“Nederland moet het lidmaatschap van de EU opzeggen”

Voor het eerst sinds 1994 doet de Libertarische Partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Een interview met voorzitter Toine Manders, deel 2.

– De LP heeft veel voorstellen die pas succesvol kunnen zijn als er op andere beleidsterreinen tegelijkertijd iets wordt gewijzigd. De volgorde waarin die veranderingen plaatsvinden, worden dan van belang. Vindt de LP bijvoorbeeld dat vrije immigratie pas kan worden ingevoerd als de verzorgingsstaat eerst is afgeschaft of is de LP ook voor vrije immigratie op het moment dat de verzorgingsstaat onverhoopt nog niet is afgeschaft?

“De LP vindt dat ook zolang de verzorgingstaat blijft bestaan, iedereen die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien welkom is. Een praktische invulling hiervan zou kunnen zijn dat immigranten geen aanspraak kunnen maken op collectieve verzekeringen en voorzieningen, en dan logischerwijs ook geen sociale premies hoeven te betalen. Een vergelijkbaar systeem bestond op Cyprus voordat het land lid werd van de EU. Cyprus had in die tijd een economische groei van meer dan zes procent per jaar. Uiteraard vindt de LP dat Nederlanders dan moeten kunnen kiezen voor een opt-out, zodat het betalen van sociale premies voor Nederlanders vrijwillig wordt.”

– Nederland heeft een bepaalde nationale cultuur. Vindt de LP dat de overheid iets aan nationaal cultuurbehoud moet doen of ziet de LP daarin geen enkele overheidstaak?

“Cultuurbehoud is geen taak voor de overheid. De geschiedenis leert dat kunst en cultuur tot bloei komen als de economie tot bloei komt, en de economie groeit harder naarmate er meer economische vrijheid is. De Gouden Eeuw is hier opnieuw een goed voorbeeld van. Om deze reden, en nog veel meer redenen, pleit de LP voor economische vrijheid en dus voor een zo klein mogelijke overheid.”

– Hoe zou de LP de Eurocrisis oplossen? Is dat op de manier zoals Hayek voorstelde in ‘denationalization of money’ waarin verschillende particuliere partijen hun eigen munt kunnen uitbrengen in vrije concurrentie met andere munten?

“Friedrich Hayek heeft de Nobelprijs voor Economie gewonnen, mede voor zijn werk op het gebied van de conjunctuurtheorie van de Oostenrijkse School, een stroming van vrije-markteconomen die de crisis ruim voor 2007 al hebben voorspeld. Hij heeft met deze theorie het ontstaan van economische recessies en depressies verklaard. Zijn oplossing is kort gezegd:

* “De scheiding van staat en economie

* “De scheiding van staat en bankwezen

* “Free banking: Volledig vrije concurrentie tussen banken zonder overheidsinterventie.

“De Libertarische Partij onderschrijft de theorie en de oplossing van de Oostenrijkse School, en zal zich inzetten voor de realisatie hiervan. Een eerste stap is om alle beperkingen die de staat oplegt aan het gebruiken van goud en zilver als betaalmiddel (waaronder het heffen van BTW op zilver) op te heffen.”

– Is de LP voor uittreding van Nederland uit de EU/EMU/EMS/Schengen/Raad van Europa? Is de vrijhandel volgens het libertarisme niet een belangrijk goed? Als we het erover eens zijn dat de EU een vrijhandelszone creëert, kan de LP er dan wel echt op tegen zijn?

“Wij vinden dat Nederland het lidmaatschap en de financiële ondersteuning van de Europese Unie moet opzeggen, evenals alle EU- verdragen, met uitzondering van vrijhandelsverdragen en andere verdragen die de vrijheid van de burger vergroten. Wij zijn tegen deelname van Nederland aan welke supranationale overheid dan ook, inclusief de Verenigde Naties. Wij wijzen ieder verdrag dat een schending van de rechten van het individu inhoudt af. Vrijhandel is goed, en de EEG heeft dan ook veel goeds gebracht. Concurrentie tussen staten voor kapitaal en talent hebben sinds 1980 geleid tot lagere belastingtarieven en hogere economische groei. Echter, de huidige trend in de EU van harmonisering, centralisering en machtsconcentratie in Brussel, uitmondend in een politieke eenwording, zal daarentegen leiden tot kartelvorming tussen overheden met een veel te hoge belastingdruk en regeldruk. Nederland moet uit dit kartel stappen en vervolgens kapitaal en talent aantrekken met lagere belastingen en minder regels, zoals bijvoorbeeld Zwitserland dit nu al doet.”

– Als de LP één klein ding zou kunnen veranderen in Nederland als politieke partij, wat zou de LP dan als eerste veranderen?

“Een einde maken aan het systeem van belastingheffing via de ondernemer. Vrijwel alle belastingen in Nederland worden geheven via de ondernemer: BTW, loonbelasting, sociale premies, accijnzen, invoerrechten, milieuheffingen, BPM, etc. De ondernemer wordt gedwongen om deze belastingen door te berekenen aan de burger in de vorm van hogere prijzen en lagere lonen. Daarmee wordt de aandacht afgeleid van de werkelijke schuldige van deze hoge prijzen en lage lonen, namelijk de overheid, die bezig is om ruim de helft van het nationaal inkomen af te romen. Als alle belastingen precies even hoog zouden blijven als ze nu zijn, maar deze belastingen voortaan direct bij de burger zouden worden geïncasseerd, dan voorspel ik dat er een belastingopstand zal uitbreken. Mensen zullen razend en ziedend worden, omdat ze dan pas zullen voelen hoe hoog de belastingdruk werkelijk is. Het zal dan snel afgelopen zijn met politici die de hoge belastingdruk in stand willen houden.”

Deel 1 is hier te lezen.

Dit interview is tot stand gekomen met de medewerking van lezer Tipo.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

127 reacties

 1. Jacob Bogers

  @Marina: “….Dat zei ik niet. Ik stelde dat mensen die xenofoob zijn hun eigen kanton
  kunnen oprichten. Dan kunnen ze daar mooi immigratiebeperkingen
  opstellen…”

   

  Werkelijk schandalig dat mensen zelf uitmaken wat ze met hun eigen privegrond doen en wie ze daarop uitnodigen.  Moet niet veel gekker worden hier!

 2. Jacob Bogers

  @MArina:”…Nadat Nederland verkocht is [AAN DE SAUDI’s , nota van mij]. Dan neem ik eeen deel van de winst en koop ik een eiland ergens waar de zon altijd schijnt. Lol. ..”

   

  Yup, sprinkhanen vertrekken altijd naar de volgende oogstvelden, als ze eerst hun origineel huis compleet ondergescheten hebben.

 3. tipo

  Blijkbaar raakt de LP een gevoelige snaar als zij stelt, dat enkel selfsupporting immigranten welkom zijn. Dat de overheid niets aan Nederlands cultuurbehoud moet doen ben ik niet met ze eens, maar dat de Nederlandse cultuur het vanwege aar intrisieke koopmanschap en wijsheid het van elke andere cultuur KAN winnen als ze wil, dat weet ik wel.

   

  Zij die daar aan twijfelen, daar twijfel ik dan aan.

   

  Als islamisme zonder olie apathisch maakt (en dat doet het), concureer ze er dan uit en ben verder niet bang.

 4. Jacob Bogers

  Oscar is een alfa-tje?

   

  “…marxistische chemische technologie…”

   

  Is dat een vodka stoker?

 5. MarinaBrandy

  ”Bij de weg, de PVV heeft gedoogd, ze maakte geen deel uit van de regering.”

  I know. 

  ”Kantons zouden een voorbeeld zijn van xenofobie, maar natuurlijk…”

  Dat zei ik niet. Ik stelde dat mensen die xenofoob zijn hun eigen kanton kunnen oprichten. Dan kunnen ze daar mooi immigratiebeperkingen opstellen. 

  ”En als de PVV het catshuis akkoord wel had geaccepteerd had jij hun van kiezersbedrog beschuldigd.

  Hoe weet je dat? Als de PVV doorging dan werd er daadwerkelijk gekort in de overheidsuitgaven. Met het vijfpartijenakkoord zitten we alleen opgescheept met lastenverhoging. Dat de PVV niet doorging uit electorale overwegingen is voor mij een bewijs dat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen. 

  ”Is dat voor of nadat Nederland verkocht (geprivatiseerd) is aan de Saudi’s?”

  Nadat Nederland verkocht is. Dan neem ik eeen deel van de winst en koop ik een eiland ergens waar de zon altijd schijnt. Lol. 
   

 6. Jacob Bogers

  QUOTE:”…De LP vindt dat ook zolang de verzorgingstaat blijft bestaan, iedereen die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien welkom is…”

   

  Krijgen ze ook direct stemrecht op nationaal en regionaal niveau, LOL!!!!

   

   

 7. Obomov

  “De LP vindt dat ook zolang de verzorgingstaat blijft bestaan, iedereen die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien welkom is”

  Waarom deze economische argumentatie? Mogelijk dat er meer mensen kunnen wonen in huize Manders. Dat wil nog niet zeggen dat het geluksniveau erop vooruitgaat, ook al betalen de nieuwe medebewoners een aangename huurprijs.

 8. MarinaBrandy

  ”LOL,.., cool, ik wil mijn eigen geldboom in de achteruin (=tulpen manie in de 17e eeuw).”

  Ik zou ook monopoly papier kunnen gebruiken als geld. Helaas wil niemand dit van mij aannemen omdat er geen onderliggende waarde aan vast zit (net zoals euro’s). Vroeger was geld inwisselbaar voor een bepaald gewicht aan goud. Hierdoor konden overheden de geldhoeveelheid niet vergroten en bleef je geld waardevast. Tegenwoordig moet je maar afwachten hoeveel je geld nog waard is als de ECB nog een paar jaar doorgaat met het printen van geld tegen extreem lage rente. 
  Kenmerken van goed geld: makkelijk vervoerbaar, niet na te maken, vergaat niet, is deelbaar, wordt algemeen gezien als waardevol. Goud en zilver voldoen hier uitstekend aan en daarom zijn ze sinds mensenheugenis gebruikt als geld.

  Iemand de toegang tot dit land weigeren omdat die anders denkt gaat mij toch te ver. Als we het hebben over een haatbaard die daadwerkelijk oproept tot geweld dan mag hij geweigerd worden. Gelukkig maakt de LP deze uitzondering ook. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed maar oproepen tot geweld is een nono.   

 9. Jacob Bogers

  @Marina,

   

  “…Iemand de toegang tot dit land weigeren omdat die anders denkt gaat mij toch te ver…”

   

  Waarom ga jij uitmaken wat de criteria zijn? Trouwens Je zit de zaak de belazeren! Het normen en waarde systeem van een persoon is  een vrij ESSENTIEEL differentiatie punt.  ,….., ik wil niemand als buurman die socialistische of anti-vrijheids beginselen nastreeft. We hebben het hier niet over verschil in de smaak van ijsjes of de kleur van je hemd.

   

  Waarom scheidt jij je niet af in je eigen Kanton en mag jij je zelf bepalen wie je als buurman hebt ipv dit te bepalen voor anderen.. Volg lekker Rozulmullerts voorbeeld,…, verhuist naar lelyblank 3-bergen-zeist (0% allochtonen) en zet je grenzen open.

   

   

   

   

 10. Thomas Jefferson

  Mooie antwoorden, lekker eigenzinnig!

 11. shrimpocat

  Precies, zo denk ik er ook over. Ik hoef geen haatbaarden over de vloer die een shariadictatuur nastreven, die stuur ik liever door naar drnomad. Dat ze niet door de belastingbetaler, maar door bv Saoudi Arabië worden gefinancierd om hier hun missiewerk te bedrijven is lood om oud ijzer.

 12. Jacob Bogers

  @Henk

   

  INderdaad,  en als een land als Nederland (of welk ander land dan ook) geen grenzen heeft , bestaat dat land de-facto niet, dus dat open grenzen argument is apekool.

   

  Nu is dat argument denk ik enigzins recentelijk bijgeschaafd,…, maar niet duidelijk als zodanig ge-adverteerd, dus LP is ook niet vies van clientisme!

   

  ook het privatiseren standpunt snijdt geen hout,

   

  Hoe wil men privatiseren?, ze kunnen wel van beloven maar ik vrees dat dit uit zal monden in de verkoop van Nederland PUBLIEKLIJK terrein en goederen aan een paar Oli-archen uit Rusland (or whatever).

   

   

 13. drnomad

  Andersdenkenden zijn wel eng ja.

 14. Henk

  Ik kan me niet vinden in het immigratiestandpunt van de LP. Een ieder die in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, is welkom, Op zich een plausibel standpunt, ware het niet dat de grens dan ook open gaat voor andersdenkenden die een totaal andere staatsvorm nastreven en zo de boel van binnenuit kunnen ontregelen. De LP krijgt mijn stem niet.  

 15. MarinaBrandy

  * verantwoordelijkheid

 16. gong68

  De PVV neemt geen verantwoordelijkeheid? Wat hebben ze de afgelopen 2 jaar gedaan dan?

 17. guttedanddistraught

  “Het blijft opvallend dat de enige échte reactie op die grondgedachte is
  dat ‘het allemaal naïef is en zo niet kan werken’. Met andere woorden,
  men weerlegt het niet, omdat het niet weerlegd kan worden, maar houdt
  niettemin vol dat het libertarisme niet in de praktijk gebracht kan
  worden.”

   

  Natuurlijk kan het in de praktijk gebracht worden.Open grenzen;dat hebben we nu toch?Alleen wil de LP

  het naar de volgende dimensie tillen met alle navenante ellende van dien:Niet pas in 2035 maar al in 2020 een minderheid in eigen land.Ach..een kniesoor die daarover valt.

  De LP schermt graag met de VS als lichtend voorbeeld van een succesvol

  immigratieland.Nog totaal los van de vraag of nederland (met de hoogste bevolkingsdichtheid ter wereld) tot die categorie gerekend zou moeten worden blijft gemakshalve onvermeld dat tot aan de jaren 60 immigratiepolitiek in de VS er een was op racialistische grondslag.

   

  Trouwens,mocht hier in nederland binnenkort zich een racialistische (niet racistisch;wel een partij voor blanken) partij aandienen,krijgt die dan ook zoveel gratis publiciteit op dds?

   

 18. Jacob Bogers

  LP. ,.., grote stappen snel thuis partij

   

   

 19. Oscar

  Mijn Kanton wordt a-la Panama city of  Dubai,………, zonder PhD titel (non-alfa crap) blijf je lekker buiten!”

   

  Een eredoctoraat aan de universiteit van Maputo in de marxistische chemische technologie. 

 20. Jacob Bogers

  “…Uw laatste toevoeging zou u trouwens eens aan een Zwitser voor moeten leggen…”

   

  Ik woon in Zurich, (al sinds 2010 )

   

  Gek genoeg vinden steeds meer politiek correcten het geen probleem om in dit xenofobisch paradijs te leven….doet me denken aan lieden die altijd maar  “USA = de grote   SATAN” bij demonstraties roepen om daarna 5 minuten later in de rij te staan voor een greencard.

   

  yeah right!

   

   

 21. Jacob Bogers

  @Marina,…,”…De mensen die hier xenofoob reageren zouden dankbaar moeten zijn dat de
  Nederlanders vijf eeuwen terug een stuk vriendelijker waren jegens
  buitenlanders…”

  Shaming language werkt al lang niet meer beste Marina;))) 10 jaar na P. Fortuyn, dan ben je een beetje laat mee.  Een Spinoza binnen halen is toch net even wat anders dan een analfabeet uit anatolie of magreb met bijbehorende entourage!

   

  Het is trouwens uit deze reactie overduidelijk hoe men bij de LP denkt inzake deze problematiek!

   

  @Marina…”…Dan kunnen mensen lekker xenofoob hun eigen kanton oprichten, inderdaad…”

   

  Demn straight skippy:

  Mijn Kanton wordt a-la Panama city of  Dubai,………, zonder PhD titel (non-alfa crap) blijf je lekker buiten!

   

  @Marina: LP = stem tegen EU, vóór decentraal bestuur.

   

  Is dat voor of nadat Nederland verkocht (geprivatiseerd) is aan de Saudi’s?

   

 22. gong68

  En als de PVV het catshuis akkoord wel had geaccepteerd had jij hun van kiezersbedrog beschuldigd. Dus het is toch nooit goed voor PVV haters zoals jou.

 23. toetssteen

  Ik zal het tegen mijn Chinese familieleden zeggen. Ik ben volkomen xenofoob, hopeloos geval.

   

  Bij de weg, de PVV heeft gedoogd, ze maakte geen deel uit van de regering. Tenzij u me enige PVV ministers bij naam kunt noemen.

   

  Uw laatste toevoeging zou u trouwens eens aan een Zwitser voor moeten leggen.

  Kantons zouden een voorbeeld zijn van xenofobie, maar natuurlijk…

   

  U gaat LP stemmen, maar schijnt een hekel te hebben aan de stem van het volk, heel curieus.

 24. MarinaBrandy

  ”De LP gaat hoogstens 1 zetel halen. Dus als anti EU stemmen belangrijk voor je is zal je daar niet veel hebben.”

  Zoals ik al zei zal de PVV volledig aan de zijlijn staan na de verkiezingen. De LP kan daarentegen een sleutelrol spelen aangezien een zetel meer of minder een regering kan maken of breken. Men zou dus bijv. overdracht van soevereniteit kunnen tegenhouden. 

 25. MarinaBrandy

  ”De PVV heeft 7 weken onderhandeld en kon uiteindelijk niet leven met de maatregelen, dat kan toch?”

  Precies. Nadat de voor- en nadelen van het akkoord waren overgenomen kwam men tot de conclusie dat het vanuit electorale overwegingen niet zo heel erg handig was om mee te doen.  

 26. gong68

  De LP gaat hoogstens 1 zetel halen. Dus als anti EU stemmen belangrijk voor je is zal je daar niet veel hebben.

 27. gong68

  De PVV heeft 7 weken onderhandeld en kon uiteindelijk niet leven met de maatregelen, dat kan toch?

  Net zoals de laatste 5 regeringen voortijdig zijn gevallen door onder andere VVD, PVDA en D66.

   

 28. Theefeest

  Wij kunnen zo ongelofelijk gruwelijk rijk zijn, zo gemakkelijk, we kunnen alles zelf betalen.
  Als die hele kolere overheid maar voor zo’n 80 a 90 procent wordt afgeschaft.

  We zijn niets meer dan slaven.
  Lp succes. Ik heb jullie gezien in Amsterdam in dat cafe zaaltje. En jullie komen tenminste goedbeslagen ten ijs. Een politieke partij met een ideologie. Alleen de vrienden en broeders van de S.G.P. heeft dat nog.

 29. Jacob Bogers

  @Michael van der Galien

   

  Waarom will een LP-er als U Mr Assagne uitgeleverd zien aan zweden?

   

  Is dit het neo-con gedrag wat we van de LP kunnen verwachten inzake wissleblowers?  Vrijheid van spreken, maar niet voor iedereen?

   

  Moet niet veel gekker worden!

   

   

 30. MarinaBrandy

  Het schijnt dat 95% van alle Nederlanders uit het buitenland afkomstig uit de afgelopen vijf eeuwen. De mensen die hier xenofoob reageren zouden dankbaar moeten zijn dat de Nederlanders vijf eeuwen terug een stuk vriendelijker waren jegens buitenlanders.

  http://vijfeeuwenmigratie.nl/

   ”De PVV neemt geen verantwoordelijkeheid? Wat hebben ze de afgelopen 2 jaar gedaan dan?”

  Nieuwe verkiezingen veroorzaakt? De PVV gaat geen grote veranderingen teweeg brengen. Niemand wil met ze samenwerken. Linkse partijen hebben hier een verklaring voor afgelegd en het CDA en de VVD willen niet samenwerken omdat ze zo gezichtsverlies lijden. De PVV wil zelf ook niet samenwerken anders was ze niet weggelopen van de Catshuisonderhandelingen.

  Kortom: PVV = verloren stem.
  LP = stem tegen EU, vóór decentraal bestuur. Dan kunnen mensen lekker xenofoob hun eigen kanton oprichten, inderdaad.  

 31. gong68

  Ik ben het met je eens. De libertarische partij wil volledig open grenzen en zijn dus zijn voor de massa immigratie.  En ja ik weet nu wel dat ze geen voorzieningen krijgen van de libertarische partij. Stel de libertarische partij laat Nederland volstromen met allochtonen maar geeft ze geen uitkering, en een paar jaar later komt er een linkse regering en geeft ze alsnog een uitkering. Dan is het wel de libertarische partij die ze binnen heeft gehaald, net als toen met de gastarbeiders. Niks geleerd van het verleden..

 32. Theefeest

  ahaa, ik dacht dat ik al streng was met schrappen, maar er kan dus nog meer van af.
  Nee ben nog nooit in Singapore geweest, wel bij de chinees op de hoek, voor een bamiblok, maar dat zal wel niet tellen.

  Ik ga nu naar bed, heerlijk dromen van een staat waarbij we maar 11% belasting hoeven af te dragen.
  Wel eerst mijn theedoek afdoen, lol.

 33. Rechtse Rakker

  Dat Rutte een belofte richting Wilders niet nagekomen is, zou mij niet verbazen. Deze premier is tot op het bot onbetrouwbaar. Het is ook erg hoe VVD’ers nu de belastingverhogingen in de schoenen van anderen proberen te schuiven. Uitgerekend de VVD is met het idee gekomen om de belastingaftrek voor forensen volledig te schrappen. De VVD kwam ook al met een BTW-verhoging op alle producten. Nu zijn de levensmiddelen daar door andere partijen vanaf gehaald. Maar het blijft opvallend: de VVD als drijvende kracht achter iedere belastingverhoging!

 34. messenger

  Als Oscar een alfa is, dan ben ik een boon. Vrijwel alle libertariërs die ik ken ken zijn bèta, op een enkele jurist na. Maar ook juristen kunnen bèta zijn.

   

 35. toetssteen

  Inderdaad. Laat daar vrij wapenbezit toe en de poppen zijn aan het dansen. Ow Maleisië zal het zeer welkom zijn, hen staat al helemaal niet aan dat Singapore naast waterrecycling nu ook enorme ontziltingsinstallaties heeft (om aan de pressie van Maleisië te ontkomen) en momenteel boert in soort van flatgebouwen.  Uniek mooi om te zien. Als het niet in de breedte kan, dan maar in de hoogte.

  Boeh en dat het de grootste haven is, dat steekt al helemaal!

  Ah ja en daar kent men trouwens de echt vrije markt in de zorg en guess, het werkt. Maar ja, daar treft u dan ook geen lagen babbelaars aan die meer obstructief zijn dan zorgen voor een goed lopende zaak. En dat geldt idem voor de overheid.

  Men spaart trouwens voor de eigen zorg en de eigen vrije dag en dat op eigen naam.

  Of ik problemen heb met de niet libertarische regering. Neen, in het geheel niet.

 36. toetssteen

  Doet zich ook voor bij economen, maar de meeste die ik ken voelen meer voor Hayek.

 37. Rechtse Rakker

  De LP staat qua standpunten dichter bij de PVV, dan bij de VVD. Het afbreken of minimaliseren van de staat en het optuigen van een EU-staat zijn toch echt tegengesteld. En nee, dat is niet iets van het afgelopen jaar. De VVD heeft al jaren een koers die tegenovergesteld is aan die van de LP.

 38. Jacob Bogers

  @Theedoek,

   

  Dat is toch het ideale, zo’n 20% belasting, dat moet haalbaar zijn

   

  onzin,, 20% is vanwege het feit dat Singapore een stadsstaat is en het hoge infrastructurele kosten heeft voor een extreem dichtbevolkte stad. Nominaal zou het rond de 11% moeten zweven,

   

  @Theedoek “.. hoogstens 30 met een supergoede infrastructuur…”

   

  Nooit in Singapore geweest?

   

  Met 30% betekent dat de regering stemming met uitkeringen aan het kopen is, met een significante moslimbevolking (Singapore) is dat de kus des doods!

   

   

 39. Jacob Bogers

  @toetsteen

   

  Yup,.., en reken maar dat lieden met dat gespaarde geld nooit Greek government bond kopen, ze kijken wel beter uit))

 40. Theefeest

  ah bedankt voor de uitleg.

  Dat is toch het ideale, zo’n 20% belasting, dat moet haalbaar zijn, hoogstens 30 met een supergoede infrastructuur. Vrijheid voor iedereen.

   

   

  Stokbrood toch wel met kruidenboter, mag ik hopen 🙂

 41. Jansma

  De overwegend negatieve reacties hier zijn begrijpelijk, daar de DDS zo ongeveer het huisforum van de PVV aanhanger is en de LP zo ver van de PVV staat als Farage van Barosso.

   

  De PVV zal dus ook niet de partij zijn waar de LP zijn stemmers vandaan zal moeten halen. Dit zal meer moeten komen uit de VVD hoek, want dit is immers de partij die al jaren afficheert als DE partij die de overheid wel even een kopje kleiner maakt alsmede DE partij voor het individu en bedrijfsleven. Na jaren van lastenverhogen op lastenverhoging, groei van de overheid en overlevering van Nederland aan de communistische EU moeten hier wel vele teleurgestelde klassiek-liberalen bij zitten. De perfecte doelgroep voor de LP, tezamen met een gedeelte van Nederland dat niet stemt.

   

  Het blijft wel enige verbazing wekken om hier dagelijks PVV’er los te zien gaan op de VVD, PVDA, SP en bijvoorbeeld Groenlinks met als belangrijkste aantijgingen dat deze partijen “socialistisch” zijn, daar waar de PVV natuurlijk ook socialistisch is. De PVV predikt de meest acceptabele vorm van socialisme (geen lastenverzwaring burger/ geen subsidies enz enz) , maar dat maakt het natuurlijk niet minder een socialistische partij….Waarom doen veel PVV’ers hier zo vreselijk ingewikkeld over?

 42. toetssteen

  Even een aanvulling. In Singapore zijn de belastingen erg laag en dat wat er uiteindelijk afgedragen wordt, is dan ook nog eens dat wat op uw eigen rekening wordt gezet voor zorg en oude dag. Jaja, het is niet vrijwillig, maar ik kan er werkelijk niet mee zitten omdat het totaal de 20% niet overstijgt.

  Wel ik denk dat men dan zo’n beetje op de lijn zit van Farage.

 43. toetssteen

  Natuurlijk werkt het! Waarom zou er in Singapore anders zoveel charity bestaan? Niemand dwingt, het is allemaal vrij.

  Opvallend is overigens ook de enorme verbondenheid van de generaties. En ja, het is waar dat de regering er veel aan doet om die structuren te handhaven. Ik vind dat niet slecht, het zal immers de samenleving in zijn geheel ten goede komen.

  Dat is in weerwil van alles kapitalistisch gericht, althans, dat zou links zeggen, en uitgaand van de juiste uitleg klopt dat, maar natuurlijk niet zoals men het op Joop zou stellen. Daar zou de term neoliberalistisch al tien keer over tafel zijn gevlogen terwijl het er geen snars mee van doen heeft.

 44. toetssteen

  realiste is een vertikking, ik was duidelijk al bezig met het volgende woord of het stokbrood dat een tikje te donker dreigde te worden. En dan had ik een zeer realistisch probleem gehad, met mijn vrouw wel te verstaan.

   

   

 45. Theefeest

  @ toestssteen.
  Beste toetssteen, echt niet, moet je zien wat voor een voorbeeld je word als je die principes allemaal toepast.
  Stel je voor je krijgt opeens is je  salarississtrook van krap 1600 euro naar 2100 gegaan, omdat alles aan overheid is afgeschaft.
  Hoezo dat werkt niet ?

  Geef mij maar die 2100 euro, ik spaar zelf wel voor 14 maanden ww, of een scootmobiel, of ik help mijn medemensen maar al te graag door te doneren aan goede doelen.

  Geen zielig zeikerig prut ambtenaartje die zeurt dat je hek 2 centimeter te groot is, of dat je geen dakkapel mag plaatsen.
  Scheelt ook weer behoorlijk in de benzinekosten, qua molotovcocktails enzo.  😉 
  (Dat keur ik natuurlijk af , die agenten kunnen er niks aan doen)

   

  ooh btw de 2 stukken niet gelezen van de week ? Die documentaire niet gezien ? Concurrentie is het sleutelwoord tot succes, niet overkoepeling.

 46. toetssteen

  Kunt u me uitleggen in welk opzicht we verschillen met Singapore? Nederland is best rijk te noemen. Als u de grenzen opent en stelt, iedereen houdt de eigen broek op en hoppa, kom er maar in, zal nog steeds onze rijkdom een enorme aantrekkingskracht hebben voor mensen die menen dat het met roofovervallen ook wel te regelen is. Daar helpt een blaffertje niet tegen! Daar zult u dan namelijk de hele dag mee bezig zijn.

  Dit libertarische scenario zal onherroepelijk leiden tot wanorde die beslist niet productief zal blijken te zijn. Dit zou pas kunnen als de hele wereld dit denkbeeld omarmt. Wel over honderdduizend jaar wellicht en daar twijfel ik dan nog aan.

 47. drnomad

  Blijkbaar raakt de LP een gevoelige snaar als zij stelt, dat enkel selfsupporting immigranten welkom zijn”

   

  Goed interview geregeld met Toine!

   

  Dat de LP boodschap niet aan veel PVV-aanhang besteed is, was van tevoren te voorspellen natuurlijk. Zij hebben anti-immigratie op nummer 1 staan, en is het niet om de ene reden, dan wel om een andere. We kunnen ons beter richten op wat we wel kunnen winnen.


 48. toetssteen

  Ik meen dat ik al schreef dat ik juist dat niet zag omdat het juist te ver van het nu haalbare staat. Ik ben vooral een realiste en geen luchtfietser. Vandaar dat het Zwitserse model, wat Bogers al schreef, het makkelijkste in te voeren zal zijn. Overigens heeft Wilders dat al eens gezegd:

   

  Wilders: ‘wij kijken naar Zwitserland. Sluit bilaterale handelsverdragen
  af. Maar kunnen daardoor eigen munt en eigen asielbeleid. Dat is
  economisch misschien zelfs beter’

   

  Te vinden hier:http://live.nu.nl/Event/Verantwoordingsdebat?Page=0

   

  en wel op 03:36

 49. R. Hartman

  “Dat ze niet door de belastingbetaler, maar door bv Saoudi Arabië worden
  gefinancierd om hier hun missiewerk te bedrijven is lood om oud ijzer.”

  Lastig te bevatten hè, geen beperkingen voor hen die de handen uit de mouwen willen steken EN het NAP als basis?

   

  Ik heb wel eens gelezen dat mannen niet kunnen multitasken en vrouwen wel, maar het moet voor beiderlei kunne toch mogelijk zijn een combinatie van voorwaarden te begrijpen. Denk ik zo maar, hoor.

   

  Kolonisme is agressie, en schendt dus het NAP. Moeilijk, hè?

 50. drnomad

  En ik realiseer me dat outlaws altijd wel iets vinden, maar als de burgerij daar 24/7 mee bezig moet zijn, hoe kan ze dan in vredesnaam nog productief zijn?”

   

  Werkt prima toch? Want de Politie van vandaag functioneert toch ook niet. Ik bedoel, zaken die de overheid geld opleveren krijgen prioriteit. En aanpak van criminelen is op de tweede plaats gekomen. Door groei van de overheid is het takenpakket van de Politie meegegroeid, de agent is nu hulpverlener en belastinginner, in plaats van boevenvanger. En toch zijn we niet 24/7 bezig met het voorkomen dat we overvallen worden, terwijl we 80% van ons salaris inleveren voor de valse belofte dat uitkeringen criminaliteit tegengaan. Doh.

 51. toetssteen

  Gaat ie weer! Ik had hem al eens verklaard, maar voor u. De economie liep niet vast, maar Singapore zat vast aan de Yankee dollar. Het had geen ene …. van doen met de economie van Singapore, maar van alles met de dollar.

  Daarom is er beslist dat dat per direct anders moest en iedereen wat in moest leveren om het schip weer op de golven te krijgen.

  Wat ik al zei, lean en mean, dus dat was vrij snel geregeld en het profijt wer er in dezelfde tid uit getrokken. Nu inversteerd men volkomen anders.

   

  Ja Nomad, er is een vangnet, maar dat drijft op charity, op wat mensen vrijwillig schenken.

   

  Zooo, zeg, te erg dat men een fine aan de broek heeft als er een blikje weg wordt gegooid! Jaja, geen bin te bekennen binnen een meter! Laat me niet lachen! Kauwgom tja, tenzij u het smakelijk vind om erin te trappen en aan te kijken tegen malende kaken…

   

  Voor de rest heeft u de boot letterlijk volkomen gemist. Het heeft met controle freaks helemaal niets van doen, laat staan dat wat u over de havens schrijft.

  Als Rotterdam niet oppast dan mist Rotterdam de aansluiting met de wereld, maar dat komt dan door die vervloekte EU regeltjes.

 52. toetssteen

  U hinkt momenteel op twee benen. Athans, als ik uitga van de doelstellingen van het libertariscme en het realisme. Het realisme is dus die 80% en die verdwijnt echt niet als Nederland overmorgen ineens bekeerd zou zijn tot het libertarisme, immers daar is het te klein voor.

  We hebben alzo te dealen met het realisme. Maar dat hoef ik u niet te vertellen.

  Veel zaken lijken leuk, vond Marx ook, maar de realiteit is natuurlij dat de bobo’s als ze op de stoeltjes zitten, niet opstappen. Dan rest er een revolutie en die wordt voor zover ik heb kunnen constateren hoofdzakelijk door linkse elementen gedragen, nou en dan ben je echt een eind van huis.

  Dat genoegen zouden we hen maar niet moeten gunnen. Ofschoon ik vrees dat als we weigeren het dan wel geforceerd zal worden.

 53. drnomad

  Kunt u me uitleggen in welk opzicht we verschillen met Singapore?

   

  Ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. Paar losse feitjes dan. Singapore hangt los en vast van de verboden. Verboden op straat te eten. Kauwgom is verboden. De boetes zijn torenhoog. De straten zijn schoon en niemand lacht. De cultuur is anders. De strenge overheid is ontstaan omdat de regerende President zijn stadstaat en welvaart bedreigd zag door communisten. Stevige repressie is hiervan het gevolg geweest. Ergens in 2000 liep de Singaporese economie vast. Toen heeft de regering een conferentie gehouden met zo’n 600 wijze mannen. Er is niet één idee uitgekomen. Singapore is dankzij zijn haven rijk, zoals Koewijt rijk is door zijn olie. Beide landen zie ik niet als voorbeeld voor Pursue of Hapiness.

   

  Wat betreft zorg is het zogenaamde Singapore model wel beroemd. Dat is mij eens uitgelegd op een avond door Eline van den Broek – Burkestichting, en Toine Manders LP was die avond ook aanwezig. In Nederland noemen we het zorgsparen, en ook Singapore heeft een vangnet voor de echte schrijnende pechgevallen.

   

  Een Singapore regiem past niet bij Nederland. Nederland houdt van schoon, maar niet van puur. Singapore lift met haar haven mee op de wereldeconomie, met name de South East Asia handel. Nederland heeft buiten Rotterdam en Schiphol als vervoer en verladerindustrie nog Philips, of Eindhoven als brainport, een aantal industriën als Akzo, ASM waarvan je een vergelijk in de rest van de wereld niet zo snel zal tegenkomen. Heineken, Shell, we zijn een gashub in Europa, we hebben een bloemenindustrie en glastuinbouw.

   

  Kan Singapore niet aan tippen. Nederlanders houden van schoon, Singaporezen houden van puur/zuiver. Het Singapore model past niet bij onze cultuur. Hoewel grote aantallen control-freaks op het enge af dit wellicht zouden wensen.

   

  Als u de grenzen opent en stelt, iedereen houdt de eigen broek op en hoppa, kom er maar in, zal nog steeds onze rijkdom een enorme aantrekkingskracht hebben voor mensen die menen dat het met roofovervallen ook wel te regelen is.”

   

  Dat is uw theorie, en in theorie kan alles, dus ook al je problemen met een toverstokje wegtoveren.

 54. toetssteen

  Laatste opmerking was nogal dom. En dan druk ik me voorzichtig uit.

 55. R. Hartman

  “ik wil niemand als buurman die socialistische of anti-vrijheids beginselen nastreeft.”

   

  LOL!!!

   

  Dan mag u wel ergens in de rimboe gaan wonen. Iets van 80% van de Nederlanders stemt op socialistische partijen (er zijn geen andere). Dus de kans dat uw buurman daarbij zit is bijzonder groot.

 56. toetssteen

  Inderdaad, met ultieme vrijheid zal men nooit in staat blijken te zijn om de nu bestaande orde en vrijheid te handhaven. Klinkt wat curieus, maar ik neem aan dat u begrijpt wat ik bedoel.

  Overigens is dat mijn probleem wat ik heb met het libertarische gedachtengoed dat ik op punten zeer wel begrijp. Echter, als u zijnde een vermogende staat de grenzen open doet en zegt: kom er gezellig bij, maar we hebben geen uitkeringen, maar wapenbezit is dan wel weer vrij…. Hoe vrij is de burger dan nog?

  Dan zit de burger met traliehekken en rolluiken twee pistolen op de heup als hij naar buiten gaat en een geplunderde omgeving.

  En ik realiseer me dat outlaws altijd wel iets vinden, maar als de burgerij daar 24/7 mee bezig moet zijn, hoe kan ze dan in vredesnaam nog productief zijn?

  Mijn simpele gedachtengang is dat de politie door de burgers moet af kunnen worden gerekend. Dan blijft het streven bestaan om te doen waar men voor is aangesteld.

 57. Oscar

  @ vederso,

   

  Van versnippering is alleen sprake als een bepaalde politieke stroming of ideologie in meerdere partijen uiteen valt. Dat er naast het CDA twee kleine confessionele partijen bestaan is bijvoorbeeld versnippering. Dat er heel veel socialistische partijen bestaan, is ook versnippering.

   

  De LP in de TK zou echter geen vorm van versnippering betekenen. De LP zou het enige alternatief zijn voor al die socialistische partijen in de TK. Mensen die voorheen thuis bleven omdat zij enkel uit linkse partijen konden kiezen kunnen door de deelname van de LP weer naar de stembus. 

 58. vederso

  Ik heb geen reacties kunnen lezen, maar naar mijn mening is de herintroductie

  van deze Libertarische Partij alleen maar slecht. Versnippering is in Nederland

  momenteel politiek slecht.

   

  Dus, stem gewoon PVV.

 59. Jukommerce

  “Het opheffen / privatisering van alle ZBO’s (o.a. betrokken bij
  immigratie) is wenselijk. Je hebt dan een uitvoerende macht die zijn /
  haar eigen broek moet ophouden. En een wetgevende en controlerende
  macht, die zich puur kan richten op het bestrijden van terrorisme en
  extremisme” staat natuurlijk niet in dat linkse rapport. 🙂 Klein foutje in de alinea-indeling… excuus!

 60. Jukommerce

  Qua immigratie:

  ik wil geen ophoping van extremistische kansarmen in de grote steden (Ghetto-vorming) en begrijp dat mensen zich zorgen maken.

   

  Politieke belangen dienen vaak niet het algemeen belang. Soms hebben mensen met een duidelijke politieke kleur hun baan te danken aan het feit dat er kansarme immigranten zijn. Ook met de PVV als gedoogpartner waren er politieke benoemingen. Zo kwam een bekende PvdA-er in de RVT van het COA (lees: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2976885/2011/10/19/Ella-Kalsbeek-toezichthouder-bij-COA.dhtml). Verantwoordelijke: Minister Leers. Daarop is het kabinet niet gevallen!

   

  Begin dit jaar (ook voor de val van dit kabinet) werd er een duur rapport gepresenteerd over Kluswoningen en Polen (Verantwoordelijke: minister Spies) (lees: http://www.cobouw.nl/binaries/content/assets/beeld/pdf/2012/02/20120223_klushuizen.pdf). Ook hierin is de overheid regiseur met allerhande subsidies. In het rapport ontbreekt een gedegen financieel hoofdstuk, maar er wordt wel een aanbeveling gedaan voor een duur vervolgonderzoek. Ook op dit rapport is het kabinet NIET gevallen.

   

  Bovenstaande voorbeelden zijn er slechts twee. Er zijn vele voorbeelden! In het rapport over klushuizen wordt gesproken op bladzijde 30 over “werving van … arbeidsmigranten” (door de overheid!) Het opheffen / privatisering van alle ZBO’s (o.a. betrokken bij immigratie) is wenselijk. Je hebt dan een uitvoerende macht die zijn / haar eigen broek moet ophouden. En een wetgevende en controlerende macht, die zich puur kan richten op het bestrijden van terrorisme en extremisme.

   

  Zolang de overheid een dubbele pet opheeft zal zij zich onder andere bezighouden met de “werving van … arbeidsmigranten”. En de overheid kan niet regiseren! Het zijn geen marketeers! Ze werven per definitie migranten die behoefte hebben aan steun (immers dat is wat een overheid doet… helpen en steunen). Het enige antwoord tegen de instroom van kansarmen is een libertarisch antwoord.

 61. Oscar

  @ tipo,

   

  Ik had begrepen dat de PVV de noodhulp wil handhaven. En dat de PVV ook goede en minder slechte dingen voorstaat is mij bekend. De PVV komt wat mij betreft beslist niet in aanmerking voor het predicaat “Meest walgelijke politieke partij van Nederland”. 

   

   

 62. Heiligenleven

  Wat u over Kim Winkelaar schrijft klinkt goed. Ik heb echter verder maar een handvol kandidaten kunnen achterhalen en het ondersteuningsformulier voor de LP op de website van de LP
  geeft ook geen complete lijst, hoewel dat het steunen van een
  registratieverzoek enorm zou vereenvoudigen. Allemaal niet zo sterk, wat mij betreft. Maar met in ieder geval de helft van het programma kan ik wel sympathiseren, dus ik wens ze het allerbeste.


 63. tipo

  Ik ken alleen Kim Winkelaar van de Libertarische Partij en hij is scherp, goed in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en kan een onderwerp bijzonder goed uitdiepen en tot op het bot fileren. Dat weet ik, omdat hij tegen km-heffing een hele argumentatie heeft samengesteld die jaren later 1 op 1 door VVD en CDA is overgenomen, nadat ze even verdwaald waren dankzij Hofstra en Dijkstal. De rest van de LP ken ik niet, dus daar kan ik niets over zeggen.

   

  “The proof of the pudding is in the eating”, dus of de LP snel ervaren kan worden zal bezien moeten worden.

 64. Heiligenleven

  — en wat ik nog vergat: ik vind het ook jammer dat u maar een keer mag stemmen. Misschien moet u volgende keer in Rotterdam-Zuid naar de stembus – daar heeft men allerlei creatieve oplossingen voor dit probleem!

 65. Heiligenleven

  — en wat ik nog vergat: ik vind het ook jammer dat u maar een keer mag stemmen. Misschien moet u volgende keer in Rotterdam-Zuid naar de stembus – daar heeft men allerlei creatieve oplossingen voor dit probleem!

 66. Heiligenleven

  Dank voor uw reactie. Ik zie uw punten wel maar tegelijk vraag ik me af of de kwaliteit van de partij en haar kandidaten niet zwaarder moet wegen.

   

  Tegelijk is het natuurlijk zo dat de meerderheden tegenwoordig niet meer worden gevonden door de combinatie van de grote volkspartijen alleen en dat er dus ook voor de getuigenispartijtjes een rol van betekenis weggelegd kan zijn. Zodat een stem op een partij als de LP niet noodzakelijkwijs een verloren stem hoeft te zijn.

   

  En misschien vernieuwt het politieke spectrum zich wel volgens het patroon van de Grote Volksverhuizing. (Wat volgt is met name bedoeld voor Hannibal:) De Hunnen van de PVV drijven de andere partijen voor zich uit, de meeste nabije blijven over maar de oorspronkelijke bewoners van het politieke centrum, de Kelten van CDA, PvdA en GL verdwijnen naar de periferie en deels zelfs naar de schroothoop der geschiedenis.

   

  Zo droomt eenieder wel eens wat.

   

 67. tipo

  De PVV handhaaft Ontwikkelingssamenwerking niet. De EU_bijdrage en bail-outs ook niet. De Publieke Omroep en windmolensubsidie ook niet. De Provinciale bestuurslaag en waterschappen ook niet. De PVV is in ieder geval bereid om onzinnige overheidstaken zoals liefdadigheid, entertainment CO2-politiek en tussenlagen af te stoten.

   

  Daarnaast handhaaft de PVV wel Nederlands cultuurbehoud – waar de PVV een eigen opvatting over heeft – en beschermt dat tegen islamisering via wetgeving door een culturele norm te stellen en de goede zeden (waar hoofddoeken en burka’s een inbreuk op zijn) te handhaven.

   

  Niet uw manier van doen, maar het handhaven van de Nederlandse goede zeden wat de PVV voorstaat is mijns insziens een groot goed, omdat et onderaan de streep vrijheid – itt onderwerping – beoogt te bewaren.

 68. Oscar

  @ BigLjohn,

   

  De LP heeft een vrij geluid. Dit in tegenstelling tot het singeltje dat pleit voor hoge belastingen, een omvangrijke verzorgingsstaat, handhaving ontwikkelingshulp, boekverbod, boerkaverbod, ‘kopvoddentax’, preventief fouilleren, scholen met Nederlandse vlaggen, weg-socialisme en verbod op ritueel slachten  

 69. MarinaBrandy

  Nou, ik ken denk dat je als PVV-stemmer drie opties hebt komende verkiezingen. 

   

  1. Je stemt op de PVV. Alleen die komt niet in de regering want samen met het CDA en de VVD komen ze niet aan een meerderheid. Zelfs als ze aan die meerderheid komen dan wil het CDA en de VVD niet samenwerken omdat ze dan gezichtsverlies lijden. Maakt ook niet uit: over twee jaar zijn er weer verkiezingen. 

  2. Je stemt op de SP omdat die vrijwel hetzelfde sociaal-economische program heeft. 

  3. Je stemt op de LP omdat een coalitie tussen linkse partijen met de VVD je een gruwel in het oog is. Je wil namelijk niet dat de belastingen omhoog gaan en  de overheid nog groter wordt. Met een zetel voor de LP kunnen ze een regering maken of breken, en daarmee invloed uitoefenen. 

 70. BigLjohn

  Deze grijs gedraaide LP met zijn slechte songtekst kan voor ons gestolen worden. Wij kiezen veel liever voor een heel goed klinkend singeltje van de PVV !

 71. tipo

  Ik vind dat de PVV wel wat libertarisme kan gebruiken en dat de LP het
  goocheme, volkse en de politieke ervaring van de PVV kan gebruiken. Ik denk dat ze elkaar kunnen versterken en niet in dezelfde electorale vijver vissen, maar van elkaar kunnen leren om scherp te blijven. Veel LP-stemmers zijn niet-stemmers en veel PVV-stemmers zijn nogal gehecht aan hun PVV-sympatie. Terecht.

   

  Nederland is een coalitieland. Mijn droomcoalitie zou er 1 zijn van VVD-PVV-SGP-LP. Maar daar is de meerderheid van Nederland het waarschijnlijk niet mee eens.Maar ik mag dromen.

   

  Ik wil in ieder geval dat de LP in de kamer komt, al is het met slechts 1 zetel. Een oplossing met minder overheid mist nu in de Tweede Kamer bij vrijwel elk onderwerp. Met de LP is die oplossing er wel in de TK. Dat is winst.

   

  De PVV gebruikt de verzorgingsstaat als schat die beschermt moet worden tegen immigratie-, EU- en Euro- een andere weggeefpolitiek. Ook dat is een heldere invalshoek. Dat sluit de oplossing van de LP niet uit, waarbij immigranten de eerste 10 jaar geen recht op bijstand, uitkering, gratis scholing, huursubsidie, kinderbijslag et cetera hebben en Nederlanders een opt out kunnen nemen. Daar kan de PVV en LP een compromis van brouwen a la Zwitserland.

   

  De SGP heeft de integriteit en staatskundigheid die ik mis bij andere politieke partijen en is om die reden al heel waardevol. Tevens zijn zij voor behoud van Nederland als natiestaat.

   

  Het is jammer dat ik maar 1x mag stemmen.

 72. Heiligenleven

  Er is eigenlijk maar een onderwerp dat centraal staat tijdens de komende verkiezingen en dat is hoe de Nedelandse overheidsfinancien gered kunnen worden van ondraaglijke Europese lasten en hoe we de resulterende last voor de burgers gaan verminderen. De LP lijkt met een uittrede uit de EU en andere internationale organisaties plus een sanering van de verzorgingsstaat en de overheid zelf, een goede keuze.

   

  Tegelijk heeft de LP niet het personeel en niet de politieke ervaring om de komende jaren effectief te kunnen opereren. Men is bovendien nog heel sterk bezig met allerlei theoretische en ideologische onderwerpen, die het vermoeden bevestigen dat de partij uit amateurs bestaat die moeite hebben de hoofdlijnen in de gaten te houden. De partij moet nog heel veel leren en afleren en kan dus in het beste geval een ‘diepte-investering voor de lange termijn’ zijn. Vragen die dan opkomen zijn:

   

  – kunnen we er vertrouwen in hebben dat de partij die investering gaat waarmaken?

   

  – kunnen we ons op dit moment veroorloven voor de “langere termijn” te stemmen?

   

  – Zijn er geen betere alternatieven?

   

  Ik ben benieuwd hoe u over deze zaken denkt. Zelf heb ik niet zo veel vertrouwen in de ontwikkeling van de LP, omdat de kern van betrokkenen klein is en de partij vooral als hobby beschouwt en de “day-job” belangrijker vindt.

   

  Bovendien denk ik dat partijen die meteen aan de slag kunnen op dit moment alle steun moeten krijgen die we kunnen geven, zelfs als zij die niet (geheel) verdienen.

   

  Of zijn de alternatieven te slecht? Wat dat betreft denk ik dat de LP misschien een alternatief voor de VVD kan vormen, een partij die doodleuk meewerkt aan belastingverhogingen en het aangaan van ENORME schulden.

   

  De PVV kan met name verweten worden dat Geert Wilders heel ongelukkig heeft gecommuniceerd over het stuklopen van de Catshuisbesprekingen, waardoor de indruk is ontstaan dat die partij de nnoodzaak van forse bezuinigingen niet ziet. Die indruk heeft Wilders inmiddels rechtgezet maar hij heeft niet iedereen volledig kunnen overtuigen (mij niet in ieder geval). Gegeven het belang van de komende verkiezingen wil ik hem toch in ieder geval liever het voordeel van mijn twijfel geven dan een partij te steunen die bepaalde kwaliteiten heeft maar ook ENORME tekortkomingen. Als voormalig  Een.nl stemmer heb ik mijn lesje wat dat betreft nu wel geleerd.

   

   

 73. toetssteen

  Inderdaad, dat doen ze ook, en ik kan het weten, helaas. Dat helaas is omdat het me werkelijk pijn doet dat een land niet meer om zijn eigen cultuur geeft, Verdraaid, waarom is de Gouden Eeuw verworden tot een schaamte? Omdat we onze voorouder over de dijken keken en met dat wat ze toen wisten het ongewisse verkenden.

  Elke medaille heeft zijn schaduwzijde, ik betwist dat niet, maar waarom wordt niet de positieve zijde belicht? Wat zou Inonesië zijn als het niet zou zijn gekolonialiseerd?

   

  Een eilandengroep waar men van oudsher de tent uitvocht. Wel dan is men terug bij af.

 74. toetssteen

  Zeer beslist.

   

  Maar voor de rest Nomad: ja u betaalt voor wat u afneemt. Inderdaad, met een kaart. Maar welke kant wenst men op te gaan: het innovatieve van degene die er gebruik van maakt betaalt voor degeen die de weg onderhoudt (dat krijgt men met een open markt) of we gaan over tot de ezel, paard en kameel en dan lang leve de overbevolking, want de natuur beslist dat het moeras weldra zich heeft hersteld en de laatste mensen die weerstand boden af zijn geschoten door de laatste kalashnikovs, immers die wapen falen niet, curieus maar waar.

 75. Vanhall

  Mooi gemaakte docu over de geschiedenis van Nederland.

   

  http://www.documentairenet.nl/review/het-verleden-van-nederland/

   

  Interessant om te zien hoe overheden en andere machtsblokken onze geschiedenis hebben bepaald. Vooral de periode 1600-1700 is belangrijk.

   

  Michael van de Gallien zei ergens in een vorige comment dat er nog niemand in deze LP discussie was geweest die het libertarische gedachtengoed had weerlegd.

   

  Is ook niet nodig, de geschiedenis doet de rest!

 76. drnomad

  @toetssteen

   

   En ik kan u uit eigen bron vertellen dat Philips een gat erg snel dicht moet fietsen. Zal wel lukken als de EU niet dwars voor het gat gaat liggen, iets dat ik persoonlijk vrees.”

   

  Dit is een heel mooi punt. En overigens niet alleen de EU, maar ook de Nederlandse overheid!

   

  Een aanhanger van het Libertarisme schreef een tijd geleden op een ander forum het volgende, we hebben het opgespaarde geld van onze voorouders verjubelt, we hebben geld geleend van onze kinderen, en het geld is op.

   

  Voor Philips zit daar juist een kern van waarheid in. Jonge studenten met een goed idee die bij Philips hadden kunnen aansluiten, verkassen naar het buitenland om hun idee uit te voeren. Reden? Vergunningen, regels en bureaucratie. Het is niet alleen de EU die ons arm maakt, dat doet de Nederlandse overheid ook. De hoofdposten Zorg, Onderwijs en Sociale zekerheid slokt tweederde van het totale overheidsbudget op en nog zijn we niet tevreden.

   

  http://www.prinsjesdag2011.nl/miljoenennota/huishoudboekje_van_nederland

   

 77. drnomad

  En u zit er volkomen naast als u van mening bent dat Lee de mening die u uit ventileerde.”

   

  Ongetwijfeld zit ik ernaast. Maar we hadden het over de verschillend tussen Singapore en Nederland, waarbij u “Singapore is zo slecht nog niet” sugereerde als tegenargument om geen LP te stemmen. Waar ik mis ben over Singapore, ben ik mis. Maar waar ik raak schoot heb ik in ieder geval voor mijzelf genoeg om Singapore -als geheel- niet als voorbeeld te zien voor Nederland. Voor hun zorgstelsel maak ik wel een uitzondering, dat lijkt mij zeer interessant. Hun rekeningrijden / tolpoortjes met dynamische tarieven hoef ik hier niet.

   

  U lijkt veel met Singapore te hebben en ik vermoed dat u daar regelmatiger komt dan de meesten op dit forum. Daarentegen ben ik letterlijk getrouwd met Brazilië, en hoewel ik veel van dat land hou, zou ik ook dat land in veel opzichten niet als voorbeeld willen nemen, wat de overheid betreft! Om het eens zwaar aan te leggen, het Stockholm syndroom heeft u zelf in de hand.

   

 78. toetssteen

  U legt hiermee de vinger op de zere plek, zijnde ook mijn zorgen.

  Overal zie je in weerwil van alles het socialisme opduiken als een onkruid in een goed onderhouden tuin. Meer vrijheiden democratie, waar men zo graag mee schermt, is duidelijk niet het antwoord.

  Vrijheid is het ook niet, dat blijkt.

  Het is en blijft een verdraaid lastig lemma dat men schoppen naar elkaar niet opgelost krijgt, als een oplossing al mogelijk is. Ik zeg dat omdat vrij denkende mensen van nature niet echt geneigd zijn tot het formeren van dat waar men rechts altijd van verdenkt.

  Men benoemd zaken rechts, maar zijn ze daadwerkelijk rechts en dan laat ik dat rechts maar even voor wat het is en vertaal het naar het denken zoals Socrates bedoelde.

 79. toetssteen

  Alstublieft hou op uzelf zo te kijk te zetten aangaande onwetendheid!

   

  http://www.hme.nl/2012/hme-singapore-officieel-geopend-de-start-van-een-nieuw-tijdperk/

   

  Het gaat er niet om wat ze niet hebben, maar wat ze wèl hebben! En ik kan u uit eigen bron vertellen dat Philips een gat erg snel dicht moet fietsen. Zal wel lukken als de EU niet dwars voor het gat gaat liggen, iets dat ik persoonlijk vrees.

 80. Rechtse Rakker

  Dat is inderdaad een forse stap in de goede richting, maar het is een plan uit 2006. Nu vaart de partij een wat linksere koers op economisch vlak….

 81. toetssteen

  Ik denk dat we maar een weinig van elkaar verschillen. Het streven zal momenteel moeten zijn naar het best haalbare en niet naar utopia.

  Well, misschien dat deze een goede zou zijn:

   

  http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=703

 82. toetssteen

  U dupliceert wat van mijn teksten en zet er een ongenuanceerd DOH achter. Ja, dat is wel erg gemakkelijk.

  En u zit er volkomen naast als u van mening bent dat Lee de mening die u uit ventileerde. Kan verkeren als u zelf niet een één boek van hem hebt gelezen.

  Ja ik acht deze man zeer hoog, maar ben blij dat hij zich nu terug heeft getrokken. De man is in rouw.

  Ik snap niet de horden die zich met graagte op hem storten om hem uiteen te rijten als een prooi. Daar moet men blijkbaar een doorgeleerde maoïst voor zijn.

  Maar laat hen doen en het gelijk van Lee zal blijken.

 83. Rechtse Rakker

  “Wat kan voor een PVV’er een reden zijn om over te stappen naar de LP, daar de verschillen (m.u.v EU standpunt) werkelijk gigantisch zijn….?”

   

  Zelf heb ik bij de vorige tweede kamerverkiezingen PVV gestemd, omdat ik toen al het eurofiele beleid van de VVD zat was. Toen was het voor mij kiezen tussen de PVV of de VVD. Omdat ik fervent voorstander ben van belastingconcurrentie, tegenstander van de linkse hobbies van de VVD en tegenstander van het interventionistisch militair beleid van de VVD, heb ik PVV gestemd. Nu is er een nieuwe mogelijkheid: de LP. Die mogelijkheid grijp ik met beide handen aan, omdat ik de PVV op sociaal economisch terrein te links vindt!

   

  Wellicht ben ik een uitzondering. Maar ik ga de stap zetten van de PVV naar de LP.

 84. R. Hartman

  Als die bobo’s er niet op vreedzame wijze van overtuigd kunnen worden op te stappen zal het eindspel inderdaad revolutie blijken. En daar zitten u en ik beiden niet op te wachten, gezien de voorspelbare (en voorspelde) resultaten. Daarom LP. Maar die stap lijkt ook voor u er één te ver te zijn.

 85. armeblanke

  De website vijfeeuwenmigratie.nl is een  initiatief van
  oa het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM)
  en het het Landelijk Overleg Minderheden (LOM).De site werd
  gelanceerd door Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier.Gewoon maar
  eventjes dat we weten wie er zoal achter steekt.

  Al beruste het getal van 95% op waarheid dan nog is het misleidend
  om er niet bij te zeggen dat de immigranten (tot 1950) voor de
  overweldigend grote meerderheid cultureel én etnisch (de vlaamse
  protestanten bv) nauw verwant waren aan de inheemse bevolking.

  Laten we ook niet de voorstelling wekken dat de bijdrage van
  de nieuwkomers altijd onverdeeld gunstig was.De refugés uit de 18e
  eeuw bijvoorbeeld waren hier amper als asielzoeker gearriveerd of
  ze beijverden zich er al voor het bestaande gezag omver te werpen
  (frapante parallel met de huidige tijd vindt u niet Marina?).

  Sowieso weet ik niet of de nederlanders vroeger vriendelijker waren
  tegen buitenlanders.Gaven zij hen een gratis woning,huisraad enz enz?
  Hoeveel moskees waren er in de goude eeuw in nederland?

  Wel ben ik het met u eens Marina dat de afgelopen 2 jaar van pvv
  bemoeienis teleurstellend zijn verlopen.Vanwege het EU standpunt geef
  ik hen evengoed nog wel een kans.Idealiter echter zou mijn stem gaan
  naar een onverkort raciaal-bewuste partij.Eentje die ronduit verklaard
  dat niet alleen de immigratie moet stoppen maar ook dat ten eerste
  denaturalistie en vervolgens remigratie (in elk geval de nonproduktieven)
  ter hand moet worden genomen.We hadden al een partij voor allochtonen
  en een partij voor indo’s (en nu nog is er partij die compleet weggevaagd
  zou worden ware het niet voor de allochtonen stem).Er is vast nog wel
  ruimte voor nog een etnische belangenbehartiger.Ik heb het over
  Hard Rechts.

  Er is volgens mij ook niks immoreels aan remigratie.De weeklagers die
  jammeren over de arme ‘3e generatie die terug zou moeten naar een land
  dat ze niet kennen’ zou ik dit willen meegeven:Ten eerste zij kennen
  dat land en haar taal zeer wel.Iemand die iets anders beweert is óf
  heel naief of rekent op de naivité van anderen.Ten tweede:Waarom
  klinken deze bezwaren nooit als de migratiestroom deze kant op is
  (dwz naar nederland toe;denk aan de gezinshereniging,de asielzoekers).

  De immoraliteit zit ‘m in de misdaad die de inheemse bevloking is
  aangedaan.U zou niet wensen dat uw nalatenschap na uw overlijden
  bij wildvreemden terecht zou komen.Iets vergelijkbaars doet zich nu wel
  voor op het niveau van de natie.Datgene wat over een periode van eeuwen
  is opgebouwd,verdedigd en betaald wordt nu achteloos en brutaal opgeeist door
  volksvreemden die hun plaats totaal niet kennen.

 86. Rechtse Rakker

  Helemaal mee eens. Het is zelfs zo, dat de grenzen richting Oost Europa wagenwijd open staan en ondanks dat zijn we inderdaad niet 24/7 bezig om te voorkomen, dat we overvallen worden. Met een tot de tanden bewapende bevolking, zal het helemaal niet zo’n vaart lopen!

 87. Jansma

  Het is mij niet ontgaan nee dat er nogal de nodige discrepanties zijn tussen wat de VVD uitspreekt en in de praktijk uitvoert…. Dit was voor mij ook de reden om aan te geven dat juist in de VVD stemmen te halen zijn. Was het immers niet de VVD die zich constant tegen de EU heeft uitgesproken, maar in de praktijk structureel pro EU beleid in de praktijk heeft gebracht? Was het niet de VVD die continu uit heeft gesproken de overheid te willen verkleinen en in de praktijk enkel de overheid vergroot heeft? Was het niet de VVD die continu heeft gerept over een overheid die in eigen vlees moet snijden, maar in de praktijk……? Enfin, u begrijpt mijn punt. Er moeten bijzonder veel ontevreden stemmers in die hoek zitten. Stemmers die het kwaad van een groeiende overheid (en zelfs overdracht soevereiniteit naar een supranationale entiteit) prevaleren boven het belang van de massa immigratie. Dat moet een aardige groep zijn…Een haalbare groep.

   

  Bij de PVV gaat de LP geen stemmen vandaan halen, daar de PVV zo ongeveer de laatste politieke partij is met volledige geloofwaardigheid ten aanzien van haar belangrijkste standpunten: Anti immigratie/islam en anti EU en een effectieve overheid (dus wel een relatief grote overheid en verzorgingstaat) die snijdt in bijvoorbeeld OS en het subsidie netwerk. Kortom: Wat kan voor een PVV’er een reden zijn om over te stappen naar de LP, daar de verschillen (m.u.v EU standpunt) werkelijk gigantisch zijn….? De kloof tussen de PVV en de LP is vele malen groter dan die tussen de LP en hetgeen de VVD pretendeert te zijn/uit te voeren….

   

   

   

 88. toetssteen

  http://www.landenweb.net/singapore/economie/

   

  Kijk en dat was toen. Momenteel twist men erover met shanghai en is Rotterdam nog steeds een geduchte concurrent. Echter de EU is in staat om aan Antwerpen de voorkeur te geven ofschoon dat een onacceptabele keuze is omdat het die regio het helemaal nooit op kan nemen tegen.

 89. Rechtse Rakker

  “Laten we ook niet de voorstelling wekken dat de bijdrage van
  de nieuwkomers altijd onverdeeld gunstig was.De refugés uit de 18e
  eeuw bijvoorbeeld waren hier amper als asielzoeker gearriveerd of
  ze beijverden zich er al voor het bestaande gezag omver te werpen
  (frapante parallel met de huidige tijd vindt u niet Marina?).”

   

  Dat heet: kolonisatie en is in strijd met het non agressie principe. Dus verboden in een libertarische samenleving.

 90. toetssteen

  Ik loop altijd weer vast in twee talen en fouten; ze zouden moeten verbieden dat in het oosten de zon eerder opkomt.

 91. drnomad

  Daarom is er beslist dat dat per direct anders moest en iedereen wat in moest leveren om het schip weer op de golven te krijgen.”

   

  Maar dat maakt toch niet uit? Het gaat er toch om wat een mens gelukkig maakt? Vooralsnog is Singapore creatief opgedroogd. Een mens kan daar in de haven werken, of broodjes smeren voor mensen die in de haven werken. Dan hebben jongeren in Nederland wel meer keuze en toekomstperspectief. Zeker in een Libertarische samenleving. Onze voorouders hebben wat dat betreft een aantal mooie keuzes gemaakt.

   

  Vooralsnog heeft Singapore geen Heiniken, Philips, ASM, Akzo, een bloemenindustrie en ga zo maar door.

   

  Zooo, zeg, te erg dat men een fine aan de broek heeft als er een blikje weg wordt gegooid! Jaja, geen bin te bekennen binnen een meter! Laat me niet lachen! Kauwgom tja, tenzij u het smakelijk vind om erin te trappen en aan te kijken tegen malende kaken…”

   

  Heb je goed gezien. Ik hou van schoon, maar ook van bepaalde gemakken, en ik neem daar bepaalde nadelen voor lief. En zo’n verregaande overheidsinterventie wil ik niet.

   

  Het heeft met controle freaks helemaal niets van doen”.

   

  Prima, geef het een andere naam. Ik wil het niet.

   

  Als Rotterdam niet oppast dan mist Rotterdam de aansluiting met de wereld, maar dat komt dan door die vervloekte EU regeltjes.”

   

  Precies een voorbeeld waarbij overheden dus obstructief zijn en de LP dus gelijk heeft.


 92. hertje

  Lp zal nooit mijn stem krijgen;ik wil gewoon niet nog meer haatbaarden en toddendragers hier,ik struikel er al over om de meter,woon er[noodgedwongen]zelfs tussenin!En of ze nou wel of niet hun eigen broek ophouden:de stempel die ze hier zo nadrukkelijk willen,zullen en moeten drukken,is niet mijn smaak:ik wil mijn eigen land terug.Niet meer en niet minder!Of hebben Nederlandse onderdanen helemaal geen rechten meer?Ik,in ieder geval,heb nooit voor zo,n extreme multicul-maatschappij gekozen;ik voel me ontheemd!

 93. cmsuijkerbuijk

  Hear, hear!

 94. Rechtse Rakker

  Uw documentaire over de geschiedenis van Nederland heb ik gezien (althans de volgens u belangrijke periode 1600-1700). Dit stuk geschiedenis zou het libertarisme weerleggen? Wat heeft het uberhaupt met het libertarisme te maken?

 95. R. Hartman

  @ Hertje, cmsuijkerbuijk,

  Het blijkt maar weer dat de staat haar polariserende vernietigings werk grondig heeft gedaan. De sentimenten die nodig zijn voor een burgeroorlog beginnen zich al aardig te roeren.

  Verdeel en heers, het werkt nog steeds.

 96. tipo

  Ik ben het eens met de LP op immigratie, als die op de Zwitserse wijze werkt: 1e 10 jaar geen uitkering of strafblad, maar wel een private zorgverzekering en eigen woonruimte, elk jaar te bewijzen door immigrant en anders volgt uitzetting binnen een maand zonder bezwaarmogelijkheid.

  Dat is niet helemaal de LP-oplossing, maar wel een scherpere. Ik ben het met de LP eens dat alle immigranten die hun eigen broek ophouden welkom zijn, maar zie ‘je eigen broek ophouden’ iets breder dan enkel de capaciteit om geen uitkering aan te vragen. Je moet ook niet in het portiek of park van een ander slapen, dus heb je eigen woonruimte nodig. Je moet niet op kosten van een ander van de dood gered worden, dus moet je particulier verzekerd zijn of de kosten van een chemokuur of een andere dure levensbelangrijke behandeling op je bankrekening hebben staan. En bij het behalen van een strafblad moet je ook terug naar eigen land, want dan houd je je eigen broek ook niet op in termen van deugdzaamheid.

   

  De LP definiteert ‘je eigen broek ophouden’  dus te nauw imho, maar de LP heeft geeft een goede aanzet om tot een praktische invulling van winstgevende immigratie te komen.

 97. shrimpocat

  Criminelen blijven ook zomaar weg, omdat ze geen bijstandsuitkering krijgen.

  En als er toch éen komt, wappert Hartman met een papiertje waar ‘NAP’ op staat en roept hard ‘Boe!’

 98. Jacob Bogers

  @LP-MIEP.”….Je stemt op de LP omdat een coalitie tussen linkse partijen met de VVD
  je een gruwel in het oog is. Je wil namelijk niet dat de belastingen
  omhoog gaan en  de overheid nog groter wordt. Met een zetel voor de LP
  kunnen ze een regering maken of breken, en daarmee invloed uitoefenen….”

   

  …,de LP als “swing vote” in de 2e kamer…    dat ging me even koud over de ruggegraat!

   

 99. Jacob Bogers

  @Hartman, (toevoeging)

   

  Met het open grenzen beleid van de LP komt de rimboe wel naar Nederland,…,die kunnen dan lekker bij de LP-ers aanschuiven in hun Kanton,

   

  Afscheiding is geen vies woord bij de LP,…., maar soms raakt het toch emotionele snaren…..stuitend selectief mijnheer Hartje..

 100. Jacob Bogers

  @Hartman op 23 juni, 2012 – 00:19 (QUOTE) “…Dan mag u wel ergens in de rimboe gaan wonen. Iets van 80% van de Nederlanders stemt op socialistische partijen (er zijn geen andere). Dus de kans dat uw buurman daarbij zit is bijzonder groot…”

   

  20% van de Nederlanders is toch echt 20% van 16 miljoen inwoners aka 1 op de 5,..,ruim voldoende lijkt me, over de rimboe gesproken,  heeft U rekenen geleerd toen U stage liep bij de centrale bank van Zimbabwe?

 101. Jacob Bogers

  @Oskarrrr: “…En is het niet juist de staat die gezorgd heeft voor het ontstaan van de multi-cul en de gedwongen integratie…”

   

  Maar de LP wil wel de grenzen opengooien voor elke analfabete riffer?

   

  WHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

   

 102. R. Hartman

  Inderdaad. Daar doelde ik op met die polarisatie door de staat.

  Ik hoor het Halsema nog zeggen: “Mijn kinderen zijn geen sociaal experiment.”

  Andermans kinderen dus wel…

 103. R. Hartman

  “2. Je stemt op de SP omdat die vrijwel hetzelfde sociaal-economische program heeft. “

   

  Oppervlakkig mag dat zo lijken maar de PVV claimt nog steeds een kleinere staat en lagere belastingen voor te staan. Of men daarop mag vertrouwen moet nog blijken, gezien de toch wel socialistische agenda, maar dit is toch wel een duidelijk verschil met de SP, waarvan Roemer in een interview met Kustaw Bessems bedekt heeft toegegeven voor 100% belastingheffing te zijn, maar de tijd om dat heel hardop te roepen nog niet rijp acht.

   

  Da’s toch net even de andere kant op.

 104. Oscar

  @ R. Hartman,

   

  En is het niet juist de staat die gezorgd heeft voor het ontstaan van de multi-cul en de gedwongen integratie…

 105. Oscar

  @ van hall,

   

  “ichael van de Gallien zei ergens in een vorige comment dat er nog niemand in deze LP discussie was geweest die het libertarische gedachtengoed had weerlegd.

  Is ook niet nodig, de geschiedenis doet de rest!”

  Dus uit de geschiedenis zou blijken dat het als onethisch beschouwen van agressief geweld niet zou kloppen? Uit de geschiedenis zou blijken dat mensen GEEN recht zouden hebben op hun lichaam en rechtmatig verkregen goederen?

  Ik ben benieuwd.

 106. R. Hartman

  Tja, het zou natuurlijk kunnen dat u gelijk heeft. Maar er zullen toch nog wel klassiek liberalen zijn, die na het jongste verraad van de VVD besloten hebben niet meer te gaan stemmen. Ik stel me zo voor dat die nu weer een alternatief hebben.

 107. R. Hartman

  “Dat sluit de oplossing van de LP niet uit, waarbij immigranten de eerste
  10 jaar geen recht op bijstand, uitkering, gratis scholing,
  huursubsidie, kinderbijslag et cetera hebben en Nederlanders een opt out
  kunnen nemen”

   

  Ik moet hier even een kleine correctie aanbrengen. Die eerste 10 jaar is het Zwitserse systeem, meen ik, maar dat staat de LP niet voor. In die 10 jaar dient men namelijk (als ik mij niet vergis) wel sociale premies te betalen, maar kan men er geen rechten aan ontlenen. Dat noemt men ‘opbouw van rechten’. De LP staat iets anders voor, en dan wordt die ‘opt-out’, die in uw scenario niet logisch is, dat ineens wel.

   

  De LP wil immigranten helemaal geen ‘sociale’ premies laten betalen, en dus ook helemaal geen aanspraak op ‘sociale’ voorzieningen geven. Uiteraard staat het immigranten vrij om op de private markt verzekeringen af te sluiten, die in de regel een wachttijd zullen kennen, en de uitkeringscondities koppelen aan de premie. De ‘opt-out’ moet de ‘eigen’ bevolking de mogelijkheid geven hetzelfde te doen: los van de staat zelf inkomens- en pensioenverzekeringen afsluiten. Of niet, natuurlijk. Eigen verantwoordlijkheid: geen inkomensverzekering – geen uitkering.

   

  En wie bang is dat immigranten (of ‘eigen’ mensen) tot criminaliteit zullen vervallen: dat gebeurt nu ook al. Maar als politie geen extra geld meer krijgt voor wanprestaties, maar afgerekend gaat worden op oplospercentages en efficiëncy wordt criminaliteit een stuk minder aantrekkelijk. Alleen al het stoppen van de ‘war on drugs’ en de flitscontroles zal veel capaciteit vrijmaken voor de aanpak van echte criminaliteit.

 108. Oscar

  @ Gielah,

   

  Alle propaganda voor de LP landt dus absoluut niet bij mij… ik ben zelfs in de verte niet geïnteresseerd.”

   

  Dan stemt u toch lekker fijn socialistisch….

   

  Grote realisten zijn het, die socialisten. 

 109. R. Hartman

  “De LP gaat hoogstens 1 zetel halen. Dus als anti EU stemmen belangrijk voor je is zal je daar niet veel hebben.”

  Als die ene zetel bij de VVD vandaan komt scheelt dat dus _twee_ stemmen…

 110. Gielah

  Van de standpunten van de PVV ga ik altijd recht overeind zitten en vat ik weer een beetje moed.

  Van wat ik lees over de LP krijg ik ontiechelijk veel slaap en begin ik woorden als ´Spielerei´ en ´luchtfietserij´ te mompelen.

  Maar dat zal wel een afwijking van mij zijn.

  Alle propaganda voor de LP landt dus absoluut niet bij mij… ik ben zelfs in de verte niet geïnteresseerd.

 111. Oscar

  @ R. Hartman,

   

  Die ene zetel zal vooral bij niet-stemmers of bij mensen die uit bitter cynisme op de Partij voor de Dieren hebben gestemd vandaan komen. Ik geloof niet dat er veel VVD-kiezers zijn die een stem op de LP zullen overwegen. Daarvoor zijn de ideologische verschillen te groot.

 112. MarinaBrandy

  Deze partij kan op mijn stem rekenen. Zeker nadat de VVD ‘bezuinigen’ definieert als ‘lastenverhoging’ en de PVV geen enkele verantwoordelijk neemt.

 113. Jacob Bogers

  Artikel:” [* “Free banking: Volledig vrije concurrentie tussen banken zonder overheidsinterventie.]

   

  LOL,.., cool, ik wil mijn eigen geldboom in de achteruin (=tulpen manie in de 17e eeuw).

   

 114. shrimpocat

  Hoeveel Dordtse dubloenen zouden er in een Deventer dukaat gaan?

 115. Jacob Bogers

  @Schrimpocat

   

  LOL!!!  …,

 116. Oscar

  Klopt., Jacob, ik ben een alfamannetje. Maar gelukkig geen gamma.

   

  Ik zou in mijn kanton trouwens selecteren op bille billetjes.

 117. Wim

  Marina Brandy: “Zoals ik al zei zal de PVV volledig aan de zijlijn staan na de verkiezingen. De LP kan daarentegen een sleutelrol spelen aangezien een zetel meer of minder een regering kan maken of breken.”

   

  Vreemde logica, als een zetel meer of minder een regering kan maken of breken, waarom zou dit dan wél gelden voor een zetel van de LP en niet voor een van de PVV? Waarom zou de LP soms NIET volledig aan de zijlijn staan na de verkiezingen? Ik zie de LP echt nog niet zo gauw deel uitmaken van een nieuwe regering, want zonder de PVV zal die onvermijdelijk een of meer socialistische partijen moeten bevatten.

 118. Jacob Bogers

  @Oscar:”…Klopt., Jacob, ik ben een alfamannetje….”

   

  Spot on! Man-o-man I wasnt even trying,,,,Dat was zo overduidelijk dat was niet eens gokken!,…,geen wonder dat je het rasfettischme deelt met Joost NietMuller,…, 2 intellectuelen (*KUCHE*, sorry…) alfaatjes…

   

  It all makes sense now)

   

 119. Jacob Bogers

  “…Vreemde logica, als een zetel meer of minder een regering kan maken of breken,..”

   

  Inderdaad, maar alfa-tjes denken gewoon anders.

 120. toetssteen

  Ik ben van mening dat het Zwitserse model het hoogst haalbare is, ofschoon ik met het Singaporese ook geen probleem heb, maar dat zou wel een enorme ommezwaai benodigen.

  Het laatste systeem is ver van libertarisch op bepaalde vlakken en toont aan dat een goed funtionerende overheid (lean and mean) net zo uitstekend werkt als de politiemacht die ervoor zorgt dat u zich vrij voelt. Het werkt enorm bevrijdend als mensen bij nacht en ontij veilig over de straten kunnen en dat is wat de meeste burgers wensen.

  En in een dicht op elkaar levende wereldstad noodzaak is, ik weet erg zeker dat vrij wapenbezit en open grenzen deze rijke stadstaat heel slecht zou bekomen.

   

  En dat heeft zoals u weet niets te maken met xenofobie, immers Singapore is multi, dus deze mensen betichten van angstig denken zoals Marina tracht te doen is kolder.

 121. Rechtse Rakker

  U geeft wel heel makkelijk de PVV de schuld van alles wat er mis is gegaan in het Catshuis. Ik heb zelf het vermoeden, dat er ook wat blokkades opgeworpen zijn door de VVD….. Waarom werd in het Catshuis-akkoord het TBS-stelsel niet onder handen genomen? Waarom werd er niet bezuinigd op cultuur? Of op duurzame energie? Of de publieke omroep (behalve die schamele 50 miljoen dan)? En waarom geen serieuze korting op OS in plaats van een tijdelijke bezuiniging?

   

  Tot slot. Als CDA en VVD zo graag bezuinigingen wilden, hadden ze Wilders ook wisselgeld kunnen geven als het om de EU ging. Ik denk, dat Wilders zich anders had opgesteld als CDA en VVD bereid waren geweest om het ESM te blokkeren. Om maar een voorbeeld te noemen. 

   

  Je kunt van Wilders niet verwachten, dat hij zijn handtekening onder het programma van CDA of VVD zet! Wat hem te verwijten is, is dat hij eerder de stekker eruit had moeten trekken. De geldsmijterij van CDA en VVD was TOTAAL ONVERANTWOORDELIJK. Verder heeft Wilders inderdaad socialistische programmapunten. Maar dat wil niet zeggen, dat het allemaal aan hem ligt. Het CDA en de VVD zijn hoofdschuldigen aan het wanbeleid van de afgelopen jaren!

 122. toetssteen

  Herinnert u zich die foto nocg waar Rutte zijn arm over Wilders schouders had liggen. Blijkbaar had hij ergens iets beloofd en was het niet nagekomen en zei Wilders hem dat hij er genoeg van had.

  Het kwam op mij over als: hè toe nou joh, als je akkoord gaat, doe ik mijn belofte gestand.

  Welke dat was, daar kan ik slechts naar gissen, maar het moet verband hebben gehouden met het ESM. Mogelijk dat gezegd is dat een en ander nog wel ergens op het pad te stoppen was, maar geloofde Wilders dat niet of niet meer. En al helemaal niet toen het rapport van Teulings zaterdag op de tafel lag. Het stevende recht aan op een drama. Immers lastenverzwaringen zijn geen bezuinigingen, sterker het zal tegengesteld werken.

 123. Jacob Bogers

  @Toetsteen,

   

  Singapore heeft een probleem, 20% is lid van de religie van vrede… dus vrijelijk wapens uitdelen zal waarschijnlijk niet de veiligheid ten goede komen. Kijk maar naar het buurland Malasie,…, had vroeger een meerderheid van Chinezen (70%) Net als Singapore nu,.., maar is door de demografische verschuiving een minderheid geworden,….de regering aldaar heeft nu grote problemen met fundamentalisme en de sharia binnen de perken te houden,.

   

  Een Westerse democratie is trouwens niet echt nodig om de regering ter verantwoording te roepen door het volk. Laatst werd de president (of premier) van Singapore een halvering van zijn salaris voor slecht geleverd werk…dit is echt ontdenkbaar in een Democratie ergens in Europa.

   

   

 124. T2000

  Goeie interviews dit! Tipo bedankt. Voor mij is duidelijk dat ik politiek-inhoudelijk op deze partij ga stemmen.
  Alleen nog een wat goochemere insteek; ik bedoel dat de benadering van Geen Stijl c.s. echt geen gelukkige is geweest.

 125. Rechtse Rakker

  “Ik ben van mening dat het Zwitserse model het hoogst haalbare is, ofschoon ik met het Singaporese ook geen probleem heb, maar dat zou wel een enorme ommezwaai benodigen.”

   

  Hoe ziet u een ommezwaai van Nederland naar het Singaporese systeem voor u?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.