De ECB en het Target 2 Systeem

Het is een wat saaie bezigheid maar om wat duidelijkheid te scheppen over de taken van de ECB, haar mandaat, en de verhouding tot de Centrale Banken van de lidstaten is het volgende onmisbaar: de ECB is de Europese Centrale Bank  en de ESCB (European System of Central Banks) zijn de ECB plus alle centrale banken van de lidstaten van de eurozone gezamenlijk. De ECB is in feite geen echte bank, heeft dan ook geen banklicentie.

De ECB is wel een onafhankelijk rechtspersoon en mag niet worden beinvloed of zich laten beinvloeden door de lidstaten. Alle eurozone lidstaten nemen deel aan de ECB met haar kapitaal van 10 miljard euro, Nederland heeft daar  voor 5,7%  aan bijgedragen en is ook voor dat percentage aansprakelijk voor de schulden van de ECB.

1. Het primaire doel van de ESCB is het handhaven van de prijsstabiliteit. Daarnaast het ondersteunen van de algemene economische politiek van de EU teneinde de doeleinden van de Unie  te bereiken zoals vastgelegd in artikel 3 van het verdrag van de Europese Unie (het Lissabon verdrag). De ESCB zal handelen in overeenstemming met het principe van een open markt economie met vrije concurrentie en een efficiente toewijzing van hulpmiddelen nastreven en in overeenstemmng met de principes zoals in artikel 119 (functioning of the union) uiteengezet.

(artikel 3  geeft o.a. als doel vrede welvaart en welzijn en andere algemene doelstellingen van de EU. Artikel 119 behandelt de nauwe economische samenwerking, de euro, stabiele prijzen, gezonde publieke financiën, houdbare betalingsbalans. artikel 219 behandelt de wisselkoersen tov het buitenland).

2. de basistaken van de ESCB zijn daarnaast:

-het bepalen en implementeren van de monetaire politiek van de EU.

-het behandelen van vreemde valuta operaties in overeenstemming met het bepaalde in artikel 219.

-de officiële monetaire reserves in vreemde valuta van de Lidstaten in bezit houden  en beheren.

-een vlotte afhandeling van betalingssystemen bevorderen.

Dit keer is did laatste, het  EU betalingsysteem en de ongewenste gevolgen ervan, het Target 2 systeem het onderwerp.

Als u in Nederland een artikel koopt gaat dat via een overschrijving naar de bank van de verkoper, of u betaalt met een debit- of creditkaart en dat is het, een eenvoudige transactie. Als u geen geld en geen krediet hebt gaat het niet door, jammer dan.

Het transfer 2 systeem dat de betalingen regelt tussen de lidstaten zit iets gecompliceerder in elkaar. Je kunt dat heel ingewikkeld tot in details  zien, maar ook wat simpeler (en dat is al ingewikkeld).

De betaling voor goederen of diensten gaat als volgt:

U doet een inkoop in een andere lidstaat. U betaalt dat via uw bank, die verrekent dat met de Centrale bank Nederland. Vervolgens wordt het door de CBN verrekend met de ECB, die het vervolgens verrekent met de Centrale Bank van het andere land, die dat weer verrekent met de bank van de verkoper. De transactie gaat dus over vijf schijven.

Bank A      CB A      ECB        CB  B        Bank B

Aan het einde van elke dag worden alle transacties in het transfer 2 systeem verwerkt en dan moet er idealiter een zero situatie ontstaan: vorderingen en betalingen zijn alle verwerkt en heffen elkaar dus op. Niets meer te vorderen, niets meer te betalen. Dat is de theorie.

In de praktijk loopt het anders, er worden in feite kredieten verleend in plaats van betalingen gedaan (ik simplificeer een beetje, maar daar komt het op neer). De bank van de koper bijvoorbeeld heeft geen assets en verrekent  dus niets met de ECB die vervolgens de bank van de koper hiervoor dan maar krediet verleent. Het gevolg is dat er in plaats van vorderingen die wegvallen tegen betalingen er vorderingen blijven bestaan tegenover leningen (zeg schulden) bij de dagelijkse afrekening.  Zo kan het gebeuren dat de Centrale Bank van lidstaat A een vordering op de ECB heeft terwijl de Centrale Bank van lidstaat B juist een schuld heeft bij de ECB.

Op het einde van de dag is er dus geen zero situatie, geen horizontale lijn op 0 maar een schuine lijn van -X euro naar +X euro, want er blijft natuurlijk evenveel schuld als vordering.

+ X

____________________________________________________________0 lijn

 

–  X

Op zich zou dat als het incidenteel gebeurde geen enkel probleem zijn want het zou na enkele dagen kunnen worden rechtgetrokken. In de praktijk is dat echter niet het geval zoals de transfer 2 balans laat zien. Op het ogenblik heeft de Deutsche Bundesbank een vordering op de ECB van ongeveer 500 miljard euro opgebouwd.  Dat houdt dus in dat de ECB in de vorm van schulden, maar lees leningen, voor 500 miljard euro vorderingen heeft uitstaan aan andere lidstaten. In 2011 had Nederland een vordering van ongeveer 150 miljard euro op de ECB . Samen met Frankrijk en Luxemburg was het begin 2013 in totaal 1000 miljard euro waartegenover  kredieten= leningen aan de zuidelijke landen en Ierland voor hetzelfde bedrag stonden, nu teruggelopen tot ongeveer 750 miljard euro aan beide zijden. Een enorme voor het oog verborgen cashflow van noord naar zuid.

Wat mij een beetje bezig houdt is hoe het mogelijk is dat lidstaten die van bailouts afhankelijk zijn in een klein jaar tijd 250 miljard euro hebben kunnen aflossen bij de ECB. Maar dat behoef ik niet te verklaren. Ik houd me aan de cijfers.

Overigens blijven deze schulden en vorderingen intern bij de ECB, waarmee ik wil zeggen dat noch koper noch verkoper cq verlener van diensten en ontvanger van diensten er iets van merkt. Dat is een van de redenen waarom onze exporteurs naar zuidelijke landen de eurozone een warm hart toedragen.  Zij krijgen hun rekeningen toch betaald. Wie ultiem  het krediet voor zijn rekening krijgt is duidelijk. Volgend jaar is de stresstest voor de banken. Er is nog geen onderling bankensteunfonds (dat trouwens met zijn 50 miljard over tien jaar een lachertje is). Zoete lieve Gerritje.

Het is een saai verhaal en alles is simpeler voorgesteld dan het is, maar de bedragen liegen er niet om.

De band tussen staat en bank moet doorbroken worden. Daarom moet er een bankenunie komen. Net als de scheiding tussen kerk en staat moeten we een scheiding hebben tussen staat en bank. Maar wie draait er voor op als het mis gaat. En wat doen die banken?  Als u nog niet in slaap bent gevallen door dit artikel, volgende keer over de ECB en de banken.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

5 reacties

 1. François

  “De band tussen staat en bank moet doorbroken worden.”

  Omdat Klaas Knot van de Nederlandsche Bank en de Trilaterale Commissie zo tegen bankensplitsing is (in een veilig nutsdeel voor sparen en leningen aan particulieren en het MKB, en een risicodragend deel voor speculatie en beleggingen) wordt het tijd eerst even naar het splitsen van banken te kijken.

  Als dat splitsen is voltooid, die banden doorbreken (behalve met de Nederlandsche Bank) en tevens een scheiding aanbrengen tussen economie en staat, zoals anderen hier al eens bepleit hebben.

  By the way: Heeft u al gelezen van het laatste Italiaanse ideetje om van iedere transactie naar Italië 20% in te pikken? Tot de ontvanger heeft bewezen dat het een nette transactie is? Men kan EU-breed terecht spreken van een “Government Gone Wild”, waar u maar kijkt.

 2. DonBasco

  @Oudgediende

   

  Hier staat het iets anders uitgelegd, iets meer Jip en Janneke taal, maar het komt op hetzelfde neer: er wordt niet betaald voor leveringen.

   

  Het moge duidelijk zijn dat de onbetaalde rekeningen van de knoflookgordel de enige reden was om, tegen de afspraak in, noodlijdende landen financieel te steunen.

  We zijn op deze manier ook gewoon onze eigen export, binnen de EU, aan het financieren.

  Die export dus die wegvalt als Nederland uit de EU treedt.

  http://aadverbaast.wordpress.com/2012/02/17/target2-de-doodgezwegen-alles-vernietigende-tikkende-tijdbom-in-europa/

 3. joga

  Beste Louis,

  Zouden ze het in Brussel überhaupt zelf weten? Ik ben er zeker van van niet!

 4. louis-portugal

  Witwas.

  Querschüsse Target 2 geeft die informatie.

  De laatste stand zit al een hele tijd op september 2013..

  Oudgediende ik wil er nog graag aan toevoegen dat er ook ook honderden miljarden openstaan bij nederlandse en duitse exporteurs die direct aan zuidelijke afnemers geleverd hebben en hun geld nog niet gekregen.

  Overigens stond er in het begin van 2013 ook nog 217 miljard aan achterstallige contributie aan de EU Brussel open van zuidelijke landen.

  Gezien de slechte (gehemzinnige) manier van informeren door de ECB is het moeilijk zicht te krijgen op allerlei cijfers vooral van Brussel. 

  Hoe wordt dat tekort contributiegeld gefinancierd en hoe groot is het nu.

 5. witwas

  Ik ben wel benieuwd naar de ontwikkeling over het afgelopen jaar en de meest recente stand. Is er nergens een grafiekje van te vinden?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.