Nu betalen we de prijs voor ‘topuniversiteiten’

Eindelijk.

Sinds een decennium is zo’n beetje alles wat zich in Nederland rondom bordkrijt bevindt, helemaal top. We kunnen de grachten dempen met toponderzoekers, toppublicaties, topuniversiteiten en toponderwijs. Althans, dat is wat de minister van dienst roeptoetert, dikwijls met een wanstaltige vergelijking van de soort ‘Nederlands water + Ivy League / Oxbridge. Zelfvoldaan wijzen ze op de uitstekende prestaties van onze Princetons aan de Schie en Oxfords aan de Amstel. Hoewel het eindniveau van studenten steeds lager is, proclameren bewindslieden voortdurend dat we bij de wereld…euhm…-top zitten.

Gelukkig word ik niet moe om uit te leggen dat we die fantastische scores in de academische rankings aan van alles te danken hebben (vooral aan citatiescores en netwerken), maar zeker niet aan onderwijs. Als dat beter zou zijn, hadden we een stuk hoger gestaan. Maar dat is door de huidige organisatie en financiering van de universiteit onmogelijk. Vanwege de hordes studenten en het uitdunnen van de wetenschappelijke staf, is er geen tijd en geld om zowel hoogwaardig onderzoek te verrichten, als uitstekend onderwijs te verzorgen.

Diederik Stapels verhaal illustreert hoe groot de verleidingen zijn om voor citaties en niet voor onderwijs te gaan. Bovendien levert dat niet alleen academische erkenning, maar ook meer geld uit Den Haag op. En dat gaat een tijdje, totdat er weer eens een accreditatieorganisatie langskomt. Dan ga je voor de bijl.

Honderden studenten geschiedenis, communicatie- en informatiewetenschappen hebben de afgelopen jaren te makkelijk hun bul gehaald. Van de 212 universitaire bachelor- en masteropleidingen in de geesteswetenschappen zijn er 26 (13 procent) van onvoldoende niveau. Bij geschiedenis scoorde zelfs een op de drie opleidingen onder de maat.

Dat is de conclusie van gedetailleerd onderzoek naar het niveau van de afstudeerprojecten en opleidingen aan alle Nederlandse universiteiten, uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De 26 ondermaatse opleidingen moeten de komende twee jaar een hersteltraject doorlopen. Als de universiteiten het niveau van vooral de eindscripties dan niet weten op te krikken, kan het doek vallen voor deze studierichtingen.

Ik raad lezers aan niet zelfgenoegzaam alfastudies weg te honen en te concluderen dat er verder niets aan de hand is. Onderzoek dat veeleer kwalitatief dan kwantitatief van aard is, is gewoonweg makkelijker te belonen met een genadezesje. Het impliceert geenszins dat het voor de rest prima in orde is met ons universitaire onderwijs. De bron voor dit soort slechte scripties zijn slechte studenten en slecht onderwijs; ze zijn niet opgeleid om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Dit is gewoon wat ‘topuniversiteiten’ kosten.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

15 reacties

 1. dirkse

  Ik bepleit differentiatie in de onderbouw van HAVO / VWO. In een nieuwe richting kunnen daar weer vlakke meetkunde (definitie, stelling,bewijs) , goniometrie en logaritmes worden ingevoerd (nu zit dat in bovenbouw)

  In de kast heb ik staan het boekje “planimetrie gonio- en trigonometrie” voor de kweekschool. (1961)

  Het eindigt met een aantal staatsexamens (vanaf 1957). Ik zal er een paar uitwerken en op mijn website (http://www.davdata.nl) publiceren. Bij her- invoering van deze leerstof vaag je de huidige PABO populatie volledig weg 🙁

   

  Grote fout bij onderwijsvernieuwing was het elimineren van de vlakke meetkunde. Die verschaft namelijk een simpele context voor de combinatie van  redeneren en rekenen. Ook wordt een bouwwerk opgericht: nieuwe stellingen ontstaan uit oude. Dat essentiële principe is nu verloren gegaan. De huidige contexten zijn (dank Freudenthal instituut 🙁  ontleend aan de dagelijkse wereld. Pythagoras = dakbalken. Maar met zo’n laag abstractieniveau leg je geen basis voor technisch-wetenschappelijke vervolgstudies.  

 2. Jean Wanningen

  Ons onderwijs, en met name ons wis- en natuurkunde onderwijs, is stelselmatig afgebroken door de gelijkheidsfetisjisten van links. En passant ook onze mooie taal en vaderlandse geschiedenis bij het grof vuil zettend. Kromme tenen.

 3. nick87

  Er studeren gewoon véél te veel mensen aan de universiteit. In mijn optiek moet je aan de universiteit studeren als je écht verder wilt met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Als je dat niet wil, is een hbo-opleiding veel nuttiger. 

   

   

 4. Maarten1

  Reden om de jongste dochter op een buitenlandse privéschool onderwijs te laten volgen.
  Voordeel is dat ik de vaderlandse geschiedenis helemaal zelf kan onderwijzen (want die krijgt ze wel, maar van een ander land) en dat is behoorlijk diepgravender en anders dan het hopeloos cultureel marxistisch  geschiedenis’onderwijs’ in Nederland.
  En over wiskunde gesproken… wiskundecompetities zijn aan de orde van de dag, en vanaf 5-jarige leeftijd zijn er schaaklessen/competities. En dan heb ik het nog niet eens over muziekonderwijs, solfège en uitvoerend (logisch, maar toch), en niks geen gefröbel, uit het hoofd leren en optreden. 
  En wat het mooiste is, kinderen vinden de competitie, het mogen presteren geweldig.  

 5. toetssteen

  Hoe zou dat nou komen denkt u? Is het niet zo dat door de dikke managementlagen de goede leraren hun heil liever zoeken in het bedrijfsleven? Ja, dat doen ze. Immers waarom zou een getalenteerde leraar een kruimel eten terwijl ze een brood kunnen krijgen. Ja krijgen, want het bedrijfsleven zit te springen om deze mensen.

  Wat houdt u dan over, inderdaad, dat wat zouteloos wat staat te brabbelen, maar ja, overgeschoten.

   

  Mijn oplossing zou zijn: leraren in elke laag, moeten privé betaald worden, lees private scholen en universiteiten. Daar heeft men geen behoefte aan die dikke lagen veelal afgevloeide ambtenaren slik die een verstikkende werking heeft op  goed onderwijs.

  Eruit met die bemoeizuchtige overheid! De toets der dingen komt na de studie.

   

   

 6. Matthijs

  Wie betaalt, bepaalt!

  Dus, zolang de studenten niet zelf betalen blijven we diploma’s uitdelen en geen opleidingen volgen.

  Haal de staat eruit en u zult zien dat we tot de top kunnen behoren.

  u gaat toch ook veel liever naar een privé school?

 7. MDV

  Ik denk dat er iets te makkelijk aangenomen wordt dat er van
  bètastudies af wordt gezien uit luiheid. De oorzaak kan beter bij de
  erbarmelijke kwaliteit van het wiskundeonderwijs in Nederland gezocht worden.
  Op mijn middelbare school liepen twee wiskundedocenten rond die geen Nederlands
  spraken. Een van de twee gaf iedereen altijd een voldoende, waardoor je nooit
  wist of je het nou goed deed of niet.

   

  De schoolboeken sloten niet goed op elkaar aan, waardoor je
  soms geconfronteerd werd met symbolen en termen die nooit uitgelegd zijn. Dit
  laatste was nog op te lossen door les te geven, maar dat werd nooit gedaan.
  Vragen over de stof werden weggehoond als brutaal geklier. Zo blijft er van de
  interesse in het vak weinig over. Alleen de echte natuurtalenten weten zo nog
  iets te presteren. Voor de rest is een bètastudie niet eens een optie, omdat
  hun wiskundebeheersing zich nooit heeft kunnen ontwikkelen.

   

  Natuurlijk was het ook mijn eigen schuld dat ik in de exacte
  hoek mislukt ben, maar het gaat niet om schuld. Het gaat om het oplossen van
  het probleem. Hilterman zoekt het in de goede richting. De goede wiskundelaren
  met zowel passie als competentie voor het onderwijzen van hun vak moeten weer
  voor de klas, met een beter salaris voor hen (en niet de managers) als lokker. Als
  het niveau van de wiskundebeheersing hierdoor omhoog gaat, zal er ook weer meer
  voor bètastudies gekozen worden.

 8. Jean Wanningen

  Natuurlijk helpt dat iets, maar de kernproblematiek is het belabberde niveau van het onderwijs en de onderwijskrachten. Dat begint al op de basisschool. En dit proces is al jaren aan de gang. Een anekdote illustreert dit. Meer dan dertig jaar geleden moest ik aan de universiteit diverse ‘agogen en -logen’ studenten, die het bijvak filosofie hadden gekozen, iets bijbrengen over formele logica. Onnodig te zeggen dat zelfs de meest elementaire wiskunde niet werd beheerst. Over de gehele linie, man en vrouw. We praten over meer dan dertig jaar geleden! Maar we moesten vervolgens wel voor Sinterklaas spelen bij het nakijken van de tentamens, want anders kreeg de faculteit minder geld van het ministerie (dat was destijds gekoppeld aan het aantal studenten dat slaagde namelijk). Ik heb het drie jaar volgehouden..

 9. MDV

  Dat geloof ik graag Wanningen, ik val zeker ook onder die categorie, en ik ben daar niet trots op. Het begint inderdaad al op de basisschool, en ook daar is er veel dat beter kan. Ik denk graag mee over hoe. Wel ligt het volgende gevaar om de hoek: onderwijshervormers denken altijd in de eerste plaats aan wat goed zou zijn geweest voor henzelf en hun kinderen.

   

  Het probleem is inderdaad het niveau van de docenten. Dat probleem moet deels op te lossen zijn door docent een aantrekkelijker beroep te maken. Bedrijven die meer bèta’s willen kunnen wel blijven zeuren over hoe weinig geschikte mensen er voor hen rondlopen, maar in zekere zin creëren
  zij het probleem door zelf de potentiële bètadocenten weg te kapen. Wat ik hen aan zou raden is investeren in het wiskundeonderwijs op de basisschool en middelbare school. Met beursjes voor excellente academici bereik je alleen de mensen die toch wel succesvol worden in die hoek.

 10. Jean Wanningen

  In mijn ogen bestaat de oplossing uit een combinatie van maatregelen. Allereerst dienen de eisen geleidelijk aan te worden opgeschroefd. Dit betreft zowel het aantal vakken waarin in elk geval op VWO en gymnasium niveau eindexamen moet worden gedaan, als de inhoud van de vakken. Die rare wiskunde die men daar nu krijgt zal moeten worden herzien. Vóór invoering van de Mamoetwet hadden we goniometrie, stereometrie, algebraïsche analyse, en niemand die daarover klaagde. Daar zouden we nu op eindexamen niveau Calculus I aan toe kunnen voegen. Beide elementen moeten wel geleidelijk aan worden opgeschroefd, om een te rigoureuze overgang te voorkomen. Dit betekent vanzelfsprekend ook, dat de eisen aan PABO- en andere docenten fors moet worden opgevoerd. Niet alleen voor de vakken wiskunde, maar ook voor taal. Ook moet de bemoeienis van Den Haag stukken minder. Geef de leraar alle ruimte om zijn vak uit te oefenen! Dáár is behoefte aan. Dezelfde hoge eisen moeten worden gesteld aan universitair onderwijs, zeker waar het post-docs betreft. Ten aanzien van het (hoger) beroepsonderwijs tenslotte, zal er veel meer afstemming moeten komen met het bedrijfsleven, een beetje analoog aan het Duitse model. En daarna, als het onderwijsgebouw weer gerenoveerd is en staat als een huis, dan moeten beleidsmakers er met hun poten vanaf blijven. Dit is wat er zou moeten gebeuren, maar dat gaat nooit gebeuren, want het aantal mensen dat dan afvalt zal gigantisch zijn en dat mag niet van onze gelijkheidsfetisjisten in de politiek. Toch is het de enige manier om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren.

 11. MDV

  Ik kan goed met u mee, maar dan wel als hogere eisen volgen op kwaliteitsverbetering en niet andersom. Hoge eisen, die gezien het onderwijs dat gegeven wordt niet realistisch zijn, leveren alleen maar genadezesjes en nodeloze mislukkingen op. De geleidelijkheid noemt u zelf ook, dus het zal wel goed zitten.

 12. Springer

  Dit is slechts het topje van de ijsberg. 

   

  De MBO opleidingen zijn nodeloos verouderd en leveren niet wat het bedrijfsleven nodig heeft.

  De meest HBO studies missen elk niveau. 

  Veel te weinig mensen volgen een technische studie.

   

  Werkeloosheid is een keuze.In Nederland is er zat werk en het bedrijfsleven genereert ook genoeg werk alleen blijkbaar kiezen veel mensen liever voor een baan waarbij ze op hun reet kunnen zitten achter een computer bij een verzekeraar of bank. Je moet dus wel even bereidt zijn iets te gaan doen wat een toegevoegde waarde heeft, helaas hebben Nederlanders totaal de realiteit uit ogen verloren en zijn er veel een beetje lui geworden.

   

  Gelukkig is er hoop en kan ik talent overal ter wereld aan trekken of werk ergens anders laten uitvoeren. Daarvoor hebben we geen open grenzen meer nodig. Met open grenzen trek je alleen mensen aan waar je niks aan hebt, van dat soort figuren hebben we voldoende in Nederland.

 13. dirkse

  De afgelopen jaren heb ik vele voordrachten aangehoord van professoren in de pedagogiek , geschiedenis enz. Zelden iets interessants gehoord, ik had het zelf kunnen bedenken.

  Betere ervaring heb ik met natuurkundigen, daar steek je wat van op en er is daarnaast nog plaats voor humor ook.

 14. Robert Lemm

  Het recente boek “Waartoe is de universiteit op aarde?” is een lange klaagzang over wat er met dat instituut mis is. De schrijvers zijn universitariërs.

 15. Hilterman

  Zolang extra geld voor het onderwijs verdwijnt in de zakken van het management zullen goede leraren het onderwijs blijvend verlaten.

  Deze mensen zijn van harte welkom in het bedrijfsleven waar ze wel de financieele waardering krijgen die bij hun talent past.

  Een sector die stelselmatig zijn medewerkers ernstig onderbetaalt kan niet verwachten dat topkrachten zich daarvoor blijvend laten misbruiken. Die sector houdt medewerkers over van het tweede garnituur.

  De enige visie die de overheid heeft met betrekking tot het onderwijs bestaat uit een streven naar schaalvergroting.

  De rampzalige gevolgen daarvan zijn inmiddels bekend.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.