Hoe antisemitisch zijn de Palestina-demonstranten?

Politiek-correct Nederland wil ons doen geloven dat de nazi- en jihad-symbolen die tijdens de Palestina-demonstratie werden getoond en vervolgens verwijderd slechts incidenten waren die de mening van enkelingen vertegenwoordigden.

Maar wat zijn dan wel de opvattingen van die demonstranten (ca. 5.000 in getal), althans van de meerderheid van hen?

Via Facebook zag ik een toespraak van de rapper Appa, één van de sprekers bij de demonstratie in Den Haag. Onder woest gejuich spreekt hij een grote menigte toe, dus ik neem aan dat hij ook de standpunten van de meerderheid van de demonstranten vertolkt. De hele speech kunt u bekijken via deze link.

Om te beginnen zegt Appa meerdere keren tijdens de toespraak dat de demonstranten voorzichtig moeten zijn met hun woorden en daden, “geef ze geen stok om ons te slaan”. Hieruit kunnen we  opmaken dat het ware gedachtegoed van veel van deze demonstranten nog een stuk radicaler is dan hetgeen op het podium te berde werd gebracht.

Rapper Appa begint eerst een indeling te maken in goede Joden en slechte Joden (een gedachtegang die ik vaker waarneem de laatste tijd in deze kringen). De “goede Joden” zijn degenen die zich (op grond van hun geloof volgens Appa) keren tegen de huidige staat Israël. De “slechte Joden” zijn de zionisten, dus degenen die streven naar een eigen staat. De nuance dat een groot deel van de zionisten open staat voor een twee-staten oplossing (maar liefst 67% van de Israeli zijn daar voorstander van) gaat kennelijk geheel voorbij aan deze rapper en degenen die hem toejuichen.

Vervolgens gaat Appa er op in hoe machtig deze “slechte Joden”wel niet zijn, die hij consequent betiteld als “de vijand”.  Enkele zinnen uit zijn speech zijn:  “Dit is een vijand, die wereldwijd zoveel macht heeft, dat zelfs de grootste wereldleiders niet tegen hen op kunnen”. “Sterker nog, deze vijand heeft zoveel macht, dat dezelfde wereldleiders hun steun betuigen (aan deze vijand) als er een armzalig zelfgemaakt raketje vliegt over een muur van onmenselijkheid en bezetting”.  “Deze vijand beheerst de media”. “Deze vijand heeft een naam: de zionisten!”. Hierna volgt woest gebrul van de menigte, die op felle toon Allah Akbar scandeert.

Daarna volgt een tirade tegen de westerse media en politici (ook minister Timmermans krijgt er flink van langs), want zij zwijgen wanneer de “zionistische massamoordenaars hun gang gaan”, terwijl ze (de westerse media en elite) zich volgens Appa wél druk maken over de onderdrukking van homorechten in Rusland (gejoel onder het publiek).

Appa geeft dan nog een beschouwing over de Nederlandse geschiedenis, noemt 4 en 5 mei “leugens, die niets betekenen zolang het Palestijnse volk niet in vrijheid leeft”en roept de demonstranten op om samen een vuist te maken. “Wij zijn de vuist die nodig is om deze poppenkastregering wakker te slaan” (ik neem aan dat hij de Nederlandse regering bedoelt). Appa doet enkele malen een nadrukkelijk beroep op jongeren om deze strijd te steunen.

Is dit nu onversneden antisemitisme? Die vraag vind ik moeilijk te beantwoorden. Er wordt immers (misschien bewust, om juridisch op “safe” te spelen) een onderscheid gemaakt tussen “goede Joden”en “slechte Joden ”, namelijk de zionisten. Maar alleen al de manier waarop dat onderscheid gemaakt wordt, geeft mij een vieze smaak in de mond. Daarnaast kun je het ook hebben over de hele manier van doen van Appa (opzwepend en intimiderend, mede door het Allah Akbar gebrul van de menigte).

Je krijgt toch op zijn minst het idee dat deze demonstranten ons willen terugvoeren naar het tijdperk van vóór de Verlichting. Een groep van duizenden Christenen die op straat “God is groot” gaat staan brullen, daar zou ik ook niet vrolijk van worden. Voltaire zou zich in zijn graf omdraaien.  

Ik kan mij levendig indenken dat mensen van Joodse afkomst in Den Haag en omstreken sinds zaterdag in een staat van schok leven, voor zover ze dat al niet deden, want  eerdere Palestina-demonstraties kenden ook veel schrille antisemitische tonen, zie dit overzicht van Carel Brendel.

We kunnen dus de vraag stellen in hoeverre de antisemitische tendensen bij deze groep nog “incidenteel”zijn, zoals politiek corrrect Nederland beweert, o.a. bij monde van ex-politica Femke Halsema die op Twitter sprak over “enkele idioten” die het verpesten voor een “vreedzame meerderheid”. Welnu,  ik vraag ik me toch in gemoede af hoe vreedzaam die meerderheid is, na het zien van dit fragment. Er wordt weliswaar opgeroepen tot een vreedzame demonstratie, maar onderhuids wordt een heel andere boodschap gecommuniceerd. Een boodschap van onversneden haat.

Ik heb mij op DDS en ook op andere media meerdere keren uitgesproken tegen het scanderen van “minder, minder” door een groep PVV-aanhangers in maart jl. en ik neem daar nog steeds afstand van.  Het zou laf zijn, als ik nu zou zwijgen over deze toespraak tegenover een groep demonstranten, met ongenuanceerd gebrul over “zionistische massamoordenaars” en de “zionistische vijand”.  Ik was diep geschokt na het zien van deze beelden.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

40 reacties

 1. nog_1

  Echte antisemieten hebben het nooit over goede joden  zij ontkennen het bestaan van goede joden. Wat niet wegneemt dat er onder mn de islamitische anti-israeldemonstranten wel degelijk antisemieten rondlopen.

   

  Nederland (en de rest van de Westerse wereld) wakkert dit antisemitisme behoorlijk aan door voor Israel andere regels te hanteren dan voor de rest van de wereld. Waar we Irak bv binnenvielen omdat ze zich niet aan VN-resoluties hield, geven we Israel in hetzelfde geval een belastingkorting. Waar we Iran sancties oplegden vanwege een ongeoorloofd kernwapenprogramma, hebben we onderzeeeers  geleverd aan Israel die hun illegale kernwapens moeten afvuren. En zo kan ik wel even doorgaan.

   

  De goedbedoelde positieve discriminatie van Israel zorgt op lange termijn voor het omgekeerde; een negatieve discriminatie (antisemitisme) die op die oneerlijkheid reageert.

 2. Wilhelmson

  Men moet natuurlijk gaan oppassen geen tekenen van islamofobie te vertonen.

  Officiële islamofobie-controle.

  Ik betreur het ten zeerste u ervan in kennis te moeten stellen dat u verdacht wordt van islamofobe activiteiten.

  Rechtskundige instructie.

  Volgens EU-directieven DCLXVI dient een onmiddellijke islamofobie-test te worden uitgevoerd. We willen u wijzen op de strafbare handeling van het afleggen van valse verklaringen. Als u weigert deel te nemen aan de test, kan dit een geldboete of gijzeling voor u tot gevolg hebben.

  Handleiding:

  Kruist u a.u.b. de uitspraken aan die voor u van toepassing zijn.

  U bent mogelijkerwijs islamofoob wanneer u:

  1) Midwinterfeestdagen ”Kerstmis” noemt.
  2) Niet uw blikken naar beneden richt voor moslims.
  3) Niet weet dat bijvoorbeeld Vincent van Gogh moslim was.
  4) Vergeten bent dat na de Tweede Wereldoorlog Nederland door Marokkanen werd opgebouwd.
  5) Uw kinderen verhalen toestaat die niet door de coördinatieraad van de moslims werden vrijgegeven.
  6) Uw kinderen met poppen of LEGO spelen.
  7) Het raar vindt dat een 50-jarige man trouwt met een 6-jarig kind.
  8) Het niet als culturele verrijking viert wanneer uw kinderen op school door groepen moslims bedreigd worden.
  9) Niet begrijpt waarom joden moeten worden uitgeroeid.
  10) Niet tenminste met één familielid getrouwd bent.
  11) U weet dat Taqiyya in tegenstelling tot Tequila niet uit Mexico komt.
  12) Niet begrijpt waarom een 70-jarige non bij het inchecken op het vliegveld aan een nauwkeurige inspectie wordt onderworpen, terwijl men boerka-draagsters doorwenkt.
  13) Voorbehouden tegen met belastinggelden gefinancierd islamitisch onderwijs hebt.
  14) Niet begrijpt waarom het laten zien van uw vlag volksopruiing is.
  15) U niet inziet dat moslims in alle opzichten beter dan u zijn.

  Evaluatie:

  Hoeveel uitspraken hebt u aangekruist?

  0: U bent een goede burger. Omdat de islam geen dwang in het geloof kent, zou u zich vrijwillig moeten bekeren.
  1 tot 2: U bent een ongelovige!
  3 tot 5: U bent een potentiële crimineel. Uw gegevens worden aan de binnenlandse veiligheidsdienst doorgegeven.
  6 tot 9: U bent een volksopruier. Een speciale eenheid van de politie zal zich onmiddellijk bij u melden. Verzet u zich niet!
  10 tot 12: U bent een vijand van Allah. Over hoe er verder tegen u zal worden opgetreden kunt u in de Heilige Koran lezen. Ter bescherming van de oemma worden de namen van u en uw familieleden alsmede uw adres tijdens het volgende vrijdaggebed bekendgemaakt.
  Meer dan 12: U bent een zionistische kruisridder in dienst van de VS.

  Bron: http://www.akte-islam.de

 3. tipo

  Nederland geeft Israel een voorkeursbehandeling? 

   

  Het moet niet gekker worden. Ons belastinggeld wordt met bakken tegelijk Gaza binnengevlogen en Timmermans wil Israeliers boycotten.

 4. Leo KarelJan

  Hoe ziek ben je als je het fatsoenlijke en democratische Israël gelijk wilt stellen aan islamitische boevenstaten als Iran?

  Israël maakt deel uit van de Westerse beschaving en dat kun je van al die achterlijke islamitische boevenstaten niet zeggen. Ik zou zeggen: ga er eens wonen.. tussen die fijne Hamas aanhangers.

 5. nog_1

  @ Tipo

   

  e hebben een assosciatieverdrag met Israel, wat hen enkele miljarden euro’s per jaar oplevert. Daarnaast verkopen we wapens en munitie aan Israel. Nog het één, nog het andere gebeurt tov de Palestijnen. De hulp die we Plaestina geven blijft (vergeleken met het genoemde bedragh voor Israel) in het niet én is altijd afhankelijk van Israel; wij geven de hulp nl niet rechjtsstreeks, maar via Israel. Die het met enige regelmaat niet doorsluist.

   

  @ Leo KarleJan

   

  Zolang Israel dezelfde rechtsregels (proliferatieverdrag bv) als Iran overtreedt, is een vergelijking zeer op zijn plaats.

   

  Israel maakt geen deel uit van de Westerse beschaving, tenzij jij een in de kern racistische theocratie westers vindt. Een echte democratische rechtsstaat waar alle inwoners dezelfde rechten hebben, is het sowieso niet. 

   

 6. Leo KarelJan

  Zelfs de Arabische inwoners van Israël hebben alle rechten: ze zitten zelfs in het parlement.

  Er is vrijheid van meningsuiting, vrije pers en op geen enkel moment is er religieuze dwang: meer dan de helft van de inwoners is seculier en orhodoxe Joden worden regelmatig bekritiseerd.

  Hoe zit dat in de islamitische boevenwereld?

  Nu je Israël geen onderdeel vindt van het Westen, weet ik hoe laat het is…..Alle islamieten vinden dat namelijk ook….

 7. Jan Gajentaan

  Nog_1  uiteraard is  er wel het één en ander aan te merken op de staat Israel en radicalisering en/of fascistische tendensen zie je aan beide kanten. Wat betreft Israël is e.e.a. wel verklaarbaar aangezien de bevolking al vanaf het begin continu aangevallen wordt zowel van binnen als van buiten. Verklaarbaar betekent niet dat we alles goed moeten praten. Ik vind ook dat we Israel moeten aanspreken op de proportionaliteit van het geweld en bij mijn weten gebeurt dat ook.

  Bij een dergelijk ingewikkeld conflict kun je niet één van beide partijen de hele schuld in de schoenen schuiven. Er was een vredesproces gaande op basis van de Oslo-akkoorden in 1993, maar daar is een stokje voor gekozen door radicalen van beide kanten. Rabin werd vermoord door een radicale zionist. Vervolgens probeerde Shimon Peres er het beste van te maken als vervangend premier, maar hij werd in 1996 min of meer uit zijn ambt gebombardeerd door een dubbele busaanslag in februari 1996 (27  + 19 doden) en nog een aanslag in maart 1996 bij een winkelcentrum (14 doden). Gevolg was dat de Arbeiderspartij de verkiezingen verloor en dat is waarschijnlijk ook hetgene de radicale Palestijnse groeperingen wilden. Die willen gewoon helemaal geen vrede op basis van een twee-statenoplossing.

  We weten allemaal wel hoe ingewikkeld dit conflict is. Een normaal beschaafd mens roept dan beide partijen op om het geweld te staken en in dialoog te treden over een oplossing. Wat brengt iemand als deze doorgedraaide rapper er dan toe om op een plein in Nederland een menigte op te hitsen met een vijandbeeld en het hele conflict in de schoenen te schuiven van één partij? Als je goed luistert naar deze rapper wil hij helemaal geen twee-staten oplossing, hij wil een onverdeeld Palestina en wie daar tegen is, die is “de vijand” en die moet bestreden worden door “de helden”. In mijn ogen is hij duidelijk bezig om de gemoederen op te hitsen door allerlei vijandbeelden op te roepen mbt Joden, ook het bekende cliché beeld van de oppermachtige Jood, bekend uit de antisemitische propaganda van voor WO2.

  Het is heel goed mogelijk om kritiek te hebben op Israël, heb ik ook, in feite heeft bijna iedereen in Nederland  ritiek op Israël, ook het CIDI en andere organisaties die in principe pro-Israël zijn. Het punt is dat deze rapper Appa sterk generaliserend en haatzaaiend bezig is, dat de deelnemers aan de Palestina demonstratie dat geweldig vinden en dat niemand in Nederland er iets van zegt. Hij wordt er dus niet eens op aangesproken! -terwijl de wereld te klein is wanneer Wilders zich generaliserend uit over Marokkanen.

  Het generaliserende van Appa zit hem erin dat hij alle zionisten massamoordenaars noemt, terwijl je zionisten in alle soorten en maten hebt. Je hebt radicale zionisten en ook heel gematigde zionisten die vreedzaam willen leven met Palestijnen en de Palestijnen een leefbare eigen staat gunnen. Die eigen staat zou nu ook veel verder kunnen zijn, als de Palestijnen hun radicale vleugels met terroristisch geweld onder controle konden en/of wilden brengen.

  Misschien moeten we maar eens beginnen in Nederland om dezelfde normen en waarden te hanteren tegenover iedereen, en niet structureel weg te kijken wanneer het om bepaalde minderheden gaat.  

 8. Leo KarelJan

  Wat een politiek correcte prietpraat: sta achter Israël en ga de boel niet zitten te nuanceren. Die zogenaamde “palestijnen’ zijn islamitische boeven. Klaar uit. Stop het cultuurrelativisme. Stop “weg met ons”.

 9. AJ - Raalte

  Die vent is niks als een ordinaire volksmenner!

 10. Leo KarelJan

  Allemaal leugens: de meerderheid van de islamieten maakt geen onderscheid tussen “goede” Joden en ” zionisten.”

  Dat onderscheid bestaat ook helemaal niet.

  laten wij er niet meer omheen draaien: een zeer, zeer grote meerderheid van de islamieten haat alle Joden en 99,9 % haat Israël. Je bent OF blind OF tegen beter weten in politiek correct als je dat niet wilt zien.

  Net zoals de meerderheid van de islamieten tegen gelijkwaardigheid voor vrouwen, ongelovigen en homo’s is. En vóór de stelling dat de koran het letterlijke en onveranderlijke woord van allah is.

  Zelfs is er voor invoering van de sharia makkelijk een meerderheid bij de islamieten te vinden.

  De regentenkliek en media proberen het anders voor te stellen: geloof ze maar niet.

 11. katja

  ==Allah Akbar==

   

  Het nieuwe: Sieg heil, Heil Hitler, aldus mijn zoon…………

   

  Zie inderdaad verder voor groei idioten bij CarelBrendel.

   


 12. Wilhelmson

  “Het specifieke kwaad van de onderdrukking van een standpunt bestaat er juist in dat de mensheid als geheel wordt bestolen; de nakomelingschap zowel als de huidige generatie; diegenen met de afwijkende mening natuurlijk nog meer dan diegenen die akkoord gaan.
  Betreft het een correct standpunt, dan worden zij beroofd van de mogelijkheid om dwaling in te ruilen voor de waarheid: bij een incorrect standpunt verliezen zij een bijna even hoog goed, het scherpere beeld en de levendiger indruk van de waarheid, voortkomend uit haar botsing met de dwaling.”

  John Stuart Mill
  (1806–1873)
  On Liberty
  (1869)

 13. Likoed Nederland

  Aangezien circa 95% van de Joden zionistisch zijn – voor Joods zelfbeschikkingsrecht – is het onderscheid puur kunstmatig.

  Het is slechts een truc om niet aangeklaagd te kunnen worden voor antisemitisme.

 14. Leucosia Teles

  Geschokt door het zien van de beelden?

   

  Oh… u wist nog niets over de Islam en Mohamedanen? Misschien eens een luisterend oor naar de man die “minder minder” in het leven heeft geroepen. 9 uit de 10 keer heeft ie toch gelijk betreffende de samenleving binnen de samenleving.

   

  Maar de hamvraag is; Wat gaan we doen om dit zootje op te ruimen???

   

  Liber ad milites templi de laude novae militiae? Deus vult? Agent Orange? Antrax? Nuke em? Stasi-achtig? Ijsselmeer dumpen? Hoe dan ook, deze klerezooi moet stoppen. Wat het ook kost!!! En dat heeft niet alleen betrekking op de gebeurtenissen in Den Haag, maar ook over de grenzen in Duitsland Frankrijk Belgie, Engeland enzovoorts enzovoorts.

   

  De Chamberlains hebben hun kans gehad, mochten met papiertjes zwaaien en faalden hopeloos. Nou wil ik een Churchill, die pal voor Nederland Europa en onze culturen staat. Geen stap maar terug, enkel vooruit!!!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 15. Antivenin

  Verbazingwekkend dat iemand dat nog kan zeggen na 1400 jaar wereldwijde islamisering (250 miljoen doden and counting), die nog steeds vrolijk voortduurt en tegenwoordig dagelijks in de media en vooral op internet te aanschouwen is.

   

  Dit is nog maar het begin. Wacht maar tot onze “vreedzame meerderheid” in voldoende aantallen aanwezig is om de islamitische terreur hier in volle hevigheid te doen losbarsten. Kwestie van tijd…

   

  Geschokt? Hier wordt al tientallen jaren voor gewaarschuwd! Ik word zo langzamerhand kotsmisselijk van mensen die beweren geschokt te zijn over iets wat onze islamitische “medemens” allemaal aanricht!

 16. Jan Gajentaan

  LeoKarelJan, nee, dat lijkt me geen goede benadering, om het omgekeerde te gaan doen en iedere Palestijn voor boef of terrorist uit te gaan maken. Dat lost ook helemaal niets op, lijkt mij.

  Waar we wel onder ogen moeten zien is dat er behoorlijk grote groepen zijn onder de Palestijnen die absoluut geen vrede willen op basis van een twee-staten oplossing en die zullen doorvechten tot de dood om Israel als staat te vernietigen.

  Ook moeten we een keer onder ogen zien dat delen van de moslimbevolking hier in Nederland sterk antisemitische en ook anti-homo ideeën heeft. Dat moeten we eerst onder ogen zien, verder onderzoeken en er een aanpak voor verzinnen, zonder ook hier weer in het andere uiterste te vervallen en daarover te generaliseren. Niet iedereen met een moslim achtergrond is per se antisemitisch of homo-hater.

  Het lijkt tegenwoordig of we dit soort problemen alleen nog maar kunnen ontkennen (politiek correct) of er in sterk generaliserende termen over praten (populistisch correct), ik mis hier een beetje de normale discussie modus. Misschien ben ik ouderwets.

 17. nog_1

  Je schrijft;

   

  Zelfs de Arabische inwoners van Israël hebben alle rechten: ze zitten zelfs in het parlement.

  Er is vrijheid van meningsuiting, vrije pers en op geen enkel moment is er religieuze dwang:’

   

  Is dat zo? Waarom mogen Arabieren dan niet met joden trouwen? Waarom mopgen ze geen grond kopen> Waarom mogen ze niet naar Ariël verhuizen? En waarom werd het sommige Arabieren wel degelijk verboden om als kandidaat mee te doen aan de verkiezingen?

   

  En vrijheid van meningsuiting, waarom moet alles wat in het Arabisch (de tweede taal van Israel) geschreven wordt dan langs de censor? En welk land met vrije pers heeft eigenlijk een censor?

   

  Het is begrijpelijk Leo dat je in dit land, met de kul van de hasbara dagelijks in de krant, het sprookje van een democratisch vrij niet-racistisch Israel serieus bent gaan nemen. Maar als je de moeite zou nemen het Israelisch nieuws te volgen (de kranten hebben allemaal een Engelstalige website) dan wist je wel beter.

 18. Jan Gajentaan

  @Wilhelmson: eens. Dat was ook de analyse van Fortuyn, dat we door te veel zelfrelativering en opgelegde schuldgevoelens niet meer onze eigen normen, waarden en cultuur verdedigen. Dat ben ik ook altijd wel met hem eens geweest, ook al kon ik Fortuyn soms niet helemaal volgen in zijn oplossingen.
  Overigens kwam ook de PvdA publicist Paul Scheffer in zijn essay “het multiculturele drama” tot ongeveer dezelfde conclusies, namelijk dat te veel zelfrelativering van Nederlanders niet bijdraagt aan de integratie van nieuwkomers, er wordt immers geen nationale identiteit uitgedragen. Scheffer is daarvoor verketterd door grote delen van links Nederland. Ten onrechte.

   

  We moeten dus leren om weer op te komen voor onze eigen cultuur en normen en waarden. Ik geloof dat Bolkestein ook zoiets stelde in zijn H.J. Schoo-lezing in 2010. Bolkestein zei: het Westen moet niet bang zijn voor de Islam, maar de Islam moet bang zijn voor het Westen. Volgens Bolkestein zijn westerse waarden zoals pluralisme, individualisme en democratie aan de winnende hand. Hij stelde dat Nederlanders het “zonder besmuikt cultuurrelativisme” moeten opnemen voor westerse waarden. Lijkt me een prima uitgangspunt.

 19. fredvdB

  Je kunt dit niet begrijpen zonder de gedachtengang, de axioma’s, de uitleg van de Islam te bevatten.

   

  Stel je gelooft dat God bestaat. Stel verder dat God laat weten via een engel en een profeet, dat hij kwaad is op de Joden. Ben je dan antisemiet of is je geloof antisemitisch of is God antisemitisch? God kan dat niet zijn, want hij is juist, barmhartig, etc. M.a.w. het is de Jood die het kwade belichaamt, toch?

   

  Stel verder dat in “het heilige boek”= de bijbel (ik meen in Genesis al) gezegd wordt, dat Palestina aan het volk van Abraham toehoort en dat in je geloofshandboek staat dat Abraham een moslim is. Dan hoort Palestina aan de moslims en bestaat Israel niet.

   

   

 20. Johanna

  fredvdB 09:03  Er woonden niet één moslim in dat gebied. Die engel en  profeet  hadden  “via” nodig om  grond te veroveren en de oorspronkelijke bewoners (Joden)  te verdrijven. 

 21. Moes

  Appa geeft dan nog een beschouwing over de Nederlandse geschiedenis,
  noemt 4 en 5 mei “leugens, die niets betekenen zolang het Palestijnse
  volk niet in vrijheid leeft”en roept de demonstranten op om samen een
  vuist te maken. “Wij zijn de vuist die nodig is om deze
  poppenkastregering wakker te slaan” (ik neem aan dat hij de Nederlandse
  regering bedoelt). Appa doet enkele malen een nadrukkelijk beroep op
  jongeren om deze strijd te steunen.

   

  5000 waren ze, maar 5000 lieden, op 17 miljoen, ze vergeten de andere lieden, als deze een vuist maken wordt het een geweldige vuist die plat slaat

   

  En deze tijd komt eraan, op korte termijn.

 22. tipo

  Alleen mensenhandelaren die John Galt gaan hebben daar iets aan. 

 23. Wilhelmson

  @ jan gajetaan
  ‘Daarom houd ik het maar wat simpeler: wie hier in Nederland woont en verblijft houdt zich aan de hier geldende normen en waarden en wetten. Daar moesten we maar eens een stuk dudielijker, strenger en consequenter in worden. ‘

  Hierbij slaat u de nagel op de kop. Zelfrespect en duidelijkheid is vaak een eerste stap tot probleemoplossing bij elke discussie . Daar staan wij helaas onmogelijk ver vanaf. Daar waar Nederland en de wereld voor gigantische maatschappelijke problemen stonden , kwam de oplossing vaak van mensen en toestanden waarbij heel klare taal werd gesproken.

 24. nog_1

  In mijn eerste reactie hier schreef ik al dat er wel degelijk een deel van de demonstranten echt antisemitisch is. En dat het door de niet-neutrale benadering van dit conflict dit antisemitisme verder aangewakkerd wordt.

   

  Volgens mij denken we dus vrijwel gelijk over deze zaak.

 25. Jan Gajentaan

  Het tweede deel van jouw zin klinkt mij dan weer iets te veel als een excuus (voor het antisemitisme).

   

  Bovendien is het erg lastig om te bepalen wat nu wel of niet een neutrale benadering is in dit conflict. Neem alleen maar als voorbeeld minister Timmermans, die krijgt het zwaar te verduren van het pro-Israel kamp vanwege allerlei boycot-achtige maatregelen, maar ook van het Palestina-kamp (te veel pro Israel). Dus wat is dan een neutrale benadering, en vooral wie bepaalt dat??? De ervaring leert dat mensen daarover eeuweig kunnen discussiëren en het nog niet eens worden.

   

  Daarom houd ik het maar wat simpeler: wie hier in Nederland woont en verblijft houdt zich aan de hier geldende normen en waarden en wetten. Daar moesten we maar eens een stuk dudielijker, strenger en consequenter in worden. 

 26. Leo KarelJan

  Ik heb mij zeer verdiept in de islam en zijn 1400 jarige geschiedenis. Ik heb dan ook geen enkele illusie over deze ideologie.

  Op tientallen plaatsen in de wereld woedt de jihad. Vrijwel alle moslims vinden de koran het letterlijke en onveranderlijke woord van allah. Overal radicaliseert de boel, want met een beroep op koran en hadith wordt elke moslim in de hoek gedrukt. Anders ben je een afvallige…

  Ik stel voor: vraag eens 100 willekeurige NL moslims naar zaken als Israël, afvalligheid, sharia, ongelovigen…

  In NL zijn best nog wel wat gemakzuchtige ( ik noem ze liever niet gematigd ) moslims te vinden, zo lang het kan….

  Ik ben ervan overtuigd dat het conflict met Israël een religieuze strijd is: overal waar moslims ooit hebben overheerst, moet het kalifaat weer worden gevestigd. Dat geldt zelfs voor Al Andalus…

 27. nog_1

  Als we alleen dat eens zouden doen, zou dat de benadering al een stuk neutraler maken;

   

  Het internationaal recht (volgens onze grondwet gaat die boven alle andere wetgeving) lappen we wat Israel betreft aan onze laars. En ook zijn wapenleveranties aan landen die in staat van oorlog zijn bij wet verboden, maar ook wat dat betreft maken we voor Israel een uitzondering.

 28. Johanna

  Jan Gajentaan 18:07. Waren er dan moslims die kritiek hadden op  het verloop van de  demonstratie en  op de uitlatingen  van rapper Appa? Als er problemen zullen ontstaan zouden er dan moslims zijn die onze kant kiezen? U weet zo zeker dat  “niet iedereen met een moslimachtergrond  per se antisemitisch  of homohater” is.  Hamas wil de Joden eruit en de islam erin. Dat is de kern.

 29. Jan Gajentaan

  @Johanna, ik zit inderdaad nog te wachten op kritische uitlatingen hierover van de moslims in Nederland 😉
  Maar goed,  als onze eigen media hier niet over berichten en doen alsof het wat incindentjes betreft met een paar spandoeken, dan dringt het niet door wat er aan de hand is en dat er vrij grote groepen aan het radicaliseren zijn geslagen en steeds meer neigen tot antisemitische, anti-westerse en anti-homo standpunten.

  In ieder geval is het totaal inconsequent dat onze media massaal op tilt slaan bij iedere vorm van (echte of vermeende) intolerantie bij de PVV, terwijl dit soort haatzaaierij wordt verzwegen en/of met de mantel met der liefde bedekt.

 30. Rob Spier

  @Tipo

   

  Het enige voordeel dat ik kan bedenken aan palestijnen is dat ze gratis de grens over mogen:  monster zonder waarde.

 31. Knarsman

  Natuurlijk is het puur antisemitisme, alleen al door het woordgebruik dat de ‘vijand’ alles en iedereen in zijn macht heeft. Typisch nazi-jargon, want ook in hun santekraam hadden de ‘joden’ alles en iedereen in hun macht.

 32. KeesvanD

  Minder, minder, minder Marokkanen, zeker met de genuanceerde betekenis achter de opmerking

  OF

  Israel is een zionistische massamoordenaar en Israel moet worden vernietigd.

   

  Gezien de reacties: de Marokkanen uitspraak.

  Dit zeg heel veel over Nederland!

 33. nog_1

  Dat hadden de Romeinen al gedaan. Palestina was in de 6e eeuw afwisselend in handen van Byzantium en de Sassaniden, maar van een archeologisch terug te vinden joodse bevolking was al geen sprake meer.

 34. Jan Gajentaan

  @Joost1991, soms werkt het stellen van een vraag beter, dan het uiten van grote woorden.

  Om maar even in de dichterlijke sfeer te blijven:

  Verzet begint niet met grote woorden
  maar met kleine daden

  zoals storm met zacht geritsel in de tuin
  of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

  zoals brede rivieren
  met een kleine bron
  verscholen in het woud

  zoals een vuurzee
  met dezelfde lucifer
  die een sigaret aansteekt

  zoals liefde met een blik
  een aanraking iets dat je opvalt in een stem

  jezelf een vraag stellen
  daarmee begint verzet

  en dan die vraag aan een ander stellen

   

  Remco Campert

 35. Joost1991

  De enige juiste kop is: de demonstranten zijn een stelletje antisemieten. Maar die is zeker te populistisch of zo. Vandaar vermoedelijk het politiek correcte vraagteken.

 36. Moes

  Ik sla de trom……

  Ik sla de trom en dreun de droomers wakker.

  Wie droomt verraadt zijn vrouw, zijn kind, zijn makker.


  Geen eerlijk man kan zich gelukkig voelen


  Als zijn gelijken, die het goed bedoelen


  En nooit hun ruggen nek hebben gebogen.


  Door liederlijke landsknechten bespoten,


  Getrapt, geslagen worden totterdood.


  Wordt wakker, want de nood is groot.


  Ik sla de trom, het is geen tijd voor zingen,


  Voor maanlicht, minnepijn en mooie dingen,


  Als de gerechten, onze zielsgenooten


  In donkre martelkampen weggesloten


  Verteren zonder hoop op beter morgen,


  Als dronken loeders godenzonen worgen,


  Het beste volk geprangd wordt totterdood.


  Wordt wakker, want de nood is groot.


  Ik sla de trom, het voordeel van deze aarde


  Verloor, voor wie een hart heeft, alle waarde.


  Wie denkt aan ketenen en ballingsoorden


  Veracht muziek en gruwt van groote woorden;


  Zoolang de besten in hun cellen zuchten,


  Dweept men niet met opalen avondluchten,


  Het leven is verbitterd door den dood.


  Wordt wakker, want de nood is groot.


  Ik sla de trom, stroomt samen, wij zijn velen.


  Mijnwerkers komt met bijlen en houweelen,


  Gij boeren scherpt Uw zeisen en Uw grepen,


  Matrozen neemt de haken van Uw schepen,


  En jagers laadt met scherp Uw jachtgeweren,


  Wij zijn de laatsten en wij moeten ’t keeren.


  Boven den knoet verkiezen wij den dood.


  Wordt wakker, want de nood is groot.


  Ik sla de trom, we zijn in ’t nauw gedreven,


  Wij die in vrede en vriendschap wilden leven,


  Werden een zee van purperroode vlammen


  Die zich een weg baant door betonnen dammen:


  Bezielde mannen die voor vrijheid vechten


  Zijn sterker dan een troep betaalde knechten.


  Wij vreezen niets, den duivel noch den dood.


  Wordt wakker, want de nood is groot.


  Ik sla de trom; eens komt een eind aan ’t lijden,


  Na deze ellenden rijzen zachte tijden.


  Dan bouwen we weer onze luchtkasteelen.


  Dan mogen onze kinderen weer spelen,


  Dan glijden weer op ’t meer de blonde barken,


  Dan vrijen weer de paren in de parken……


  Het leven wint het eindlijk van den dood!


  Maar wordt nu wakker, want de nood is groot.


  Jan Greshoff

   

 37. Mar

  Ik word misselijk van de ontmenselijking van betrokken partijen in het conflict door zogenaamde steunbetuigers.

   

  Ik word misselijk van het charme-offensief dat aan mijn ogen voorbijtrekt. Gebruiken en gebruikt worden is het motto.

   

  Er is veel verontwaardiging over het gebruik van nazisymbolen bij de demonstratie. En hoe ironisch is het dan als ik foto’s zie van bijna exact dezelfde borden, davidster + hakenkruis, meegedragen in demonstratie van ultra orthodoxe joden in Israël. Door toename van het gebruik van nazisymbolen door deze groep heeft men in Israël in januari dit jaar  de aanzet gegeven tot een wet die het gebruik + uitschelden voor nazi strafbaar stelt.

  Maar dit lees je dan weer niet bij CIDI en Likoed Nederland.

   

  En meer en meer krijg ik de indruk dat het bij velen helemaal niet meer gaat om het conflict,  maar wordt het gebruikt om in Nederland de verhoudingen nog eens extra op scherp te zetten.

   

  Mensen bestaan niet als je de bagger  op internet leest.

   

   

   

   

   

   

   

   

 38. Johanna

   Wat een smerige opjutters.Veel van deze  demonstranten zijn pure jodenhaters. Ze leren via de koran hun jodenhaat. Minder Marokkanen zond de NOS dagelijks uit maar deze islamitische nazi’s werden buiten beeld gehouden. De grootste vijand  is de islam en niet onze Joden.  Deze groep protesterenden  (jodenhaters) zijn degenen die Wilders hebben aangeklaagd voor minder Marokkanen. Waar blijft  blijft trouwens het CIDI? Zijn ze bij het CIDI de “goedeJoden”?  

   

  Stel dat in Den Haag  Joden zo zouden demonstreren  tegen  de Palestijnen  en een Jood zich zo zou opstellen en uitlaten   over de Palestijnen? Werden ze meteen opgepakt. De NOS zou het dagelijks uitzenden en de  VK zou het op de voorpagina plaatsen. Nu was er censuur in het nieuws. We mochten de werkelijke demonstratie van deze jodenhaters niet zien van de NOS.

 39. tipo

  Als iemand een kogel door zijn fokking kop schiet, vind ik dat niet erg.”, aldus Rachid El Ghazoui.

   

  Over Wilders.

   

  Waar was Rachid El Ghazoui toen er drie Joodse jongens werden ontwoerd en vermoord? Waar was hij, met zijn nep-verontwaardiging en nep zonnebril? Nergens.

   

  En nu opeens “solidair” met het ‘Palestijnse volk’? Huhuh, heel integer allemaal.

   

   

   

 40. Hans_VS

  Armzalig zelfgemaakt raketje vliegt over een muur van onmenselijkheid en bezetting?!…

   

  Ten eerste, zo’n raket (niks geen “je”) is vaaker dan niet regulieer wapen uit de magazijnen van Iran gebaseerd op Russisch of Chinees ontwerp…

   

  Ten tweede, zelfs de kleinere versies kunnen veel dood en schade aanrichten… Dit was een stall eerder geraakt… Stel dat het een speeltuin of supermarket was… Dan waren het zeker niet 30 koeien die het loodje legde… https://www.youtube.com/watch?v=DUq14mU2xQc

   

  Ten derde, Gaza is niet bezet en zeker niet omringt door een muur… Enkel door een hek…

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.