Beloning EP voorzitter Schulz goudomrand

Foto:

De PVV Eurofractie heeft vandaag opheldering gevraagd over de opmerkelijk goudomrande beloning die de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Schulz, ontvangt voor zijn werkzaamheden. Naast zijn standaard salaris blijkt hij nog veel meer te ontvangen.

Lucas Hartong, lid van de Begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement laat weten dat hij dit – terecht – belachelijk vindt:

“De heer Schulz blijkt aanspraak te maken op een staf van 39 medewerkers en 2 dienstauto’s met chauffeur. De staf van Schulz en de chauffeurs mogen uiteraard de VIP ruimte op Zaventem airport gebruiken. Kosten: 33.000 euro op jaarbasis. Dat is op z’n zachtst gezegd al aardig riant. Verder ontvangt hij een ‘representatievergoeding’ van 1418 euro per maand en een ‘woningvergoeding’ die 15% bedraagt van een AD 16/3 ambtenarensalaris. Dat komt neer op 2939 euro per maand voor het huren van een woonruimte. Een gewoon lid van het Europees Parlement ontvangt salaris en een dagvergoeding indien hij of zij daadwerkelijk aanwezig is in het parlement. Die vergoeding is bedoeld om de extra kosten, die gemaakt moeten worden om in Brussel en Straatsburg aanwezig te zijn, te kunnen voldoen. Dan kun je denken aan de huur van een appartement of hotelkamer en etenskosten. De heer Schulz ontvangt echter standaard naast zijn maandelijkse salaris ook nog eens 365 dagen per jaar de bewuste dagvergoeding a raison van 304 euro per dag. Dat is dus een extra inkomen van opgeteld zo’n 111.000 euro op jaarbasis. Die gebruikt de heer Schulz niet voor zijn woninghuur, want daarvoor krijgt hij al de woonvergoeding. Terwijl de gewone burger de eindjes aan elkaar moet knopen laat de voorzitter van het EP het breed hangen. De PVV vindt dit zeer onethisch en van een grote minachting voor de hardwerkende belastingbetaler getuigen.”

 Daarom heeft de PVV de Commissie de volgende vragen gesteld over de man die politiek een socialist is, maar prive een zelfverrijker pur sang:

1.            Kan de Commissie aangeven waarom de heer Schulz, tegen alle geldende regels van het Europees Parlement in, kennelijk niet hoeft in te tekenen om de dagvergoeding te ontvangen?

2.            Kan de Commissie aangeven waarom de heer Schulz deze dagvergoeding over 365 dagen per jaar automatisch ontvangt, dus inclusief over de dagen waarop men normaal niet kan intekenen, zoals de zaterdag- en zondagen alsmede officiële vakantiedagen?

3.            Kan de Commissie aangeven waarom de heer Schulz de dagvergoeding ontvangt die bedoeld is om (extra) woonkosten te kunnen voldoen, terwijl hij ook al een ‘woningvergoeding’ (residence allowance) ontvangt? Vanwaar deze dubbele vergoeding?

4.            Kan de Commissie aangeven of deze zelfde regeling ook geldt voor alle fractievoorzitters van de politieke fracties in het EP en eventuele andere (hoge) politici c.q. functionarissen die actief zijn voor EU instanties?

5.            Kan de Commissie aan de hardwerkende belastingbetaler aangeven hoe zij deze goudomrande vergoedingen, te midden van de grootste economische crisis in Europa ooit, kan uitleggen?

Het is onbegrijpelijk dat westerse burgers moeten bezuinigen en enorme lastenverzwaringen voor de kiezen krijgen, terwijl deze socialistische eurofiel slapend rijk wordt. Het is tekenend voor het Europa van federalisten: een klasse – te weten die van professionele eurofielen – verrijkt zichzelf dagelijks, terwijl steeds meer gewone Europeanen aan de bedelstaf raken. All hail the European Union


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!