Kosten en baten klimaatbeleid: een trieste balans

Een gastbijdrage van Hugo Matthijssen.

Op dit moment gaat de kamer het klimaatbeleid evalueren. Idealiter maak je beleid vanuit een doel en stel je vast langs welke weg je het doel wilt bereiken en de middelen die je er voor over hebt. Belangrijke vragen daarbij zijn hoe realistisch het doel is. Is het haalbaar? En ben je voldoende in staat zaken te beïnvloeden? Beschik je over voldoende kennis?

Wonen op de maan is een realistisch doel. Alleen wat is het nut en wat zijn de kosten? Maar met de huidige kennis en vaardigheden is dat zonder meer te doen, mits je voldoende middelen inzet. Wonen op de zon is niet realistisch, welke middelen je er ook aan besteedt.

In de praktijk gaat beleidsvorming echter vaak anders. Beleidsambtenaren kijken wie de bewindsman/vrouw is voor wie het beleid dient te worden gemaakt en hoe hij of zij zich in het verleden heeft uitgelaten in rapporten, pers en andere media over het desbetreffende onderwerp. Zij kijken naar zijn/haar achtergrond, partij en de verkiezingsbeloften van die partij en gaan dit alles op een rij zetten. Daar halen ze de grootste gemene deler uit hetgeen als beleid wordt bestempeld. Als dat betekent dat er gekozen moet worden voor een niet haalbaar, idealistisch doel, dan gaan ze gewoon selectief informatie verzamelen en maken een beleidsplan wat uit niet meer dan een doelstelling bestaat. Daar komt dan een discussie over. De kosten en baten komen pas later in beeld of worden geheel genegeerd.

De basis van het klimaatbeleid tot nu toe

Uitgangspunt is dat de aarde opwarmt en dat komt vooral door de menselijke uitstoot van CO2 door het verstoken van fossiele brandstoffen. De ontwikkeling gaat in een snel tempo er is dringend actie nodig. Vervolgens wordt gesteld dat het de komende eeuw niet meer dan 2 graden warmer mag worden. En volgens de gehanteerde hypothese is dat beïnvloedbaar door de mens. De oplossing is een oneliner, namelijk door de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te beperken (dus uitstoot–reductie)

De gekozen middelen

We moeten dus aan de CO2–kraan draaien. Dat doen we via biobrandstof, wind– en zonne–energie en besparing op het verbruik van fossiele brandstoffen. Er is haast bij. Kosten mogen geen belemmering zijn want we moeten de planeet redden! Het doel heiligt de middelen. En alle neuzen staan dezelfde richting uit. Niemand kijkt meer of we op het goede spoor zitten. Zelfs de Rekenkamer kijkt de andere kant op. We gaan daadkrachtig te werk. De urgentie is hoog. We doen het voor onze kinderen en meer van dat soort kreten.

Biobrandstoffen

Met biobrandstof verbranden we het voedsel van de armen, slopen we regenwouden en stelen we land van kleinere boeren om groen bezig te zijn. Energie uit biomassa is in wezen zonne–energie die uiteindelijk met een zeer laag rendement omgezet wordt in suikers en eetbare olie. Deze wordt gebruikt in brandstof, waardoor in veel gevallen CO2–winst in de praktijk niet eens meer gehaald wordt. Dat werd al snel duidelijk maar het beleid is heilig en evaluatie is nog ver weg. En dat er intussen 1 miljard mensen op onze aarde onvoldoende voedsel kunnen bemachtigen, wordt vergeten. Immers, wij moeten de toekomst van onze kinderen veilig stellen!

We weten nu dat het niet helpt. Maar we gaan de komende tijd gewoon door. Ongeveer 700 miljoen euro voor houtsnippers uit de VS (daar hebben ze schaliegas). En bijmenging in motorbrandstoffen is nog steeds een dwingende Europese eis.

Windenergie

Grotere verspilling dan windmolens is nauwelijks denkbaar. Windmolens leveren niet meer dan 20% van het opgesteld vermogen. Dit is vermogen dat alleen beschikbaar is als het waait. En omdat de levering afhankelijk is van de windsnelheid tot de 3e macht, piekt windstroom tussen windkracht 5 en 8. Dat betekent dat de helft van de tijd nauwelijks sprake is van enige levering.

Een groot nadeel is ook dat er grote pieken windstroom op een vraaggestuurd net worden gebracht, waarbij er in de praktijk geen centrales overbodig worden. Wel gaat het rendement van het fossiele deel van het net hard onderuit: van 50% voor basislastcentrales die worden weggedrukt naar 35% voor snelstartende gasturbines die de wegvallende pieken snel moeten kunnen opvangen. Dat betekent ook nog eens een uitbreiding van het gasnet om de pieken te kunnen leveren en daarnaast een forse verzwaring van ons stroomdistributienet met minimaal een factor 4 om de stroompieken van windmolens snel heen en weer te kunnen transporteren. De winst van windenergie is daardoor bij meer dan 6% wind op ons net een klein beetje en daarboven negatief. Iedere molen meer op het net levert dan extra CO2–uitstoot op van het fossiele deel van ons energiesysteem.

Dan hebben we het nog niet over de vervuiling van grote gebieden in China waar het materiaal van de magneten vandaan moet komen, de olie die is gebruikt voor de productie van kunststof wieken en de aluminium mast. Ook moet er een zeer zware fundering van beton en staaldraad gemaakt worden die nauwelijks nog gesloopt kan worden. Kijk maar eens naar de oude Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog – en die waren veel kleiner.

Zonne–energie

Zonnepanelen bestaan uit silicium dat eerst gesmolten moet worden bij een temperatuur van 3000 graden Celsius. Dat kost veel brandstof. Daarna wordt het gesmolten silicium in staven gegoten die met diamantzagen in plakken worden gezaagd. De helft van de plakken is bruikbaar. Door verontreiniging, gietgallen etc. blijft een aanzienlijk deel van de productie over als vrijwel onverwerkbaar afval. Je kunt het alleen nog een keer smelten.

De goedgekeurde silicium schijfjes kunnen worden verwerkt tot zonnepanelen. Transport uit bijvoorbeeld China, plaatsen en het leggen van leidingen en het aansluiten van elektronica kost ook nog eens energie. Bij zonnepieken ontstaat er een soortgelijk rendementsverlies als bij windenergie op de rest van het net. Na een jaar of 20 gebruikstijd blijven bergen siliciumafval over, waar je verder niets mee kunt doen.

Voor de baten van zonnepanelen kijken we even naar Duitsland dat 10 jaar stimuleringsbeleid en 60 miljard subsidie verder is dan wij en nu ongeveer 3% zonnestroom op het net heeft. Een waar succes! Dat betekent 0,6% van het totale energieverbruik.

In Nederland zitten we nu rond 0,1% tot 0,2 % van ons stroomverbruik. We hebben een subsidie in het leven geroepen. Wat we doen is simpel. We maken de stroom af centrales, die ongeveer ongeveer 5 cent per kWu kost, erg duur door belastingen. We betalen nu ongeveer 24 cent en subsidiëren onrendabele, niet werkzame oplossingen zoals zonne–energie

Is er gekozen voor een haalbaar doel? Nee! Zou er werkelijk sprake zijn van catastrofale opwarming met CO2 als hoofdoorzaak, dan zou alle inspanning van Nederland niet veel meer opleveren dan een vermindering van 0,0015 graden. Zijn de gekozen middelen effectief? Absoluut niet. Buiten besparing en rendementsverbetering heeft geen van de gekozen alternatieven ook maar enig effect gehad.

En nu blijkt uit veel wetenschappelijk onderzoek dat het nog maar zeer de vraag is of er zelfs een CO2–beleid nodig is.

Feiten

– De aarde warmt al 16 jaar niet meer op en gezien de afname van de zonne–activiteit is er een grote kans dat dat zo blijft.

– De zeespiegel in onze omgeving (Nederland, Denemarken en Noord–Duitsland) is niet gestegen. Dat blijkt uit de metingen met onze aloude peilschalen. Er is zelfs sprake van een lichte daling.

– Het lijkt er op dat de klimaatgevoeligheid voor CO2 een stuk geringer is als door het VN- Klimaatpanel (IPCC) wordt aangenomen.

Conclusie

Het klimaatbeleid is erg kostbaar. Volgens sommige schattingen zou het wereldwijd de laatste jaren wel zo’n 1000 miljard hebben gekost. Zelfs indien het beleid effectief zou zijn geweest, zou de daaruit voortvloeiende temperatuurdaling zó gering zijn geweest – praktisch 0,0 graden Celsius – dat deze niet kan worden waargenomen op een thermometer. Het beleid heeft dus geen meetbaar effect gehad. En zonder dit beleid zouden we er financieel veel beter hebben voorgestaan.

Aldus Hugo Matthijssen.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

26 reacties

 1. hugo matthijssen

  NN

  Over het Noordpoolijs: ik snap niet waarom je dat wil middelen met het zeeijs rond Antarctica. Droogte in de VS ga je toch ook niet middelen met overstromingen elders in de wereld?

   

  Kijkeens naar de aardbol

  Dan zul je zien dat de meeste straling op aarde binnen komt tussen de keerkringen.

  Daar wordt dan ook op grond /zeeniveau warmte gegenereerd.

  Je kunt er van uitgaan dat de stralingsbalans tussen de keerkringen positief is de stralingsbalans in de gebieden  op aarde vanaf de keerkringen tot de polen negatief.

   

  Vervolgens wordt er vanaf het gebied tussen de keerkringen warmte getransporteerd in de richting van de polen.

  Dat gaat voornamelijk via de oceaanstromingen  (Denk aan onze warme gofstroom.) en een kleiner deel via de luchtstromingen.( denk aan de hadlycel en straalstromen)

   

  Verschuiven  lucht en of zeestromingen dan kan dan ook de verdeling van  hoeveelheid warmte wat naar de noord en zuidpool getransporteerd wordt veranderen.

  Komt er meer warmte bij de noordpool terecht dan automatisch minder bij de zuidpool.

   

  Dat blijkt ook uit de historie. Rond het jaar 1000 was het bij ons een stuk warmer als nu. De vikingen hadden groenland gekoloniseerd en leefden van de landbouw en veeteelt.

  Daarna koelde het af tot aan de kleine ijstijd en zaten wij 3 maanden met matige tot strenge vorst.

   

  Dit geeft het knmi aan t.a.v. het uitstel van het voorjaar

  Weer en klimaat Nederland 

  Door de harde tot stormachtige oostenwind en de vorst vormden zich langs onze kust bijzondere ijsvormen (foto: Jacb Kuiper)

  Koud voorjaar 2013 
  Het voorjaar van 2013 was uitzonderlijk koud in Noord-Europa. In De Bilt was maart 2013 de koudste sinds 1987, in Engeland was het zelfs de koudste maart sinds 1883. De koude lucht werd met een uitzonderlijk sterke en standvastige stroming vanuit Siberië aangevoerd. Dit stromingspatroon zorgde er ook voor dat het in het oosten van de Verenigde Staten en centraal Canada koud was, terwijl het oosten van Canada, Noord Afrika, Centraal Azië en China juist zacht waren voor de tijd van het jaar. Het afwijkende stromingspatroon lijkt zover bekend puur toeval en domme pech voor wie naar warm voorjaarsweer verlangt. 

   

   

   

   

   

   

   

   

 2. dirkse

  Maar eens, eens, zal er een transitie moeten komen naar andere energievormen dan fossiel.

  Over zeg maar 200 jaar. Hoe stonden we er qua technologie 200 jaar geleden voor? Geen olie, gas, elektriciteit.

  Kortom: we hebben er geen idee van hoe de technologie zich de komende 200 (of zelfs 25) jaar zal ontwikkelen. Ons geld dient dus niet te worden besteed aan windmolens maar aan research.

  Subsidiëren van productie is trouwens oliedom, op subsidie kan een land niet draaien.

 3. Caroline

  Happel, er is niets amateuristisch aan hoor. De mensen die voor deze zaken ijveren doen dat in het kader van de GenocideAgenda21, en vooral om flink veel te stelen. Want al dat uitgegeven geld dat blijft wel ergens natuurlijk. Verglijk het met zoiets als de Betuwelijn of de HSL: niemand die er aan betaald heeft, heeft er iets aan, maar de mensen die die zaken vergund hebben en gebouwd, die lachen zich de ballen uit hun broek.

 4. Happel

  @ Caroline  20-14

   

  U hebt volkomen gelijk. Ik vergat daarbij – ik ben een vriendelijk mens – te zeggen dat alle fouten die zij maken moedwillig waren, zijn en nog komen, en atractief moeten zijn voor de portemonné.

 5. hugo matthijssen

   

  Dirkse.

  Als je op dit moment “de klimaatwetenschap” volgt zijn deze wetenschappers bezig met voorspellingen op basis van een theorie waarbij ik afgelopen week voorspellingen over zeespiegelstijging tot het jaar 3000 voorbij zag komen. Grote onzin.

  Stel nu dat de Romeinen met hun kennis van toen naar onze tijd zouden kijken dat was echt totaal onmogelijk. Een vliegtuig of satelliet zou men zich nooit kunnen voorstellen dat past namelijk niet in het beeld wat men had van de wereld. Een voorspelling uit 1880 over het transportsysteem van nu in de grote steden

  ging o.a. over meters hoge bergen paardenmest in de straten en om al die paarden van voer te voorzien werd maar even voorbij gegaan.  

  We moeten bij het hier en nu blijven en deze klimaatapostelen weer naar de realiteit trekken door de geldstroom om te buigen naar echt onderzoek in plaats van modelstudies met als input resultaten van andere modelstudies.

   

  Hier is zo’n voorbeeld. Volgens de theorie van klimaatwetenschappers zou de bovenlaag van de oceanen moeten zijn opgewarmd. Er is echter sprake van een lichte afkoeling dus gaat men op zoek naar warmte die er niet is. Niet in onze wereld maar in de virtuele wereld wan klimaatmodellen en computerberekeningen en de resultaten  worden als feiten in de pers  gepresenteerd.

  http://www.knmi.nl/cms/content/99686/verdwenen_warmte_in_oceaan_gevonden


  Energietransitie zal nodig zijn en op dit moment zie je al echte haalbare oplossingen opkomen aan de horizon van de tijdzoals Thorium centrales.

   

  Kijk hier eens naar: 

  http://www.janleenkloosterman.nl/intermediair_20110603.php

   

  Ik ben er van overtuigd dat, als we een kwart van de verspilling in Nederland voor klimaatbeleid zouden gebruiken voor fundamenteel onderzoek, er vrijwel zeker tussen nu en de komende 15 jaar meerdere alternatieven in beeld kunnen komen voor een bruikbare en betaalbare energievoorziening, die zonder al te veel fossiele brandstoffen haalbaar zullen zijn. 

   

 6. baksteen

  PVV stemmen, die zijn mordicus tegen wind en zonne-energie.

 7. Leo KarelJan

  Deze feiten zouden bij elke politicus bekend moeten zijn, want anders doen ze of hun werk niet of ze zijn te stom of zij zijn doelbewust politiek correct bezig de kop in het zand te steken. Ik denk en vrees dat ze EN lui EN stom EN politiek correct zijn!

  Maar wat ze vooral zijn: grootschalige dieven en criminelen die honderden miljarden weggooien zonder dat het maar iets oplevert. Het zijn ook moordenaars, want het is niet uit te sluiten dat het gebruik van voedsel voor brandstof leidt tot vele doden. Dit is maffia en iedereen die dit steunt is medeplichtig.

  Deze lui dienen zich voor tribunalen te verantwoorden voor hun grootschalige misdaden tegen de mensheid!

   

 8. Matthijs

  De overheid geeft geld van een ander, uit aan een ander. Dat kan nooit goed gaan. Wanneer het fout gaat, zitten ze niet op de blaren. Wanneer het goed gaat, kunnen ze er ook niet van profiteren.

  conclusie: overheid kan niet omgaan met geld, ze missen de prikkels.

 9. monty1

  “Grotere verspilling dan windmolens is nauwelijks denkbaar. Windmolens leveren niet meer dan 20% van het opgesteld vermogen. Dit is vermogen dat alleen beschikbaar is als het waait. En omdat de levering afhankelijk is van de windsnelheid tot de 3e macht, piekt windstroom tussen windkracht 5 en 8. Dat betekent dat de helft van de tijd nauwelijks sprake is van enige levering.”

   

  En zo is het. Een totale onbetrouwbare energieleverancier. Maar wat kost zo’n windmolen? eerst moeten de grondstoffen (bouwwerk, wieken enz.) gewonnen of gemaakt worden, daarna het transport naar de windmolenfabriek, vervolgens moet het zaakje in elkaar worden gezet tegen hoge loonkosten en met behulp van dure machines en mogelijke robots. Daarna het peperdure vervoer weer naar de plek van bestemming. Dan moet er een funadement gemaakt worden waarop het gevaarte rust, de boel moet aangesloten worden en daarna komt het peperdure onderhoud om de molen te laten functioneren. Als de molen afgeschreven moet worden volgt vervolgens de verwijdering van het gevaarte. Of men laat het staan, zodat het landschap defintief verwoest is. Ik denk dat we technisch gesproken allang in staat zijn een auto te maken die op water rijdt. Alleen de productiekosten van die auto zullen vele tientallen keren hoger zijn dan van een benzine- of dieselvoertuig. En het is juist deze gekte waar Labohm zijn stukje mee begint. Je kunt op de maan wonen. Inderdaad. Maar de kosten zijn een factor oneindig veel hoger dan de baten.

  Het geeft de kern aan hoe linksgekkies complete mafketels kunnen worden.  

 10. NN

  Er staan onder feiten maar liefst drie uitspraken. Een ervan begint met ‘het lijkt erop’.

  Waarom alleen deze drie (of eigenlijk dus twee). Waarom niet bijvoorbeeld de sateliet fotoos van de Noordpool of het verschuiven van de seizoenen of …

  Er zijn boekenkasten vol geschreven door wetenschappers. Pasten alleen deze drie (of eigenlijk dus twee) feiten bij het verhaal?

 11. dirkse

  Dank voor de link. Interessant.

  Inderdaad, nu ontbreken inspanningen voor een echte energietransitie. Geld moet naar research, niet naar nostalgische technologie.

 12. NN

  @Hugo 29 april, geen idee waarom je mijn echte naam wilt. Ik stel voor om het bij argumenten te houden. Mag dat?

   

  Over het Noordpoolijs: ik snap niet waarom je dat wil middelen met het zeeijs rond Antarctica. Droogte in de VS ga je toch ook niet middelen met overstromingen elders in de wereld?

   

  Er gaat schijnbaar een alarmbelletje rinkelen bij je door het onderzoek dat stelt dat er meer zeeijs rond Antarctica komt doordat de opwarming zorgt voor meer smeltwater, dat relatief kouder is dan het zeewater dat het verdringt en dus voor ijsvorming zorgt. Daarentegen neemt door de opwarming het ijs op de Noordpool af. Dat zorgt voro dat alarmbelletje. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat de geografie van N en Z pool wezenlijk van elkaar verschilt? Flauwe hap trouwens dat je aankomt met het feit dat er nu meer ijsberen zijn. In populistische kringen krijg je er vast de handen voor elkaar. Bij serieuze mensen diskwalificeer je jezelf ermee.

   

  Tot slot laat je weten de afgelopen winters ‘verrekte koud’ te vinden. Volgens het Hellmann getal (bron KNMI) waren de afgelopen winters normaal tot buitengewoon zacht. Maar goed, dat zijn wetenschappers – daar kunnen ‘sceptici’ niks mee.

 13. janos73

  Hugo,

   

  Inderdaad de zee koelt af rond antarctica aan de oppervlakte, de diepere zee lagen warmen langzaam op, die zorgen ervoor dat het ijs van de onderkant afsmelt en de hoeveelheid ijs op antarctica afneemt.

   

  De link die jij geeft gaat over ijs dat op een berg ligt en niet in het water zoals volgens het KNMI.

   

  Lees het vollediege artikel van het KNMI eens en vergelijk dat eens met jouw bron

   

  http://www.knmi.nl/cms/content/112773/

   

  De hoeveelheid ijs op Antarctica neemt dan ook af.

   

  http://www.nasa.gov/topics/earth/features/grace20120208bot.html

   

  Dat komt dus dooir de steigende temperatuur van het zeewater en dat is weer kompleet in overeenstemming met de steiging van OHC wat jij zou makkelijk bent vergeten in jouw als feit gepresenteerde aanname “het warmt al 16 jaar niet meer op”

 14. hugo matthijssen

   

  Janos

  zie deze link.

  http://www.hetlaatstecontinent.be/continent/klimaat.html

  Kijk eens naar de werkelijke temperatuur op antartica.

  Ook het zeewater is er kouder aan het worden daardoor is er daar nu zoveel zeeijs.

   

  Wat de ijskap betreft.

  Er is vanuit de gemiddelde temperatuur de laatste tijd geen enkele aanwijzing dat het ijs daar zich  anders  zou gaan gedragen als dat het de afgelopen honderden jaren heeft gedaan.

   

  Ook de lucht temperatuur is niet gestegen maar zelfs iets gedaald wat het IPCC ook rapporteerd.

  Zie dit korte filmpje daar geeft prof. Miller aan dat er zelfs sprake is van een lichte afkoelingstrend na meer dan 30 jaar meten.

  http://www.youtube.com/watch?v=J8i9wYfyXa4

   

  Wat betreft het onder water liggen van het ijs kun je eens nadenken wat het gewicht van de tot 4  kilometer dikke ijslaag doet met de ondergrond.

  Die ondergrond zakt namelijk zodat de ijslaag aan de randen altijd onder watre komt te liggen dat is niets nieuws van de laatste tijd.

  Wij hebben in een ver verleden ook een vrij lange ijstijd gehad. De grens lag zo ongeveer over midden nederland en op scandinavië was de ijslaag in die tijd veel dikker zodat daar de grond daar onder het gewicht van het ijs verder daalde als bij ons.

  Dat is nog steeds te merken.

  Tot op heden stijgt de bodem van scandinavië en daalt deze dan ook  bij ons en dat zal nog vele jaren zo niet eeuwen doorgaan.

  Kijk ook eens naar deze link daar zie  je de wetenschap achter dit proces.

  http://www.keesfloor.nl/artikelen/weer/gravitatie-effect/index.htm

   

  Samengevat.

  De zee koelt iets af rond de zuidpool.

  De lucht temperatuur is al 30 jaar vrijwel ongewijzigd ( met een lichte afloelingstrend)

  Zodra de ijslagen dikker worden zoals in de ijstijd en op de zuidpool daalt de bodem van het land.

  In het geval van de zuidpool ligt dan ook een groot deel van het ijs aan de randen  ruim onder water en dat is al vele eeuwen zo.

  Kun jij me verklaren waarom dan nu er sprake zou moeten zijn van extra smelt van landijs.

   

  Zeker als je daarbij ziet dat met name de smelt aan de onderzijde van het landijs direct weer aanvriest aan ook aan de randen als de druk op het water  daar afneemt.

   

  nogmaals deze link

  http://www.scientias.nl/ijs-op-antarctica-groeit-ook-aan-de-onderkant/26518

   

   

   

   

   

   

   

 15. janos73

  Hugo,

   

  Plaatje kun je hier vinden

   

  http://www.antarctica.gov.au/science/cool-science/2011/bedrock-map-reveals-ice-free-antarctica

   

  Duidelijk stukken waar het land behoorlijk onder zee niveau ligt en het zeewater er makkelijk onder kan komen

   

   

 16. janos73

  Hugo,

   

  Het ijs waar dat rapport over gaat heeft te maken met land ijs boven land

   

  “De wetenschappers deden de ontdekking tijdens onderzoek naar de
  bergketen Gamburtsev. De bergen lijken sterk op de Alpen, maar liggen
  kilometers onder het zuidpoolijs.”

   

  Het ijs waar het rapport van het KNMI over gaat gaat over ijs dat wel op land rust, maar waarvan het landniveau wel onder zee niveau ligt.

   

  Het een hoeft het ander dus niet uit te sluiten.

   

  Probeer het echt eens te lezen en dan zul je de verschillen vanzelf vinden.

 17. hugo matthijssen

  Waarom denk je dat jij alleen rapporten leest?

   

  Kijk hier eens naar dan zul je zien dat het zoete water wat verantwoordelijk zou zijn voor de groei van het zeeijs aan de zuidpool voor een groot deel de zee niet eens bereikt.

   

  http://www.scientias.nl/ijs-op-antarctica-groeit-ook-aan-de-onderkant/26518

   

   

   

 18. janos73

  Hugo Matthijsen,

   

  Op de zuidpool was er de afgelopen winter daar meer zeeijs als dat er op die plek ooit is gemeten.”

   

  Niet dus, de hoeveelheid ijs voor de sateliet metingen was aanzienlijk meer dan nu.

   

  ” – Foto’s van de noordpool, waar nu  meer ijsberen leven dan 30 jaar terug,”

   

  Als je stopt met jagen wil de populatie nog wel eens herstellen, voor een soort dat gedeeltelijk afhankelijk is van zeeijs is de reductie in de hoeveelheid zeeijs geen goed idee

   

  “Het resultaat van dit onderzoek is dat deze wetenschappers tot de
  conclusie zijn gekomen dat de groei van het zeeijs op de Zuidpool net
  een gevolg is van afkoeling daar maar van  “de opwarming” en al jaren is
  aangenomen dat de smelt van het zeeijs op de noordpool eveneens een
  gevolg is van “de opwarming””

   

  Lees het onderzoek eens (doe eens gek) en vraag je dan eens af of je het enigszins met de redenatie eens kan zijn in plaats van vage insinuaties te doen

 19. hugo matthijssen

  NN 

  1e Kom eerst eens met je echte naam. 

   

  2e Je geeft het volgende aan:

  Waarom alleen deze drie (of eigenlijk dus twee). Waarom niet bijvoorbeeld de sateliet fotoos van de Noordpool of het verschuiven van de seizoenen of …


   – Foto’s van de noordpool, waar nu  meer ijsberen leven dan 30 jaar terug,  lijkt me een mooi plaatje opleveren. maar ik neem aan dat je dat niet bedoelt. Als je het hebt over het zeeijs dan moet je niet naar een plaats op onze aarde kijken en daar direct conclusies aan verbinden.


  Op de zuidpool was er de afgelopen winter daar meer zeeijs als dat er op die plek ooit is gemeten.

  Dus NN als je de zeeijs bedekking boven de noordpool in de zomer bedoelt zet daar dan ook de foto van het zeeijs op de zuidpool naast. Dan krijg je wat meer evenwicht.

  Misschien kun je als onderschrift dan ook  aangeven dat er nu een nieuw “onderzoek” is verricht door onze klimaatwetenschappers over de toename van het zeeijs op de zuidpool.. Het resultaat van dit onderzoek is dat deze wetenschappers tot de conclusie zijn gekomen dat de groei van het zeeijs op de Zuidpool net een gevolg is van afkoeling daar maar van  “de opwarming” en al jaren is aangenomen dat de smelt van het zeeijs op de noordpool eveneens een gevolg is van “de opwarming”

  Ik ben geen klimaatwetenschapper maar ergens in mijn achterhoofd klinkt er toch een heel klein alarmbelletje.

   

  Wat betreft de verschuiving van de seizoenen ben ik geneigd om te kijken naar de winters de afgelopen jaren.

  Dat is geen wetenschappelijke benadering maar die waren wel verrekte koud. En het laatste voorjaar bleef wel erg lang weg. Toch mooi dat het KNMI ons al is komen vertellen dat het koude voorjaar een gevolg is van “de opwarming” op de noordpool.

  Ik werd al ongerust.

 20. janos73

  Laten we beginnen met wat Hugo als “feiten” bestempeld

   

  Feiten

  – De aarde warmt al 16 jaar niet meer op en gezien de afname van de zonne–activiteit is er een grote kans dat dat zo blijft.

   

  Is geen feit, alleen de opwarming van de atmosfeer is gestopt, de opwarming van de oceanen gaat gewoon door. de daling van de zonneactiviteit zal hooguit tijdelijk voor een stabilisatie zorgen (zoals bijvoorbeeld de afgelopen 16 jaar).

   

  – De zeespiegel in onze omgeving (Nederland, Denemarken en
  Noord–Duitsland) is niet gestegen. Dat blijkt uit de metingen met onze
  aloude peilschalen. Er is zelfs sprake van een lichte daling.

   

  De zeespiegel stijging wereldwijd gaat gewoon door en is het afgelopen jaar weer versneld. Aangezien de opwarming van de aarde niet gestopt is zie (1) zal het afsmelten van Groenland & Antarctica gewoon doorgaan. Het afsmelten van Groenland zal in Nederland tijdelijk voor een daling van de zeespiegel zorgen, het afsmelten van Antarctica voor een versnelling.

   

  – Het lijkt er op dat de klimaatgevoeligheid voor CO2 een stuk
  geringer is als door het VN- Klimaatpanel (IPCC) wordt aangenomen.

   

  De klimaatgevoeligheid is niet “aangenomen” door het IPCC maar is bepaald uit vele verschillende studies. Als je kijkt wat er gepubliceerd wordt blijft het gemiddelde zo ongeveer rond de 3C liggen.

   

  De “feiten” slaan dus als een l#l op een drumstel en daarmee kan de rest van het artikel ook gewoon weer de prullenbak in.

   

  Kom eens met een voorstel hoe we de uitstoot van CO2 wel gaan verminderen met minimale inmenging van de overheid.

   

  Verder zou een liberaal / libertarier niet iets moeten doen wat de vrijheid van zijn medemensen aantast. Het uitstoten van CO2 tast de vrijheid van toiekomstige generaties aan. Op een warmere aarde (met hogere zeespiegels) zal het lastig leven zijn met 10 Miljard mensen

 21. Energya

  Klimaat verandering is er en zal er altijd zijn, het is 1 ding om de mens er de schuld van te geven, onze invloed zal hooguit marginaal zijn. Maar de hoeveelheid geld die in groene energie word gestoken zonder dat er ook maar bewijs is dat het daadwerkelijk verbetering geeft, terwijl het zo destructief op voor de economie is dat is gewoon misdadig.

  Windmolens zijn een ramp, kost een hoop, helpt voor geen meter. Als ze dat geld in iets zouden investeren waar we wel een goed rendement uit zouden halen dan kan ik me daar nog in kunnen vinden. Denk daarbij dus aan Thorium centrales en waterstof, is ook kostbaar om op te starten maar daarbij is wel duidelijk dat het op niet al te lange termijn een zeer rendable bron van energie kan zijn.

  Windmolens bestaan alleen maar door subsidies, en helaas voor ons zijn zeer invloedrijke personen hierbij betrokken en verdienen zij er zoveel aan dat dit moet blijven bestaan.

  Achter windmolens staan met als enige argument dat we geen alternatief is, dat is op zijn minst erg naief te noemen.

   

 22. oudgediende

  Deze bijdrage somt werkelijk alles perfect op. Elk kamerlid zou dit moeten lezen, verifiëren en dan zijn/haar stemgedrag bepalen. Dat zou een einde maken aan deze enorme verspilling van geld en natuur.

  Helaas zullen onze kamerleden dat niet doen maar gehoorzaam stemmen zoals hun Leiders hun voorschrijven. Kamerleden mogen hun gezond verstand niet gebruiken maar dienen te doen wat de leiding voorschrijft. Dus zal er niets in het beleid veranderen.

 23. Happel

  En dan hebben wij het nog niet eens gehad over de waanzinig dure, in zee staande windmolen parken.

   

  Dubbele aanschafkosten vergeleken met molens op het land ? Zou mij niet verbazen.

   

  En drievoudige onderhoudskosten vanwege op zee. Denk dan de agressieve omgeving en onderhoud / reparaties met schepen.

   

  Uit alles blijkt dat amateurisme, onwetendheid en mee willen doen met de linkse wereldverbeteraars doorslaggevend was en nog steeds is.

   

   

 24. monty1

  Oke, Hans. Heel sportief van je. Maar waar het om gaat is de logica erachter. Je investeert om hooguit, zo schat ik in, 10% rendement uit je investering te halen. Daar komt het op neer. Deze totale afwezigheid van enige logica of economisch besef, daar wijs jij steeds in je stukjes op. En daar ben ik op mijn beurt je dankbaar voor. 

 25. Hans Labohm

  Monty1,

   

  Je schrijft: ‘ En het is juist deze gekte waar Labohm zijn stukje mee begint. Je kunt op de maan wonen. Inderdaad. Maar de kosten zijn een factor oneindig veel hoger dan de baten.’

   

  Dank voor deze opmerking! Maar deze eer komt mij niet toe. Hugo Matthijssen is de auteur.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.