De Europese Commissie: vijand van de open grenzen?

Door het principe van open grenzen te hanteren als een excuus om de inmenging van de EU te handhaven ondermijnt de Europese Commissie net wat ze zou moeten verdedigen.

Hoewel het reeds lang bekend is dat de beperkingen van het vrije verkeer van Roemeense en Bulgaarse werknemers wegvallen vanaf 1 januari, komt er pas nu reactie uit politieke hoek. Wellicht tekenend voor de manier waarop de Europese Unie werkt. 

Dat opengrenzen-beleid is op zich een goede zaak. Soms is er echter ongelijke toepassing van allerlei sociale regelgeving. Zo lijdt de Belgische bouwsector lijdt onder wat het “oneerlijke concurrentie” noemt. 17 procent van de bouwbedrijven heeft al mensen moeten ontslaan omdat ze opdrachten verloren aan een goedkoper buitenlands bouwbedrijf. Het probleem is naar verluidt dat er geen degelijke controle mogelijk blijkt op het al dan niet betalen van sociale zekerheidsbijdragen in het land van oorsprong. Daarbovenop zijn er ook de gekende problemen van detacheringsfraude en schijnzelfstandigheid. 

Gooien we de grenzen dan maar beter dicht? Uiteraard niet. Die geschoolde Oost-Europese bouwvakkers die voor relatief lage lonen komen werken in West-Europa zorgen er net voor dat heel wat gezinnen zich nog een eigen woonst kunnen veroorloven, ondanks de vreselijke regelbrij, subsidiecultuur en kunstmatige schaarste aan bouwgrond die de vastgoedprijzen de hoogte in hebben gejaagd.  

Toch zou er een noodrem moeten zijn. Als het nu eenmaal niet mogelijk blijkt om oneerlijke concurrentie voldoende uit te schakelen of om uitkeringstoerisme een halt toe te roepen, zouden lidstaten de mogelijkheid moeten hebben om het vrij verkeer van werknemers te beperken. De Britse Premier Cameron stelt voor om toe te laten aan lidstaten om vrije migratie te beperken ten aanzien van een lidstaat waarvan het gemiddeld inkomen ver onder het Europees gemiddelde ligt. De Roemeense Minister Mariana Campeanu antwoordde daarop:

“Roemeense burgers dragen sterk bij tot het BBP in het Verenigd Koninkrijk en veel van die mensen zijn jong en hebben goede kwaliteiten, dus het Verenigd Koninkrijk zou dankbaar moeten zijn dat veel van die mensen er komen leven.”

Vaak is dat inderdaad zo. Het is geen toeval dat – ook volgens haar – Roemenië op dit moment een tekort heeft van 20.000 medisch geschoolden. Maar het kan niet als excuus gelden om niets te doen aan de bekende pijnpunten.

Er zijn perfect oplossingen mogelijk om vrij verkeer van werknemers in goede banen te leiden. Alleen worden die oplossingen tegengewerkt door de Europese Commissie. Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft een sociaal model waarbij uitkeringen meestal niet gelinkt zijn aan het betalen van sociale bijdragen, maar aan het hebben van een bepaalde nood. Wat zien we echter wanneer Groot-Brittannië een “verblijfsrecht-test” wil invoeren voor EU-burgers die er een uitkering aanvragen? Dan begint de Europese Commissie een rechtszaak, omdat Britse burgers vrijgesteld zijn van die test. 

Verleden maand schreven 16 Duitse steden een brief naar Kanselier Merkel met de waarschuwing dat ze een toevloed van Roemenen en Bulgaren na 1 januari niet aan zouden kunnen en daarvoor miljoenen euro’s zouden nodig hebben. The Times specifieert dat ze vooral de komst van sommige leden van de Roma – minderheid vrezen, een specifieke uitdaging opnieuw. In Berlijn bijvoorbeeld zou het aantal uitkeringsaanvragen door Roemenen en Bulgaren met 38 procent gestegen zijn tussen 2011 en 2012. Niettemin stelde de Europese Commissie in een rapport in oktober dat door de toevloed van burgers uit die twee lidstaten er helemaal geen extra druk op het Duitse sociaal systeem ontstond, wat de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Friedrich er dan weer toe leidde om de Commissie met het predicaat “onwetend” te betitelen. 

Uitkeringstoerisme is in het Verenigd Koninkrijk een beperkt probleem, en een land als Duitsland kan het gerust aan om bepaalde specifieke problemen met specifieke migranten op te vangen, maar dan mogen ze wel niet gedwarsboomd worden door één of andere bizarre interpretie van “vrij verkeer” die op ambtelijk EU – niveau wordt gehuldigd. Geen zinnig mens zal het recht om in het buitenland te gaan werken gelijkstellen aan het recht om op andermans kosten in het buitenland in een hangmat te gaan leven. Toch schijnt de Europese Commissie op een andere planeet te leven.  

Toen Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië in april van dit jaar voorstelden om de Europese regels aan te passen om uitkeringstoerisme tegen te gaan en de Britse Premier Cameron  zei dat hij de “iets-voor-niets – cultuur” wilde beëindigen, reageerde Europees Commissaris László Andor, die niet toevallig een diploma van de “Karl Marx Universiteit” in Boedapest op zak heeft, dat er “een risico bestaat om toe te geven aan bekrompen xenofobie”. 

Het nieuwe pleidooi van Nederlands Vicepremier Lodewijk Asscher, de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich en opnieuw Cameron schijnen evenmin veel indruk te maken in Brussel.

Europees Commissaris Viviane Reding, die Friedrich in oktober nog beschuldigde van “biertent – commentaar” in een discussie over dit thema, kwam deze week eindelijk op de proppen met een antwoord aan de vier landen, nota bene minder dan een maand voor de grenzen opengaan. Zij stelt voor om een handboek op te stellen om lokale autoriteiten te helpen om schijnhuwelijken op te sporen alsook richtlijnen over wat als vaste residentie moet worden beschouwd wat dan het recht op uitkeringen moet bepalen. Dat is een zoveelste EU-inmenging in nationaal beleid. Ook wil ze meer informatie geven aan lidstaten over de regels van vrij verkeer en wil ze dat er meer geld gaat naar het “Europees Sociaal Fonds”, deel van de spilzuchtige en schandaalgevoelige Europese begroting. Geen woord over het mogelijk aanpassen van Europese richtlijnen zoals die over het “recht op gezinshereniging” of die over het “vrij verkeer en verblijf”. 

De reactie was dan ook niet positief. De Britse regering zei “zeer ontgoocheld” te zijn. De Duitse Minister van Binnenlandse Zaken Friedrich reageerde: “debatten lanceren of brochures maken volstaat niet”. Hij had er eerder mee gedreigd dat als de Commissie niet zou ingaan op de bezorgdheden, “we samen zullen werken buiten de structuren van de EU om zo een multilaterale oplossing te vinden”.  

Dat hoeft niet nodig te zijn. In de EU-Verdragen verbinden de lidstaten zich er toe de grenzen te openen, wat fundamenteel een heel goed idee is. De uitvoeringsrichtlijnen die allerlei beperkingen opleggen aan lidstaten om die open grenzen in goede banen te leiden zijn daarentegen het probleem. Met Open Europe doen we hier een paar voorstellen om die aan te passen, maar kort gezegd zou de EU zich ver moeten houden van welke inmenging in sociaal beleid dan ook. Het is te gek voor woorden dat bijvoorbeeld het al dan niet ontvangen van kinderbijslag door EU-regels wordt beïnvloed, onder het voorwendsel dat men anders niet echt vrij zou kunnen gaan werken in een andere lidstaat. Discriminatie is het ongelijk behandelen van personen in een gelijke situatie en het gelijk behandelen van personen in een ongelijke situatie. Dat iemand die nooit belastingen heeft betaald in Nederland geen recht heeft op Nederlandse uitkeringen is evident en dat heeft niets met open grenzen en nog veel minder met de EU te doen. 

Door hun starre houding en bemoeizucht ondermijnen Europese Commissarissen het mooie principe uit het EU-Verdrag dat men moet kunnen gaan werken of leven in een ander land. Door lidstaten te verhinderen om op te treden tegen beperkte fenomenen als oneerlijke concurrentie en uitkeringsmisbruik, zorgen ze ervoor dat de waardevolle bijdrage van medisch personeel, bouwvakkers, schoonmakers, IT’ers en allerlei andere dienstverleners uit het buitenland terechtkomt in een sfeer van verdachtmaking en negativisme.  

Pieter Cleppe vertegenwoordigt de onafhankelijke denktank Open Europe in Brussel.

www.openeurope.org.uk.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

16 reacties

 1. Bes Tolen

  Leden van de Europese Commisie zou moeten worden aangepakt. Daar zijn in de eerste plaats Europarlementariërs voor. Die falen en dat zegt alles over hun instelling. Open grenzenbeleid is op zich geen goede zaak omdat het gevestigde structuren afbreekt, die niet gemist kunnen worden. Het is heel eenzijdig. De EU is er goed voor dat de misdaad er het meeste van profiteert. EU-commissarissen hebben geen gevoel voor de werkelijkheid wat veel meer voor komt bij politici. Ze hebben ook geen gezond gevoel voor normen en waarden of te wel het zijn egotrippers en erger. Dat komt bij politici op de hoogste posten veel voor. [In feite zijn het al te vaak mooipratende zetbazen. Zoals Clinton in Amerika het voorbeeld is.]. Ontworteling van Europeanen, die op drift raken, functioneren ook slechter. Gebieden, die hun bevolking niet kunnen missen en onder het communisme al grotendeels kapot gingen door ongelimiteerde overheidsdwang, krijgen klappen maar ook de streken, die overspoeld worden met Oost-Europeanen. Ergerlijk is ook de praat dat bepaalde groepen altijd werden gediscrimineerd terwijl onder het communisme deze groepen juist allerlei voorrechten en extra zorg kregen. Het zijn ook nog net de enige groepen, die zich ongelimiteerd hebben voortgeplant en nog voortplanten waar andere Oost-Europeanen, de grote meerderheid, vrijwel nergens meer aan toe kwamen. Het vele geld dat naar zulke minderheidsgroepen toe ging, moet natuurlijk wel ergens zijn gebleven. Grote delen van Oost-Europa hadden grote overlast van de zich ongelimitteerd voortplantende zigeunergroepen. In Roemenië heb je een groep, die rekent dat ze van lang geleden uit India stammen. Indertijd liet een zigeunerkoning zoals deze werd benoemd, een reusachtig paleis in Indiase stijl bouwen aan de buitenkant van Boekarest. Dat voor acht miljoen aan dollars tegenwaarde waar een bouwvakker toen acht dollar (ook aan tegenwaarde dan natuurlijk) per week (!) verdiende. Er zijn dus naast de bouwmaterialen enkele honderduiizenden uren werk in het paleis gaan zitten. Onvoorstelbaar. Uiteraard alles nog in de tijd van Ceaucescu, die het land grotendeels heeft verwoest. Maar die kreeg wel altijd een goede pers in het westen, Met name van de Amerikanen. Om de enige reden dat hij zich onafhankelijk kon gedragen van de andere communistische staten. Met name de Sovjet-Unie. Ondertussen zitten wij ook met Roemenië als probleem. En met het probleem dat de Europese Commissie zich niet wil gedragen.     

 2. AdriePVV

  Hierbij wat uitspraken van Pieter Cleppe 

   

  “Ben eigenlijk altijd geinteresseerd geweest in de politiek, ook altijd zeer liberaal geweest. Dat mijn oom Guy Verhofstadt is zal daar ook wel wat mee te maken hebben zeker?”

  ……

   

  “De naam zegt het zelf, wij willen een Open Europa met open grenzen, waar mensen over de grenzen kunnen handel drijven, migreren.” 

   

  Met geen woord rept de heer Cleppe overigens over het feit dat er geen directe democratische legitimatie is voor zijn beginselen  en dat zelfs een aantal voor de EU negatieve referenda genegeerd zijn door de politieke elite, zoals in Nederland door de verraders Balkenende en Rutte.


 3. halo1

  Als je in een straat woont met 27 gezinnen.laat je ook niet uit idealistische motieven snachts de deuren openstaan… want gegarandeerd dat er misbruik van gemaakt wordt. Met die open grenzen precies hetzelfde : leuk voor de Bühne 1-0, leuk voor de handel 2-0… leuk voor  criminelen, 2-1, leuk voor de profiteurs 2-2, leuk voor de destabilisering 2-3.. niet doen dus!

 4. Altea-Hills

   

  Het is vrij simpel,iedereen die in een ander land met zijn bedrijf gaat werken,dan de belastingen heffen zoals in dat land de regel is.

  Dus niks meer regelen zoals in het thuis land de gewoonte is.

  Dan ook werken volgens de CAO van het land waar je gaat werken.

  Dat e.v.t. iedereen dan werkt voor het laagste loon,daar kan de werkgever in het thuis land ook voor zorgen.

  Alleen zal het ten koste gaan van de werkmensen in het land waar gewerkt wordt.

  Maar ja,we wilden toch een EUSSR,en anders had je maar PVV moeten stemmen.

 5. trias politica

  Ziedaar de kern van het probleem. Zolang er binnen de EU sprake is van de ongelofelijke huidige verschillen op allerhande terrein dient er een halt toegeroepen te worden aan het megalomane gelijkheidsdenken. Het is daarnaast -in mijn ogen- weinig realistisch om te verwachten dat de economieën van de verschillende EU-lidstaten naar elkaar toe zullen convergeren.

  De EU wordt meer en meer een welvaart-herverdelingsproject zónder dat de bevolking van het betalende deel van de Unie daarover hun mening is gevraagd. Daarom zeg ik: Nederland, let op uw saeck. Met andere woorden: als het huidige beleid wordt voortgezet -en alles wijst daarop- dan gaan we eruit en sluiten we aan bij de EVA (Europese Vrijhandels Associatie). Rotterdam en Schiphol zullen echt niet van plaats veranderen. En dat vertrek biedt tegelijkertijd aan Duitsland het perfecte excuus om dan ook uit te stappen zónder dat ze de Fransen hebben gebruskeerd. Dit scenario sluit ik uit onder Rutte, maar het zou wel het beste zijn. Doormodderen, wat nu gebeurt, zal uiteindelijk voor alle deelnemende landen leiden tot welvaartsverlies.

 6. D. G. Neree

  niet alleen welvaartsverlies, maar grote maatschappelijke onrust met gevaar voor de stabiliteit van het land.

 7. AdriePVV

   

  Jammer dat de heer Cleppe dat in zijn eigen bijdrage niet zelf heeft gemeld, maar zo dacht hij over het verdag van Lissabon in een interview in 2008.  Als hij daar nu eens mee begonnen was en gesteld zou hebben dat democratische legitimatie een condtio sine qua non is voor de EU, dan zou ik hem ook wat positiever benaderd hebben.

   

  ========================================================================================

  Wij proberen samen te werken met de Europese Unie. We proberen constructief bij te dragen en onderhouden ook een goede band met de Europese Unie. Zo staan we bijvoorbeeld in contact met Eurocommissaris Günter Verheugen. Het Verdrag van Lissabon is een recyclage van de Europese Grondwet, de avond zelf na het goedkeuren van het Verdrag hebben wij met Open Europe aangetoond dat de twee teksten nagenoeg identiek zijn. Wij zijn van mening dat een verdrag dat de Europese Unie meer macht zou moeten geven, afgekeurd wordt in elke lidstaat waar er een referendum gehouden wordt, dan is er in principe iets verkeerd met dat verdrag. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet met anti-europeanisme is, maar de burger wilt gewoon geen centraal bestuurd Europa.

  ========================================================================================

   

  http://www.lvsvleuven.be/2008/12/19/Interview-met-Pieter-Cleppe-van-Open-Europe/

   

  Het kan nutuurlijk ook dat hij net als zijn oom Verhofstad de democratische beginselen overboord gegooid heeft.

 8. Pieter V

  Als ik een oom had als Guy Verhofstdt en als die oom het verrekt om vanzelf onder de trein te komen pleegde ik toch echt zelfmoord. Je zult maar geassocieerd worden met een landverrader in optima forma.

  Iemand die zijn eigen natte droom ten koste van de bevolking van heel Europa zal najagen en daarmee miljoenen gezinnen kapot zal maken. 

  Daarbij vergeleken was Stalin nog een lieverdje.

 9. Geert Blom

  Voor wie of wat?

   

  Over mensen?

   

  Misschien dient Pieter Cleppe zich eens te verdiepen in de ‘open grenzen’ binnen EU m.b.t. import, export, inklaringen. En ja, m.i. moet dat vooral zo blijven!  Menigeen heeft geen idee wat er allemaal achter de schermen plaatsvindt en slachtingen van zeer bedreigde (exotische) diersoorten voor de heb van enkelen die dat kunnen betalen, niet mag en uiteindelijk toch vernietigd moet worden, waar duizenden dieren het leven voor hebben moeten laten. Laat die ‘grenzen’ in NL maar heel streng blijven. PVV ziet het goed hoor.

 10. pierreofzo

   

  Een open grens is geen grens, net zoals een vergiet geen pan is.

   

  Als je voorstander bent van vrije concurrentie, sta je geen monopolies toe.

   

  De liberaal Cleppe is feitelijk voorstander van een almachtige EU, van een Europ[ees bankenmonopolie, van onteigening van de vrije burger.

 11. Geert Blom

  @ Pierreofzo

   

  Een snelle gesjeesde jongen, die het allemaal beter weet dan de rest. Het soort waar het ons-zijn aan kapot gaat!

 12. AdriePVV

   

  Voorafgaand aan al die theorien over open grenzen zou allereerst moeten gelden dat elke gemeenschap zelf het recht heeft om te bepalen wie ze in haar midden wil opnemen. Immers die buitenlandse “werkkrachten” moeten ook ergens wonen en leven. 

   

  De inbreuk op het leefmilieu van de ontvangende samenleving wordt des te groter als de nieuwelingen de taal niet spreken of andere zeden en gewootnes hebben zoals o.a. moslkims en/of roma.

   

  Dat is minstens zo belangrijk als financiele argumenten en daar is nooit goed over nagedacht in het kader van de EU.

   

  Nederland  is wat mij betreft eerst voor de nederlanders en onze cultuur, wij hebben geen ander thuisland.

   

 13. redactie TrefPuntEU

  @ Trias .

   

  dank !

   

  u zegt het veel mooier dan wij, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer.

   

 14. redactie TrefPuntEU

  .. die in het Bremlin de dienst willen blijven uitmaken en hoderden miljoenen burgers ongerust maken met de ongebreidelde regelzucht, daardoor het welvaartpeil in de ‘rijke’ landen drastisch laten kelderen leggen deze ongekozenen met de absurde opgelegde regelgeving de kiem voor  hetgeen uiteindelijk zal uitmonden in rellen en mogelijk een burgeroorlog.

   

   

 15. cmsuijkerbuijk

  “Dat iemand die nooit belastingen heeft betaald in Nederland geen recht
  heeft op Nederlandse uitkeringen is evident en dat heeft niets met open
  grenzen en nog veel minder met de EU te doen.”

  Dit heeft álles met open grenzen te maken, want hoé komt iemand dan Nederland binnen, om hier zonder belasting te betalen te leven en een uitkering te vangen? Hoé dan, Pietertje? Toch niet, omdat de grenzen dicht zijn hé?

  Probeer een ander voor de gek te houden!!!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.