De rechtse Vlaming wint altijd

De formaties zijn begonnen in België. Waar Wallonië en het hoofdstedelijk gewest af lijken te stevenen op een driepartijencoalitie met PS, FDF en CdH; socialisten, Franstalige belangen en christendemocraten, lijkt men in Vlaanderen een coalitie te gaan smeden tussen N-VA en CD&V. Die gewestelijke formaties zullen grote invloed hebben op de uiteindelijke federale formatie. De vraag is nu of N-VA buitenspel gezet wordt of dat er een meesterstrateeg aan het werk is.

In het Brussels hoofdstedelijk gewest en vooral in Wallonië lijken de formaties vlug rond te komen. Dat moet ook wel want de Franstaligen willen een blok vormen om Bart de Wever buiten de deur te houden. Dat blok bestaat uit PS, de verliezer van de verkiezingen en cdH. Daarmee worden de kansen op een rechtse federale coalitie zonder socialisten een stuk kleiner. 

De PS rekent zich al rijk. PS-kopstuk Yvan Mayeur, burgemeester van Brussel stelde al: “Voor ons is het belangrijk dat de PS samen met de SP-A op federaal niveau de leiding moet nemen, misschien na een toerke van mijnheer De Wever.” Een uitspraak waar de arrogantie vanaf spat. Het is overduidelijk dat de grootste verliezer van de verkiezingen de grootste winnaar, een partij waarop éénderde van de Vlamingen op gestemd heeft, totaal niet serieus neemt. Dat hoeven ze ook niet want met de medewerking van de andere Waalse partijen hebben ze de macht volledig in handen. 

Die sterke Waalse positie komt mede doordat een Waalse stem bijna anderhalf keer zo zwaar telt als een Vlaamse. Waar de PS met 11,7 % van de stemmen 23 zetels behaalde, kreeg N-VA er met 20,3 % van de stemmen, bijna twee keer zo veel dus, 33 zetels. CD&V, die op honderdduizenden stemmen slechts vijfduizend stemmen minder had dan de PS krijgt vijf zetels minder in het parlement. Dat heeft te maken met het kieskringensysteem dat daar geldt, in combinatie met de methode D’Hont waarmee grote partijen bevoordeeld worden. Gemiddeld hebben Vlamingen 47500 stemmen nodig voor een zetel, Franstaligen 35000 stemmen.

In Vlaanderen proberen de N-VA en CD&V er intussen samen uit te komen. Beiden hebben veel te verliezen. De N-VA kan buiten de federale coalitie, de CD&V kan erin komen zonder de N-VA, wat voor hun misschien nog wel erger is. Dan kan de N-VA de rechtse Vlaamse regering als oppositievehikel gebruiken tegen de linkse federale regering terwijl de CD&V in een spagaat komt tussen federaal en gewest. Niet voor niets zet Kris Peters (CD&V) alles op alles op zijn zusterpartij cdH los te weken van de PS. Want hoewel de MR misschien nog wel kan worden verleidt tot deelname aan een rechtse coalitie, ligt dat lastiger met de Waalse christendemocraten. 

Staat de N-VA dus wel zo buitenspel als sommige analisten suggereren? Zelfs als ze buiten de federale coalitie vallen kunnen ze zich geen betere oppositierol wensen. Hun grootste concurrenten zitten dan in de federale coalitie, de CD&V zit zelfs helemaal klem. Vanuit de gewestelijke regering met CD&V kan de N-VA dan ageren tegen de linkse maatregelen van de federale regering met PS en CD&V en dan zal bij de volgende verkiezingen pas écht een monsterzege gepakt worden, voor een belangrijk deel ten koste van de Vlaamse christendemocraten.

Dat niet alleen, het kan ook zorgen voor een uitbarsting van Vlaams nationalisme die zijn weerga niet kent. Er verschijnen nu al oproepen om de straat op te gaan als de N-VA niet in de federale regering komt. Vergeet niet dat niet alleen éénderde van alle Vlamingen op de N-VA gestemd heeft, maar dat velen hen ook een warm hart toedragen. Uit een recente peiling blijkt dat 61 % van de Vlamingen De Wever als federaal premier wenst. Helemaal nu De Wever zich zo welwillend opstelt kan het buitensluiten leiden tot een halve volksopstand. 

Het zou me dan ook eigenlijk verbazen als er géén rechtse coalitie komt. Daarvoor zijn de belangen te groot bij CD&V en de aversie bij de MR jegens PS ook. Zelfs als cdH niet mee zou doen, halen N-VA, CD&V, MR en Open Vld samen nog altijd een meerderheid van 85 op 150 zetels. Het is voor MR gunstig om uit het Waalse blok te stappen; als enige Waalse partij hebben ze een geweldige onderhandelingspositie en recht op de helft van de ministerposten. Het is alleen de vraag hoe dat in Wallonië ontvangen zal worden, het blijft heulen met de grote vijand N-VA. Maar heeft de MR veel keus? Anders zitten ze op alle fronten vijf jaar lang in de oppositie, ook geen aantrekkelijk scenario. De enige spelbreker zou Open Vld kunnen zijn. Voorzitter Rutten stelde het ultimatum alleen in de federale regering te zetelen als ze ook in de Vlaamse komen. 

De kansen op een rechtse coalitie zijn dus groter dan ooit. En mocht die er niet komen, dan zullen de Vlaams-nationalisme vooral winnen. Daarmee zou de kans op een onafhankelijk Vlaanderen, of tenminste van grotere eigen bevoegdheden een stuk groter worden. Vlaanderen zou dan eindelijk bevrijd zijn van de linkse Walen en de transfers van miljarden euro’s per jaar. De rechtse Vlaming heeft er lang op moeten wachten maar dit zou wel eens het moment kunnen zijn dat hij eindelijk eens wint. 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

16 reacties

 1. Wilhelmson

  Nog_1

  Complot , nou ja.
  Als men alle 4 grote scheeftrekkingsparameters in de kieswetgeving neemt dan zijn dit geen toevalligheden.
  Als men daarbij de alarmbellen, veto rechten en gewestelijke privileges erbij haalt dan zijn dat ook geen toevalligheden.
  Komt daarbij iets als een ‘cordon sanitaire’ ( weeral zo een Frans woordje) die toen VB meer als 1, 4 miljoen Vlaamse kiezers achter zich schaarde ( 20-25 %van de ) werden kalltgestellt in heet democratische systeem , dus een schutskring of quarantaine , dan is dat ook geen toevalligheid.

  Nemen we alles te amen , dan zou een weldenkend democratische kiezer dat wel met recht als een complot kunnen ervaren.

  Belgie als systeem is ondemocratisch , overbodig en op stervens na dood.
  Een delta economische regio van Groningen tot het franse Duinkerken , maar eerst met een zelfstandig(er) Vlaanderen is de toekomst en als men de huidige economische stromingen herkent al volop in opbouw. Daar zal een Belgische 19e eeuwse systeem niets aan veranderen . Brussel ( belgie en ook de EU) zal heel snel moeten beslissen of zij er een sterke Delta regionale bij of buiten wil hebben .
  Voor een delta regio kan beide perfect. Voor de delta regio zelf , zou rekening houdend met de EU ( EURO) en Belgische track record , het zelfs voordeliger zijn buiten. Laat een delta -Gulden en EURO toe , net zoals in Zwitserland .

 2. Bob Fleumer

  De EU is als een moeras, overal waar  je je voet neerzet zak je door hun dunne toplaagje en zit je in de shit.

   

 3. Jasper de Groot

  @Henk

   

  Dat vind ik ook nog altijd erg vreemd en inconsistent. Geldt overigens voor meer nationalistische partijen, ook die in Schotland en Catalonië. Misschien dat ze de EU zien als vehikel om de onafhankelijkheid mee te bewaren t.o.v. de vorige overheerser maar dat is het paard van Troje naar binnenzeulen…

 4. nog_1

  Gemiddeld hebben Vlamingen 47500 stemmen nodig voor een zetel, Franstaligen 35000 stemmen.’

   

  Dat is niet waar, deze gemiddelden zijn berekend over alleen de grootste partijen. Maar als we de kleine partijen ook bekijken; Het Waals Parti Populaire heeft bijvoorbeeld met 102.599 stemmen slechts 1 zetel. Als het bovenstaande had geklopt hadden ze er dus 3 moeten hebben.

   

  Er is een hele lichte ongelijkheid in het voordeel van de Walen, dat komt omdat de zetels verdeeld zijn op basis van een volkstelling uit de jaren 90, en de demografische cijfers zijn iets veranderd. Maar de cijfers die hier gegeven worden kloppen gewoon niet.

   


 5. Wilhelmson

  Nog_1
  U blijft pertinent liegen op dit forum. De cijfers hier vermeld zijn wel degelijk waar.

  Terwijl de verhouding tussen het bevolkingsaantal en het aantal vertegenwoordigers op niveau van de federatie, de gewesten en provincies kloppen, worden de Vlaamse kiezers toch benadeeld.

  Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden, de verkozen partijen recupereren stemmen waar ze geen recht op hebben en de blanco stemmen worden ten onrechte als ongeldig bestempeld.

  Dat een parlementaire democratie nood heeft aan een Wetgevende Macht die naam waardig, kan niemand in twijfel trekken.

  De onterecht oververtegenwoordiging van Franstalige partijen (PS en MR) zorgen ervoor dat het parlement zichzelf reduceert tot een partijpolitiek én communautair strijdtoneel dat niets maar dan ook niets meer te maken heeft met de zorg om het algemeen belang. Dat kan evengoed zonder scheeftrekking van de kiesuitslag en zonder schending van het gelijkheidsbeginsel.

  Pierre Therie, gewezen defensieattaché, publiceert over media en politiek op zijn weblog Anders Gelezen

  ‘In België onder de huidige kieswetgeving wordt het gelijkheidsbeginsel geschaadt. Niet elke stem is evenveel waard. Tevens worden de grote partijen bevoordeeld door de recuperatie van stemmen waar ze geen recht op hebben en door de negatie van de blanco stemmen.

  Bij de omzetting van het stemresultaat naar een parlementaire vertegenwoordiging moet men rekening houden met meerdere niveaus waarop het gelijkheidsprincipe moet worden toegepast en gerespecteerd. Er is de gelijkheid van het individu en tevens de gelijkwaardigheid van de onderscheiden gemeenschappen / deelstaten / gewesten. Maar gelijkwaardigheid betekent nog niet dat een minderheid ook evenveel macht dient te krijgen, laat staan een absoluut vetorecht.

  De verhouding tussen de inwoners van Vlaanderen/Wallonië en Brussel en het aantal afgevaardigden klopt ongeveer. De kiesdeler voor België bedraagt 73.533 (=inwoners: 150). Dat geeft voor Vlaanderen 86 zetels. Wallonië heeft volgens dezelfde norm recht op 48 zetels. Voor het BHG zijn er dus 16 te verdelen zetels waarvan 2 voor Nederlandstalige kandidaten. Dat laatste is na de splitsing van BHV niet meer evident.

  Tabel 1 toont aan dat voor de verhouding tussen het aantal zetel en inwoners de spreiding in het Vlaams gewest veel kleiner is dan in het Waals gewest. In Wallonië is er een duidelijke scheeftrekking tussen enerzijds Luxemburg, Henegouwen en Luik en anderzijds Namen en Waals Brabant. Waarom dit zo is, konden we niet achterhalen.

  Over Brussel is niet duidelijk welk bevolkingsaandeel genomen werd voor de verdeling over de gemeenschappen. Volgens de officiële gegevens waren er 14 Franstalige en 9 Nederlandstalige vertegenwoordigers. Dat is naar bevolkingsaantal, één zetel per 49.521 stemmen. Brussel is dus, naar bevolkingsaantal, duidelijk oververtegenwoordigd.

  De conclusie is dat volgens het bevolkingsaantal, alle inwoners, behalve in Brussel, op een redelijk ‘gelijke’ manier vertegenwoordigd zijn door de 150 volksvertegenwoordigers.

  Het gelijkheidsbeginsel wordt echter, net als het geval is voor de individuele kiezer, ook voor de gemeenschappen geschonden door de ongelijke behandeling van de uitgebrachte stemmen. In het kieshokje is de ene gemeenschap de andere niet.

  Wanneer men enkel de bevolkingsaantallen in overweging neemt is er geen groot probleem. Maar we mogen niet vergeten dat de overheid zelf oordeelde dat niet alle inwoners hun stem mogen/moeten uitbrengen. Dat bewijst de facto dat de kiezers belangrijker zijn dan de ‘niet-stemgerechtigde burger’. Die laatsten worden vertegenwoordigd door zij die wel mogen kiezen.

  Overigens vertegenwoordigen de verkozen parlementsleden niet ‘de bevolking’ of het algemeen belang. Ze zijn er enkel als vertegenwoordigers van hun kiezers, van hun partij en de ermee verbonden zuil. Het is daarom heel relevant dat het gewicht van de vertegenwoordiging overeenstemt met het gewicht van hun kiezers/partij en niet met de bevolkignscijfers. En dat is helemaal niet het geval.
  Wanneer daarenboven blijkt dat de Franstalige partijen bevoordeeld worden in het huidig systeem is een communautaire lezing onvermijdelijk.

  Dat de drie traditionele Franstalige partijen en Ecolo minder stemmen nodig hebben dan alle Nederlandstalige partijen wijst op een scheeftrekking die niet alleen de grote partijen bevoordeelt. Want dan zou N-VA, als grootste partij, het minst aantal stemmen nodig hebben.

  Dit voorbeeld toont zonder enige discussie aan dat in België ook op het niveau van de gemeenschappen het gelijkheidsprincipe niet wordt gerespecteerd. Pijnlijk voor de traditionele Vlaamse beleidspartijen die zich (tijdens de voorgaande staatshervormingen) lieten rollen. Want ook hun eigen kiezers zijn minder waard.

  Deze resultaten tonen aan dat vooral de Franse grootste partijen PS en MR bevoordeeld worden door het huidig systeem. Hoewel niet onderzocht zal dat wellicht te wijten zijn aan de combinatie van de scheeftrekking op niveau van de gemeenschappen samen met deze veroorzaakt door de zetelverdeling met de methode D’Hont.

  Het verschil met het huidig aantal zetels is miniem voor de Vlaamse partijen, maar enorm groot voor de Franstaligen. Deze tabel bevestigt de communautaire scheeftrekking. Tevens blijkt hieruit dat de huidige samenstelling in het parlementair halfrond niet representatief is voor de werkelijke macht van de partijen.

  Een tweederde meerderheid – actueel 100 van de 150 stemmen – verminderd op basis van de 0,666 % regel tot 90 of slechts drie zetels meer dan de Vlaamse vertegenwoordiging. Dat is inderdaad niet aangenaam voor de Franstalige minderheid.

  Dat de Franstaligen minder stemmen nodig hebben om hun parlementaire zetels te bekomen is niet zonder gevolgen. De meerderheid wordt kleiner en daardoor wordt ook de bestuurskracht aangetast.
  Op basis van de verdeelsleutel 0,666% wordt een tweederde meerderheid bereikt met 91 zetels in plaats van 100.

  Dit ondemocratisch mechanisme is zo ‘ineengedraaid’ bij de tweede staatshervorming . De reden waarom de Franstaligen dat wilden is heel duidelijk.
  Over de reden waarom politologen deze onrechtvaardige situatie niet aanklagen. Niemand met ‘naam’ gaat daaraan zijn vingers verbranden. Daarin roeren betekent oorlog met het Belgische systeem en einde van de eigen carrière. ‘

 6. nog_1

  Eerst schrijf je dat bovengemelde cijfers (Gemiddeld hebben Vlamingen 47500 stemmen nodig voor een zetel, Franstaligen 35000) om vervolgens iemand te citeren die precies zegt wat ik schreef, nl dat deze cijfers niet kloppen; ‘De kiesdeler voor België bedraagt 73.533′

   

  Wat is het nou Wilhelmson, 35.000 stemmen zoals Jasper de Groot beweert, of 73.533 zoals Pierre Therie (en ik) beweren?

   

  Het verschil komt door het feit dat de grootste partijen een bonus krijgen ten opzichte van de kleine partijen én dat in Wallonië het aantal grote versus kleine partijen anders is dan in Vlaanderen. 

   

  Dat de Walen licht bevoordeeld worden had ik ook (net a;s Pierre Thierie) al geschreven; ‘Er is een hele lichte ongelijkheid in het voordeel van de Walen, dat komt omdat de zetels verdeeld zijn op basis van een volkstelling uit de jaren 90, en de demografische cijfers zijn iets veranderd.’

   

  Leg mij nu eens uit waar ik ‘pertinent blijf liegen’, terwijl jouw citaat precies hetzelfde (alleen in veel meer woorden) stelt als ik in mijn reactie.


 7. Wilhelmson

  Nog_1

  Helaas gaat uw kritiek niet op !

  Vergelijk binnen Vlaanderen : # geldige nodige stemmen pro zetel : tussen 41000-82000
  Volgens de critische analyse zouden CDV en NVA als grootste Vlaamse partijen 41.000 stemmen pro zetel nodig hebben , terwijl de veel kleinere VB 82.000 stemmen pro zetel vergt, een kleine GROEN 60.000 stemmen.

  Vergelijk Fransen : # nodige stemmen : 34.000-37.000
  De kleine Franse ECOLO als tegenvoeter van de Vlaamse GROEN heeft slechts een
  37.000 stemmen nodig. De PS 34.000 stemmen

  Vergelijk vlaandéren met Wallonië / Brussel en dan zie je duidelijk de scheeftrekkingsparameters tot uiting komen. Dan heeft de kleinste Franse partij nog altijd 4000 stemmen minder nodig dan de grootste Vlaamse partijen.
  Hoe kan je zo iets democratisch hen ?
  Een Vlaamse VB krijgt met 248. 000 geldige stemmen slechts 3 zetels in het Belgische eerste kamer , terwijl een Franse ECOLO met slechts 222.500 stemmen er het dubbele aantal zetels krijgt (6).

  Vreemd toch ?

 8. Jasper de Groot

  Ik heb die bron er juist bijgelegd omdat daar een uitgebreide uitleg staat over hoe ze aan de cijfers komen en waarom het er zo geregeld is. Ik stelde in het artikel al dat grote partijen sowieso bevoordeeld worden maar zoals Wilhelmson al zegt; diezelfde vlieger gaat op voor kleine Waalse partijen t.o.v. kleine Vlaamse partijen.

  Maar laten we eens een herrekening maken.

  (aantallen zijn afgerond)
  4.010.000 Vlaamse stemmen delen door 87 zetels voor Vlaamse partijen is 46100 stemmen per zetel.
  2.353.000 Franstalige stemmen delen door 63 zetels voor Franstalige partijen is 37300 stemmen per zetel.

  Zoveel wijkt dat niet af van het in de bron genoemde voorbeeld en het blijft een gigantisch verschil.

 9. Haarscherp

  De seperatisten en nationalisten in Baskenland, Cataluyna, Schotland en Vlaanderen zijn fractiegenoten van de liberalen van super-eurofiel Guy Verhofstad Hun strategische samenwerking met de liberalen lijkt een veemd anker

  maar is een meesterzet van de Schotse premier om om via een referendum voor Onafhankelijkheid in september te kunnen inbreken in het centrum van de macht in Brussel.

   

  Dat geldt tevens voor de Basken en de Catalanen die bij een Schots Ja in september zich zo snel mogelijk willen afscheiden van Spanje. De NVA wil eerst een confederatie met alle macht voor de deelstaten met mevr. Homans van het NVA als minister-president van Vlaanderen onder regie van de NVA burgemeester van Antwerpen Bart de Wever.

  Het proces van de sluipende ontbinding van het Belgische monster is onomkeerbaar. Vlaanderen kan zich verder ontwikkelen als de motor in de Delta regio met nog nauwere banden en economische samenwerking met Nederland.

 10. toetssteen

  Maar ondertussen willen alle door u genoemde groepen bij de EU! Ik begrijp daar helemaal niets van. Ze willen onafhankelijk zijn en sluiten zich aan bij iets dat elke vrijheid om strot zal helpen.

 11. nog_1

  citaat;

   

  Nergens is er een complot, toch is het zo dat er meer kiezers per zetel zijn voor grote Vlaamse partijen dan voor Franstalige. Hoe komt dat dan? De oorzaak zou wel eens kunnen liggen bij de overvloed van kleine partijtjes in het Franstalige landsgedeelte en in Brussel. Kent u La Droite (26.035 stemmen),Debout Les Belges (58.043 stemmen), Faire place Nette (15.467 stemmen), Islam (13.760 stemmen),Nation (10.226), Wallonie D’abord (11.226), … als je alle kleine partijtjes optelt kom je aan zo’n 200.000 van de 2, 5 miljoen Franstalige stemmen die niet vertegenwoordigd zijn. Daardoor hebben de Franstalige partijen met minder stemmen meer zetels. Daar is dus niets fundamenteel ondemocratisch aan. Vlaams-nationalisten gebruiken dit dus beter niet als argument in een discussie over Vlaamse autonomie. Er zijn echte en goede argumenten genoeg.’

   

  http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/bevoordeligt-belgische-kiessyteem-franstalige-partijen

 12. toetssteen

  Ik haal aan:

   

  ‘Opvallend is dat volgens het systeem dat we hier toepassen de verhouding
  Nederlandstaligen Franstaligen grondig dooreengeschud wordt. Op 25 mei
  2014 zijn in het Belgische systeem 63 Franstalige en 87 Vlaamse zetels
  toegewezen. (eigenlijk klopt dat niet, de taalrol van de verkozenen
  wordt eigenlijk bepaald door de taal waarin ze de eed afleggen maar wij
  tellen ze volgens de taal van de partij waarvoor ze verkozen zijn. Een
  verantwoorde gok lijkt me.) Als we het Nederlandse toewijzingssysteem
  gebruiken dan verschuift die verhouding naar 57 Franstaligen en 93
  Nederlandstaligen. Er klopt dus iets niet aan de vertegenwoordiging.’

   

  Zoiets verzint alleen een socialist.

  Nou is gebladerte dat, dus dat treft.

   

   

   

 13. Henk

  Wellicht kan Jasper de Groot mij uitleggen waarom De Wever wel tegen transfers naar de Walen is, maar niet tegen transfers naar Zuid-Europa. Want als Vlaanderen zich losweekt van Wallonië, is het meteen één van de rijkste staten binnen de EU en zal het dus net als Nederland en Duitsland een donorland worden.

  Anders gezegd: Als Vlaanderen onafhankelijk wordt, maar ze blijven binnen de EU zijn ze eigenlijk nog niets opgeschoten.

 14. nog_1

  Waarom berekent Jasper (of eigenlijk de bron die hij gebruikt) niet het gemiddelde van alle partijen, maar alleen de 4/5 grootste? Je kunt een kiesdeler alleen berekenen op basis van alle stemmen versus zetels. Als we alle partijen meerekenen is het verschil in kiesdeler ook veel kleiner, en komen we op de veel betere berekening van Pierre Therie. De cijfers tussen beide verschillen meer dan 50%!!!

   


   


 15. Wilhelmson

  @ nog_1

  Het ene sluit het andere niet uit. Maar u deed dit wel .
  Critici calculeren de scheeftrekkingsparameters mee, en komen zo tot de reële aantal benodigde , geldige aantal stemmen pro zetel.

  Als te nemen scheeftrekkingparameters zal je zien wat de echte waarden zijn van een zetel in Vlaanderen en wat in Wallonië.

  Corrigeer voor :
  1/aantal bevolking tot aantal kiezers Vlaanderen ca. 75% , Wallonië 71 %, Brussel ca 52%
  2/ deel van niet kiezers , blanco en ongeldige stemmen die naar grootste partijen vloeien samen Vlaanderen 14% , Wallonië 20% , Brussel 20%
  2/ ratio tussen de 2 gemeenschappen zoals boven

  Neem daarbij ook de cijfers van alle partijen onder de kiesdrempel en hun herverdeling naar zetels van andere partijen toe

  Dan kom je op de zeer realistische cijfers van Jasper de groot.
  Ik geef toe dat het een schatting is , maar niet veraf de waarheid. Ook het Belgische kluwen kan men op zijn noord Nederlands ontleden. Misschien zouden de Vlaamse media dat ook eens moeten doen. Dank aan de DS en mensen als Jasper de groot !

  Dan heb ik nog niet eens de andere mechanismen meegerekend die de noemer op 0 zetten en bijgevolg rekening op oneindig.
  Onder andere komt een belangrijke ongelijkheid ,die echter niets te maken heeft met de kieswetgeving , maar met de intrinsieke democratische waarden zoals de invoering van grendels, alarmbellen en bijzondere meerderheden die elke democratische beslissing volledig neutraliseren . Die laatste parameters worden hoofdzakelijk door de Fransen toegepast.

  Een Zuid Afrikaan van Vlaamse protestantse herkomst !

 16. Wilhelmson

  @ Henk
  @ Jasper de groot

  NVA standpunt over Europa :
  ‘De N-VA wil dat de verschillende landen van de EU hun identiteit kunnen bewaren. De EU moet niet over alles beslissen. Een Verenigde Staten van Europa is dus géén goed idee. Want de EU mag nooit uitgroeien tot een superstaat. De Unie moet groeien van onderuit en mag niet van bovenaf worden opgelegd.’

  NVA standpunt over transfers:
  ‘Acht miljard euro of 3 000 euro per jaar ,per werkende Vlaming. Dat is wat Vlaanderen elk jaar opnieuw betaalt aan Wallonië en Brussel in de vorm van transfers. Vlamingen dragen veel meer af aan de overheid dan ze ervoor terugkrijgen. Vooral in de sociale zekerheid is het onevenwicht gigantisch.
  De N-VA is solidair met de andere regio’s. Maar dat mag geen blanco cheque zijn. Want die geven geen uitzicht op verbetering. Als de transfer ontvangers zélf het bedrag invullen dat ze willen ontvangen, worden ze niet verantwoordelijk gesteld voor het eigen beleid. En zo belonen we slecht beleid. De N-VA kiest voor een objectieve, transparante en efficiënte solidariteit. Want dat is pas solidair zijn.’

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.