De Pronks, een nieuwe naam voor een oud fenomeen

Het verstilde wereldbeeld van Jan Pronk en zijn soortgenoten.

Sinds Pim Fortuyn – maar eigenlijk begon het al eerder – is in Nederland een interessante tweedeling in de maatschappij ontstaan, die betrekking heeft op een verschil in perceptie van de sociale en politieke werkelijkheid. Dit werd extra zichtbaar nadat Geert Wilders op 23 juni 2011 door de rechtbank Amsterdam werd vrijgesproken van discriminatie en haat zaaien.

De ene groep beschouwde de uitspraak als een overwinning van het vrije woord en als een zegen voor de democratie. De andere vreesde verdere verruwing van de toch al ruige werkelijkheid en dacht dat de rechter het kwetsen en beledigen van gelovigen toeliet. Verder meenden zij dat de rechter een semantische truc toepaste door het verschil te accepteren, dat Wilders in zijn verdediging had aangevoerd, tussen enerzijds het geloof, de islam, en anderzijds de gelovigen, de moslims. Zij vonden het onderscheid tussen geloof en gelovigen kunstmatig en zagen strijd tegen de islam ook als strijd tegen moslims.

De groep, die de uitspraak toejuicht, ziet een toenemend maatschappelijk probleem. De maatschappij heeft te maken met een enorm aantal niet-westerse nieuwkomers, dat de normen en waarden van een moderne, democratische staat niet kent en waardeert. Hierdoor ontstaat regressie: homofielen kunnen op straat niet hand in hand lopen, mannen en vrouwen zijn niet meer gelijkwaardig en joden met een keppeltje worden belaagd.

De andere groep ziet bovenstaand probleem in het geheel niet en denkt dat niet de allochtone bevolkingsgroep maar de uitspraken van Wilders onrust, verruwing en tweedeling veroorzaken. Zij betichten Wilders van haat zaaien en van het bevorderen van een tweedeling tussen bevolkingsgroepen in plaats van binden.

Dit artikel gaat over de laatstgenoemde groep, die ik voortaan de Pronks noem. De Pronks, het klinkt bijna narcistisch. Zij zitten in elke politieke partij. Wouter Bos definieerde het in de Volkskrant van mei jl. als de Groen Links-reflex in de PvdA. En hij beschreef die als “Een verheerlijking van principiële zuiverheid die typisch is voor linkse mensen met een bovengemiddeld inkomen en een bovengemiddelde opleiding. Overheidsbeleid zou hen immers minder raken, ongeacht of er nu een links of een rechts kabinet zit, dan een laagopgeleide met een ziek kind in een huurhuis.” De Pronks bekommeren zich meestal bovenmatig over de natuur, dieren, ontwikkelingshulp en asielzoekers. Zij zien zichzelf als zuivere idealisten. Ook het CDA heeft er veel last van. In 2010 dreven de Pronks van het CDA Maxime Verhagen tot wanhoop in hun poging de coalitie van de VVD en het CDA met gedoogsteun van de PVV te blokkeren. Diederik Samsom heeft zijn Terphuis en natuurlijk zijn Pronk, die demonstratief zijn lidmaatschap van de PvdA opzegde. Groen Links heeft het uitgevonden en bij D66 wemelt het van de Pronks.

Volgens de onvolprezen politieke commentator van de Volkskrant Martin Sommer (VK 1 juni 2013) begon dit proces van de tweedeling in 1979. Hij volgt daarin Christian Caryl, een Amerikaanse journalist die hierover een boek schreef. 1979 markeerde het begin van het einde van de grote socialistische utopieën. Religie en de markt kwamen triomfantelijk terug. Het begon met Thatcher en haar strenge deugden en met de Chinese leider Deng Xiaoping, die de markt omarmde, waardoor nu een miljard mensen zich uit de armoede hebben gewerkt en ook speelde zich iets dergelijks af in India, toen de wurgende staatscontrole wegviel. Zelfs Afrika is bezig zich aan het moeras te ontworstelen.

Maar dat de wereld veranderd is, ontgaat de Pronks. Zij streven naar een andere wereldorde. Voor hen zijn ideeën belangrijker dan de werkelijkheid. Niet de economie zou belangrijk zijn voor mensen, maar opvattingen en mentaliteiten. Hierdoor zijn de Pronks wereldvreemd geworden. Vanaf Khomeini heeft de politieke islam zijn entree gemaakt. Wij hebben daar onze handen vol aan. Gaandeweg nam het aantal asielzoekers toe, wat moeilijke en ingewikkelde keuzes noodzakelijk maakte. Mensen die kwamen, waren niet wie zij zeiden te zijn. Ook speelt er een belangrijke vraag over het absorptievermogen van ons land. Zweden, waar ook veel Pronks wonen, heeft zeer veel buitenlanders opgenomen. Inmiddels is een op de zes Zweden moslim. Terwijl ik dit schrijf, krijgen de Zweden hiervoor de rekening gepresenteerd. Maar hieraan hebben de Pronks geen boodschap. Zij maken zich meer zorgen om de veelal economische gelukszoekers dan om de hardwerkende Nederlanders. Zij, of beter gezegd wij, hebben last van hun arrogante, progressieve wereldbeeld.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

17 reacties

 1. huuskesgait

   Caroline op 10 juni, 2013 – 18:20:

  Caroline, bedankt voor je reactie. Je legt de vinger precies op de juiste zere plek. Op het zweer dat telkens weer de oorzaak is van minstens 95 % van de ellende in de wereld: het Farizeïsme. En van die Club Mediterranee, ehhh, Club Super-onfris zijn onder andere Jantje P. (PvdA), Femke H. (Groen (S)Links) en Wouter B., (PvdA) even zovele lieden die het blijkbaar normaal vinden om met twee maten te meten! Voor mij is bestrijding van juist dit soort van het allergrootste belang, wil deze maatschappij niet kapot gaan aan verrotting van binnenuit. Maar het soort dat anderen met lasten opzadelt, maar die zèlf die lasten nog met geen vinger wil aanraken, is helaas niet beperkt tot de PvdAddergebroed of de Groen Slinkse Emmer met Snot. Nog wat voorbeelden zijn Ruud L. (CDA), Jan Peter B. (CDA) en Mark R. (VVD).

  Helaas is Achterbaksheid nog niet ingedeeld bij de misdaden waar gevangenisstraf op staat. Terwijl onrecht toch echt dáár begint.

  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 2. louis-portugal

  Mooi verteld en helemaal mee eens.

  Die Pronks zijn zover boven ons verheven dat ze niet meer te redden zijn maar het werkende volk m0et ervoor boeten.

 3. Caroline

  Pronk woont toch (deels?) in Zwitserland? Meer hoef je over ‘dit soort’ niet te weten om te weten dat in dat soort mond zelfs de waarheid nog zou stinken. Pronk is in ieder geval nooit wereldvreemd genoeg geweest om bijvoorbeeld een genocide (Darfur) ‘anders’ dan genocide te noemen omdat hij er nu eenmaal (belastingvrij) voor liet betalen om dat te doen.

   

  Denk ook aan zoiemand als Halsema, die haar eigen kinderen niet wil blootstellen aan een multiculschool, niet wil onderwerpen aan een ‘sociaal experiment’, maar de kinderen van alle andere Nederlanders wel.

   

  Geen pen is scherp genoeg om alle schijnheiligheid van dit soort te beschrijven.

 4. Den Heijer-Nootdorp

  Marcel van Dam: landgoed op de Veluwe. Jan Pronk: chalet in Zwitserland. Ja, de eurofiele landverraders komen niets tekort!

 5. Den Heijer-Nootdorp

  Op het randje: weet iemand waar dat chalet van Pronk in Zwitserland ligt? Straks krijgen we immers met z’n allen tijd genoeg, als er in NL massale werkloosheid is. Dan kunnen we gezellig even op de koffie gaan, daar. Terugpakken wat Jan Pronk al die jaren heeft weggegeven. Van onze centen. De Duitsers plunderden de Obersalszberg aan het eind van WOII ook, dus er is niets nieuws onder de zon.

 6. Den Heijer-Nootdorp

  @Caroline, 18.20: U gaat me toch niet vertellen dat Halsema ook een chalet in Zwitserland heeft?

 7. Waarnemer

  Wel met artikel op zich, maar:

  Ik maak bezwaar tegen de nieuwe naam ‘Pronks’.

  Daar zit een benevel(en)d luchtje aan.

  En Suijkerbuijk, ‘erectus’ is ook al niet op zijn plaats.

  Want dat luchtje duidt op onderuit gezakt zijn of erger.

   

  (nu we toch een homo ludensje doen, doe ik maar mee) 

   

 8. Henri

  Uitstekend verwoord, Rob Kern. Eerst dacht ik: je mist een element, de stuitende arrogantie van de pronks. Maar in de laatste alinea maak je dat meer dan goed

 9. besserwessi

  in het artikel staat:

   

  “Hierdoor zijn de Pronks wereldvreemd geworden.”

   

  De Pronken zijn ALTIJD al wereldvreemd geweest bhealve dan als het om hun eigen portemonnee gaat.

 10. Greetje Duisenberg

  maar ook om het ‘verdienmodel’ wat aan die ideëen gekoppeld is.

   

  En in het veiligstellen van dat verdienmodel zijn ze absoluut meedogenloos.

   

  Dus ze hebben bijvoorbeeld belangen in vluchtelingenhulp, dan zullen ze er  ook voor ijveren dat er ook vkuchtelingen zijn, desnoods ontketenen ze zelf een oorlog.

   

  Er zit een ook pseudo religieus kantje aan, zonder zondaars geen vergeving, als je begrijpt wat ik bedoel, en daarmee pleiten ze zichzelf bij voorbaat al vrij van zonden, want ze hebben immers het beste voor.

   

  Daarin verschillen ze dus niet met Goldman Sachs of met oom Adolf of Jozef.

   

  Opdat ze mogen rotten in hel tot in eeuwigheid der tijden. Amen…

 11. Pierre Lebon

  Als je één, of heel misschien meerdere Pronks in het wild zou kunnen vangen, dan zou dat binnenkort een geweldige extra attractie kunnen zijn voor Artis of Ouwehand. Leuk meegenomen in deze moeilijke economische tijden.

  De vraag is alleen: in het reptielenhuis of op de apenrots?

  Hier in Frankrijk zou je er gewoon vrij op mogen jagen want nuisible.

 12. wim de goede

  Een prima duiding van het verschijnsel Pronk.

 13. François

  @Pierre Lebon (21:39) Als je één, of heel misschien meerdere Pronks in het wild zou kunnen vangen…”

  Dat wordt dan geen kwestie van vangen, maar van het oprapen en bijeenpuzzelen van kadavers:) De ten koste van de burgers vetgemeste Pronksoort immers, zal bij de eerste schreden in de jungle meteen geconsumeerd worden, ijdele sociopaten die ze zijn.

 14. Dick Ahles

  Zolang diegenen die door hebben dat wat we het Sociale beleid zijn gaan noemen en uitgevent door de socialisten en de liberaal socialisten, in feite uitdraait op een repressivey a-Sociale maatschappij van luie inhalers, niet in staat zijn een moderne, frisse, aanstekende nieuwe politieke Filosofie te Ontwerpen, die de jongeren zal aanspreken , en recht doet aan alle sociale veranderingen van de Internet revolutie, zal de oude politieke garde niet verslagen worden. Omdat ze geen spreekbuizen hebben, omdat ze geen politieke partij hebben en het begrip “sociaal” is gekaapt door de huidige politieke elite. Wie staan op en worden onze Nieuwe jonge politieke leiders?

 15. tipo

  Jan Pronk vond Mugabe altijd al een voorbeeldleider voor heel Afrika, die van Zimbabwe een modelstaat zou maken. Goed, Mugabe zei wel eens iets naars over homo’s op Pronks feestje in Maastricht, maar om escalatie te voorkomen hield Pronk zich daarover maar eventjes gedeist. Dat Mugabe blanken haatte, dat was alleen maar een pluspunt. Die modelstaat Zimbabwe blijkt de PvdA nog steeds voor ogen te hebben. En niet alleen de PvdA, maar alle partijen ineen:

   

  “In Zimbabwe is een patroon te zien dat ook elders in Afrika opduikt. Een
  bepaalde elite komt aan het bewind en eist alle macht voor zich op.
  Daarop wordt een vorm van éénpartijstaat gevestigd, waarbij oppositie en
  vrije pers worden onderdrukt. De elite gebruikt de staat als melkkoe en
  roomt die onbeschaamd af, ten koste van de gewone Afrikanen. Corruptie
  verspreidt zich als een epidemie. Dit gaat van kwaad tot erger. Er
  ontstaat wat in het Frans heet een état predatoire. De staat pleegt
  roofbouw en ondergraaft ook zichzelf. Uiteindelijk heerst de elite op
  basis van fysiek geweld en verpaupert de Afrikaan.”

   

  Zimbabwe is nu een modelstaat voor Europa en voor Nederland in het bijzonder. Tenminste, dat maak ik uit het beleid van ons kabinet op.

 16. Spaarndammerbuurter

  ’n leuke Datsja in ’t Franse.

  Zo leuk!

  Met druivenpluk enzo.

  Gaan we allemaal naar toe.

  Vliegen of met de auto liever niet.

  We gaan varen!

  Met de Proba Koala.

   

 17. cmsuijkerbuijk

  Ik zou de “Pronks” laten registreren als archaïsche menssoort, zoiets als Homo Erectus Kernianus Pronkii. (Beslist géén “Sapiens” want daarvoor moet je kunnen denken. Erectus is voldoende)

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.