Hoe antisemitisch zijn de Palestina-demonstranten?

Foto:

Politiek-correct Nederland wil ons doen geloven dat de nazi- en jihad-symbolen die tijdens de Palestina-demonstratie werden getoond en vervolgens verwijderd slechts incidenten waren die de mening van enkelingen vertegenwoordigden.

Maar wat zijn dan wel de opvattingen van die demonstranten (ca. 5.000 in getal), althans van de meerderheid van hen?

Via Facebook zag ik een toespraak van de rapper Appa, één van de sprekers bij de demonstratie in Den Haag. Onder woest gejuich spreekt hij een grote menigte toe, dus ik neem aan dat hij ook de standpunten van de meerderheid van de demonstranten vertolkt. De hele speech kunt u bekijken via deze link.

Om te beginnen zegt Appa meerdere keren tijdens de toespraak dat de demonstranten voorzichtig moeten zijn met hun woorden en daden, “geef ze geen stok om ons te slaan”. Hieruit kunnen we  opmaken dat het ware gedachtegoed van veel van deze demonstranten nog een stuk radicaler is dan hetgeen op het podium te berde werd gebracht.

Rapper Appa begint eerst een indeling te maken in goede Joden en slechte Joden (een gedachtegang die ik vaker waarneem de laatste tijd in deze kringen). De “goede Joden” zijn degenen die zich (op grond van hun geloof volgens Appa) keren tegen de huidige staat Israël. De “slechte Joden” zijn de zionisten, dus degenen die streven naar een eigen staat. De nuance dat een groot deel van de zionisten open staat voor een twee-staten oplossing (maar liefst 67% van de Israeli zijn daar voorstander van) gaat kennelijk geheel voorbij aan deze rapper en degenen die hem toejuichen.

Vervolgens gaat Appa er op in hoe machtig deze “slechte Joden”wel niet zijn, die hij consequent betiteld als “de vijand”.  Enkele zinnen uit zijn speech zijn:  “Dit is een vijand, die wereldwijd zoveel macht heeft, dat zelfs de grootste wereldleiders niet tegen hen op kunnen”. “Sterker nog, deze vijand heeft zoveel macht, dat dezelfde wereldleiders hun steun betuigen (aan deze vijand) als er een armzalig zelfgemaakt raketje vliegt over een muur van onmenselijkheid en bezetting”.  “Deze vijand beheerst de media”. “Deze vijand heeft een naam: de zionisten!”. Hierna volgt woest gebrul van de menigte, die op felle toon Allah Akbar scandeert.

Daarna volgt een tirade tegen de westerse media en politici (ook minister Timmermans krijgt er flink van langs), want zij zwijgen wanneer de “zionistische massamoordenaars hun gang gaan”, terwijl ze (de westerse media en elite) zich volgens Appa wél druk maken over de onderdrukking van homorechten in Rusland (gejoel onder het publiek).

Appa geeft dan nog een beschouwing over de Nederlandse geschiedenis, noemt 4 en 5 mei “leugens, die niets betekenen zolang het Palestijnse volk niet in vrijheid leeft”en roept de demonstranten op om samen een vuist te maken. “Wij zijn de vuist die nodig is om deze poppenkastregering wakker te slaan” (ik neem aan dat hij de Nederlandse regering bedoelt). Appa doet enkele malen een nadrukkelijk beroep op jongeren om deze strijd te steunen.

Is dit nu onversneden antisemitisme? Die vraag vind ik moeilijk te beantwoorden. Er wordt immers (misschien bewust, om juridisch op “safe” te spelen) een onderscheid gemaakt tussen “goede Joden”en “slechte Joden ”, namelijk de zionisten. Maar alleen al de manier waarop dat onderscheid gemaakt wordt, geeft mij een vieze smaak in de mond. Daarnaast kun je het ook hebben over de hele manier van doen van Appa (opzwepend en intimiderend, mede door het Allah Akbar gebrul van de menigte).

Je krijgt toch op zijn minst het idee dat deze demonstranten ons willen terugvoeren naar het tijdperk van vóór de Verlichting. Een groep van duizenden Christenen die op straat “God is groot” gaat staan brullen, daar zou ik ook niet vrolijk van worden. Voltaire zou zich in zijn graf omdraaien.  

Ik kan mij levendig indenken dat mensen van Joodse afkomst in Den Haag en omstreken sinds zaterdag in een staat van schok leven, voor zover ze dat al niet deden, want  eerdere Palestina-demonstraties kenden ook veel schrille antisemitische tonen, zie dit overzicht van Carel Brendel.

We kunnen dus de vraag stellen in hoeverre de antisemitische tendensen bij deze groep nog “incidenteel”zijn, zoals politiek corrrect Nederland beweert, o.a. bij monde van ex-politica Femke Halsema die op Twitter sprak over “enkele idioten” die het verpesten voor een “vreedzame meerderheid”. Welnu,  ik vraag ik me toch in gemoede af hoe vreedzaam die meerderheid is, na het zien van dit fragment. Er wordt weliswaar opgeroepen tot een vreedzame demonstratie, maar onderhuids wordt een heel andere boodschap gecommuniceerd. Een boodschap van onversneden haat.

Ik heb mij op DDS en ook op andere media meerdere keren uitgesproken tegen het scanderen van “minder, minder” door een groep PVV-aanhangers in maart jl. en ik neem daar nog steeds afstand van.  Het zou laf zijn, als ik nu zou zwijgen over deze toespraak tegenover een groep demonstranten, met ongenuanceerd gebrul over “zionistische massamoordenaars” en de “zionistische vijand”.  Ik was diep geschokt na het zien van deze beelden.

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!