De grootste verspilling van gemeenschapsgeld in de geschiedenis van dit land

Nut en noodzaak van windenergie in het Energieakkoord. Een nieuwe analyse van Pieter Lukkes.

Eerder schreef ik over het recente rapport van de Duitse ‘ Expertenkommission Forschung und Innovation’ van de Bondsdag, die pleitte voor afschaffing van de Energiewende. Onlangs publiceerde Pieter Lukkes een soortgelijke studie over het Nederlandse Energieakkoord met overeenkomstige aanbevelingen.

Inmiddels beseft de Duitse minister van economische zaken, Sigmar Gabriel, dat het menens is. Op zijn Faceboek–pagina schreef hij onlangs het volgende:

Deutschland und ganz Europa stehen vor einer gewaltigen Herausforderung. Die Strompreise in Deutschland sind doppelt so hoch wie in den USA. Wenn wir nicht mindestens unsere Industrie entlasten, droht uns eine Deindustrialisierung. Das ist keine plumpe Propaganda der Wirtschaft, sondern bittere Realität. Eigentlich müssten wir in Europa darüber nachdenken, wie wir die staatlich induzierten Belastungen reduzieren. Ich weiß, wie schwer das ist.

Aber was noch vor einigen Jahren zu hohe Lohn- und Sozialkosten waren, sind heute die wachsenden Energie- und Rohstoffkosten. Sie bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Industrie. Und wenn wir diese Basis für unsere Volkswirtschaft nicht erhalten, werden wir weder erneuerbare Energien noch den sozialen und kulturellen Standard in unserem Land halten können.

Hij komt er wat laat achter. Dat alles was al vele jaren geleden glashelder voor degenen die hun hoofd niet in het zand staken. Maar beter laat dan nooit.

Hoe moeten we deze hartenkreet interpreteren? M.i. Is dit een duidelijke indicatie dat de Duitse regering een Wende van de Energiewende voorbereid en de geesten daarvoor rijp wil maken. In Nederland is het nog niet zo ver. Maar als Duitsland ‘om’ gaat, zal ook het Nederlandse beleid worden gewijzigd. Dan is het einde oefening voor het energieakkoord. Daar kan men vergif op innemen. En de gebruikelijke klaagzangen van de milieubeweging zullen daar niets aan kunnen veranderen.

Over de redenen waarom dit hoogst noodzakelijk is, schrijft Pieter Lukkes het volgende in zijn nieuwe studie, die door negen deskundigen mede is ondertekend:

Ik citeer:

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben 14 kabinetten hun termijn van 4 jaar niet uitgediend. In zeker de helft van de gevallen speelden financiële perikelen een rol. Maar nog nooit is een kabinet gevallen wegens het verspillen van grote bedragen gemeenschapsgeld aan zaken die geen nut hebben. Misschien komt dat wel omdat grote projecten nog nooit zijn onderworpen aan een analyse van nut en noodzaak. Tijd dus om daar verandering in te brengen. ….

Samenvatting

1) Over duurzame energie, meer in het bijzonder windenergie, is nog nimmer een analyse van nut en noodzaak gemaakt.

2) Nederlands en Duits onderzoek toont aan dat het windenergieprogramma, zoals voorzien in het Energieakkoord, géén invloed zal hebben op de hoeveelheid uitgestoten CO2. De consequentie hiervan is dat de windparken ook géén bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde.

3) De opwarming van de aarde is overigens niet bedreigend. Het meest waarschijnlijke scenario zegt dat de gemiddelde temperatuur gedurende deze eeuw met ongeveer 1 graad Celsius zal stijgen; een stijging die gunstig zal zijn voor de ontwikkeling van onze welvaart.

4) De te bouwen windparken zullen geen uitstel geven aan het moment waarop de fossiele brandstoffen zullen zijn uitgeput. Van enige besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen is geen sprake.

5) De windparken zullen wel van betekenis zijn voor de energietransitie in Nederland en wel in die zin dat ze ertoe bijdragen dat een hoger percentage van de totaal verbruikte energie koolstofarm zal zijn opgewekt. Dit percentage bedraagt echter slechts 1,9.

6) De kosten van deze bijdrage van 1,9% bedragen tenminste €60 miljard. Dit is de grootste verspilling van gemeenschapsgeld in de geschiedenis van dit land.

7) De ernstige problemen rond windenergie zijn in de hand gewerkt door het feit dat het windenergiegebeuren zich in een monopoloïde omgeving afspeelt.

8) Horizonvervuiling, dode vogels en vleermuizen, verrommelde landschappen, geluidshinder en door windenergie en ontwrichte gemeenschappen zijn géén bouwstenen van de duurzame samenleving.

9) Politici die pleiten voor de uitvoering van het windenergieprogramma in het Energieakkoord pleiten voor het zonder nut en noodzaak verspillen van € 60 miljard gemeenschapsgeld. Vluchten voor dit feit kan niet meer.

10) Deze studie betekent een bevrijding van het dwangmatig denken en handelen ten aanzien van windenergie. Van iets dat overbodig is gaat geen dwang uit. Het is in ons aller belang om meteen met windenergie te stoppen.

Aldus Pieter Lukkes (em. professor geografie RUG).

De volledige studie is als bijlage toegevoegd.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

11 reacties

 1. NN

  Weinig nieuws in dit stukje. De ‘sceptici’ zijn nog steeds in verwarring, ze hebben geen alternatief om de CO2-uitstoot terug te dringen en shoppen nog steeds creatief op het interweb. Nieuw is: “Het meest waarschijnlijke scenario zegt dat de gemiddelde temperatuur gedurende deze eeuw met ongeveer 1 graad Celsius zal stijgen”. Dat heb ik nog niet eerder gelezen.

 2. dorotheus

  helaas publiceren onze ”progressieve” kranten dit soort stukken niet. Andere kranten trouwens ook nauwelijks. Toch maar doorgaan: de aanhouder wint.

 3. hugo matthijssen

   

  Dirkse

  De beleidsmakers hebben op een selectieve manier informatie verzameld/

  Het proefschrift van Ummels was daarbij een van de pijlers.

   

  Ook gaf je aan dat men in Delft het uiteraard heel goed weet maar dat vervolgens iedereen zijn of haar eigen belangen boven aan stelt.

  De onzinverkopers promoveren aan een technische universiteit met op zich juiste berekeningen maar gezet in een niet betsaande realiteit. 

   

  De praktijk is dan ook dat wetenschap en techniek overgeleverd is aan de waan van de dag.

   

  Het zijn nog steeds technische bedrijven die die onzin bouwen wetende dat in de praktijk niet werkt.

  Het zijn zogenaamde klimaatwetenschappers die als waren het alchemisten met hun supercomputers en onvolmaakte klimaatmodellen de wereld in de angstreactie brengen.

   

  De hand in eigen boezem steken en zorgen dat er geen onzin rapporten meer worden geproduceert in onze universiteiten is de eerste actie dacht ik zo.

  Er zijn gewoon veel te veel zogenaamde wetenschappelijke rapporten die door voorstanders van de groene onzin uit de kast getrokken kunnen worden om hun gelijk te bewijzen.

  En vervolgens krijg je reacties als weet je het beter als een professor of je bedrijft pseudowetenschap.

   

  Met andere woorden de klimaatprostitutie en broodwetenschap liggen aan de basis van deze onzin en je kunt maatschappelijk gezien daar wel op reageren maar je wordt letterlijk in de hoek geplaatst.

  Als ik mijn kleinzoon vertel dat het versterkte broeikas effect een theorie is die nergens in de praktijk is bewezen kost hen dat zijn cijfer als hij dat opschrijft.

   

  Zolang wetenschap geen wetenschap meer is maar een label op een onzinrapport blijft dit door etteren.

   

   

   

   

 4. hugo matthijssen

   

  Bij dit stuk is een link gegeven naar een rapport van Pieter Lukkes.

  In de praktijk heb ik  al snel de neiging om de klik niet te maken en uit te gaan van de info van Hans.

   

  Wat hier echter is bijgevoegd is het meest inzichtelijke rapport over dit onderwerp dat tot nu toe is verschenen waarin duidelijk taal beschreven wordt dat windmolens bouwen vergeleken kan worden met water naar de zee dragen.

  Zeer veel kosten en geen baten.

   

  Zeker waard om even aan te klikken en een uurtje uit te trekken om de info tot je te nemen

   

  Pieter bedankt voor je inzet! 

 5. HB

  Wind en molens 2 worden waar ik niets goeds uit kan halen vandaag de dag .

  Wind = lucht gebakken lucht een wind laten je weet dat stinkt windhandel vul maar in .

  Molens = met molentjes lopen een klap van de malle molen gehad door de molen genomen .

  Vroeger was de molen een uitvinding maar ja dat was vroeger niet nu .

  Mooi is dat he als je niets goeds kunt doen of bedenken ga je gewoon terug

  in de tijd tja wind handel dat kon een kind bedenken .

   

  Pieter , Hans , Hugo , +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 6. dirkse

  Een windmolen anno 1700 had een netto vermogen van plm 15pk  (40% rendement door wrijving van de houten tandwielen) Daarmee spaarde men 1,5 * 15 = 22,5 hectare weidegrond uit voor paardenvoer.

  De molens werden gebruikt om voorraden aan te leggen: balken, meel, olie….

  Dus aanbodsturing.

  Met de komst van de stoommachine was het met de molens snel gedaan.

  Milieuorganisaties roepen graag  “de wind stuurt geen rekening” maar blijkbaar waren brandstofkosten te verkiezen boven afhankelijkheid van het weer.   

 7. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] eerder rapporteerde ik op basis van berekeningen van de Groene Rekenkamer, Pieter Lukkes, Kees le Pair, Fred Udo, Kees de Groot et al, en Theo Wolters dat bij uitvoering van de plannen van […]

 8. hugo matthijssen

   

  De bedoeling van het gebruik van houtpellets was om door het het verwerken van houtafval wat vrij kwam na het kappen van de bomen ook nuttig te gebruiken.

  De belangrijkste materialen daarvoor waren dan ook verder onbruikbare takken en de stronk met enkele stukken wortels.

  Hiermee kon je vrij “milieu vriendelijk” de laaatste resten van de bosbouw gebruiken.

  De co2 van dat materiaal zou in de praktijk ook vrijkomen tijdens het jarenlange natuurlijke rottingsproces.

  Verbranden werd dan ook als winst gezien.

  Iedereen blij.

   

  Wat doen we in Europa we gaan deze brandstof gesubsidieerd opstoken.

  Er ontstaat een situatie van veel geld en weinig restmateriaal uit de bossen.

  Enkele grote bedrijven zagen een gat in de markt en slopen nu bossen voor onze gesubsidieerde waanzin.

   

  Dat is goed voor onze kinderen roepen de groene zeloten.

 9. provencaal

  Tja, dan maar even vloeken in de “groene kerk”.

  Zullen we dan eindelijk toch maar serieus werk gaan maken van kernenergie nu al die andere dromen niet meer dan wensdenken blijken te zijn.

  Laten we nog eens goed kijken wat de werkelijke risico’s van kernenergie zijn en niet ook daar alsmaar naar de “groene kerk” luisteren

 10. provencaal

  Tja, dan maar even vloeken in de “groene kerk”.

  Zullen we dan eindelijk toch maar serieus werk gaan maken van kernenergie nu al die andere dromen niet meer dan wensdenken blijken te zijn.

  Laten we nog eens goed kijken wat de werkelijke risico’s van kernenergie zijn en niet ook daar alsmaar naar de “groene kerk” luisteren.

 11. dirkse

  Ik publiceer hier een schrijven aan het centrum voor publieksparticipatie: 

  —————————————————————————————————- 

  aan : Centrum Publieksparticipatie, Den Haag

  betreft : Windenergie op zee

  datum : 9 – 01 – 2014

  Geachte heer, mevrouw,

  In mijn dagblad lees ik uw oproep om mijn zienswijze te geven op Windenergie .

  Hieronder treft u die aan.

  De benaming “zienswijze” is misleidend. Het suggereert, dat er meerdere valide beschouwingen mogelijk zijn. Dat is niet het geval. Energie betreft natuurkunde en techniek, dus is goed te kwantificeren. Beoordeling van windenergie kan uitstekend op grond van technisch/wetenschappelijke en economische argumenten.

  Mijn conclusie, die ik hieronder zal toelichten, is:

  1. windenergie is niet duurzaam

  2. windenergie draagt niet bij aan energietransitie

  3. windenergie levert geen meetbare CO2 reductie

  4. windenergie is achteruitgang en een doodlopende weg.

  5. windenergie is een gevaar voor de samenleving.

  Mijn aanbeveling is:

  1.stop met de subsidiëring van windenergie

   2.besteed subsidies aan reserarch op het gebied van

   – opslagsystemen

   – synthetische brandstoffen (transportsector)

   – kernenergie

  Voortzetting van het huidige beleid zal de samenleving ernstige schade berokkenen. Thans dreigt een beschamende periode aan te breken van irrationalisme.

  Wederom, dit is geen visie maar gebaseerd op feiten en berekeningen.

  Toelichtingen bij de conclusies.

  1. Duurzaam betekent dat een handelswijze lange tijd kan worden gehandhaafd zonder welvaartsverlies.

  Onze welvaart alsmede bevolkingsomvang is mogelijk geworden door fossiele brandstoffen.

  Windenergie levert, voor de enorme hoeveelheden staal (beton) relatief weinig energie. Wind kan de benodigde energie voor onze huidige bevolkingsomvang en welvaart niet leveren, ook niet samen met ander alternatieve bronnen. (Er zouden meer dan 500 windparken van de omvang van Gemini noodzakelijk zijn, 40.000km2).

  Voor leveringszekerheid moet een energiebuffer van zeker enkele weken aanwezig zijn. Zulke betaalbare buffers bestaan niet. Een stuwmeer van 50.000km2 zou nodig zijn.

  2. Bij energietransitie is het de bedoeling fossiele brandstoffen te vervangen. Door wat?

  Wind is geen brandstof. Energietransitie is voorraadtransitie. Zonder grootschalige opslag draagt windenergie niet bij aan transitie. (elektriciteit is geen energie maar alleen overbrengingsmechanisme, zoals een fietsketting)

  3.Eén hoogoven produceert 3 maal meer CO2 dan een groot windpark bespaart. Mondiaal zullen Europese windparken geen meetbare CO2 reductie opleveren, terwijl de kosten immens zijn.

  Over de invloed van CO2 op het klimaat bestaat geen consensus. De periode waarover wordt gemeten is te kort, modellen zijn (waren) niet in staat tot juiste voorspellingen. Maatregelen tot CO2 reductie zijn voorbarig.

  De laatste 15 jaren heeft geen opwarming plaatsgevonden. Het klimaat is onbegrepen.

  4. Kenmerken van vooruitgang zijn dat een produkt:

  1. goedkoper wordt

  2. betrouwbaarder wordt

  3. kleiner wordt

  Als gevolg hiervan komt het beschikbaar voor grotere groepen van de bevolking. Computers zijn een sterk voorbeeld. Voor krachtbronnen geldt hetzelfde: paard—> windmolen—> stoommachine—> verbrandingsmotor.

  Windenergie is achteruitgang op alle drie de punten.

  Het is duur, zeker als er ook opslag plaatsvindt.

  Het is onbetrouwbaar zonder opslag: geen energie als het onvoldoende waait.

  Het volume / oppervlak is zeer veel groter dan een centrale.

  Ook zijn zeer zware koppelnetten nodig om de pieken in windenergie te transporteren.

  5. Een wispelturige energiebron als een windturbine rechtstreeks verbinden met een vraaggestuurd net is vragen om problemen. Het is een technische blunder. (wel: via buffers of een apart net aanleggen)

  Want alleen elektriciteitscentrales kunnen de netspanning stabiel houden.

  Die taak wordt echter steeds lastiger naarmate meer windenergie (ook nog eens met voorrang) aan het net wordt geleverd. De centrales komen regeltechnisch en financiëel in de problemen.

  In een moderne maatschappij leeft men zowat in een hart-longmachine. Energie bereikt ons via draden en leidingen, er wordt geen voorraad van aangehouden. Uitval van energie zorgt dan voor ernstige ontregeling en zelfs sterfte. Experimenten met de energievoorziening zijn daarom levensgevaarlijk. Met elk nieuw windpark neemt het risico van energieuitval toe.

  Wensen wij dat:

  – het internet niet werkt beneden windkracht 4?

  – de treinen alleen rijden vanaf windkracht 5?

  – vervoer stilstaat na enkele dagen windstilte?

  – er dan ook geen voedsel gekookt of gebakken kan worden?

  – warmtepompen dan stilstaan, zodat we in de kou zitten?

  – het licht ’s avond alleen brandt bij de rijken, die zich energiebuffers kunnen veroorloven?

  – het laatste bos wordt opgestookt omdat energie niet meer te betalen is?

  Kortom, dat we teruggaan naar de middeleeuwen met bijbehorende bevolkingsomvang van een paar- in plaats van 17 miljoen?

  Naschrift

  Eens (over 100 , 200 jaar?) zal een energietransitie noodzakelijk zijn. 200 jaar geleden was er geen gas, geen elektriciteit. Wat zal de stand van de techniek zijn over nog eens 200 jaar?

  Geld moet dus niet worden besteed aan nostalgische onwerkzame technologie maar aan research.

  De huidige weg loopt dood en veroorzaakt niet alleen groot verlies van welvaart, maar ook aan prestige van wetenschap en politiek. Hier ontvouwt zich het debâcle van de eeuw, veroorzaakt door een romantische, van de rede afgekeerde, maatschappijvisie.  

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.