Rapport Groene Rekenkamer over windenergie

Na het vernietigend oordeel van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg over windenergie is nu ook de Groene Rekenkamer met een rapport over dit thema uitgekomen: ‘Windenergie in Nederland. Kosten en Baten. Inclusief een berekening van de plannen voor een Nationaal Energieakkoord.’ Het resultaat liegt er niet om.

Het rapport is geschreven door ir. Jeroen R. F. Hetzler, gecontroleerd door dr. C. (Kees) le Pair en door prof. dr. Richard S. J. Tol.

Aan de samenvatting ontleen ik het volgende:

Het effect van windenergie op de Nederlandse terugdringing van CO2–emissie is marginaal tot onmeetbaar. Dit is mede het gevolg van de lager dan verwachte prestaties van windturbines en hun tegenvallende economische levensduur.

Ongesubsidieerde Nederlandse windenergie lijkt dan ook onhaalbaar.

Door de Nederlandse windambities moet de belastingbetaler jaar na jaar tot tenminste 2031 tientallen euro’s per maand meer aan koopkracht inleveren. In 2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt. Door de netbeheerder doorberekende extra kosten komen hier nog bij. Hier bovenop komt mogelijk, vanwege het concept Nationaal Energieakkoord, nog eens € 9,- per maand, mits het akkoord in de huidige vorm daadwerkelijk van kracht wordt. De schatting is dat in 2020 de gemiddelde energiebelasting hierdoor uitkomt op ongeveer € 90 per maand per huishouden.

De haalbaarheid van de windambities wordt door het CBS en PBL betwijfeld. Het Parlementair onderzoek Kosten en baten energie- en klimaatbeleid van de Tweede Kamer laat zich bovendien kritisch uit over de kosten, de controle erop en het effect op CO2-terugdringing door duurzame energie zoals windenergie. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of het wenselijk is deze weg te vervolgen ten koste van koopkracht, economische groei en onderzoek naar wel levensvatbare technologieën voor elektriciteitsopwekking.

Onbeantwoord blijven de vragen hoe groot het effect van de Nederlandse inspanning in graden Celsius is op het tegengaan van de opwarming van de aarde en hoe groot het effect op onafhankelijkheid van energie-import is.

Ongesubsidieerde Nederlandse windenergie is dan ook onhaalbaar. Een commercieel bedrijf zou zich zonder die subsidies nooit aan investeringen in windindustrie wagen.

Aldus de samenvatting van het rapport.

Het volledige rapport in pdf is als bijlage toegevoegd.

De website van de Groene Rekenkamer is hier te vinden.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

63 reacties

 1. NN

  Jan Rap en z’n maat gaan weer helemaal los hier. Een groot feest der ‘scepsis’.

  Het klimaat verandert niet, of niet door ons, of we kunnen er niks aan doen, of het is te duur, te laat of we hebben er gewoon geen zin in. De ‘Groene’ rekenkamer in optima forma.

  Op mijn inhoudelijk punt (dat uitspraken over rendement alleen zinnig zijn icm de aannames) wordt niet ingegaan.

  De kolenlobby zal blij zijn met jullie.

 2. dirkse

  China en India bouwen de komende jaren 800 nieuwe kolencentrales.

  China’s economie draait voor 75% op kolen.

  En wat doet Europa: zijn industrie de grens over jagen.

  Welkom in kabouterland met zijn gehersenspoelde smurfen. 

   

 3. NN

  De schrijver en ‘controleurs’ van het ‘G’RK rapport hebben geen verstand van energie of van cijfers of van beiden. Om maar een voorbeeld te geven van het treurige niveau van het ‘rapport’:

  “Volgens de specificatie van NOP [Noordoostpolder] is de jaarlijkse opbrengst ca. 1.400 MWh … door 86 windturbines met een gezamenlijk vermogen van ca. 430 MW.”

  Ik zou zeggen dat ze daarvoor 1.400 MWh / 430 MW = 3 uur en 1 kwartier moeten draaien. Per jaar!!!

  Nou maken dit soort fouten niks uit als je een mening hebt, die je onderbouwd wil zien. Maar als je dit tegen serieuze mensen zegt maak je je natuurlijk onsterfelijk belachelijk.

  Ergo: enkele reis prullenbak.

 4. trias politica

  Ben je nou gewoon dom, of zit je expres de boel te verstieren? Wat kosten 86 van die windmolens? Bouw, onderhoud, verbruik. Zet dat eens af tegen het rendement. Hoeveel uur denk je dat die 86 molens moeten draaien om qua investering quitte te spelen? Jij bent toch ons rekenwonder? Nou, vertel, hoeveel uur?

 5. Hans Erren

  1400 MWh <b> per molen</b>

  lezen kun je ook al niet.

 6. DWK

  NN

   

  De kolenlobby is blij met het Duitse energiebeleid.

   

  Verder begint het met dat getrol van jou en de man die in India bezig is de welvaart te bevorderen (of maakt kameraad janos ze armer, dat kan natuurlijk ook) een beetje op een krakershol te lijken.

 7. NN

  Erren, er staat: “ls voorbeeld kan het voorgenomen windturbineterrein Noordoostpolder (NOP) dienen. Volgens de specificatie van NOP is de jaarlijkse opbrengst ca. 1.400 MWh en de bijdrage aan de Nederlandse elektriciteitproductie 1,2% [6]. De vermeden uitstoot bedraagt dan ca. 800 kiloton/jaar (CO2-emissiefactor 0,57kg/kWh [7] ). Dit is 0,4% van de totale Nederlandse emissie en wordt bewerkstelligd door 86 windturbines met een gezamenlijk vermogen van ca. 430 MW.”

  Waar zie jij staan dat de 1.400 MWh per molen is?

  En al zou je gelijk hebben (wat natuurlijk niet zo is), dan zou iedere molen 1.400 MWh /(430 MW / 86) = 280 uur moeten werken per jaar. Dat is 3% van de tijd.

  Get real.

  Trias politica, ik ben niet dom, maar kan gewoon rekenen. Waar maak ik dan een fout volgens jou in mijn reactie van 00:01? (hint: nergens)

  Ik vind het wel oprecht vervelend dat ik het ‘sceptisch’ feestje verstier. Maar laten we afspreken dat we de sommetjes in ieder geval maken zoals we op de lagere school geleerd hebben, okay?

 8. Grietver

  Een foute aanname? Het is geen aanname en het is niet fout. Hier wat cijfers uit 2010:

  Nederland stoot 168 miljoen ton CO2 uit, de energiesector draagt daar voor 36% aan bij, windenergie draagt voor 3,4% bij aan de energiesector. De maximale beperking van CO2 uitstoot is daarom 1,2%. Maar daar moet je nog wat van aftrekken omdat het produceren, plaatsen, aansluiten en onderhouden van windmolens weer CO2 uitstoot met zich meebrengt. En je moet er nog iets aftrekken voor minder renderende backup centrales, al wordt dat tegenwoordig steeds beter.

  Dus onze windmolens zullen op dit moment nooit meer besparen dan 1% op onze uitstoot. Dat noem ik met recht ‘zeer beperkt’. Voor zo’n ‘ballpark figure’ hoef je niet op zoek naar wetenschappelijke papers. Je kan gewoon je lagere school wiskunde gebruiken en zelf nadenken.

 9. Grietver

  Wat is nu precies de ratio achter deze reactie van je? Moet ik dat zo zien:

  ‘De Groene Rekenkamer heeft zich positief uitgelaten over kernenergie, maar in de USA is een kerncentrale die te weinig geld heeft om schoon af te sluiten, dus de Groene Rekenkamer zal ook wel fout zitten over windenergie‘.

  Is dat het ongeveer? Tja, dan zou ik wel een paar kritische opmerkingen over je logica kunnen maken.

 10. Grietver

  NN, fijn dat je het echt hebt gelezen, maar je zoekt spijkers op laag water. Ze hebben in de lopende tekst de eenheid verhaspelt en in de berekening hebben ze wel de juiste waarde gebruikt. Dit klopt niet, maar doet structureel niets af aan het rapport.

   

  De tekst is fout:
  NOP heeft het over “1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit” ( http://www.windkoepelnop.nl ). Dat is natuurlijk 1400GWh en niet 1400MWh zoals de lopende tekst in het rapport vermeld.

   

  De berekening is goed:
  Maar in de berekening is het juiste getal gebruikt. Er wordt een aandeel in de Nederlandse elektriciteitproductie van 1,2% genoemd. Om hierin een evt fout van een factor 1000 te achterhalen is wikipedia betrouwbaar genoeg. Die noemt 104TWh totale elektriciteitproductie in 2008 ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_elektriciteitsmarkt ). 1,2% komt dan overeen met 1248GWh. Dus in de berekening hebben ze de correcte waarde van 1400GWh gebruikt en niet die foutieve 1,4GWh of 1400MWh

 11. Skeptic

  Ik ben een Skeptic maar begrijp absoluut niet hoe het mogelijk is dat een door Ir’s en zelfs een Prof gereviewed artikel zulke fouten kan bevatten. Een windturbine op land heeft een effectiviteit van tussen de 12 en 18%.  Een turbine levert nauwelijks vermogen bij windsnelheden beneden ~8 m/s en boven ~18 m/s  worden ze uitgeschakeld. Laten we even uit gaan van het gunstigste geval:

  0.18*8760uur = 1576,8uur. 1576,8uur*430MW maakt 678,24 GWh

   

  Ook met de uitstoot zit men een paar decimalen fout. Bij 570Kg per MWh zitten we bij 1400MWh op 800 ton en geen Kiloton.

   

  Bij 678,24 GWh hebben we dus 570ton per GWh resulterend in 386,6 kiliton.

   

  Ik denk wel dat men bij windenergie vergeet de spinning reserves mee te nemen in de berekening. Dit is nodig omdat men op ieder moment moet kunnen anticiperen op het gedeeltelijk of geheel (bij storm) wegvallen van de wind capaciteit.  Het elektriciteitsnet bestaat uit verschillende typen centrales. De baseload wordt in de regel gedekt door kolen en kerncentrales die lastig kunnen moduleren. Daarna komen de load following units. Dit zijn in de regel de Combined Cycle centrales (Gasgestookt) De spinning reserves dienen ongeveer gelijk te zijn aan het op enig moment door windturbines opgewekte energie. Daardoor kunnen de load following units zelden op vol vermogen draaien waardooor niet het rendement van rond de 58% bij vollast wordt gehaald. Bij deellast gaat het rendement significant omlaag (tot wel 15%) Tenslotte zijn er de zogenaamde peak shavers om de echt onverwachte schokken in het net op te vangen. Deze centrales hebben in de regel zeer lage rendementen (35-40% maar kunnen vaak wel binnen enkele minuten vol vermogen leveren.

   

  Het bovenstaande maakt duidelijk dat de vermindering van uitstoot door het gebruik van windturbines niet alleen schromelijk wordt overschat maar dat tevens wordt vergeten de zogenaamde CO2 vermindering het verlies aan rendement van de conventionele centales in de berekening te betrekken. Tenslotte wil niemand in het donker komen te zitten als het plotseling windstil wordt of gaat stormen. Het door windturbines geleverde vermogen wordt geheel bepaald door de beschikbare wind en die volgt in de regel niet de behoefte.

  Hoe meer turbines er moeten worden ingepast, hoe meer gasgestookte centrales er moeten komen, hoe lager het gemiddelde rendement van het gehele electriciteitsnet.

   

  Dit verlies aan rendement plus de subsidie voor het voor de operator van de turbines rendabel maken van windenergie wordt door ons via de elektriciteitsrekening betaald.

   

  Al met al valt windenergie dus in de categorie linkse hobby.

   

  Nog een laatste noot: Ten opzichte van het hoogtepunt is de verkoop van windturbines wereldwijd met 70% teruggelopen. Alleen in nederland is dit nog niet doorgedrongen en gaat met gerust nog een poosje door met het opzetten van windparken. (Deze informatie komt uit de eerste hand want ik ben werkzaam in de energiesector)

 12. Skeptic

  Zelfs die 1400 GWh is schromelijk overdreven en wordt in de praktijk nooit gehaald. (Zie mijn laatste post) Het potentieel van windturbines wordt iedere keer schromelijk overschat. Alleen op zee wordt een effectiviteit van maximaal 25% van het geinstalleerd vermogen gehaald.

 13. Grietver

  @NN

  “Op mijn inhoudelijk punt (dat uitspraken over rendement alleen zinnig zijn icm de aannames) wordt niet ingegaan.”

   

  Dat wordt toegelicht op pagina 5, onderaan.

  Windenergie is verliesgevend en van nul waarde voor de economie. 

 14. besserwessi

  De Gutmensch wenschdenkt de maakbare wereld bij elkaar.

  Energietransitie, multicul, EU, Euro, onderwijs, woningbouw er wordt daar veel wenschgedacht.

   

  Wie aan dat groepsdenken niet meedoet houdt zich stil of wordt kaltgestelt met een informeel Berufsverbot.

  Daarom verheffen alleen pensionado’s hun stem omdat ze werkelijk onafhankelijk zijn.

  Een van de zeldzame uitzonderingen is Wilders die zich aan het groepsdenken van de VVD heeft onttrokken en inmiddels een eigen machtsbasis heeft gecreeerd. Zijn machtsbasis bestaat vermoedelijk uit veel mensen die zich vanwege gezin, hypotheek of carriere stil moeten houden. Overigens is Wilders ook zwaar gestrafd door het inleveren van zijn persoonlijke vrijheid maar daar hoor je Gutmensch niet over. Wel hoor je de Gutmensch over de kosten van zijn beveiliging.

 15. trias politica

  Volgens mij hebben Hans en Janos een ‘geheime’ afspraak 😉 Want laten we eerlijk zijn, zonder geld erbij kosten windmolens geld. Dat geld is ook nog eens weggegooid geld, slechts bedoeld om de baantjes van de Janossen van deze wereld in stand te houden.

  Wie ook maar een klein beetje begrijpt van statistiek weet, dat het aantal variabelen gewoon te groot is om zinnige uitspraken te doen over klimaatverandering, laat staan trends te voorspellen. Daarvoor is de meetperiode bovendien te kort.

  Intussen worden honderden miljarden belastinggeld worldwide verspild aan deze nonsense. Groene Khmer is een betere benaming voor de AGW believers.

   

 16. Niek

  Vreemd dat janos hier zo reageert.

  Hij heeft in het land dat hem gastvrijheid verleent genoeg zendingswerk te doen….

 17. Rudolph Smits

  Dit is een wetenschappelijk rapport. Dat heeft niets maar dan ook niets met politiek te maken. Politiek gaat om het gevoel dat jij uit het goede onbaatzuchtige hout gesneden bent. Alles draait om bevrediging van dat heerlijke gevoel om goed te doen. Wat zeg ik, goed te zijn. En dat mag een ander best veel kosten.

 18. NN

  “Ongesubsidieerde Nederlandse windenergie is dan ook onhaalbaar. Een commercieel bedrijf zou zich zonder die subsidies nooit aan investeringen in windindustrie wagen.”

  Wat een drogredenering!! Het al dan niet rendabel zijn van de investering is afhankelijk van de elektriciteitsprijs, die de molenaar de komende 20-25 jaar ontvangt. En die weet je niet, dus kun je onmogelijk zeggen dat het niet rendabel is.

  Je kunt wel berekenen of het bij de huidige prijzen (dus zonder klimaatbeleid), met een aanname voor de jaarlijkse prijsstijging, rendabel is of niet. Maar dan nog is het zeer onwaarschijnlijk dat er in de 20-25 jaar geen klimaatbeleid gevoerd gaat worden. Hoewel, gezien het ‘sceptisch gehalte van de ‘G’RK zal dat wel juist hun aanname zijn.

 19. Grietver

  Je gaat niet in op het artikel en je schiet slechts op de boodschapper. Ga nu eens in op de hoofdzaken. Hier gewoon even wat feiten n.a.v. de inhoud van dit artikel:

   

  Feit: De CO2 besparing door windmolens is zeer beperkt.
  Feit: De invloed op de temperatuur is er niet of is niet meetbaar.
  Feit: De toeslag die ik op mijn afrekening van het energiebedrijf zie, is koopkrachtverlies.
  Feit: Er is in Nederland nog nooit iemand aan windmolens begonnen zonder subsidie.

   

  Wat is hier nu precies oneerlijk aan?

 20. Grietver

  “Het al dan niet rendabel zijn van de investering is afhankelijk van de elektriciteitsprijs, die de molenaar de komende 20-25 jaar ontvangt. En die weet je niet, dus kun je onmogelijk zeggen dat het niet rendabel is.”

   

  Dit argument is niet specifiek voor windenergie, dus snijdt geen hout. Vervang het woord “molenaar” door “eigenaar” en je ziet hopelijk dat je redenering toepasbaar is op alle energieleveranciers.

 21. janos73

  Grietver,

   

  feit nummer 1 is een aanname en wel een foute. En dat kan ik natuurlijk allemaal wel onderbouwen en zo met een wetenschappelijk studie die dat bevestigt maar dat interessert je toch niets.

   

  De groenerekenkamer is gewoon een stelletje libertariers die alles wat de overheid doet fout vinden. Als dat je mening is dan is een windmolen altijd fout en dus is ieder onderzoek wat je publiceert al een enorme geplukte kers.

   

  Daar hoef ik het onderzoek niet voor te lezen, dat weet ik al. Als het gereviewed is door Cees LePair betekend dat alleen maar meer van hetzelfde.

   

  Schieten op de boodschapper? Misschien wel, maar na een jaar of 3 op dit forum mag dat ook wel een keertje, ik kom zelden een onderbouwde mening tegen van Hans die meer dan 5 minuten kritische review kan weerstaan

 22. Matthijs

  feiten?

  daar doen onze japanners niet aan.

 23. Ook Boos

  Dat er nog aanhangers zijn van windenergie heeft meer te maken met het feit dat toepasbare, functionele techniek in de loop der jaren heeft plaatsgemaakt voor realisatie van wensdenken.

  Zolang er nog typetjes  zijn als Janos, ingenieur in India met een drukke functie en exemplarisch wensdenker, zullen we nog wel even met windenergie opgescheept blijven.

   

  Waarschijnlijk zijn de taken welke Janos in India als ingenieur moet uitvoeren voor hem een beetje te hoog gegrepen en hebben zijn collegae hem maar een pc met internettoegang ter beschikking gesteld zodat hij hier zijn CAGW lusten kan botvieren en zijn collegae geen last van hem hebben.

   

  Ga windmolens bouwen in India Janos!

   

   

   

   

 24. Niek

  In plaats van windmolens bouwt India in snel tempo meer dan 400 kolen gestookte centrales. In China komen er de komende jaren meer dan 600 bij.

   

 25. louis-portugal

  He Janos weer proficiat met jouw goed gefundeerd commentaar.

  In Franrijk (Le Havre) wordt al 92 % van het afval van de kerncentrale herrijkt voor hergebruik.

  Mischien moeten we ook maar stoppen met röntgen fotos, chemotherapie  en ander gebruik van stralingsmateriaal. want dat is verantwoordelijk voor de helft van alle kernafval.

 26. louis-portugal

  Niek en hoeveel kerncentrales???????????

  Ik meen 32 .

 27. NN

  @Grietver, het feit dat de ‘reken’ kamer er een factor 1.000 naast zit belooft weinig goeds voor de rest van het verhaal. Op economisch vlak (daar weet ik wel iets van) heb ik er ook geen vertrouwen in (zie mijn eerdere reactie).

  @Skeptic, dank voor dit minicollege 😉 Jij hebt er duidelijk wel verstand van. Maar … ik ben altijd achterdochtig met mensen die zich ‘sceptisch’ noemen. Die redeneren naar hun mening toe en laten dingen die ze niet uitkomen buiten beschouwing. En als het ze echt niet uitkomt, dan zijn het linkse hobby’s. Dat terzijde.

  Vraag aan jou: wat stel jij voor om de klimaatdoelen te halen?

 28. trias politica

  Ik zit te wachten op je berekening hoeveel uren die 86 windmolens moeten draaien om rendabel te zijn. Graag een onderbouwde berekening. De kosten van de bouw, het onderhoud en de energievoorziening kun je op het internet vinden. Ik ga nu slapen, maar hoop morgenochtend vroeg verblijd te worden met een gedetailleerde berekening, rekening houdend met het aantal relevante winduren in Nederland (gewogen gemiddeld, na te gaan bij het KNMI). Welterusten.

 29. Grietver

  @NN

  Je hebt dus nog geen rekenfout met enige consequentie kunnen ontdekken?

   

  En op economisch vlak lijk je te impliceren dat windenergie nog best eens zou kunnen renderen als het klimaatbeleid wijzigt. Lees: bakken subsidie of concurrentievoordeel krijgt. Anyway, pag 5 geeft wat economische info. Als jouw klanten zo presteren zeg jij ook niet dat het goeie business is.

 30. NN

  @Grietver, je schrijft: “Windenergie is verliesgevend en van nul waarde voor de economie.”

  Drie punten:
  1. dan ga je af op de ‘reken’ kamer. Ik meen aangetoond te hebben dat dat onder serieuze mensen riskant is.
  2. verlieslatend is iets anders dan van nul waarde voor de economie. Het is misschien slecht voor de portemonnaie van de eigenaar (verlieslatend), maar er zijn nog veel meer stakeholders. Grondverhuurders, Bob de Bouwers, … bloggers 😉
  3. ik blijf het maar herhalen … of iets rendabel is kun je alleen achteraf beoordelen of je moet je aannames erbij noemen. Dit is broddelwerk.

 31. NN

  @Grietver, je schiet recht in de roos met “concurrentievoordeel”. Dat is de huidige aanpak met subsidies.

  Die bevoordeling is terecht. Het gros van de klimaatwetenschappers vindt dat we de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer niet oneindig kunnen laten toenemen. Dus moet het dalen. Vraag is hoe.

  Als liberaal krijg ik bultjes van subsidies. Veel liever zie ik een heffing op CO2 uitstoot, waardoor energieproductie met weinig of geen uitstoot concurrerend wordt. Met level playing field voor im/export, zonder dat de heffing in de staatskoffers gaat.

 32. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] eerder rapporteerde ik op basis van berekeningen van de Groene Rekenkamer, Pieter Lukkes, Kees le Pair, Fred Udo, Kees de Groot et al, en Theo Wolters dat bij uitvoering van […]

 33. NN

  Grietver, je legt me zoveel woorden in de mond dat ik er wel ff op moest kauwen.

  Met level playing field bedoel ik dat onze Hoogovens niet naar Chindia vertrekken als we eindelijk eens klimaatbeleid gaan voeren. Niet meer, niet minder.

  Mag ik het daar even bij laten? Ik heb mijn buik wel weer vol van de onzin hiero.

 34. janos73

  Dirkse,

   

  “Intermitterende energiebronnen mogen nooit direct aan het net worden aangesloten, dat is vragen om ellende.”

   

  Geld dat ook voor bijvoorbeeld kerncentrales? Die knallen er ook nog wel eens uit….

 35. NN

  Oh ja Grietver, om mij van Marxisme te beschuldigen is een trucje die onder pubers misschien werkt, maat niet bij serieuze mensen.

  Grow up!

 36. dirkse

  Brandstof of splijtstof = energie. Die kan je verstoken met de gewenste snelheid.

  Wat olie en gas betreft heeft het land steeds een (strategische) voorraad. Als de toevoer stopt dan kan het land dus een maandje (of zo, weet niet precies hoe lang) vooruit.

  Vergelijk dat eens met wind- en zonne-energie. Er wordt nog geen minuut voorraad aangelegd, men vertrouwt geheel op de oude fossiele centrales. Maar hoe meer wind- en zonne-energie, hoe moeilijker de inpassing wordt. Kijk naar de berichtgeving: Duitsland dumpt geregeld zijn windenergie op het NL net. Da’s raar….kunnen ze die energie dan niet zelf kwijt? Blijkbaar lukt het ze niet de centrales tijdig omlaag te regelen.

  Een simpele buffer is een valmeer (omgekeerd stuwmeer).

  Met 20km2 (diepte 50m) kan je alle NL huishoudens 1 dag van stroom voorzien.

   

 37. Hans Erren

  NN

  je had gelijk, het rapport had een typefout.

 38. janos73

  Dirkse,

   

  Als je brandstof hebt heb je nog geen electriciteit. Dus voor het geval er een transformator uitfikt / de koelwater temperatuur te ver op loopt moet je dan toch wel voor een maand of 3 aan opslag hebben anders heb je nog steeds een “Intermitterende energiebron”

 39. janos73

  Dirkse,

   

  Net een transformator uitgefikt. Dat duurt even voordat die vervangen is en de kerncentrale weer draait.

   

  Rottig zo’n intermerende centrale, voordat je het weet staat hij weken of maanden stil…..

   

  Ze moeten ook maar een buffer met batterijen aanleggen voor een maand of 3

   

  http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/21437_brand_in_franse_kerncentrale_legt_reactor_stil/

 40. Saeftinghe

  Besserwessie, 8 juni 16.16.

   

  Het één hoeft niet het ander uit te sluiten..

   

  Door voortschrijdende techniek kunnen we nu dieper de olie ophalen, vandaar ook het veel hogere percentage dat de industrie zelf gebruikt om het boven te brengen.

   

  Ik heb geen tijdstip genoemd dat de olie OP zal zijn. maar eens komt dat moment. En dan dient de opvolger klaar te staan, zonder kinderziektes. Liefst meerder opvolgers.

   

  Hoe eerder andere bronnen beschikbaar zijn hoe langer die olie meegaat.

  Het huidige windenergie aanbod heeft ongetwijfeld bij gedragen aan het verlengen van het olie tijdperk.

  Zoek maar eens op de Spaanse site –ree.es— dan zie je het verschil tussen 2007 en nu. Hoe wind en zon de minerale brandstof verdrongen hebben.

   

  Ik heb bijgedragen aan het installeren van zon-/windenergie installaties op kleinere schaal.

  Afgelegen booerderijen.

  Het is met de huidige stand der techniek te doen om vrijwel zelfbedruipend te zijn op een boerderij.

  In zuid Europa meest zon. Noodelijker zal wind meer opbrengen. Wind wordt pas haalbaar bij grotere rotor diameters.

  En —Ja —Er worden veel dingen (nog) niet perfect gedaan. De fiat Topolino van 1902 ziet er ook heel anders uit dan de Ferari van 2013.

   

  Het vraagt wel enige aanpassing van de gebruikers. Je kunt geen feestje geven met 6 elektrishe barbeques van elk 3 KW.

   

  Mijn persoonlijke energie verbruik wordt opgewekt met , niet eens zo heel grote,  zon panelen en een windmolentje.

  Ik kan meer produceren dan ik nodig heb.

   

  En …Ja… met de financiele maatlat gemeten is het niet rendabel.

   

  Maar het gaat om het niet hoeven terug vallen op postkoets en trekschuit wanneer de olie op is.

  Daarna zal er waarschijnlijk nog een tijd van kernenergie aanbreken.

  Maar een verstandig mens kijkt verder vooruit dan z´n neus lang is.

  en ook een heel stuk verder dan de Pinokkio neuzen van de politici en media.

 41. Saeftinghe

  Dirkse 8 juni 21.08

   

  Minerale centrales kun je niet even snel aanpassen, daarom is er een nachtstroom tarief en branden de straatlantaarns totaal overbodig.

  Elektra is inderdaad niet op te slaan, in batteryen wordt CHEMIE opgeslagen, met een totaal rendement van 60%.  Dat is niet er handig.

   

  In Spanje heeft men bergruggen voor de windmolens en tussen die bergruggen stuwmeren voor water opslag.

  Is er teveel wind, dan pompt dezelfde unit het water terug naar het hogere stuwmeer, bij te weinig wind wordt met dit water het tekort aangevuld.

  En wind-water energie is in secconden aan te passen. Mineraal duurt het uren voor geringe aanpassingen. Van nucleair weet ik het niet.

   

  Spanje draait voor 25% op windenergie, zon wordt nog niet apart aangegeven, maar een goede waarnemer kan op de site    www.ree.es  heel nauwkeurig zien de opwekking van de diverse bronnen.

   

  Ik ben geen bewonderaar van Spaanse efficiëntie, maar op dit gebied kunnen we nog heel wat van ze leren.

 42. Matthijs

  Je kletst koek, voorraden bleken nog nooit zo groot.

  Nu met fracking erbij, bijna eindeloos.

  We zijn niet van paardekracht afgestapt omdat de paarden op waren.

  We zijn niet van stoom afgestapt omdat het stoom op was.

  Dus we gaan ook niet van olie af, omdat de olie op is.

  Er komt gewoon iets beters, leer uw geschiedenis kennen.

 43. Saeftinghe

  Mathijs,

   

  Hoelang boren we al olie? 200 jaar?

   

  Het is al heel veel lastiger geworden om de olie boven te halen (en duurder)

   

  Met de : Na ons de zondvloed mentaliteit, die ik uit uw woorden op maak, is er inderdaad eindeloos minerale energie.

  Ja en wel zeker gedurende heel ONS leven en waar schijnlijk nog wel één of twee generaties.

   

  Er moet iets KLAAR en bruikbaar zijn vóór het oude op is. En bij voorkeur meerdere systemen.

  We hebben de paarden ook pas weggedaan nadat de olie goed functioneerde.

   

  Ik schrijf mogelik niet al te helder, of u leest niet zo goed. Kies wat u het beste past.

 44. de_mol

  Het alternatief is er allang, en dat is geen zonneenergie of windenergie. Er zit genoeg warmte in de aarde om de vraag te vervangen (geothermie). En kernenergie is er genoeg, alleen al wat Uranium betreft, en we hebben ook Thorium. Aardwarmte drijft overigens op kernenergie.

   

  Geen probleem dus om over te stappen, alleen wil links er niet aan. Het is dus geen energetische kwestie, voorlopig olie en gas zat, maar een politieke kwestie.

   

  Landen die gaan kiezen voor wind en zon zullen stukken armer gaan worden dan landen die kiezen voor geothermie en kernenergie c.q. olie en gas.

 45. Saeftinghe

  De Mol,

   

  Ook uranium begint schaarser te worden, maar zal voor nog wel een generatie genoeg zijn,

  Van uw andere alternatieven is er geen produktie gereed, voor zover ik kan nagaan.

  En we kunnen ons geen gat veroorloven in de energie voorziening.

   

  En met chernobyl en Japan kortgeleden mag ik toch wel stellen dat ook dat niet geheel zeker is

   

  ik ben geheel onafhankelijk van welk energiebedrijf dan ook met zon panelen en een windmolentje.

  En dat lukt me niet met mineraal of nuclear.

   

  Kijk eens goed hoe afhankelijk u bent van uw energie leverancier.

  Nu is dat in NL niet al te slecht geregeld, maar vooral in landelijke dun bevolkte gebieden kan dat heel anders zijn.

 46. janos73

  De_Mol,

   

  Kernenergie uit een nieuwe centrale is natuurlijk vooral wel duurder dan electriciteit van een ieuwe windmolen.

   

  Maar dat maakt natuurlijk niet uit want het is geen “linkse hobby” zoals windmolens en dan mag het dus gewoon geld kosten

 47. NN

  @Niek, ik blijf anoniem hier, omdat er heel wat onfrisse types rondhangen op DDS. Bijvoorbeeld lieden die vol lof over Breivik schreven. Vandaar dat ik ook scherp reageer op types, die mensen die opkomen voor het milieu uitmaken voor bv fascist. Ere wie ere toekomt, HL steunt dit altijd.

  De veeg die je me geeft met ‘… begin je je inmiddels grijsgedraaide alarmistische grammofoonplaat vol krassen af te draaien’ laat ik geheel aan jou. Past lekker bij het niveau van het rapport.

  Twee opmerkingen nog daarover:
  1. er worden een paar kantjes volgeschreven om aan te tonen dat wind duurder is dan kolen. Zonde van de tijd. Dat weten we al sinds het begin van de industriële revolutie.
  2. er wordt geïnsinueerd dat wind de CO2 uitstoot niet vermindert. Dat geloven alleen de ‘sceptici’. Serieuze mensen weten dat het anders zit.

  Succes verder met de ‘reken’ kamer. Wellicht gaat het beter als je je sceptisch zou opstellen, in plaats van ‘sceptisch’.

 48. dirkse

  [U hoeft zich op energie gebied geen zorgen te maken over uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, achterachterkleinkinderen,  …………….]

  Helaas moet de westerse mens zich heel veel zorgen maken op een ander terrein: de eigen regeringen die de oren laten hangen naar lobbygroepen en activisten. Met de dreiging van aanzienlijk welvaartsverlies en landschapsbederf.

 49. besserwessi

  @Saeftinghe

  De club van Rome voorspelde in 1972 dat halverwege de jaren 90 de olie OP zou zijn. Er zouden oorlogen gevoerd worden om de laatste restjes.

  Daarna bleek het technisch goed mogelijk te zijn om om op diepe zee olie te winnen. Daarvoor is de techniek directional drilling ontwikkeld. Ook werden bestaande bronnen steeds beter benut met behulp van fracking.

  Met directional drilling EN fracking blijken nu grote voorraden tight gas en olie te kunnen worden gewonnen. In het Nederlands heet dat schalie gas/olie. Dit zijn lagen sedimentgesteenten die olie/gas bevatten.

  Het OP zijn van olie/gas is daarmee naar schatting minstens 25 jaar uitgesteld.

  De techniek van directional drilling blijkt ook goed toegepast kunnen worden voor het in situ vergassen van kolenvoorraden. Daarmee is het OP zijn van olie/gas naar schatting nog weer 25 jaar uitgesteld.

  Veelbelovend is het winnen van gas uit methaan hydride. Dat is een voorraad groter dan de huidige winbare reserves van kolen/olie/gas tezamen, weer 100 jaar voordat het OP tijdperkt intreedt.

  En dan is er nog kernenergie, onuitputtelijk (wat natuurlijk door Greepeace wordt ontkend) en schoon.

  U hoeft zich op energie gebied geen zorgen te maken over uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, achterachterkleinkinderen,  …………….

  Ik zou mijn aandacht richten op de talrijke eco-criminelen in de westerse wereld.

 50. Grietver

  @NN op 8 juni, 2013 – 02:29

  Het maken van een level playing field is niets anders dan ambtenaren die voorschrijven hoe producten moeten worden geprijsd.

  Maakt de Nederlandse boer een zak aardappelen van een euro en de Poolse boer doet het voor 20 cent? Laat een ambtenaar een heffing op Poolse aardappelen bepalen en hupsakee, de Nederlandse aardappel rendeert weer. Kansarme jongeren en vrouwen krijgen minder salaris? Compenseer ze en creeer hiermee een level playing field. Stel quota voor het aannemen van kansarme jongeren en vrouwen, want anders is er geen level playing field. De feministische beweging wordt hierdoor opgezadeld met hogere loonkosten, dus compenseer dit weer. En heeft de eerder genoemde aardappelboer na verloop van tijd hogere kosten? Dan klopt hij aan bij de ambtenaar en bepleit een hogere heffing. Maar die ambtenaren zijn al druk om overal een level playing field van te maken, dus dan kunnen ze jaarlijkse, maandelijkse en wekelijkse aanpassingen niet verwerken. Dit lossen zo op door elke 5 jaar met een nieuw plan van prijzen te komen. Voorzien van productiequota, want anders houdt het geen vijf jaren.

   

  Ik denk dat dit al eens geprobeerd is. En het werkt niet. Je bent wel een rare liberaal met je marxistische plannetjes.

   

 51. Saeftinghe

  Op zeker moment is de olie OP, wij zullen dat mogelijk niet meer mee maken, maar we hebben nakomelingen.

  Op het moment dat de olie op is dient er wèl een vervanger KLAAR te zijn.

  Er wordt een aantal andere energiebronnen ontwikkeld.

  Één daarvan is wind. 

  Een molen haalt in de praktijk 50% van de doorstromende energie uit die wind (63% is al eens aangetikt meen ik) .  Dit geleverd aan het netwerk.

   

  Olie delven vraagt momenteel al nabij de 30% van hetgeen boven gehaald wordt!!

  Diesel heeft het beste rendement, 50% aan de as die uit de motor komt, voor grote moderne motoren.

  Voor vliegen en autorijden is elektra wat lastig.

  Maar de industrie en treinen kunnen heel eenvoudig werken op door wind (en zon) opgewekte energie

   

  De energie aan de motoras wordt een aantal keren omgezet om elektra te krijgen, het maximale rendement wat  dan overblijjft zal 25% bedragen. Dit met het delvings rendement van 30% brengt het wel op een erg laag niveau.

   

  Wanneer de olie op is wordt niet meer over het financiële rendement gesproken.

  Beter duur dan niet beschikbaar, nietwaar.

   

  Ik ben geen groot bewonderaar van de Spaanse efficieëncie, maar hun elektrische energie is perfect geregeld.

  Met bergruggen voor de windmolens en rivierdalen voor stuwmeren hebben ze er ook de natuurlijke mogelijkheden voor. Veel beter dan in Nedeland.

   

  Op de site    www.ree.es   is zeer goed te zien het verschil tussen 2007 en heden.

  Even zoeken naar de juiste pagina links in de blauwe kolom.  Gemiddeld ongeveer 25% van het totale is wind energie!!!!!

  Één doorlopende weergave van het elektra verbruik. in brokken van een dag.

   

  Wind staat altijd zoveel als mogelijk te produceren. Mineraal wordt zo veel als mogelijk beperkt.

  Bij weinig wind wordt met waterkracht bij gesupleerd, bij teveel wind wordt het water uit het lager gelegen stuwmeer weer opgepompt. Dit met dezelfde machines!!  Uitwisseling met Frankrijk en Portugal.

  Een perfecte opslag van energie in die stuwmeren. Veel beter dan in accu´s waar je geen electra opslaat, maar chemie met twee keer een omzetrendement van 80% = 64%!!! Niet gerekend de zelfontlading en vervuilende produktie en afval verwerking.

   

  Met wind en water is zeer snel op de behoefte aan te passen, in seconden,  mineraal en nucleair veel langzamer. (om die reden brandt de straatverlichting zo ´nutteloos´ in Nederland, men kan niet snel genoeg bij stellen)

   

  Een windmolen is, in geld uitgedrukt per megawatt, veel duurder dan een minerale centrale. Maar wanneer de olie op is kun je die maatlat niet meer gebruiken om te vergelijken.

   

  Ik ben van mening dat wind een zeer goed alternatief is en klaar moet zijn vóór de olie op is.

   

  Mijn privé energie wordt opgewekt met zon en wind, meer dan ik nodig heb. Alleen voor mijn transport wordt nog een beetje diesel aangeschaft.

  .

   

 52. Niek

  @NN

  Omdat je angstvallig je eigen naam niet bekend wil maken doe ik het maar even op deze manier.

   

  Ik wil je namelijk bedanken voor het aanwijzen van een typefout in het rapport.

  Wat mij betreft had je er niet zoveel kostbare ruimte aan te hoeven besteden. Gewoon op 1 regel, ik zie een typefout staan, en klaar is NN.

   

  In plaats daarvan begin je je inmiddels grijsgedraaide alarmistische grammofoonplaat vol krassen af te draaien.

   

  Wat ik verder mis in jouw commentaren zijn opmerkingen over de  tientallen zo niet honderden zogenaamde wetenschappelijke en peer reviewde literatuur waar aantoonbaar is gerommeld met de data om de uitkomst in een voor de schrijver gunstige richting te draaien.

   

  Dáár heb ik je nooit op kunnen betrappen.

   

  Inmiddels is het typefoutje aangepast, waarvoor dank.

 53. besserwessi

  Er is een zichzelf econoom noemende trol op dit weblog.

  Ik had mezelf voorgenomen om dat getrol over te slaan, maar vooruit nog een keer.

  Deze ‘econoom’ heeft niet begrepen dat alle heffingen (bijvoorbeeld op CO2) en subsidies (bijvoorbeeld op windmolens en zonnecellen) uiteindelijk betaald worden uit de portemonnee van de burgers. Dit bleek uit een bijdrage van deze ‘econoom’ enige tijd geleden

  Zo’n trol kun je toch echt niet serieus nemen.

   

  Het is welvaartvernietiging. In de UK begint dat nu door te dringen en circuleren momenteel schattingen in de media over hoeveel dat per burger per jaar kost.  Alle tekenen wijzen erop dat er in de UK een U-turn gaande is. De wetgeving wordt aangepast zodat burgers een windpark tegen kunnen houden. De klimaat criminelen worden uit de regering en de bureaucratie gezuiverd. Ik wacht nog op een Berufsverbot voor iedereen die klimaatonzin verkoopt, een soort Umwertung aller Werte.

   

   

  Amen.

 54. dirkse

  [. Het doel ligt voorlopig op 16% duurzame energie in 2020.]

  Aangezien windmolens en zonnepanelen niet zonder backup kunnen van fossiele centrales, is er van duurzaamheid geen sprake.

  Dat windmolengedoe is symbolisch en te typeren als kabouterwerk.

  Vooruitgang is dat spullen 1.goedkoper 2. compacter en 3. betrouwbaarder worden. Wind- en zonne-energie zijn in alle 3 opzichten forse achteruitgang.

  Ook de aanpak is in vele opzichten fout, door ideologische verblinding.

  1.

  Intermitterende energiebronnen mogen nooit direct aan het net worden aangesloten, dat is vragen om ellende.

  2.

  In een vrije maatschappij maakt een fabrikant een product en geeft garantie opde kwaliteit. Een consument die het product modificeert (de schroevendraaier erin steekt) verliest die garantie. Zodoende is de producent verantwoordelijk.

  Maar……..elektriciteitproducenten moeten gedogen dat jan en Alleman ongecontroleerd hun opgewekte energie op het net gooien, zonder zich om de kwaliteit te bekommeren. Zoiets past een communistische planeconomie.

  Hoe het zou moeten: particulieren kunnen (ongesubsidieerd) hun eigen energie opwekken. Surplus te stoppen in een buffer. De netbeheerder kan dan die buffer aan het net laten leveren en niemand anders.

  Dat is pas een echt smart-grid.

  3.

  Subsidie geven voor productie is principieel fout. Alleen research mag gesubsidieerd worden.

  Een coöperatie van idealistische zonneboeren parasiteert op de gemeenschap.

  Mensen kopen auto’s ondanks BPM, wegenbelasting en brandstofaccijnsen. Kortom: als windenergie zo fantastisch is, laat dan de markt zijn werk doen. De overheid moet zich daar helemaal niet mee bemoeien.

  Nu is echter een waanzinnig netwerk van instituten en bureaus ontstaan die om de staatsruif dansen en zich intussen als wereldverbeteraars op de borst slaand. Volkomen bizar. 

 55. Ook Boos

  @Trias, NN (bcc Janos)

   

  ik kan wel met een officiële, gecontroleerde berekening komen van de kosten en baten van een windmolenpark met een opgesteld vermogen van 15MW. Dat zijn ca 5 joekels van windmolens met 3MW opgesteld vermogen. 

  Er wordt € 492.858,= winst gemaakt, maar wel nadat er € 1.056.000,= subsidie verstrekt is:

   

  http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/kosten-en-baten

   

  Een groter windmolenpark zal niet veel beter draaien, hooguit kunnen de beheerskosten gereduceerd worden, maar die kosten zijn een fractie van het geheel. Uiteindelijk komt het hier op neer dat hoe meer windmolens er komen, des te hoger zullen de lasten voor de burger zijn!

   

  Wat in dit verband eigenlijk het ergerlijke aan het geheel is, is het oneigenlijk gebruik en dus misbruik van subsidies.

  Veronderstel dat je een vermogen hebt van een dikke 2 miljoen euro en een windmolenpark weet op te richten, dan heb je door die subsidies een rendement van ca 23,8% op je vermogen.. Niet verkeerd in deze tijd zou ik zo zeggen. Het is alleen jammer dat de wind dat niet betaalt, maar de belastingbetaler.

   

   

   

   

   

 56. Matthijs

  Zo is het maar net trias!

  Een echte liberaal heeft geen dwang, alleen socialisten dwingen anderen door geld gedwongen af te staan.

  Dat windmolens niet werken, heb je geen rapport voor nodig om dat aan te tonen.

  Zodra er geld bij moet en er voorrangsregels worden opgesteld weet je genoeg. Hier zijn corporate belangen in het spel, en goed gelovigen zoals janos en nn trappen er met beide benen in.

  Als het geen miljarden zou kosten, zou ik er om lachen.

   

 57. trias politica

  “Als liberaal krijg ik bultjes van subsidies, liever zie ik een heffing op CO2 uitstoot..”

  Een echte liberaal is juist voor belastingverlaging. U bent een neo-liberaal ofwel socialist. En een onwaarschijnlijk goedgelovige klimaatapologeet. Maar niet de enige. Er is geen bewijs te leveren dat aarde opwarmt, het klimaat verandert, enz., het is een totale non-discussie, die veel mensen veel geld oplevert en daarom gaan ze ermee door. Het zou niet verkeerd zijn om wat kritischer te zijn.

  Maar ik blijf benieuwd naar uw berekening, waar ik om vroeg.

 58. NN

  Grietver,
  1. dit is een rypo. De MWh en GWh niet. En dat terwijl 2 knakkers het stukje van de rekenkamer hebben gecontrolleerd.

  2. Het CBS schrijft 30 kantjes. Grk vat het samen in 1 zin. Dus, of het dekt de lading niet, of het CBS moet eens wat korter van stof worden. ‘Sceptici’ plukken nog al eens kersen. Je zou voor de aardigheid eens de twee fotos moeten bekijken, waarnaar linkjes gegeven worden in de reacties op HL’s vorige stukje. Je valt van je stoel!

  3. Je schrijft wartaal.

  Over rekenfouten met enige consequentie… Nou heb ik geen zin om de somnetjes van dgrk over te doen. Maar je zou het eens moeten lezen. Ze schrijven:

  “Geen rekening wordt echter gehouden met stilstand door windstilte of te veel wind. [NN: vast wel] … Dit heeft tot gevolg dat fossiel gestookte centrales … in bedrijf moeten blijven als vangnet voor de sterk fluctuerende elektriciteitlevering en soms (weken)lange windstiltes.”

  Het lijkt zo overgenomen te zijn uit een folder van de kolenlobby. Waarom zou je windstilte niet op kunnen vangen met:
  – kernenergie (liefst 4e generatie)
  – hydro
  – zon
  – slimme afname
  – opslag
  – etc

  En het is nog een open deur ook. Niemand zegt dat alle fossiele centrales dicht moeten. Het doel ligt voorlopig op 16% duurzame energie in 2020.

 59. Grietver

  @NN

  1. Je hebt een typo aangetoond meer niet

  2. Dat zegt het CBS, zie verwijzing

  3. Rookgordijn met theorie om de deplorabele staat nog even te kunnen negeren. Met subsidie maakt het nog verlies. Je kan er een natte tissue op leggen, maar daar geneest zo’n wond niet van.

   

  *out*

 60. cmsuijkerbuijk

  “feit nummer 1 is een aanname en wel een foute. En dat kan ik natuurlijk
  allemaal wel onderbouwen en zo met een wetenschappelijk studie die dat
  bevestigt maar dat interessert je toch niets.”

  Hoe zwak kan een reactie zijn (over “aannames” gesproken)? Dit is écht wel een dieptepunt. Komt waarschijnlijk door de Indische zon. Maarrrr, we weten nou nog steeds niet of “Janus van 73” een Ir of een Ing is en al helemáál niet, waarin!!!

  Kerel, wees eens eerlijk!

 61. NN

  @Grietver, het is op veel investeringen van toepassing (behalve waar de inkomsten vast staan). Maar dat maakt het niet onwaar.

 62. janos73

  Bijvoorbeeld kernenergie, altijd leuk en zeker aangeraden door de Groene kleuterklas in het verleden

   

  http://ecowatch.com/2013/countdown-to-nuclear-ruin-at-paducah/

   

  En wie ruimt de rommel weer op???

   

  Trouwens voor alle libertariers die mee lezen? Hoe wordt die rommel opgeruimd in libertarische wereld of wordt daar geen Uranium verrijkt voor kerncentrales? of gaan daar die bedrijven niet faiiliet?

 63. janos73

  Gaaaaap,

   

  de groene rekenkamer oneerlijk over het millieu.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.