Het laatste woord over abortus

De politieke strijd over het onderwerp abortus woedt voort, mijn collega Victor van der Sterren gaf begin deze maand een nieuwe impuls aan het debat. Ik neem zijn uitdaging graag aan, hoewel ik niet al zijn aannames deel. Hier volgt mijn bijdrage:

Is er in de discussie betreffende abortus sprake van een botsing der rechten, de rechten van de moeder tegenover de rechten van de foetus? Het antwoord waar ik op uitkom is een volmondig nee, de misvatting is te begrijpen maar dient te worden gecorrigeerd. De fundamentele vraag is:

In welke context  kan een organisme rechten kan claimen? Mijn aanname is dat mensen de eigenaar zijn van het eigen lichaam en dat dit recht absoluut is. Het is hoofdzakelijk om deze reden dat ik het plegen van een  abortus als een legale daad beschouw. Het feit dat er situaties te bedenken zijn waarbij de abortus als immoreel kan worden gezien door anderen doet niets af aan het recht op zelfbeschikking.

Ik zal de claim dat foetussen rechten hebben of zouden moeten hebben weerspreken in mijn reactie op populaire argumentaties gebruikt ter ondersteuning van die claim. 

Het ‘bewustzijns-argument’
Tegenstanders van abortus stellen dat gezien de foetus bewustzijn kent (vanaf 9 weken) er een grond is om rechten toe te kennen. Het argument van het bewustzijn is vals want het neemt niet de volledige context mee in haar beschouwing. De mate van bewustzijn van de foetus verandert niets aan de feitelijke situatie, de foetus is een product van het lichaam van de moeder en (fysiek) afhankelijk van de moeder. Al zouden foetussen mathematische sommen kunnen oplossen zou dit geen verschil moeten maken voor de legale status van abortus. Ook is het van belang hier een strikte scheiding te maken tussen een discussie over rechten van mensen en over die van dieren. Hier zien we het gevaar van het aannemen van het ‘bewustzijns-argument’.

Het zou de grens tussen deze twee discussies vertroebelen en komt het debat van beide kwesties niet ten goede. Hetgeen mensen van dieren scheidt is niet fundamenteel (de mate van) bewustzijn maar (het vermogen) tot het gebruik van de ratio in combinatie met een vrije wil. Het feit dat foetussen vanwege dit beperkte bewustzijn pijn kunnen voelen dient te worden meegenomen in de morele overweging maar niet de legale.

Het ‘buiten de baarmoeder-argument’
Een ander veel gebezigd argument tegen abortus beroept zich op de hypothese dat vanaf een aantal weken (20-24) een foetus buiten de baarmoeder kan overleven. Dit op het eerste oog sympathieke argument vergeet dat de drager van de foetus recht heeft op het laatste woord. Mensen hebben het recht om een kind niet op de wereld te willen zetten, hoe irrationeel deze redenering mogelijk kan zijn. De zwakte van een argument dat zich baseert op een toekomst en meer concreet een potentieel blijkt hier. Het is een valse redenering als je de werkelijkheid van een kind in een baarmoeder vervangt  met de hypothese van een kind buiten een baarmoeder om je punt te maken over kinderen in baarmoeders. 

Het argument van de eigen verantwoordelijkheid
Dit argument is veruit het beste en meest uitgewerkte argument tegen abortus en vanaf de oppervlakte lijkt er een logica in de argumentatie te zitten. Deze luidt als volgt: Kinderen zijn het gevolg van de eigen handelingen en individuen zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden. Hoewel beide stellingen waarheid bevatten laten ze veel buiten beschouwing. De eerste uitzondering is overduidelijk zwangerschap als het gevolg van een verkrachting. De andere misvatting is die van de consequenties van handelen. Als we enkel kijken naar die opvatting van handelen komt er snel een kronkel naar boven in het denken in termen van potenties. Het enkele feit dat seks kan leiden tot zwangerschap maakt zwangerschap nog niet impliciet in de seks. Door te stellen dat mensen vrij zijn om vrijwillig seks te hebben maar dat geen eventuele zwangerschap mag worden geaborteerd is niets anders dan een opmaat naar de regulering van seks. 

Ter verdediging van abortus
De analogie van Judith Thompson in haar baanbrekende essay A defense of abortion uit 1971 is ook vandaag nog even sterk. Hier volgt mijn licht aangepaste variant:

Stel je voor dat een glazenwasser vanaf de steiger in je huis binnen valt door het raam, heeft deze glazenwasser recht om in je huis te blijven? Immers weet iedereen dat mensen van steigers kunnen vallen en door ramen, is dit niet gewoon het risico van het inhuren van een glazenwasser of van het hebben van ramen ? Maar wat als er in die maatschappij veel sprake is van glazenwassers die door ramen naar binnen zijn gevallen vanwege de strakke wind? Wat als er talloze slepende rechtszaken zijn geweest tussen huiseigenaren en glazenwassers die beide een recht claimen op het huis? En wat als mensen omwille hiervan hun ramen beveiligen aan de binnen en de buitenkant met een beveiligingspercentage van rond de 99 procent? Wat als de beveiligingsmechanismen een enkele keer niet werken vanwege storingen en er alsnog iemand je huis binnen valt? Wat als sommige mensen vergeten het het beveiligingssysteem aan te zetten en het daarom niet functioneert?

Hetgeen Judith Thompson beargumenteerde was dat de potentiële risico’s en gevolgen van een handeling niet in elk geval een mens dwingen tot het accepteren van de gevolgen. Dit argument gaat op voor het tegen je wil huisvesten van een vreemde en ditzelfde geldt voor het voltooien van een ongewenste  zwangerschap. Het is ook een negatieve blik op menselijk handelen (tegenover goddelijk handelen) in het algemeen dat leidt tot een dergelijke causale verplichting.

De voorrang van de natuur of ‘schepping’ boven de mens in concrete vorm. De ontwikkelingen in technologie en medische wetenschap van de afgelopen decennia ten spijt, deze toonden juist aan dat wij mensen onze natuur controleren en dat ons leven hierdoor op elk gebied vooruit gaat.  

Door de afwijzing van menselijke ‘interventie’ op het ‘natuurlijke’ leven willen de religieuzen ons voorgaan in de door hun geïdealiseerde terugkeer naar de primitiviteit. Geen abortussen, geen vaccinaties, geen plastische chirurgie, geen make-up. Deze weerstand tegen moderniteit, comfort en bovenal zelfbeschikking is doelbewust en ze vormen de ingrediënten voor een doemscenario. 

Yernaz Ramautarsing, pro-leven en dus pro-keuze. 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

47 reacties

 1. Peter Pan

  .

  Het is al 25 jaar geleden. Hij had al vele jaren Parkinson. Een zeer ernstig stadium. Altijd liefdevol verzorgd door zijn vrouw. De medicijnen waren nog niet zo goed instelbaar als tegenwoordig. Altijd als ik langskwam lag hij weer op de grond te schudden en te trekken. Afgemat en uitgeput.

   

  Over existentiële ethiek gesproken: Mevrouw wat wilt u. Dokter, hij heeft genoeg geleden. En zo werd besloten. Ware menselijkheid is de breuk met iedere standaard ethiek. Ware ethiek komt uit je eigen hart. En dat doet altijd pijn.

 2. Peter Pan

  .

  [Verklaar u nader]

   

  Zo zouden wij niet meer met elkaar omgaan. Het is geen derdegraads verhoor. Er moet sprake zijn van wederzijds respect. Ik beantwoord enkel comments met één vraag per keer.

 3. Jansma

  Waarom geeft u dan niet op zijn minst antwoord op 1 van mijn vragen?

   

  Verklaar u nader.

 4. latraviata

  @Eelco

  Mannen hebben zich trouwens ook als beesten gedragen, en hadden de integriteit van de vrouwen moeten respecteren.

   

  Maar wat zegt u eigenlijk? Mensen hebben seks en gedragen zich derhalve als beesten?

 5. latraviata

  @Jansma

   

  Vo;gens mij heeft de heer Pan uw vraag beantwoord.

 6. Jansma

  Welke vraag?

 7. latraviata

  @Jansma

   

  Oh ben ik nu aan de beurt?

 8. Jansma

  In het geheel niet. Ik vraag u slechts welke vraag Pan dan beantwoord heeft…..Ik zie namelijk geen antwoord op welke vraag dan ook. Hij heeft slechts een voorbeeld van wat in zijn ogen kennelijk door moet gaan met “existentiele ethiek”. Dat is geen antwoord op welke vraag dan ook.

 9. Eelco91

  @latraviata op 28 juli, 2013 – 20:07

  Ik geloof dat mensen een flinke scheut dierlijkheid hebben meegekregen ja 😉 

  Alleen door dat dierlijke te beheersen, en het deugden te cultiveren en te oefenen, kan er een mooie samenleving komen.

  Vergelijkheid met het tomen van een rijpaard, of een stuk land waar ploegen, zaaien, bewateren, mesten en wieden de voorwaarden zijn voor vruchten. 

 10. Jansma

  QUOTE: “Ethiek betekent altijd vuile handen maken.”

   

  Waarom? En wat bedoelt u daar mee?

   

  QUOTE: “Want ultieme ethiek keert zich gemakkelijk in misdadigheid.”

   

  Wat is ultieme ethiek? Waarom keert ultieme ethiek zich gemakkelijk in misdadigheid?

   

  QUOTE: “Bijvoorbeeld in een zinloze verlenging van het leven door wetenschappelijke vooruitgang.”

   

  Wat is er misdadig aan het verlengen van een leven?

   

  QUOTE: “Iedere ethische beslissing moet daar telkens weer existentieel genomen worden.”

   

  Wat bedoelt u hier mee? Zijn er ook beslissingen die niet existentieel genomen worden?

   

  Verklaar u nader.

   

   

   

   

 11. Peter Pan

  .

  Het doet altijd pijn, welke keus je ook maakt, of je het kind wel of niet gevoeld hebt. Ethiek betekent altijd vuile handen maken. Ethiek staat beter met haar poten in de klei. Want ultieme ethiek keert zich gemakkelijk in misdadigheid. Bijvoorbeeld in een zinloze verlenging van het leven door wetenschappelijke vooruitgang. Iedere ethische beslissing moet daar telkens weer existentieel genomen worden. Dat is het lot der mensheid.

 12. Eelco91

  latraviata op 28 juli, 2013 – 16:13

  Sorry voor het taalgebruik. 

  Ik had het over moeders die ervoor hebben gekozen om het kindje te houden. 

  Natuurlijk heb je geen spijt als je het kindje nooit gekend hebt (sorry, beetje hard maar ik spreek graag rechtstreeks). 

  Mannen hebben zich trouwens ook als beesten gedragen, en hadden de integriteit van de vrouwen moeten respecteren.

 13. Robert Lemm

  Abortus is tegennatuurlijk, dus beter van niet. Laat vrouwen die hun baby niet willen die liever voor adoptie aanbieden.

 14. Peter Pan

  .

  [In welke context  kan een organisme rechten kan claimen? Mijn aanname is
  dat mensen de eigenaar zijn van het eigen lichaam en dat dit recht
  absoluut is. Het is hoofdzakelijk om deze reden dat ik het plegen van
  een  abortus als een legale daad beschouw
  . Het feit dat er situaties te
  bedenken zijn waarbij de abortus als immoreel kan worden gezien door
  anderen doet niets af aan het recht op zelfbeschikking.]

   

  Bedoelt u dat de foetus het negatieve recht heeft zich te laten aborteren?

   

  [Mijn aanname is
  dat mensen de eigenaar zijn van het eigen lichaam en dat dit recht
  absoluut is.]

   

  U fundeert het recht op onbewezen stellingen?

   

  [Het argument van het bewustzijn is vals want het neemt niet de volledige context mee in haar beschouwing.]

   

  U bedoelt wellicht dat het onvolledig is?

   

  [De mate van bewustzijn van de foetus verandert niets aan de feitelijke
  situatie, de foetus is een product van het lichaam van de moeder en
  (fysiek)afhankelijk van de moeder. Al zouden foetussen mathematische
  sommen kunnen oplossen zou dit geen verschil moeten maken voor de legale
  status van abortus]

   

  Ziet u aborteren met 9 maanden dan misschien ook als het negatieve recht van de moeder?

   

  [Ook is het van belang hier een strikte scheiding te maken tussen een
  discussie over rechten van mensen en over die van dieren. Hier zien we
  het gevaar van het aannemen van het ”bewustzijns-argument”. ]

   

  Bedoelt u wellicht dat u kunt aantonen dat foetus aapjes geen bewustzijn hebben?

   

  [Het zou de grens tussen deze twee discussies vertroebelen en komt het debat van beide kwesties niet ten goede.]

   

  Misschien wordt het debat niet alleen door u bepaald.

   

  [Het feit dat foetussen vanwege dit beperkte bewustzijn pijn kunnen
  voelen dient te worden meegenomen in de morele overweging maar niet de
  legale.]

   

  Wel, goed om te onthouden.als u op hoge leeftijd op de euthanasie tafel wordt gedeponeerd.

   

  [Dit op het eerste oog sympathieke argument vergeet dat de drager van de
  foetus recht heeft op het laatste woord. Mensen hebben het recht om een
  kind niet op de wereld te willen zetten, hoe irrationeel deze redenering
  mogelijk kan zijn.]

   

  Wel, dit is weer een typische vooringenomenheid die voortvloeit uit het volstrekt hypothetische negatieve recht van de moeder. U kunt om het even iedere mantra uit de westerlijke cultuur erbij slepen.

   

  [Het is een valse redenering als je de werkelijkheid van een kind in een
  baarmoeder vervangt  met de hypothese van een kind buiten een
  baarmoeder om je punt te maken over kinderen in baarmoeders.]

   

  Dus het maakt helemaal niet uit? Dus als het afdrijven mislukt en de kleine ligt na met 24 weken te blèren om zijn moeder dan pakt die naar believen de hakbijl? Overdenk de consequenties van wat u beweert.

   

  [De eerste uitzondering is overduidelijk zwangerschap als het gevolg van een verkrachting.]

   

  Het kind zijn de daden van zijn vader niet aan te meten. Het is niet altijd zwart wit in het leven.

   

  [Door te stellen dat mensen vrij zijn om vrijwillig seks te hebben maar
  dat geen eventuele zwangerschap mag worden geaborteerd is niets anders
  dan een opmaat naar de regulering van seks.]

   

  Dit is wel een heel aparte redenatie, misschien dat u de logica daarachter wilt onderbouwen. U verwart hier (on)vrijwillig met (on)verantwoordelijkheid.

   

  [Hetgeen Judith Thompson beargumenteerde was dat de potentiële risico’s
  en gevolgen van een handeling niet in elk geval een mens dwingen tot het
  accepteren van de gevolgen.]

   

  Exact, dit is het verschil tussen een volwassene en een kind. Natuurlijk bent u verantwoordelijk voor de gevolgen. Het zou anders een mooie boel worden.

   

  [Het is ook een negatieve blik op menselijk handelen (tegenover goddelijk
  handelen) in het algemeen dat leidt tot een dergelijke causale
  verplichting.]

   

  Ik ben niet religieus maar wel tegen abortus na de derde maand. Tenzij later blijkt dat het kind een verschrikkelijk lijden te wachten staat. Ethiek maakt altijd vuile handen. Het is een goedkoop om de moraliteit van abortus de religieuzen te verwijten. Of u religieus bent of atheïst maakt niet uit. U staat voor de existentiële keus een mens te doden, ik zeg niet dat het niet mag, ik zeg wel dat iedere beslissing pijn doet. Heb het daar over in uw volgende bijdrage.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 15. latraviata

  Abortus is tegennatuurlijk, dus beter van niet. Laat vrouwen die hun baby niet willen die liever voor adoptie aanbieden.

   

  Je moet voor straf je baby 9 maanden dragen door een bevalling gaan en het dan aan een ander geven.

  Klinkt zo simpel hè?

  Ooit de kilometers aan onderzoek gelezen welk destructief effect adoptie heeft op het kind, de moeder en de adoptieouders?


 16. Eelco91

  Dat abortus uberhaupt een probleem werd, was omdat er gewetenloze vrouwen waren die zich perse als hoeren wilden gedragen. 

  Wil je toch je verantwoordelijkheid niet nemen, gebruik voorbehoedsmiddelen of accepteer het nieuwe leven dat je hebt. Vraag aan 1 moeder die abortus heeft overwogen, of ze spijt heeft van haar beslissing om het kindje te houden. Iedere moeder zal gruwen van de gedachte dat ze het onschuldige leven dat in haar armen ligt, zou onthoofden met een tang. 

  Abortus is moord, en dat niet alleen, het is het moorden van een hulpeloos schepseltje dat daar niet om heeft gevraagd en het zeker niet verdient. Het onrecht van abortus schreeuwt het letterlijk naar de hemel uit. 

   

 17. latraviata

  Nee ik heb beslist geen spijt van mijn abortus 40 jaar geleden. Ook werd het  embryo niet met een tang onthoofd.

   

  http://keuzebijabortus.nl/zuigcurettage

   

   

 18. Piet

  Het argument dat de phoetus eigendom zou zijn van de vrouw klopt niet. Er is het zaad van een ander bijgeweest. Het gaat dus om een nieuw persoon die opgroeit in een vrouwenlichaam, deels van de vrouw, deels van een man. Dit geldt onverkort vanaf de conceptie. Afblijven dus!

 19. latraviata

  @Eelco91

   

  U heeft het nog steeds over seks?

 20. Waarheidszoeker

  Je hebt me niet kunnen overtuigen Yernaz

  Ik vond die van Victor wat sterker. Te meer omdat Victor niet pleitte voor een legale abortus tot aan de ontsluiting (!!)

  Die
  vergelijking met die glazenwassers die huizen binnen vallen en vanuit
  één of ander ultra hypothetisch wereldbeeld zouden willen …..
  ‘blijven’ ( ??? ) slaat kant noch al. Dat lijkt me al voldoende reden om
  die schrijfster uit de jaren zeventig aan de kant te schuiven.

  Verder
  zie ik dat je een onderscheid wil maken tussen moraliteit en
  legaliteit. Bedoel je daarmee dat de huidige wet het mogelijk maakt en
  dus is het OK? Ik kan je daarin niet helemaal volgen en ben benieuwd of
  je dat kunt toelichten.

  Dat
  ‘doemscenario’ dat was er ooit al en het viel wel mee, anders zouden we
  nooit gekomen zijn waar we nu zijn met al onze vrijheid. Jij wil het
  laten lijken dat het beperken van de vrijheid om schadelijke immorele
  dingen te doen ons naar een donker tijdperk transporteert, alleen omdat
  de illusie die jij vrijheid noemt dan wat minder gewaarborgd lijkt.

  Ik zie ook verder weinig filosofie in je stuk terug.


  Overigens,
  als iemand over z’n eigen lichaam mag beschikken middels een absoluut
  recht, hoe ga je dan aantonen dat het lichaam van de foetus geen lichaam
  is? Het is een lichaampje en de persoon die eraan vast zit heeft dus
  absolute beschikking over dat lichaam volgens jouw eigen stelling. Je
  schiet jezelf met dat argument een beetje in de voetus.

 21. Eelco91

  latraviata op 28 juli, 2013 – 21:01

  Nee

 22. latraviata

  02: 37 Meneer Pan ik bedankte u voor de empathische reactie.

  02:31 Toets, ik begrijp u meer dan ik u zeggen kan en in godsnaam laten we ons niets aantrekken van die christelijke betweters.

   

 23. enkidoe

  Mijn dochter is gehandicapt. oorzaak onbekend. Wij vermoeden dat de problemen tijdens de zwangerschap door een val gekomen zijn(alhoewel de gynaecoloog toen niets vreemds zag).

   

  Zouden wij ooit abortus hebben laten plegen? Neen, wij houden ontzettend van het meisje, ookal is het vaak moeilijk omdat we niet weten wat de toekomst gaat brengen. Plus, gedurende de zwangerschap is er nooit wat opgevallen tijdens de controles wat een indicatie zou kunnen zijn van de huidige problemen.

   

  Maar toch, er zijn situaties waarin ik voorstander kan zijn van een abortus. Verkrachting of bij een hele zware handicap. Plus de vraag welke ik mij stel is, wanneer is een foutus een mens? Wij weten niet wannere het bewustzijn(de ziel, hoe je het ook wilt noemen) in het lichaam treedt(klink spiritueel, weet ik)

 24. Peter Pan

  .

  Uw bezorgdheid wordt ingegeven door verantwoordelijkheidsgevoel voor uw dochter. Hebt u het wel goed gedaan. En die bezorgdheid komt voort uit liefde. Het leven is niet perfect. Niet alles is te regelen. Het gaat soms zoals het gaat. U moet dat accepteren. Geniet van liefde en liefde die u haar kunt geven. Er is geen ander doel in het leven dan houden van. Kijk vooruit en sluit het af. Een foetus is een mens wanneer u vindt dat het een mens is. Het bewustzijn is niet het voornaamste kenmerk. En ethiek wordt in ieder geval weer anders ingevuld. Niemand kan een dergelijke keuze voor u maken, zelfs uw eigen kinderen niet. Misschien is wel het belangrijkste element van een ethische afweging dat het pijn doet. Dan hebt u het voldoende doorleefd. Dan is er ook geen reden voor twijfel. En aan als dan scenario’s moet u helemaal niet gaan denken. U kon dit niet voorkomen. Het is zoals u zegt, alleen de toekomst is van belang.

 25. toetssteen

  Mijn vrouw (ik kan nu wel zeggen wij, maar dat is onzin, want ik kan geen kinderen krijgen), baarde twee keer een dochter (ook drie zonen; wij zijn en waren dol op kinderen in de goede zin des woords). De dochters bleken een niet met het leven te verenigen afwijking te hebben. Helaas, want mijn vrouw en ik missen hen nog elke dag. Maar de gruwelijke lijdensweg die deze kinderen en later jonge meiden hebben moeten meemaken, daar is marteling een  vrij redelijke term voor. Ik zie mijn vrouw nog jankend van ellende bij het verluieren van de oudste. Hoe goed ze het ook deed, het was ondanks morfine een kwelling voor dat meisje.

  Toen ze jaren na het overlijden van onze dochters, ze stierven kort na elkaar als konden niet zonder elkaar, zei ze eens tegen mijn schoondochter: als ik het had geweten, had ik ze het bespaard. Mijn schoondochter begreep het, maar mijn zoon en ik hadden iets van: wat zeg je nou???

  Ze zei niet zo maar iets, maar voor een man is het niet zo gemakkelijk om zich een beeld te vormen van de emoties van de vrouw. Natuurlijk, het is heel goed mogelijk, anders schreef ik dit niet, maar het kost inlevingsvermogen.

 26. latraviata

  Wijlen mijn jongste zoon werd op vijfjarige leeftijd nierpatient als complicatie van een kinderziekte.

  Twee niertransplantaties en 23 jaar lang ziekenhuis in en uit, diverse operaties met als gevolg een lichaam vol met littekens, kapotgespoten vaten van het eeuwig bloedprikken,  gruwelijke bijwerkingen van medicatie, kortom teveel om op te noemen.

  Een paar jaar voor zijn dood vroeg hij mij;  als je had geweten dat ik deze ziekte zou krijgen had je me dan toch geboren laten worden?

  Hij was er en ik hield zielsveel van hem dus was het moeilijk voor te stellen dat hij niet was geboren, bovendien vond ik het nogal cru om te zeggen, nou nee dan hadden we je niet laten komen. Ik zei, ja natuurlijk met alle niervervangende mogelijkheden…..een behoorlijk hypocriet antwoord blijkt achteraf. Oh ja zei hij, wel als je me met die kennis toch geboren had laten worden, dan had ik jullie aangeklaagd wegens het mij willens en wetens opzadelen met dit leven, ik zou dat wreedheid en mishandeling noemen. Dan hoor je het eens van iemand die uiteindelijk toch niet zoveel waarde hechtte aan zijn eigen leven. Ik vond zijn leven allerminst waardeloos en dat wist hij héél goed, maar het ging uiteindelijk niet om mij.

 27. Peter Pan

  .

  Mensen die star volgens ethische principes leven richten de grootste schade aan. Want telkens is er wel een nieuwe afweging, een nieuwe balans in het leven te maken. Want determinanten van geluk wijzigen zich tijdens het leven. Wat vroeger verstandig leek is het niet meer. Men gaat er anders tegenover staan. En in retrospekt gaat men zich dan soms ook nog verwijten maken. Heb ik er toen wel goed aan gedaan. Had ik dit alles kunnen voorkomen.  Dit komt omdat de film van het leven in de hersenen spatieel ligt opgeslagen. Men zou de tijdsvolgorde dan willen omdraaien om het onmogelijke te forceren. Maar dan vergeet men wat er inmiddels allemaal is gebeurd. Waar men toen geen weet van had. Zonder tijdsvolgorde raakt ons causale denken hopeloos ontregeld. Dan maken wij onszelf verwijten. En daarom moet men hard zijn tegen zichzelf.

  Ieder mens wordt wijzer in het leven, niet alles is te voorzien. En ja, dan komt op een gegeven moment na jaren van liefdevolle omgang met het kind de vraag op. Zou ik jou dit alles, juist uit liefde hebben bespaard, juist omdat ik zoveel van je hou. Zou ik dan het onmogelijke van mijzelf gevergd hebben, Ja, dan had ik die prijs betaald. Juist omdat mensen van elkaar houden handelen zij soms anti-cyclisch op officiële ethiek. Ware liefde voor de ander is de maat der dingen, geen boekenwijsheid van psychoten.

   

  [Oh ja zei hij, wel als je me met die kennis toch geboren had laten
  worden, dan had ik jullie aangeklaagd wegens het mij willens en wetens
  opzadelen met dit leven, ik zou dat wreedheid en mishandeling noemen.]

   

  @ Latraviata:

   

  Uw zoon heeft het zwaar gehad. Uw wanhopige bescherming heeft hij heel goed begrepen en aangevoeld. Maar dat mag een keiharde ethische discussie niet in de weg staan. Deze was echter niet tegen u gericht. Het was een aanklacht tegen de wreedheid van het leven. Maar de relatie was zo goed dat hij daar vrijelijk met u over kon praten. Ook hij moest zijn positie telkens weer bepalen, hij zag dat het fout ging en moest een standpunt bepalen. Het was zeker niet persoonlijk bedoeld. Maar hij gaf u ook een voorwaarschuwing. Laat mij gaan als het helemaal misloopt. Ik weet hoeveel je van mij houdt maar dat betekent juist dat je mij moet laten gaan. Zet je liefde voor mij om in de verkorting van mijn lijden.

   

  Dat is de overeenkomst in beide voorgaande comments.

 28. toetssteen

  Elke keer dat ik toch weer over schrijf, kom ik zulke prachtige mensen tegen als u. U weet net zoals ik en mijn lief hoe het is om zorg te dragen voor een kind dat door een hel gaat. Helaas was de afwijking die de dochters hadden ook gekoppeld aan geestelijke achteruitgang en dan druk ik me heel erg mild uit.

  Ik herinner me nog de avond waarop ik met mijn jongste dochter zat te luisteren naar een piano recital. Zij was toen al zwaar invalide, maar ondanks haar snel achteruit gaande geestelijke vermogens zo genoot.

   

 29. toetssteen

  De min brigade is duidelijk weer op pad. Ik word zo dood en doodziek van die lui die nog nooit meer mee hebben gemaakt dan het sterven van de cavia! Gruwelijke moraalridders!

  Ga verd… nog toe eens sfeer snuiven! Hup, naar de ouders die hun kroost vol liefde tot aan de gruwelijke jonge dood verzorgen. Ga verdomme zelf eens staan aan een doodskistje met je ik weet het beter gekwek vanuit de losse pols! Want tjeh het is toch zo leuk om goed te zijn en anderen te oordelen als het u niet is overkomen!

  Kan de lamlul op 1:01 even uit de kast komen a.u.b.

   

   

 30. latraviata

  Mijn zoon is uiteindelijk aan de complicaties van dialyse overleden en het was geen zelfgekozen dood, dit ter verduidelijking.

  Echter de laastste 3 weken werd hij in slaap gehouden en er kwam een moment, dat de behandelend artsen zeiden dat zij niets meer voor hem konden doen. Zijn broer, mijn oudste zoon is arts/medisch specialist was het daar rationeel mee eens, maar emotioneel is dat toch van een andere orde. Wij hebben voordat de behandeling gestaakt zou worden afscheid van hem genomen en ik heb tegen hem gezegd, dat het goed was zo en dat hij kon gaan. Terwijl hij  toch onder anesthesie was, leek het alsof hij op mijn toestemming had gewacht want hij stopte met ademen  en is uit zichzelf overleden. Er is dus niet ingegrepen en ik ben daar dankbaar voor, ergens denk ik had ik me toch altijd afgevraagd, hadden we niet…..tegen beter weten in, maar toch.

  Bij iedere medische ingreep, nieuwe therapie of  nieuw wetenschappelijk nieuw inzicht, zullen de ethische consequenties iedere keer weer gedefinieerd moeten worden en gelovigen zullen altijd proberen de ontwikkelingen tegen te houden. Er moet tegen iedere prijs geleefd worden want dat staat namelijk in hun sprookjesboek.

  Ik vind uw reactie overigens buitengewoon empahthisch en ik dank u daarvoor.

   

 31. latraviata

  Toetssteen 02:31

   

  Ik deel volledig uw gevoelens, ik krijg ook een rood waas voor de ogen van die aanmatigende antwoorden en minnetjes.

 32. toetssteen

  Ja een ouderpaar mag besluiten dat lijden meer dan genoeg is. En op een paar gekken na, wil niemand zijn kind zien sterven!

  Ik weet niet wat jij zoal mee hebt gemaakt, maar ik heb een knd dood zien gaan, ik kon helaas niet sneller uit die automassa komen om nog bij mijn jongste dochter te mogen zijn.

   

  Ik gruw dan ook van mensen die maar raak leuteren over dit onderwerp. Ow ik voel me zo goed in mijn vel lui die moralistische ouwehoeren over mensen die de diepste dalen mee hebben gemaakt.

   

   

   

   

   

 33. R. Hartman

  “Ik geloof dat u eea niet helemaal goed hebt gelezen. De discussie ging
  niet over inenten, maar over kinderen die ten dode op zijn geschreven!”

  Ik heb inderdaad niet de hele discussie gevolgd, maar om verschillende redenen slechts even ‘scannend’ doorgenomen. Daarbij trof mij de uitlating ‘onbenul’ richting Lieftinck_fan, zodat ik diens reactie wel even heb gelezen en daar mijn respons op gebaseerd.

  Toont maar weer eens aan hoe inhoudsloze ad-hominem reacties een discussie negatief beïnvloeden.

 34. toetssteen

  Ik deel uw mening en sorry al ik even uit de bocht vloog, maar ik kan het niet uitstaan!Gruwelijk stel betweters die oberal een oordeel over hebben maar zelf nooit door de hel zijn gegaan.

  Je kind zo te zien lijden, mijn docters retardeerden al op kleuterleeftijd (soort jeugddementie). De jongste had huilbuien omdat ze wist dat het bewustzijn haar ontglipte. Dan ging mijn vrouw bij haar in bed liggen, want dan voelde ons kind zich een beetje veiliger. (ik moest werken voor de pegels want we wilden er zelf voor zorgen).

  Veel vrienden, familie en kennisen laten het afweten, maar we hebben ook hele goede vrienden/ vriendinnen gewonnen).

   

 35. Frank Verhoef

  Hee, Yernaz, als je zo graag geen kinderen wil, zorg dan dat je voorbehoedsmiddelen gebruikt. Zoals je schrijft, je hebt het recht om te bepalen of je een kind wil of niet. Dat kun je heel goed vooraf beslissen.

   

  Om te beslissen wat er gebeurt met het leven van een ander (de baby), gaat erg, erg ver. Zijn libertariërs niet juist van het zelfbeschikkingsrecht? Waarom mag een moeder dan eenzijdig besluiten om het leven van een onschuldige baby te beëindigen?

   

  En je beweert dat een foetus afhankelijk is van zijn moeder en dat dientengevolge de moeder mag bepalen wat er mee gebeurt. Die afhankelijkheid is er ook bij een geboren baby en jonge kinderen. Als je jouw argumentatie doortrekt, mag je ook abortus plegen na geboorte. Dat toont maar weer eens aan dat teveel libertariërs misantropen zijn. Hebben we helemaal niks aan in het publieke debat.

 36. toetssteen

  thet moet zijn trekt.

  En ik bdoelde mijn comment als uitdaging ten aanzien van mensen die zeggen dat hun geweten rein moet blijven, maar er geen enkele moeite mee hebben de consequenties van deze beslissing naar anderen te schuiven.

  Als u A zegt, accepteer dan de gevolgen!

 37. toetssteen

  Een nogal ongenuanceerde kreet, maar als ik de randjes weghaal klopt het. Laat die moeder (en veelal ook de vader, want als het om erfelijke zaken gaat ziet er echt een heel tem om de tafel) die na overleg besluit tot aborus met rust.

  Het valt me dan ook erg tegen dat er een persoon is die de ervaring van Latraviata af kan waarderen. Wat deed Latraviata verkeerd? Zelf voor haar zoon zorgen?

 38. toetssteen

  Ik geloof dat u eea niet helemaal goed hebt gelezen. De discussie ging niet over inenten, maar over kinderen die ten dode op zijn geschreven! Moeten zij de hele lijdesnsweg afleggen of is het een daad van erbarmen om hen dat lijden te besparen? En wie draait op voor de kosten als men stelt: ik kan het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen, maar u moet opdraaien voor de kosten.

  Nee Hartman, u moet dan wel gaan voor de gewenste keuze, maar dat zie ik maar weinigen doen! En dat is nou net het punt en het probleem, de rotzooi wordt anderen in de schoenen geschoven: toedels, mijn geweten thet niet, maar wilt u even dokken!

 39. Peter Pan

  .

  Soms heeft een en ander een voorgeschiedenis. Lieftinc fan begrijpt dat beter. Laat u verdere reacties maar aan hem over.

 40. R. Hartman

  U (en uw zoon) diskwalificeren zichzelf met dergelijke uitlatingen in deze discussie.

  Zomar twee linkjes:
  http://www.omsj.org/corruption/penta22jul
  http://preventdisease.com/news/13/071713_CDC-Admits-98-Million-Americans-Received-Polio-Vaccine-In-An-8-Year-Span-When-It-Was-Contaminated-With-Cancer-Virus.shtml

  Maar niet serieus nemen, hoor. Allemaal onbenul.

 41. latraviata

  @Lieftinck fan

   

  Ik heb zojuist uw exposé aan mijn oudste zoon laten lezen en zijn reactie was:

   

  Godallemachtig wat een onbenul.

 42. latraviata

  @Toetssteen

   

  En weer regent het minnetjes……Een dag na de dood vanm mijn jongste zoon kwam er een vriendin(ruim 40 jaar vriendschap) langs, we hebben flink staan janken samen. De volgende dag belde zij mij om een eind aan de vriendschap te maken, ik hield er toch andere denkbeelden op na.

  De (vrienden) spoeling is inderdaad dun geworden, leed is niet populair.

 43. Lieftinck fan

  Citaat:

  Door de afwijzing van menselijke ‘interventie’ op het ‘natuurlijke’ leven willen de religieuzen ons voorgaan in de door hun geïdealiseerde terugkeer naar de primitiviteit. Geen abortussen, geen vaccinaties, geen plastische chirurgie, geen make-up. Deze weerstand tegen moderniteit, comfort en bovenal zelfbeschikking is doelbewust en ze vormen de ingrediënten voor een doemscenario.”

   

  Wat een wit-zwart redenering. Een aantal van genoemde kenmerken is helemaal niet voorbehouden aan Godsdienstige mensen, maar wordt ook aangehangen door atheïsten met valide argumenten, zoals ik zelf.

   

  Hieruit blijkt maar weer de kracht van onze mainstream media met hun framing technieken. 80% van de ouders die niet vaccineren doen dit NIET uit Godsdienstige argumenten, maar juist uit argumenten door de wetenschap aangedragen. Het feit dat de media hun kaken hierover stijf op elkaar houdt, en net doet alsof alleen randdebielen niet vaccineren (terwijl het vaak om hoogopgeleiden mensen gaat) is blijkbaar een succesformule.

   

  Ik behoor nog tot de generatie die alleen DKTP en pokkenvaccinatie kreeg (deze laatste kreeg ik overigens niet) en dus alle, thans terminale, kinderziekten doormaakten, net zoals 98% van mijn leeftijdgenoten. Ook de door de media aangehaalde, in hun ogen zeer terminale, ziekte mazelen. Mijn generatie is veel gezonder dan de patat generatie, die geen infectieziekten van betekenis doormaakte, waardoor deze ook minder beschermende stoffen heeft aangemaakt tegen allergie- auto-immuunziekte en kanker. Lees de hygiënehypothese er maar op na, alsmede een aantal van mijn bijdrage. Kijk naar de rol van T-regcellen alsmede de rol van de Thymus, die alleen optimaal functioneert tijdens de peutertijd en waar T-cellen rijpen tijdens koortsende ziekten. Hierdoor minder kans op auto-immuunziekte en kanker op latere leeftijd. In de pubertijd verschrompeld dit orgaan al, het is dus zaak kinderziekten door te maken tijdens de peuter/kleuter tijd.

   

  Maar goed, als we net doen alsof vaccinatiecritici gek zijn, of randdebiel, en negeren de bronnen die deze critici zelf aandragen dan is er geen probleem.

   

  Overigens kan hetzelfde gezegd worden over plastische chirurgie, vaak kampen mensen met een negatief zelfbeeld en maakt plastische chirurgie de zaak erger. Een psycholoog helpt dan beter.

   

  Maar goed, blijkbaar kan men niet meer zonder etiketteringen.

 44. Willemijn

  Feit blijft dat abortus een gewelddadige ingreep is. Een onnatuurlijke daad. Dat daar draagvlak voor is, zegt iets over de mens, die het leven voor zichzelf en of aanstaand kind ziet in het licht van zelfbeschikkingsrecht. Die denkt dat daarover geen verantwoording hoeft te worden afgelegd.

  Het blijft toch wrang dat het geaborteerde kind geen leven mag krijgen omdat een bepaalde keus gemaakt is.

   

  Dit is ook een keuze:

   

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/hartoperatie-baby-tijdens-zwangerschap

   

   

   

   

   

   

 45. dirk1940

  Wat heeft één en ander met abortus te maken?

  Gebrek aan argumenten?

   

  Door de afwijzing van menselijke ”interventie” op het ”natuurlijke” leven willen de religieuzen ons voorgaan in de door hun geïdealiseerde terugkeer naar de primitiviteit. Geen abortussen, geen vaccinaties, geen plastische chirurgie, geen make-up. Deze weerstand tegen moderniteit, comfort en bovenal zelfbeschikking is doelbewust en ze vormen de ingrediënten voor een doemscenario. 

 46. latraviata

  @Eelco

  Gewetenloze vrouwen die zich als hoeren gedragen? En de mannen dan?

   

  Het onrecht van abortus schreeuwt het letterlijk naar de hemel uit. 

   

  Hoe christelijk en liefdevol………

   

   

 47. R. Hartman

  Wat een ongelooflijk flauwekul verhaal. Een galzenwasser die per ongeluk een huis binnenvalt (en dus ook gewoon weer kan opstaan en verdergaan met zijn werk) is op geen enkele wijze vergelijkbaar met een foetus, die beslist niet, al dan niet per ongeluk, de baarmoeder binnenvalt, laat staan opstaan en vertrekken.

   

  Die glazenwasser is niet ingehuurd om dat huis binnen te vallen, en nog minder om na een dergelijk ongelukje het eigendom op dat huis te claimen. En vooral is die glazenwasser niet afhankelijk van de huiseiegnaar om wel of niet in leven te blijven (tenzij die huiseigenaar hem per abuis als inbreker ziet en zijn recht op zelfverdediging uitoefent).

   

  Het eindeloze pro-choice / pro-life geleuter kent maar één morele oplossing: evictie.

   

  En of men al dan niet tot evictie wil overgaan is niemands zaak, behalve die van de verwekkers van de foetus, waarbij de vrouw het laatste woord heeft.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.