Klimaathysterici in actie

Website ‘Klimaatverandering’ als uitlaatklep voor gefrustreerde broeikasgelovigen.

Bart Verheggen, medewerker van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beheert een blog ‘Klimaatverandering’. Daarop ruimt hij onder meer plaats in voor geestverwante bloggers die een eigen draad mogen starten. De draad van Hans Custers had als titel: ‘Hans Labohm vindt de projecties van de klimaatwetenschap te optimistisch.’ Zo’n titel slaat natuurlijk nergens op, gezien het feit dat ik mij altijd tegen het klimaatalarmisme heb verzet. Maar goed …

Naast vele interessante en waardevolle bijdragen fungeert dit blog ook als uitlaatklep voor de frustraties van fanatieke, verblinde broeikasgelovigen jegens de klimaatsceptici, waarbij ik als populaire kop van Jut mag dienen. 

De draad van Custers loopt al een tijdje en de discussie leek doodgebloed. Maar gisteren kwam ene Joris toch weer met iets nieuws. Ik citeer:

Joris | juni 7, 2013 om 0202:0606 |

Hans Labohm zegt: “De waarde van pensioenen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het feit of wij een goed draaiende economie hebben. Het huidige klimaatbeleid heeft geen enkel aantoonbaar effect op het klimaat, maar wel een zeer schadelijk effect op de economie en daarmee ook jouw pensioen. Wees blij dat er mensen zijn die zich inspannen om dat te voorkomen.”

Het aan de kaart stellen van geldverspilling inzake klimaatbeleid is prima en goed. Ook ik denk dat het allemaal veel efficiënter kan, bijvoorbeeld door een grote rol voor geavanceerde kernenergie weg te leggen. Maar het aanvallen en besmeuren van klimaatwetenschap, zoals u doet, kennelijk zondere enige inhoudelijke kennis van het onderwerp te hebben, en zonder op een eerlijke, normale manier discussie te voeren, en zonder ook maar enige gepaste bescheidenheid (als leek) te tonen, en bovendien door uw compleet foute en verzonnen bedenksels maar lukraak in de media te verspreiden over de argeloze Nederlandse bevolking, en daar geen verantwoordelijkheid voor te nemen wanneer blijkt (zoals in deze discussie) dat u gewoon totaal ongelijk heeft, dat vind ik een grof schandaal en onacceptabel.

Het zou beter zijn voor Nederland als u nooit meer iets zou zeggen of schrijven over klimaatwetenschap. Beter nog zou zijn als u zou willen helpen puinruimen door openlijk in een bekende krant te verklaren dat u zich heeft vergist, en uw excuses aan wil bieden aan de mensen die door u zijn misleid.

Wilt u dat aub overwegen, voordat u nog meer schade aanricht?

P.S. Ik heb ongeveer 3/4 van deze hele discussie gelezen. Ik heb respect voor het geduld van de diverse deskundigen hier die ondanks alles met de heer Labohm, Rorsch, etc. in gesprek zijn gebleven. Zelf merkte ik dat mijn tenen zich regelmatig kromden tijdens het lezen van de bizarre, domme, irrelevante, ontwijkende, of soms simpelweg leugenachtige schrijfsels van de zogenaamde ‘skeptici’ die in deze discussie actief geweest zijn. Alle lof voor de mensen die (de laatste 30 jaar) hun best doen om de klimaatwetenschap uit te leggen en te verdedigen tegen de aanvallen van de zogenaamde ‘skeptici’.

Hans Labohm | juni 7, 2013 om 0303:0606 |

Joris,

Dit soort reacties heb ik veel gekregen in de meer dan tien jaar dat ik mij met het thema klimaat bezighoud. In die periode is de gemiddelde wereldtemperatuur niet gestegen, ondanks een toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer en ondanks beweringen van de AGWers dat de opwarming hoe langer hoe sneller zou gaan. Dat feit is lange tijd door de klimaatalarmisten weggemoffeld, maar uiteindelijk toch door vele prominenten onder hen, waaronder IPCC-voorzitter Pachauri, erkend. Dat zou je aan het denken moeten zetten.

Je schrijft: ‘Het zou beter zijn voor Nederland als u nooit meer iets zou zeggen of schrijven over klimaatwetenschap. Beter nog zou zijn als u zou willen helpen puinruimen door openlijk in een bekende krant te verklaren dat u zich heeft vergist, en uw excuses aan wil bieden aan de mensen die door u zijn misleid. Wilt u dat aub overwegen, voordat u nog meer schade aanricht?’

Dat doet mij aan de praktijken denken, die tot voor kort in totalitaire systemen werden toegepast.

Je schrijft voorts: ‘Alle lof voor de mensen die (de laatste 30 jaar) hun best doen om de klimaatwetenschap uit te leggen en te verdedigen tegen de aanvallen van de zogenaamde ‘skeptici’.

Je begrijpt kennelijk niet hoe wetenschap zich ontwikkelt. Open dialoog over controverses is daarvan een onmisbaar onderdeel. AGW-ers hebben daar grote moeite mee en doen net alsof zij de wijsheid in pacht hebben en de enige rechthebbende vertegenwoordigers zijn van ‘de’ wetenschap. Dat is een beklagenswaardige misvatting.

Ik schrijf bijna dagelijks op mijn blog over klimaat en aanverwante zaken. Mocht je nog behoefte hebben om meer gal over mij te spuwen, dan kun dat in de commentaren op mijn ‘postings’ doen. Daar tref je ook mensen/wetenschappers aan, die van wanten weten en op mijn lijn zitten.

Hoe meer van dat soort commentaren, hoe leuker het is om ze nog eens over een jaar of vijf of tien terug te lezen wanneer de AGW-ballon definitief is doorgeprikt en alle pleitbezorgers daarvan zich in allerlei bochten moeten wringen om aan te tonen dat zij het niet zo hadden bedoeld.

http://www.dagelijksestandaard.nl/author/hans-labohm/

NevenA | juni 7, 2013 om 0404:0606 |

In die periode is de gemiddelde wereldtemperatuur niet gestegen,

De temperatuur is wel gestegen, maar minder hard dan modellen voorspelden. Waarom blijft u deze leugen verspreiden, nadat het u al meerdere malen is uitgelegd?

Dat doet mij aan de praktijken denken, die tot voor kort in totalitaire systemen werden toegepast.

Iemand die structureel liegt en verdraait vragen daarmee op te houden is een praktijk uit een totalitair systeem? Zo’n uitspraak kan alleen gedaan worden door iemand die zelf een bepaald totalitair systeem aanhangt en daar baat bij heeft.

Meneer Labohm, ik hoop dat u lang genoeg leeft om aansprakelijk gesteld te worden voor uw daden.

Hans Labohm | juni 7, 2013 om 0404:0606 |

NevenA,

Dus toch een ‘Neurenberg’ voor klimaatsceptici?

Gaan we zo om met mensen die een andere opvatting hebben en die die met argumenten onderbouwen?

Hans Custers | juni 7, 2013 om 0505:0606 |

@ Hans Labohm,

“Je schrijft: ‘Het zou beter zijn voor Nederland als u nooit meer iets zou zeggen of schrijven over klimaatwetenschap. Beter nog zou zijn als u zou willen helpen puinruimen door openlijk in een bekende krant te verklaren dat u zich heeft vergist, en uw excuses aan wil bieden aan de mensen die door u zijn misleid. Wilt u dat aub overwegen, voordat u nog meer schade aanricht?’

Dat doet mij aan de praktijken denken, die tot voor kort in totalitaire systemen werden toegepast.”

Het citaat van Joris is volstrekt duidelijk: hij vraag jou om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat je daar niet toe bereid bent is natuurlijk duidelijk. Maar de draai die jij er aan geeft door een link te leggen met totalitaire systemen is werkelijk lachwekkend Calimero-gedrag.

Overingens, Hans, heb jij niet regelmatig likkebaardend geschreven over de heksenjacht van Ken Cuccinelli op Michael Mann? Een wetenschapper vervolgen omdat het resultaat van diens werk je niet bevalt, daar heb je blijkbaar niet zo veel problemen mee. Maar o, o, o als iemand je eens op jouw verantwoordelijkheden wijst, op al die aantoonbare onjuistheden die je maar blijft debiteren, dan wil zo iemand meteen jouw rechten aantasten.

Je meet met twee maten, Hans, en doet dat ook nog eens bijzonder opzichtig.

cRR Kampen | juni 7, 2013 om 0606:0606 |

Hans Labohm,

gewoon hetzelfde soort recht dat tegen tabaksfabrikanten wordt toegepast. Het gaat daarbij – als het goed is! – niet om de verantwoordelijkheid voor het eigenlijke roken, maar wel om het moedwillig verspreiden van desinformatie. We zijn inmiddels zover dat we advertenties die roken als ‘gezond’ aanprijzen sowieso veroordelen, zowel breed-maatschappelijk als juridisch als bij wetgever. Dit moet ook verhoopt worden mbt de desinformatie rond het verband tussen klimaatverandering en de toename van een aantal broeikasgassen. We stoken allemaal min of meer mee in het klimaat, hier ligt geen individuele of institutionele schuldvraag. Maar rondbazuinen dat er niks aan de hand is en dat met zoveel succes doen dat Sandy op haar gemak ruim een half procent van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal kon afslopen is kwalijk en dient zo langzamerhand juridisch te worden aangepakt.

Het inmiddels op veertig jaar tijd verdrievoudigde aantal weerrampen (-> Munich RE) was voorspeld en New York en New Jersey hadden al een kwart eeuw zeeweringen kunnen hebben. Maar nee, de trotste stad van de wereld stond de oceaan tot onderin Ground Zero rustig toe.

Die Godwinzonde van Monckton, Delingpole en jou zij thans voor de allerlaatste keer begaan, okee, want anders kunnen wij er later misschien niet meer mee lachen.

NevenA | juni 7, 2013 om 0808:0606 |

Dus toch een ‘Neurenberg’ voor klimaatsceptici?

Nee, gewoon een flinke boete en eventueel een taakstraf in een derdewereldland als AGW een ernstige kwestie blijkt te zijn. O ja, en de definitieve bevestiging voor iedereen dat die gasten ontzettende lullen zijn. Wat hun geweten er verder mee doet, is hun probleem. Gezien hun talent om niet alleen anderen, maar zichzelf voor te liegen, koester ik niet al te veel hoop op wroeging.

En nu je toch lekker aan het Godwinnen bent, kameraad Labohm, vraag ik me eigenlijk af of er voor en tijdens WOII mensen waren die structureel bleven beweren dat er helemaal geen concentratiekampen waren. En zo ja, wat vonden zij van zichzelf toen achteraf bleek dat er toch concentratiekampen waren? En hoe reageerden hun medeburgers op hen? Ik zal nooit toestaan dat klimaatskeptici gevangen worden gezet (al zou ik voor lui als Singer, Michaels, Watts en Morano waarschijnlijk een uitzondering maken omdat ze er zo zwaar aan verdienen), maar ik pis wel op ze, zoals ze dat vroeger in Amsterdam – en misschien nog steeds wel – pleegden te zeggen.

Bob Brand | juni 8, 2013 om 0707:0606 |

Beste Joris, Dank voor je bijdrage, en ik ben het helemaal met je eens waar je zegt:

Maar het aanvallen en besmeuren van klimaatwetenschap, zoals u doet, kennelijk zondere enige inhoudelijke kennis van het onderwerp te hebben, en zonder op een eerlijke, normale manier discussie te voeren, en zonder ook maar enige gepaste bescheidenheid (als leek) te tonen, en bovendien door uw compleet foute en verzonnen bedenksels maar lukraak in de media te verspreiden over de argeloze Nederlandse bevolking, en daar geen verantwoordelijkheid voor te nemen wanneer blijkt (zoals in deze discussie) dat u gewoon totaal ongelijk heeft, dat vind ik een grof schandaal en onacceptabel. [..]

Zelf merkte ik dat mijn tenen zich regelmatig kromden tijdens het lezen van de bizarre, domme, irrelevante, ontwijkende, of soms simpelweg leugenachtige schrijfsels van de zogenaamde ‘skeptici’ die in deze discussie actief geweest zijn. In een democratie is het nu eenmaal zo, dat een Labohm ook de allergrootste onzin en de meest leugenachtige schrijfsels vrijelijk mag uiten, en ik zou dat niet anders willen. Het aan de kaak stellen daarvan dient eveneens openlijk en onbelemmerd plaats te kunnen vinden – en m.i. is dat heel succesvol geweest.

Inmiddels heb ik een reeks reacties ontvangen – ook vanuit journalistiek en politiek – waar men precies dezelfde indruk heeft opgedaan die jij naar voren brengt.

Ook Labohm mag dus zijn kletspraatjes verkondigen, en jij hebt weer het volste recht om een beroep te doen op zijn verantwoordelijkheids-gevoel en hem te vragen daarmee op te houden:

Het zou beter zijn voor Nederland als u nooit meer iets zou zeggen of schrijven over klimaatwetenschap. Beter nog zou zijn als u zou willen helpen puinruimen door openlijk in een bekende krant te verklaren dat u zich heeft vergist, en uw excuses aan wil bieden aan de mensen die door u zijn misleid. Wilt u dat aub overwegen, voordat u nog meer schade aanricht?

Een uitermate redelijk en heel wellevend verzoek, dat vervolgens door Labohm gekenschetst wordt als:

“een ‘Neurenberg’ voor klimaatsceptici?“.

Het is heel triest, dat Labohm op deze wijze misbruik wil maken van het drama dat zich tijdens Wereldoorlog II heeft afgespeeld – maar het is *zijn* opmerking, en die kan bijgeschreven worden in de lange reeks aan retorische misleidingen die hij al op zijn naam heeft staan. Nogmaals dank voor je reactie, waar ik mij graag bij aansluit.

Aldus enkele recente commentaren op de website ‘Klimaatverandering’.

Zie verder hier.

Dat de klimaatdiscussie regelmatig ernstig ontspoort is natuurlijk diep en diep triest. Maar elk nadeel hep zijn voordeel. Klimaatscepsis blijkt toch erg effectief te zijn, ondanks het feit dat de meeste reguliere media opvattingen die van de mainstream afwijken, doodzwijgen.

En dan nog iets. Bart Verheggen is de beheerder van de website ‘Klimaatverandering’. Hij is een door de belastingbetaler gefinancierde ambtenaar/wetenschapper verbonden aan het PBL. Men kan zich afvragen of deze status wel verenigbaar is met die van webmaster, die podium geeft aan malicieuze en intimiderende aanvallen op degenen die van mening zijn dat AGW niet klopt. Het doet denken aan de afkeurenswaardige praktijken van de Duitse zusterorganisatie van het PBL: het ‘Umweltbundesamt’, die ik eerder bekritiseerde.

Als ik Maarten Hajer (directeur van het PBL) was, zou ik medewerker Bart Verheggen maar eens uitnodigen voor een openhartig gesprek.

 

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

52 reacties

 1. louis-portugal

  Trouwens Brekebeen vind ik CO2 in een pilsje ook wel lekker.

 2. dirkse

  Het valt ook niet mee: vrijheid van meningsuiting.

  ook valt op dat hierboven louter “geloofsargumenten” worden aangevoerd.

  Voer voor psychologen: waarom reageren mensen het felst als hun geloof (onbewezen gedachten) wordt aangevallen? Vrees voor verlies van macht (op goedkope wijze verkregen)? 

   

  Eigenlijk zijn realisten veel te aardig tegen gelovigen: eis bewijzen.

  Eis een verklaring van de ijstijden, de middeleeuwse warmteperiode, de kleine ijstijd, alvorens te denken dat “the science is settled”.

  Dat twee verschijnselen samenvallen zegt niets over oorzaak en gevolg. 99% van de overleden nederlanders heeft gefietst.

 3. trias politica

  Ik wacht nog altijd op uw rekensom van die 86 windmolens.

  Meer algemeen aan NN en janos: komen jullie nu eens met feiten, statitisch onderbouwde theorieën. Jullie blijven je mantra herhalen. Wat ik graag zou willen weten is: bestaat er een gevalideerde statistische theorie dat de aarde opwarmt, dat het klimaat verandert en dat dat komt door CO2 uitstoot.

 4. cmsuijkerbuijk

  Trias, je moet aan die twee non-valeurs maar geen gewetensvragen stellen. De ene is naar eigen zeggen een ingenieur, maar wil niet zeggen wat voor een, een Ing of een Ir en al helemaal niet waarin en de andere houdt het op No Nonsense, wat natuurlijk wél onzin is. Dus ik denk dat je kunt wachten tot je een ons weegt, voor je een antwoord zult krijgen!

 5. Jansma

  Los van of er een wetenschappelijke statistische theorie bestaat dat de aarde opwarmt door menselijke CO2 uitstoot, interessanter dan dat is: Wat zouden we er aan moeten doen……?

   

  Lord Monckton becijferde ooit eens dat ZELFS al ZOU de AGW theorie kloppen: Wanneer “we” wereldwijd de komende 40 jaar GEEN ENKELE menselijke Co2 uit stoten, dan nog heeft dat GEEN ENKELE remmende invloed op de veronderstelde temperatuur stijging……. Nul. Ik herhaal: 40 jaar lang terug naar LETTERLIJK het stenen tijdperk bewerkstelligt “0” (!!) temperatuurreductie. Zie daar het werkelijk absurde van de AGW theorie. Of deze nou klopt of niet: Zelfs de meest EXTREME maatregel haalt NIETS uit. Als het met het meest krachtige wapen al niet lukt een olifant te vellen, waarom zou je er dan vergulde watjes naar gaan gooien in de hoop hem daarmee te vellen…….?

   

  Uit humaan en economisch oogpunt bezien is de enige logische reactie op dit verondertelde probleem dus: Met alle menselijke inventiviteit, creativiteit en productiviteit anticiperen op de problemen die zich MOGELIJK zouden voordoen. Stijgt het waterniveau: Bouw een dijk. Maar ongetwijfeld is Janos het daar niet mee eens en kunnen we beter de economie verwoesten waarmee miljoenen doden zullen vallen, zo niet miljarden. Das logisch…..

 6. cmsuijkerbuijk

  Ik vraag me trouwens af, wanneer een “Alarmist” komt met het voorstel, om alle cementindustrie te verbieden, de koolzuurhoudende frisdranken de nek om te draaien, bier niet langer te brouwen en mousserende wijnen op de zwarte lijst te zetten. Én natuurlijk het verbieden van winden laten. Populairder gezegd: Géén scheten meer, klimaatopwarmers, want ook dáár zit een luchtje aan! Allemaal ménselijke produkten die CO2 opleveren. En dat moet natuurlijk zo snél mogelijk gestopt worden!

 7. Brekebeen

  @ cmssuijkerbuijk

   

  Én natuurlijk het verbieden van winden laten.

   

  Welnee, dat levert geen geld op. Je kunt er veel beter belasting op heffen 😉

   

  Zie:

  http://www.guardian.co.uk/world/2003/sep/05/australia.davidfickling

 8. T2000

  Geachte heer Labohm,

  U bent blijkbaar heel erg belangrijk voor deze mensen! Jeetje, dat ze zoveel moeite en vooral emotie aan u willen besteden. Het is bijna verering!

  Maar mijn waardering voor uw tomeloze inzet.

  Ik zal kijken of ik de komende tijd dat blog ook nog eens kan bezoeken. Een goeie/slechte blogdiscussie is nooit weg!

 9. Hans Erren

  Ik maakte gisteren een opmerking in de Hans Labohm draad naar aanleiding van het volgende getier van Neven:

   

  Ik zal nooit toestaan dat klimaatskeptici gevangen worden gezet (al zou ik voor lui als Singer, Michaels, Watts en Morano waarschijnlijk een uitzondering maken omdat ze er zo zwaar aan verdienen), maar ik pis wel op ze, zoals ze dat vroeger in Amsterdam – en misschien nog steeds wel – pleegden te zeggen

   

  Ik schreef:

  Het internet heeft een ijzeren geheugen

   

  Dit werd door Bart Verheggen gewist. Goed dat er een schadowblog is.

 10. Ook Boos

  CCR Kampen, Bob Brand, Joris, Neven, Natte Aap, NN, Janos allemaal types die hun klimaatoorlog niet gaan winnen, sterker nog, met zulke opponenten heb je geen medestanders meer nodig.

  Stuk voor stuk zitten ze vast in hun dogmatisme, kunnen  niet adequaat reageren en spelen al gauw op de man. Een enkeling schroomt doodsverwensingen niet.

   

  Maar geheel los hiervan Hans, ik heb in zijn algemeenheid grote twijfels aan Maarten Hajer, die zal Bart Verheggen echt niet aanspreken op datgeen wat hij als ambtenaar uitvreet. Trouwens is die Bart Verheggen niet van een soort “weigerambtenaar”, want het brede publiek staat hij niet tot dienst. Hij berijdt immers zijn eigen stokpaardjes.

 11. Rob de Vos

  zodra men aan ’s lui nering komt (klimaatfabriek), dan wel diepgelovigen in hun ziel raakt  (AGW-adepten) is het te verwachten dat je valse reacties krijgt. Trek het je niet aan, het betekent dat je boodschap aangekomen is.

   

  Overigens vind ik dat meneer Verheggen gewoon zijn site mag voeren, hij zou alleen iets adequater moeten reageren zodra mensen de Tweede Wereldoorlog er bij gaan halen. Het internet heeft nogal wat ongeleide projectielen, een blogredacteur dient daarom alert te zijn op dergelijke ‘vliegende Hollanders’ lijkt me. 

   

   

 12. louis-portugal

  Hans en anderen .

  Ik zag net een mooie glossy met best wel goede artikelen.

  Echter bij EEN artikel vielen mijn schoenen uit.

  WETENSCHAP IN BEELD  nr 5– 2013.  Niet 2000 dus.

  Op bladz. 20 staat een arrtikel dat heet.

  Het weer van de toekomst.

  NATTER WARMER WOESTER.

  Bij de inleiding.~

  Het IPCC …… van de V.N. bewijst dat veel weersverschijnselen vaker en heviger optreden

   

  (Overigens bewijzen ze dat niet maar denken dat te constateren.)

  Dat is nogal wiedes: de wereldbevolking stoot gigantische hoeveelheden CO2 uit  enz. enz.

  Hierbij staan nog wat grafieken die niet kloppen.

  Geen enkel woord over de stilstand van de temp.stijging van de laatste 15 jaar en ook geen enkel woord over enige kritiek of sceptici.

  Het is vandaag 8 juni en ik heb daarnet IN PORTUGAL, en niet direct aan de kust waar het nog veel kouder is, even een kachel aangedaan.

 13. Brekebeen

  En het allerleukste is nog wel dat al die AGW-ers deels zijn opgebouwd uit koolstof uit CO2!

  Ga maar na:

  Planten maken glucose uit CO2, daarvan afgeleid onstaan in planten tal van andere molekulen zoals aminozuren -> eiwiten, vetzuren -> olie & vetten, DNA, cellulose, etc.

  Die worden vervolgens verorberd door andere wezens en uiteindelijk vaak ook door ons.

   

  Al dat gezonde spul, vol met ‘vitamine CO2′  😉

   

  CO2 is du niet alleen plantenvoedsel, het is uiteindelijk ook ons voedsel. Zonder CO2 bestond de mens niet…..

   

   

 14. Bob Fleumer

  Mensen read my lips, over een paar jaar gaan we zeggen we moeten meer CO2 in de atmosfeer toelaten, onze gewassen groeien daar beter van.

  Mensen CO2 is een levenbrengend gas dat door de planten als groeimiddel wordt gebruikt.

  Dat gelul over parts per million het is wel 380 ppm dat klinkt als veel maar het is 0,04 procent waar praten we in godsnaam over?

  Zonder CO2 gaat het niet!!!!!!!

 15. janos73

  “Men kan zich afvragen of deze status wel verenigbaar is met die van
  webmaster, die podium geeft aan malicieuze en intimiderende aanvallen op
  degenen die van mening zijn dat AGW niet klopt”

   

  Ten eerste zijn de opmerkingen niet van Bart dus hij is er ook niet verantwoordelijk voor.

   

  Ten tweede is het verbieden van het hebben van een weblog een erger stukje censuur dan het vragen aan ene Hans Labohm om met zijn propaganda te stoppen.

   

  Dat je al 10 jaar blogt over het klimaat maakt het alleen maar erger dat je nog steeds het verschil niet kent tussen weer en klimaat en dat je mensen op basis van statistische ruis probeert te overtuigen dat de opwarming gestopt is.

   

  Hier nog maar een keertje in de herhaling 16 jaar geen opwarming…..

   

  http://blog.hotwhopper.com/2013/06/whats-that-about-16-years-since-1996.html

 16. janos73

  Hans,

   

  dit meen je niet toch….

   

  “Mocht je nog behoefte hebben om meer gal over mij te spuwen, dan kun dat
  in de commentaren op mijn ‘postings’ doen. Daar tref je ook
  mensen/wetenschappers aan, die van wanten weten en op mijn lijn zitten.”

   

  Nog_een, Natte_aap, NN en ikzelf weten inderdaad van wanten maar zitten zeker niet op jouw lijn. De rest……

 17. M. Brandenburg

  Janos vertel nu eens eerlijk wat je vind van die echte wetenschappers die een voor een het zinkende alarmistische schip verlaten. Of ga je nu om namen vragen die je zefl heel goed weet. 

   

  Alarmisten van het eerste uur geven publiekelijk toe dat het niet gaat zoals de hoge warming oppergod (het computermodel, die modellen die afgelopen week compleet met de grond gelijk zijn gemaakt, http://wattsupwiththat.com/2013/06/06/climate-modeling-epic-fail-spencer-the-day-of-reckoning-has-arrived/#more-87735 ), uiteraard zal je het willen negeren, daar het niet van de warming propogandakanalen afkomt, dus dan negeer je gewoon keiharde feiten. ) het heeft voorspeld en met staart tussen de benen druipen zij af. 

   

  Je zet jezelf neer als een soort deskundige, wat ik tot zover heb begrepen vooral in de “ik weet het niet kunde”, maar door heel veel te draaien en spelen met woorden wil ik geloofwaardig overkomen. Een kenner als jij kan direkt met een oogopslag zien dat datgene waar de gehele opwarming mythe aan is opgehangen bij het grof vuil kan. En dan val je weer terug op 97% van Cook, die ook al uit elkaar is getrokken, en wel door dgene die zogenaamd volgens de 97% bij die 97% horen. Onderzoek dat iets anders laat zien toch als ondersteunend klasseren. Wanneer houdt het gelieg, gedraai, het verbergen van informatie, en het niet willen delen aan informatie om je onderzoek door anderen te kunnen laten testen eens op?

   

  Hoe kan je lke dag weer na zoveel leugens gelieg en gedraai nog in de spiegel kijken en echt daadwerkelijk geloven in dat wat je denkt uit te dragen. Neem jezelf voor eens is serieus. 

   

  Of ben je deskundige dagtaak het spelen van de clown, want dat doe je namemlijk heel deskundig. Wil hier de transcriptie van mijn woorden ook netjes ontvangen of geloof je het wel?

   

 18. sprx

  Jezus, Hans, wat een religieus gekots krijg je over je heen.
  Schandalig.

 19. WHS

  Beste Janos 73,

   

  Onvoorstelbaar zijn uw reacties, zeker ten aanzien van Hans Labohm.

  Angst moet uw drijfveer zijn. zonder twijfel dwingt u dat tot mijdingsgedrag, bijvoorbeeld door elke realiteit rond AGW te ontkennen.

  Bent u even Spaans benauwd voor milieuvriendelijke, duurzame, veilige en goedkope kernenergie?

   

  Beperk u in het vervolg tot feiten. Dat is wat anders dan uw interpretatie van de natuur/feiten.

   

  Of bent u vriend van  Hajer ? Leeft u van subsidies?

   

  WHS

 20. janos73

  Beroepsverbod,

   

  “De AGW aanhangers zijn de nieuw gristelijk linkse religieuzen. Discussie
  met gelovigen heeft geen enkele zin. Ze bestoken je met hele en halve
  waarheden uit hun AGW bijbel.”

   

  grappig dat Spencer een schte chjristelijke achtergrond heeft en die belangrijker vond dan de feiten uit onderzoek…. Wat vind je daar eigenlijk van?

   

  En verder beter hele en halve waarheden dan leugens…

 21. NN

  Hans, krijg je nou ineens een aanval van ‘eerlijk’?

  Mag ik als voorbeeld het stukje over de BBC van even geleden aandragen?

  Je zat er zo ongelofelijk naast, brengt schade toe aan mensen / instituten, maar een rectificatie zat er niet in.

  Als jij je als eerlijk wilt afficheren, dan lig ik naast mijn stoel. Schuddebuikend.

  Groetjes, No-Nonsense

 22. janos73

  Rob de Vos,

   

  “Overigens vind ik dat meneer Verheggen gewoon zijn site mag voeren, hij
  zou alleen iets adequater moeten reageren zodra mensen de Tweede
  Wereldoorlog er bij gaan halen.”

   

  Inderdaad de persoon die begon over “Neurenberg” beter zijn mond kan houden …..

   

  Wie was dat ook al weer, Hans…. Weet jij het nog?

   

  https://klimaatverandering.wordpress.com/2013/04/13/hans-labohm-vindt-de-projecties-van-de-klimaatwetenschap-te-optimistisch/#comment-5397

 23. janos73

  Ook Boos,

   

  “Trouwens is die Bart Verheggen niet van een soort “weigerambtenaar”,
  want het brede publiek staat hij niet tot dienst. Hij berijdt immers
  zijn eigen stokpaardjes.”

   

  Hij volgt de mainstreaam wetenschap, ik zou me ergeren als ambtenaren hun tijd zaten te verdoen met allerlij niet onderbouwde meningkjes…

 24. Waarnemer

  Hans Labohm acht ik een bijzonder lezenswaardig, betrouwbaar en deskundig blogger op zijn gebied.

  Maar in dít blog maakt hij toch een foutje, zij het op een ander terrein. Hij schrijft:

  “Dat doet mij aan de praktijken denken, die tot voor kort in totalitaire systemen werden toegepast”.

  In dat zinnetje hoort ‘tot voor kort’ geëlimineerd te worden Hans (en ‘werden’ vervangen door ‘worden’). Totalitaire praktijken van diverse snit  zijn in Europa nog altijd en in steeds heviger mate aan de orde van de dag. Maar dat weet je natuurlijk wel.

 25. Makropoelos

   

   

   

  En nu zijn er ineens slimmerikken die in willen grijpen, maar hoe dat weten ze eigenlijk niet.

   

  Trias liet ons een poosje geleden weten dat er zo maar een heelal gelijk het onze zou kunnen komen en dan het bestaande heelal zou opslorpen.

   

  Goed zo dacht ik, zijn we van alles in klap af, vooral van de EU en de islam. Tegenslag, want Trias liet ook weten dat dit nieuwe heelal, wat het onze zou opslorpen, zich pas in 23 miljard jaar zou melden.

   

  Toen dacht ik weer, ai dan heeft de mensheid nog even tijd om door te rotzooien. Maar dat zal niet zijn, het huidige heelal gaat nog miljarden jaren door, maar dan zonder ons. En het zal ons wel lukken dat dit binnenkort staat te gebeuren. Tenslotte zijn we genieen, nietwaar.

   

  Bij Brekebeen, zag ik iets over “Schetentax” maar ik ben bang dat we het daar ook niet mee gaan redden om mee te mogen blijven doen.

   

  Er liepen twee vrienden langs het strand, hand in hand en gelukkig getrouwd en de 1 zei: lekker windje he? Ja zei de ander, zal ik er nog 1 laten? 

   

  Conclusie. Leven en laten leven. Na ons zijn het weer allemaal anderen met houten koppen. (Antwerps gezegde).

 26. AndreBijkerk

  Het verschijnsel dat we hier volop in actie zien, staat bekend als morale paniek. Iets dat ongetwijfeld voor de mensheid in de oertijd een goede zaak was, maar dat heden ten dage behoorlijk in de weg staat van een mooie toekomst. Morale paniek gaat ongeveer als volgt:De “Morale Ondernemers” hebben een Heel Belangrijke Boodschap voor het volk.  Er is een grote bedreiging voor de samenleving die absoluut afgewenteld moet worden of we gaan ten onder.  Helaas is er een groep dwarsliggers die hier niets van willen weten, de zogenaamde volksduivels. Deze moeten absoluut onschadelijk worden gemaakt, anders gaat het helemaal mis.

   

  Een dergelijk mechanisme is herkenbaar door de eeuwen heen. Soms heten de volkduivels heksen, soms mogen ze niet worden genoemd of de wet van Godwin treedt in werking, maar nog nooit heeft het verschijnsel zich zo sterk geuit als in the global warming onzin.

   

  Achtergrond:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_panic

  http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_entrepreneur

  http://en.wikipedia.org/wiki/Folk_devil

   

  ook direct gerelateerd aan

  http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink

   

   

 27. Peter Klein

  De wereldtemperatuur zal dalen, wanneer de thermometers weer worden teruggeplaatst en opgenomen in de statistieken, nadat ze jaren geleden zijn weggehaald en weggepoetst in noordelijke gebieden als Canada, rusland en Siberie.

   

  De russen en chinezen doen nog steeds niet mee in het klimaatalarmisme.

  Zijn zeker te dom of: onverantwoordelijk…

   

  Gek dat alle chinese zonnepanelen naar europa en de usa gaan, en er nauwelijks één in china is opgesteld, terwijl die industrie toch miljarden aan verliezen draait., vandaar de dumping ervan

 28. NN

  Peter, denk je dat het Noordpoolijs ’s zomers ook weer naar het oude niveau gaat als die thermometers teruggeplaatst worden? Dat zou een zorg minder zijn.

 29. Hans Labohm

  Peter Klein,

   

  Je schrijft: ‘De russen en chinezen doen nog steeds niet mee in het klimaatalarmisme.’

   

  Sterker nog! Hier dan een primeur!

   

  De Chinese Academie van Wetenschappen heeft het NIPCC-rapport vertaald en uitgegeven.

   

  http://www.nipccreport.org/reports/reports.html

   

  Op 15 juni zal daarover een studieconferentie plaatsvinden in Peking.

   

  Nu onze KNAW nog!

   

   

 30. janos73

  Peter Klein,

   

  inderdaad ze staan nauwelijks in China zelf….

   

  Met 8,043 MWp staat er meer in China dan in de VS en staan ze op de derde plaats wereldwijd

   

  http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_by_country

   

  Trouwens ook windmolens doen het aardig in China

   

  China is daar de nummer 1……

   

  http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_by_country

   

  De opwarming boven de poolcirkel gaat sneller dan gemiddeld, daarom laat GissTemp ook een sterkere stijging zien dan HadCrut.

   

  Maar je kunt het ook gewoon zien aan de hoeveelheid sneeuw die ’s zomers blijft liggen dat wordt steeds minder (maar dat zal wel komen omdat het kouder wordt)

 31. Stendec

  @janos73  12:39

  ‘Als we niets willen weten over de klimaatvariabiliteit in het Holoceen, past ons ook geen verbazing over uitschieters in regenval, droogtes, temperatuur en wat dies meer zij. Door recente variabiliteit toe te schrijven aan menselijke oorzaken, hoeven we kennelijk niet verder meer na te denken. De ‘schuldige’ is immers gevonden.’

   

  prof. Henry Hooghiemstra, UvA

 32. Hans Erren

  Neurenberg is teveel eer, want de veroordeelden van Neurenberg waren echte misdadigers.

   

  Inquisitie dekt de lading veel beter dan Neurenberg: vele onschuldigen werden door de inquisitie veroordeeld enkel omdat ze een andere mening er op na hielden dan de officiele leer van de kerk.

   

  De klimaathype heeft inderdaad fundamentalistisch religieuze trekjes gekregen. Blijf porren Hans, je doet fantastisch werk. De alarmisten worden radeloos.

 33. M. Brandenburg

  Slimme Janos haalt de gisstemp aan, die is echt geweldig, deze vloeien temperatuur namelijk uit. Als je nu heel veel lol wilt beleven dan ga je naar deze link; http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/

   

  Vervlogens laat je de mpa maken ovolgens de gegevens die het GISS gebruikt, uitvloeien van de temperatuur over maar liefst 1250 KM… Je ziet de kaart en je denkt alle mensen wat een opwarming. Vervolgens ga je terug naar de map maker, en je zet hem op 250KM (de afstand tussen Rotterdam en Groningen die al vele graden verschil kan opleveren. T-shirt Rotterdam kan volgens eigen ervaring schaatsen in Groningen betekenen) , je makt de map en je valt om van verbazing… Niet alleen is er geen meting van die algehele opwarming rond de poolcirkel, nee je ziet dat men er geen temperatuur meer… er staan een paar stationtjes blijkbaar hier en daar, maar niet voldoende om een geclaimde opwarming te constateren. 

   

  Het op 250KM zetten van de map generator, zou je eigenlijk al direct heel erg moeten doen twijfelen en voor eigen goed eigenlijk niet mogen gebruiken om je argumenten kracht bij te zetten. 

   

  Maar als men wilt weten waar die temperatuur dus niet gemeten wordt(de opwarmende bergen van Bolivia bijvoorbeeld. men vloeit uit vanaf het strand van Peru) is het een heel interesante map generator!!

   

 34. Matthijs

  Nope, geen PVV achterban, probeer opnieuw!

  Weet niet wat dat er mee te maken heeft trouwens, maar als dat het enige punt is waar over je valt, kunnen we alleen maar concluderen dat je het met de inhoud van de boodschap eens bent.

  AGW is geen serieuze wetenschap,.

  Waarvan akte!

 35. janos73

  Hoevenapp,

   

  Dat Spencer rechts is en Christelijk interessert mij niet zoveel anzich, wel dat hij een verklaring heeft ondertekend dat hij van mening is dat God er voor gezorgd heeft dat de aarde niet kan opwarmen.

   

  Dit heeft natuurlijk invloed op het resultaat van zijn onderzoek. Want hoe kan hij nu als uitkomst van zijn onderzoek de invloed van de mens accepteren als hij dat al bijvoorbaad uitgesloten heeft?

   

  En dat hij rechts is m aakt ook al niet uit, maar hij moet er voorzorgen dat hij de wetenschappelijke feiten weergeeft en niet op de stoel gaan zitten van een bestuurder.

   

  Trouwens op zijn website is ook al wat aan te merken, hij heeft heel lang een 3e graads polynoom laten zien (staat nog steeds op de site van WUWT) die de (onterecht) indruk geeft dat de aarde aan het afkoelen is, dat is echter de eigenschap van de polynoom en niet van onderzoek oid en heeft dus niets in de grafiek te zoeken

 36. janos73

  Matthijs,

   

  dan libertarier die staan nog verder van de werkelijkheid af dan de PVV-er (moeilijk maar het is wel zo)

 37. janos73

  M. Brandenburg,

   

  Dei 125 is een smoothing van de temperatuur en gaat over de afwijking (en die wordt trouwens minder hoe verder je van het meetpunt afkomt) en dat schijnt (en ook daar is onderzoek naar gedaan) redelijk overeen te komen.

 38. Matthijs

  Niet zo ver van de werkelijkheid als jij,.

  Wilders blijkt toch iedere keer maar weer gelijk te krijgen, dus zo ver van de werkelijkheid staat de PVV niet af.

  Ver van de politieke werkelijkheid, ben ik met je eens. Maar die zit op Mars en wij leven op aarde.

 39. Matthijs

  hahhahahahaahahahahhaa!

  serieuze wetenschap!

  hoe krijg je het er uit!

  hahahahhahaha!

  misschien een wetenschap voor de Stapeltjes! Rest van de echte wetenschap piest in zijn broek van het lachen!

  wetenschap!

  ha!

 40. NN

  Aanhakend daarop zou in HL willen vragen om op te houden met het woord ‘klimaathysterie’ e.d.

  Klinkt leuk voor de PVV achterban, maar we hebben het hier nog steeds wel mooi over serieuze mensen, wetenschappers.

 41. Trinity

  Beste Rob de Vos,

   

  Let wel dat Hans Labohm de eerste is die “.. de Tweede Wereldoorlog er bij [is] gaan halen.”

  Eerst beantwoordt Labohm het zeer beleefde maar wel kritische commentaar van Joris met: “.. aan de praktijken denken, die tot voor kort in totalitaire systemen werden toegepast.“ Vervolgens begint Hans Labohm, in antwoord op Neven, zélf over: “.. een ‘Neurenberg’ voor klimaatsceptici

   

  Echter, reageerder Neven riep alleen op tot aansprakelijkheid, en Joris doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid: “.. Wilt u dat aub overwegen, voordat u nog meer schade aanricht?

   

  Degene die dus de Tweede Wereldoorlog erbij is gaan halen – is Hans Labohm.

   

 42. Caroline

  NN, ach schatje toch, heb je er opeens bezwaar tegen dat er nare woordjes gebruikt worden voor mensen van wie je de slippendrager bent. En nare woordjes voor klimaatdeniers en flat earthers, die mogen natuurlijk wel, niet?

   

  Steek die verontwaardiging maar daar waar de zon niet schijnt, want dat is voor een klimaathystericus natuurlijk dubbel prettig.

 43. NN

  Aldus de PVV-achterban

 44. hoevenap

  De heer Spencer is politiek rechts en christelijk , maar dat maakt zijn werk als expert op klimaatgebied en de gegevens die hij in overzichtelijke grafieken zet niet minder belangrijk.

  Deze gegevens zijn juist en worden zonder “cherry picking” op zijn blog en elders gepubliceerd.

  Dat deze gegevens de klimaatalarmisten niet uitkomen is wat anders. 

  Klimaatalarmisten die satellietgegevens in twijfel of negeren zijn gewoon “verkeerd bezig”.

  Deze gegevens hebben betrekking op de lucht en zeewateroppervlakte temperatuur op aarde en worden waargenomen vanuit satellieten via de thermische microgolf emissies van bijvoorbeeld zuurstofatomen in de atmosfeer.

  De temperatuur vlak boven het aardoppervlak en het zeewateroppervlak lopen de afgelopen 10 ( of 15) jaar niet meer op, dus “warmt de aarde in deze periode niet meer op”.

  Ook poneert de heer Spencer hypothesen en probeert die zo veel mogenlijk met bewijzen te staven.

  Ook deze hypothesen komen de heren klimaatalarmisten niet zo goed uit daar ze na met wetenschappelijk gefundeerde bewijzen en aanwijzingen de AGW theorie tenminste ondergraven.

  Een van zijn collega’s vult de bekende (klimaat) gegevens van 15 of 20 jaar geleden in de nieuwste bekende “klimaatmodellen”in en daarbij blijkt tot op heden geen enkel bekend model maar in de richting van de aktuele werkelijkheid te komen (als men de foutenmargeniet onacceptabel groot neemt)

  Waarmee bewezen is dat deze modellen niet juist zijn.

  De meerderheid van de klimaatsceptici zijn van mening dat de opwarmende invloed van CO2 toename in de atmosfeer niet de hoofdoorzaak is van de iets minder als1 graad per eeuw temperatuurstijging in de afgelopen 100 jaar. Vele klimaatsceptici zien de zon als de grote drijver van de klimaatsverandering en allerlei zeestroom veranderingen volgens oscillerende patronen.

  Dat komt allerlei klimaatalarmisten niet goed uit , om maar niet te spreken van de enorme economische belangen de de “klimaathype”als basis hebben. Aan de zon kan men niets veranderen en aan zeestromen ook niet..

  Daarom alleen al hebben deze heren in de VS natuurlijk last van betaalde vuilspuiters wat hun wetenschappelijk en semi-wetenschappelijk werk aangaat.  Dat is wat klimaatsceptici ( en op veel andere terreinen ook) betreft gewoonte in de VS en dat blijkt hier nu ook opgang te gaan maken.

  Een discussie over het klimaat wordt verstoord door “geschreeuw” en in de media worden de klimaatsceptici doodgezwegen of belachelijk gemaakt.

  Intussen druppelt toch een zekere verandering in sommige media door en dat is weer de rede dat de klimaatalarmisten voluit in de tegenaanval gaan. Ze reageren hierbij net als een godsdienst , die “geloof je, of niet”, tegenspraak wordt niet geduld.

  De bekende natuur- milieu en duurzaamheids kongsi gaat natuurlijk ook  door met de bekende juridische vertragingstaktiek, aangevult door zwartmakerij op grote schaal van “tegenstanders”.

  Intussen gaan de verkeerde “duurzaamheidsmaatregelen” gewoon door en worden zodoende bakken met gemeenschapsgeld verkeerd besteed.(in tijden dat het economisch niet zo voor de wind gaat).

 45. NN

  Eerlijk is eerlijk. Natteaap heeft wel een punt.

 46. Rob de Vos

  wie kaatst moet de bal verwachten… 

 47. Natteaap

  Iemand doet zeker hysterisch maar diegene ben je toch echt zelf. Neurenberg?? Misschien kom je ook langzaam op het punt dat je je realiseert dat de afgelopen tien jaar van je leven verspilde moeite zijn geweest. En reageer je daardoor steeds hysterischer. Wel begrijpelijk op zich.

 48. Caroline

  NN, je weet wel beter, althans, je zou beter kunnen weten.

   

  Maar stel: de PVV-achterban is er blij mee, wat zegt dat dan over klimaathysterie? Ik kan er in ieder geval geen argument voor/tegen wat dan ook in zien.

 49. janos73

  M. Brandenburg,

   

  trouwens hoe gaat ene libertarier om met iets complex als vervuiling uit meerdere bronnen die misschien in meerdere landen staan?

   

  Ik weet voor een libertarier bestaan landen niet maar het zijn nu eenmaal feiten dat die op dit moment wel bestaan….

   

 50. janos73

  M. Brandenburg,

   

  “Alarmisten van het eerste uur geven publiekelijk toe dat het niet gaat zoals de hoge warming oppergod”

   

  Je bedoelt dat Spencer heeft gezegt dat het minder opwarmt dan de modellen zeggen

   

  1. Spencer gelooft op religieuze gronden niet dat de aarde kan opwarmen. Hij is ondertekenaar van de “cornwell Alliance” daar in staat onder andere

   

  “We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design
  and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust,
  resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for
  human flourishing, and displaying His glory. Earth’s climate system is
  no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of
  warming and cooling in geologic history.”

   

  Inderdaad duidelijk een goede basis voor een wetensschapper die zich laat leiden door onderzoek en niet eerst zijn conclusie trekt voor hij gaat beginnen (dit was dus sarcatsisch bedoeld, ik vertrouw nog geen creationistische theoloog)

   

  http://wottsupwiththatblog.wordpress.com/2013/06/07/roy-spencer-and-the-cornwall-alliance/

   

  Ook een bekende quote van hem

   

  “I
  view my job a little like a legislator, supported by the taxpayer, to
  protect the interests of the taxpayer and to minimize the role of
  government.”

   

  http://thinkprogress.org/climate/2011/07/06/261843/roy-spencer-job-minimize-the-role-of-government/

   

  Inderdaad iemand die met een “open mind” naar de feiten kijkt…..

   

  Ook was hij de auteur van een wetenschappelijk onderzoek dat zo verschrikkelijk was (oorzaak en gevolg omgedraaid) dat de hoofdredacteur in een maand opstapte uit schaamte en waarvan de rebuttal wel heel erg snel heel erg veel gehakt maakte van het hele zooitje http://www.realclimate.org/index.php/archives/2011/09/resignations-retractions-and-the-process-of-science/ en http://scienceblogs.com/deltoid/2011/09/06/dessler-shows-that-clouds-aren/

   

  En dan zijn er natuurlijk ook nog wat technische zaken die wijzen op een probleem met de satelieten….

   

  http://davidappell.blogspot.in/2013/06/speaking-of-epic-fails.html

   

  Meer over Spencer

   

  http://bbickmore.wordpress.com/roy-spencer/

  http://www.desmogblog.com/roy-spencer

  http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Roy_Spencer

   

  http://palehorsedesign.tumblr.com/post/11075353247/science-doesnt-really-give-a-shit-about-your

   

  Inderdaad WUWT maakt weer een hoop kabaal maar wetenschappelijk stelt het allemaal niet zoveel voor

 51. Beroepsverbod

  De AGW aanhangers zijn de nieuw gristelijk linkse religieuzen. Discussie met gelovigen heeft geen enkele zin. Ze bestoken je met hele en halve waarheden uit hun AGW bijbel. Het is uiterst kwalijk dat deze sekte zo diep in de maatschappij is doorgedrongen, het kost ons miljarden aan flauwekul subsidies. Miljarden die nodig zijn om onze economie concurerend te maken. Deze sekte parasiteert op oud gristelijke gekkigheid als schuld en boete. Geen wonder dat bijvoorbeeld Trouw en Volkskrant werkelijk schaamteloos “groen”  zijn. 

  Dit AGW geloof is een nieuw vorm van fascisme, totalitair, ondemocratisch en alles vernietigend. Ga door Hans, laat die sekte leden maar brullen!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.