Pijlers onder het Nederlandse energie- en klimaatbeleid staan op drijfzand

Cognitieve dissonantie in actie.

Het KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs) heeft op 30 april in Eindhoven een slotmiddag georganiseerd ter afsluiting van een reeks bijeenkomsten over toekomstige energievoorziening voor Nederland onder de naam ‘Energy–Footprint Nederland’.

Jeroen Hetzler van De Groene Rekenkamer was uitgenodigd om een lezing te geven. Hier volgt het verslag.

Het was in bepaalde opzichten een leerzame middag omdat de reacties uit de zaal, het optreden van de moderator, de lezingen van de sprekers namens de overheid en het ECN en de commentaren vanuit het slotpanel inzage gaven in de denk–  en handelwijze van de verantwoordelijken voor het Nederlandse klimaat– en energiebeleid.

De inleidende spreker van het KIVI gaf aan dat door het streven naar een koolwaterstofvrije maatschappij o.a. de gehele petrochemische industrie uit Nederland zal verdwijnen met catastrofale economische gevolgen.

In de lezing van de Groene Rekenkamer presenteerde Ir. Jeroen Hetzler in woord en beeld dat het Nederlandse klimaat– en energiebeleid gebaseerd is op de thans door de feiten weerlegde stelling dat menselijke CO2–emissie een dominante en historisch unieke rol speelt bij de opwarming sinds 1850. Ten tweede toonde Hetzler aan dat de maatregelen, de zogeheten klimaatdoelen vanwege het Kyoto–Protocol gebaseerd zijn op verkeerde informatie, namelijk het op statistische manipulatie berustende hockeystickmodel. Dit model is dan ook weer geruisloos uit de IPCC–rapporten verdwenen. Niettemin blijven de klimaatdoelen van Kyoto onverkort gehandhaafd. Ook dit zet vraagtekens bij het fundament waarop het huidige klimaat– en energiebeleid berust. Ten derde wees Hetzler op de astronomische kosten die een volledige energietransitie in Nederland voor alle Nederlandse huishoudens betekent. De energietransitie is de aanloop naar een energiearmoede in ons land die zijn weerga niet kent.

Tevens is aan de orde gekomen het begrip hernieuwbaar dat door belanghebbenden onterecht tot synoniem van het begrip duurzaam is gemaakt. Dit is in strijd met het Brundlandt–rapport dat het begrip duurzaam definieert als: ‘voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder diezelfde behoeften van de volgende generaties in gevaar te brengen’.

Dit zegt dus niets over de verenging van het begrip duurzaam dat er geen energiebronnen verbruikt mogen worden, zoals voorstanders van hernieuwbaarheid (wind, zon en biomassa) propageren. Wel zegt dit alles over onze verantwoordelijkheid om dekking van de energiebehoefte in de toekomst te borgen.

Voor de goede orde, de ruimschoots voorhanden voorraden kernbrandstof en zich in een vrije markt ontwikkelende innovatie verschaffen voldoende borging. Zo lang deze twee laatste door planeconomische maatregelen (subsidie) doorkruist worden zullen er verspillingen plaatsvinden, zoals de thans en door het Nationaal Energieakkoord te verwachten astronomische bedragen, die de behoefte en werkgelegenheid van de komende generatie in gevaar brengen, innovatie frustreren en welvaart in de ontwikkelingslanden belemmeren.

Bij een van de lezingen, door een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken inzake de beoogde klimaatdoelstelling van 16% duurzaam (lees: hernieuwbaar) in 2023, werd na enig doorvragen de mogelijkheid van planeconomisch gerelateerde dwang open gelaten teneinde die doelstelling te bereiken. Een andere spreker (ECN) stelde dat het lastige van bèta’s is dat zij consensus en voortgang steeds belemmeren door hun vragen naar vooral fysische onderbouwing.

Op deze bijeenkomst werd duidelijk dat de verantwoordelijken voor het klimaat– en energiebeleid onvoldoende oog hebben voor onderbouwing en kosten, deze ook doelbewust uit de weg gaan, en vaak het woord ‘samen’ in de mond nemen, waar zij juist de ingenieurs buiten de discussie houden.

Men verliest zich in wensdenken en stelt verder: wie er gelijk heeft, doet er nu niet toe, want we hebben nu eenmaal een democratisch akkoord bereikt (geldt ook voor de Europese 20% klimaatdoelen) dus moeten wij ook met deze trein meereizen. Niemand die zich afvraagt of deze trein niet afkoerst op een gammele spoorbrug. Men sluit er simpelweg de ogen voor en hier geldt opeens het voorzorgprincipe niet voor. Zich verschuilen achter democratie en tegelijkertijd niet terugdeinzen dwang toe te passen is eveneens kenmerkend voor dit beleid.

Selectiviteit, wensdenken, dwang, marktverstorende maatregelen en ongegronde argumenten zijn dus de pijlers onder het Nederlandse energie– en klimaatbeleid.

Aldus het verslag van de presentatie van Jeroen Hetzler. Zie hier.

Op dezelfde bijeenkomst sprak Kees le Pair over de hoge kosten van windenergie, waar geen of nauwelijks besparingen van fossiele energie tegenover staan, noch ook een vermindering van CO2–uitstoot, waar het oorspronkelijk allemaal om te doen was. Zijn voordracht is hier te vinden. Aanbevolen!

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

47 reacties

 1. Lieftinck fan

  Wie heeft gisteren nieuwsuur gezien? Als je je baseert op alleen dit soort programma’s zou je echt geloven dat 14 procent groene stroom mogelijk is. Over het aandeel van de oerwoudvernietigende biobrandstof geen woord.

 2. Matthijs

  Ik stel voor dat je zelf eens een jaartje alleen maar windenergie gebruikt.

 3. dirkse

  Gisteren E.Nijpels in het nieuws met oa ook een reportage over een Deens eilandje dat zichzelf bedruipt vwb energie, windmolens op de achtergrond. Geinig was de rook uit de vertikale uitlaten van tractortjes. Helemaal onafhankelijk van fossiele brandstoffen , juichte men. Je blijft lachen. Eilandjes (Texel, Aruba) zijn relatief het makkelijkst door windmolens van energie te voorzien aangezien industrie en transportsystemen ontbreken en de brandstof van de veerboot even wordt vergeten.

  Overigens hoort E.Nijpels in een gesloten inrichting. Die man weet totaal niet waar hij het over heeft. Diederik Stapel is er een kleuter bij.

   

 4. dirkse

  Google zelf maar … En oefen eens in “begrijpend lezen”.

  [kernenergie is duur veel duurder dan wind op land]

  Het gaat erom wat werkt, liefst tegen redelijke kosten. Windenergie werkt niet, want levert nooit genoeg om de maatschappij in stand te houden. Wind propageren als landelijke energiebron is aansturen op een bevolking van een paar- ipv 17 miljoen.  

   

 5. Theo Haffmans

  Als je je kolencentrale stookt met steenkool uit de VS, dan handel je economisch gezien slim want dat is goedkoop. Maar je krijgt wel straf omdat je de CO2-emissie moet betalen met emissierechten.

   

  Stook je dezelfde centrale nu met in Canada gekapt hout, dan ben je veel duurder uit maar je hoeft je CO2-certificaten niet te gebruiken omdat de CO2 die je evengoed uitstoot, groen is. Die certificaten verkoop je dan zodat een andere vervuiler ook nog wat niet-groene CO2 kan uitstoten. En zo ben je toch weer goedkoop uit.

   

  Misschien kan iemand mij uitleggen waar nu de milieuwinst te vinden is.

 6. dirkse

 7. Saeftinghe

  @Dirkse,

   

  Helemaal gelijk met de bewering dat kernenergie veel oplevert, maar schoon is het zeker niet.

   

  Bij vergelijken van de één of ándere energie vorm dient wel het HELE traject meegenomen te worden, niet alleen het stukje waar de het uranium al in de reactor zit.

   

  De uranium winning is byzonder smerig en produceer veel CO2, de afval verwerking van verbruikt materiaal is ook veel smeriger dan men hier poogt onder te sneeuwen.!!

  Men dient het gehele traject te vergelijken van grondstof winning tot de afval opgeruimd is.

  Wanneer men dat (eerlijk) doet kon men nog wel eens tot verbazingwekkende openbaringen komen voor wat schoon of smerig is. Kijk eens bij kernafval verwerking!!!

   

  En dan komt kernenergie zeker niet als schoonste op het podium.

   

  Al die energiebronnen hebben hun goede, en slechte eigenschappen….Vergelijkt men die op redelijke wijze dan zal in de éne regio een heel andere keuze gemaakt worden dan in een andere. 

  Kijk maar eens met een (zo mogelijk) niet bevooroordeelde blik naar de energie winning in de verschillende geografische streken.

   

  En dat we met zoveel mensen zijn komt helemaal niet door de kolen en olieboeren. Dat komt gewoon door het feit dat we onze natuurlijke vijanden (zoals leeuwen en beren)  de baas geworden zijn.

  Dat we het eigen aantal niet in de hand hebben kunnen houden, DAAR ligt juist het probleem.

   

  Olie en kolenboeren hebben voor een deel van de mensheid comfort geschapen, voor het andere deel kommer en kwel.

   

  De grondstoffen beginnen schaars te worden, zowel voor energie als kunstmest voor landbouw.

  Uiteindelijk leven we van wat de agrarische sector opbrengt, waar het dan ook maar geteeld wordt.

  Het ijzer/staal voor die molens is nog wel het meest voorhanden!!!!!!!!

  Een molen kan in minder dan 1/2 jaar de energie om zichzelf te dupliceren opbrengen, in minder dan 3 jaar kan hij zichzelf betalen, dit wanneer hij op 80% van z´n vermogen draait.

   

  Dat onderzoek naar ALLE energiebronnen wordt gedaan is prima.

  De ene bron is uiterst comfortabel, zolang er grondstoffen zijn, andere zijn dat minder, maar eindeloos, nou ja tot de zon dooft over millioenen jaren. 

  Maar dan hebben onze nakomelingen een ander probleem om op te lossen.

   

  Wanneer wij wezenlijk een bijdrage willen leveren aan het comfort voor de westerse wereld en het overleven van de derde wereld, dan dienen we ons aantal in de hand te houden en terug te brengen naar een aantal dat IEDEREEN de mogelijk biedt om comfortabel te overleven.

  Dit bij voorkeur door geboorte beperking en niet door oorlog.

  In een oorlog blijven de Obamas, Wim Koks en Barossos veilig buiten het geweld en laten anderen de kastanjes uit het vuur halen.

   

   

 8. Matthijs

  Grappig, je denkt dat het beleid over het milieu gaat.

  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$!

 9. Matthijs

  En CO2 bij mijnen naar Uranium is een probleem omdat?

  Ik ben zelf een groot voorstander van Thorium.

  Maarja, echte schone, voldoende beschikbare energie, dan verlies je de controle over je volk. Moet je niet willen.

 10. janos73

  Dirkse,

   

  Ik ben niet echt tegen kernenergie, echter kernenergie is duur veel duurder dan wind op land en (afhankelijk van de omstandigheden) zon. Daar mag je best voor zijn maar dan wel eerlijk. Dus dan moet je zeggen ik ben voor gesubsidieerde kernenergie.

   

   

  Verder zul je het volgende eens moeten onderbouwen

   

  een windturbine is de helft van de tijd kapot, dit blijkt uit?

  en de andere 25% presteert het ding ondermaats blijkt uit?

  En dat voor een miljoen kilo ijzer per stuk. Blijkt uit?

   

  Bronnen Dirkse bronnen…..

   

   

 11. Matthijs

  every court needs it’s jester.

 12. Sjoerd

  @Hetzler

   

  Ik ben allang blij dat Janos73 geen ad hominems heeft gebruikt. Blijkbaar heeft hij wat bijgeleerd sinds een tijd geleden.

   

  Al komt hij nog niet verder dan een boel beweringen zonder onderbouwingen. Hopelijk volgen ooit nog eens die onderbouwingen.

 13. baksteen

   “Een andere spreker (ECN) stelde dat het lastige van bèta’s is dat zij consensus en voortgang steeds belemmeren door hun vragen naar vooral fysische onderbouwing.”

  We worden bestuurd door lemmingen zou je denken, of is het juist de bedoeling Europa dmv de EU-dictatuur met alle bijbehorende dwangmaatregelen naar de complete chaos te leiden.

  Goed om te weten, deze definitie van duurzaam, daar voldoet het beleid dus in het geheel niet aan.

  Het wordt echt de hoogste tijd een avondvullend tv debat te organiseren zodat de Nederlander zelf kan zien in wat voor een waanzin we beland zijn en die komt er om begrijpelijke redenen niet. 

   

   

 14. janos73

  de presentatie van Kees LE Pair is er ook een om van te huilen van het lachen.

   

   

  ” In dit plaatje ziet u wat kengetallen van opslagsystemen die er bij de huidige
  stand van de technologie voor in aanmerking komen:”

   

  hieronder staat een plaatje uit 2010, en dat voor een vakgebied waar tientallen procenten voortgang wordt gemaakt per jaar! Die informatie is dus al zo oud al methusalem.

   

  “Een prijs van enkele tientallen eurocenten per kWh is niet realistisch”

   

  Inderdaad, met een zakjappanner kan je uitrekenen dat de kosten van zonne PV veel lager zijn. de EEG in Duitsland is al lager dan tien eurocent per kWh, aangezien er met die prijzen flink geinvesteerd wordt mioet het wel duidelijk zijn dat tientallen centen een grove overdrijving is.

   

  Wat een drama, ik hoop dat de mensen van het KIVI masaal zijn weggelopen bij deze twee presentaties.

   

 15. dirkse

  Kortom, wederom een dienst van de Groene Kousenkerk.

  Een paar opmerkingen:

  1. Het onderscheid tussen “hernieuwbaar” en “duurzaam” is van groot belang voor de discussie.

  De eindigheid van grondstoffen is van alle tijden, maar door innovatie wordt duurzaamheid verkregen.

   

  2. Er moet op worden gehamerd, dat op den duur kernenergie de enige weg is om de welvaart te handhaven.

  Nalaten van kernfysisch onderzoek is op het spel zetten van de toekomst.

   

  3. Het ECN (nb een wetenschappelijke instelling) beweert dat bèta’s met hun exacte vragen de “voortgang” belemmeren. Dat bewijst dat we hier met diepgelovigen zo niet volslagen idioten te maken hebben.

  Men bedoelt natuurlijk dat zij het groene sprookje doorprikken.

 16. janos73

  Dirkse,

   

  Kernenergie is veel duurder dan wind op land. Waarom is wind op land dan slecht en kernenergie dan goed?

 17. dirkse

  Het gaat erom wat werkt.

  Als er geen andere keuze zou zijn, dan maar wind. Met alle gevolgen van dien.

  Kijk, bij wind praat men over de opbrengst over een bepaalde periode en definiëert dan de productiefactor van een windturbine. Dat is verlakkerij, want van een gemiddelde is pas sprake als er kan worden opgeteld. Maar dat kan niet, er is geen betaalbare opslagmogelijkheid voor elektrische energie. Dus moet je eigenlijk zeggen: een windturbine is de helft van de tijd kapot en de andere 25% presteert het ding ondermaats.

  En dat voor een miljoen kilo ijzer per stuk. Wat een materiaalverspilling. Ik dacht dat we zuinig moesten zijn met grondstoffen.

  Verbrandingsmotoren maken herrie en ze stinken. Maar we kunnen niet zonder.

  Kernbrandstof is rotzooi, maar de power is ongeëvenaard, zodat we er mee zullen moeten leven en anders is het over en uit met onze samenleving. Want dat zeggen al die leperds die voor duurzaamheid pleiten er niet bij: 80% van de mensen dankt hun bestaan aan fossiele brandstoffen. Zonder gaan we terug naar 2 miljoen inwoners en slopen we de bossen. Als er één industrietak een standbeeld verdient dan zijn het de kolen-, olie- en gasboeren. Dank zij hen bestaan we. 

 18. dirkse

  [En dat we met zoveel mensen zijn komt helemaal niet door de kolen en olieboeren]

  Dat lijkt mij sterk. De beren waren in de middeleeuwen al verslagen. Denk eens aan transport, landbouw(machines) Het internet dat een flink deel van de elektriciteitsproductie nodig heeft. ff rekenen. Levert ook meteen op, dat wind- en zon nooit de energiebehoefte van een moderne samenleving kunnen dekken. Alles heeft zijn voor- en nadelen, merkte je al op. Maar het gaat erom wat werkt. De nadelen moeten we dan maar minimaliseren.

   

 19. Saeftinghe

  @Matthijs,

   

  Ik zie niet zo´n probleem in CO2, lijkt me goed voor de plantengroei.

  Maar CO2 wordt altijd gebruikt (misbruikt) om vervuiling te duiden.

   

  Persoonlijk ben ik voorstander van wind-zon- en water energie.

  Ik heb ook alleen maar energie uit zon en wind, helemaal zelf betaald en zonder subsidie. ´s Zomers 2 keer meer dan ik nodig heb, ´s winters juist genoeg.

   

  Maar dat zoiets lang niet overal mogelijk is, is ook mij duidelijk.

  Waar ik de aandacht op probeer te vestigen is;  de onjuiste en hevig bevooroordeelde weergave hier.

  Je dient het hele traject van een energiebron te vergelijken met het hele traject van een andere. En dat gebeurt hier niet.

  Een academicus die stelt dat je ´s nachts geen zon hebt en zware sneeuval in Algarve de panelen afdekt, kun je toch niet serieus nemen.

   

  Ik ben van mening dat naast een hoogoven een kerncentrale dient te staan met goed aangepast vermogen.

  (neem dit niet naar de letter, maar naar de bedoeling)

   

  Waar mogelijk wind- water en zon. Idere Kwh die niet door fossiel geleverd wordt schuift de einddatum van fossiel verder naar de toekomst. Dat is handig voor de luchtvaart b.v. en mobilitieit van de mens.

   

  Het zal onze tijd echt nog wel duren voor er echte problemen komen, maar we hebben ook nakomelingen!

   

  Investeren in een beter netwerk lijkt me meer aan de orde dan de hetze tegen sommige systemen.

   

  Kijk eens op de al vaak genoemde site van Spanje, daar is duidelijk te zien dat wind en zon gestaag toenemen en steeds beter aan de vraag beantwoorden. En helemaal zonder subsidie nu. Het gaat nu wat trager en voorzichtiger, dat lijkt me beter voor de ontwikkelingen.

  De zon vult vrijwel exact de verbruiks piek overdag, wanneer die zon er is. Wind verdringt steeds meer fossiel.

  Het is nog lang niet gereed, maar het gaat de juiste kant op.

  Portugal had het eerste kwartaal 80% van de totale vraag uit wind en water, en van dat water deel was veel terug gepompt door wind!

   

   

  In de link die Dirkse gaf vond ik nogal wat onjuiste argumenten en wel héél bevooroordeelde afrondingen.

   

  Zware industrie hun eigen energiebron (nuclear) en een goed netwerk zodat de energie vlot getransporteerd kan worden.

  B.V. Iberica levert aan Franrijk, wat dan weer meer een deel naar Belgie en NL levert.

 20. Saeftinghe

  @Dirkse,

   

  Ook in de middeleeuwen waren er al veel te veel mensen, die leeuwen en beren, of mogelijk duidelijker gesteld;  die mensaantal beperkende zaken dateren al van véél vroeger tijden, ergens van 10.000 jaar terug of zoiets.

   

  U hebt gelijk dat kolen en olie ons aantal in stand houden, maar let ook eens op oorzaak en gevolg.

   

  Ooit was er evenwicht, toen we nog opgevreten werden. We waren net even slimmer en kregen de heerschappij.

  Fossiel maakt dat nog een stuk makkelijker, met als gevolg dat nu een deel van de mensheid honger lijdt en een ander deel zich wentelt in weelde. Onze natuurlijke vijanden zijn deels uitgestorven.

  Heel duidelijk dat de slimmere zich verrijkt ten koste van de dommere.

   

  Wanneer u spreekt over comfort door olie, dan heeft u het slechts over een deel van de mensheid, het deel waarvan U deel uitmaakt.

   

  Maar ik twijfel er niet aan dat u perfect begrijpt wat ik bedoel.

 21. renevers

  @ Hr Saeftinge: we zitten niet in Portugal: elk land heeft zijn eigen condities. Hier geen stuwmeren en zware atlantische winterregens. Er is alles voor economische windenergie te zeggen .  Hydro + wind is een goede combinatie.. Elke andere combinatie met zon of wind is echter slecht. Wind+ zon +fossiel zoals in Duitsland levert niks op door de door Le Pair beschreven conversie rendements reductie van  het backup gedeelte van de productie.

  En ook Portugal moet hele seizoenen met andersoortige energie vooruit als er geen water wind of zon is. En dat is dan duur aardgas of steenkool. Maar de regeling met hydro is zeer gunstig.. Pomp accumulatie is al een stuk minder gunstig en eigenlijk te duur.

  Ik zie hiet de prijs van 10 ct/kWh staan, maar de meeste mensen produceren af en toe  tegen 20 ct/kWh, maar gebruiken buffering uit het net  , Laten we dat even vergelijken met Borsele 2 ct/kWh. Het is juist die buffering die geld kost.. Stroom op het juiste moment.. Men snapt niet dat indien IEDEREEN op het zelfde moment aan het net levert dat een probleem is, wand dat zijn er geen consumenten en moet de stroom VERNIETIGD worden als ze niet opgeslagen wordt. (Of niet geproduceerd , wat op hetzelfde neerkomt) De mensen weten ook niet wat er op de achtergrond door de stroomnetwerk beheerder gedaan moet worden om stroom stabiel te houden en dat kost investeringen geld en ENERGIE.

  Indien men volledig autonoom met accu’s zou werken zou de stroom inclusief opslag minstens 1 Euro per kWh kosten. De grote kosten worden niet gemaakt door de kWh te produceren .. maaar KWh op het juiste moment en plaats. Een liter zoet water kost niks op Groenland aan de Gletscher maar 1.5euro  in de fles  in Saudi arabie. Stroom tijdens overproductie is net zoveel waard als zoetwater tijdens een zoetwateroverstroming, helemaal niks dus. Daarom is men zelfs bereid om stroom te methaniseren.. Omdat het afval stroom is.

   

  Het is eigenlijk een variant van Marxistische economische waarde theorie die op stroom toegepast wordt.. Het is voldens die opvatting wat waard omdat het geproduceerd, is ook al wordt er niks mee gedaan..We weten dat dit tot foute economische “resource allocation” leidt. Alleen in een vrije markt is de markt prijs de eigenlijke waarde die de maatschappij voor een goed over heeft.

   

  Dus meneer Saeftinge zet dat idee nu van Portugal in Nederland maar uit je hoofd. Hier is het anders.

  Ik zou het op prijs stellen indien U een kritiek zou geven op mijn schatting van de waarde van de investering aan de hand van de levensduur, benuttingsgraad, eigenenergie en nuttigheids redecutie factoren verschillen tussen kernenergie zonnepanelen en mijn waarde van minimaal  50 keer de investering bij een volledig uitgebouwd park van energie dus  of 100% kerncentrales of 80% zon en wind +backup.

   

  Je kunt dan ook schatten welk % van het BNP een dergelijke investering opslurpt, want investering van kernenergie is bekend. Indien we 13GW kerncentrales zouden neerzetten dan kostte dat 72 Miljard Euro over 60 jaar dus 1.2 miljard /jaar , met zon kostte dit  50x dit bedrag per jaar aan investeringen dus minimaal 60 miljard per jaar aan investeringen. Op een BNP van 760 miljard is dit een behoorlijk gedeelte: 8% . Kernenergie investeringen van gemiddeld 1.2 miljard zou je amper zien op de rekening. Die 8% gaat gewoon van de economische groei af. In feite is dat Nederland nu permanent in een crisis zit. Men onderschat de grootte van die kosten en de impact op de rest van de constumptie en haar prijsopdrijvend effect op andere takken van de economie. Hou er Rekening mee dat er ook rente moet worden gerekend op een veel groter bedrag en dat de stroom opslag en de extra investering voor transport in het netwerk niet eens zijn meegerekend.  Men zou kunnen uitkomen op meer dan 10% van ons BNP alleen voor de stroom productie. Jammer dat minister Kamp dit niet snapt. Met wind energie is het minder erg.. Dat is een factor 4 minder erg, dat is de reden dat Duitsland en Spanje nu aan wind de voorkeur geeft, dat is nog enigszins te betalen. Maar het trekt ook 4% van ons BNP af en vernietigt elke economische groei en in feite wordt dit geld gesuppleerd door Keynessiaans geld te lenen en het geld bij te drukken en later geldontwaarding te organiseren.

  De Groene economie wordt bij gelijkblijvende consumptie  een permanente energie last van 4 tot 8% op onze economie opgelegd.Dat BNP dat waarschijnlijk lager wordt en krimpt door concurrentie nadeel) Krimpt onze economie bijvoorbeeld door te halveren dan wordt deze electrische energielast zo hoog ( die verdubbelt dan ) dat de economie erdoor implodeert. Let wel het gaat dan om een deel factor van ons totale energie gebruik (de rest is directe vaste brandstof en aardgas), als electriciteit die de molensteen om de nek van de economie wordt. Let wel die percentages worden nog hoger door niet meegerekende beheerskosten, rente op geld en niet meegerekende investeringen.

   

  Ik ga er van uit dat de huidige economische crisis in Europa door deze effecten op dit moment al veroorzaakt wordt door substituerings effecten in de Euro zone. Vooral de zuiderse landen hebben er last van dat het Noordelijke consumptie patroon is veranderd: er is minder geld voor vakanties.. Dat betekent dat tourisme transfers iets van 150 miljard per jaar hebben kunnen derven (door mij geschat, uit verhoogde lasten door de burgers in Noordelijke landen voor extra energie kosten in producten en stroomtarieven) .. Dat is waar Griekenland en Spanje aan kapot gingen, die transfers van de Noordelijke naar de Zuidelijke Eurozone zijn enorm verminderd door de lagere REELE besteedbare inkomens in de Noordelijke Eurozone . Ondertussen is de koopkracht van de Euromunt uitgehold door de ECB door oprekking van haar balans. We betalen de “groene hernieuwbaarheid” op energie gebied  met koopkracht verlies en uitholling van onze eigen pensioenen en spaarvermogens. We blazen er de Eurozone mee op.

 22. dirkse

  Dank voor de uitgebreide reactie hiervoor.

  Stel, dat NL op een bewolkte en windstille dag zijn stroom uit een buffer moet betrekken en de energie-heilstaat inmiddels geheel een feit is. Dus te leveren plm 500GWuur energie/dag.

  De buffer bestaat uit gashouders met methaan, een door Wouter van Dieren toegejuichte opslagmethode (“het opslagprobleem is opgelost”) Het rendement van de gasturbine is 50%, rendement van stroom naar CH4 stel (optiminstisch) ook 50%, dus stroom –> CH4 –> stroom 25%, dus was 2000GWuur windenergie nodig/dag. Productiefactor wind plm 30%. Dus gemiddeld waait het 1 van de drie dagen, op zo’n dag moet 500 + 2000 + 2000 = 4500GWuur = 4500.000MWuur worden opgewekt, vermogen plm 187500Mwatt. Dat zijn 46875 molens, ruim 300 grote windparken. Dat is de stroom, nu de transportsector nog. Je blijft lachen als het niet zo triest was.  

 23. dirkse

  Nee, u zit er naast….

  De natuurlijke vijanden van de mens waren (zijn) ziekten en gebrek. Chemie en technologie hebben welvaart geschapen. “In de middeleeuwen waren er al teveel mensen” is een misleidende voorstelling van zaken, want zonder veel technologie en geboortebeperking groeit een populatie tot er weer armoede en gebrek heerst. Gekoeld transport, riolering, glorix  en landbouwmachines maken de huidige omvang van steden mogelijk. En de opmerking dat niet iedereen deelt in de welvaart is drammerij ( à la de linkse pers): de westerse wereld is bijzonder vrijgevig als het gaat om het delen van technologische kennis. Wie nu nog arm is heeft dat aan zijn regering te wijten.

  En dat we slimmer zijn geworden is betrekkelijk: geen mens weet ook maar een fractie van wat nodig is, maar samenwerking maakt het land in zijn totaliteit sterk.

  Dat de slimme zich verrijkt ten koste van de arme (parasitisme dus) zien we juist bij windenergie.

 24. Matthijs

  Bekijk wind water en zon maar eens van begin tot eind.

  Bij water bijvoorbeeld, de complete vernietiging van alle natuur in een vallei om een stuwmeer te creëren.

  Bij wind bijvoorbeeld, de giftige processen om de magneten te maken, het staal en de geringe opbrengsten tijdens de levensduur.

  Bij zon kan ik je tot op een zekere hoogte volgen, maar het is niet geschikt voor massa opwekking.

   

  Nog een fout die je maakt, naar mijn inziens, is dat je denkt dat de fossiele brandstoffen opraken. Dat is niet zo. Zie het artikel.

  Dan is de tweede fout die je maakt dat er geen alternatief zou zijn. Dat hij er nu niet is (wel, maar dat geeft niet) hoeft niet te betekenen dat hij er nooit is. Als je 50 jaar geleden vroeg wat het alternatief voor de telefoon zou zijn, zou iedereen je raar aan staan te kijken.

  Je kan de toekomst niet voorspellen, dus maatregelen nu nemen om problemen te voorkomen in de toekomst is, op energie gebied, onzin. De oplossingen presenteren zich vanzelf. Hebben ze altijd gedaan, zullen ze ook altijd doen.

 25. renevers

  Onze groene dromer Janos die overal reageert, heeft helaas de zakjapanner die hij voorstelt zelden elf gebruikt. Je kunt met een dimensie schatting meteen al weten dat Janos fout zit.. Janos leest vooral artikeltjes in reclame sites voor groene energie en denkt: wat een vooruitgang.. Ondertussen moet de stroom toch goedkoper worden door al die vooruitgang! Helaas kwam men van een zeer duur punt van prijsstelling en is de vooruitgang maar mondjesmaat en elke vooruitgang bleek achteruitgang op een ander gebied.

   

  Dus kleinschalig zonnepanelen blijken nu een factor 1.6  goedkoper dan kernenergie in Europa (Turkije)  in Euro per watt. 2.5 Euro/W  op 4.0 Euro/W ( Maar als we de prijs voor een EPR centrale investering  in China als basis nemen is de Watt investering tussen “zon” en “kern” ongeveer gelijk.   Factor hier  1/1.6 

  Maar de benuttingsgraad voor kerncentrales is een factor 10 groter.. [Gemiddeld /piek geinstalleerd] verhouding  is voor kerncentrales boven de 90%  en in Duitland nu 9%. . ….Factor 10  !

   

  De levensduur van zonne installaties is echter zeer laag in vergelijking met kerncentrales .. Die worden nl hoofdzakelijk afgebroken wegens politieke redenen en niet omdat ze versleten zijn.. Levensduur is makkelijk 60jaar maar kon zelfs 20 jaar zijn.. Zonne installaties reken ik maximaal op 20 jaar maar 15 jaar is tot nu toe de norm.  De levensduur kerncentrales is dus 3-4x langer dan van een zonne energie centrale  . Factor 4  !

  Maar dan is er ook nog het energie gebruik om de installaties te maken .. Dat is bij kerncentrales onder de 0.7% op basis van een 60 jarige levensduur en bij zonnepanelen iets van 30% van het in zijn levensduur op te wekken aantal kWh. Dat betekent een factor 1.3 die zonnepanelen duurder zijn.

   

  Maar praktisch ALLE zonne en wind energie is fluctuerend en moet opgeslagen worden voor meteorologische condities als daar een totaal landelijk systeem op gebaseerd is. Een cyclus verlies van 40% is het minste waarmee gerekend moet worden bij pompaccumulatie of als waterstof (55%) dan wel druklucht(60% veries), dan wel methanisering en heropwekking(75% verlies)  . Wisselvallige stroom is door zijn wisselvalligheid meteen op zijn minst 40% minderwaard door deze problematiek EXCLUSIEF DE INVESTERINGSKOSTEN VOOR EEN OPSLAG SYSTEEM. Maar 40% verlies bij opslag van de hoofdmoot van de stroom betekent dat er 70% meer stroom opgewekt moet worden  .Reken maar dat je dan minimaal 70% meer windmolens of zonnepannelen moet zetten om de verliezen in opslag op te vangen.. De eerste indicaties geven aan dat investeringen in opslag van electriciteit op grote schaal, veel hoger zijn dan de initiele productie uit zonnepanelen zelf voor hetzelfde vermogen. Dat is dus een factor 1.7 duurder dan kernenergie.

  Er is ook een veel hogere kost voor het distributie en collector systeem voor wisselvallige en plaatselijk geproduceerdde electriciteit. Piekstromen zijn veel hoger.. Zoals tegenwoordig uit buurtjes met veel zonnepanelen of windmolens..Je hebt vele malen meer geleiders en, onderstations, hoogspanningleidingen nodig dan in een systeem met kerncentrales. Ik heb er geen idee van hoeveel duurder het is en hoeveel geld een systeem voor wisselvallig geproduceerde energie duurder is dan een simpel net.. Ik zou kunnen verwachten dat het dubbel is. Maar ik doe net alsof ik deze factor verwaarloos en reken het NIET MEE , alhoewel het de investering zou kunnen verdubbelen. Verder is zo’n gecompliceerd net duurder in onderhoud..

  Omdat wisselvallig erratische stroom een langere weg door een electriciteitsnet moet afleggen naar een klant zijn de transportverliezen veel hoger dan in een simpel net met maar enkele grote centrales.. Goed dat getal is moeilijk te schatten dus ik betrek het niet eens in de schatting.

  Dus Janos als je even je zakJapanner wil pakken en 4 factoren met elkaar wil vermenigvuldigen .. En dan even in je achterhoofd houdt dat nog niet eens de extra kosten voor het stroom netwerk en de investering opslag technologie ( Die niet bestaat dus er is geen prijs op te plakken)

  Dus pak die ZZZ_Japanner en doe dit  1/1.6 x10 x 4 x 1.3x 1.7 =???   En dan kom is al op een factor groter dan 50 dat zonnepanelen duurder zijn in de investering dan kerncentrales (Ex investering in opslag , distributie en transport)\

  Voor wind op zee kom ik met een dergelijke schattingsberekening op een factor 15-25 dat wind duurder is dan kerncentrales (Ex netwerkkosten aan land en opslag van electriciteit die nodig is)

   

  Ook de verzorging en de werkingskosten van kerncentrales zijn veel lager , minder personeel.. Brandstof kosten zijn nu 0.0015 Euro/kWh  aan Uranium bij burner reactoren zoals EPR. Het is bekend dat steenkool basislast en kernenergie ongeveer even duur is. Dus dan blijkt dat zonne energie ook uiteindleijk een factor 50 duurder kan zijn dan steenkool.

  Hoe je aan 10 cent/kWh komt is duidelijk.. dat heb je gelezen in een groene folder.. Die hebben ooit eens ergens van een enkele plek op de wereld het minimum bepaald en dat is dan de norm voor groene propaganda. Maar vele kosten van zonne energie uit panelen worden op de andere energie soorten afgewenteld. Met name de fluctuaties van zonne energie hebben een nadelige werking op de brandstof conversie efficientie van het systeem van  centrales die stroom moeten leveren als zon en wind er niet zijn.( Noodzakelijker wijze snelstartende centrales die lager van efficientie zijn)  . Windstilte, dag nacht, zomer winter variatie, bewolkte hemel.. Daardoor is de gemiddelde brandstof efficientie onder invloed van import van wisselvallige stroom uit Duitsland en eigen wisselvallige VRAAG en PRODUCTIE uit zon en wind slechts iets van 43% terwijl die 55% had kunnen zijn.. Hierdoor gaat praktisch ALLE  voordeel van brandstofloos produceren uit zon en wind meteen verloren.. Maar het is erger!!

  De netwerken werden gecompliceerd gemaakt omdat ze die stroom uit zonnepanelen GRATIS moesten opnemen met wetgeving die dit dwingt( FEED IN PRIORITY) Omdat maar een heel klein gedeelte van de stroom daadwerkelijk met wind wordt geproduceerd wordt die extra last dus feitelijk gedragen door kernenergie, steenkool en gas  electriciteits productie.. Die subsidieren zon en wind op je stroomrekening. Daarom is de stroom in Duitsland nu bijna 30 cent k=per kWh aan e gebruiker nadat men het systeem op zon en wind is gaan baseren. En nu maakt zon en wind nog slechts 14% uit (BRUTO ex verlies , in feite is het percentage veel minder omdat verliesfactoren door zon en wind productie niet in deze statistieken zitten   ) Het duurder worden van de netwerk infra structuur  wordt gewoon hoofdelijk omgeslagen over de bevolking.. Dit om zonnepaneel bezitters ter wille te zijn die tot nu toe gratis het stroomnet konden gebruiken om eigen gebruik te bufferen en daarbovenop een vaste prijs voor hun stroom kregen. Koppel deze zeigengebruik zonnepanelen van het net af en gebruik huisaccu’s en je komt onmiddelijjk tot de vaststelling dat zonneenergie een ZEER DURE vorm van stroom opwekking is als je ook een langere periode van weinig zon moet kunnen overleven want slechts accu’s voor een dag opslag capaciteit verdubbelt de kosten van je installatie, laat staan voor een maand.. Dat is namelijk de consequentie als je AUTONOOM wil zijn op zonne-energie .. Je opslagkosten wordt dan maatgevend voor de investeringskosten voor het totale systeem. En accu’s n dergelijke toepassingen gaan verbazend kort mee. Per 6 tot 10 jaar zijn ze te vervangen. Electriciteit kent zijn waarde door het BESCHIKBAAR zijn op willekeurige vraag , die garantie wordt nooit vervuld door wisselvallige stroomproductie zonder opslag, maar altijd door fossiele energie en kerncentrales. Vele Nederlanders hebben nu een nieuwe PV-installatie en hebben nog geen kosten gekend van onderhoud, vervanging, kortsluiting. Die moeten nog komen als de kabels , connecties en panelen onder invloed van het weer en vorst kuren gaan vertonen, na 5 jaar kun je dat verwachten..En ze hebben kunnen parasiteren op anderen doordat het distributienet “gratis”voor hen werd aangelegd en aangepast (de rekening werd hoofdelijk omgeslagen) .

  Ik heb af en toe het gevoel dat Janos niet eens het verschil tussen “piek geinstalleerd” en “gemiddelde” stroomproductie kent. Opmerken dat afschrijven over 60 jaar kern ten opzichte over 15 jaar zon  anders is, is ook zijn “ding” niet

  Dus Janos .. Als je begint te roepen dat critici van het Nederlandse energie beleid, zoals ik, leugenaars  zijn.. vraag ik me af wat jij zelf bent. (supergetalenteerd!) .Dus als je Hans Labohm, Kees le Pair en de vele critische publicisten daarmee gaat aanduiden vraag ik me af wat voor een talent op energie gebied ik voor me heb. Vindt je het raar dat ik mijn twijfels heb bij een figuur die ik nog nooit ZELF een berekening heb zien leveren, maar er zich er altijd met een vage link naar een groene propaganda site van af helpt?

   

  Janos , zelfs de minister van economie en energie transitie van Duitsland roept dat de EEG “kort voor de totale ondergang(“Scheitern”) ” staat. En RWE trekt zich terug uit een groot pompaccumulatie project.. (Lees maar wat commentaren van me op climategate.nl van de afgelopen weken)  dan blijkt dat de critici niet de enigen zijn die vraagtekens zetten. Dat betekent dat er iets fundamenteel is. Dat fundamenteel fout is en dat is dat er niet genoeg aan gerekend is en het hele project propaganda gedreven is , totaal kosten technisch uit de hand aan het lopen is omdat het technisch enconomisch  ONMOGELIJK is.Ondertussen worden de dorpen in Duitsland vernietigd alsof het niks, is om extra bruinkool te winnen voor stroomproductie(bij Erkelenz) . Tegelijkertijd staat de “groene” krant vol met die zielige mensen in Fukoshima die hun huis kwijt  raakten ( en geweldig geldelijk gecompenseerd worden) . Na de sluiting van de laatste kerncentrale zal Duitsland op gigantische schaal bruinkool gaan gebruiken. De bijdrage van wind en zon is op de brandstof besparing eigenlijk zeer beperkt (“IF ANY”)

   

  Iets wat minimaal 50 keer duurder kost als investering(gerekend zonder rente, opslag infrastructuur) meer personeel vraagt om draaiend te houden en dat systeem heeft lage grondstof kosten als kernenergie  en dan roepen dat aan het einde dat zonne energie toch veel goedkoper is dan kernenergie, laat zien dat je nog nooit gerekend hebt.

   

  Je beroepen op de zakjapper van een ander?   Laat me niet lachen..Geen enkel commentaar van je sneedt

   

  Helaas staat Janos niet alleen. Dat is het probleem ! Ook figuren uit de Groene partijen en zelf Groene Liberalen uit de VVD rond Ed Nijpels zijn even ver van de werkelijkheid verwijderd.  Dat zijn ook geen  mensen die ik enig  technisch gevoel toedicht. Meer onderdeel van gehypnotiseerde meute die elke dag zijn portie propaganda verteerde.. Jammer dat er mensen onder zijn die beleid mogen maken dat makkelijk 50 miljard Euro in het water kan kieperen voor men tot de ontdekking komt dat het ZINLOOS is. En voor 50 Miljard had je heel wat kunnen doen..

   

  Janos , als Nederlanders over een jaar of 5-10 jaar achter komen dat ze arm geworden zijn ligt dat aan figuren zoals jij. Je optimisme wordt nl niet door feiten gestaafd, je wordt gewaarschuwd door mensen als Hans Labohm maar je verkoos andere profeten. Ga je afvragen of je talent wel ligt in de kennis van het electriciteits systeem , kerncentrales , efficienties van productie methoden, kennis over kosten , kennis over energie gebruik van productie technieken, de chemie van accu’s , economie etc..

   

  Voor het lezen van “stukkies” van de groene propaganda horde helpt het als je wat natuurkunde kent.. Je prikt de verhalen al meteen door als je wat technische ondergrond hebt.. Vaak ontbreken belangrijke parameters in stukjes of worden verkeerde eenheden gebruikt.. Dan weet je wat voor journalist je voor je hebt.. Helaas is de “meanstream” van de Nederlandse pers bijna volledig bezet met onbenul en propaganda journalisme. En dat Nederland nu een aantal discutabele hoogleren in energie transitie hebben, die niet meer zijn dan propagandisten. Ik kan je het dus niet helemaal kwalijk nemen : je bent door het systeem op het verkeerde been gezet. Dat is een feit.

   

  Maar ook een feit is dat de meeste zonne-energie bedrijven over de kop gegaan zijn.. En de wind sector ook.. Als het echt zo goedkoop was en gouden handel , waarom gaat het dan allemaal failliet?? En dat terwijl het zwaar gesubsidieert wordt!! Daar helpt geen mekkeren van “jullie krijgen ook subsidie voor kerncentrales steenkool en olie”  tegen… druk dat uit per effectief  kWh geproduceerde energie en je komt aan idiote verhoudingen die “zon en wind” al gekost hebben.  Vraag je ook maar even af waarom de stroom zo duur is bij slechts een geringe fractie aan “zon en wind” .

   

  Dat biomassa een grote verspilling is , daar ga ik nu niet op in .. Mogelijk meer input aan energie dan er uit komt, zeer lage landoppervlakte efficientie voor energiewinning( “IF ANY”). Ondanks de reclame van Shell voor Braziliaanse bioalcohol op TV een zeer slechte zaak voor de natuur.  Voor Shell worden er nu grote lappen oerbos gekapt en niet alleen in Brazilie.. Maar dat werd wel geist door millieu activisten die er weer tegen zijn . Euro parlement stelt biomassa in de brandstof verplicht. Weer een slechte zaak die op Europees platform georganiseerd werd zoals zo veel andere op millieu en energie gebied.. Greenpeace zakkenvullers anex  hypocrieten, oplichters en uiteindelijk draaikonten op de eerste rij van de stemmingmakers.

   

  Tja helaas doet zelfs het CBS met zijn statistieken opbouw methode mee aan een foute voorstelling van zaken omtrend het “succes” van hernieuwbare bronnen. Dus Janos, je zit in de meute.

   

 26. hoevenap

  Van een evenwichtige weergave van dit (KIVI) congres is weer op geen enkele manier sprake.

  Er staat niets in de “main stream”media  van een soort verslag van dit toch belangrijke congres.

  Waarschijnlijk alleen omdat er ook “sceptici” aan het woord kwamen. De verslaggevers zijn dan meestal ver te zoeken , of geven op geen enkele manier weer wat er tegen het rampzalige regeringsbeleid wordt ingebracht ook

  al zouden ze het er om politieke redenen niet mee eens zijn.

  Een artikel waarin de voordracht van de heer Hetzler of de heer le Pair wordt besproken met gefundeerde bezwaren komen niet in de belangrijkste media. Met bezwaren bedoel ik dus niet : het IPCC zegt of Green Peace enz. zegt , maar duidelijke ( eventueel populair) wetenschappelijke tegenargumenten.

  Dat schijnt niet te mogen van de “groene dictatuur” en dat wordt afgedwongen via het “reclame-budget” ook van de bedrijven die dit aan de “groene hype” en de “duurzaamheidscultus” geld denken te verdienen. 

  In Duitsland worden nu de gezinnen en het midden en kleinbedrijf al uitgeknepen via de energierekening om de windmolenfars te betalen. ( grote bedrijven worden bijna geheel vrijgesteld van de belasting die “groene stroom” moet betalen.

  Het zelfde staat ons hier te wachten als de vele honderden molens op landen in zee geplaatst worden.

  Op dit moment is er geen enkele behoefte aan windmolens en zonnepanelen en de reusachtige subsidiestromen die deze “groene stroom” in werking stelt.

  Er zijn voldoende moderne kolencentrales en moderne gascentrales om  in de electriciteitsbehoefte van Nederland te voorzien. 

  Alleen het feit dat “men” voor de CO2 fars getekend heeft schijnt voldoende te zijn om de Nederlandse bevolking

  in het volgende decennium een gedeelte van zijn koopkracht en dus welvaart te ontnemen.

  Energie-opwekking kost per kWh op de modernste wijze met kolen , gas of atoomenergie en hydro- electrisch

  tussen de 2 en 6 Euro cent . Bij windmolens en zonnepanelen zijn de kosten ( ook door de noodzakelijke back up ) ten minste 10 Euro cent , hiermee prijzen we ons dus uit de markt en veroorzaken we na verloop van tijd koopkrachtverlies en welvaartsverlies voor de bevolking.

  Het opslaan van overtollige wind en zonne-energie is nog niet ECONOMISCH mogelijk in Nederland en zal dat

  ook het komende decennium niet worden. Dit laatste ondanks allerlei suggestieve beweringen.

  Het gaat om de kostprijs van energie zonder allerlei malle fratsen van subsidies en heffingen door politici ingevoerd of gepropageerd.

  En nogmaals : CO2 is geen vervuiling , roet  en dergelijken is dat wel.  Om vervuiling aan te pakken moeten maatregelen worden genomen en nergens anders om.

 27. Saeftinghe

  @Dirkse,

   

  U bevestigd in feite precies wat ik stel, mijn verwachting dat u me goed begrijpt was dus juist.

   

  Ik heb maar een paar vijanden genoemd die de mensheid in toom hielden, u vult het keurig aan, vijanden hoeven geen levende wezens te zijn, nou ja bacteriën zijn in feite ook levende wezens.Ziekten, de boze buurman passen ook in die omschrijving.

  Die ziektes hebben we ook goeddeels overwonnen, net als de andere vijanden. met de boze buren hebben we vrede gesloten.

  Het geld voor “ontwikkelingshulp” wordt grotendeels besteed aan wapens, niet aan hulp van de noodlijdende bevolking in de derde wereld. Het komt via een omweggetje weer in ´t westen terug, niet bij de bevolking, maar bij de uitbuiters.

  Ook daar wordt de bevolking uitgemolken, ben ik elemaal met u eens.

   

  Toch is u iets ontgaan van wat ik stelde.

  Plaats de machines dáár waar ze kunnen werken, een nuclear centrale naast de (oa) hoogovens en windmolens op onbewoonde  bergruggen, waar veel wind is en OOK een opslag mogelijk heid.

   

  En natuurlijk kost het wat, de molens kosten meer ijzer dan centrales, de stuwmeren hebben ook wat oppervlak nodig. Maar ze draaien vele jaren, duidelijk meer dan die 20 die altijd genoemd worden. Nabij Gibraltar al meer dan DERTIG jaren!! Die stuwen zijn er al duizenden jaren, dus lang lang vóór de stoom machine.

   Dat we er een paar bij bouwen voor een paar centen, een muurtje tussen twee bergruggen waar de molens staan, is geen grote aanslag op de natuur, integendeel, het water wordt steeds weer terugepompt en blijft véél langer beschikbaar voor OOK bevloeing en dus landbouw, eten dus.

  Molens (wel op de juiste plaats) produceren in minder dan een half jaar zichzelf aan energie, geen centrale doet dit na, die kosten hun hele levensduur (véél fossiele) energie, daar hebben we al eens over gerekend.

  Financiëel heeft een molen enkele jaren nodig om zich zelf te betalen, geen centrale redt dat.

   

  De prijs van de energie staat totaal los van de bron, dat is iets wat de uitbuiters bepalen.

   

  Vergelijk maar eens een paar soorten energiebronnen, maar dan over het gehele traject van erts tot opgeruimde afval. Doe dat zonder vooroordeel, dan zult u verbaast zijn.

 28. Matthijs

  Leg mij eens uit; hoe betalen grote bedrijven belasting?

  Ik zal het u alvast verklappen; bedrijven betalen geen euro aan belasting, niets, noppes, nada, niente! Ze innen het!

  Bijvoorbeeld een bakker;

  De bakker koopt zijn graan 40 eurocent de kilo. Met dat graan bakt de bakker 10 broden en hij is daar 4 uur mee bezig.

  Zijn loonkosten bedragen 10 euro per uur.

  Op het graan zit 10% btw, dat maakt de kosten van het graan 44 eurocent. Op loon zit 50% btw, dat maakt zijn kosten per uur 20 euro.

  Zonder btw kost een brood dus 0,40 + (4 * 10) / 10 = 4,40 per stuk

  Met btw kost een brood dus 0,44 + (4 * 20) / 10 = 8,44 per stuk

  Laten we stellen dat de bakker een bedrijf is. Betaald dat bedrijf dan belasting? Of brengt het belasting in rekening bij de consument?

 29. Saeftinghe

  @Matthijs,

   

  Het vervaardigen van ALLE machinerien heeft z´n negatieve kanten, ook wind en zon is niet helemaal schoon, ben ik met je eens.

   

  Dat er nog voldoende fossiel is ben ik helemaal NIET met je eens. Ja nog wel voor onze tijd van leven, mogelijk ook nog wel onze kinderen, maar met onze huidige kennis moeten we wat verder vooruit kunnen kijken dan onze voorouders konden.

  Eens raakt fossiel uitgeput, er moet dan iets anders IN BEDRIJF zin. Wind en water is verder ontwikkeld dan thorium.

  Het één dient niet het ander uit te sluiten.

   

  Er dient bij voortduring naar verbetering te worden gezocht.

  In nuclear zou dat thorium kunnen zijn, maar dat neemt niet weg dat je dan maar water en wind moet negeren.

   

  In Iberica is BEWEZEN dat wind, water en zon zeer goed kunnen funcioneren, Portugal heeft de eerste drie maanden van dit jaar 80% van de totale vraag uit wind en water gehaald,  vandaag is het een zeer slechte dag voor direct uit wind, 4% of zo, maar dat is veel vaker 40%, er komt nu meer uit fossiel en men maakt wat ruimte in de stuwen, de wind van een poosje terug! Die stuwen worden volgende week weer opgepompt.

  Fossiel moet op dit moment zo´n 20 % van de vraag aan kunnen, meestal wordt minder dan 5% fossiel gevraagd.

  En zon is op dit moment zodanig dat het de verbruikspiek op de dag precies vult!!! Dit ondanks de nachten zonder zon en mogelijke sneeuwval.

   

  En natuurlijk kan niemand de toekomst voorspellen, maar er is wel een toekomst verwachting en je kunt je wel degelijk voorbereiden op mogelijk veranderingen..

   

  Mijn mening; Ontwikkel alles wat werkt, en zet het vooral op de juiste plaats, pas aan aan de voortschrijdende omstandigheden. Doe dit ZONDER SUBSIDIE en vooroordelen.

  Een lening om iets te overbruggen zou nog kunnen.

  En vóór alles; sluit corruptie uit, want DÁT is eigenlijk waar het hier over gaat, de geldstromen, niet de techniek

 30. Saeftinghe

  @Hoevenap,

   

  Ik denk dat wij best veel van mening en inzicht verschillen, maar u raakt de kern van waar het om gaat en uw argumenten zijn onderbouwd zonder vooroordelen.

   

  Het punt is de belangen die gediend worden, men bijt niet in de hand die welvaart levert.

  “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”

  Ook wel corruptie genoemd.

   

  We zien allemaal min of meer hetzelfde en komen tot verschillende opinies of conclusies,

  Maar de kern van dit thema is de corruptie in de geldstromen.

   

  Dat veroorzaakt de (bewust) foute besluiten en foute plaatsing van op zichzelf uitstekende machines.

 31. Matthijs

  Eens, het dient natuurlijk te gaan zonder dwang.

  Dat is ook mijn enige bezwaar tegen de ‘transitie’.

  Daarnaast is het hele probleem wat het moet oplossen, klinklare onzin.

 32. Matthijs

  Zijn er wel prijsafspraken?

  Dat is een iets minder directe vorm van subsidie.

 33. Saeftinghe

  Daar moet ik het aantoord op schuldig blijven, ik weet het niet.

  Of een prijsafspraak een verkapte subsidie is hangt, naar mijn mening van de produkt/prijsverhouding af.

 34. dirkse

  @renevers

  De komende jaren zal steeds meer duidelijk worden dat wind- en zonne-energie nadelig zijn voor onze concurrentiepositie. Het energieaccoord zal een geruisloze dood sterven. Nog niet goed voorspelbaar is het moment dat kernenergie zijn Frankenstein imago zal verliezen. Dat zou nog een generatie kunnen duren. 

  Zelf verwacht ik dat het fossiele brandstoffentijdperk nog minstens 200 jaar duurt, 6 generaties maar liefst.

  Daarna neemt kernenergie het over. Niet omdat fossiel op is , maar omdat de elektrificering van de maatschappij doorzet en ook omdat de welvaart toeneemt wat meer energieverbruik betekent en alleen kernenergie dat nog kan leveren.

 35. Saeftinghe

  @Matthijs,

   

  Ik had beloofd om terug te komen op die nachtelijke zonne stroom.

   

  Binnen mijn mogelijkheden heb ik nergens iets kunnen ontdekken over generatoren die ´s nachts zouden draaien en dan zogenaamde zoone stroom leveren.

  Dat zegt niet zoveel, wat ik niet vinden kan, kan zeker wèl bestaan. En ik ben zeker niet handig met internet.

  Maar mogelijk ontdekt een bekwamere internetter het wel, dan hoor ik dat graag.

   

  Ik vermoed meer dat het onjuiste berichtgeving is van tegenstanders. Zowel vóór- als tegenstanders schuwen de leugen niet.

   

  Op de site waar REE z´n produktie toont zou ik dan na ontdekking, een verandering vrwachten. Die is er niet zichtbaar. Dit kan natuurljk ook betekenen dat het zeer weing was op het totaal.

   

  De zon energie die daar ´s nachts weergegeven wordt is de buffer die overdag is verzameld.

   

  Er zijn een paar enorme zonne instalaties nabij Sevilla en Granada. Die zetten zon in warmte (geen accu´s) om en dat schijnt ruim meer dan 24 uur gebufferd te kunnen worden.

  Dus ´s nachts energie van zon is goed mogelijk.

 36. Saeftinghe

  @Matthijs,

   

  Zover ik kan nagaan is er geen subsidie voor energie in Spanje.

   

  Het systeem is hier wat anders dan in NL denk ik, de REE in Spanje en de REN in Portugal produceren en leveren de electra.

   

  Die zonne stroom tijdens de donkere uren verbaast me ook sterk.

  Het moeten redelijk grote vermogens zijn, en ze moeten van particulieren komen, anders zou er niets te “verdienen” zijn. Zover ik weet was/is alles in handen van REE en REN.

   

  Er opent zich een nieuw terrein om te gaan speuren.

   

  En Iberiers zullen zeker niet minder corrupt zijn dan noord Europeanen.

   

  De prijs aan de burger staat ook in geen verhouding tot wat de produktie kost, ook dat is niet anders.

  Het financiële plaatje is zo onoverzichtelijk en manipuleerbaar, dat ik daar niet echt een standpunt durf in te nemen.

   

  Het lijkt erop dat nu iemand de staat (een staatsbedrijf) bij de poot heeft. Daar kan ik eigenlijk best een beetje om gniffelen. Een koekje van eigen deeg heb ik altijd leuk gevonden.

   

   

   

   

   

 37. dirkse

  [Ik denk dat er nog wat konijnen uit een hoge hoed kruipen]

  Eind 19e eeuw dacht men alle fysica wel te weten.  Daarna kwam radioactiviteit, halfgeleiders,lasers, supergeleiding en nanotechnologie.

  Wat daarna?

  Manipulatie van de zwaartekracht: niets wijst op enige ontwikkeling op dat gebied

  Opslag : batterijen die nooit opgeladen hoeven worden (nucleair dus)

  energieopwekking : – zonnepanelen in de ruimte

                                       – geen mechanische tussenstappen meer maar direct elektriciteit

                                       – antimaterie om energie vrij te maken

  Misschien is wat te verwachten van de combinatie van halfgeleiders en nucleaire technologie.

  Soort zonnepanelen met ingebouwd lampje 🙂

   

   

 38. Matthijs

  Subsidie is eraf zeg je?

  En de prijsafspraken? Die ook?

  En de verplichte afname van zonne en wind stroom?
  Is eigenlijk gewoon verkapte subsidie.

 39. Saeftinghe

  @Matthijs,

   

  Ha..ha…Een 1 april grapje zal het niet meer zijn, gedateerd op 16 april.Maar het lijkt er op dat iemand een blunder heeft begaan, te duur inkopen, en dan is er altijd iemand die dat in de gaten heeft..

  Boeven zitten toch ook overal.

  Ha .. Een koekje van eigen deeg, De bedrieger(overheid) bedrogen door de burgers.

   

  Het sommetje dat er in staat, kopen voor 7p, verkopen voor 44p en daarmee 3p verdienen, kan ik niet helemaal volgen.

  Zover ik weet is subsidie in Spanje helemaal eraf. 

  Het lijkt er op dat  niet alleen de overheid steelt, maar ook sommige burgers.


  Alleen de onderste link werkt bij mij.

   

  Het lijkt er op dat iemand heel goedkoop elektra kan opwekken, gratis (gestolen?) diesel of zoiets, en dat verkoop je dan op deze manier.

  Het zou helemaal mooi zijn wanneer zo´n boef ergens het net aftapte en dan weer terugleverde.

  Het aftappen lijkt me hier nit echt moeilijk te zijn, maar om terug te leveren heb je wat spullen nodig.

  Het moet toch om een behoorlijke hoeveelheid gaan, een klein beetje zullen ze zo snel niet merken. Of mogelijk wordt het tijdstip van terug leveren gecontroleerd.

   

  Nu staat er nabij Sevilla een zon instalatie die met spiegels en warmte werkt, welke aardig kan bufferen (warmte dan).

  Energie opgewekt door zon heb ik ook als het donker is, maar wel tegen een heel laag rendement, de accu´s in met zo´n 80% en er ook weer uit met die 80% is niet geweldig.

  Daarom heb ik ook wat overbemeten panelen.

   

  Ik zal de komende tijd de zon opbrengst eens wat scherper in de gaten houden.

  Toen die zon opbrengst net op die site gezet werd was de “uitloop” in de avonduren een stuk korter, recent is het een stuk langer en een bredere band, die zelfs doorloopt tot de zon weer opkomt.

   

  Wanneer dit wonder daarin zit, dan zal dat binnenkort wel duidelijk worden.

   

  Wanneer ik iets meen te ontdekken laat ik wel van me horen, dit soort oplichterij kan niet natuurlijk.

   

   

   

 40. Matthijs

  Sounds too good to be true.

  And if something sounds to good to be true, it probably is.

  Waren ze laatst niet in het nieuws dat de zonnecollectoren ook s’nachts aan het net leverden?

  Staat mij iets bij dat ze dieselaggregaten hadden ingegraven en die lieten leveren.

  Even kijken of ik het nog kan vinden.

 41. Saeftinghe

  @Renevers,

   

  —–En ook Portugal moet hele seizoenen met andersoortige energie vooruit als er geen water wind of zon is. En dat is dan duur aardgas of steenkool. Maar de regeling met hydro is zeer gunstig.. Pomp accumulatie is al een stuk minder gunstig en eigenlijk te duur.—–

   

  Onjuist, die 80% is zeker een posotieve uitzondering, 60% wordt met gemak gehaald over het gehele jaar.

   

   

  ——Ik zie hiet de prijs van 10 ct/kWh staan, maar de meeste mensen produceren af en toe  tegen 20 ct/kWh, maar gebruiken buffering uit het net  , Laten we dat even vergelijken met Borsele 2 ct/kWh. Het is juist die buffering die geld kost.——-

   

  Over de prijsstelling heb ik nog niet een mening geventileerd, om reden dat die niets te maken heeft met de werkelijke produktiekosten.

  Die (onterechte) subsidie moet ook terug komen. En in de zakken van belanghebbenden verdwijnen.

  Hoeveel kernenergie wordt gesubsidieeerd? ik heb daar geen informatie over, maar het zou interessant kunnen zijn dat eens uit te zoeken.

   

   

  —-Indien men volledig autonoom met accu’s zou werken zou de stroom inclusief opslag minstens 1 Euro per kWh kosten. De grote kosten worden niet gemaakt door de kWh te produceren .. maaar KWh op het juiste moment en plaats. Een liter zoet water kost niks op Groenland aan de Gletscher maar 1.5euro  in de fles  in Saudi arabie. Stroom tijdens overproductie is net zoveel waard als zoetwater tijdens een zoetwateroverstroming, helemaal niks dus. Daarom is men zelfs bereid om stroom te methaniseren.. Omdat het afval stroom is.—-

   

  Mijn energie komt geheel uit zon en wind, wordt opgeslagen in accu´s.

  Zonder subsidie, en het is goedkoper dan een aansluiting op het net maken, zelfs al zou ik m´n overschot (alleen in de zomer) kunnen terugleveren.

  Dat ligt natuurlijk wat anders wanneer je (zoals ik) buiten de mensenpakhuizen grote steden woont. Daar is het handiger om met de massa mee te gaan.

   

  —–Dus meneer Saeftinge zet dat idee nu van Portugal in Nederland maar uit je hoofd. Hier is het anders.——

   

  Heer Renevers, wanneer u goed gelezen zou hebben, dan was u opgevallen dat ik me daar wel degelijk van bewust ben.

  U hebt kennelijk wat tekst gemist.

  Zoals:  “Naast zware industrie-Hoogovens- een kerncentrale en waar mogelijk wind en zon”

  En: “De techniek is prima in orde, het is de corruptie die zorgt voor foute plaatsing en besluitvorming.”


  Geen dingen uit hun verband lichten omdat het dan beter past in uw visie, en dat dan mij in de mond leggen.

  Niet meer doen hoor. Foei.

   


 42. dirkse

  [De fransen herrijken al 92 % van hun oude kernstaven en zijn op weg naar 96 %.]

  Mee eens.

  Het summum van duurzame energie is kernenergie. En zeer schone lucht ook nog. Geen stank.

  Het huidige streven naar duurzaamheid slaat op de kikkers en de konijnen, niet de mensen, want die zullen bij bosjes sterven als het aan Wouter van Dieren of Greenpeace ligt.

 43. louis-portugal

  De fransen herrijken al 92 % van hun oude kern staven en zijn op weg naar 96 %.

  Lijkt mij redelijk duurzaam.

 44. Hetzler

  @Janos U lijkt een flaboyante alarmist die niet schroomt om gewaagde uitspraken te doen. Ik vind dit wel koddig. U zorgt in elk geval voor de nodige reuring, want voor mij staat vast dat u een scepticus bent die reageerders graag, en terecht, tot secuurder denken wilt aanzetten. Dit vind ik een nobel streven. Alleen, niet altijd wil ik mijn tijd verspillen aan het almaar opnieuw aantonen van feiten alsof ik steeds opnieuw het bestaan van de zwaartekracht moet bewijzen. Het zal wel vervelend voor diversen zijn dat de wereld verder gaat en tot nieuwe inzichten komt. Dit is het geval met CO2-emissie en klimaat. Maar daar zal men toch aan moeten wennen. Lovenswaardig dat u hen hierbij via reageerders terwille wilt zijn. Janos, de man in de oudheid met 2 gezichten, nietwaar. 

 45. janos73

  Jeroen Hetzler heeft zich weer onsterfelijk belachelijk gemaakt met de eerste zin in zijn betoog.

   

  ” … gebaseerd is op de thans door de feiten weerlegde stelling dat menselijke CO2–emissie een dominante en historisch unieke rol speelt bij de opwarming sinds 1850.”

   

  Daar is geen onderbouwing voor te vinden, alleen maar propaganda in de diverse blogjes van “sceptici”

 46. Matthijs

  Ook u kunt de toekomst niet voorspellen.

  Ik denk dat er nog wat konijnen uit een hoge hoed kruipen.

  Wat die zijn? Geen idee!

  Niemand wist de opkomst van de smartphone te voorspellen en nu kunnen we niet zonder.

  Wellicht een mr Fusion per huishouden?

  Paar bananenschillen er in en je hebt genoeg energie om door de tijd te reizen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.