Energieakkoord? Welk energieakkoord?

Met veel tamtam verkondigden de media gisteren dat er een energieakkoord gesloten is tussen milieubeweging, bedrijfsleven, overheid en werkgeversorganisaties. Maar wij vragen ons af welk energieakkoord is er dan gesloten? We zien slechts  een mondelinge afspraak over een tiental hoofdpijnpunten.

Een gastbijdrage van Niek Rodenburg, voorzitter van de Groene Rekenkamer.

Samenvatting:

Elk Nederlands huisgezin betaalt over enige jaren een bedrag van € 1200 per jaar bovenop de energienota. Dat is € 100 per maand nog voordat er 1 kilowattuur elektriciteit is gebruikt.

Vraag:

Waarom verzwijgt de overheid deze lastenverzwaring voor de huishoudens?

We zullen ons beperken tot het punt windenergie uit het zogenoemde energieakkoord dat geen akkoord is.

Allereerst valt op dat er door alle partijen angstvallig vermeden wordt openlijk te zeggen dat de lasten voor de Nederlandse huishoudens de komende jaren explosief zullen stijgen vanwege het doorberekenen van alle energiebelastingen en subsidies voor duurzame energie.

Enig rekenwerk door de Groene Rekenkamer brengt aan het licht dat de energiekosten voor de Nederlandse huishoudens de komende jaren schrikbarend sterk zullen stijgen, nog sterker dan eerdere berekeningen hebben uitgewezen.

Ondertussen wordt u door de deelnemende partijen die de onderhandelingen voerden, wijs gemaakt dat uw energierekening door de gratis wind goedkoper zal uitvallen. Laat u echter niets wijsmaken door de milieubeweging en de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), de heer Draijer. Elektriciteit wordt misschien een paar cent per kWh goedkoper, maar de energiebelastingen zullen zo sterk stijgen dat die paar cent prijsdaling voor elektriciteit volledig teniet zal worden gedaan.

Wat houdt het onderdeel  ‘windenergie’ van deze mondelinge afspraak in?

Er is afgesproken dat er uiterlijk in 2023 4.500 Megawatt op zee wordt gerealiseerd en dat de eerder afgesproken opgave van 6.000 Megawatt op land in 2020 wordt afgerond.

Te land
Op dit moment staat er op het land voor ongeveer 2.200 Megawatt aan opgesteld vermogen. Dat betekent dat er nog 3.800 Megawatt op land moet worden gebouwd.

Laten we op land uitgaan van windturbines van 5 Megawatt elk, dan zijn er 760 windmolens nodig om de doelstelling te halen.

Ter zee
Op dit moment staat er voor hooguit 250 Megawatt aan opgesteld vermogen op zee. De overheid wil graag 4.500 Megawatt vermogen zien wat inhoudt dat er nog voor 4.250 Megawatt bijgebouwd moet worden.

Als we uitgaan van windturbines met een vermogen van 7 Megawatt elk, dan zijn er ruim 600 windmolens nodig.

Goedkoper bouwen?
Nu proberen de bouwers en energiebedrijven de bevolking wijs te maken dat het allemaal erg gaat meevallen, omdat ze nieuwe technieken gevonden schijnen te hebben die het bouwen goedkoper maakt. Maar daar heeft de Nederlandse burger helemaal niets aan, want die betaalt de bouwkosten niet.

De Nederlandse burgers krijgen alleen te maken met de subsidie die aan de energieleveranciers door de overheid betaald wordt op het moment dat de windmolens daadwerkelijk stroom gaan leveren. Tientallen miljarden euro’s subsidie, uw en mijn belastinggeld dus. Dáár heeft u mee te maken. Dát gaat u in de portemonnee merken. Dat zal uw welvaart in sneltreinvaart doen afnemen. Het zal een heleboel sociale- en maatschappelijke onrust geven, faillissementen, bedrijfssluitingen en werkloosheid in zulke grote aantallen die zich nog niet eerder in Nederland hebben voorgedaan.

Om de zaak wat te vereenvoudigen kijken we wat de subsidies betreft naar de bestaande situatie. Wat geeft de overheid op dit moment weg van uw belastinggeld en aan welk windpark.

Een concreet voorbeeld is het Gemini windpark dat ten noorden van Schiermonnikoog gebouwd moet worden. Voor dit windpark heeft de overheid 4,5 miljard euro op de plank klaar liggen zodra het stroom gaat leveren. 15 jaar lang een bedrag van 300 miljoen euro voor de exploitant. Het windpark bestaat uit 150 windmolens die elk 4 Megawatt vermogen bij vollast kunnen leveren. Het totale opgestelde vermogen bedraagt dus 600 Megawatt.

Met deze 600 Megawatt gaan we verder rekenen voor de offshore kant van het verhaal. Er zijn om de doelstelling van 4.250 Megawatt te halen 7 vergelijkbare windparken als het Gemini windpark nodig. Dat gaat de Nederlandse burgers 31,5 miljard Euro kosten. Wees niet bang, de regering zet dit bedrag de komende 15 jaar gewoon op uw maandelijkse energienota.

Voor de kosten van de 3800 Megawatt op land nemen we het windpark in de Noordoostpolder dat bij Urk in aanbouw is, als voorbeeld. Er komen 86 windmolens van ieder 5 Megawatt vermogen waarvoor een bedrag van 1 miljard euro subsidie ter beschikking is gesteld. Om aan de doelstelling van 3.800 Megawatt te voldoen, waar 760 windmolens voor nodig zijn moeten er dus meer dan 9 vergelijkbare windparken gebouwd worden. Daarvoor komt dan een subsidiebedrag van meer dan 9 miljard euro voor ter beschikking.

Totaal aan subsidie land dus 9 miljard euro plus 31.5 miljard euro subsidie voor wind op zee is ruim € 40 miljard.

Houdt het daarmee op?
Nee, want alle windmolens moeten ook nog door de netbeheerder op het landelijk koppelnet worden aangesloten. De aansluitingen op zee zijn het duurste. Per windpark mag je daar rustig op 1,5 miljard euro tot 2 miljard euro rekenen. Er komen naar schatting 7 windparken die de 4.250 Megawatt voor hun rekening gaan nemen. De offshore aansluitingen kosten dus bijna 14 miljard euro.

De windmolens op land zijn iets goedkoper om aan te sluiten, daar rekenen we op een bedrag van 100 miljoen euro per windpark. Totaal dus 9 windparken maal 100 miljoen is bijna 1 miljard euro.

Deze aansluitkosten van off- en onshore van 15 miljard euro krijgt u ook bij de maandelijkse energienota opgeteld.

Resumerend

Alle subsidies opgeteld, offshore van 31,5 miljard euro en onshore van 9 miljard euro komen we op een slordige 40 miljard euro subsidie uit. Plus de aansluitkosten van 15 miljard is 55 miljard euro.

We zijn er echter nog niet, want bovenstaande subsidiebedragen zijn niet in de SDE+ subsidie verpakt die de overheid jaarlijks rondstrooit. Bovenstaande subsidiebedragen komen dus bovenop de SDE+ subsidie die u ook al via een toeslag op de maandelijkse energienota betaalt. Daarbij gaat het om ongeveer 3,8 miljard euro per jaar. We zien geen enkele reden dat deze SDE+ subsidie afgeschaft gaat worden, dus die 3,8 miljard per jaar gedurende 15 jaar maakt de rekening voor de huishoudens nog eens 57 miljard euro zwaarder. We komen dan totaal uit op 112 miljard euro voor de komende 15 jaar.

Ho, wacht even.

De energiebedrijven moeten de komende 10 jaar ook nog eens enkele tientallen miljarden investeren om hun centrales geschikt te maken voor het meestoken van biomassa. U weet wel, de houtpellets waarvoor op dit moment tienduizenden hectares kostbaar Amerikaans en Canadees bos wordt gekapt.

Denkt u dat de energiebedrijven u die tientallen miljarden euro’s niet zullen doorberekenen?  Deze, naar schatting 20 miljard euro opwaarderingskosten van centrales worden netjes aan de consument in rekening gebracht.

We zitten inmiddels op een kostenplaatje voor de Nederlands huishoudens van meer dan 130 miljard euro. Over 15 jaar gezien is dat meer dan 8 miljard per jaar.

Er zijn volgens het CBS 7.6 miljoen huishoudens in Nederland. Om die ruim 8 miljard euro per jaar te betalen krijgt  elk huishouden per jaar bijna 1200 euro bovenop de energienota doorberekend. Een bedrag dat niet meer in de Nederlandse economie gestopt kan worden. Nederland zal dankzij windenergie verarmen.

Bovenstaande nieuwe berekeningen zijn gemaakt op basis van het gisteren verschenen zogenaamde energieakoord dat geen akkoord is. De uitkomst is verrassend en komt volledig overeen met de cijfers die in ons rapport Windenergie in Nederland, Kosten en Baten, zijn berekend.

Het is duidelijk dat er nog geen energieakkoord is en we zijn benieuwd welke minister de verantwoordelijkheid neemt voor een nationale verarming van meer dan 130 miljard euro gedurende de komende jaren.

130 miljard euro die opgebracht moet moeten worden door de Nederlandse huishoudens. Een groep die verantwoordelijk is voor 23% van het elektriciteitsverbruik, maar slechts 2,8% van het totale energieverbruik in Nederland.

Aldus Niek Rodenburg.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

29 reacties

 1. Hetzler

  @baksteen Je wordt in dat stuk van Niek op je wenken bediend, want als je de koppeling volgt naar mijn rapport Windenergie in Nederland; kosten en baten, dan vind je de berekening ervan.

 2. tipo

  zeggen soms meer dan woorden.

   

  Hier, met de energiezwendel van dit kabinet om het einde der tijden door klimaatverandering 2 seconden uit te stellen, maar ook daar, met de grootschalige diefstal van belastingbetalers te bate van buitenlandse banken, om het einde der Euro enkele jaren uit te stellen.

   

  Cijfers liegen niet. Dit kabinet wel. En het huidige parlement liegt keihard mee. Tijd voor verkiezingen.

 3. Happel

  @ R. Hartman  17 -00

  Helemaal eens. En wat die € 1200.- per jaar betreft zullen zij gedacht hebben, ”aim high” .

 4. R. Hartman

  Dank voor de link. Weten we meteen waarom de milieuterroristen aan tafel zaten: om het goedkope, schone en veilige alternatief, nucleair, buiten de deur te houden.

 5. nick

  Helder en Duidelijk artikel welke door de reguliere media zo overgenomen kan (moet) worden zodat de door de overheid, bedrogen, dom en blind gehouden bevolking wel de voorlichting en tevens waarheid krijgt waar zij volgens de ‘democratie’ recht op heeft.

  Dan kan de bevolking geinformeerd gaan nadenken of zij deze ‘vergroening’ van ons land, de krankzinnige linkse agenda, die ons land en bevolking de afgrond van de armoede aan het induwen is, wel aan het bewind wil laten…

   

 6. R. Hartman

  Inderdaad, alleen is die manier niet ‘nieuw’. Corporatisme privatiseert de winsten maar socialiseert de kosten. Corporatisme is fascisme, niet kapitalisme, zoals velen onder invloed van de propaganda denken.

   

  In het kapitalisme zijn dit soort praktijken ondenkbaar, omdat er geen pistool aan te pas komt. Zodra dat bij het opstellen van akkoorden ter tafel komt is het geen kapitalisme meer.

   

  Corporatisme wordt ook wel aangeduid als crony-capitalism.

 7. R. Hartman

  “D66 zal dan kiezen voor een tunnel door de berg heen zodat alle partijen tevreden zijn.”

  Maar dan komt GreenPeace weer klagen dat die berg in zijn natuurlijke staat wordt aangetast, en dat het boren van de tunnel teveel CO2 zal uitstoten. Uiteindelijk komt die weg er dus niet.

  “Dit is een beetje zoals Nederland werkt.”

  Dat is de consequentie van ‘publiek domein’. Alles is van iedereen, en dus van niemand. Iedereen meent er zijn zegje over te moeten doen en van alles te kunnen eisen, en wie het dichtst tegen de houders van de staatsmacht aanschurkt krijgt zijn zin.

  De staat is het Kwaad.

 8. Happel

  De ” gewone ” maffia kijkt kwijlend naar deze nieuwe manier van zaken doen.

 9. henkb

  SDE+:  3.8 miljard x 15 = 57 miljard, dacht ik

 10. R. Hartman

  Helder stuk, dat energieakkoord is doorgedrukt met volledige steun van ‘anti-windmolen’ partij VVD. ‘Liberlalen’ die welbewust alle economische welvaart in NL kapot maken en het land aan de bedelstaf brengen, met een project dat nog voordat het is opgeleverd hopeloos zal falen. Nu al betaal ik minder dan 5ct/kwh aan energie, maar meer dan 14ct/kwh aan belastingen. Treffend ook dat degenen die het gaan betalen niet uitgenodigd waren voor de besprekingen. Niet belangrijk, want die krijgen gewoon een pistool op het hoofd.

   

  Elke technologie die minder opbrengt dan ze kost, en dus onder dwang afgeperst geld nodig heeft van hen die zich niet kunnen verzetten zonder opgesloten te worden tussen dieven, moordenaar en verkrachters, heeft geen bestaansrecht. Dat een overheid die technologie desondanks doordrukt, en gretig gebruik maakt van haar pistool om dat geld af te persen, verraadt haar criminele agenda.

   

  Rutte heeft zijn goedgelovige kiezers beloofd dit tegen te houden. Rutte blijkt een drijvende kracht.

   

  Maar “Rutte is een nette man”, volgens Wilders. Exit PVV.

   

  Hoog tijd voor de Libertarische Partij. En anders komt die burgeroorlog vanzelf. Niet zeggen dat men niet gewaarschuwd was. Maar blijft u gerust slapen.

 11. Leo KarelJan

  Per jaar 1200,= euro per huishouden!

  Ik noem dit financiële genocide op de bevolking. Krankzinnigheid regeert in dit doorgedraaide bananenkoninkrijkje! Overal volop gas, olie, schaliegas, schalieolie, kolen en de Rutte junta gaat het land bevuilen met eeuwig onrendabele molentjes en pleegt een ongekende financiële aanslag op de bevolking.

  Dit zijn criminele praktijken zonder weerga! Dit kan niet gepikt worden!

  En de MSM indoctrineren weer: “15.000 banen erbij !” Wanneer komt de NL bevolking eindelijk eens bij zinnen: wij worden geregeerd door lieden die grootschalige diefstal plegen!

   

 12. Springer

  @ Hartman

  Eindelijk iemand die het snapt. 

  Corperatisme en socialisme gaan hand in hand.

   

  De overheid heeft oogkleppen op en gaat in tegen het eigen advies.

   

  Minder overheid en minder belastingen!

  http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2013/06/Effectiviteitsonderzoek_bij_de_rijksoverheid_vervolgonderzoek

  http://www.telegraaf.nl/overgeld/belastingen/21708373/___Overheid_en_burger_verstikken_elkaar___.html

  http://www.cpb.nl/persbericht/3213502/geen-extra-belastinginkomsten-door-hoger-toptarief

  http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel/nieuws/nieuws/2877/commissie-van-dijkhuizen-grens-eerste-belastingschijf-62-500-euro

   

  Wat doet de VVD? Die staat erbij en kijkt er naar. 

   

  Inderdaad tijd voor een libertarische partij. 

 13. besserwessi

  @Springer

  De VVD? die kijkt er naar en doet volop mee

 14. LiQselotte Krüger

  De achteruit lopende economie die dit “groene plan” veroorzaakt, bevolen door de EU.. .maakt ons in een armoedigere toestand, NOG afhankelijker van Europa…

  Om tenslotte in 2022 in nog geen 16 % van de behoefte te voorzien.

  Duitsland haalt dit niveau NU AL en zal niet veel meer kunnen doen. Om 100% te kunnen halen, moeten ook zij de hele kust en elke vrije meter vol molens bouwen….

  DAT pikt geen enkele bevolking.

 15. dirkse

  Mijn complimenten voor dit duidelijke verhaal.

  Het meest kwalijk en onbegrijpelijke is de doodlopende weg die met dit beleid wordt ingeslagen. Er is namelijk in het geheel geen sprake van een energietransitie. Omdat het net instabiel wordt als meer dan 15% van de energie geleverd wordt door wisselvallige bronnen, is bijstook nodig van houtpulp. Dat is terug naar een primitieve leefwijze. Want die volkeren maken vuurtjes met gesprokkeld hout of gedroogde poep.

   

 16. dirkse

  [Hou het per sterk geschouderd huishouden maar op minimaal 2000 euro per jaar. De lage inkomens moeten immers binnen het kader van het socialistiech nivelleringsfeestje gecompenseerd worden]

  de huishoudens met nog een beetje spaargeld zetten zonnepanelen op hun dak om geld uit de zak van hun buren te kloppen.

 17. tipo

  Het belastingvee kan zich op 21 september melden in het Koekamp, oh ironie….

   

  Kijk maar uit dat ze er geen hek omheen zetten op die dag om u nog verder uit te melken.

 18. baksteen

  Zijn er ergens stikkers te krijgen met windmolens er op met een groot rood kruis er doorheen?

  met daar onder graag de tekst 112 mld NEE!

 19. baksteen

  Wat ik nog in het betoog mis is ten eerste dat het naast de bakken geld geen fossiele brandstof en CO2 uitstoot bespaart, sterker nog, nav het geval Denemarken, dat ons is voorgegaan, is de verwachting dat het extra fossiele brandstof kost. Ten tweede dat de energielevering instabiel en onbetrouwbaar wordt.

  Waar zijn ze toch mee bezig? maar het moet van “Europa” he, alles moet kapot van “Europa”!

  Tot de 21e

 20. henkb

  @Niek

  Ik weet dat het ruwe schattingen zijn. Maar onwelwillenden vegen een verhaal weg op grond van tikfoutjes/rekenfoutjes ook al is de trend duidelijk. Zoals: 7.6 miljoen huishoudens die Euro 8 miljard per jaar moeten opbrengen “geeft” ongeveer Euro 1000 per jaar per huishouden. 

 21. Niek

  @ Henkb

   

  Bedankt voor de tip, maar in feite maakte het niet zoveel uit of het nu 38 miljard is of 57 miljard over 15 jaar.

  Het scheelt 1.2 miljard per jaar.

   

  Voor de huishoudens maakt het typefoutje weinig uit, ze betalen in beide gevallen meer dan 100 euro per maand aan duurzame heffingen bovenop hun energiekosten.

 22. de_mol

  Corporatisme gaat hand in hand met fascisme wanneer er een handjeklap is tussen bedrijfsleven en overheid, en dat is idd. wat we vandaag de dag zien.

   

  Het enige verschil met socialisme/communisme is dat er nog prive eigendom buiten de staat bestaat. Dat dezelfde kliek binnen de staat vaak ook eigenaar zijn van die megabedrijven waardoor er zo’n handjeklap bestaat doet daar niet aan af, in tegendeel zelfs: puur fascisme. Socialisme is er wel zodanig mee geassocieerd dat het er erg op lijkt, en het zijn eigenlijk allemaal soortgelijke systemen: fascisme, corporatisme, socialisme, communisme: alle macht in handen van een klein groepje welgestelden. De rest heeft het nakijken.

 23. de_mol

  Volgens mij zijn de hierboven genoemde berekeningen nog veel erger in de praktijk. De berekeningen over 10.500 MW gaan volgens mij namelijk over vollast, dus maximaal. Dat wordt maar een paar dagen per jaar behaald. Komt nog veel meer bij. Omdat het hier gaat over hele molenparken, en windmolens wind van de een wegnemen en zorgen voor turbulentie bij de andere, kun je er schier vanuit gaan dat er niet 10.500 MW geinstalleerd vermogen komt, maar niet meer dan 2.000 MW netto gemiddeld gesproken. En dan gaan we nog uit dat de molens allemaal draaien. Gemiddeld staat op zee ongeveer 33% stil. Dus het is nog minder, 1.200 MW welgeteld.

   

  Vele tripjes naar zee kosten ook energie!!! Dus haal er voor het onderhoud. Dus netto blijft er nog minder over. Dan hebben we nog de piek dal belastingen die ons net onder druk zetten, en die vragen voor een 2e net met generatoren of centrales die dal belastingen kunnen opvangen. Dus tel uit je winst, voor rond de 100 Miljard euro krijgt u een instabiel systeem met een vermogen van rond de 1.500 MW. Die na 15 jaar al weer op en afgeschreven is (levensduur van die dingen).

   

  Moehahahaha. Men is wel echt compleet van het paadje af daar in Den Haag. Hoe slacht ik een land?

   

  Wel 1: 40 jaar massaimmigratie. 2: gooi geld naar de PIGGS landen. 3: gooi er even een 100 Miljard windmolen ellende tegenaan voor de doodsklap.

 24. johan simons

  Per jaar 1200,= euro per huishouden…???

   

  Hou het per sterk geschouderd huishouden maar op minimaal 2000 euro per jaar. De lage inkomens moeten immers binnen het kader van het socialistiech nivelleringsfeestje gecompenseerd worden.

   

 25. Springer

  Wat doet de milieubeweging uberhaupt daar aan tafel.

   

  Dit is het beste voorbeeld dat de polder alleen maar tot slechte oplossingen leidt.

   

  Een beetje zolas D66. Het ene dorp wil een weg langs de west zijde van de berg, het andere dorp wil liever langs de oost zijde van de berg een weg. D66 zal dan kiezen voor een tunnel door de berg heen zodat alle partijen tevreden zijn. Dit is een beetje zoals Nederland werkt.

 26. Siphra

  Het schandalige en vuile geheim van de Britse windmolen
  gekte: duizenden dieselgenerators als stiekeme achterwacht.

   

  http://dailym.ai/1dvriC8

 27. monty1

  Als dit waar is, en ik heb geen redenen zo gauw om eraan te twijfelen, dan hebben de Groen-linksies hun doel bereikt. Welk doel? Nederland terug te werpen in de oertijd. Een samenleving zonder kunstlicht (te duur), huishoudelijke apparaten (puissant duur), auto’s en vrachtverkeer (niet meer op te brengen) en televisie en radio is ook allang de deur uit gegaan, tenzij er een systeem is om deze dingen met handbediening te activeren. Scholen moeten sluiten, tenzij ouders bereid zijn 1000.000 euro per kwartaal voor hun kinderen te betalen, dus lezen en schrijven gaat als menselijke vaardigheid in onze streken ook verloren. Kunnen we nog kleding straks kopen? Nee, te duur. De kledingindustrie is failliet gegaan wegens te hoge lasten voor energie. En import is stopgezet, want schepen en vliegtuigen zijn afgeschaft. Te duur in exploitatie.

  We worden geen Zimbabwe aan de Noordzee, het wordt nog veel erger. Of het wordt beter, zo men wil. Nederland wordt weer een grote moerasdelta vol toendra’s en ondoordringbare wouden. Waar de laatste vogels zijn uitgestorven omdat zij door windmolens zijn vermalen tot bloederig vlees. Overal in het land tref je ruines van oud staal aan waarin een laatste holbewoner zijn intrek heeft genomen.

  Fijne toekomst. Prachtig vergezicht! De bewoners uitgestorven, de dieren gevlucht of omgekomen. Terug naar de natuur. Hoe gaat ons land heten als het zo ver is? Woestijnie? Nou ja, er is hoop voor een bevolkingsgroep ter plekke. Dit land gaat aardig lijken op die landen waar ze ooit vandaan kwamen. wat voelen wij ons hier thuis, zullen ze vast denken, terwijl ze elkaar het hoofd afhakken en vervolgens worden verzwolgen door de wassende zee die door gebrek aan dijken vrij spel heeft gekregen.

  De geschiedenis herhaalt zich. Van oertijd via civilisatie terug naar de oertijd. Ik ga mijn knuppel maar vast zoeken. Die zal ik straks wel nodig hebben. Als ik het overleef tenminste.

 28. R. Hartman

  Ook veelzeggend dat een gewelddadige club als Greepeace zich tooit met de naam ‘Groene vrede’. Zo kennen we ook een ‘Religie van de vrede’. en een ‘Partij voor Vrede en Democratie’, en een ‘Partij voor de Vrijheid’. Newspeak.

   

  Niet voor niets heeft Patrick Moore die club weer snel verlaten, toen de ideologische wens het milieu te beschermen werd omgevormd door die iets andere ideologische hunkering naar de macht.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.