Open brief aan de directie van Vitens Nederland

Geachte directie,

In uw schrijven  d.d. 7 januari 2014 aan de Vitens-aandeelhouders over de beslissing om de voorgenomen samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot op te zeggen, verwijst u herhaaldelijk naar een rapport van de UNHRC (VN raad voor de mensenrechten).

Letterlijk schrijft u:

“Of het nu gaat om de kennis rondom de winning van water of om de voordelen die te behalen zijn met smartgrids, deze kunnen niet los worden gezien van wat de VN schrijft over het beleid van Mekorot.”

Het UNHRC rapport waaraan u refereert en waarop u uw beslissing voornamelijk baseerde, was vorig jaar voor de regering Obama aanleiding om de VN raad te veroordelen en de bespreking van het rapport te boycotten.

Eileen Donahoe, de VS ambassadeur bij UNHRC, gaf indertijd een toelichting waarin de raad werd beschuldigd van een bevooroordeelde houding ten opzichte van Israel en van een obsessieve focus op de Joodse staat.

Onderzoek naar de obsessie van UNHRC met Israel laat zien dat vanaf haar oprichting in 2006 tot aan 2010 de raad maar liefst 27 resoluties aannam die Israel veroordeelden. In dezelfde periode werd bijvoorbeeld Soedan, dat zich schuldig maakte aan genocide, niet één keer veroordeeld. Dictaturen waar mensenrechten schendingen aan de orde van de dag zijn zoals Saoedi Arabie, Cuba en Mauritanië hebben een zetel in de raad die 47 landen telt.

Beweringen VN-rapport
Wanneer men de beweringen in het UNHRC-rapport over waterproblemen vergelijkt met de conclusies in recentelijk gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken naar de watersituatie op de Westelijke Jordaanoever dan ziet men dezelfde bevooroordeeldheid.

Bijvoorbeeld, UNHRC beweert (gebaseerd op wat men hoorde van Palestijnse bronnen) dat Mekorot schuldig zou zijn aan het feit dat de Palestijnse boeren drinkwater gebruiken voor de agricultuur. Dit zou komen omdat de Palestijnen geen toegang hebben tot gerecycled Israëlisch afvalwater.

Uit originele documenten die gepubliceerd zijn in de thesis van de Zwitserse wetenschapper Lauro Burkart blijkt dat de Palestijnse Autoriteit vanaf haar oprichting consequent geweigerd heeft om zuiveringsinstallaties voor afvalwater te bouwen. Zelfs een aanbod dat Israël in 2009 deed om de bouw van deze installaties te financieren werd door de PA genegeerd, zo blijkt uit Burkarts thesis.

Als gevolg wordt minder dan 2% van het Palestijnse afvalwater gezuiverd en gaat de helft van het drinkwater dat aan de Palestijnen wordt geleverd op aan de landbouw.

U schrijft tot slot dat u tot op heden geen pro-Palestijns of pro-Israëlisch standpunt hebt ingenomen. Echter door de voorgenomen samenwerking met Mekorot te beëindigen heeft u wel degelijk een duidelijk politiek standpunt ingenomen. Daarmee heeft u bijgedragen aan de verdere politisering van het Oslo 2-waterakkoord zoals die door de Palestijnse Autoriteit wordt nagestreefd (zie Burkarts onderzoek).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van de hierboven genoemde wetenschappelijke onderzoeken en om uw beslissing vervolgens te herzien.

Water is dé eerste levensbehoefte en hoort buiten het politieke conflict tussen Israël en de Palestijnen te blijven. Dit is ook het beleid van Mekorot.

Hoogachtend,

Yochanan Visser, directeur Missing Peace Informatie

Migdal, Israël

www.missingpeace.eu, zie ook hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

8 reacties

 1. philippine

  @ Hilterman 22:56

   

  Misschien is dat ook wel het beste.

 2. Hilterman

  Handig selectief winkelen mbt resoluties van de UNHCR. Feit blijft dat Israel zich nergens aan stoort en voortgaat middelen in te zetten die strijdig zijn met internationale verdragen.

  De discussie is nu versimpeld to wie niet voor mij is tegen mij. Daar boven op krijg je als partij die het optreden van Israel afwijst ook meteen het stempel anti semitisch opgedrukt. Ik ben er wel klaar mee.

 3. nog_1

  Hierboven staat dat de UNHCR geen resoluties over Sudan heeft aangenomen. Dat is feitelijk onjuist, er zijn meerdere resoluties betreffende Sudan aangenomen, bv 44/151 uit 1989, en er zijn een hele reeks die deze gevolgd hebben.

   

  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&cid=49aea93a20&scid=49aea93a1a&comid=3b4f0ffa4&skip=0&querysi=sudan&searchin=title&display=10&sort=relevance

   

  Vitens is dan ook niet in Sudan actief.

   

  En wat de VS allemaal vindt van de VN is niet relevant. De reputaite van de VS is nu eenmaal niet perfect, zij doet aan veel VN resoluties niet mee, boycot verschillende VN instituties (UNESCO, het Internationaal Strafhof etc) en accepteert sinds Guantanamo Bay ook de facto de Geneefse Conventie niet meer.

   

   

 4. Ian

  Gelukkig gebruiken ze in Overijssel hun verstand nog.

  Overijssel: Vitens moet samenwerken met Israëlisch waterbedrijf

  De provincie Overijssel wil een extra aandeelhoudersvergadering beleggen, waarin waterbedrijf Vitens wordt gedwongen weer te gaan samenwerken met het Israëlische waterbedrijf Mekorot.

  De provinciale PVV-fractie diende hierover tijdens de Statenvergadering een motie in, die de steun heeft van de coalitie van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP.
   
  Buitenlandse politiek
  “Het is belachelijk dat Vitens een dergelijk besluit heeft genomen op basis van politieke overwegingen. Een publiek bedrijf als Vitens, dat ook nog eens een leveringsmonopolie heeft, kan geen buitenlandse politiek bedrijven”, staat in de motie.

  Een vergelijkbare motie haalde het woensdag in de Gelderse Staten niet. Een meerderheid van de provinciale politici was het met Gedeputeerde Staten eens dat samenwerking met Mekorot bij de bedrijfsvoering van Vitens hoort. Daar kan op een aandeelhoudersvergadering over gediscussieerd worden, maar het past niet om de bedrijfsvoering ‘te politiseren’.

  ‘Niet pro-Palestijns of pro-Israëlisch’
  Vitens wijst op een VN-rapport over mensenrechtenschendingen door Mekorot. Het bedrijf benadrukt niet pro-Palestijns of pro-Israëlisch te zijn. Bovendien was er volgens Vitens nog geen sprake van samenwerking, maar was er slechts een intentieverklaring getekend om kennis op het gebied van waterwinning en zuivering te gaan uitwisselen. Pas toen minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel in december een bezoek aan Mekorot afzegde, kreeg deze intentie een politieke lading.

  “We staan open voor overleg met onze aandeelhouders. Deze situatie heeft ons geleerd dat het ontplooien van activiteiten uiterst complex is in een situatie van tegengestelde politieke gevoeligheden”, stelt de directie van Vitens. Het bedrijf levert in Nederland drinkwater aan 5,4 miljoen klanten in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

 5. Twan 21

  Goed stuk maar het zal niets uithalen.

   

  Vitens is gewoon een antisemitisch bedrijf zoals zoveel sociaal bewogen (linkse) bedrijven.

   

  Socialisme en antisemitisme gaan hand in hand. En zolang het nederlandse bedrijfsleven linkse mensen in hoge poities blijft aannemen blijven ze mollen.

 6. louis-portugal

  Goed stuk Yochanan, eigenlijk proberen de namen van de klanten te krijgen om iedereen dit verhaal te laten lezen.

 7. Hilterman

  Mooi artikel bij EJbron over de Australische minister van BuZa.

  Kennelijk is ieder positief woord over Israel en de bezette gebieden welkom ongeacht wie het spreekt.

  de Australische minister van BuZa is ineens gepromoveerd tot  deakundige op het gebied van internationaal recht.

  Deze voormalige advocate vraagt zich af waar de beweringen over het onrechtmatige bezetten en bouwen op de nederzettingen vandaan komt.

  \

  Mevrouw Bishop: Neem eens de tijd wat te lezen over verdragen en VN resoluties die al tientallen jaren bestaan.

  Dat bespaart ons kennis te moeten nemen van uw opvatting die niet is gebaseerd op enige feitenkennis.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.