt VVD’ers wel goed uit om de PVV te verwijten dat hun sociaal-economische programma op dat van de SP lijkt. Niets is minder waar. De SP wil gratis geld voor iedereen, de PVV stelt: alleen voor diegenen die aantoonbaar een bijdrage aan NL hebben gegeven. Het geld dat gratis wordt weggeven aan ontwikklingshulp aan Zuid-Europa moet ten goede komen aan onze eigen burgers. Wat is daar SP aan ?

 32. Oscar

  @ Frank Verhoef,

   

  Volgens mij is er maar één optie voor degene die rechts wil stemmen en dat is de LP. Brinkman komt overeen met TON. Het gat tussen TON en de LP is groter dan tussen TON en de NCPN. Natuurlijk is het nog maar de vraag of die DPK een verkiezingsprogramma gaat uitgeven dat op het programma van TON lijkt. Het zal beslist een stuk minder links moeten om afstand te kunnen nemen tot de PVV, aangezien TON en de PVV over het geheel genomen in 2010 ongeveer net zoveel pro-overheid waren. 

 33. gong68

  Stem gewoon PVV. Rechts heeft er geen zak aan als je LP of Brinkman stemt.

 34. beppie

  Het heet een fusie te zijn met een nieuwe naam en een nieuwe start. Maar het lijkt wel heel erg op een inlijving. Op de persco zaten de LPF-LR en TON er als figuranten bij. Hij sprak steeds over ZIJN partij, MIJN partij. Juist omdat TON zoals hij zelf zegt al een professionele club is, met bestuur en kiescommissie zou je verwachten dat de voorzitter van TON de hoofdspreker zou zijn en Hero als lijsttrekker voorstelde. Maar Hero eistte de gehele show weer op. Dit kan alleen maar weer tot veel gedoe leiden met ontevreden en klagende lokale bestuurders.  

 35. mariska

  gong68 – helemaal mee eens. Geen zinloze versnippering, dat haalt niks uit, maar wat zou het mooi zijn als we, alle ongetwijfeld schitterende beloften en laffe vuilspuiterij van de gevestigde orde ten spijt, nou eens massaal achter de PVV gingen staan. Met daarnaast betrouwbare waarnemers bij stemming en telling uiteraard, want dat er weer gesjoemeld wordt staat voor mij vast.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.