Alweer een Haagse slag in de lucht

Nederlandse politici, ook die van de PvdA, zijn vaak veel verstandiger wanneer je ze in werkelijkheid ontmoet dan wanneer je ze voor de bühne aan het werk ziet. Ik klamp me aan die gedachte vast, want aan het Nederlandse buitenlands beleid is geen touw meer vast te knopen.

Frans Timmermans en Bert Koenders zijn intelligente mannen met verstand van internationale zaken. Dat ze allebei ook ijdel zijn, kun je ze niet kwalijk nemen. Zonder ijdelheid ga je niet in de politiek. Kijk naar Jeanine Hennis-Plasschaert, onze eerste vrouwelijke minister van Defensie. Iedere spindoctor zou haar hebben afgeraden als een pinup te poseren. Daar trekt ze zich niks van aan, zij blijft gewoon zichzelf. Ze is intelligent genoeg om zich op defensiegebied snel in te werken en heeft zich sterk gemaakt voor de komst van de JSF. De afgelopen weken hebben we uit Den Haag ook foto’s genoeg gezien van Hennis met de premier en Hennis met de minister van Buitenlandse Zaken die naar Brussel gaat. Het maakt duidelijk dat de sfeer in het kabinet uitstekend is en de coaltiepartijen elkaar wat gunnen. Dat is weleens anders geweest.

Maar hoe zit het met het buitenlands beleid? Het laatste kabinet-Balkenende kwam in moeilijkheden na een rapport over de Irakoorlog en viel over Afghanistan. Wim Kok hield er na het zoveelste rapport over Srebrenica zeven jaar na dato mee op, dus denk niet dat ze in Den Haag hun verantwoordelijkheid niet nemen. Je vertrouwt erop dat het nog steeds professionals zijn die op de Apenrots de richting aangeven. Elk handboek leert ook hoe belangrijk beeldvorming is, niet alleen voor de publieke opinie in eigen land, maar ook voor de perceptie van het buitenland. Nederlandse politici doen erg hun best om in het buitenland gezien te worden, en in een goed blaadje te komen bij Barack Obama, Angela Merkel en andere bondgenoten. Ook met Vladimir Poetin gaan onze politici graag op de foto, net als het Koninklijk Huis. Het zijn bewijzen dat Nederland meetelt in de wereld. Er wordt weleens geringschattend gedaan over ons kleine landje, maar dat is onterecht. Economisch gezien behoort Nederland met zijn multinationals tot de groten en ons land is een gewaardeerd lid van allerlei internationale organisaties. Het is verbluffend hoe goed Nederlanders er in het buitenland op staan en hoe sympathiek wij doorgaans worden gevonden. Heel weinig landen hebben zo’n goed imago als Nederland.

Voor het imago hoeven wij het dus eigenlijk niet te doen. Gateway to Europe, pleitbezorger van het internationaal recht, actief deelnemer aan vredesmissies, gidsland in de ontwikkelingshulp, solidair met de mens in nood, betrouwbaar bondgenoot, financieel solide, Duitser dan de Duitsers, en ook nog eens bastion van vrijhandel met een geweldig exportoverschot. Nederland verkoopt zichzelf, daar hebben wij onze politici niet voor nodig. Amsterdam is de gay capital of the world, Den Haag de juridische hoofdstad van de wereld. Toch meende het kabinet vorig jaar een missie van pakweg tweehonderdveertig man naar Mali te moeten uitzenden, wat een zware wissel trekt op de defensieorganisatie. De PvdA van Frans Timmermans vond het een goed idee om ook eens naar Afrika te gaan, waar Bert Koenders een VN-post had. Toevallig met Mali in zijn portefeuille. Waarom die missie in het Nederlands belang zou zijn, werd niet helemaal duidelijk. Maar ook in West-Afrika opereerden moslimterroristen, geopolitiek gezien betrof het de achtertuin van Europa, en het Frankrijk van François Hollande (ook socialist) is een bondgenoot in de EU. Dat was weer eens wat anders dan de ‘Atlantische reflex’ die tien jaar geleden zo sterk was geweest onder het duo Jan Peter Balkenende en Maxime Verhagen, een reflex die ons volgens Harry van Bommel en linkse critici in 2003 zomaar de oorlog in Irak had binnengerommeld. En dat zonder volkenrechtelijk mandaat! Heel goed dat Koenders (nu getipt als opvolger van Timmermans) zijn VN-taak in Afrika zo serieus nam. Heel wat eerzamer dan zo’n ‘baantje’ dat Jaap de Hoop Scheffer, een knipmes van Washington, als NAVO-chef had gehad.

Barack Obama was niet onder de indruk. Al die Haagse prioriteiten maken het ook niet zo vreemd dat de Amerikanen op de laatste NAVO-top in Wales geen plaats voor Nederland zagen in de ‘coalition of the willing’ in de strijd tegen ISIS. Dat was ook niet zo erg. De Nederlandse krijgsmacht heeft veel moeten bezuinigen, staat het zand in Mali aan de lippen, en kreeg afgelopen zomer ook nog eens de knijper van Poetin op de neus na de vliegramp in Oekraïne. Weliswaar veegde Timmermans met een ferme speech in de VN de Russen met hun misselijkmakende cynisme de mantel uit, een toespraak waarvoor hij alom lof ontving, maar intussen is het zaak dat de NAVO-bondgenoten in Oost-Europa weer op ons kunnen rekenen en dat ook Nederland paraat staat als het daar fout gaat. Dat is verdragsgebied waar Artikel Vijf geldt.

Zorgen genoeg, zou je denken. Maar het stak enorm dat Nederland zich door het Pentagon ‘gepasseerd’ zag voor een gevechtsrol tegen ISIS, en dat onze minister van Defensie in Wales geen gehoor kreeg bij haar Amerikaanse collega. De Denen met hun NAVO-baas werden nota bene wel genoemd voor een plaats op de voorste rij. Mark Rutte was zeer verbaasd en beloofde alles te doen om onze F-16’s alsnog onder de aandacht te brengen. Je zou denken dat onze krijgsmacht wel enige ontlasting kon gebruiken, en dat wij blij zouden zijn als andere landen ditmaal voor ons zouden bombarderen in een regio waar wij toch al weinig vrienden hebben. Maar dan kent u onze politici niet. Die moeten en zullen meedoen aan de bestrijding van het Kwaad dat ISIS heet, volgens Lodewijk Asscher, onze vice-premier, een groot gevaar voor onze manier van leven. Desnoods strijden we zonder VN-mandaat, ook wat de PvdA betreft, al worstelen de sociaaldemocraten daar wel mee en vliegen we boven Syrië – waar niet mag worden gebombardeerd – op de automatische piloot. Nood breekt wet, en als de nood zo hoog is, springen ook Timmermans en alle juristen over hun eigen schaduw heen. Net als de VVD, waar ineens oog is voor de christenvervolgingen die nu in het kalifaat tussen de Eufraat en de Tigris zo ongeveer zijn voltooid.

Alle bekende reflexen aan het Binnenhof werken weer als vanouds. Niks mis mee, de doelstellingen zijn nobel en ik ben ook geweldig tegen onthoofdingen, vooral als kromzwaarden het doen. Ik kan er alleen geen strategische prioriteiten in ontdekken. Wel veel beeldvorming, véél beeldvorming. En die beeldvorming is beroerd. Misschien helpt het om bij een volgende slag in de lucht weer eens nuchter naar de internationale werkelijkheid te kijken en ons minder door Haagse bluf en prestigezucht te laten leiden. Want dit kan niet de bedoeling zijn van wat nog altijd het inzetten van echte F-16 bommenwerpers is. Daar moet je spaarzaam mee zijn. Die moet je bewaren voor serieuze gevaren en niet misbruiken voor schijngevechten tegen een stel mafkezen die een heilige oorlog in hun bol hebben.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

5 reacties

 1. Hilterman

  Het is de zoveelste sprong in het diepe etrwijl helemaal niet bekend is of er water staat in dat bassin.

  De oorlog kan jaren duren volgens Obama. Waar is die uitspraak op gebaseerd? Toch niet op kennis van zaken met daaraan gekoppeld een duidelijke exitstrategie. die is er namelijk niet. Die was er niet in Vietnam, niet in Irak, niet in Afghanistan en nu ook weer niet in Syrie. Afgrijzen over barbaarse terechtstellingen van  onschuldige burgers gekoppeld aan de dreiging van terroristische aanslagen lijkt de aanzet tot grof geweld middels bombardementen.

   

  Je hoeft geen militair strateeg te zijn dat ISIS zo niet op de knieen gedwongen kan worden. Dat kan alleen met grondtroepen, een optie die op dit moment slecht te verkopen is in de VS.

  Syrie kan straks bijgezet worden in het rijtje mislukte operaties. De confrontatie heeft dan veel mensenlevens en geld gekost. Kijk naar Afghanistan, dat vervalt ondanks onze 500 miljoen kostende politei training en de zinloos geofferde levens van 26 jonge Nederlanders tot barbarisme en Taliban geweld met dank aan mevrouw Sap die het wel even zou oplossen met een aan voorwaarden gebonden missie. Een totaal gebrek aan realiteitszin bij dit soort politieke kneuzen.

 2. fredvdB

  Er is geen duidelijke strategie: het is een multigelaagd, multiregionaal conflict.

   

  Rouhani zei een dag gelden dat de coaltie een enorme fout maakt door zich weer met de regio te bemoeien. Toch was Iran bereid mee te doen, maar blijken ze gepasseerd te zijn. Of lag het aan het feit dat Maliki weg moest?

  En neem de Turken. Ze wenden het onbenullige idee van de arabische lente (Timmermans en de EU intelligent?) aan, om verder te bouwen aan de Islam in Syrie, ten koste van religeuze, etnische, politieke tegenstanders. Als ze betrapt worden op onwil om mee te strijden, dan verzinnen ze een rotsmoes. 

   En kijk eens naar de golfstaten. Ze doen mee. En ze fluisteren mee, als er gezegd wordt dat er ook een economische oplossing moet komen, en een humanitaire. Ondertussen hebben ze er volkomen schijt aan, want leider Saudi Arabie bouwt in razend tempo een met 30.000 militairen en de meest geavanceerde detectiesystemen omgeven hekwerk van 900 kilometer bij de grens met Irak: asielzoekens binnenlaten, bah, ongelovigen. Overigens, het concept voor nog eens 9000 kilometer om de rest van Saudi Arabie ligt al op tafel.

   

  Allah heeft zijn uitverkorenen (moslims) de rechtmatige shariaheersers (profeet en nakomelingen) op aarde genoemd (context Koran). Meningsverschillen bestaan over de ultieme nakomeling. Het heersaspect is nog nooit zo groot geweest in die zandbak, vanwege de energierijkdommen, de buit (zie Koran). De kans op conflicten dus ook. Barmhartigheid (humaniteit) kent men alleen binnen de groep onderworpenen aan de heerser en het dictaat van Allah (Koran en uitwerkingen). En wij hier maar niets begrijpen dat er hele volkeren, etnische minderheden, stammen vol politieke tegenstanders met regelmaat de vleesmolen in gedonderd worden?

   

  Wat voor strategie moet je tegen zoiets hebben? Pappen en nathouden zou ik zeggen. Soms is het uiterst noodzakelijk een zootje van die idioten aan te pakken. Verder kom je niet.


   

 3. V.K.

  -Wim kok nodigde zichzelf uit,ook toen voelde NL zich belangrijker als dat zij is.

  -Zwaan Kleef aan

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20012002-1234-1241.html

 4. Jan Gajentaan

  Ik heb ook al enige tijd een slecht gevoel bij dit Nederlandse optreden. Natuurlijk moeten we bereid zijn om een bijdrage te leveren op het vlak van Defendie als daarom gevraagd wordt bij een internationale bedreiging. Maar nu lijkt het er verdacht veel op dat het ego van onze politici leidend is, en dat bevalt me helemaal niet. 

   

  Bovendien komt het allemaal uiterst knullig over. Eerst worden we ostentatief overgeslagen bij het vormen van de “coalition of the willing”. Na een paar dagen komen Rutte en Hennis met de smoes van het zaaltje. En nu ineens komt Rutte op een nogal hijgerige manier met zijn F-16 op de proppen. Over beeldvorming gesproken… erg overtuigend is het allemaal niet.

 5. tipo

  Shell behoort tot de grootste investeerders in de olieindustrie in Irak. In Irak had Shell het vorig jaar groots aangepakt, met onder andere een petrochemische fabriek van 11 miljard US dollar. (bron) Ook Nederlandse bouwers en baggeraars zouden er veel te doen hebben aan heropbouw en havenontwikkeling.

   

  De Nederlandse Staat staat voor 200 miljoen Euro garant voor de betalingsrisico’s van Nederlandse ondernemers in Irak. (bron)

   

  Die belhamels van de Islamitische Staat zitten onze oliemannetjes en bob de bouwertjes dus danig in de weg. En dat gaat over grote bedragen.

   

  Syrie is vooral politiek van belang, omdat het een kantelgebied is tussen sunnies en sji-ieten en een belangrijke buffer tussen Iran en Israel. Het is vooral van belang voor de stabiliteit in de regio, waar Nederlandse investeerders in die regio (SA, Irak, Turkije, Israel) van afhankelijk zijn. 

   

  Daarnaast zijn er natuurlijk de veiligheidsaspecten thuis. Er zijn maar een handjevol bloeddorstige belhamels nodig, om ons nuchtere land in paniek te laten raken.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.