Oorverdovend stil

Het is oorverdovend stil rond de blokkade die het Egyptische leger na de verwijdering van de democratisch gekozen president Morsi aan de grens met Gaza heeft ingesteld.<--break-> Het verkeer van goederen en mensen is daardoor ernstig belemmerd, maar de Driesjes van Agt in de wereld houden nu hun muizige mondjes. Er zijn geen Joden bij betrokken, en dan is het verschijnsel Gaza en Palestina opeens een stuk minder sexy.

Het lot van de Arabieren – al die mensen van Marokko tot Jemen en Irak – onttrekt zich aan goedbedoelde maatstaven en normen wanneer Israël buiten de conflicten staat, zoals in Syrië, Egypte, Jemen, de golfstaten het geval is. Jarenlang wisten kenners te verkondigen dat het allemaal om Israël draaide.

Israël had sinds 1948 de Arabieren vernederd, en als daar een einde aan zou komen, zo luidde het verhaal, dan zouden die boze, verongelijkte Arabieren in tevreden campinggasten veranderen. Maar zo zat en zit de werkelijkheid niet in elkaar.

Het Arabische ongenoegen met Israël is niet het gevolg van de oprichting van de staat Israël. Nee, dat ongenoegen komt uit een andere bron voort: uit het onvermogen om traditionele islamitische samenlevingen te transformeren in moderne, welvarende natiestaten. Wat een handvol Joden in Israël lukte, lukt vele generaties Arabieren niet. Daar zit de pijn, niet bij de onderdrukking van Palestijnse Arabieren; die worden in de Arabische landen heel veel erger behandeld dan in hun eigen, door Israël overheerste gebieden.

Overwegend

Palestijnen waren in Syrië overwegend Assad-aanhangers en worden nu massaal door de opstandelingen vervolgd. In Libanon zijn Palestijnen van de meeste beroepen uitgesloten en blijven ze noodgedwongen achter in ’vluchtelingenkampen’ (feitelijk zijn dat gewone steden). De behandeling door Israël van Palestijnen is dus uitgesproken mild te noemen vergeleken met de manier waarop ze door hun Arabische broeders worden bejegend.

De bevolking van Egypte is voor een groot deel feitelijk analfabeet. De universiteiten bieden studies waarvan het niveau ernstig onder het internationale gemiddelde blijft. De bevolkingsexplosie – sinds 1990 heeft de bevolking zich in aantal verdubbeld – heeft het arme en onderontwikkelde land geruineerd. Geen enkel regime kan het land redden.

Het Egypte van nu, met vijfentachtig miljoen mensen waarvan de allergrootste meerderheid zegt graag de sharia te willen invoeren, is in zijn huidige conditie ten dode opgeschreven. Welke politicus zal dat durven bekennen? Wie zal hardop durven zeggen dat Egypte niet een democratische maar een culturele revolutie nodig heeft?

De cult rond het begrip ’democratie’ getuigt van ziekelijk zelfbedrog. Democratie is een functie van de burgerlijke samenleving. Zonder goed opgeleide, vrije burgers is het fenomeen democratie een loos en leeg begrip. Egypte heeft nooit de instituties gehad waarmee een moderne burgerlijke samenleving zich heeft kunnen voeden. Heeft de islam daarbij een verstorende rol gespeeld? Absoluut. Maar geen westerse politicus van enige faam zal dat uit zijn mond krijgen.

Het is geen toeval dat elk land waar de islam een meerderheidsreligie is, het overlevingsgevecht in een globaliserende wereld aan het verliezen is. De sprong van een op tribale waarden gebaseerde religie (de islam eist per definitie de staatsmacht op) naar de seculiere, open samenleving (die de absolute voorwaarde is voor een wereld waarin vrij onderzoek van vrije individuen de technologie aanjaagt) is gedoemd te mislukken zolang de gesloten ideeën- en waardenwereld van de traditionele islam de bepalende ideologie vormt.

Ellende

Er wordt continu om de hete brei heen gedraaid, door zowel Arabieren als westerse politici en kenners, en ook dat houdt de ellende in stand. Een van Amerika’s belangrijkste commentatoren, Thomas Friedman, is een karikatuur van zichzelf geworden door de vele ergerlijke misvattingen die hij te berde bracht over de ’Arabische Lente’, die natuurlijk nooit een lente kon zijn in een culturele omgeving waarin mensen geen enkele waarde hechten aan westerse vrijheden.

Nogmaals: veruit de grootste meerderheid van Egyptische moslims wil de sharia, de starre en inhumane wetgeving van de islam, als de wet van het land invoeren. Zoek het maar op in een recent onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew – het is geen vrolijke lectuur.

Israël heeft zich uit elke meter van de Sinaï en Gaza teruggetrokken. Het lot van Egypte wordt op geen enkele wijze door Israël negatief beïnvloed. Maar dat betekent niet dat Egyptenaren geen behoefte hebben aan een externe vijand.

De legerleiding zal zich niet snel in een gewelddadig avontuur met Israël verliezen, maar dat betekent niet dat anti-Israëlische stemmen, bij elke groepering in Egypte, luid klinken. Iemand moet de schuld van de ellende hebben, van de armoede en achterlijkheid en achterstanden, en wie anders dan de Joden dragen daaraan schuld?

Niemand kan de problemen van Egypte oplossen. De economie en de infrastructuur zijn niet bij machte al die Egyptenaren te voeden en een humaan bestaan te bieden. De Arabische landen hebben bepaalde aspecten van de westerse natiestaat overgenomen, zoals verkiezingen, een parlement, media, elementen van de gezondheidszorg, maar niemand heeft erop gewezen dat die aspecten de gevolgen zijn van culturele en mentale condities.

Compromissen

De eerbiediging van de andersdenkende, het vermogen compromissen te sluiten, het aanvaarden van de gedachte dat ook de tegenstander de vrijheid van meningsuiting bezit – allemaal uitvloeisels van de verlichting, waarin Nederland een glorieuze rol heeft gespeeld – zijn waarden die ten grondslag liggen aan de enorme technologische vooruitgang van de westerse wereld.

De Arabische en islamitische wereld heeft de buitenkant nagebootst, zoals China dat ook heeft gedaan, maar het proces van individualisering – een ontwikkeling die haaks staat op het collectivistische karakter van de islam – is zowel het gevolg als het begin van die onstuimige globaliserende technologie die ons leven zoveel glans geeft.

Israël is geen perfecte staat – die bestaan niet. Maar in de brutale, dodelijke regio van het Midden-Oosten is het een wonder van formaat. Aan het Arabische tekortschieten zijn alleen de Arabieren zelf schuldig. By the way: werkt Dries van Agt nu driftig aan een doorbraak van de Gazablokkade van het Egyptische leger?

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

32 reacties

 1. Peter Klein

  Goed verhaal.

  Een burgelijke, democratische samenleving lijkt me alleen te kunnen bestaan met een geletterde bevolking, en liefst ook een die mag vrijdenken .

  Je zou je afvragen waarom dat na al die jaren nog niet bestaat in egypte, goede opleidingen,. Maar als je dan weer het ibn ghaldoun verhaal ziet, met een twijfelachtig lesprogramma, corrupte leraren en bestuur, dan denk ik dat het in egypte weinig anders is.

 2. Natteaap

  Ik vind het wel sterk dat ik zo fanatiek gemind wordt omdat ik zeg Israel hoger te achten dan Egypte….

 3. Frank Rijk

  Egypte is sinds Camp David (1979) volledig in de vestzak van Amerika. In ruil voor miljarden economische en militaire hulp volgen ze Amerikaanse geopolitiek en dat wil zeggen steun aan Israël. Ze leverden tot voor kort voor een appel en een ei gas aan Israël, verdedigen de grens van Israël tegen ‘illegale infiltranten’ en blokkeren Gaza voor Israël. En Leon maar beweren dat er geen enkel verband is…

 4. Poitiers732

  @ Dirkse 10:57, hoewel het benoemen hiervan alleen al meteen voor opschudding en consternatie in het Gutemenschenkamp zorgt, duidt er helaas veel op dat om één of andere reden intelligentie dus niet gelijkmatig over alle volkeren is verdeeld, en dat de Arabische landen een beneden gemiddeld IQ hebben dat zo rond de 85 schommelt. Koppel dat aan een als religie vermomde totalitaire ideologie die alle creativiteit en onderzoeksdrang meteen de kop indrukt, en doe er tenslotte nog een flinke dosis tribaal denken bij en het moge duidelijk zijn waarom het aantal Arabische Nobelprijswinnaars op de vingers van één hand te tellen zijn en waarom die landen nooit verder gekomen zijn en waarschijnlijk ook nooit verder zullen komen, tenzij ze afstappen van de mohamedanerij en het tribaal denken en handelen gedag zeggen.

   

  Winston Churchill zag dat meer dan een eeuw geleden ook al:

  “How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries!  Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries, improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.  A degraded sensualism deprives this life of its grace and  refinement, the next of its dignity and sanctity.  The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.”

 5. Peter Pan

  De eerste wet van (Bart) Croughs, ‘De wet van het abjecte Westen’ luidt:
  ‘Bij een conflict tussen westers en niet-westers kiest de progressieve
  intellectueel voor niet-westers’.

  Een verfijning van die wet die geldt voor zowel voor de linkse
  intellectueel als voor de Moslim: “betrek bij ieder willekeurig conflict
  tussen wie dan ook altijd de Joden
  ”.

   

  1. De wet van het abjecte Westen: ‘Bij een conflict
  tussen westers en niet-westers kiest de progressieve intellectueel voor
  niet-westers.’

  2. De wet van de onderdrukte minderheid: ‘Bij een conflict tussen een
  minderheid en een meerderheid kiest de progressieve intellectueel voor
  de minderheid.’

  3. Onderdrukt v. niet-westers: ‘[G]evallen waar de twee wetten met
  elkaar in botsing komen, wordt het ingewikkeld. Dit is onder andere het
  geval wanneer vrouwen of homo’s (tweede wet) met vrouw en homovijandige
  moslims (eerste wet) in conflict komen.’

   

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/01/croughs-wetten-van-het-progressieve-denken/

   

 6. Guus

  Egypte is niet te redden De Syrische dichter Adonis zei het al, ‘De
  Arabieren slachten elkaar het liefst onderling af.’ Ik zou zeggen: VOORAL
  DOORGAAN!

 7. Natteaap

  Volgens mij zijn de ‘allergrootse/veruit de grootste meerderheid’ geen Nederlands. Een meerderheid lijkt me per definitie de ‘grootste’, zal wel overgrote moeten zijn.

   

  Verder is een verhaal gebaseerd op een tu quoque argumentatie nogal zwak. Israel zou zich moeten willen meten met pakweg Nederland en niet met Egypte.

 8. dirkse

  Hulde, dit artikel laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
  Als we aannemen dat intelligentie gelijkmatig over alle volkeren is verdeeld, dan is armoede en gebrek eigen schuld.

 9. Bob Fleumer

  Laten de Arabieren elkaar maar eens helpen er is geld zat daar!

 10. Job

  Dit roept de vraag op: toen de regering-GWBush het Midden-Oosten beweerde te gaan democratiseren middels een domino-effect dat zou beginnen in Irak, geloofde u daar toen in, of deelde u de (o.a. Franse) scepsis dienaangaande?

 11. J. School

  Democratie in een land als Egypte willen opkweken getuigt inderdaad van ziekelijk endemisch zelfbedrog. Echter het is niet alleen zelfbedrog, ook naïef-ontvankelijke westerlingen worden door onnozele (ex-)politici bedrogen in een rookgordijn van miljardenmaakbaarheid.

   

  Egypte heeft inderdaad geen democratische maar een culturele revolutie nodig, elke andere volgorde is kansloos. Het gezegde ‘paarlen voor de zwjinen werpen ‘ is volledig van toepassing op de situatie aldaar, maar het Westen blijft kwistig strooien en vergeet wie zijn vrienden zijn en wie zijn vijanden. Gepreoccupeerde types als Van Agt hebben dit tot een ware kunst verheven.

 12. Hyperinflatie.Wordpress.com

   

  Nuttige info!

   

  Had al het vermoeden dat Egypte weinig aan een democratische oplossing heeft.

   

  Toch lijkt me een miltaire coupe het beste, anders krijgen we een Syrie 2.0.

   

  Alleen de knoet houdt het volk rustig. Maar; voor hoelang?

   

  Uiteindelijk zullen ze het toch zelf moeten uitvechten of oplossen.

   

  Wie of wat je steunt van buitenaf; het is allemaal te ingewikkeld geworden.

 13. Job

  De anti-semitisme-roepers willen maar niet begrijpen dat kritiek op Israel ook een ‘noblesse oblige’-basis kan hebben, en dus eerder filosemitisch genoemd kan worden.

 14. Johanna

  Ze krijgen het niet voor elkaar in die islamitische wereld om eigen onderdanen te voorzien van werk en  brood op de plank. Moskeeën in overvloed om de bevolking onder de knoet , dom en arm te houden. Maar zolang  moslims  al hun islamitische ellende op Joden, christenenen  en Israël   afschuiven, zal er nooit iets veranderen. Die islam met zijn duizenden plichten en onvrijheid.  Moslims komen met mijoenen naar Europa en eenmaal  hier gaat een deel  op dezelfde wijze tekeer tegen  vrijheid, vrijheid van meningsuiting, ongelovigen en natuurlijk, Joden. Een klein staatje  zo groot als een postzegel  met amper  een bevolking van 6 miljoen. En die lelijke Van Agt  en  islamieten gunnen ze dat kleine stukje grond  nog niet. Dolle Dries is nu afwezig.

 15. tippelaar

  Geachte Leon de Winter. Ik ben onder de indruk van uw scherpe analyse. Kunt u deze onverkort even naar minister Timmermans sturen? Dit om te voorkomen dat ie ons geld weer weggeeft aan een stellteje terroristen die hem belazeren. Hartelijk dank. PS. Ik lees uw artikelen met veel genoegen. Ik deel uw mening over israel.

 16. toetssteen

  Het ging e weinig andes aan toe dan bij de Utrechtse burgermeestersverkiezing. Keuze tussen PvdA of PvdA waardoor het grootste deel van de kiezers thuisbleef.

  En wie bleven er in Egypte thuis? Juist ja de mensen die de keuze tussen twee onwenselijke zaken niet maakten, immers wel stemmen betekende het ermee eens zijn. Daarnaast heeft de MB er alles aan gedaan zijn achterban naar de stembus te helpen (lijkt de PvdA wel). Hoofdzakelijk analfabete lui ‘kozen’. En laat me vooral de fraude niet vergeten, want anders was het nog niet gelukt.

  Mja, dat klinkt erg democratisch.

  Dat Morsi het woord nog niet eens spellen kon bleek overduidelijk uit zijn optreden. Maar blijkbaar wilt u het democratisch noemen.

 17. toetssteen

  Sommigen zullen het niet leuk vinden dat ik het zeg, maar Kopten hebben een hoger IQ dan de Arabieren die het land destijds hebben overlopen. Onder de Kopten bevinden zich beduidend meer intellectuelen. Naguib Sawaris (Orascom) wil stevig gaan investeren in Egypte. Hij is miljardair, en tevens christen.

  De reden waarom Kopten veelal van overheidsfuncties buiten worden gesloten is omdat moslims de voorkeur genieten op hoge posities. Tja, daar helpt men zijn land niet mee vooruit.

   

  Aangaande de demografische situatie in Egypte lijkt me het 1 kind voorbeeld van China een absolute must. Maar ja….. Het zal er zoals het er nu naar uitziet niet van komen.

 18. Robbert L.

  Niets erger in de wereld als types nog1.

  Ik zie ze ook wel eens staan tijdens Israëlday in NY, de zelfhaters, de joodse jodenhaters, de Israëlhaters.

  Geen rationaliteit of redelijkheid te bespeuren, als omgekeerde nazi’s danwel het negatief van de nazi idiologie is hun denken verworden tot een parodie op de werkelijkhied. Hun haat gegoten vanuit een miniem blikveld, met oogkleppen en een zwarte bril, waar voor de realiteit of nuance geen plaats is.

  De nuance die de winter altijd zo mooi en belangrijk voor het voetlicht brengt.

   

  Waar van Agt en Greetje D hun haat en racisme als projectie bezigen, zoals een Egyptenaar de schuld van zijn problemen de Joden verwijt, daar is de destructieve zelfhaat van nog1 een keuze de eigen familie, het eigen zijn, het geluk van overleven af te zweren en te willen vernietigen.

  Ik weet niet welke psychologisch ziektebeeld erbij past, maar het heeft ouderhaat, kinderhaat, zelfhaat en moedwillige zelfvernietiging als ziektebeeld.

   

 19. Johanna

  Frank Rijk11:37  Wie leverde “voor een appel en een ei gas aan Israël”?

 20. Robert Lemm

  Een democratisch gekozen president afzetten zal niet zonder gewelddadige gevolgen blijven. Stilte voor de storm dus.

 21. AJ - Raalte

  Allebei.

 22. louis-portugal

  Goed stuk Leon.

 23. dirkse

  Wat zou de oorzaak zijn?

  Hun hersenen generaties lang niet gebruikt of inteelt?

 24. sprx

  Het grote verschil tussen de moslimlanden en China is het IQ en de wil om te werken.
  China IQ 105
  Arabierie <85

 25. sprx

  Het grote verschil tussen de moslimlanden en China is het IQ en de wil om te werken.
  China IQ 105
  Arabierie <85

 26. Natteaap

  Precies, ik heb nogal wat familie in Israel die bovendien (deels) in de hogere bestuurlijke kringen verkeert en zij zijn én heel trots op hun land én heel kritisch.

 27. Johanna

  Nog-1  11.20   “Bij ons joden”.  De bedoeling is slecht zo negatief mogelijk de Joden wegzetten.  Vriend van Dries?

  Leon de Winter gebruik zijn  PEN  om de  realiteit aan de orde te brengen.  Uw stukje van 11:20  zit vol ophitserij.

 28. Thomas

  Adhesie.

  En inderdaad: QUID LEGES SINE MORIBUS.

 29. Rolandus

  Ja, zo is het helemaal. Helaas.

 30. bertvaneck

  Een goed verhaal dit is de waarheid

 31. Theo Prinse

  In onderstaande link wordt een bedrag van 8 miljard genoemd om de Sinai te verkopen. 

  Het zou het beste zijn dat Israel de Sinai koopt van Egypte in plaats van dat Netanyahu gaat telefoneren met Abbas 

  http://beforeitsnews.com/terrorism/2013/07/shocker-secret-8-billion-deal-between-obama-and-the-muslim-brotherhood-2447064.html

 32. nog_1

  ‘By the way: werkt Dries van Agt nu driftig aan een doorbraak van de Gazablokkade van het Egyptische leger?’

   

  Bij de vorige blokkade (tijdens Mubarak) deed de organisatie waar hij bij aangesloten is dat wel. Er is geen reden om aan te nemen dat men nu opeens een andere mening zou hebben. 

   

  Overigens blijft het opvallend dat Leon de situatie in Egypte alleen maar belangrijk vindt in relatie tot Israel. Voor Leon is de status quo in het Midden Oosten zijn raison d’être geworden. Niet dat hij woord bij daad voegt en alijah gaat doen, en Israel echt zou helpen. Het blijft bij roepen vanaf de veilige bühne.

   

  Bij ons joden  kun je mensen in drie groepen verdelen; de anti-Israelische joden die geen alijah doen omdat ze geen zionist zijn en niets met de schurkenstaat Israel te maken wil hebben. De zionisten, die hun dienstplicht vervullen en zich twee jaar dood vervelen in de westbank en daarom maar Palestijntjes gaan pesten. En de groep lafaards die o zo pro-Israel zijn, maar te laf zijn om woord bij daad te voegen en daarom niet naar het Oosten/Israel maar naar het westen/VS vluchten.

   

  Ik behoor zelf evident tot de eerste groep, en kan nog waardering en respect opbrengen voor de tweede. Maar laffe oorloghitsers die zelf vluchten kun je alleen verachten, ongeacht aan welke kant je staat.

   


Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.